Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Rimokatoliška cerkev je LAŽ !!!


Strani : [1] 2

saki
18.01.2007, 17:25
Zanima me kakšno je vaše mnenje o teorijah in razlagah, ki jih širi RKC. Meni se namreč zdijo absurdne in na nek način smešne, saj gre ( če dobro pogledamo ) za popolnoma napačne interpretacije svetopisemskih tekstov, ki zavajajo vernike in so prilagojeni potrebam in željam cerkve. Absurdov je več, nesmisel je že to, da RKC poleg BIBILJE uporablja še druge tekste ter da priznava DOGME kot nekaj »višjega« od BIBILIJE češ da gre za miselne zaključke in za moderne čase prilagojeno razlago BIBILIJE – v resnici gre zgolj za potvarjanje pravega krščanskega sporočila. Dejstvo je, da je RKC popolnoma priredila obred KRSTA, da je nepravilno čaščenje NEDELJE in da recimo v BIBLIJI nikjer ni zaslediti dejstva, da bi se večno življenje ( NEBESA – RAJ ) začelo takoj po smrti kot to pravi RKC. Tudi pekel je v BIBLIJI predstavljen popolnoma drugače kot to razumejo – razlagajo rimokatoliki…. Zanima me ali se strinjate z menoj? … Vse tiste, ki se z menoj ne strinjate pa vabim, da predstavijo svoje poglede na to temo!

legenda
18.01.2007, 19:30
Se strinjam s teboj. Sam sem bil ministrant v RKC, toda nauk ki ga podajajo je dobesedno nasprotovanje Svetopisemskega nauka.
Primer Nedelja ni Gospodov dan, Sobota je. Pisano je v celotnem Pismu (o soboti govorim).

slehernik
18.01.2007, 19:58
Absurdov je več, nesmisel je že to, da RKC poleg BIBILJE uporablja še druge tekste ter da priznava DOGME kot nekaj »višjega« od BIBILIJEAli kje piše v Svetem pismu, da je Sveto pismo višje od cerkve?

drJames
18.01.2007, 20:54
Strinjam se z LEGENDO....najzanimivejše je to, da se ena izmed 10 božjih zapovedi glasi:

Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.

Mislim, da je iz tega lepo razvidno, da bi se morala posvečevati SOBOTA in ne nedelja. Seveda je dejstvo tudi, da je Evropa v preteklosti sprejela gregorijanski koledar, ki je nekoliko drugačen od judovskega na katerega se nanašajo svetopisemski teksti, toda še vedno je neke vrste praznik vsak sedmi dan vse od začetka ko je bog ustvaril Zemljo sobota.

Naj odgovorim še sleherniku – skozi celotno Sveto Pismo je lepo nakazano, da je potrebno upoštevati besedo osebe, ki je temelj sporočila, ki ga novo - zavezni teksti širijo, upoštevati je potrebno besedo Jezusa Kristusa – BOGA. Osnovno sporočilo Biblije ne meri na neko idejo ali prepričanje, ampak kaže na določeno osebo – na Jezusa Kristusa in na njegov edinstveni pomen za vsakega posameznega človeka ter za vse človeštvo. Njegova beseda je v SP večkrat imenovana BOŽJA BESEDA. Takole na hitro sem recimo našel izsek, ki govori:

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.« (Jn 5,24)

Mislim, da že da tekst dokaj eksplicitno pove, da je potrebno upoštevati j Jezusovo besedo in ne kogarkoli drugega. V Bibliji se nahaja še več tekstov, ki še bolj nazorno kažejo na to. Dejstvo je tudi, da ne more biti višja besede ORGANIZACIJE, ki se je razvila ravno na podlagi besede, ki jo zdaj negira oz. postavlja dogme, ki naj bi bile višje od le te. V nekem smislu – na nek način RKC sama ruši svoje temelje.

Mimogrede pa naj omenim, da je po zame najbolj verjetni razlagi Danielove prerokbe in Janezovega razodetja RKC označena kot ANTIKRIST. Torej – po moje ne moremo upoštevati DOGEM sprejetih na koncilih organizacije, za katero obstaja izjemno velika možnost, da je v BIBLIJI označena kot ANTIKRIST – se pravi nekaj kar je popolnoma v nasprotju z dejanskim Jezusovim sporočilom. Antikrist je namreč nekaj kar v svojem bistvu popolnoma nasprotuje pristni božji besedi, čeprav na zunaj posnema Jezusa, dejansko pa deluje proti ( ANTI ) njemu. In zdi se mi, da ta opis zelo ustreza RKC, predvsem zaradi tega, ker na videz zgleda, da se popolnoma ravnajo po SP, dejansko pa kršijo nekaj najbolj pomembnih zapovedi podanih v le tem. Glede dogem me moti prav to – ne bi bilo narobe, če bi RKC zapovedi in sporočilo zgolj nazorno razložila in razlago imenovala za dogmo, problem je, da je njihova razlaga popolnoma v nasprotju z celotnim kontekstom SP.


Naj pa dodam, da je to pač moje mnenje, ki je nastalo na podlagu zdajšnega poznavanja SP in krščanstva, kar pomeni, da ne zatrjujem, da je to OBJEKTIVNO:

saki
18.01.2007, 20:55
Ali kje piše v Svetem pismu, da je Sveto pismo višje od cerkve?

Seveda,
Začel bom z vrstico, ki se nahaja v mateju 15 poglavje

1 Tedaj so prišli k Jezusu iz Jeruzalema farizeji in pismouki in so rekli: 2 »Zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo.« 3 Odgovoril je in jim rekel: »Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila?...
9 Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker kot nauke učijo človeške zapovedi.«

Osredotočil bi se na tri besede : zaman človeške zapovedi.....torej zaman je če imamo človeške zapovedi in ne Božje, ki jih je napisal sam na plošče, kako je lahko potem kakšen človek več od Boga.

Potem besedilo iz Izajije 8

Zakleni pričevanje, zapečati postavo v srca mojih učencev. 17 Čakal bom GOSPODA, ki zdaj zakriva svoj obraz pred Jakobovo hišo, in bom zaupal vanj. 18 Glejte, jaz in otroci, ki mi jih je dal GOSPOD, smo za znamenje in prerokbo v Izraelu, od GOSPODA nad vojskami, ki prebiva na gori Sion. 19 Kajti pravili vam bodo: »Vprašajte rotilce duhov in vedeže, ki grulijo in mrmrajo. Mar ljudstvo, ki sprašuje svojega Boga, ne sprašuje za žive mrtvih?« 20 Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje.

V tistem času so s besedami postava in preroki mislili SP
Torej tako kot je nesmiselno spraševati žive za mrtve, je nesmiselno, da ljudje postavljajo zakone, ki bi bili večji od Božjih

Potem besedilo, ki govori o ljudeh, ki so zelo verni ampak žal nimajo pravega spoznanja zato jim to ne koristi ravno najbolj...iz pisma Rimljanom 10 poglavje 1-4

1 Bratje, hrepenenje mojega srca in moja prošnja k Bogu veljata njim, da bi se rešili. 2 Saj jim priznam, da so goreči za Božjo stvar, le da to ni po pravem spoznanju. 3 Ker namreč niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso podredili Božji pravičnosti. 4 Kajti konec postave je Kristus, v pravičnost vsakomur, ki veruje.


In še zelo pomembna vrstica

17 »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. 18 Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi.

S drugimi besedami nihče ne more spremenit postavo (nauk sp-ja) tako da bi bila pravilna. Ali postaviti nekaj nad Božjo postavo, ki pa je SP.

sati
18.01.2007, 21:34
Da je nepravilno čaščenje NEDELJE in da recimo v BIBLIJI nikjer ni zaslediti dejstva, da bi se večno življenje ( NEBESA – RAJ ) začelo takoj po smrti kot to pravi RKC.

In zakaj je zdaj treba tu delat eno dramo, če so si ljudje poenostavili in preložili soboto na nedeljo? Kolikor pa jaz poznam nauk Cerkve, oni ne verjamejo, da se večno življenje začne po smrti, ampak verujejo v vstajenje in šele takrat naj bi se začelo večno življenje.

slehernik
18.01.2007, 21:56
... Osredotočil bi se na tri besede : zaman človeške zapovedi.....torej zaman je če imamo človeške zapovedi in ne Božje ...
Torej tako kot je nesmiselno spraševati žive za mrtve, je nesmiselno, da ljudje postavljajo zakone, ki bi bili večji od Božjih ...Jaz sem vprašal, ali kje piše v Svetem pismu, da je Sveto pismo višje od cerkve.
Človeške postave nisem omenjal, ampak cerkev, ki je telo Kristusovo in katere glava je Kristus (Ef1:22-23 idr.), ki je Kristus (1Kor12:12) in ki jo vodi Duh resnice (Jn16:13) itn.

Kje je torej človek našel, da je Sveto pismo nad cerkvijo?(Kol2:14)

slehernik
18.01.2007, 22:03
Dejstvo je tudi, da ne more biti višja besede ORGANIZACIJE, ki se je razvila ravno na podlagi besede, ki jo zdaj negira oz. postavlja dogme, ki naj bi bile višje od le te.Ne pozabi, da je cerkev sama zbrala in sestavila Sveto pismo, da bi shranila in obvarovala spomin prvih kristjanov. Ne vidim, kako je lahko avtor ali naročnik dela njemu podrejen.

anarchy
18.01.2007, 22:24
Vere so napacne, saj ne rabis placevati ali dokazovati vero, saj jo nosis znotraj.

slehernik
18.01.2007, 22:32
Kolikor pa jaz poznam nauk Cerkve, oni ne verjamejo, da se večno življenje začne po smrti, ampak verujejo v vstajenje in šele takrat naj bi se začelo večno življenje.Tako pravi na kratko: "Ob smrti, ločitvi duše od telesa, zapade človekovo telo minljivosti (trohljivosti), medtem ko gre duša, ki je neumrljiva, naproti srečanju z božjo sodbo in čaka, da se bo spet združila s telesom, ko bo ob Gospodovi vrnitvi vstalo spremenjeno. Razumevanje načina, kako se bo izvršilo vstajenje, pa presega zmožnost naše predstave in našega razuma." (KKKC§205 (http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sl.html))

sati
18.01.2007, 22:38
Tako pravi na kratko: "Ob smrti, ločitvi duše od telesa, zapade človekovo telo minljivosti (trohljivosti), medtem ko gre duša, ki je neumrljiva, naproti srečanju z božjo sodbo in čaka, da se bo spet združila s telesom, ko bo ob Gospodovi vrnitvi vstalo spremenjeno. Razumevanje načina, kako se bo izvršilo vstajenje, pa presega zmožnost naše predstave in našega razuma." (KKKC§205 (http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sl.html))

Jaz verjamem v reinkarnacijo, torej, večna spiritualna oseba, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre, zgolj vstopi v telo- rojstvo, in ob trenutku smrti izstopi. Ta proces reinkarnacije je končan, ko duša doseže samorealizacijo in vstopi v Božje kraljestvo, kjer dobi večno, transcendentalno telo.

slehernik
18.01.2007, 22:46
Jaz verjamem v reinkarnacijo, torej, večna spiritualna oseba, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre, zgolj vstopi v telo- rojstvo, in ob trenutku smrti izstopi. Ta proces reinkarnacije je končan, ko duša doseže samorealizacijo in vstopi v Božje kraljestvo, kjer dobi večno, transcendentalno telo.Zakaj? :)

sati
18.01.2007, 22:56
Zakaj? :)

Zakaj ne?:D No, reinkarnacija se mi zdi logičen odgovor za vse zlo na tem svetu.:)

slehernik
18.01.2007, 23:13
Zakaj ne?:DKer ima vsak zakaj svoj zato, sicer lahko verjamemo tudi v nevidnega rožnatega samoroga. Sicer pa vseeno dober odgovor ;)
No, reinkarnacija se mi zdi logičen odgovor za vse zlo na tem svetu.:)No, zakaj naj bi obstajala neka vesoljna pravičnost?

sati
18.01.2007, 23:21
No, zakaj naj bi obstajala neka vesoljna pravičnost?

Ker je Bog pravičen.:) Sicer tudi Sveto pismo nakazuje na to s tistim stavkom, kar sadiš, to žanješ. Torej pravičen Bog, ki je ustvaril akcije in reakcije točno v skladu s posameznikovimi dejanji.

saki
19.01.2007, 07:13
Jaz sem vprašal, ali kje piše v Svetem pismu, da je Sveto pismo višje od cerkve.
Človeške postave nisem omenjal, ampak cerkev, ki je telo Kristusovo in katere glava je Kristus (Ef1:22-23 idr.), ki je Kristus (1Kor12:12) in ki jo vodi Duh resnice (Jn16:13) itn.

Kje je torej človek našel, da je Sveto pismo nad cerkvijo?(Kol2:14)

Poskušal sem ti dokazati, da SP govori, da kdor spremeni kaj iz postave, da to več ni Bogu po volji...torej če je RKC priredila postavo kar po SP vidimo, da ne smejo se lahko vprašamo ali je RKC Bogu po volji.
Priredili so si spovedi, papeža, duhovnike....in še malo morje tega.

saki
19.01.2007, 07:22
In zakaj je zdaj treba tu delat eno dramo, če so si ljudje poenostavili in preložili soboto na nedeljo? Kolikor pa jaz poznam nauk Cerkve, oni ne verjamejo, da se večno življenje začne po smrti, ampak verujejo v vstajenje in šele takrat naj bi se začelo večno življenje.

Predvidevam, da misliš RKC.
Zato, ker če je pač vseeno, da premaknejo dan, ki ga je Bog določil in je vernikom pač prav, potem je vernikom verjetno tudi prav, da spreminjajo druge stvari iz SP-ja. Mislim, da bi se cerkev morala držati SP-ja, ki je temelj krščanske cerkve in ne prilagajati stvari sebi po volji. Nedeljo pa so spremenili zato, ker se je veliko poganov pridružilo cerkvi, ki so častili Boga sonca ob nedeljah zato so v cerkvi nekaj časa imeli soboto in nedeljo...čez čas pa samo nedeljo, ker je več ljudi hodilo ob nedeljah.
Sobota bi naj bila namenjena počitku, ker je tudi Jezus v soboto počival.
Če pogledamo logično, če imajo Katoliki prav ko pravijo, da se je v Novi zavezi spremenil Božji da iz sobote v nedeljo:
v SP ni posvečevanje nedelje Bogu niti enkrat omenjeno, Sobota pa je si upam trdit vsaj 20- krat. In verjetno še dosti več.
Torej je nedelja nesmisel

saki
19.01.2007, 07:32
Ne pozabi, da je cerkev sama zbrala in sestavila Sveto pismo, da bi shranila in obvarovala spomin prvih kristjanov. Ne vidim, kako je lahko avtor ali naročnik dela njemu podrejen.

Če si veren, ti povem tako: SP je Božja beseda in če bi nehče pisal tvoje besede bi verjetno to nadzoroval.
Bog je v pomenu vsemogočen že po Einstainovi toriji za en gram materije bi rabili 12x10na12 kalorij. Tega z današnjo tehnologijo ne moremo naredit. Torej kako moč ima bog da je ustvaril vesolje, kaj te nebi mogel nadzorovati pisanje SP-ja.

Poglejmo še drugače. SP je bil napisan pred nastankom RKC. Torej RKC se pojavi po Sp-ju in ga začenja spreminjat...torej niso oni avtori ali naročniki dela....torej tudi po tvoji logiki oni nimajo pravice to naredit. Če se že imenujejo kristjani bi se morali držati temelja vseh Kristjanov SVETEGA PISMA

saki
19.01.2007, 07:36
Vere so napacne, saj ne rabis placevati ali dokazovati vero, saj jo nosis znotraj.

Se strinjam s tabo da je ne rabimo plačevati ampak bilo bi fajn če bi se prepričal če povsod plačujejo toliko kot v RKC. Desetino pa je Jezus zapovedat v SP-ju.

Dokazovati vero...hmm....odvisno kako misliš....ker če govoriš, da si veren in pobijaš, se pretepaš... potem bi se nekako vprašal o tvoji veri. Mislim se vera mora videti tudi v naših dejanjih in ne samo v teoriji.

saki
19.01.2007, 07:42
Tako pravi na kratko: "Ob smrti, ločitvi duše od telesa, zapade človekovo telo minljivosti (trohljivosti), medtem ko gre duša, ki je neumrljiva, naproti srečanju z božjo sodbo in čaka, da se bo spet združila s telesom, ko bo ob Gospodovi vrnitvi vstalo spremenjeno. Razumevanje načina, kako se bo izvršilo vstajenje, pa presega zmožnost naše predstave in našega razuma." (KKKC§205 (http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sl.html))

Iz SP-ja je razumno da velikokrat zamenjujemo pojem " duša" s pravim pomenom te beseda. Razvidno je, da je duša enaka besedi življenje...torej to da teče kri po naših žilah in da nam srce bije... duša ni neki drugi del telesa, ki ga imamo v prsih:)
Torej ko umremo se ne zavedamo nič do drugega Jezusovega prihoda. Življenje pa gre nazaj k Bogu in mi se ne zavedamo tega mi ne gledamo ostale z nebes ko vmeremo...
Mogoče kdo misli podobno kot jaz ampak sem to napisal za tiste, ki se ne strinjajo z mano

saki
19.01.2007, 07:43
Jaz verjamem v reinkarnacijo, torej, večna spiritualna oseba, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre, zgolj vstopi v telo- rojstvo, in ob trenutku smrti izstopi. Ta proces reinkarnacije je končan, ko duša doseže samorealizacijo in vstopi v Božje kraljestvo, kjer dobi večno, transcendentalno telo.

Se opravičujem ampak to je popolnoma mimo Svetega pisma

saki
19.01.2007, 07:45
Ker je Bog pravičen.:) Sicer tudi Sveto pismo nakazuje na to s tistim stavkom, kar sadiš, to žanješ. Torej pravičen Bog, ki je ustvaril akcije in reakcije točno v skladu s posameznikovimi dejanji.

Prosil bi te če mi citiraš ta stavek oz. mi poveš kje se nahaja v SP če bi seveda bilo kako mogoče

summer
19.01.2007, 09:02
Vere so napacne, saj ne rabis placevati ali dokazovati vero, saj jo nosis znotraj.

se podpišem pod tole, ter dodajam, da vsaj verjame v nekaj, pa naj bo to "bog","10 bogov",ali v samega sebe.....

ps.....se vam ne zdi, da je sveto pismo, skupek zgodbic in pripovedk, ki so se pisale.....kot neke vrste, zbirka pravljic:dontknow:

mrjerry
19.01.2007, 09:32
V bistvu je, ampak to samo po sebi ne pomeni, da pravljic ne smes jemati resno. Lahko isces prispodobe, nauke, osnovne situacije in glede tega je Sveto Pismo zelo dobro. Resen problem, ki ga vidim je, da opisuje ogromno situacij, kjer se srecujejo podlozniki in vladarji (oz. podrejeni in nadrejeni). Veliko se ukvarja z vprasanjem dobrega podloznika in kako ta (dober) podlozniki vidi dobrega vladarja. Torej je imenitno ctivo za nekoga, ki se je ze v naprej odlocil, da bo podloznik in da bo vedno iskal visjo silo, ki se ji bo podrejal. Ne samo v religiji, tudi v pravem zivljenju. Podrejanje starsem, partnerju, sefu, zakonodaji... Iskanje in priznavanje visje avtoritete in sele naknadno vrednotenje.

Jaz se pa ne pocutim kot podloznik, skusam drzati vajeti v svojih rokah in me zato SP ne tangira v toliksni meri, da bi pogled na svet osnoval na njem.

sati
19.01.2007, 09:50
Prosil bi te če mi citiraš ta stavek oz. mi poveš kje se nahaja v SP če bi seveda bilo kako mogoče

Glede reinkarnacije, kako veš, da je mimo Svetega pisma? Bistvo tvoje teme je spreminjanje Svetega pisma po človeški interpretaciji, ali si siguren/a, da se to ni zgodilo tudi glede reinkarnacije? Katarji, eni prvih kristjanov, ki so živeli svetniško življenje, so bili proglašeni za heretike in pobiti, med drugim so verjeli tudi v reinkarnacijo. Torej je bilo verovanje v njo najverjetneje uničeno z ognjem in mečem. Glede stavka, kar človek seje, bo žel, se nahaja v Bibliji, v pismu Galačanom, poglavje 6-7:
Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati, kar človek seje, bo žel.

http://www.mladina.si/tednik/200116/clanek/in2/

bladzo
19.01.2007, 11:59
Zanima me kakšno je vaše mnenje o teorijah in razlagah, ki jih širi RKC. Meni se namreč zdijo absurdne in na nek način smešne, saj gre ( če dobro pogledamo ) za popolnoma napačne interpretacije svetopisemskih tekstov, ki zavajajo vernike in so prilagojeni potrebam in željam cerkve. Absurdov je več, nesmisel je že to, da RKC poleg BIBILJE uporablja še druge tekste ter da priznava DOGME kot nekaj »višjega« od BIBILIJE češ da gre za miselne zaključke in za moderne čase prilagojeno razlago BIBILIJE – v resnici gre zgolj za potvarjanje pravega krščanskega sporočila. Dejstvo je, da je RKC popolnoma priredila obred KRSTA, da je nepravilno čaščenje NEDELJE in da recimo v BIBLIJI nikjer ni zaslediti dejstva, da bi se večno življenje ( NEBESA – RAJ ) začelo takoj po smrti kot to pravi RKC. Tudi pekel je v BIBLIJI predstavljen popolnoma drugače kot to razumejo – razlagajo rimokatoliki…. Zanima me ali se strinjate z menoj? … Vse tiste, ki se z menoj ne strinjate pa vabim, da predstavijo svoje poglede na to temo!

No če pogledamo "teorije in razlage", ki si jih ti omenil.Cerkev poleg Biblije uporablja še druge tekste, verjetno si s tem mislil tekste cerkvenih očetov in učiteljev. Fora je v tem, da Cerkev te tekste uporablja in upošteva, ampak vsekakor ne toliko kot sveto pismo. In ti teksti so nastali z leti študija svetega pisma in nedvomno izhajajo iz izročila Biblije.
To sploh ni res, da Cerkev priznava dogme kot nekaj višjega od Biblije. Dogme, ki jih je Cerkev sprejela v teh 2000 letih, imajo vse dobro ozadje v Novi zavezi Biblije.In spet....s študijem Biblije, ki je nastala v prvih stoletjih krščanstva, so prišli do teh dogem. Ampak če povežeš Biblijo in dogme, se ti elo dobro klapa.
Kako je RKC priredila obred krsta?
Zakaj je nepravilno češčenje nedelje? Jezus je v času svojega delovanja večkrat dejal, da je prišel dopolnit postavo . Po našem verovanju in študijah svetega pisma, se je vstajenje dogodilo v noči iz sobote na nedeljo.Nedelja je tako postala nov začeteke, prvi dan v tednu...prvi dan pa zato, ker je vstajenje nov začetek in ker je vstajenje za človeško dušo, najpomembnejši dogodek krščanstva.

Kot jaz vem RKC ne uči, da se večno življenje začne takoj po smrti. Nas so pri verouku vedno učili, da te pos mrti zagotovo doleti Božja sodba, in potem te Bog Oče pošlje ali v pekel, ali v vica ali v nebesa. Tudi ta stvar nima popolnega ozadja v svetem pismu. Ampak kot ti je Slehernik lepo povedal eno stran nazaj....

Ne strinjam se s tebj...to si verjetno opazil.
Fajn bodte
lp

summer
19.01.2007, 12:01
V bistvu je, ampak to samo po sebi ne pomeni, da pravljic ne smes jemati resno. Lahko isces prispodobe, nauke, osnovne situacije in glede tega je Sveto Pismo zelo dobro. Resen problem, ki ga vidim je, da opisuje ogromno situacij, kjer se srecujejo podlozniki in vladarji (oz. podrejeni in nadrejeni). Veliko se ukvarja z vprasanjem dobrega podloznika in kako ta (dober) podlozniki vidi dobrega vladarja. Torej je imenitno ctivo za nekoga, ki se je ze v naprej odlocil, da bo podloznik in da bo vedno iskal visjo silo, ki se ji bo podrejal. Ne samo v religiji, tudi v pravem zivljenju. Podrejanje starsem, partnerju, sefu, zakonodaji... Iskanje in priznavanje visje avtoritete in sele naknadno vrednotenje.

