Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Kazenske točke


maestro II.
02.06.2006, 15:06
Zanima me kako je s temi kazenskimi očkami. A kdaj zapdejo?

slick
02.06.2006, 16:32
po treh letih se ti brišejo...

kekez
02.06.2006, 16:49
A to je kaj novega? Takrat ko sem jih dobil jaz, sem šel študirat zakon.
Tam je pisalo, da zapadejo (pa ne vse, ampak ne vem več koliko - 6?), če greš delat neke psiho teste in te greš lahko delat šele z 10 (ali 12?) točkami enkrat vsake 2 leti.

kekez
02.06.2006, 16:59
Takole pravi zadnja verzija zakona:
Program izobraževanja in usposabljanja
za varno vožnjo

189. člen

(1) Imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 8 kazenskih točk, organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, o tem pisno obvesti.
(2) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih točk, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih točk, od katerih jih doseže več kot polovico zaradi kršitev vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem seminarju se vozniku, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence 4 kazenske točke.
(3) Organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, napoti imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja na izobraževanje in usposabljanje za varno vožnjo v skladu z drugim odstavkom tega člena in določi rok za uspešno udeležbo na izobraževanju in usposabljanju za varno sodelovanje v prometu. Stroške izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo v skladu z drugim odstavkom tega člena krije imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog javne agencije predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, na predlog javne agencije predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(6) Program iz drugega odstavka tega člena izvaja javna agencija.
(7) Voznik, ki se v določenem roku ne udeleži obveznega programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, se kaznuje z globo 80.000 tolarjev.
Torej, še vedno velja! Točke same od sebe ne pretečejo nikoli. Ko jih enkrat imaš, se jih nikoli več povsem ne znebiš.

pinky
02.06.2006, 17:13
Zakon o prekrških


Vodenje skupne evidence kazenskih točk
207. člen

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, oziroma če v roku iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona ni bila izdana odločba. Če je bilo storilcu prekrška izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ob pravnomočnosti odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke.

kekez
02.06.2006, 17:32
Hm, zanimivo. Torej ni vse v cestnem zakonu??? :O (vot a mistejka to mejka)

Potem sem pa jaz že brez točk. Super, grem poizkusit, če moj avto še žez 200 potegne :veryevil:

hribolazec
07.07.2006, 16:58
Mene pa zanima nslednje.

Sredi februarja so me ujeli na radar na trzinski obvoznici, hitrost sem prekoračil za 30 km/h. OK. Potem je policaj rekel, da bom v 14. dneh prejel položnico za kazen in da naj ne bi dobil nobene točke.
Sedaj po skoraj 5. mesecih prejmem odločbo, v kateri je napisano, da je kazen 20 tisočakov, ter še 10 tisočakov za stroške postopka ter 1. kazenska točka.

- katera cesta je glavna cesta II reda, št. 104, a je to vcesta rezerv. za motorna vozila?
- a se vam zdi to prav, da mi nabijejo stroške za postopek, saj nisem jaz kriv, da mi odločbe niso prej poslali...?

Ima kdo kakšno mnenje, nasvet, se splača napisat pritožbo? Saj mi ni problem kazen plačat, ampak tisti stroški postopka me pa malo bolijo!

Hvala.

pinky
07.07.2006, 17:26
takoj ko so ob kazni tudi točke, gre to čez postopek ki ga moraš posebej plačat - in ni to zato, ker si pač malo pozneje dobil

slick
07.07.2006, 19:52
to zgleda ni vedno res... mene so pred tremi tedni dobili na radar na tržaški, hitrost sem prekoračil za 18 kmh, dobil sem kazen 30k in 1 kazensko piko ter položnico v roke, s katero sem nato plačal polovični znesek kazni...
tako da ne plačuješ avtomatično postopka, če dobiš zraven denarne kazni še točke:dontknow:

pinky
07.07.2006, 19:55
mojemu sinu je pa prav policaj razložu: ker je mald voznik, za prekoračitev za 20 zunaj naselja dobi še eno točko in gre zato čez postopek, pa še polovične kazni potem ne more met

če bi bil pa starejši, bi pa takoj samo položnico dobil s polovično ceno

slick
07.07.2006, 20:21
a tako... u starosti je fora:)

pinky
07.07.2006, 20:36
ne ... kot sem jaz razumela tu ni bla fora v starosti, ampak v tem a so točke al ne

starost ma pr tem sam to, da so za mlade voznike hujše kazni

grega30
17.07.2006, 11:04
Zadeva z izrekanjem denarnih kazni za prehitro vožnjo ni pravilno zastavljena, kar sem občutil na lastni koži.
Tako sem 3.7.2006 skozi naselje Logatec peljal s hitrostjo 69 km/h, se ujel na radar in dobil položnico za 30000SIT (v 8 dneh 15000SIT) in 1KT. Tako sem za ta prekršek dejansko plačal 15000 SIT.
Praktično isti prekršek se mi je zgodil že 8.4.2006 (skozi naselje Hruševje sem peljal s hitrostjo 69 km/h), s tem da takrat ne dobim položnice, temveč le obvestilo o prekršku. Odločba o prekršku pride 17.7.2006 spet 1KT, za plačilo pa globa v znesku 30000 SIT + plačilo stroškov postopka 10000 SIT.
A mi lahko prosim kdo pojasni zadevo. Kako je možno, da za isti prekršek prvič plačam 40000 SIT, drugič pa le 15000SIT.
Skregano z zdravo pametjo. Logično bi bilo, da za isti prekršek prvič plačaš nižji znesek in drugič za ponovitev prekrška višji znesek.

nejc
05.05.2009, 11:12
Ker so admini tukaj tako pridni:veryevil: (al pa sem js :uvi:), da je skoraj vsa avtomobilska zgodovina tem pobrisana, sem primoran odpret novo temo v zvezi s točkami.