Jaz se pa ne pocutim kot podloznik, skusam drzati vajeti v svojih rokah in me zato SP ne tangira v toliksni meri, da bi pogled na svet osnoval na njem.

ja saj, prav to je to.....ko bi ljudje jemali iz tega nauke itd...ne pa da slepo verjamejo in citirajo sleherno besedo...itd....

legenda
19.01.2007, 13:51
Zanimljiva tema, moram priznati. Sam bom pogledal nekaj naukov ki so.
Kdaj kako in zakaj. Verovanja RKC ter Svetopisemskih naukov oz. razhajanja.
Potreboval bom pa kar nekaj časa.
Upam do pon.-tor., da bom napisal kar obširen post.

pk
19.01.2007, 21:32
ali je sploh važno, ali kdo misli, da je laž ali resnica? vsak naj verjame kar hoče. Dokazovanje enega ali drugega je podobno aksiomom. velja princip vzemi ali pusti.
Enako je z vsemi ostalimi verami. ;)

saki
19.01.2007, 21:37
se podpišem pod tole, ter dodajam, da vsaj verjame v nekaj, pa naj bo to "bog","10 bogov",ali v samega sebe.....

ps.....se vam ne zdi, da je sveto pismo, skupek zgodbic in pripovedk, ki so se pisale.....kot neke vrste, zbirka pravljic:dontknow:

PREBERI SVETO PISMO!!!
In se osredotoči na Daniela in Razodetje

saki
19.01.2007, 22:15
No če pogledamo "teorije in razlage", ki si jih ti omenil.Cerkev poleg Biblije uporablja še druge tekste, verjetno si s tem mislil tekste cerkvenih očetov in učiteljev. Fora je v tem, da Cerkev te tekste uporablja in upošteva, ampak vsekakor ne toliko kot sveto pismo. In ti teksti so nastali z leti študija svetega pisma in nedvomno izhajajo iz izročila Biblije.
To sploh ni res, da Cerkev priznava dogme kot nekaj višjega od Biblije. Dogme, ki jih je Cerkev sprejela v teh 2000 letih, imajo vse dobro ozadje v Novi zavezi Biblije.In spet....s študijem Biblije, ki je nastala v prvih stoletjih krščanstva, so prišli do teh dogem. Ampak če povežeš Biblijo in dogme, se ti elo dobro klapa.
Kako je RKC priredila obred krsta?
Zakaj je nepravilno češčenje nedelje? Jezus je v času svojega delovanja večkrat dejal, da je prišel dopolnit postavo . Po našem verovanju in študijah svetega pisma, se je vstajenje dogodilo v noči iz sobote na nedeljo.Nedelja je tako postala nov začeteke, prvi dan v tednu...prvi dan pa zato, ker je vstajenje nov začetek in ker je vstajenje za človeško dušo, najpomembnejši dogodek krščanstva.

Kot jaz vem RKC ne uči, da se večno življenje začne takoj po smrti. Nas so pri verouku vedno učili, da te pos mrti zagotovo doleti Božja sodba, in potem te Bog Oče pošlje ali v pekel, ali v vica ali v nebesa. Tudi ta stvar nima popolnega ozadja v svetem pismu. Ampak kot ti je Slehernik lepo povedal eno stran nazaj....

Ne strinjam se s tebj...to si verjetno opazil.
Fajn bodte
lp

Mislil sem na dogme...in Katoliški duhovnik mi je to sam povedal( da jih upoštevajo bolj kot sveto pismo)

17 »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. 18 Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. 19 Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu. 20 Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.«

Ni prišel razvezat postavo in preroke...torej ni prišel popolnoma nič SPREMENIT!!! Če bi Bog hotel, da častimo nedeljo bi vsaj enkrat to kot Jezus na zemlji omenil...tudi po tem ko je vstal, ko se je pokazal učencem ni omenjal nobega spreminjanja dneva iz sobote v nedeljo. Pa še to, ali veš kaj je smisel da imamo en dan posvečen za Boga oz. kaj bi naj delali ta dan...
Predvidevam da veš kje je ta vrstica ker je citirana iz 10 Božjih zapovedi
8 Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
Torej počivanje kot je Jezus "počival" v grobnici...saj njega bi lahko Bog takoj obudil ampak nam je hotel pokazati zgled, da je Sobota pravi dan počitka.
In napisal si da je vstal prvi dan tedna...prav si napisal ampak v SP-ju piše da moramo posvečevati 7 dan ne prvi. in še 2. Mojzesova 32
»Glejte, da boste praznovali moje sobote; kajti to je znamenje med menoj in vami iz roda v rod, da se ve, da vas jaz, GOSPOD, posvečujem! 14 Praznujte torej soboto, ker je za vas sveta!
Ezekiel 20
Moje sobote posvečujte, da bodo znamenje med menoj in vami in da spoznajo, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog. 21
In še veliko jih je.

Kako je RKC priredila obred krsta?
Krst je po Svetem pismu po 12-tih letih kadar je človek že malo razumen in se lahko sam krsti kjer se hoče. Jezus se je tudi krstil ko je že bil starejši. RKC s krstom praktično prisili ljudi da ostanejo v RKC.

Dogme se nikakor ne skladajo s SP-jem. Že sama spoved, ki je recimo zelo značilna za RKC ni po SP-ju.
1. ni nikjer omenjena spoved.
2. Bog govori, da med nami in Bogom ne sme biti nobenega posrednika razen Jezusa Kristusa.
Torej noben duhovnik, ki ti lahko oprosti grehe. S tem Katoliki sramotijo Boga...ker si lahko s študijem priučiš odpuščanje...lepo te prosim bodi realen.
5 Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, (Timotej 2 poglavje)
Potem celibat tudi ni po SP-ju
1 Zanesljiva je tale beseda: če se kdo poteguje za škofovsko službo, hrepeni po dobrem delu. 2 Zato mora biti škof brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; 3 nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. 4 Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. 5 (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!) (timotej 3 poglavje)
Mislim da je s teksta vse jasno vidno kaj govori SP

bladzo
19.01.2007, 22:57
Ni prišel razvezat postavo in preroke...torej ni prišel popolnoma nič SPREMENIT!!! Če bi Bog hotel, da častimo nedeljo bi vsaj enkrat to kot Jezus na zemlji omenil...tudi po tem ko je vstal, ko se je pokazal učencem ni omenjal nobega spreminjanja dneva iz sobote v nedeljo. Pa še to, ali veš kaj je smisel da imamo en dan posvečen za Boga oz. kaj bi naj delali ta dan...

Torej počivanje kot je Jezus "počival" v grobnici...saj njega bi lahko Bog takoj obudil ampak nam je hotel pokazati zgled, da je Sobota pravi dan počitka.

Kako je RKC priredila obred krsta?
Krst je po Svetem pismu po 12-tih letih kadar je človek že malo razumen in se lahko sam krsti kjer se hoče. Jezus se je tudi krstil ko je že bil starejši. RKC s krstom praktično prisili ljudi da ostanejo v RKC.

Dogme se nikakor ne skladajo s SP-jem. Že sama spoved, ki je recimo zelo značilna za RKC ni po SP-ju.
1. ni nikjer omenjena spoved.
2. Bog govori, da med nami in Bogom ne sme biti nobenega posrednika razen Jezusa Kristusa.
Torej noben duhovnik, ki ti lahko oprosti grehe. S tem Katoliki sramotijo Boga...ker si lahko s študijem priučiš odpuščanje...lepo te prosim bodi realen.
5 Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, (Timotej 2 poglavje)
Potem celibat tudi ni po SP-ju
1 Zanesljiva je tale beseda: če se kdo poteguje za škofovsko službo, hrepeni po dobrem delu. 2 Zato mora biti škof brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; 3 nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. 4 Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. 5 (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!) (timotej 3 poglavje)
Mislim da je s teksta vse jasno vidno kaj govori SP

Ne ni prišel razvezat, ampak do neke mere spremeniti - kot pravi sveto pismo "dopolniti".
Jezus je že v času svojega delovanja, če se navežemo na sveto pismo, nekako zavračal načela judovskega praznovanja Gospodovega dne. Farizeji in pismouki mu to smai očitajo - njemu in njegovim učencem. Namreč zakaj njegovi učenci v soboto smukajo klasje, zakaj opravlja čudeže ozdravljenja tudi na soboto. Ampak to ne pomeni, da je zavračal praznovanje Gospodovega dne sploh.
Ne vem ali bi res imelo praznovanje sobote kakšno povezavo z Gospodovim počivanjem v grobu na sobotni dan. Namreč on je bil v sobotov grobu ravno zato, da telo na križu ne bi viselo v soboto, ampak to je le praktična usmeritev judovske "teološke srenje".
Vsekakor je Kristusovo vstajenje veliko bolj pomembno kot pa Njegov počitek v grobu. Če bi bilo po moje, bi bil v krščanstvu Gospodov dan petek - ker je jezusova smrt na križu osrednja vsebina krščanstva.
Ravno zaradi Jezusove vsebinske dopolnitve Postave, ne moremo sedaj v tem problemu gledati samo na citate stare zaveze. To je druga tradicija, ki jo je Bog dopolnil s svojim največjim čudežem.
In sploh ni ključnega pomena ali imamo za Gospodov dan soboto ali nedeljo. Pomembno je, da mi vemo zakaj ej Gospodov dan, kakšen je njegov namen.

Od kje tebi to, da je po svetem pismu krst po 12 letih? In sploh kako v 21. stoletju ljudi s krstom prisiliti k temu, da ostanejo v Cerkvi? To je nonsense.

Spoved ni dogma, ampak je zakrament, ki ima veliko povezavo s Svetim pismom....In tudi to, da Bog po duhovnikih - posrednikih - odpušča grehe, ima ozadje v svetem pismu.

S tem bi se strinjal, da celibat ni po SP-ju, ampak tudi to ni dogma, ampak je cerkvena norma.

Dogme se navezujejo na kristološka, mariološka in ostala teološak vprašanja. Imaš dogme o Marijinem vnebovzetju in brezmadežnem spočetju, o papeževi nezmotljivosti...


Pa brez azmere

zlato
20.01.2007, 01:01
RKC ne samo da je laž je prevara tisočletja v katero verjame toliko in toliko vernikov, a sam jezus ni hodil v cerkev in tudi njegov nauk ne uči tega kar si je za svoje potrebe zmislila in prilagodila cerkev. Morda se mi boste vsi tisti,ki hodite v cerkev smejali, a je resnica, da sem jaz osebno večji vernik od vseh tistih, ki hodite k spovedi in se pokesate grehov, potem se pa že v isti sapi ko pridete domov z sosedi kregate in znova in znova grešite. Moja vera je čista brez greha in ne potrebuje spovedi, ker če ne morem sosedu pomegati mu tudi škodujem ne. zato je moja duša čista in ne potrebuje nikakršnih odpustkov in lahko mirne vesti vsakomur pogledam v obraz.

anarchy
20.01.2007, 01:05
RKC ne samo da je laž je prevara tisočletja v katero verjame toliko in toliko vernikov, a sam jezus ni hodil v cerkev in tudi njegov nauk ne uči tega kar si je za svoje potrebe zmislila in prilagodila cerkev. Morda se mi boste vsi tisti,ki hodite v cerkev smejali, a je resnica, da sem jaz osebno večji vernik od vseh tistih, ki hodite k spovedi in se pokesate grehov, potem se pa že v isti sapi ko pridete domov z sosedi kregate in znova in znova grešite. Moja vera je čista brez greha in ne potrebuje spovedi, ker če ne morem sosedu pomegati mu tudi škodujem ne. zato je moja duša čista in ne potrebuje nikakršnih odpustkov in lahko mirne vesti vsakomur pogledam v obraz.

Bravo, res je tako, isto velja zame, saj isto razmisljam. Vera je tako neumna, pa ceprav sem po eni strani ateist, kao, sem se zmeraj bolj veren, kot teji verniki, ki hodijo vsako nedeljo ali vsak dan v cerkev in se dajajo prispevke. Vero nosis znotraj in je ne rabis razkazovati navzven. In pravi vernik, bi se drzal naukov, ne pa gresu vsak dan.

bladzo
20.01.2007, 08:45
RKC ne samo da je laž je prevara tisočletja v katero verjame toliko in toliko vernikov, a sam jezus ni hodil v cerkev in tudi njegov nauk ne uči tega kar si je za svoje potrebe zmislila in prilagodila cerkev. Morda se mi boste vsi tisti,ki hodite v cerkev smejali, a je resnica, da sem jaz osebno večji vernik od vseh tistih, ki hodite k spovedi in se pokesate grehov, potem se pa že v isti sapi ko pridete domov z sosedi kregate in znova in znova grešite. Moja vera je čista brez greha in ne potrebuje spovedi, ker če ne morem sosedu pomegati mu tudi škodujem ne. zato je moja duša čista in ne potrebuje nikakršnih odpustkov in lahko mirne vesti vsakomur pogledam v obraz.
sam na 2 stavri se bom osredotoču, ker sta me najbolj zmotle in več časa nimam.
sam Jezus je hodil v sinagogo vsako soboto.
O tem čigava duša je čista, smo pa mi premajhni, da bi razpravljali...jst bi reku, da od nobenga.

lp

slehernik
20.01.2007, 09:48
Torej kako moč ima bog da je ustvaril vesolje, kaj te nebi mogel nadzorovati pisanje SP-ja.Zato je cerkev, ki jo Duh resnice vodi v vso resnico. Še pomniš Jn16:13? Trdiš, da Bog ni mogel nadzorovati cerkve, ki je Kristus?
SP je bil napisan pred nastankom RKC. Torej RKC se pojavi po Sp-ju in ga začenja spreminjat...Kako bi se lahko cerkev pojavila po nastanku Svetega pisma, če ga je sama napisala? Kaj pa misliš, da je Nova zaveza? Prosim, beri Sveto pismo, predem sodiš o njem ... :(
Če se že imenujejo kristjani bi se morali držati temelja vseh Kristjanov SVETEGA PISMAVidim, da nisi seznanjem z nadrobnostmi krščanstva. Dovoli mi, da te dobrohotno podučim. Temelj vseh kristjanov je, ne boš verjel, Kristus. Zakaj iz Svetega pisma odstranjuješ živega Kristusa in malikuješ predmet?
Poskušal sem ti dokazati, da SP govori, da kdor spremeni kaj iz postave, da to več ni Bogu po volji...Dokazal si, da Bogu ni všeč, če postavo spremeni človek. Za vašo razlago ni temeljev v Svetem pismu, zato jih prikrajate z razvlečenimi in nepovezanimi razlagami. Sam si si s Svetom pismom sodil, da vaše početje NI bogu všeč.

costa
20.01.2007, 19:46
Pozdravljeni,
da še se jaz vključim v debato.

Ne ni prišel razvezat, ampak do neke mere spremeniti - kot pravi sveto pismo "dopolniti".
Jezus je že v času svojega delovanja, če se navežemo na sveto pismo, nekako zavračal načela judovskega praznovanja Gospodovega dne. Farizeji in pismouki mu to smai očitajo - njemu in njegovim učencem. Namreč zakaj njegovi učenci v soboto smukajo klasje, zakaj opravlja čudeže ozdravljenja tudi na soboto. Ampak to ne pomeni, da je zavračal praznovanje Gospodovega dne sploh.


To ne drži. Vrsto Mt 5,17 različno prevajajo. V nekaterih prevodih piše da je Jezus prišel dopolnit, v nekaterih pa da je prišel izpolnit postavo. Tuji prevodi navadno govorijo o tem drugem (fulfil, erfüllen, accoplier...). Menim pa, da opomba v Slovenskem standardnem prevodu Svetega pisma pove vse:

"dopolnit: gr. glag. pleroûn lahko pomeni ‘izpolniti, uresničiti, izvršiti’ ali pa ‘dopolniti’ (ne v smislu dodajanja česa novega, ampak uresničevanja prvotne zamisli)." (Sveto pismo, Ljubljana, 1997 ali http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+5%2C17-20&id0=1&id1=1&pos=0&set=2&lang=sl).

Strinjam se pa s tem, da je Jezus zavračal judovsko (ali farizejsko) posvečevanje sobote, ni pa zavračal praznovanja sobote na sploh. Nikjer v Svetem pismu namreč ne najdem kakršnega koli razloga, da bi lahko trdil, da je Jezus odpravil soboto ali jo kakorkoli kršil. In če smo že pri Katoliški cerkvi, tudi katekizem uči tako. Citiram:

"Evangelij poroča o številnih pripetljajih, ko so Jezusa obtožili, da krši sobotno postavo. Vendar se Jezus nikoli ne pregreši proti svetosti tega dneva. Z oblastjo podaja pristno razlago te postave: 'Sobota je zaradi človeka in ne človek zaradi sobote' (Mr 2,27). S sočutjem si Kristus pridržuje oblast, da v soboto dela dobro in ne hudo, rešuje življenje, ne pa uničuje (mr 3,3). Sobota je dan Gospodovih usmiljenih del in božje časti. 'Sin človekov je tudi gospodar sobote (Mr 2,28)."
(Katekizem Katoliške cerkve, Ljubljana 1993, str. 547 odst. 2173)

costa
20.01.2007, 19:57
Kako bi se lahko cerkev pojavila po nastanku Svetega pisma, če ga je sama napisala? Kaj pa misliš, da je Nova zaveza? Prosim, beri Sveto pismo, predem sodiš o njem ... :(

Ne bi se strinjal s tem. Svetega pisma ni pisala cerkev. Če se spomniš ga je dolga stoletja celo preganjala in cvrla ljudi, ki so si dovolili brati to knjigo. Popolna 'legalizacija' Svetega pisma v RKC se zgodi šele leta 1962 na II. vatikanskem koncilu.
Pa že, če bi ga RKC pisala - ali ne bi noter kaj napisala o Marijnem vnebovzetju in njenem kronanju tam gori? Ali ne bi zapisala kaj o vicah in o odpustkih, o celibatu in čaščenju svetnikov, o spovedi in posrednikih med ljudmi in Bogom?
Nova zaveza piše na dolgo in na široko o prvi, apostolski cerkvi. Vedno znova, ko berem o tej cerkvi sem navdušen kako so delovali in kako jih je Gospod vodil. To kar imamo sedaj (mislim RKC) je nekaj čisto popolnoma drugega. Če pa se malo poglobiš v zadevo in začneš proučevati mitraizem, razna druga poganstva, prostozidarstvo in podobne zadeve, pa vse skupaj postane že prav grozljivo (mislim na mešanico verovanj in način delovanja).

Verjamem, da je Sveto pismo dal napisati Bog po svojih prerokih. V njem daje nasvete za vsakega od nas posamezno iin za cerkev. Na svetu je veliko cerkva (denominacij). Katera pa je tista prava, naslednica apostolske cerkve, ki ima za glavo Jezusa, pa mora odkriti vsak sam (seveda s proučevanjem Svetega pisma in kritičnim gledanjem na različne cerkve, tudi lastne).

slehernik
20.01.2007, 20:31
Ne bi se strinjal s tem. Svetega pisma ni pisala cerkev.Kdo pa? Glej vsebino, so notranji zapisi začetka cerkve... :nonono:
Če se spomniš ga je dolga stoletja celo preganjala in cvrla ljudi, ki so si dovolili brati to knjigo. Popolna 'legalizacija' Svetega pisma v RKC se zgodi šele leta 1962 na II. vatikanskem koncilu. To nima zveze s tem, kdo je napisal SP oz. NZ.
Pa že, če bi ga RKC pisala - ali ne bi noter kaj napisala o Marijnem vnebovzetju in njenem kronanju tam gori? Ali ne bi zapisala kaj o vicah in o odpustkih, o celibatu in čaščenju svetnikov, o spovedi in posrednikih med ljudmi in Bogom? Še enkrat, gre za notranje zapise začetka cerkve. Kar je bilo kasneje opredeljeno, je zapisano drugje.
Na svetu je veliko cerkva (denominacij). Katera pa je tista prava, naslednica apostolske cerkve, ki ima za glavo Jezusa, pa mora odkriti vsak sam (seveda s proučevanjem Svetega pisma in kritičnim gledanjem na različne cerkve, tudi lastne).Če trdiš, da naslednica ni RKC in pravoslavje, trdiš, da je bil Bog nemočen pri njenem vodstvu. Trdiš to?

Lipovnik
20.01.2007, 20:33
Ne bi se strinjal s tem. Svetega pisma ni pisala cerkev. Če se spomniš ga je dolga stoletja celo preganjala in cvrla ljudi, ki so si dovolili brati to knjigo. Popolna 'legalizacija' Svetega pisma v RKC se zgodi šele leta 1962 na II. vatikanskem koncilu.
Pa že, če bi ga RKC pisala - ali ne bi noter kaj napisala o Marijnem vnebovzetju in njenem kronanju tam gori? Ali ne bi zapisala kaj o vicah in o odpustkih, o celibatu in čaščenju svetnikov, o spovedi in posrednikih med ljudmi in Bogom?
Nova zaveza piše na dolgo in na široko o prvi, apostolski cerkvi. Vedno znova, ko berem o tej cerkvi sem navdušen kako so delovali in kako jih je Gospod vodil. To kar imamo sedaj (mislim RKC) je nekaj čisto popolnoma drugega. Če pa se malo poglobiš v zadevo in začneš proučevati mitraizem, razna druga poganstva, prostozidarstvo in podobne zadeve, pa vse skupaj postane že prav grozljivo (mislim na mešanico verovanj in način delovanja).

Verjamem, da je Sveto pismo dal napisati Bog po svojih prerokih. V njem daje nasvete za vsakega od nas posamezno iin za cerkev. Na svetu je veliko cerkva (denominacij). Katera pa je tista prava, naslednica apostolske cerkve, ki ima za glavo Jezusa, pa mora odkriti vsak sam (seveda s proučevanjem Svetega pisma in kritičnim gledanjem na različne cerkve, tudi lastne).

Čakaj. A ni Bog dal napisat Koran?

slehernik
20.01.2007, 20:43
To ne drži. Vrsto Mt 5,17 različno prevajajo. V nekaterih prevodih piše da je Jezus prišel dopolnit, v nekaterih pa da je prišel izpolnit postavo. Tuji prevodi navadno govorijo o tem drugem (fulfil, erfüllen, accoplier...). Menim pa, da opomba v Slovenskem standardnem prevodu Svetega pisma pove vse:Kako komentiraš Kol2:14: "in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. ..."?

costa
20.01.2007, 22:46
Če trdiš, da naslednica ni RKC in pravoslavje, trdiš, da je bil Bog nemočen pri njenem vodstvu. Trdiš to?

Ni bil nemočen. Bog lahko dela vse, razen na silo ne vpliva na človeka. In RKC je padla pod človeški vpliv.
Definitivno ni bilo Božjega vodstva pri križarskih vojnah, pri inkviziciji, pri sežiganju Svetih pisem, pri tem kar so posamezni papeži delali (...) plus njihova nezmotljivost.
Konec koncev je Bog dirigiral ustroj judovske duhovščine in Jude razglasil za svoj narod. Pa so na koncu tudi judovski duhovniki bili tisti, ki so dali križat Jezusa.
Če podrobno bereš Sveto pismo ti marsikaj razkrije... tudi to, da bo večina odpadla od pravega čaščenja Boga.

Bog vpliva na nas (na cerkev, na vodstvo) v toliki meri, koliko mi to dopustimo. Ne dela pa proti naši volji.

costa
20.01.2007, 22:55
Kako komentiraš Kol2:14: "in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. ..."?

Sicer ne razumem točno vprašanja
Tekst v kontekstu se glasi:
Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. (Kol 2,13.14)

Bog nam je odpustil naše grehe in izbrisal našo zadolžnico, poplačal naš dolg, resetiral na novo.... kakorkoli že pač - začnemo na novo, ker nam je Bog po Jezusu Kristusu, po njegovi žrtvi na križu odpustil. Slava mu za to! Aleluja!

slehernik
21.01.2007, 00:02
Ni bil nemočen. Bog lahko dela vse, razen na silo ne vpliva na človeka. In RKC je padla pod človeški vpliv.
Definitivno ni bilo Božjega vodstva pri križarskih vojnah, pri inkviziciji, pri sežiganju Svetih pisem, pri tem kar so posamezni papeži delali (...)Mešaš cerkev (katere glava je Kristus, ki je Kristus sam in ki jo Duh resnice vodi do vse resnice ...) in njene pripadnike, ki so ljudje in seveda imajo svobodno voljo. Naj te opozorim, da med verskimi resnicami ti odkloni niso pustili sledov, še najbolj pokvarjeni papeži so bili teološko neoporečni (Duh resnice ... tako pravi Sveto pismo.)
Če je cerkev (katere glava je Kristus, ki je Kristus sam in ki jo Duh resnice vodi do vse resnice ...) padla pod človeški vpliv, je to lahko samo izraz nemoči Boga. Sori.
plus njihova nezmotljivost.Papeževa nezmotljivost - tistih nekajkrat, ko je bila uporabljena - je bila potrebna ravno zaradi tega, ker v Svetem pismu ni bilo jasnih odgovorov na nekatera vprašanja.
Sicer ne razumem točno vprašanjaS tem je bila še v Svetem pismu odpravljena Mojzesova postava.

costa
21.01.2007, 10:31
Mešaš cerkev (katere glava je Kristus, ki je Kristus sam in ki jo Duh resnice vodi do vse resnice ...) in njene pripadnike, ki so ljudje in seveda imajo svobodno voljo. Naj te opozorim, da med verskimi resnicami ti odkloni niso pustili sledov, še najbolj pokvarjeni papeži so bili teološko neoporečni (Duh resnice ... tako pravi Sveto pismo.).
Jaz pa menim obratno. Cerkev smo verniki različnih cerkva (denominacij) in vsak je sam odgovoren pred Bogom. Nobena cerkev (pa naj trdi da je še nevem kako prava) ni sama po sebi zveličavna. Govorim o RKC kot o instituciji in o njenih odstopanjih od prvotnega (svetopisemskega) krščanstva.
Sploh pa se ne morem strinjati, da papeži niso bili teološko neoporečni. In če je Sveto pismo neka osnova oz. začetki, kako lahko potem papeži sprejemajo odločbe, dogme oz. kaj že pač kar očitno nasprotuje Svetemu pismu.
Ampak tukaj zgleda da gre za različna mnenja.


Papeževa nezmotljivost - tistih nekajkrat, ko je bila uporabljena - je bila potrebna ravno zaradi tega, ker v Svetem pismu ni bilo jasnih odgovorov na nekatera vprašanja..
Sveto pismo daje odgovore na vsa potrebna vprašanja! Le upoštevati jih je treba!

S tem je bila še v Svetem pismu odpravljena Mojzesova postava.
Mogoče sem se malo nerodno izrazil. Strinjam se, da je bila Mojzesova obredna postava odpravljena. Niso pa bile odpravljene zapovedi! Nobena izmed njih. Saj moje Sveto pismo ne govori o tem. Ali pa mogoče več ne velja, da ne smemo ubijati, prešuštvovati, imeti več bogov, moliti kipce, imeti svetnike...?

Balthazar
21.01.2007, 11:05
Bog nam je odpustil naše grehe in izbrisal našo zadolžnico, poplačal naš dolg, resetiral na novo.... kakorkoli že pač - začnemo na novo, ker nam je Bog po Jezusu Kristusu, po njegovi žrtvi na križu odpustil. Slava mu za to! Aleluja! Ta aspekt krščanstva in drugih religij, da bog (ali njegov posrednik na zemlji) odpušča grehe in da nas čaka večno življenje v raju/peklu ali bolj vzhodno - večni cikel reinkarnacije do osvoboditve, vzpodbuja neodgovorno življenje.

Namreč, človek je pred bogom odgovoren šele po smrti (poslednja sodba), za časa življenja lahko greši, se spoveduje in mu je po božji milosti odpuščeno.

Neverni človek ima na volje le to, eno življenje. Nima popravnega izpita (naslednje življenje), ne čaka na večno blaženost v nebesih. V primerjavi z večnostjo je to življenje skrajno nepomembno.

Zato vera v večno življenje in odpuščanje spodbuja neodgovornost v tem življenju. Glavno vodilo je strah pred bogom ali ljubezen do boga. Nevernik ceni to življenje kot izjemno darilo, ki ga lahko v polnosti izkoristi. Iz te izjemnosti izhajajo etična in moralna načela, po katerih živi in ki so od človeka za človeka in ne od boga.

Ne trdim, da so vsi verniki neodgovorni, končno so ljudje, ki imajo človeška moralna in etična načela, ki so pred postavo. V nasprotnem primeru bi še danes dobesedno brali, razumeli in izvajali božjo besedo zapisano v svetih knjigah. Česar pa na srečo večina (vsaj v naši bližini) ne počne.

galeb
21.01.2007, 15:36
Popolnoma nesmiselno tlacis reinkarnacijo ve isti kos z dogmami o raju in peklu. Kar pravis o predstavi o raju in peklu je sicer po mojem na mestu. A reinkarnacija ne vzpodbuja neodgovornosti, kajti ves, da posledice tvojih dejanj ne bodo sle mimo tebe tudi po smrti. Tisti, ki verjame v eno samo zivljenje se slepi, da se mu nekatera slaba dejanja v tem zilvjenju ne bodo imela casa vrniti oziroma da se nima smisla truditi, ker posledic svojega turda ne bo mogel zauziti.

Lipovnik
21.01.2007, 15:43
Popolnoma nesmiselno tlacis reinkarnacijo ve isti kos z dogmami o raju in peklu. Kar pravis o predstavi o raju in peklu je sicer po mojem na mestu. A reinkarnacija ne vzpodbuja neodgovornosti, kajti ves, da posledice tvojih dejanj ne bodo sle mimo tebe tudi po smrti. Tisti, ki verjame v eno samo zivljenje se slepi, da se mu nekatera slaba dejanja v tem zilvjenju ne bodo imela casa vrniti oziroma da se nima smisla truditi, ker posledic svojega turda ne bo mogel zauziti.:dontknow:

Vsi bomo umrli tako kot vsaka žival in zagnilo bomo v zemlji. Atomi našega telesa se bodo tako reciklirali in se vgradili v naslednje kompleksne strukture.
Če tako pojmuješ reinkarnacijo je ok.
Če jo pa pojmuješ kot prenos zavesti, ki je posledica kompleksnosti človeških možgan, me pa res zanima kdo se slepi.
Podobno lako rečeš za druge vrste posmrtnega življenja, če jih že želiš razlikovati.

Balthazar
21.01.2007, 16:17
Popolnoma nesmiselno tlacis reinkarnacijo ve isti kos z dogmami o raju in peklu. Kar pravis o predstavi o raju in peklu je sicer po mojem na mestu. A reinkarnacija ne vzpodbuja neodgovornosti, kajti ves, da posledice tvojih dejanj ne bodo sle mimo tebe tudi po smrti. Tisti, ki verjame v eno samo zivljenje se slepi, da se mu nekatera slaba dejanja v tem zilvjenju ne bodo imela casa vrniti oziroma da se nima smisla truditi, ker posledic svojega turda ne bo mogel zauziti. Primerjava je smiselna. Karmični princip je boljši, ker da človeku zavedanje, da bo čutil posledice svojih dejanj. Govoril sem o reinkarnaciji, ki daje možnost neskončno ponovitev. Torej, če mi zdaj ne uspe, mi bo v naslednjem. Na tej osnovi imaš na vzhodu mnogo fatalizma in neodgovornosti.

summer
22.01.2007, 06:16
PREBERI SVETO PISMO!!!
In se osredotoči na Daniela in Razodetje

ka če se ne bi drl name prosim:D

galeb
22.01.2007, 12:55
Primerjava je smiselna. Karmični princip je boljši, ker da človeku zavedanje, da bo čutil posledice svojih dejanj. Govoril sem o reinkarnaciji, ki daje možnost neskončno ponovitev. Torej, če mi zdaj ne uspe, mi bo v naslednjem. Na tej osnovi imaš na vzhodu mnogo fatalizma in neodgovornosti.
In tudi imas prakticno enskoncno moznosti. Ce obstaja zavest ki ni pogojeno z fizicno smrtjo ni razloga za misel, da mora tudi ta umreti. Pa tudi ce ta princip umre, je smiselne predpostavka da samo tedaj ko se razodene se razodene v se visjem vidiku samega sebe.

galeb
22.01.2007, 13:45
Vsi bomo umrli tako kot vsaka žival in zagnilo bomo v zemlji. Atomi našega telesa se bodo tako reciklirali in se vgradili v naslednje kompleksne strukture.
Če tako pojmuješ reinkarnacijo je ok.
Če jo pa pojmuješ kot prenos zavesti, ki je posledica kompleksnosti človeških možgan, me pa res zanima kdo se slepi.
Podobno lako rečeš za druge vrste posmrtnega življenja, če jih že želiš razlikovati.
V atomih ni zavesti (razen v zelo speci obliki), tudi mozgani sami, skupaj z elektricnimi pojavi niso zavest. Zavest ni posledica kompleksnosti mozgan, mozgani so le vozilo, sredstvo preko katerega se zavest izraza na fizicni ravni. Zavest obstoji tudi brez mozgan vendar biva na subtilnejsih ravneh. Znanost pac se ni prodrla v podrocje subtilnosti, s svojimi grobimi metodami pac ne more.

Lipovnik
22.01.2007, 13:46
Kaj si ti neki znanstvenik ali kaj? Tako z zagotovostjo trdiš stvari, kot da si jih že mnogokrat dokazal.

Zavest je kot softwer, ki ga poganja hardwe naših možgan. Če hardwer crkne, ugasne tudi sofwer.
Religija je pa zgolj virus v našem sofweru, ki povzroči, da se hardwer obnaša na iracionalen način.

mizarstvo.lorencak
22.01.2007, 15:58
V atomih ni zavesti (razen v zelo speci obliki), tudi mozgani sami, skupaj z elektricnimi pojavi niso zavest. Zavest ni posledica kompleksnosti mozgan, mozgani so le vozilo, sredstvo preko katerega se zavest izraza na fizicni ravni. Zavest obstoji tudi brez mozgan vendar biva na subtilnejsih ravneh. Znanost pac se ni prodrla v podrocje subtilnosti, s svojimi grobimi metodami pac ne more.

Točno tako.

mizarstvo.lorencak
22.01.2007, 16:03
Kaj si ti neki znanstvenik ali kaj? Tako z zagotovostjo trdiš stvari, kot da si jih že mnogokrat dokazal.

Zavest je kot softwer, ki ga poganja hardwe naših možgan. Če hardwer crkne, ugasne tudi sofwer.
Religija je pa zgolj virus v našem sofweru, ki povzroči, da se hardwer obnaša na iracionalen način.

Bog ti naj pomaga.

Lipovnik
22.01.2007, 16:22
Le kako naj mi virus pomaga?

nejc
22.01.2007, 16:45
V atomih ni zavesti (razen v zelo speci obliki), tudi mozgani sami, skupaj z elektricnimi pojavi niso zavest. Zavest ni posledica kompleksnosti mozgan, mozgani so le vozilo, sredstvo preko katerega se zavest izraza na fizicni ravni. Zavest obstoji tudi brez mozgan vendar biva na subtilnejsih ravneh. Znanost pac se ni prodrla v podrocje subtilnosti, s svojimi grobimi metodami pac ne more.
Tvoje metode so pa nežne in si prodrl?:dontknow::D

saki
22.01.2007, 17:06
Prosil bi vas, da se osredotočite na podano temo.
In Bog nas je ustvaril, kako je lahko On virus!!! (vem, da to pišete v smislu kot da Boga ni, ampak se ne strinjam s vami)
Veliko, velikih znanstvenikov je prišlo do zaključka, da Bog JE!!!
Obstaja tudi dokumentarec na to temo, kjer znanstveniki trdijo, da je nekaj višjega, vsemogočnega mora biti.
In Bog je nekaj višjega(bolj razvito) in Bog je vsemogočen.
To, da je vsemogočen delno potrjujem s tem, da je v Svetem pismu napovedal prihodnost in vse se je uresničilo potanko.
Ne navajajte mi še sedaj ostale, ki so kaj napovedali ker so njihova napovedovanja kot recimo sedaj moja "po Ljubljani se bo enkrat sprehajala ženska v rdeči obleki" kar se tudi bo in zato ne boste mene označili kot preroka.
V Svetem pismu je so napovedana kraljestva (Babilon, Medoperzija, Grčija in Rim) Ter njihova delitev in njihovi kralji. In še veliko drugega.
Nemogoče je, da bi Sveto pismo bilo "pač kar nekaj".

Lipovnik
22.01.2007, 17:46
Prosil bi vas, da se osredotočite na podano temo.
In Bog nas je ustvaril, kako je lahko On virus!!! (vem, da to pišete v smislu kot da Boga ni, ampak se ne strinjam s vami)
Veliko, velikih znanstvenikov je prišlo do zaključka, da Bog JE!!!
Obstaja tudi dokumentarec na to temo, kjer znanstveniki trdijo, da je nekaj višjega, vsemogočnega mora biti.
In Bog je nekaj višjega(bolj razvito) in Bog je vsemogočen.
To, da je vsemogočen delno potrjujem s tem, da je v Svetem pismu napovedal prihodnost in vse se je uresničilo potanko.
Ne navajajte mi še sedaj ostale, ki so kaj napovedali ker so njihova napovedovanja kot recimo sedaj moja "po Ljubljani se bo enkrat sprehajala ženska v rdeči obleki" kar se tudi bo in zato ne boste mene označili kot preroka.
V Svetem pismu je so napovedana kraljestva (Babilon, Medoperzija, Grčija in Rim) Ter njihova delitev in njihovi kralji. In še veliko drugega.
Nemogoče je, da bi Sveto pismo bilo "pač kar nekaj". Narobe.
Veliko znanstvenikov je prišlo do ugotovitve, da bog je, nihče izmed njih pa ni bil velik.

Poleg tega nihče izmed njih ni z znanstveno metodo prišel do zaključka, da bog je.
K razlagi z Bogom so se pa zatekali takrat ko so prišli do konca svojih zmožnosti razlaganja narave in se predali najbolj preprostemu odgovoru za vse: "Bog je kriv"
Tak znanstvenik ni velik znanstvenik. Še znanstvenik ni več.

Balthazar
22.01.2007, 18:23
To, da je vsemogočen delno potrjujem s tem, da je v Svetem pismu napovedal prihodnost in vse se je uresničilo potanko. Se bom osredotočil le na ta stavek, ki je nekako tipičen za verjetje v svetost, torej čisto božjo besedo svetega pisma.
1. Trditev, da se je vse do potankosti uresničilo je seveda napačna. Temelji na zelo selektivnem branju, kjer prerokbe, ki bi se lahko uresničile, veljajo kot potrditev prerokb, vse ostale neuresničene prerokbe pa se zanemarijo. Sicer pa, kako lahko pričakujemo, da so bile prerokbe iz stare zaveze uresničene, saj so knjige nove zaveze pisali po "uresničenju" teh prerokb. Torej, nič lažjega (in človeškega) kot prirediti zapis dogodkov tako, da ustreza prerokbam stare zaveze.

2. Selektivno branje svetega pisma je glavna težava. Če bi bilo sveto pismo res plod vsemogočnega in vsevednega uma, bi bilo popolno, brez kakršnihkoli napak, brez kakršnekoli potrebe po človekovi presoji, kaj naj iz svetega pisma pobere in česa ne. Npr. SP se moti že v tako banalni številki, kot je pi. Vsemogočni in vsevedni stvarnik je v SP dvakrat zapisal, da je pi enako 3. Že stari grki, egipčani in babilonci so pred tem imeli precej boljši približek.

Če se na ta način lotimo seciranja božanskosti SP, pridemo do uničujočih zaključkov. Povprečna zbirka knjig, na mnogo mestih v nasprotju sama s seboj in v nasprotju z mnogimi dejstvi. Knjiga pač, ki so jo napisali ljudje z vsemi omejenimi znanji tistega časa. Zelo človeška knjiga torej. Vsemogočni stvarnik bi vsekakor napisal nekaj popolnoma izven zmožnosti zapisa takratnega in tudi današnjega časa.

Imamo precej boljših in bolj popolnih knjig strejšega datuma, ki bi si prej zaslužile atribut božanskosti in pozornosti človeštva. Npr. Zoroaster.

Sveto pismo je potrebno pogledati neobremenjeno, brez vere v njegovo "božanskost in popolnost". Beri sveto pismo tako kritično, kot bereš npr. koran. Me zanima, do kakšnih zaključkov o "božanskosti in popolnosti" boš prišel takrat.

legenda
22.01.2007, 18:59
V Svetem pismu je so napovedana kraljestva (Babilon, Medoperzija, Grčija in Rim) Ter njihova delitev in njihovi kralji. In še veliko drugega.
Nemogoče je, da bi Sveto pismo bilo "pač kar nekaj".

Povdaril bi še eno reč, Saki. Peto kraljestvo tisto ki čisto spoda, od gležnja spodaj tisto ki je pomešano "ilovica z železom"j tisto ki ga bo Kamen iz nebes porušilo.
Živimo v zadnjem času mar ne.

Lipovnik
22.01.2007, 20:01
Napovedujem propad velikega zahodnega kraljestva.
Sem prerok a?
Častite me!
Čakaj. Saj še ni propadlo. No ko bo... častitem me!

saki
22.01.2007, 21:18
Se bom osredotočil le na ta stavek, ki je nekako tipičen za verjetje v svetost, torej čisto božjo besedo svetega pisma.
1. Trditev, da se je vse do potankosti uresničilo je seveda napačna. Temelji na zelo selektivnem branju, kjer prerokbe, ki bi se lahko uresničile, veljajo kot potrditev prerokb, vse ostale neuresničene prerokbe pa se zanemarijo. Sicer pa, kako lahko pričakujemo, da so bile prerokbe iz stare zaveze uresničene, saj so knjige nove zaveze pisali po "uresničenju" teh prerokb. Torej, nič lažjega (in človeškega) kot prirediti zapis dogodkov tako, da ustreza prerokbam stare zaveze.

Malo si zamešal prerokbe, ki jih jaz navajam in prerokbe ki prerokujejo Jezusa.
Jaz govorim, o prerokbah Danijela in Razodetja( Nova zaveza)

2. Selektivno branje svetega pisma je glavna težava. Če bi bilo sveto pismo res plod vsemogočnega in vsevednega uma, bi bilo popolno, brez kakršnihkoli napak, brez kakršnekoli potrebe po človekovi presoji, kaj naj iz svetega pisma pobere in česa ne. Npr. SP se moti že v tako banalni številki, kot je pi. Vsemogočni in vsevedni stvarnik je v SP dvakrat zapisal, da je pi enako 3. Že stari grki, egipčani in babilonci so pred tem imeli precej boljši približek.

Prosim če mi to citiraš iz SP-ja ker sem močno prepričan da tega pi-ja v SP ni omenjeno

Če se na ta način lotimo seciranja božanskosti SP, pridemo do uničujočih zaključkov. Povprečna zbirka knjig, na mnogo mestih v nasprotju sama s seboj in v nasprotju z mnogimi dejstvi. Knjiga pač, ki so jo napisali ljudje z vsemi omejenimi znanji tistega časa. Zelo človeška knjiga torej. Vsemogočni stvarnik bi vsekakor napisal nekaj popolnoma izven zmožnosti zapisa takratnega in tudi današnjega časa.

Kaj misliš, čemu je napisano Sveto pismo.
Bog nas je ustvaril in nam kljub temu, da smo grešniki in ga tako ponižujemo, da se sprašujemo o njegovem obstoju dal "navodila" za pravilno življenje. V SP-ju imamo "navodila" za dobro življenje, imamo prerokovanja, ki so presegala um tistih, ki so jih videli, kot so tudi sami zapisali. Preden podajaš takšno izjavo prosim preveri njeno verodostojnost.

S.p. kaj bi bil smisel knjige, ki je v tistem času ali recimo še niti mi, nebi razumeli?

saki
22.01.2007, 21:20
Povdaril bi še eno reč, Saki. Peto kraljestvo tisto ki čisto spoda, od gležnja spodaj tisto ki je pomešano "ilovica z železom"j tisto ki ga bo Kamen iz nebes porušilo.
Živimo v zadnjem času mar ne.

Zelo sem presenečen, nad tem, da poznaš vse to.
Ja prav imaš. V zadnjem času smo, vsi "simptomi" zadnjega časa se pojavljajo. Bog je blizu.

anarchy
22.01.2007, 21:52
Cerkev je parodija na clovesko inteligenco.

Balthazar
22.01.2007, 22:19
Prosim če mi to citiraš iz SP-ja ker sem močno prepričan da tega pi-ja v SP ni omenjeno Tale je sicer bolj pikolovska in teža argumenta ni na takih detajlih. Je pa primer, na kakršnega naletim v debatah, kjer se rado citira SP. S tako obsežno knjigo lahko dokazuješ praktično kar hočeš, npr. ljubezen in sovraštvo.

1 Kr 7,23

Nato je naredil ulito morje. Od enega roba do drugega je merilo deset komolcev, bilo je okrogle oblike, pet komolcev visoko, trideset komolcev pa je znašal njegov obseg.


Kaj misliš, čemu je napisano Sveto pismo.
Bog nas je ustvaril in nam kljub temu, da smo grešniki in ga tako ponižujemo, da se sprašujemo o njegovem obstoju dal "navodila" za pravilno življenje. V SP-ju imamo "navodila" za dobro življenje, imamo prerokovanja, ki so presegala um tistih, ki so jih videli, kot so tudi sami zapisali. Preden podajaš takšno izjavo prosim preveri njeno verodostojnost. Navodila iz svetega pisma si sam izbiraš in to čisto po moralni človeški presoji. Človeška morala je tista, ki ti primarno pove, kaj je "prav" in kaj "ne". Zanima me, če spoštuješ "šeriatsko pravo" stare zaveze?

Seveda ne, knjigo je treba brati v kontekstu časa. Torej se slepo ne držiš besede, ne kamenjaš prešuštnice, ne ubijaš tistih, ki delajo na gospodov dan. Torej imaš globoko človečnost v sebi, ki ti pove, kaj je moralno. In s to svojo globoko moralnostjo presojaš besede iz knjige.
S.p. kaj bi bil smisel knjige, ki je v tistem času ali recimo še niti mi, nebi razumeli? Ne bi bila smiselna.

mizarstvo.lorencak
23.01.2007, 00:39
Se bom osredotočil le na ta stavek, ki je nekako tipičen za verjetje v svetost, torej čisto božjo besedo svetega pisma.
1. Trditev, da se je vse do potankosti uresničilo je seveda napačna. Temelji na zelo selektivnem branju, kjer prerokbe, ki bi se lahko uresničile, veljajo kot potrditev prerokb, vse ostale neuresničene prerokbe pa se zanemarijo. Sicer pa, kako lahko pričakujemo, da so bile prerokbe iz stare zaveze uresničene, saj so knjige nove zaveze pisali po "uresničenju" teh prerokb. Torej, nič lažjega (in človeškega) kot prirediti zapis dogodkov tako, da ustreza prerokbam stare zaveze.

2. Selektivno branje svetega pisma je glavna težava. Če bi bilo sveto pismo res plod vsemogočnega in vsevednega uma, bi bilo popolno, brez kakršnihkoli napak, brez kakršnekoli potrebe po človekovi presoji, kaj naj iz svetega pisma pobere in česa ne. Npr. SP se moti že v tako banalni številki, kot je pi. Vsemogočni in vsevedni stvarnik je v SP dvakrat zapisal, da je pi enako 3. Že stari grki, egipčani in babilonci so pred tem imeli precej boljši približek.

Če se na ta način lotimo seciranja božanskosti SP, pridemo do uničujočih zaključkov. Povprečna zbirka knjig, na mnogo mestih v nasprotju sama s seboj in v nasprotju z mnogimi dejstvi. Knjiga pač, ki so jo napisali ljudje z vsemi omejenimi znanji tistega časa. Zelo človeška knjiga torej. Vsemogočni stvarnik bi vsekakor napisal nekaj popolnoma izven zmožnosti zapisa takratnega in tudi današnjega časa.

Imamo precej boljših in bolj popolnih knjig strejšega datuma, ki bi si prej zaslužile atribut božanskosti in pozornosti človeštva. Npr. Zoroaster.

Sveto pismo je potrebno pogledati neobremenjeno, brez vere v njegovo "božanskost in popolnost". Beri sveto pismo tako kritično, kot bereš npr. koran. Me zanima, do kakšnih zaključkov o "božanskosti in popolnosti" boš prišel takrat.

To, kar si napisal, seveda razumeš in zagovarjaš ti, ne vsi pa drugi.
Modrost v ljubezni je nepredstavljivo večja kot si misliš.

summer
23.01.2007, 06:08
Zelo sem presenečen, nad tem, da poznaš vse to.
Ja prav imaš. V zadnjem času smo, vsi "simptomi" zadnjega časa se pojavljajo. Bog je blizu.

omg.............misliš, da naše ravnanje z okoljem nima nobene veze s tem...........:sleepy:

Balthazar
23.01.2007, 07:14
To, kar si napisal, seveda razumeš in zagovarjaš ti, ne vsi pa drugi.
Modrost v ljubezni je nepredstavljivo večja kot si misliš. Moje spoznanje je tebi neznano. Globina moje ljubezni je neubesedljiva.

sati
23.01.2007, 11:48
Rimokatoliška cerkev ima izjemne potenciale v bodočnosti, če sprejme izvorna učenja Jezusa Kristusa in sledi njegovemu zgledu, tudi glede nenavezanosti na premoženje. V tem primeru jo čaka bleščeča prihodnost, v nasprotnem pa upadanje števila vernikov, ker ljudje imajo dostop do raznih virov in počasi prihaja na dan resnični nauk Kristusa preko esenskih rokopisov, življenja Katarjev, ki so bili pobiti, čeprav so poosebljali pravi duh krščanstva.

mizarstvo.lorencak
23.01.2007, 12:23
Moje spoznanje je tebi neznano. Globina moje ljubezni je neubesedljiva.