@mr.jerry:
Ravnokar sem na nekem drugem forumu ugotovil, da so to okoli veljavnosti točk očitno spreminjali, odkar smo nazadnje imeli debato v zvezi s tem.

http://www.zakonodaja.com/zakoni/v/4/zp_1_upb4/cleni/207.clen/207.clen

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, oziroma če v roku iz tretjega odstavka 22. členahttp://www.zakonodaja.com/lib/plugins/folded/closed.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:fold%28this,%201%29;) 3. odstavek 22. člena (http://www.zakonodaja.com/zakoni/v/4/zp_1_upb4/cleni/22.clen/22.clen):tega zakona ni bila izdana odločba.

Kanou_Kyosuke
13.08.2009, 18:17
Mene zanima, kolikšno kazen si lahko nadeja sosed, ki je pri omejitvi 50km/h izven naselja peljal 85km/h.

Zanima me tudi, kaj bi bilo v primeru, da bi to bilo v naselju.

Lp

nejc
17.08.2009, 14:33
32. člen ZVCP

(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena:
– 50 km/h – na cestah v naselju;
– 30 km/h – v območju omejene hitrosti;
– 10 km/h – v območju umirjenega prometa in v območju za pešce.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
(3) Naselje, v katerem je hitrost omejena v skladu s prvim odstavkom tega člena, je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja več stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin. Naselje vključuje tudi dele ceste znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb. Meje naselja morajo biti označene s predpisanim prometnim znakom.
(4) Na cesti zunaj naselij je največja dovoljena hitrost za vozila omejena:
– 130 km/h – na avtocestah;
– 100 km/h – na cestah, rezerviranih za motorna vozila;
– 90 km/h – na vseh ostalih cestah.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je na cesti, rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg izpolnjenih predpisanih pogojev smerni vozišči med seboj fizično ločeni in imata najmanj po dva prometna pasova in odstavni pas ali odstavne niše in je zavarovana proti prehajanju divjadi, največja dovoljena hitrost za vozila omejena na 110 km/h. Ta omejitev mora biti označena s predpisanim prometnim znakom.
(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega člena, ter omejitve hitrosti, izražene s postavljenimi prometnimi znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s posebnimi napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila policije, kadar policisti z njimi na podlagi dovoljenja generalnega direktorja policije ali odredbe pristojnega organa izvajajo prikrita preiskovalna dejanja po Zakonu o policiji ali Zakonu o kazenskem postopku. Vozniki teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali njihovega premoženja.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 80 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, z 250 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki do vključno 10 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
c) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 500 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki nad 10 do vključno 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
d) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z najmanj 1.000 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki za več kot 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izreče vozniku motornega vozila, ki v naselju prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h, ali v območju za pešce, v območju umirjenega prometa oziroma v območju omejene hitrosti za več kot 30 km/h, poleg globe določene v prejšnjem odstavku tudi 18 kazenskih točk.
(9) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 60 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 120 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, z 240 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
d) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z najmanj 380 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(10) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 50 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 100 eurov;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s 150 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
d) če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h, z 200 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
e) če prekorači hitrost za več kot 50 km/h, z najmanj 300 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(11) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek drugega udeleženca cestnega prometa, ki prekorači največjo dovoljeno hitrost, predpisano v tem členu.

kolesar
24.08.2009, 16:16
koliko časa pa mora preteči da se kazenske točke brišejo?

a isto velja tudi za vožnjo pod alkoholom?

Aldebaran
24.08.2009, 16:30
po dveh letih se resetirajo! če ne narediš v tem času spet kakšne nove neumnosti...

nejc
24.08.2009, 19:17
po dveh letih se resetirajo! če ne narediš v tem času spet kakšne nove neumnosti...
To stara informacija +dezinformacija.

Zakon o prekrških

207. člen
(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, oziroma če v roku iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona ni bila izdana odločba. Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse kazenske točke, izrečene s sodbo oziroma sklepom sodišča ali odločbo prekrškovnega organa, ki so bile za prekršek, storjen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečene po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izbriše se tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečeno s sodbo ali sklepom sodišča, ki je bilo vpisano v evidenco po že vpisanem prenehanju veljavnosti istega vozniškega dovoljenja. O izbrisanih kazenskih točkah, izrečenih po posameznih kategorijah motornih vozil, se obvesti upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje.
Js sem isto mislil, potem sem pa pokukal v zakon.:)

Aldebaran
24.08.2009, 21:20
To stara informacija +dezinformacija.


Js sem isto mislil, potem sem pa pokukal v zakon.:)

priznam, nisem preverjal! ... hvala za popravek in pravo informacijo.

kolesar
25.08.2009, 20:04
kot razumem se alkohol in hitrost šteje v isto kategorijo...:dontknow:

nejc
27.08.2009, 11:26
Sori, non komprende.

Kakšno isto kategorijo?

kolesar
03.09.2009, 23:18
točke dobiš če greš prehitro, če napihaš preko meje dobiš ravno tako kazenske točke

nejc
05.09.2009, 14:56
Seveda. Točke poleg denarnih kazni nastopajo kot disciplinski ukrep. S tem, da ko so prvič uvedli točke, je veljalo le, da ko jih dosežeš 18, ti odvzamejo izpit. Zdaj pa, kolikor sem bral, so tudi vmesne "sankcije". Ko jih dosežeš 9 v nekem časovnem obdobju (leto ali leto in pol), te že pošljejo na neka izobraževanja ipd..