Ne moreš skriti svojega spznanja.

saki
23.01.2007, 13:10
omg.............misliš, da naše ravnanje z okoljem nima nobene veze s tem...........:sleepy:

Saj, naše ravnanje s okoljem je tudi eden izmed znakov:)

Kane
23.01.2007, 14:25
Da obstajajo višje stvari to se strinjam, nisem kristjan ( tudi nočem biti) ampak vse stvari tudi jaz ne bi mogel pojasniti prek znanstvenih stvari.
Toda da obstaja vaš "Bog" ali bog katerekoli druge vere na tem planetu pa je popolni absurd. Počasi se začenjam spraševati ali nam kakšna stvar preprečuje al je pa večina ljudi toliko neumna da se ne more naučit da človeku ne morš zaupat, kaj šele verjeti v take gluposti (vsi bi pa vedno najraje zagovarjali človeško psiho itd...).

mizarstvo.lorencak
23.01.2007, 16:29
Da obstajajo višje stvari to se strinjam, nisem kristjan ( tudi nočem biti) ampak vse stvari tudi jaz ne bi mogel pojasniti prek znanstvenih stvari.
Toda da obstaja vaš "Bog" ali bog katerekoli druge vere na tem planetu pa je popolni absurd. Počasi se začenjam spraševati ali nam kakšna stvar preprečuje al je pa večina ljudi toliko neumna da se ne more naučit da človeku ne morš zaupat, kaj šele verjeti v take gluposti (vsi bi pa vedno najraje zagovarjali človeško psiho itd...).

Jaz te razumem in spoštujem tvojo svobodno voljo.
Od tebe bi pa bilo lepo, da si strpen do drugače mislečih in spoštuješ nijhovo svobodno voljo.

Kdor, nosi v sebi smrt, ne more spoznati življenja.

Balthazar
23.01.2007, 17:10
Ja moralo pa smo dobili s evolucijo, ne???
Z evolucijo, razvojem človeka, razvojem človekove kulture, duha, misli. To ti hočem povedat. Morala se je razvila v človeku, zaradi potreb po ohranjanju sorodnikov, po nadaljevanju roda. V človeku je primarni altruizem. Ni človek človeku altruist, ker mu to zapoveduje Jezus, ampak iz globjega vzgiba. Jezus lahko to piše, ti se lahko po tem ravnaš, vendar ne zamenjuj vzroka in posledice.

Po tvoji logiki bi bili potem ljudje brez svete knjige, brez vere v stvarnika amoralni, neetični, nečloveški. Kar seveda ni res.

Da ne bom navajal stare zaveze, nekaj iz nove. Jezus piše, kako ravnati s sužnjem, kako ga lahko zapustiš sinu itd. Skratka, v njegovem času je bilo suženjstvo nekaj čisto normalnega in moralnega. Zakaj potem danes nimaš sužnja? Saj imaš navodila, kako ravnat z njim.

Verjetno zato, ker ni skladno z današnjo moralo, da sploh obstajajo sužnji. Torej presojaš knjigo z moralnimi načeli današnjega dne.

Božansko navdihnjena knjiga (pustiva staro zavezo, govorim o novi) tega nikoli ne bi zapisala. Zapisala bi univerzalne brezčasne zakone, ki jih ne bi bilo treba s časom prilagojevati.

Konfucij je napisal knjigo moralnih načel precej pred Jezusom. Knjiga je notranje veliko bolj konsistentna kot biblija. A Konfucij nikjer ne trdi, da je božji prerok in da je njegova knjiga božja beseda. Zaradi notranje konsistence bi lahko trdili, da je bolj "božanska" od biblije. A tega nihče ne trdi. Enako velja za Zoroastra.

Skratka, dokazovanje "božanskosti" biblije skozi njeno vsebino je nemogoče, ker je to zelo človeška, v času spreminjana in nekonsistentna zbirka tekstov.

Pravzaprav je vsako dokazovanje boga obsojeno na propad. Ob trdnem dokazu ni potrebe po veri. Odpade potreba po vseh religijah in cerkvah. In to je zadnje česar si religije želijo, da bi bog resnično in nedvoumno obstajal :D

mizarstvo.lorencak
23.01.2007, 19:25
Z evolucijo, razvojem človeka, razvojem človekove kulture, duha, misli. To ti hočem povedat. Morala se je razvila v človeku, zaradi potreb po ohranjanju sorodnikov, po nadaljevanju roda. V človeku je primarni altruizem. Ni človek človeku altruist, ker mu to zapoveduje Jezus, ampak iz globjega vzgiba. Jezus lahko to piše, ti se lahko po tem ravnaš, vendar ne zamenjuj vzroka in posledice.

Po tvoji logiki bi bili potem ljudje brez svete knjige, brez vere v stvarnika amoralni, neetični, nečloveški. Kar seveda ni res.

Da ne bom navajal stare zaveze, nekaj iz nove. Jezus piše, kako ravnati s sužnjem, kako ga lahko zapustiš sinu itd. Skratka, v njegovem času je bilo suženjstvo nekaj čisto normalnega in moralnega. Zakaj potem danes nimaš sužnja? Saj imaš navodila, kako ravnat z njim.

Verjetno zato, ker ni skladno z današnjo moralo, da sploh obstajajo sužnji. Torej presojaš knjigo z moralnimi načeli današnjega dne.

Božansko navdihnjena knjiga (pustiva staro zavezo, govorim o novi) tega nikoli ne bi zapisala. Zapisala bi univerzalne brezčasne zakone, ki jih ne bi bilo treba s časom prilagojevati.

Konfucij je napisal knjigo moralnih načel precej pred Jezusom. Knjiga je notranje veliko bolj konsistentna kot biblija. A Konfucij nikjer ne trdi, da je božji prerok in da je njegova knjiga božja beseda. Zaradi notranje konsistence bi lahko trdili, da je bolj "božanska" od biblije. A tega nihče ne trdi. Enako velja za Zoroastra.

Skratka, dokazovanje "božanskosti" biblije skozi njeno vsebino je nemogoče, ker je to zelo človeška, v času spreminjana in nekonsistentna zbirka tekstov.

Pravzaprav je vsako dokazovanje boga obsojeno na propad. Ob trdnem dokazu ni potrebe po veri. Odpade potreba po vseh religijah in cerkvah. In to je zadnje česar si religije želijo, da bi bog resnično in nedvoumno obstajal :D


Menim, da nimaš čisto prav.
Sveto pismo je pisano z Božjo modrostjo in previdnostjo in ni mogoče omadeževati
čiste Božje besede. Ravno zaradi tega, ker je vstavljeno neke vrste varovalo, se ne da spremeniti
njenega bistva. Koristi in oblasti željni ljudje lahko spreminjajo črke in besede kolikor jim paše,
pa se bistva še dotaknili ne bodo.
Tisti, ki so pa sposobni spoznati Božjo besedo, je pa samoumevno, da ne bodo nič spreminjali.
In ravno to je ta univerzalna varovalka, ki je ni mogoče preskočiti.

Ne me narobe razumet; ne pdpiram svetnih cerkev, ampak čisti Božji nauk, ki pa nima veliko skupnega z tosvetnimi cerkvami.

Balthazar
23.01.2007, 20:30
Ne me narobe razumet; ne pdpiram svetnih cerkev, ampak čisti Božji nauk, ki pa nima veliko skupnega z tosvetnimi cerkvami.
Saj glede vrednot se strinjava. Razlika je le v tem, da jaz za izpolnjujoče in odgovorno življenje ne potrebujem ne religije, ne cerkve, ne boga.

legenda
23.01.2007, 21:22
Za dodatek glede morale .Pisano je:
"Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih; o tem pričuje tudi njihova vest in misli,
ki se medsebojno obtužujejo ali pa zagovarjajo". Rimljanom 2.15
Dejstvo da nas Je Gospod ustvaril idealne toda po padcu v greh je šlo rahlo vse "rakom žvižgat". Toda greh ne more prevladati če mu ne dovoliš. Zakaj? Janez 3.16.
Cerkev (RKC) ali katera druga koli, če se ne ravna po Božji besedi ni njegova.
Kar se pa tiče RKCja pa žal da je do sedaj "dokazala" večkrat tudi v SVetem Pismu da je obličje Zveri.
Sam sem bil ministrant v RKC in videl sem toliko hudih stvari od Duhovnikov kar se tiče Božjega
nauka.
Je pa eno opozorili tako za posameznika, skupino, cerkev, državo...v Razodetju 22. 18-19
ZA vse velja.

legenda
23.01.2007, 21:44
Napovedujem propad velikega zahodnega kraljestva.
Sem prerok a?
Častite me!
Čakaj. Saj še ni propadlo. No ko bo... častitem me!

V Svetem Pismu ti je točno opisano kdaj kje in kako se bo zgodilo dragi moj Lipovnik.
Zadnje časovno prerokovanje je leto 1844 leto. So pa dogodtki ki se dogajajo ravno zdaj.
Svetopisemski prerok pa je tudi opisano kaj in kako dela, živi in prerukuje.
Žal te moram razočarati da ne vidim da si od Gospoda.
Imaš pa možnost da postaneš prerok od Gospoda. To ni šala ali neukusno zbadanje ali poniževanje, resnično ti pravim da bodo na koncu časa "vsatli" pravi preroki. Tudi taki, ki so Ga odbijali ali niso verjeli v Njega, Jezusa Kristusa.

legenda
23.01.2007, 21:46
moram se poravit!
"Vstali" bi moral napisati ne pa "vsatli".
sory vsem vam

Balthazar
23.01.2007, 21:48
moram se poravit!

Naslednjič lahko popraviš originalno sporočilo, uporabi gumb Edit.

galeb
24.01.2007, 00:15
Kaj si ti neki znanstvenik ali kaj? Tako z zagotovostjo trdiš stvari, kot da si jih že mnogokrat dokazal.

Zavest je kot softwer, ki ga poganja hardwe naših možgan. Če hardwer crkne, ugasne tudi sofwer.
Religija je pa zgolj virus v našem sofweru, ki povzroči, da se hardwer obnaša na iracionalen način.
Ugasne 'software' na fizicni ravni, vendar se proces nadaljuje na subtilnejsih ravneh tokrat neomejen z grobo fizicno ravnjo.

Biško
24.01.2007, 00:27
Narobe.
Veliko znanstvenikov je prišlo do ugotovitve, da bog je, nihče izmed njih pa ni bil velik.

Poleg tega nihče izmed njih ni z znanstveno metodo prišel do zaključka, da bog je.
K razlagi z Bogom so se pa zatekali takrat ko so prišli do konca svojih zmožnosti razlaganja narave in se predali najbolj preprostemu odgovoru za vse: "Bog je kriv"
Tak znanstvenik ni velik znanstvenik. Še znanstvenik ni več.

Lipovnik, mislim, da se ti ravno ne spoznaš na znanost oz. naravoslovje, najprej na njeno metodologijo in orodja, predvsem pa na kak način in o čem se sploh sprašuje in kaj želi spoznati. Dovolj o tem nerazumevanju je prebrati že tvoj motto:clown:

Biško
24.01.2007, 00:30
Zanima me kakšno je vaše mnenje o teorijah in razlagah, ki jih širi RKC. Meni se namreč zdijo absurdne in na nek način smešne, saj gre ( če dobro pogledamo ) za popolnoma napačne interpretacije svetopisemskih tekstov, ki zavajajo vernike in so prilagojeni potrebam in željam cerkve. Absurdov je več, nesmisel je že to, da RKC poleg BIBILJE uporablja še druge tekste ter da priznava DOGME kot nekaj »višjega« od BIBILIJE češ da gre za miselne zaključke in za moderne čase prilagojeno razlago BIBILIJE – v resnici gre zgolj za potvarjanje pravega krščanskega sporočila. Dejstvo je, da je RKC popolnoma priredila obred KRSTA, da je nepravilno čaščenje NEDELJE in da recimo v BIBLIJI nikjer ni zaslediti dejstva, da bi se večno življenje ( NEBESA – RAJ ) začelo takoj po smrti kot to pravi RKC. Tudi pekel je v BIBLIJI predstavljen popolnoma drugače kot to razumejo – razlagajo rimokatoliki…. Zanima me ali se strinjate z menoj? … Vse tiste, ki se z menoj ne strinjate pa vabim, da predstavijo svoje poglede na to temo!

Mene pa zanima, kje si se sploh učil o tem, kaj in kako uči RKC in kaj in kako kaj utemeljuje, ker ni ravno videti, da sploh veš kaj bi rad vprašal in kompariral ??

Lipovnik
24.01.2007, 00:48
Lipovnik, mislim, da se ti ravno ne spoznaš na znanost oz. naravoslovje, najprej na njeno metodologijo in orodja, predvsem pa na kak način in o čem se sploh sprašuje in kaj želi spoznati. Dovolj o tem nerazumevanju je prebrati že tvoj motto:clown:
Lahko misliš tako, a misliš narobe.
Lahko trdiš, da se ne spoznam na marsikaj, a naravoslovje in znanost sem ne spadata.

Biško
24.01.2007, 00:57
Lahko misliš tako, a misliš narobe.
Lahko trdiš, da se ne spoznam na marsikaj, a naravoslovje in znanost sem ne spadata.

Očitno ne kaj preveč ali pa ju ne razumeš ?

Lipovnik
24.01.2007, 01:02
Očitno ne kaj preveč ali pa ju ne razumeš ?
Argumentiraj, citiraj, dokaži!
Pa ti bom priznal. Dokler samo slepo trdiš, si kot vernik, ki ne ve zakaj verjame.

Biško
24.01.2007, 01:05
Argumentiraj, citiraj, dokaži!
Pa ti bom priznal. Dokler samo slepo trdiš, si kot vernik, ki ne ve zakaj verjame.


Ti ko preberem kaj takega :

K razlagi z Bogom so se pa zatekali takrat ko so prišli do konca svojih zmožnosti razlaganja narave in se predali najbolj preprostemu odgovoru za vse: "Bog je kriv"

vem, da kaj več kot le s cenenim funkcionalistom nimam opravka

Lipovnik
24.01.2007, 01:28
Ti ko preberem kaj takega :
vem, da kaj več kot le s cenenim funkcionalistom nimam opravka
Matr si dober ej.
Umetnik v dokazovanju stvari. Popolnoma si me prepričal, da imaš prav. Le kako sem lahko bil tako naiven. Si prepričan, da nisi doktor kake naravoslovne znanosti?
Hvala ti, razsvetlil si me.

Biško
24.01.2007, 01:37
Matr si dober ej.
Umetnik v dokazovanju stvari. Popolnoma si me prepričal, da imaš prav. Le kako sem lahko bil tako naiven. Si prepričan, da nisi doktor kake naravoslovne znanosti?
Hvala ti, razsvetlil si me.

To, kar si spisal je čisti in jasen funcionalizem in se v modroslovju imenuje Bog kot mašilec lukenj. Če pa bi bil ti res kaj naravoslovno in znanstveno, sploh pa obče razgledan, bi vedel po čem in kako se sprašuje znanost in po čem in kako se sprašujejo npr, filozofija, teologija, teleologija in zlasti ontologija.

Sledeč tvojemu nepoznavanju in šlampasti logiki, so bili tudi vsi začetniki in očetje novoveške znanosti, tako Kopernik, Galilei, Descartes, Pascal, Newton... le kaki religiozni omejenci, ker so imeli za ozadje sveta in svojih pristopov, Logos. Torej čisti in jasni platonizem

Allegra
25.01.2007, 20:05
Strinjam se z vsemi, ki menijo da je RKC ena velika laž - in še več - gre za pokvarjeno, izkoriščevalsko inštitucijo, ki ji je edini cilj imeti oblast nadi ljudmi.

Pa nisem noben ateist. Dolga leta sem hodila k verouku in k maši - in nakoncu prišla do spoznanja, da ima RKC bore malo skupnega z vero. Menim, da je izkoristila Kristusovo ime v svoj prid, da bi pridobila oblast nad ljudmi - in včasih, ko so ljudje bili neizobraženi in "nevedni" so jim zlahka prali možgane, če je kdo hotel razmišljati s svojo glavo pa je tako ali tako bil takoj proglašen za antikrista ali celo satanista.

RKC že od nekdaj uči eno in dela drugo.

Če dobro razmislim, se mi zdi, da danšanja RKC ni popolnoma nič boljša od cerkve, ki je obstajala v času Kristusa - proti kateri se je Kristus boril, nasprotoval njeni praksi in ravnanjem farizejev - in ravno zato ga je tudi dala križat. - Potem pa se je vrnila v novi preobleki in izkoristila njegovo ime.

Današnjo cerkev zato zelo dobro ponazarja karikatura, ki sem jo pred kratkim nekje zasledila - izgleda pa takole:
slikica prikazuje očeta in sina, ki sta vstopila v cerkev, in ko sin zagleda križanega Kristusa, vpraša:

"Oči, ali je cerkev premagala kristusa?"

Dejansko ga je res - ubila ga je, potem pa izkoristila njegovo ime v svoj prid, sama pa tako ali tako ravna vse prej kot v skladu z njegovimi nauki.

Zato - jaz verjamem v Boga in v Kristusa - ne pa v RKC in z njo nočem imeti več opravka!!!

Biško
25.01.2007, 20:58
Kaj češ, je kriv pač Jezus, ki je ustanovil Cerkev. Je bil zgleda res naiven in ******, saj je vodstvo celo zaupal človeku, ki ga je zatajil in se ga sramoval.

mizarstvo.lorencak
25.01.2007, 21:43
Strinjam se z vsemi, ki menijo da je RKC ena velika laž - in še več - gre za pokvarjeno, izkoriščevalsko inštitucijo, ki ji je edini cilj imeti oblast nadi ljudmi.

Pa nisem noben ateist. Dolga leta sem hodila k verouku in k maši - in nakoncu prišla do spoznanja, da ima RKC bore malo skupnega z vero. Menim, da je izkoristila Kristusovo ime v svoj prid, da bi pridobila oblast nad ljudmi - in včasih, ko so ljudje bili neizobraženi in "nevedni" so jim zlahka prali možgane, če je kdo hotel razmišljati s svojo glavo pa je tako ali tako bil takoj proglašen za antikrista ali celo satanista.

RKC že od nekdaj uči eno in dela drugo.

Če dobro razmislim, se mi zdi, da danšanja RKC ni popolnoma nič boljša od cerkve, ki je obstajala v času Kristusa - proti kateri se je Kristus boril, nasprotoval njeni praksi in ravnanjem farizejev - in ravno zato ga je tudi dala križat. - Potem pa se je vrnila v novi preobleki in izkoristila njegovo ime.

Današnjo cerkev zato zelo dobro ponazarja karikatura, ki sem jo pred kratkim nekje zasledila - izgleda pa takole:
slikica prikazuje očeta in sina, ki sta vstopila v cerkev, in ko sin zagleda križanega Kristusa, vpraša:

"Oči, ali je cerkev premagala kristusa?"

Dejansko ga je res - ubila ga je, potem pa izkoristila njegovo ime v svoj prid, sama pa tako ali tako ravna vse prej kot v skladu z njegovimi nauki.

Zato - jaz verjamem v Boga in v Kristusa - ne pa v RKC in z njo nočem imeti več opravka!!!

Popolnoma imaš prav. Ne oziraj se veliko nazaj po RKC tam ni Kristusa.
Če hočeš verjeti v Boga Jezusa Kristusa, Mu pripravi pošteno, ljubeče in odprto srce, da se bo lahko naselil v njem. Takšno srce je edini pravi dom in cerkev Jezusa Kristusa in je podprta z večno ljubeznijo.
Ljubezen je najmočnejši temelj in, ko ga enkrat postaviš in na njemu sezidaš pravo cerkev v svojem srcu, ga nobena peklenska vrata ne bodo premagala.
Na to cerkev Bog misli, ko jo omenja v Svetem pismu.
Na pravi poti si, jaz te podpiram.

mizarstvo.lorencak
25.01.2007, 22:07
[QUOTE=Allegra;1135759]Strinjam se z vsemi, ki menijo da je RKC ena velika laž - in še več - gre za pokvarjeno, izkoriščevalsko inštitucijo, ki ji je edini cilj imeti oblast nadi ljudmi.

Današnjo cerkev zato zelo dobro ponazarja karikatura, ki sem jo pred kratkim nekje zasledila - izgleda pa takole:
slikica prikazuje očeta in sina, ki sta vstopila v cerkev, in ko sin zagleda križanega Kristusa, vpraša:

"Oči, ali je cerkev premagala kristusa?"


Še tole;
Glej, zelo rada bi ga premagala, vendar ji to ne bo nikoli mogoče, to pa zato, ker Ga ne spozna.
Kako se boš pa boril, če pa ne poznaš nasprotnika, zato vladajo v največji samovšečnosti in
samoljublju.
Da, pa ne priznavajo Boga se pa spozna po tem, da oznanjajo Njegovo smrt telesa na križu
S tem, ko imajo Boga pribitega na križ, tudi ne priznavajo vstajenja in večnega življenja, ampak smrt.
Simbol vstajenja in večnega življenja je prazen križ brez telesa.
Mislim, da so protestanti tukaj bliže Bogu kot pa RKC.

Biško
25.01.2007, 22:09
Popolnoma imaš prav. Ne oziraj se veliko nazaj po RKC tam ni Kristusa.
Če hočeš verjeti v Boga Jezusa Kristusa, Mu pripravi pošteno, ljubeče in odprto srce, da se bo lahko naselil v njem. Takšno srce je edini pravi dom in cerkev Jezusa Kristusa in je podprta z večno ljubeznijo.
Ljubezen je najmočnejši temelj in, ko ga enkrat postaviš in na njemu sezidaš pravo cerkev v svojem srcu, ga nobena peklenska vrata ne bodo premagala.
Na to cerkev Bog misli, ko jo omenja v Svetem pismu.
Na pravi poti si, jaz te podpiram.

A ne, kako smešen je ta Jezus, ker ne pove direkt, da bo vstopal samo skuzi posameznika in ne po kakem bebavem občestvu, ki se zbira v njegovem imenu in si pravi Cerkev. Ne občestvenost, šteje le stroga individualnost.

Je pa mal čudno, da je šla ta tako bebava in pokvarjena RKC pisat in določat SP. In to še tako jasno, da vsak tišler zna iz njega razbrat, kako ona sploh ne ve kaj počne.

mizarstvo.lorencak
25.01.2007, 22:32
A ne, kako smešen je ta Jezus, ker ne pove direkt, da bo vstopal samo skuzi posameznika in ne po kakem bebavem občestvu, ki se zbira v njegovem imenu in si pravi Cerkev. Ne občestvenost, šteje le stroga individualnost.

Je pa mal čudno, da je šla ta tako bebava in pokvarjena RKC pisat in določat SP. In to še tako jasno, da vsak tišler zna iz njega razbrat, kako ona sploh ne ve kaj počne.


To si napisal po svojem umu in to velja za tebe.
Veš kaj, nihče,po vseh svojih močeh, pa če si še tako prizadeva, ne more
več kot premore.

Biško
26.01.2007, 00:23
To si napisal po svojem umu in to velja za tebe.
Veš kaj, nihče,po vseh svojih močeh, pa če si še tako prizadeva, ne more
več kot premore.

Seveda, je človeku tudi to le dano. Podarjeno. To, da ima svoje moči.

legenda
26.01.2007, 14:14
Čakam na določene materjale da bi jih tu "objavil". Zbiram pa potrbujem nekaj časa, prosim za potrpljenje.
Snov se nanaša na RKC ter njiho učenje. Primerjava bo z Svetim Pismom.
Upam v ponedeljek ali torek 1-2 feb..
Tolko za zdaj.

Biško
26.01.2007, 14:21
Čakam na določene materjale da bi jih tu "objavil". Zbiram pa potrbujem nekaj časa, prosim za potrpljenje.
Snov se nanaša na RKC ter njiho učenje. Primerjava bo z Svetim Pismom.
Upam v ponedeljek ali torek 1-2 feb..
Tolko za zdaj.

Upam, da bo kaj novega, da ne bi znova gledali že prečvekano.

legenda
26.01.2007, 14:25
Upam, da bo kaj novega, da ne bi znova gledali že prečvekano.

Da, konkretno z dokazljivimi dokumenti, kdaj, kje, kako, zakaj...
Ni pa malo tega, dotaknil se bom glavnih doktrin.

Biško
26.01.2007, 14:35
Da, konkretno z dokazljivimi dokumenti, kdaj, kje, kako, zakaj...
Ni pa malo tega, dotaknil se bom glavnih doktrin.


Dej bod tok fer, pa jim prej preden objaviš, vsaj kak dan, pošlji doli v Vatikan, da hitro s****ijo, ko bodo že tako razkrinkani.

Allegra
26.01.2007, 20:29
Enih par zanimivih v razmislek:

Jezus iz Nazareta pravi: "Božje Kraljestvo je v vas." (Luka, 17, 21)

- In v Govoru na gori Jezus uči: "Ko pa moliš, pojdi v svojo kamrico in vrata zapri ter moli k svojemu Očetu, ki je v skritem; in tvoj Oče, ki vidi v zakrito, ti bo poplačal." (Matija, 6, 6)

- Cerkveni učitelj Pavel je pojasnil: "Ali ne veste, da ste Božji tempelj in Duh Božji biva v vas?" (1. Korinčanom 3, 16)

- Pavel je tudi učil: "V Bogu živimo, se gibljemo ter smo." (Apostolska zgodovina, 17, 28)

- Evangelist Janez pravi: "Bog je ljubezen; kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog v njem." (1. Janez, 4, 16b)

- Učenec Štefan svari: "Najvišji ne biva v templjih, ki so zgrajeni z rokami, kot govori prerok (Izaja, 66, 1-2), Moj prestol je nebo in zemlja je pručka za moje noge; kakšno hišo mi hočete torej zgraditi", govori GOSPOD, ali kaj je kraj mojega počitka? Ali ni moja roka naredila vse to? "Vi, trdovratneži zakrknjenega srca in gluhih ušes, ves čas se upirate Svetemu Duhu kot vaši očetje, tako tudi vi." (Apostolska zgodovina, 7, 48-51)

Čemu torej cerkve iz kamna? In čemu hostije, čemu monštrance, blagoslovljena voda in relikvije? Čemu vsi duhovniki, škofje, kardinali, eminence, cerkveni svétniki, papeži in podobni? Bog vsega tega ni hotel. Tudi dogem, zakramentov, ceremonij, tabernakljev, božjih poti, talarjev, oltarjev in prižnic ni hotel.

(Citiram spletno stran organizacije "Žrtve Cerkve", na katero sem slučajno naletela in se mi zdi da kr v pravi smeri razmišlja: http://www.zrtve-cerkve.org/Cerkve%20iz%20kamenja%20niso%20potrebne.htm)

;)

mizarstvo.lorencak
26.01.2007, 20:38
Enih par zanimivih v razmislek:

Jezus iz Nazareta pravi: "Božje Kraljestvo je v vas." (Luka, 17, 21)

- In v Govoru na gori Jezus uči: "Ko pa moliš, pojdi v svojo kamrico in vrata zapri ter moli k svojemu Očetu, ki je v skritem; in tvoj Oče, ki vidi v zakrito, ti bo poplačal." (Matija, 6, 6)

- Cerkveni učitelj Pavel je pojasnil: "Ali ne veste, da ste Božji tempelj in Duh Božji biva v vas?" (1. Korinčanom 3, 16)

- Pavel je tudi učil: "V Bogu živimo, se gibljemo ter smo." (Apostolska zgodovina, 17, 28)

- Evangelist Janez pravi: "Bog je ljubezen; kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog v njem." (1. Janez, 4, 16b)

- Učenec Štefan svari: "Najvišji ne biva v templjih, ki so zgrajeni z rokami, kot govori prerok (Izaja, 66, 1-2), Moj prestol je nebo in zemlja je pručka za moje noge; kakšno hišo mi hočete torej zgraditi", govori GOSPOD, ali kaj je kraj mojega počitka? Ali ni moja roka naredila vse to? "Vi, trdovratneži zakrknjenega srca in gluhih ušes, ves čas se upirate Svetemu Duhu kot vaši očetje, tako tudi vi." (Apostolska zgodovina, 7, 48-51)

Čemu torej cerkve iz kamna? In čemu hostije, čemu monštrance, blagoslovljena voda in relikvije? Čemu vsi duhovniki, škofje, kardinali, eminence, cerkveni svétniki, papeži in podobni? Bog vsega tega ni hotel. Tudi dogem, zakramentov, ceremonij, tabernakljev, božjih poti, talarjev, oltarjev in prižnic ni hotel.

(Citiram spletno stran organizacije "Žrtve Cerkve", na katero sem slučajno naletela in se mi zdi da kr v pravi smeri razmišlja: http://www.zrtve-cerkve.org/Cerkve%20iz%20kamenja%20niso%20potrebne.htm)

;)


Čista Božja resnica.

Allegra
26.01.2007, 20:44
Mi je čisto vseeno kaj mislijo tisti, ki se z mano ne strinjajo. Toliko pameti že imam, da znam razmišljati s svojo glavo in mi nobena cerkev in noben župnik ne more več prati možganov - pa tudi sveto pismo ne, ko smo že ravno pri tem.

Moje prepričanje je pač tako, da ima vsak človek vest, ki mu pravi, kaj je prav in kaj ni, in ga vodi v življenju - samo nekateri jo ubogajo drugi pa pač ne. Zato ne rabim cerkve in župnikov, da mi bojo govorili kaj in kako naj ravnam, in kaj je greh in kaj ni - in morda celo odločali o tem, ali naj mi bojo moji grehi odpuščeni ali ne.

Prijateljci je župnik pri spovedi dejal, da živi v smrtnem grehu - celo v hujšem kot smrtnem (kakšen je po tem to po njegovem ne vem ;) ) - ker s fantom nista poročena. Šla je objokana iz spovednice, ker ji tudi odveze ni dal in ji je prepovedal iti k obhajilu. :mad:

Mene to sicer ne bi veliko ganilo, ker ne vem v kakem strašnem grehu mora pol on živeti, ko naj bi se držal celibata - pa preganja ženske naokrog in je celo že v bolnici končal, ko ga je nek mož dobil v postelji z njegovo ženo. :veryevil: S kako pravico lahko potem on sploh komu reče, da mu ne bo dal odpustka. Whatever. Mene cerkev ne gane več - pa vem, da je moja vera sigurno bolj trdna, kot jo ima marsikdo, ki vsako nedeljo pri maši sedi in se dolgočasi, ker še sam ne ve, zakaj je tam - ne velja to za vse, je pa nemalo takih patronov ;)

Jaz sem se kak mesec po tem, ko se je to zgodilo prijateljivi, poročila - a zanalašč ne cerkveno. ;) ;) ;) Ker jaz sem s fantom (oz.) zdaj že možem pred Bogom že dolgo poročena v srcu - ne rabim župnika, da to potrjuje. :D


(Op.p: tole sem pisala v odgovor Biškotu, ki pa je vmes očitno že umaknil svoj komentar o moji "nebrihtnosti")

mizarstvo.lorencak
26.01.2007, 21:09
Mi je čisto vseeno kaj mislijo tisti, ki se z mano ne strinjajo. Toliko pameti že imam, da znam razmišljati s svojo glavo in mi nobena cerkev in noben župnik ne more več prati možganov - pa tudi sveto pismo ne, ko smo že ravno pri tem.

Moje prepričanje je pač tako, da ima vsak človek vest, ki mu pravi, kaj je prav in kaj ni, in ga vodi v življenju - samo nekateri jo ubogajo drugi pa pač ne. Zato ne rabim cerkve in župnikov, da mi bojo govorili kaj in kako naj ravnam, in kaj je greh in kaj ni - in morda celo odločali o tem, ali naj mi bojo moji grehi odpuščeni ali ne.

Prijateljci je župnik pri spovedi dejal, da živi v smrtnem grehu - celo v hujšem kot smrtnem (kakšen je po tem to po njegovem ne vem ;) ) - ker s fantom nista poročena. Šla je objokana iz spovednice, ker ji tudi odveze ni dal in ji je prepovedal iti k obhajilu. :mad:

Jaz sem se kak mesec po tem poročila - in zanalašč ne cerkveno. ;) ;) ;)

Mene to sicer ne bi veliko ganilo, ker ne vem v kakem strašnem grehu mora pol on živeti, ko naj bi se držal celibata - pa preganja ženske naokrog in je celo že v bolnici končal, ko ga je nek mož dobil v postelji z njegovo ženo. :veryevil: S kako pravico lahko potem on sploh komu reče, da mu ne bo dal odpustka. Whatever. Mene cerkev ne gane več - pa vem, da je moja vera sigurno bolj trdna, kot jo ima marsikdo, ki vsako nedeljo pri maši sedi in se dolgočasi, ker še sam ne ve, zakaj je tam - ne velja to za vse, je pa nemalo takih patronov ;)


Zelo se strinjam s tabo in sem vesel, da se ti kaže večja svetloba in jo sprejemaš.
Samo zaupaj svojemu srcu in ostani ljubeča in poštena do drugih.
Postopoma se ti bodo začele razodevati vedno večje stvari.

Primeri takšnih župnikov, ki jih ni malo, pa imajo lastnosti satanovih pomagačev in jih je treba pravi čas
spregledati, kajti nobeden človek nima pravice odpuščati, še najmanj pa kakšen pohoten župnik.
Grehe resnično odpušča samo Bog in zato ne rabiš cerkvene spovedi, ampak ljubeče srce, ki prosi Boga za odpuščanje.

Ljudje zato hodijo v cerkev, da si tam odkupijo odpustke za denar in potem mislijo, da so čisti,
(ne vsi, večina pa).

mizarstvo.lorencak
26.01.2007, 21:21
[QUOTE=Allegra;1136835]

Jaz sem se kak mesec po tem, ko se je to zgodilo prijateljivi, poročila - a zanalašč ne cerkveno. ;) ;) ;) Ker jaz sem s fantom (oz.) zdaj že možem pred Bogom že dolgo poročena v srcu - ne rabim župnika, da to potrjuje. :D


Brez skrbi, ne rabiš župnika ne, samo resnično čisto ljubezen, ki bo potem vedno večja, (če bo negovana in spoštovana) ki se ne bo nikoli končala in Bog vama bo priča.

dolenjec
31.01.2007, 14:26
(Citiram spletno stran organizacije "Žrtve Cerkve", na katero sem slučajno naletela in se mi zdi da kr v pravi smeri razmišlja: http://www.zrtve-cerkve.org/Cerkve%20iz%20kamenja%20niso%20potrebne.htm)

;)

Ja, v ozadju tega društva pa je sekta Univerzalno življenje. Ne vem, zakaj se ta druščlina tako skriva, naj jasno in glasno povejo, kdo so. Ali pa imajo morda slabo vest, ker so še veliko hujši, kot subjekt, katerega tako šimfajo...:dontknow:

Allegra
31.01.2007, 17:48
Sej js drugač ne poznam te organizacije "Žrtve cerkve" in se ne mislim včlanit k njim al pa kaj podobnega - všeč so mi bile samo nekatere točke, ki jih navajajo, in ker sm jih kopirala z njihove spletne strani, se nism hotla prilastit avtorstva. :)

Allegra
31.01.2007, 18:25
No - zdej sm šla iz čiste radovednoti mal gledat še, kaj je sploh tole Univerzalno življenje, ki je omenjeno zgoraj, ker še nikoli nism slišala zanje.

Na njihovi spletni strani piše: "Notranja vera nima zunanjih voditeljev.

Ljudje, ki sledijo Jezusu, Kristusu, gradijo kot skupnost Notranjo vero. Ta nima verskih obredov, dogem, duhovnikov in župnikov in nima članstva, tako tudi ne krsta dojenčkov."

Po čem so pol tile hujši od RKC? - če nimajo obredov, župnikov, članstva ...??

Lahko razložiš?

kopron
31.01.2007, 19:17
No, še v nečem večina ljudi zgreši nekaj pomembnega ob preučevanju Biblije . Namreč, : nikoli se Biblije nebi smelo razlagati dobesedno , kar pa večina , tudi cerkve ravno to počnejo ! No, morda v nekaterih textih že, nikakor pa ne v vseh . Glede Univerzalnega Življenja, pa se mi zdi, da so pred leti precej drugače govorili, ( v kolikor jih zasledujem ) , kot pa dandanes ... Lp, Boštjan

bladzo
01.02.2007, 12:02
No, še v nečem večina ljudi zgreši nekaj pomembnega ob preučevanju Biblije . Namreč, : nikoli se Biblije nebi smelo razlagati dobesedno , kar pa večina , tudi cerkve ravno to počnejo ! No, morda v nekaterih textih že, nikakor pa ne v vseh . Glede Univerzalnega Življenja, pa se mi zdi, da so pred leti precej drugače govorili, ( v kolikor jih zasledujem ) , kot pa dandanes ... Lp, Boštjan

Mislim, da je bil problem dobesednega razlaganja biblijskih besedil, predvsem problem časa pred 2. vatikanskim koncilom. Danes je prišla teologija in biblijske študije tako daleč, da se povezujejo z različnimi vedami (tako lingvističnimi, zgodovinskimi, etnološkimi, arheološkimi) in, da se v samem študiju teologije in eksegezi zavrača dobesebno razlago Svetega pisma. Duhovščina in teologi to še nekako dojemajo, ampak navadni laiki pa tega nismo sposobni oz. nimamo vedenja in dovolj velikega znanja o tem.Laiki so še zmeraj zakoreninjeni v tisti cerkveni teologiji in ideologiji časa pred koncilom. Zato pri neki stari mami, ki je še vedno v prepričanju, da je Sveto pismo neomajen in dobeseden opis dogajanja, ne moreš pričakovati, da bi si razlagala besedila po svoje.Pri mladih ej precej drugače. Ampak še vedno premalo znanja.

lp

dolenjec
01.02.2007, 12:45
Po čem so pol tile hujši od RKC? - če nimajo obredov, župnikov, članstva ...??

Lahko razložiš?

Bom razložila, ko boš ti razložila kaj je hudega pri "obredih, župnikih in članstvu".

Sicer pa me čudi tvoja nestrpnost do omenjenega (župnikov, obredov in članstva), ker slednjemu kar takole ad hoc po gostilniško pripisuješ negativni pomen.

Allegra
01.02.2007, 14:18
Bom razložila, ko boš ti razložila kaj je hudega pri "obredih, župnikih in članstvu".

Sicer pa me čudi tvoja nestrpnost do omenjenega (župnikov, obredov in članstva), ker slednjemu kar takole ad hoc po gostilniško pripisuješ negativni pomen.

RKC si je izmislila goro obredov, ki so – kar se mene tiče – večinoma nepotrebni in ne vem, kaj ima človek od njih.

Župniki so pač ljudje, kot vsi ostali - imaš dobre, pa tudi slabe (od pedofilije ipd. - stare zgodbe - ki pa so človeške in same po sebi ne izvirajo iz duhovništva) in se ne da posploševati. Me pa zelo zelo motijo župniki, ki se obnašajo vzvišeno in mislijo, da so kaj več od ostalih ljudi - da jim lahko solijo pamet, da lahko odločajo, komu bodo grehi odpuščeni in komu ne ... - s kako pravico, res ne vem - sploh pa če so sami v resnici še 5x hujši grešniki (spet seveda ne vsi). Pa tudi na splošno mi ne gre v račun cerkvena hierarhija: župnik je več od vernikov, nad njim je škof, sledi nadškof, pol so kardinali in še papež (ne vem, če se vmes še kaj spusitla). Kako je lahko nekdo več od drugega, če pa učijo, da je Jezus učil, da smo ljudje vsi enaki??

To je pač moje osebno mnenje, do katerega imam pač pravico, kar pa še ne pomeni da sem nestrpna - bistvo vsega, kar hočem povedat je, da zame osebno RKC nima prav dosti skupnega z vero, ker je samo inštitucija, ki že od svojega nastanka dalje izkorišča in ustrahuje ljudi - kar pa je zgodovinsko dejstvo in ne več samo moje mnenje. Osebno nimam prav nič proti nikomur, ki zaupa v cerkev ali v katero koli drugo institucijo. - Spoštujem pravico do osebne izbire, ki jo ima vsak.

Tisto vprašanje, če lahko razložiš, kar se tiče Univerzalnega živlnjenja pa je bila samo moja gola radovesnost - zanimalo me je, če veš kaj točno določenega o tem - in nikakor ni bilo mišljeno kot napad nate ali kaj podobnega - se opravičujem, če si tako razumela. :blush:

mrjerry
01.02.2007, 14:27
RKC si je izmislila goro obredov, ki so – kar se mene tiče – večinoma nepotrebni in ne vem, kaj ima človek od njih.

To TI necesa ne potrebujes, ni splosen argument nepotrebnosti. Ce te pa zanima, kaj imajo ljudje od tega, jih pa najprej vprasaj.


Župniki so pač ljudje, kot vsi ostali - imaš dobre, pa tudi slabe (od pedofilije ipd. - stare zgodbe - ki pa so človeške in same po sebi ne izvirajo iz duhovništva) in se ne da posploševati. Me pa zelo zelo motijo župniki, ki se obnašajo vzvišeno in mislijo, da so kaj več od ostalih ljudi - da jim lahko solijo pamet, da lahko odločajo, komu bodo grehi odpuščeni in komu ne ... - s kako pravico, res ne vem - sploh pa če so sami v resnici še 5x hujši grešniki (spet seveda ne vsi).

Kateri zupniki so ti, ki te motijo? Imas v mislih kaksnega konkretnega ali samo nakladas? Ker, ce nakladas, potem bi taksne zlahka vrgel v kos tistih slabih, zanje si ze rekel, da so pac `nujno zlo'.

Allegra
01.02.2007, 16:04
To TI necesa ne potrebujes, ni splosen argument nepotrebnosti. Ce te pa zanima, kaj imajo ljudje od tega, jih pa najprej vprasaj.


Kateri zupniki so ti, ki te motijo? Imas v mislih kaksnega konkretnega ali samo nakladas? Ker, ce nakladas, potem bi taksne zlahka vrgel v kos tistih slabih, zanje si ze rekel, da so pac `nujno zlo'.

Kot 1. sem itak rekla, da je to moje mnenje in nimam nič proti ljudem, ki take obrede rabijo - naj jih imajo, če jih hočejo - je pa dejstvo, da VSAJ polovica ljudi, ki sedijo pri maši niti ne razmišlja, kaj je cilj vseh teh obredov in zakaj so sploh tam - to jim je pač nekaj samoumevnega, in privzgojenega še iz otroštva.

Kot 2. sem že v enem od prejšnjih sporočil navedla primer župnika, ki me moti - če pa dobro pomislim, pa tule okrog poznam samo enega župnika, ki bi ga lahko uvrstila k tistim ta dobrim, za vse ostale, ki jih še poznam, pa lahko rečem samo "no comment", ker podrobnosti presegajo vse meje.

Kot 3. - če gremo razpravlat o tem, koliko grehov - celo grozodejstev - se je RKC nabrala skozi zgodovino, pa SEM PREPRIČANA, da to, kar je cerkev danes (kar je bila v preteklosti pa še toliko manj) niti slučajno ne more biti tisto, kar je Kristus želel. No way. Pa mislim, da nima smisla, da sploh gremo v debate o zažiganju čarovnic, najhujših mučilnih napravah, kar si jih človek lahko zamisli, o nasilnem pokristjanjevanju in ubijanju, prodajanju odpustkov ipd - ker je tega enostavno preveč, da bi lahko tule predebatirali - so pa to zgodovinska dejstva, ki jih nikoli ne more nihče zanikati. :nonono:

kopron
01.02.2007, 18:32
Da, ljudje, Allegra ima pač prav . Ker, obredi so že daaavno tega izgubili svoj prvotni , Duhovni pomen, namen . In potem so si ljudje ( duhovščina ) izmislili že/še goro dodatnih ceremonij, ki naj bi prvotno služili svojemu namenu označbe zunanjih znamenj . Dandanes pa z to navlako samo še bolj utesnjujejo in ubijajo že tako slabotnega duha v ljudstvu . No, bodo že še videli, kam jih bodo te mrtve ceremonije pripeljale . Ker, Bog je duh , ( kot posebna oblika energije ) in kdor ga želi častiti, ga mora častiti v svojem duhu in pravi resnici . To pa se tudi nanaša na mrtve molitve iz brbljajočih ust ljudi mrtvih v duhu . Zato je Bog že zdavnaj razložil , da se mu gnusi vsaka beseda iz naših ust , ki ne prihaja do srca . No, to je na kratko resnica o lažeh katere hočejo opravičiti vse cerkve sveta zato, da bi sebe oprale svoji slepih zmot , laži = grehov . Pa lep večer , še naprej , Boštjan , Minkendorf .

mizarstvo.lorencak
01.02.2007, 18:46
Da, ljudje, Allegra ima pač prav . Ker, obredi so že daaavno tega izgubili svoj prvotni , Duhovni pomen, namen . In potem so si ljudje ( duhovščina ) izmislili že/še goro dodatnih ceremonij, ki naj bi prvotno služili svojemu namenu označbe zunanjih znamenj . Dandanes pa z to navlako samo še bolj utesnjujejo in ubijajo že tako slabotnega duha v ljudstvu . No, bodo že še videli, kam jih bodo te mrtve ceremonije pripeljale . Ker, Bog je duh , ( kot posebna oblika energije ) in kdor ga želi častiti, ga mora častiti v svojem duhu in pravi resnici . To pa se tudi nanaša na mrtve molitve iz brbljajočih ust ljudi mrtvih v duhu . Zato je Bog že zdavnaj razložil , da se mu gnusi vsaka beseda iz naših ust , ki ne prihaja do srca . No, to je na kratko resnica o lažeh katere hočejo opravičiti vse cerkve sveta zato, da bi sebe oprale svoji slepih zmot , laži = grehov . Pa lep večer , še naprej , Boštjan , Minkendorf .

Točno tako.

Allegra
01.02.2007, 19:40
No, bodo že še videli, kam jih bodo te mrtve ceremonije pripeljale . Ker, Bog je duh , ( kot posebna oblika energije ) in kdor ga želi častiti, ga mora častiti v svojem duhu in pravi resnici . To pa se tudi nanaša na mrtve molitve iz brbljajočih ust ljudi mrtvih v duhu . Zato je Bog že zdavnaj razložil , da se mu gnusi vsaka beseda iz naših ust , ki ne prihaja do srca . .


Bravo! :angel: :angel:

Nikoli ne bom pozabila, kako sem kot otrok ob večerih v postelji pridno molila "oče naš" in "zdrava marije" - tako kot me je stara mama naučila - potem pa sem spoznala, da se ob nenehnem ponavljanju enih in istih naučenih obrazcev človek niti zaveda ne več, kaj sploh govori - zmoliš v bistvu tako, da še veš ne kdaj. Ali ni več vredno, če zvečer malo razmisliš o tem, za kaj imaš biti hvaležen in se Bogu za to zahvališ, namesto da brbljaš nekaj v tri dni? To ima zelo pozitiven učinek tudi na tvoje splošno počutje, saj se spomniš, da je svet le ni tako črn, kot se nam včasih zdi in da je dosti stvari v življenju, za katere smo lahko hvaležni. :)

mizarstvo.lorencak
01.02.2007, 20:49
Bravo! :angel: :angel:

Nikoli ne bom pozabila, kako sem kot otrok ob večerih v postelji pridno molila "oče naš" in "zdrava marije" - tako kot me je stara mama naučila - potem pa sem spoznala, da se ob nenehnem ponavljanju enih in istih naučenih obrazcev človek niti zaveda ne več, kaj sploh govori - zmoliš v bistvu tako, da še veš ne kdaj. Ali ni več vredno, če zvečer malo razmisliš o tem, za kaj imaš biti hvaležen in se Bogu za to zahvališ, namesto da brbljaš nekaj v tri dni? To ima zelo pozitiven učinek tudi na tvoje splošno počutje, saj se spomniš, da je svet le ni tako črn, kot se nam včasih zdi in da je dosti stvari v življenju, za katere smo lahko hvaležni. :)

Res je, škoda je govoriti besede v prazno. Veliko boljše je, če se na koncu dneva človek izpraša,
kaj je naredil prav in kaj narobe, koliko dobrega in koliko slabega in se tega tudi zave,
da bo lahko popravil, slabo z dobrim in narobe z prav. S tem se tudi zahvališ Bogu za
milost in usmiljenje. Samo govorjenje nič ne pomeni in tudi Bog ga ne sliši.

summer
01.02.2007, 20:54
zato bi bilo fajn če bi bil včasih ti tiho

kopron
02.02.2007, 10:40
Ooo, pač. Bog sliši še tako tiho govorjenje, in tudi sliši naše tihe in še tako skrite misli, še preden so dodobra izoblikovane v naši zavesti, podzavesti . Zato pa tudi lahko deluje pred nami , vedno vsaj En korak in nas tako vrti okoli prsta . Le, da se tega eni zavedajo, drugi spet ne .
Glede praznega ponavljanja, " mantranja" raznih besed in molitvic pa bi dodal le še to , da se mi dozdeva, da, bolj kot ne "poneumljajo" že tako in tako načet um duševno bolnega človeka . Lp, Boštjan , čaw

franc12
02.02.2007, 20:37
Saj veš, Bog je že eone star, pa verjetno pozablja in bolj švoh sliši, zato ponavljanje molitev in molitve v zboru - da so glasnejše. No ja, zadnja desetletja pomaga tudi ozvočenje. :)

Allegra
02.02.2007, 20:48
Saj veš, Bog je že eone star, pa verjetno pozablja in bolj švoh sliši, zato ponavljanje molitev in molitve v zboru - da so glasnejše. No ja, zadnja desetletja pomaga tudi ozvočenje. :):yey: :rolling: :rolling: :rolling:

kopron
04.02.2007, 09:49
Saj veš, Bog je že eone star, pa verjetno pozablja in bolj švoh sliši, zato ponavljanje molitev in molitve v zboru - da so glasnejše. No ja, zadnja desetletja pomaga tudi ozvočenje. :)
:rolling: No, pa lep, sončen dan, še naprej, Boštjan, Minkendorf .

legenda
05.02.2007, 18:54
No nekaj sem dobil podatkov glede RKCja. Zmotne oz. reči, ki jih RKC drži a v Svetem Pismu jih ni oz nimajo potrdila v Svetem Pismu oz. Božji besedi.
1996- Katoliki lahko verujejo v Evolucijo ( Pope John Paul II)
1995- Uporaba deklet v tradicijonalnem oltaru kateri je bil dolžnost dečkov ?
1954-Brezgrešno spočetje device Marije objavil Papež Pius XII
1950-Sprejetje telesa device Marije v nebo takoj po njeni smrti ( Pope Pius XII)
1930-Državne šole preklel je Pope Pius XII
1908-Vsi katoliki se morajo krstiti v cerkvi (katoliški)
1870-Nezgrešljivost papeža ( Vatican counsil)
1560-Osebno mišljenje Pope Pius IV je kot službeni kredo
1546-Maša- Univerzalno povedana v latinskom
1546-Opravičenje z človeškimi deli
1545-Pridejo Apokrifne (oz. dodane) knjige v Sveto Pismo Apokrifne knjige niso od Boga...
1545-Ljudi so naredili tradicijo cerkve enako Svetem Pismu (Council of Trent)
1534- Ustanovljen red Jezuiti ustanovil Loyola
1480- Inkvizicija (Začetek v Španiji)

Toliko za sedaj, ker vmes prevajam letnice gredo pa tam do leta 200. Dejstvo je da so spremenili
veliko reči. Opozorilo v Svetem Pismu Razodetje 22.18-19
:)

legenda
05.02.2007, 19:15
Strinjam se z vsemi, ki menijo da je RKC ena velika laž - in še več - gre za pokvarjeno, izkoriščevalsko inštitucijo, ki ji je edini cilj imeti oblast nadi ljudmi. !!!

Samo da ne bi bil predolg. Knjigi Danijela ter Razodetja je opisano da bo Zver (prispodoba za Rim oz. RKC) prevzela oblast nad svetom, ker ji bo to vso moč dal Nasprotnik Kristusov sam Satan.
Če bi pisal vse letnice, ki so zapisane v obeh knjigah ( pa se vse poklapajo) bi moral pisati nekaj strani.
No če priznam, če želite bom si pač vzel čas ter pisal temo po temo oz. dogodke, ki so zapisane.
ps. ne samo nad ljudmi nad vsem!

legenda
08.02.2007, 07:44
Kot da ste pozabili pisat. Še malo pa prevedem ostalo.

laski
04.03.2007, 20:47
Pozna mogoče kdo naslov kakšne knjige v kateri je opisano resnično kaj se dogaja v cerkvi (negativno), (pobijanje ljudi ki so verovali v naravne pojave, pobijanje "čarovnic,...)

legenda
05.03.2007, 18:28
Žal ne. Poiščem pa.

Mcaffee
06.03.2007, 14:32
Pozna mogoče kdo naslov kakšne knjige v kateri je opisano resnično kaj se dogaja v cerkvi (negativno), (pobijanje ljudi ki so verovali v naravne pojave, pobijanje "čarovnic,...)


Črna kjiga komunizma. Avtorji: 12 francoskih zgodovinarjev.

slehernik
06.03.2007, 21:42
Črna kjiga komunizma. Avtorji: 12 francoskih zgodovinarjev.Tudi jaz težko ločujem med verniki, ker jih pač vse zaznamuje krvoločno sovraštvo do človeškega življenja pod krinko domnevnih višjih vrednot.
Ampak tu je Laski vprašal za one druge, še bolj zakrknjene morilce, kristjane.

legenda
07.03.2007, 17:31
Jaz gledam tako. Katera koli cerkev, ki ne izpolnjuje Svetopisemskega nauka uči laž.
Mogoče nenavadno, toda če v stavku daš eno laž potem ta stavek ni resnica temvač laž.
100% ali nič to je dejstvo, pravim pa da za zdaj sem opazil da samo ena cerkev se drži 100%
Svetopisemskega nauka.

slehernik
07.03.2007, 20:55
Katera koli cerkev, ki ne izpolnjuje Svetopisemskega nauka uči laž.Ta trditev nima podlage v Svetem pismu. Iz tega sam potegni sklep. :shy:

kopron
07.03.2007, 22:09
Ooo, ampak pač, mislim, da ima poodlago tudi tam + to kar precej ...
Legenda, brat, nadaljujte, prosim ...:2thumbs:

slehernik
07.03.2007, 22:47
Ooo, ampak pač, mislim, da ima poodlago tudi tam + to kar precej ...
Legenda, brat, nadaljujte, prosim ...:2thumbs:Ja, res, preveč sem izpustil, tako da je moja trditev nejasna in napačna. :blush:
Nanašal sem se na načelo sola scriptura, na katero je menda mislil Legenda in za katero ni podlage v SP.

legenda
08.03.2007, 20:32
Glejte, razlog za moje razmišljane glede odgovora, ki sem ga dal je (moja mogoče napaka da ko začnem brati katero koli knjigo da jo začnem brati zadnja tri lista) je da v Razodetju 22.18-19.
Nihče ne sme dodajati ali odvzemati kar je bilo dano od Gospoda.
Če se ne drži Pisma, ki je Boga Stvarnika narejeno oz. dano nam da imamo spoznanje dobrega in slabega seveda.
Žalostno dejstvo da je padli Angel še kako delaven ter daje popačene nauke samo da zavede narod v pogubo. Samo Gospod Bog nam je dal Sveto Pismo ravno zaradi tega da nam opiše kdo je On, ter seveda Hudič. Želi nas obvarovati večen smrti. Padli Angel pa bo se spremenil v tistega, (proti koncu časa, tik pred II Kristusovim prihodom) ki ganajveč sovraži Jezusa Kristusa. Veliki Boj med Kristusomm in Satanom se še vedno odvija.
Na koncu pa bodo ostali samo tisti, ki bodo izpolnjevali dobesedno Kristusov dekalog oz. zapovedi in tisti ki želijo nasprotovati Božjem zakonu.
Prerokovanja v Pismu govore da bo imela odpadna cerkev RKC, opodali protenstatizem ter New Age + da se bo večinska cerkev pridružila z politiko oz. državami in skupaj imela glavno vlogo v izpolnjevanju zahtev Satana in to je uničenje Gospodvega ljudstva.
Zopet pravim da katera ne izpolnjuje 100% Svetopisemskega nauka je lažna cerkev.

slehernik
08.03.2007, 21:19
Glejte, razlog za moje razmišljane glede odgovora, ki sem ga dal je (moja mogoče napaka da ko začnem brati katero koli knjigo da jo začnem brati zadnja tri lista) je da v Razodetju 22.18-19.
Nihče ne sme dodajati ali odvzemati kar je bilo dano od Gospoda.Mesto se menda izrecno nanaša samo na Razodetje, mar ne?

In kje piše, da je v SP vsa resnica? Piše namreč precej drugače, in sicer, da bo sv. Duh vodil cerkev do vse resnice (Jn16:13). To je tista cerkev (ki je Kristus), katere resnico so protestanti zavrnili in izstopili iz nje.

sati
08.03.2007, 21:39
Glejte, razlog za moje razmišljane glede odgovora, ki sem ga dal je (moja mogoče napaka da ko začnem brati katero koli knjigo da jo začnem brati zadnja tri lista) je da v Razodetju 22.18-19.
Nihče ne sme dodajati ali odvzemati kar je bilo dano od Gospoda.
Če se ne drži Pisma, ki je Boga Stvarnika narejeno oz. dano nam da imamo spoznanje dobrega in slabega seveda.
Žalostno dejstvo da je padli Angel še kako delaven ter daje popačene nauke samo da zavede narod v pogubo. Samo Gospod Bog nam je dal Sveto Pismo ravno zaradi tega da nam opiše kdo je On, ter seveda Hudič. Želi nas obvarovati večen smrti. Padli Angel pa bo se spremenil v tistega, (proti koncu časa, tik pred II Kristusovim prihodom) ki ganajveč sovraži Jezusa Kristusa. Veliki Boj med Kristusomm in Satanom se še vedno odvija.
Na koncu pa bodo ostali samo tisti, ki bodo izpolnjevali dobesedno Kristusov dekalog oz. zapovedi in tisti ki želijo nasprotovati Božjem zakonu.
Prerokovanja v Pismu govore da bo imela odpadna cerkev RKC, opodali protenstatizem ter New Age + da se bo večinska cerkev pridružila z politiko oz. državami in skupaj imela glavno vlogo v izpolnjevanju zahtev Satana in to je uničenje Gospodvega ljudstva.
Zopet pravim da katera ne izpolnjuje 100% Svetopisemskega nauka je lažna cerkev.

Kdaj se je začelo spreminjati nauk Jezusa Kristusa? Baje na Nicejskem koncilu, kjer je Konstantin, ki je bil svečenik boga Sonca, stopil poganske običaje s krščanstvom. Še vedno pa je treba vedet, da je ostalo precej resnice v učenjih krščanstva, borbo med satanom in Bogom pa bi jaz opisala kot večno borbo med slabim in dobrim, ki se odvija nenehno, od nastanka človeštva ne glede na različna poimenovanja.

slehernik
08.03.2007, 21:58
je Konstantin, ki je bil svečenik boga Sonca, stopil poganske običaje s krščanstvom. Še vedno pa je treba vedet, da je ostalo precej resnice v učenjih krščanstva, borbo med satanom in Bogom pa bi jaz opisala kot večno borbo med slabim in dobrimRavno ta boj med dobrim in slabim je najbolj značilen za mitraizem, ki ga omenjaš, in najbolj problematičen za monoteizem, ker gre za dve samostojni navzkrižni načeli (dualizem).

legenda
08.03.2007, 22:07
Mesto se menda izrecno nanaša samo na Razodetje, mar ne?
In kje piše, da je v SP vsa resnica? Piše namreč precej drugače, in sicer, da bo sv. Duh vodil cerkev do vse resnice (Jn16:13). To je tista cerkev (ki je Kristus), katere resnico so protestanti zavrnili in izstopili iz nje.

Ne na Razodetje, celotno pismo saj piše v 22.18 piše;
"Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam...."
Celotnem Pismu ne samo Razodetju, celota ne del.
Glede resnice pa sledeče sledi citatom prosim.
1) Evangelij po Janezu 1.1-5 Beseda je pismo, ki je dana od Boga
2) Janez 14.6 JAz sem pot, resnica in življenje...

To imaš prav da bo Sveti Duh vodil, posameznike (govori v ednini) oz. bo vodil tiste, ki bodo svoje življenje predali Njemu, Kristusu Jezusu.
Zopet pravim mnoge krščanske veroizpovedi so sprobrnile Svetopisemske nauke.
Moram pa te opozoriti da ni so vse, ena se drži 100% Svetopisemskega nauka.

legenda
08.03.2007, 22:09
Kdaj se je začelo spreminjati nauk Jezusa Kristusa? Baje na Nicejskem koncilu, kjer je Konstantin, ki je bil svečenik boga Sonca, stopil poganske običaje s krščanstvom. Še vedno pa je treba vedet, da je ostalo precej resnice v učenjih krščanstva, borbo med satanom in Bogom pa bi jaz opisala kot večno borbo med slabim in dobrim, ki se odvija nenehno, od nastanka človeštva ne glede na različna poimenovanja.

Všeč so mi tvoji razumskiposti Sati.
Nauk če bereš Pismo se je začelo odvajati že od padca v greh, poglej samo Kajna in Abela.
Ni večna boj Sati, nekoč je bilo vse dobro dokler se ni našel upor v Luciferju.
Ne bo pa trajal večno, kmalu se bo končal...

legenda
08.03.2007, 22:15
Kdaj se je začelo spreminjati nauk Jezusa Kristusa? Baje na Nicejskem koncilu, kjer je Konstantin, ki je bil svečenik boga Sonca, stopil poganske običaje s krščanstvom. Še vedno pa je treba vedet, da je ostalo precej resnice v učenjih krščanstva, borbo med satanom in Bogom pa bi jaz opisala kot večno borbo med slabim in dobrim, ki se odvija nenehno, od nastanka človeštva ne glede na različna poimenovanja.

Konstantin ( uveljavil Rimsko Pravo ki se še danes poučuje v Pravnih fakultetah po svetu), je res spremenil Soboto Gospodovo na pogansko Nedeljo, kljub temu da Bog izplicitno zapoveduje sam ta sobotni dan za pravo čaščenje Njega.Satan skozi stoletja je skušal spremeniti Nebeški zakon.
Zakaj? Ker če nekoga želiš "zrušiti" poveš, ogovarjaš da to kar je dal je nepravično, nasilno....
Če daš dvom v zakon... Ali vidiš kam Satan meri?
Na zakon Gospodov, ki je Ljubezen.

slehernik
08.03.2007, 22:25
Ne na Razodetje, celotno pismo saj piše v 22.18 piše;
"Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam...."
Celotnem Pismu ne samo Razodetju, celota ne del.Nak. Piše o tej knjigi, in knjigo še celo dodatno določi (omeji) s knjigo prerokovanja. Ugani, na kaj se deli Sveto pismo. Ne boš verjel. Knjige.

Glede resnice pa sledeče sledi citatom prosim.
1) Evangelij po Janezu 1.1-5 Beseda je pismo, ki je dana od BogaNak. Gre za logos. Prosim za malo resnosti pri razlagi.
2) Janez 14.6 JAz sem pot, resnica in življenje...Ja, in to so protestanti zavrgli.
To imaš prav da bo Sveti Duh vodil, posameznike (govori v ednini) oz. bo vodil tiste, ki bodo svoje življenje predali Njemu, Kristusu Jezusu.Niti približno. Zakaj bi Kristus postavljal cerkev, občestvo, če potem naj bi sv. Duh vodil posameznike? Sicer pa govori v množini.

slehernik
08.03.2007, 22:30
Konstantin ( uveljavil Rimsko Pravo ki se še danes poučuje v Pravnih fakultetah po svetu)Verjetno misliš na Justinijana (po slovansko Upravda - BPSS ;) ), ampak tudi tako je trditev zmedena.

esmi
11.03.2007, 18:04
Res je...oziroma se strinjam. RKC je laž...Po mojem mnenju so bile knjige ki jih uporabljajo kristjani popravljene dodelane pač po potrebah ljudi.(duhovščine)
Verjamem,da so bile v izvirniku Božja beseda.. toda danes... polno nekih zapisov,ki jih nikakor ne morem povezati z Bogom.

legenda
14.03.2007, 13:57
Res je...oziroma se strinjam. RKC je laž...Po mojem mnenju so bile knjige ki jih uporabljajo kristjani popravljene dodelane pač po potrebah ljudi.(duhovščine)
Verjamem,da so bile v izvirniku Božja beseda.. toda danes... polno nekih zapisov,ki jih nikakor ne morem povezati z Bogom.


Kaj ne moreš povezati Esmi, z Bogom?
Apokrifi ali Davtronomične knjige niso od Boga, če nisi vedela.Napisani so bili v Aleksandriji oz.
skupina ljudi (Judje) so napisali.

esmi
14.03.2007, 17:00
Kaj ne moreš povezati Esmi, z Bogom?
Apokrifi ali Davtronomične knjige niso od Boga, če nisi vedela.Napisani so bili v Aleksandriji oz.
skupina ljudi (Judje) so napisali.

Biblija... se mi zdi precej predelana...:)

legenda
15.03.2007, 20:08
Biblija... se mi zdi precej predelana...:)

Je potrebno, da se vidi resnica.

esmi
16.03.2007, 10:17
Je potrebno, da se vidi resnica.


Ne vem kaj hočeš povedat... Ampak če je predelana potem ni popolnoma od Boga a ne?
In jaz kot navaden človek... kako pa naj vem kaj je Božja beseda in kaj je nekdo malo po svoje napisal...
Zato jo sicer poznam... zelo dobro... toda se ne ravnam po njej..:)

kopron
16.03.2007, 18:28
Je potrebno, da se vidi resnica.
Bi prej navedel citat :approve: ;: " to "zakritje"je bilo potrebno, da se ne prepozna Bistva in ljudje do sedaj "glodajo" le skorjo , do sredice pa ne morejo, zato, da ostane nedotakljiva do pravega časa ..." :2thumbs:
No, zato pa se nekaterim " zdi predelana" , čeprav pa po drugi strani v Bibliji preceeeej pomembnega manjka, kar se je skozi stoletja izgubilo , delno med prepisovanjem, delno pa med bedno cenzuro RKC :( .
Tako, da, imamo, kar je še ostalo od SP:( , zato pa NUJNO potrebujemo dodatna navodila + pojasnila, kot nek vodnik po SP ( kot vodnik po Celestinski Prerokbi ) :O :2thumbs:
No, in ravno TO , nam je Gospod Bog znova podal v Novem Razodetju , ker, BREZ TEGA SPLOH NI MOŽNO PRAVILNO RAZUMEVANJE BIBLIJE ! :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs: Zdaj pa razmišljajte naprej :approve: .
Hvala Njemu na veke vekov , Amen :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:

esmi
17.03.2007, 12:17
Bi prej navedel citat :approve: ;: " to "zakritje"je bilo potrebno, da se ne prepozna Bistva in ljudje do sedaj "glodajo" le skorjo , do sredice pa ne morejo, zato, da ostane nedotakljiva do pravega časa ..." :2thumbs:
No, zato pa se nekaterim " zdi predelana" , čeprav pa po drugi strani v Bibliji preceeeej pomembnega manjka, kar se je skozi stoletja izgubilo , delno med prepisovanjem, delno pa med bedno cenzuro RKC :( .
Tako, da, imamo, kar je še ostalo od SP:( , zato pa NUJNO potrebujemo dodatna navodila + pojasnila, kot nek vodnik po SP ( kot vodnik po Celestinski Prerokbi ) :O :2thumbs:
No, in ravno TO , nam je Gospod Bog znova podal v Novem Razodetju , ker, BREZ TEGA SPLOH NI MOŽNO PRAVILNO RAZUMEVANJE BIBLIJE ! :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs: Zdaj pa razmišljajte naprej :approve: .
Hvala Njemu na veke vekov , Amen :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:

Oprosti jaz ne razumem,kaj želiš povedat... Ali tisto podčrtano z drugim besedam pomeni Evangelij? Ali kaj drugega?

WildChild
17.03.2007, 17:37
To, da RKC prodaja buča je že jasno in znano.

glady
17.03.2007, 18:40
Kopron, tvoja razlaga se mi zdi izvrstna. Bistva nisi je besedno razgalil, pač pa je duhovni kažipot popolnoma jasen in prav je tako. Tisti, ki išče, bo našel!

lp

legenda
18.03.2007, 12:00
Kopron, tvoja razlaga se mi zdi izvrstna. Bistva nisi je besedno razgalil, pač pa je duhovni kažipot popolnoma jasen in prav je tako. Tisti, ki išče, bo našel!
lp

S tem se tudi jaz strinjam,Glady.

mizarstvo.lorencak
18.03.2007, 19:54
Bi prej navedel citat :approve: ;: " to "zakritje"je bilo potrebno, da se ne prepozna Bistva in ljudje do sedaj "glodajo" le skorjo , do sredice pa ne morejo, zato, da ostane nedotakljiva do pravega časa ..." :2thumbs:
No, zato pa se nekaterim " zdi predelana" , čeprav pa po drugi strani v Bibliji preceeeej pomembnega manjka, kar se je skozi stoletja izgubilo , delno med prepisovanjem, delno pa med bedno cenzuro RKC :( .
Tako, da, imamo, kar je še ostalo od SP:( , zato pa NUJNO potrebujemo dodatna navodila + pojasnila, kot nek vodnik po SP ( kot vodnik po Celestinski Prerokbi ) :O :2thumbs:
No, in ravno TO , nam je Gospod Bog znova podal v Novem Razodetju , ker, BREZ TEGA SPLOH NI MOŽNO PRAVILNO RAZUMEVANJE BIBLIJE ! :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs: Zdaj pa razmišljajte naprej :approve: .
Hvala Njemu na veke vekov , Amen :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:

Točno tako, tole bi še dodal;

Sveto pismo se spreminja z leti, novim pisanjem in z prevodi. Največ so jo spremenile blodne duše za svoje koristi na račun Boga.
Povem vam, da v svetem pismu se lahko spremeni samo črka, ne more se pa spremeniti božji duh v njej in to je zopet eden dokaz več o obstoju Boga.
Vsi posvetni pametnjakoviči in cela horda hudičev se lahko spravi na sveto pismo in spreminja črke in besede, pa ne bodo spremenili božjega duha v njej, pa veste zakaj, ker ga ne prepoznajo. Spremenijo lahko samo mrtvo črko, žive pa nikoli.
In to kar sem zdaj povedal, je že en del Božje previdnosti.

Kdor ne bere svetega pisma z duhom modrosti ne more nikoli razumeti o čem govori.
Zato si moramo prvo prizadevati, da bomo z ljubeznijo do bližnjega pridobili iskrico duha v svoje srce in postopno z ljubeznijo do Boga in bližnjega večali le tega. Šele potem lahko počasi vedno več razumemo kaj beremo in se veselimo nadalnjega branja.
Takrat že tudi z lahkoto ločiš katero pismo je pravo in katero ni. Enako velja za cerkev.

legenda
19.03.2007, 15:45
Lorencak, res dolgo nisem prebral tako dobre razlage za Sveto Pismo.
Duh Sveti bo vodil tiste, ki želijo spoznati duh Svetega Pisma, oz Božjo besedo.

mizarstvo.lorencak
19.03.2007, 17:51
Lorencak, res dolgo nisem prebral tako dobre razlage za Sveto Pismo.
Duh Sveti bo vodil tiste, ki želijo spoznati duh Svetega Pisma, oz Božjo besedo.

Točno tako, legenda.

legenda
20.03.2007, 21:28
Konec koncev pa je, da Bo Bog "pripeljal" svoje, verujoče, v raj, ki prihaja,
z Jezusom Kristusom.

reziser
15.06.2007, 20:03
Ena izmed večjih laži v zgodovino človeštva!!!

sati
15.06.2007, 21:32
Ena izmed večjih laži v zgodovino človeštva!!!

Meni pa se rimokatoliška cerkev ne zdi taka laž. Jaz sledim vedski filozofiji, ki je bila zapisana pred 5000 leti in obstajajo osupljive vzporednice med katoliško vero in našo. Če grem s predpozicije, da je samo en Bog, ki se v različnih časovnih obdobjih razodeva narodom, potem je krščanstvo zelo avtentično in resnično. Manjka edino nauk o reinkarnaciji, pa še to dobimo v SP- Janez Krstnik, pa lepši odnos do vsega stvarstva, ne zgolj do človeštva.

legenda
16.06.2007, 07:05
Ena izmed večjih laži v zgodovino človeštva!!!

Nmesto laži jaz bi uporal drugo besedo.
Resnica.

DON KARLOS
05.09.2008, 14:07
Bom samo Primoža Trubarja omenil, ki je dejal: Res je vraževerno to ljudstvo Kranjsko. Vsaka babnica reče, da se ji je prikazala Jezus ali pa Marija, potem pa se naivni in ljudje po kolenih vlačijo po blatu in vraževerno prosijo za milost.

Whitezero
05.09.2008, 18:23
Hehe Proti zidavam cerkva, neprecenljivo :2thumbs:

Protestantje so na nek način umirili cerkveno hiranje, samo kaj ko je potem sam ustanovitelj protestanizma Martin Luter v zadnjih letih blodil in je hotel vse žide spreobrniti, ker mu ni uspelo jih je pa hotel milo rečeno pobiti do zadnjega.

Enkrat verski zblojenec, večno zblojenec.

Kaj bodo reforme verstev pomagale, če verovanje ne prinese tehnološkega-civilizacijskega napredka, ampak ga kvečjemu ustavi ali celo obrne nazaj v preteklost.

Babi2
05.09.2008, 18:28
Hehe Proti zidavam cerkva, neprecenljivo :2thumbs:

Protestantje so na nek način umirili cerkveno hiranje, samo kaj ko je potem sam ustanovitelj protestanizma Martin Luter v zadnjih letih blodil in je hotel vse žide spreobrniti, ker mu ni uspelo jih je pa hotel milo rečeno pobiti do zadnjega.No ja, pa tudi zažiganje coprnic se je tudi njemu zdelo nadvse primerna metoda zdravljenja izgubljenih duš ...

s@ma_j@ma
05.09.2008, 20:37
Za dodatek glede morale .Pisano je:
"Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih; o tem pričuje tudi njihova vest in misli,
ki se medsebojno obtužujejo ali pa zagovarjajo". Rimljanom 2.15
Dejstvo da nas Je Gospod ustvaril idealne toda po padcu v greh je šlo rahlo vse "rakom žvižgat". Toda greh ne more prevladati če mu ne dovoliš. Zakaj? Janez 3.16.
Cerkev (RKC) ali katera druga koli, če se ne ravna po Božji besedi ni njegova.
Kar se pa tiče RKCja pa žal da je do sedaj "dokazala" večkrat tudi v SVetem Pismu da je obličje Zveri.
Sam sem bil ministrant v RKC in videl sem toliko hudih stvari od Duhovnikov kar se tiče Božjega
nauka.
Je pa eno opozorili tako za posameznika, skupino, cerkev, državo...v Razodetju 22. 18-19
ZA vse velja.

Glede na tale tvoj navedek zgoraj:"Kar se pa tiče RKCja pa žal da je do sedaj "dokazala" večkrat tudi v SVetem Pismu da je obličje Zveri.
Sam sem bil ministrant v RKC in videl sem toliko hudih stvari od Duhovnikov kar se tiče Božjega
nauka."

Legenda,
mi lahko tole malo bolj natančno pokomentiraš - z argumentom prosim, o hudih stvareh duhovnikov "kar se tiče božjega nauka" praviš in navedeš mesto v svetem pismu, kjer navaja, da je RKC obličje zveri?

Pričakujem resničen, jasen in nedvoumen odgovor!
Hvala

Adolf
07.09.2008, 00:20
No ja, pa tudi zažiganje coprnic se je tudi njemu zdelo nadvse primerna metoda zdravljenja izgubljenih duš ...
Ja, pa kljub temu jih je še vedno veliko ostalo... :)
Sicer pa opažam da je cerkev tudi danes še precej nestrpna, npr. do homoseksualcev, čeprav tega ne povejo naravnost-pravijo, da bi jih radi "spreobrnili in prevzgojili", kot npr. Stalin domnevne upornike.:d

KissMe
08.09.2008, 14:20
Menim, da je med rimokatoliško cerkvijo in krščansko vero velika razlika. Kar se tudi lepo vidi. Redkokateri predstavnik rimokatoliške cerkve zares živi po veri.

Nekaj mesecev nazaj sem s strani nekega župnika doživela tako nespoštljiv odnos, da sem se odločila, da v njegovo cerkev nikoli več ne stopim. Če bi se Jezus obnašal tako, kot se je ta župnik, ga še ubili ne bi, ker se jim ne bi zdel nevaren (konkurenca), saj nihče ne bi hodil z njim.

Sem verna, ampak Cerkev je pa čisto mimo. Lepo se kaže človeški pohlep po denarju in brezbrižnost do ljudi. Veliko si upajo, ko rečejo, da so glasniki Božje besede. Sicer pa bo tudi njih sodil.

s@ma_j@ma
09.09.2008, 20:54
Sem verna, ampak Cerkev je pa čisto mimo. Lepo se kaže človeški pohlep po denarju in brezbrižnost do ljudi. Veliko si upajo, ko rečejo, da so glasniki Božje besede. Sicer pa bo tudi njih sodil.

Sem verna, ampak Cerkev je pa čisto mimo. Lepo se kaže človeški pohlep po denarju in brezbrižnost do ljudi. Veliko si upajo, ko rečejo, da so glasniki Božje besede. Sicer pa bo tudi njih sodil.

Tudi duhovniki so le ljudje in treba je ločit, kaj je Bog, kaj je Cerkev in kaj so posvečeni v službi Cerkve.
Jaz verujem v Jezusa on je Bog, ljudje pa smo vsi grešni. Če ne bi bili grešni, bi bili že v nebesih.
Soditi pa nikar nikogar. kdor sodi, sam sebe obsodi.

lp

Allegra
09.09.2008, 21:00
Jaz verujem v Jezusa on je Bog, ljudje pa smo vsi grešni. Če ne bi bili grešni, bi bili že v nebesih.

Jezus ni bog ampak mitološko bitje.

KissMe
09.09.2008, 21:01
Tudi duhovniki so le ljudje in treba je ločit, kaj je Bog, kaj je Cerkev in kaj so posvečeni v službi Cerkve.
Jaz verujem v Jezusa on je Bog, ljudje pa smo vsi grešni. Če ne bi bili grešni, bi bili že v nebesih.
Soditi pa nikar nikogar. kdor sodi, sam sebe obsodi.
lp[/QUOTE]


No, neko mnenje je tud treba imeti... kako bi potem ločevali dobro od slabega, če ne bi na nek način "sodili"?

Dobro ločujem kaj je Bog in kaj je Cerkev... to sem tudi napisala.

KissMe
09.09.2008, 21:04
Jezus ni bog ampak mitološko bitje.

Tudi če gledamo izven verskih okvirov, Jezus nikakor ni mitološko bitje, ampak je zares živel, o tem so pisali tudi pisci tistega časa, ki niso bili kristjani. Zgodovina pa to :think:

Allegra
10.09.2008, 08:49
Tudi če gledamo izven verskih okvirov, Jezus nikakor ni mitološko bitje, ampak je zares živel, o tem so pisali tudi pisci tistega časa, ki niso bili kristjani. Zgodovina pa to :think:

A res? Kateri zgodovinarji?
Moja sestra končuje študij zgodovine in sem jo spraševala o tem - pa pravi, da zgodovina NE omenja Jezusa.

Tudi jaz sem včasih bila prepričana, da zgodovina dokazuje njegov obstoj - kdo mi je to idejo vtepel v glavo pa nimam pojma.

Whitezero
11.09.2008, 14:27
Obstaja celo možnost, da Jezus ni bil resnčina oseba, ampak produkt svojega časa, kot mitra, oziris, herkul, ki so imeli nadnaravne moči. Zanimiva oddaja o Jezusovem obstoju je The God who wasn't here, čeprav je dokumentarec in predstavlja mnenje avtorja se strinjam z njimi, ker so našli ogromno luknjo med prvo omembo jezusa in "uradnim jezusovim letom".
Ta luknja je široka več kot 30 let in predstavlja ogromen problem kristjanov.

Ne bi se čudil, če bi se izkazalo, da je bila oseba jezus kak drug uporniški in karizmatični jud, ki je imel interes, da se osvobodi jude izpod jarma rimljanov, pa ga je zgodovina pojedla in je bil pozabljen.

shem_me_zion
13.09.2008, 10:15
Vprasanje teme: zakaj Kristjani ne praznujete Sobote? Mar to ni tudi vase izrocilo?

legenda
18.09.2008, 19:48
Ena cerkev izpolnjuje ter njihovi verniki.
ps. poglej temo "Katera je prava cerkev"

HAL9000
19.09.2008, 02:10
Vprasanje teme: zakaj Kristjani ne praznujete Sobote? Mar to ni tudi vase izrocilo?

Kar je za Jude sobota, je za kristjane nedelja.

Drgač pa Rimokatoliška Cerkev ni laž, ker resnično obstaja, njen "komander" pa je Benedikt XVI v Vatikanu.

Allegra
19.09.2008, 07:52
Drgač pa Rimokatoliška Cerkev ni laž, ker resnično obstaja, njen "komander" pa je Benedikt XVI v Vatikanu.

Seveda obstaja - tega nihče ne zanika - laž pa je vse, na čemer temelji, kar uči in kar počne.

darwin
19.09.2008, 12:38
Človek pride v cerkev zaradi tega kar verjame in zapusti cerkev zaradi tega kar ve.
-Samuel Clemens (Mark Twain)

HAL9000
20.09.2008, 02:20
Seveda obstaja - tega nihče ne zanika - laž pa je vse, na čemer temelji, kar uči in kar počne.

Aha, pol je naslov mal narobe formuliran...;)

Svetopisec
20.09.2008, 15:05
Vprasanje teme: zakaj Kristjani ne praznujete Sobote? Mar to ni tudi vase izrocilo?Krščansko izročilo od apostolskih časov naprej slavi nedeljo, se pravi dan, ko je Kristus vstal od mrtvih. V SP glej Kol 2:13-17 (to velja tudi zate, Legenda).

Babi2
20.09.2008, 20:32
Torej 10 zapovedi ne velja več? Tam namreč piše med drugim tole:

"Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ."
(II.Mojzes.;20:8)

Je pa res, da je poznejše "krščanstvo" začelo slaviti "sončev dan" (Sunday, Sonntag ...). Le zakaj ...:veryevil:;)

HAL9000
21.09.2008, 03:59
Ker je Jezus Kristus novo sonce...

Babi2
21.09.2008, 09:33
Bo že držalo, saj je bil tudi rojen na nadvse primeren dan:d:veryevil: (včasih - pred krščanstvom - se je temu prazniku reklo "novo rojstvo zmagovitega sonca", ne pa "božič")

Svetopisec
21.09.2008, 11:03
Torej 10 zapovedi ne velja več? Tam namreč piše med drugim tole:

"Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ."
(II.Mojzes.;20:8)Tam piše še marsikaj, česar se kristjani ne držijo. O tem že navedeno mesto iz Pisma Kološanom.

Sicer pa, ali ženske kršijo katero zapoved, če želijo svoje bližnje moža?

Je pa res, da je poznejše "krščanstvo" začelo slaviti "sončev dan" (Sunday, Sonntag ...). Le zakaj ...:veryevil:;)Zeitgeist ... :sleepy:

s@ma_j@ma
22.09.2008, 08:50
Torej 10 zapovedi ne velja več? Tam namreč piše med drugim tole:

"Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ."
(II.Mojzes.;20:8)

Je pa res, da je poznejše "krščanstvo" začelo slaviti "sončev dan" (Sunday, Sonntag ...). Le zakaj ...:veryevil:;)

Torej 10 zapovedi ne velja več? Tam namreč piše med drugim tole:

"Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ."
(II.Mojzes.;20:8)
To ne more biti dejstvo, da 10 božjih zapovedi ne bi več veljalo!

Svetopisec
23.09.2008, 15:27
To ne more biti dejstvo, da 10 božjih zapovedi ne bi več veljalo!A da ne? Glej in se čudi.

Na koncu še presenečenje (za vernike), ne le, da 10 božjih zapovedi, kot kaže, ne velja v celoti, ampak tudi ne obstaja v taki obliki, kot jih poznamo. Pravzaprav tudi 10 jih ni.

Babi2
23.09.2008, 20:30
Pravzaprav tudi 10 jih ni.

Drži. In drži tudi, da se glasijo precej drugače, kot jih lahko beremo v katekizmih raznoraznih krščanskih cerkva. Se mi pa zdi zanimivo, da jih tako malo ljudi pozna v originalni obliki (no ja, ne ravno, ampak take, kot so zapisane v bibliji), oziroma da se sploh tako malo ljudi, ki se imajo za kristjane, v resnici loti branja te knjige (razen pripadnikov nekaterih sekt, ki se zapičijo v nekaj kratkih, iztrganih citatov in na njihovi podlagi gradijo svojo vero).
Sicer pa - mogoče je pa res bolje, da ne berejo Stare zaveze ... tako "pohujšljivega" čtiva ne najdeš vsak dan :).

legenda
25.09.2008, 08:09
Krščansko izročilo od apostolskih časov naprej slavi nedeljo, se pravi dan, ko je Kristus vstal od mrtvih. V SP glej Kol 2:13-17 (to velja tudi zate, Legenda).

Daj mi povej kje si videl ( z vso spoštljivosti do tebe)oz. razumel, kje si te našeli v Kol.2.13-17 da se je nedelja spoštovala oz. da so apostoli posvečevali nedeljo?
Drugače pa preberi Mat. 5.17
Apostoli so posvečevali soboto in ne nedeljo.
Poglej npr. Lukež 23, 56 ter 24,1-2
Nikjer nima v Svetem Pismu da se je sobota spremenila v nedeljo.
npr. odtipkaj nedeljo (biblija.net) potem boš videl ali se ti bo izpisalo kaj pod tem dnevom, odtipkaj nato soboto...

ARP
25.09.2008, 13:42
Oh kaj vse piše v priročniku za pranje možganov.
Tale je dobra:

Isaiah 11:12
12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the FOUR CORNERS OF THE EARTH. (KJV)

Ah spet so me narobe učili, ampak sedaj vem - zemlja je PLOŠČATA! :blush:

p.s. Hmm, imam občutek, da bom od nekje spet zaslišal tisto pesmico o napačni interpretaciji in oh, kako ne smemo nikoli (no mogoče včasih :approve:) interpretirat stvari dobesedno.

legenda
25.09.2008, 19:48
Arp ne vem kje si dobil tako razlogo za tako razmišljanje.
Namen tega teksta je (posebno zadnji del, ki si ga napisal) je;
vzhod-zahod ter sever- jug
To je mišljeno.

legenda
25.09.2008, 19:51
Dragi Svetopisec (moram povedati da mi je všeč pod sinonimom, ki se podpisuješ), glede apostolov sem našel še en tekst. Dejanja13, 42...

ARP
26.09.2008, 07:39
Arp ne vem kje si dobil tako razlogo za tako razmišljanje.
Namen tega teksta je (posebno zadnji del, ki si ga napisal) je;
vzhod-zahod ter sever- jug
To je mišljeno.
:bored:

Lepo te prosim, ne govori mi kako naj mislim. Mislim s svojo glavo in to bi tudi tebi oz. vsem, ki hočejo kritično gledat na svet, predvsem pa debatirat na forumu. Ne rabim bogoslovca, da mi pove kako naj živim, kako naj mislim in kaj naj delam.
Na. Podaj "pravo" interpretacijo še za tele cvetke:

Revelation 7:1
1 And after these things I saw four angels standing on FOUR CORNERS OF THE EARTH, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. (KJV)

Job 38:13
13 That it might take hold of the ENDS OF THE EARTH, that the wicked might be shaken out of it? (KJV)

Jeremiah 16:19
19 O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ENDS OF THE EARTH, and shall say, Surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. (KJV)

Daniel 4:11
11 The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the ENDS OF ALL THE EARTH: (KJV)

Matthew 4:8
8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (KJV)

legenda
26.09.2008, 07:55
No saj mi ni potrebno kako moraš razmišljati Arp, ker si pisal ravno razodetje beri še naprej
drugo vrsto.
Če rad vspostavljaš svoje razmišljanje zakaj potem tudi jaz ne bi mogel povedati svoje razlage?
Pa prosim te za naslednjič da pišeš v slovenskem jeziku, saj nam je (ob 500 obletnici Primoža Trubarja napisal knjige v slovenskem jeziku) dano Pismo v slovenskem jeziku. Žal nekateri ne razumejo vsi angleški jezik.
p.s. Malo za hec, pa res veruješ da je zemlja okrogla?

Svetopisec
26.09.2008, 08:32
Daj mi povej kje si videl ( z vso spoštljivosti do tebe)oz. razumel, kje si te našeli v Kol.2.13-17 da se je nedelja spoštovala oz. da so apostoli posvečevali nedeljo?
Drugače pa preberi Mat. 5.17
Apostoli so posvečevali soboto in ne nedeljo.
Poglej npr. Lukež 23, 56 ter 24,1-2
Nikjer nima v Svetem Pismu da se je sobota spremenila v nedeljo.
npr. odtipkaj nedeljo (biblija.net) potem boš videl ali se ti bo izpisalo kaj pod tem dnevom, odtipkaj nato soboto...
V Kol 2:13-17 piše, zakaj kristjani ne praznujejo sobote (kar je vprašal shem_me_zion!), in sicer zato, ker jih je JK s smrtjo in zmago nad njo odvezal Mojzesovega obrednega zakona in s tem tudi izrecno sobote. Iz tega svetopisemskega mesta tudi izhaja, da sobote niso praznovali vsi; le kateri dan misliš, da so praznovali?

Kaj si v vaši sabatarianski sekti mislite o jasnem svetopisemskem navodilu: "Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot" (Kol 2:16)? Baje se držite Svetega pisma ...
In če navedenega mesta iz Kol ne razumete kot prenehanje judovskega obrednega zakon, kako si razlagate neskladje z Mt 5:17?

Očitno ne ločiš med Jezusovim in apostolskim časom, kako le bi lahko apostoli slavili dan, ko je Kristus vstal od mrtvih, če je bil še živ? :nonono:

Sveto pismo pravi nedelji drugače, glej npr. prvi dan v tednu ali Gospodov dan. Vendar jaz nisem utemeljeval praznovanja nedelje na Svetem pismu, ampak predvsem na izročilu, ki v cerkvah, ki imajo nepretrgano zvezo z začetki, označuje vir verskih resnic zunaj Svetega pisma. Seveda protestantske sekte, ki so nastale petnajst stoletij kasneje, nimajo nobenega takega izročila. Npr. je sveti Ignacij Antohijski, učenec apostola Janeza in baje eden od otrok iz Mr 10:13-14, opisal tedanjo rabo: "Kdor je živel po starem redu, je stopil v novi up in se ni več držal sobote, ampak je živel Gospodov dan, ki je v njem vstalo naše življenje po milosti Gospodovi in njegovi smrti."

Vendar je praznovanje nedelje tudi v Svetem pismu, glej npr. Apd 20:7.

Svetopisec
26.09.2008, 09:16
Dragi Svetopisec (moram povedati da mi je všeč pod sinonimom, ki se podpisuješ), glede apostolov sem našel še en tekst. Dejanja13, 42...Razočaral te bom, svetopisec besedotvorno ne more biti v zvezi s Svetim pismom, dejansko nima zveze niti s svetim, ampak le s svetom ...
In seveda so v apostolskih časih slavili tudi soboto, sploh tam, kjer je bila še živa zveza z judovsko skupnostjo, slavili pa so tudi (in najbrž predvsem) nedeljo, od tod že navedena odlomka iz Kol ali Apd.

Šmek
26.09.2008, 09:49
Daj mi povej kje si videl ( z vso spoštljivosti do tebe)oz. razumel, kje si te našeli v Kol.2.13-17 da se je nedelja spoštovala oz. da so apostoli posvečevali nedeljo?
Drugače pa preberi Mat. 5.17
Apostoli so posvečevali soboto in ne nedeljo.
Poglej npr. Lukež 23, 56 ter 24,1-2
Nikjer nima v Svetem Pismu da se je sobota spremenila v nedeljo.
npr. odtipkaj nedeljo (biblija.net) potem boš videl ali se ti bo izpisalo kaj pod tem dnevom, odtipkaj nato soboto...

heh, potrebno je ločiti med Staro in Novo zavezo, ki tvorita SP. Stara zaveza, ki se navezuje na judovsko izročilo vsekakor spoštuje soboto.
Se strinjam s Svetopiscem, ko navaja, da je nedelja za kristjane 'božji dan', predvsem zaradi prevladujočega mnenja, da je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih...

ARP
26.09.2008, 09:54
Če rad vspostavljaš svoje razmišljanje zakaj potem tudi jaz ne bi mogel povedati svoje razlage?

Hmm, kaj je sedaj to tvoja razlaga? Uradna razlaga? Trenutna razlaga?


Pa prosim te za naslednjič da pišeš v slovenskem jeziku, saj nam je (ob 500 obletnici Primoža Trubarja napisal knjige v slovenskem jeziku) dano Pismo v slovenskem jeziku. Žal nekateri ne razumejo vsi angleški jezik.

Lepo je, da ceniš slovenski jezik. Pohvalno. Lepo je pa tudi če poznaš kakšno besedico v angleškem jeziku. Poleg tega malce podcenjujoče je do ljudi, če misliš, da ne znajo angleščine. Pa saj si na internetnem forumu! Vse je v angleščini. Široka obzorja, široko znanje je tisto kar človeku omogoča, da lahko gleda preko ozke špranje religije. No, pa tudi če gledam samo skozi to ozko špranjo vidim neumnosti kot je ta ploščata zemlja.p.s. Malo za hec, pa res veruješ da je zemlja okrogla?

Niti za hec: Vem, da je zemlja okrogla ker je na podlagi empiričnih in merljivih kriterijev dokazano. Kar ti veruješ ne moreš dokazat, ker jaz vem lahko. To je razlika. Seveda pa lahko karkoli napišeš samo imej na znanju, da bodo te tvoje trditve vedno naletele na odziv ljudi. Takrat pač moraš bit pripravljen, da podkrepiš kakšno izjavo z argumenti.

legenda
26.09.2008, 13:11
heh, potrebno je ločiti med Staro in Novo zavezo, ki tvorita SP. Stara zaveza, ki se navezuje na judovsko izročilo vsekakor spoštuje soboto.
Se strinjam s Svetopiscem, ko navaja, da je nedelja za kristjane 'božji dan', predvsem zaradi prevladujočega mnenja, da je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih...


Ja saj pravim da je vstal v nedeljo toda v prvi dan tedna. Sobota je sedmi dan.
Stara in nova zaveza potrjuje soboto za sedmi dan.

Babi2
26.09.2008, 16:24
A se nikomur razen meni ne zdi čudno tole o nedeljskem vstajanju od mrtvih, če naj bi umrl v petek popoldne?

Namreč, v Bibliji je prerokovano in napisano, da bo mrtev 3 DNI in 3 NOČI in potem od mrtvih vstal. Potem pa računam:
- umrl naj bi v petek popoldne (ob 15h)
- od mrtvih vstal naj bi v noči od sobote na nedeljo (saj ga v nedeljo zjutraj ni bilo več v grobu).
Hm, tole bi bilo torej ležanje v grobu od petka zvečer do sobote ponoči - torej:
- 1 cela noč (od petka na soboto)
- 1 cel dan (sobota)
- nekaj ur v petek
- za nedeljo ni jasno, saj je lahko vstal že v soboto ob 23.55:) - le da so to menda ugotovili šele v nedeljo zjutraj.

In ja, vem, da so Judje šteli 1 dan od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.
Ampak tudi tako se stvar ne izide, saj je izrecno napisano tudi "tri noči".

Snif
30.09.2008, 11:40
Jesus Loves Me - The simple, profound truth

"Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;"

I am loved and I need nothing more.
I am assured His love will endure always
though my love is frail, fickle and poor
I am not who I was before I met Him
though I return to my former ways.

"Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong."

I am a child taking my Savior's hand.
I am secure in His strength on which I depend
though I am small, weak and cannot stand
I am content in His purpose
tough I cannot fully see its end.

"Jesus loves me! He who died
Heaven's gate to open wide!"

I am alive because my Savior died.
I am not yet at my final home
though here on earth I must abide.
I am promised paradise forever to roam
though I suffer here for a little while.

"He will wash away my sin,
Let His little child come in."

I am free from my sin and debt.
I am not a sinner; I am a saint in His eyes
though I still sin to my regret.
I am a child welcomed with open arms wide
though I deserve to be abandoned forever.

"Yes, Jesus loves me
Yes, Jesus love me
Yes, Jesus love me
The Bible tells me so."

He loves me! That's all I need to know!
Into His loving arms I shall always go!

:approve:

ARP
30.09.2008, 13:55
O kako fajn, da te ma rad. Samo pazi, da ga imaš tudi ti kajti v nasprotnem primeru se boš crvl in trpel v peklu.

Kakšna brezpogojna ljubezen :angel:

Babi2
30.09.2008, 15:37
Aha, torej je krščanska religija namenjena tistim, ki jih nihče v njihovi okolici ne mara, ki pogrešajo brezpogojno ljubezen ipd.? To namreč razberem iz gornjega gospela - pa me ima vendarle nekdo rad ... Žalostno, da se mora toliko ljudi tolažiti in zadovoljiti s tem.

Snif
01.10.2008, 20:29
Aha, torej je krščanska religija namenjena tistim, ki jih nihče v njihovi okolici ne mara, ki pogrešajo brezpogojno ljubezen ipd.? To namreč razberem iz gornjega gospela - pa me ima vendarle nekdo rad ... Žalostno, da se mora toliko ljudi tolažiti in zadovoljiti s tem.

Mogoče. Nisi tudi sama vernica? :) (Več na ... Klik (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Loves_Me))

ARP
02.10.2008, 09:25
Bom pa še jaz eno pesmico prilimal :rolling:.

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

-- John Lennon

Allegra
02.10.2008, 10:10
[SIZE="1"]Jesus Loves Me - The simple, profound truth

"Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;"
:approve:

Smilijo se mi tisti, ki se morajo tolažiti s tem, da jih ima rada mitološka (IZMIŠLJENA) oseba.

Babi2
02.10.2008, 15:21
Mogoče. Nisi tudi sama vernica? :)

O ja, sem. Ampak moja vera je samo moja osebna in zanjo ne potrebujem nobene inštitucije, ki bi mi pripovedovala, kako moram misliti. Predvsem pa živim tukaj in sedaj in ne čakam neke nagrade ali kazni nekje v prihodnosti, lepoto in ljubezen pa najdem okrog sebe, tako da ne rabim nekega "namišljenega prijatelja", da bi lažje preživela.

Snif
02.10.2008, 16:06
O ja, sem. Ampak moja vera je samo moja osebna in zanjo ne potrebujem nobene inštitucije, ki bi mi pripovedovala, kako moram misliti. Predvsem pa živim tukaj in sedaj in ne čakam neke nagrade ali kazni nekje v prihodnosti, lepoto in ljubezen pa najdem okrog sebe, tako da ne rabim nekega "namišljenega prijatelja", da bi lažje preživela.

Izgleda, da postajam senilen, sem pa mislil, da ga tudi jaz ne. :o

Snif
02.10.2008, 16:12
O kako fajn, da te ma rad. Samo pazi, da ga imaš tudi ti kajti v nasprotnem primeru se boš crvl in trpel v peklu.

Kakšna brezpogojna ljubezen :angel:

Kje bi bil brez svoje nagajivosti? Ne upam pomislit, resno. Hm.. bil bi totalno normalen? Doooooolggggččaaaasssss... Tega pa nočem, mhm. Hej, ne mi slin cedit z jedmi iz žara! :p

Pujsi
02.10.2008, 20:41
Smilijo se mi tisti, ki se morajo tolažiti s tem, da jih ima rada mitološka (IZMIŠLJENA) oseba.

Hm..ubistvu Jezus ni bil izmišljena oseba..samo večina ljudi po svetu si ga predstavlja narobe. Jezus je kakorkoli že bil rojen ter je ljudem pokazal pravo pot. Ne tako pot kot jo danes kažejo raznorazne cerkvene ustanove!! To je samo manipuliranje z ljudmi...čuden je njihov bog, že res da ima vse rad, že res, da vsem pomaga samo ima pa eno veliko napako...nikoli nima dovolj denarja!! Cerkev naj bi ljudem pomagala na poti do razumevanja spiritualnosti, mističnosti,..namesto tega pa ljudi zavaja z izmišljenimi stvarmi.


Emancipate yourself from mental slavery!

Peace & Love

Svetopisec
03.10.2008, 08:02
Smilijo se mi tisti, ki se morajo tolažiti s tem, da jih ima rada mitološka (IZMIŠLJENA) oseba.Tolažimo se z marsičim namišljenim, ni nujno najslabše, če misli obešamo na bajeslovna bitja kot prapodobe in shrambe pomenov.

Svetopisec
03.10.2008, 08:05
Hm..ubistvu Jezus ni bil izmišljena oseba..samo večina ljudi po svetu si ga predstavlja narobe. Jezus je kakorkoli že bil rojen ter je ljudem pokazal pravo pot. Če je JK obstajal, je bil zelotski vojskovodja, ki je kazal 'pravo pot' z mečem v roki ...

Allegra
03.10.2008, 11:21
Tolažimo se z marsičim namišljenim, ni nujno najslabše, če misli obešamo na bajeslovna bitja kot prapodobe in shrambe pomenov.

Se strinjam - pod pogojem, da se zavedamo, da gre za mitologijo, ne pa da trdimo in prepričujemo druge, da gre za resnične, zgodovinske osebnosti.

Svetopisec
04.10.2008, 11:52
Se strinjam - pod pogojem, da se zavedamo, da gre za mitologijo, ne pa da trdimo in prepričujemo druge, da gre za resnične, zgodovinske osebnosti.Ah ja, z lastnimi pogoji se ni težko strinjati ... Ali je za tvoj pogoj kak dober razlog razen vsakokratne Resnice©?

Allegra
04.10.2008, 12:40
Ah ja, z lastnimi pogoji se ni težko strinjati ... Ali je za tvoj pogoj kak dober razlog razen vsakokratne Resnice©?

Meni je vseeno v kaj posamezniki verjamejo - zaradi mene tudi v palčke in vile - dokler je to njihova osebna vera, ki je ne vsiljujejo nasilno drugim. Kakšne so zgodovinske posledice historiziranja izmišljene osebe, ki so jo poimenovali Jezus Kristus, in nasilnega širjenja in vsiljevanja te religije (pa tudi marsikaterih drugih) pa mislim, da ni potrebe razlagati. Pa tudi današnji vpliv religij na dogajanja po svetu je vse prej kot zanemarljiv.

Jody
04.10.2008, 19:17
Pa tudi današnji vpliv religij na dogajanja po svetu je vse prej kot zanemarljiv.Kakšne religije neki, na dogajanja po svetu vpliva v glavnem denar, denar, denar...

Allegra
04.10.2008, 21:35
Kakšne religije neki, na dogajanja po svetu vpliva v glavnem denar, denar, denar...

A res? Religije sploh nimajo vpliva na dogajanje po svetu? Kje ti živiš?

Kaj pa muslimanski fanatiki s svojimi terorističnimi napadi, ki sejejo strah in grozo ter občutek nemoči tudi v najmočnejših in najrazvitejših državah po svetu - in grožnje kar celim državam, če slučajno kak časopis objavi kaj, kar se jim zdi, kot žalitev njihove vere.

In da ne govorimo v kakšnih razmerah živjo ženske v strogo muslimaskih državah - kjer je za njihov položaj kriva tradicija, povezana izključno z muslimansko religijo - ker jim tak podrejen položaj, nevreden človeka, določajo zapisi v islamskih svetih knjigah.

Pa milijoni obolelih za aidsom v Afriki, za kar je deloma kriva tudi RKC, saj ima tam velik vpliv in ljudje zaradi njenega stališča ne uporabljajo kondomov. Ravno te dni smo lahko brali v časopisih, da je papež potrdil encikliko, ki nasprotuje uporabi kontracepcijskih sredstev, čeprav so, kot piše v Delu: "predstavniki katoliških združenj v odprtem pismu konservativnemu nemškemu papežu zapisali, da ima sedanje stališče cerkve do uravnavanja rojstev "katastrofalne učinke" na najrevnejše in najšibkejše po svetu, zlasti na južni polobli, kjer ima cerkev tudi velik vpliv na politiko rojstev."

To je samo nekaj primerov.

Denar je pa tako ali tako eden od glavnih razlogov, da je RKC sploh nastala. Da so religije dober posel, je (poleg RKS, ki je itak eden največjih kapitalistov na svetu) zelo dober primer recimo scientologija - zelo mlada religija - katere ustanovitelj je sam izjavil: "Če hočeš na hitro obogateti, je najboljši način ta, da ustanoviš svojo religjo"

Jody
05.10.2008, 20:28
1. Kaj pa muslimanski fanatiki s svojimi terorističnimi napadi, ki sejejo strah in grozo ter občutek nemoči tudi v najmočnejših in najrazvitejših državah po svetu - in grožnje kar celim državam, če slučajno kak časopis objavi kaj, kar se jim zdi, kot žalitev njihove vere.

2. In da ne govorimo v kakšnih razmerah živjo ženske v strogo muslimaskih državah - kjer je za njihov položaj kriva tradicija, povezana izključno z muslimansko religijo - ker jim tak podrejen položaj, nevreden človeka, določajo zapisi v islamskih svetih knjigah.

3. Pa milijoni obolelih za aidsom v Afriki, za kar je deloma kriva tudi RKC, saj ima tam velik vpliv in ljudje zaradi njenega stališča ne uporabljajo kondomov. Ravno te dni smo lahko brali v časopisih, da je papež potrdil encikliko, ki nasprotuje uporabi kontracepcijskih sredstev, čeprav so, kot piše v Delu: "predstavniki katoliških združenj v odprtem pismu konservativnemu nemškemu papežu zapisali, da ima sedanje stališče cerkve do uravnavanja rojstev "katastrofalne učinke" na najrevnejše in najšibkejše po svetu, zlasti na južni polobli, kjer ima cerkev tudi velik vpliv na politiko rojstev."

To je samo nekaj primerov.

4. Denar je pa tako ali tako eden od glavnih razlogov, da je RKC sploh nastala. Da so religije dober posel, je (poleg RKS, ki je itak eden največjih kapitalistov na svetu) zelo dober primer recimo scientologija - zelo mlada religija - katere ustanovitelj je sam izjavil: "Če hočeš na hitro obogateti, je najboljši način ta, da ustanoviš svojo religjo"

1. Misliš na 9/11?

2. Najbolje bo, da se osebno pogovoriš s kakšno muslimanko, kaj si misli o tem. Verjetno boš zelo presenečena...

3. Nasprotovanja kondomom za vsako ceno sicer tudi jaz ne odobravam, toda, mar ne obstaja še neko zanesljivejšo sredstvo pori AIDSu, ki pa ga žal razen RKC nihče več ne propagira...

4. Eden od načinov, da. Nek drugi (in danes še boljši) način je tudi, da ustanoviš svoje podjetje, "zaposliš" nekaj Bosancev, Romunov ali Ukrajink, jih daješ v najem drugim podjetjem, ki ti plačujejo zanje, njim pa daš le toliko, da ne padejo skupaj. Mislim pa, da ustanovitev podjetja v splošnem ni zločin. To je zame večji problem, kot religije.

Aja, koliko avtomobilov je imel Jezus? Če se še kaj spominjam, v evangelijih ni nikjer zagovarjal kakšenaga čezmernega bogatenja, ampak nekaj čisto drugega... :nonono:

Allegra
05.10.2008, 21:14
1. Misliš na 9/11?

2. Najbolje bo, da se osebno pogovoriš s kakšno muslimanko, kaj si misli o tem. Verjetno boš zelo presenečena...

3. Nasprotovanja kondomom za vsako ceno sicer tudi jaz ne odobravam, toda, mar ne obstaja še neko zanesljivejšo sredstvo pori AIDSu, ki pa ga žal razen RKC nihče več ne propagira...

4. Eden od načinov, da. Nek drugi (in danes še boljši) način je tudi, da ustanoviš svoje podjetje, "zaposliš" nekaj Bosancev, Romunov ali Ukrajink, jih daješ v najem drugim podjetjem, ki ti plačujejo zanje, njim pa daš le toliko, da ne padejo skupaj. Mislim pa, da ustanovitev podjetja v splošnem ni zločin. To je zame večji problem, kot religije.

Aja, koliko avtomobilov je imel Jezus? Če se še kaj spominjam, v evangelijih ni nikjer zagovarjal kakšenaga čezmernega bogatenja, ampak nekaj čisto drugega... :nonono:

1. 9/11 je sicer najbolj odmeven teroristični napad, vendar še zdaleč ne edini.

2. Bi verjela, da so muslimanke v manj skrajnih državah zadovoljne s svojim položajem, v bolj skrajnih državah pa je definitvino tudi dosti takih, ki niso. Največjo težavo pri tem pa vidim v tem, da nimajo izbire - če niso zadovoljne s svojim položajem, ne morejo glede tega narediti prav nič. To ni isto, kot če se ena kristjanka pač odloči, da ne bo prakticirala vere, v kateri je bila vzgojena.

3. Tisto "zanesljivejše sredstvo", ki ga propagira RKC je rešitev za redke, ki so vzdržnosti sposobni oziroma, bolje rečeno, ki so se pripravljeni odločiti za tako skrajno rešitev - ostali pa imajo vendarle pravico do neke zaščite, ki jim jo cerkev želi odreči.

4. Kriminala je po svetu vseh vrst in definitivno se dogajajo dosti hujše stvari, kot pa je vpliv religije - tega nisem nikjer zanikala. Želela sem samo reči, da imajo tudi religije dosti vpliva na marsikatero dogajanje po svetu - nisem pa rekla, da so religije najhujše zlo, ki se nam lahko zgodi, in da imajo največji vpliv na dogajanje po svetu. Ker namreč poskušaš to dejstvo demantirati z odgovori, da so na svetu še večji problemi in boljši načini zaslužka kot so religije - seveda so, vendar ti drugi problemi in drugi načini zaslužka ne pomenijo, da religije nimajo prav nobenega vpliva, niti da RKC ni eden največjih kapitalistov na svetu. Samo poglej si recimo kardinala Rodeta, ki je pred kratkim v Šenčurju vernikom pridigal o skromnosti in ponižnosti, sam pa se je pripeljal s 160.000 EUR vrednim avtomobilom - skromno in ponižno, ni kaj!

Jezusovo sporočilo pa pač ŽAL nima dosti skupnega z ravnanjem današnjih predstavnikov cerkve - pa tudi tistih v preteklosti ne. Tu nihče ne govori o Jezusovem sporočilu, ampak o religijah kot institucijah. RKC in Jezusov nauk pač nimata dosti skupnega - predstavniki cerkve pričakujejo od svojih vernikov, da ga bodo izpolnjevali, sami pa večinoma ravnajo prav nasprotno - delujejo po načelu: "Ravnaj se po tem, kar govorim, ne po tem, kar delam!" In tako je bilo že od samih začetkov RKC.

darwin
06.10.2008, 19:52
Vera v nadnaravno - v kar štejem: organizirane religije, kulte, sekte, spiritezem, new-age bullshit, vraževerja, šamanizem, razno zdravilsko mazaštvo ipd, itd, etc - vse to in samo to, je izvor vseh človekovih nesreč. V isto vrečo gredo tudi diktature ala Severna Koreja, ex USSR, ipd, kjer je bil diktator vsekakor nekaj več kot navaden smrtnik - to smo nekoč oznanjali tudi mi, z maršalovo sliko v vsaki učilnici npr.

Če samo v sedanjosti poiščemo svetovna krizna žarišča, najdemo povsod enak in isti izvor - vera v sveto, transcendentalno, nadnaravno in vdaja kritičnega razmišljanja. Izraelsko-palestinski problem v Izraelu, Šiitsko-sunitski problem v Iraku, Katoliško-ortodoksno-islamski problem na Balkanu, Islamizacija v Darfurju, Islamo-fašizem v Savdski Arabiji, Hindujsko-krščansko-islamski spori v Indiji in še posebej v Kašmirju, kreacionizem in dominionizem v Ameriki, vzpon šarijskega prava v delih Afrike in celo v Britaniji (!), ...

Vsi te rak-rane in še na tisoče drugih danes in nekoč - je možnih samo takrat, kadar so pripadniki absolutno prepričani v svoj od-boga-dani prav. Samo kadar je razum izklopljen in kadar so pripadniki neskončno prepričani, da je med njimi in nasprotno sekto nepremostljiva (transcendentalna) razlika.

Religije so le najbolj načičkane in sofisticirane oblike vraževerja - torej: odpovedi razuma. Kadar pa razum odpove pa so vrata odprta za grozote biblijskih proporcij. Tam pa, kjer družba temelji na razumu, tam ni prostora za bogove, fantazme, demone, palčke in diktatorje.

Denar ni ne problem ne rešitev, je praktično sredstvo.
Problem je trmasta ignoranca in pomanjkanje znanja in razuma.
Rešitev je spoznanje, da vse kar ne temelji na znanosti in sekularnem humanizmu, spada v ropotarnico zgodovine - še danes če lahko.

Allegra
06.10.2008, 20:06
Samo kako to dopovedati trmastim vernikom, ki jim že odkar se zavedajo sebe, perejo možgane in zdaj nočejo ali morda celo sploh niso sposobni niti razmišljati o tem, da morda pa le ni vse tako, kot jim zabijajo v glavo že od malih nog. Večinoma niso pripravljeni niti prisluhniti še kaki drugi perspektivi in hodijo po svetu kot konj s plašnicami - vidijo samo v eno smer.

pecnikr
06.10.2008, 20:29
hmmm vera ja to že mora bit........ problem je v ljudeh ki je ne razumejo pravilno...verovat moraš v samega sebe to je namen vere imeti ljudi okoli sebe rad in biti dobrotnik do vseh enako...to je bistvo RIMOKATOLIŠKE VERE....mene v cerkvi pri maši ne zanima nič drugega kot pa nekaj takega da sebe lahko prikažem zmeraj bolšega kot pa sem naslednji dan ko srečam prijatelje ali znance i.t.d......za ostale vere ki so pa nagnjene k terorističnim akcijam pa je norost...to pa je treba ukinit...definitivno ...kar pa je neizvedljivo...

lila5
06.10.2008, 20:59
hmmm vera ja to že mora bit........ problem je v ljudeh ki je ne razumejo pravilno...verovat moraš v samega sebe to je namen vere imeti ljudi okoli sebe rad in biti dobrotnik do vseh enako...to je bistvo RIMOKATOLIŠKE VERE....mene v cerkvi pri maši ne zanima nič drugega kot pa nekaj takega da sebe lahko prikažem zmeraj bolšega kot pa sem naslednji dan ko srečam prijatelje ali znance i.t.d......za ostale vere ki so pa nagnjene k terorističnim akcijam pa je norost...to pa je treba ukinit...definitivno ...kar pa je neizvedljivo...

:o:oKako pa naj to razumem.......pri maši si drugačen kot s prijatelji......? A se pri maši pretvarjaš, da si boljši kot si v resnici.......? :dontknow:

darwin
06.10.2008, 21:10
Trmastim res zelo težko. Po moje je edini pravi način razvoja dialog, debata, učenje... Večina ljudi, tudi tistih ki so dužbeno vplivni ali celo politično aktivni, nima trdno izdelanega mnenja glede religij. Mislim da zato, ker ne poznajo dobro problema.

Pri nas še ni dosti izrazito, ampak v Britaniji, Švedski Nizozemski in Danski, je islamsko sektaštvo že zelo resen problem. Krščanski fundamentalizem je najslabši odgovor na islamsko grožnjo; v ZDA so kristjani z G.W.Bushem dobili še večjo moč kot prej - miljoni teh pa verjamejo da bo konec sveta že v roku 50 ali 100 let. Na drugi strani sveta pa nekdanji perzijci verjamejo, da imajo sveto nalogo, ki je ravno nasprotna od interesov trenutne jedrske velesile. To ni rešitev, to je pot v katastrofo.

Najprej se moramo rešiti avto-cenzure. Organizirane religije morajo biti ravno tako predmet kritike, kot to velja za politične stranke, športne klube, ipd. Cerkev še vedno uživa neko nezasluženo priznanje in spoštovanje, kar nas predrago stane.

V imenu politične korektnosti, vstopamo vedno bolj v pasivnost, stran od tanke linije, ki meji na nek drug radikalizem. Ravno to pa je izziv: ne vstopiti v drugo skrajnost, če kritiziraš določeno avtoriteto. Skratka: resna, konstruktivna kritika, ki je tudi pogumna in nesramna če treba.

Da vera že more bit se ne strinjam, oziroma ni nujno. Miljoni nevernikov živo polno in dobro življenje. Če pogledamo statistične podatke, vidimo celo da je med neverniki manj kriminala, manj nezaželjenih nosečnosti, enaka dobrodelna aktivnost, višja izobrazba, itd.

Jody
07.10.2008, 20:36
Vera v nadnaravno - v kar štejem: organizirane religije, kulte, sekte, spiritezem, new-age bullshit, vraževerja, šamanizem, razno zdravilsko mazaštvo ipd, itd, etc - vse to in samo to, je izvor vseh človekovih nesreč. V isto vrečo gredo tudi diktature ala Severna Koreja, ex USSR, ipd, kjer je bil diktator vsekakor nekaj več kot navaden smrtnik - to smo nekoč oznanjali tudi mi, z maršalovo sliko v vsaki učilnici npr.

Denar ni ne problem ne rešitev, je praktično sredstvo.

Rešitev je spoznanje, da vse kar ne temelji na znanosti in sekularnem humanizmu, spada v ropotarnico zgodovine - še danes če lahko.

Kar sem odebelil, bi lahko mirno izpustil. Aja, saj si to sam potrdil. Imaš srečo, da na tem forumu ni kakšnega Brežnjeva ali komsomolca ali Politkomisarja... :rolling:

Denar je lahko eno ali drugo ali kaj tretjega. A zanj bi mnogi "verniki" dali tudi svojo vero, če bi jim jo le kdo dobro plačal...

Zgleda, da te dni zelo slabo spremljaš medije. Le o čem se najbolj kregajo, ali o tem, kdo je prave vere in kdo napačne, ali o tem, kako bi nekateri, že tako bajno bogati, radi še bolj obogateli, in kje vse bi še lahko vzeli.

O znanosti pa sem pred leti imel mnogo boljše mnenje. Nobeden mi je ni tako priskutil, kot vsi tisti forumaši, ki jo tako bedno malikujejo. Sicer velja zanjo tisto, kar si napisal o denarju.

Jody
07.10.2008, 20:51
1. 9/11 je sicer najbolj odmeven teroristični napad, vendar še zdaleč ne edini.

3. Tisto "zanesljivejše sredstvo", ki ga propagira RKC je rešitev za redke, ki so vzdržnosti sposobni oziroma, bolje rečeno, ki so se pripravljeni odločiti za tako skrajno rešitev - ostali pa imajo vendarle pravico do neke zaščite, ki jim jo cerkev želi odreči.

4. Kriminala je po svetu vseh vrst in definitivno se dogajajo dosti hujše stvari, kot pa je vpliv religije - tega nisem nikjer zanikala. Želela sem samo reči, da imajo tudi religije dosti vpliva na marsikatero dogajanje po svetu - nisem pa rekla, da so religije najhujše zlo, ki se nam lahko zgodi, in da imajo največji vpliv na dogajanje po svetu. Ker namreč poskušaš to dejstvo demantirati z odgovori, da so na svetu še večji problemi in boljši načini zaslužka kot so religije - seveda so, vendar ti drugi problemi in drugi načini zaslužka ne pomenijo, da religije nimajo prav nobenega vpliva, niti da RKC ni eden največjih kapitalistov na svetu. Samo poglej si recimo kardinala Rodeta, ki je pred kratkim v Šenčurju vernikom pridigal o skromnosti in ponižnosti, sam pa se je pripeljal s 160.000 EUR vrednim avtomobilom - skromno in ponižno, ni kaj!


1. Mar ne veš, kaj vse se šušlja o 9/11? Kot vse kaže, imajo muslimani še najmanj pri tem...

3. Pogojno se strinjam, toda... mar kondomi rastejo na palmah??

4. Lepo, da ustavljaš konje. :p Ampak z darwinom si se pa v celoti strinjala, čeprav je on glede vere in njene krivde za vse zlo popolnoma brezkompromisen...

Glede Rodeta pa: tudi jaz se zgražam nad njegovo hipokrizijo. Le to me čudi, da se pri vsem tem pljuvanjem po njem se nihče ni spomnil na kašen bolj konkreten izraz nezadovoljstva. Četudi samo izpraznjenje kakšne gume na avtu... :veryevil:

darwin
08.10.2008, 07:37
Kar sem odebelil, bi lahko mirno izpustil.
Priznam, nisem prav napisal. Vera v nadnaravno ni edini vzrok vseh nesreč.
Še vedno pa trdim, da je največji.


Le o čem se najbolj kregajo, ali o tem, kdo je prave vere in kdo napačne, ali o tem, kako bi nekateri, že tako bajno bogati, radi še bolj obogateli, in kje vse bi še lahko vzeli.


Na katere dogodke misliš? Na finančno krizo v ZDA? Na negotovost v Evropi in Aziji? Na naše tajkune? Ta kreganja so nedeljski pikniki v primerjavi s problemi ki nastajajo zaradi sektaštva in religij.


O znanosti pa sem pred leti imel mnogo boljše mnenje. Nobeden mi je ni tako priskutil, kot vsi tisti forumaši, ki jo tako bedno malikujejo. Sicer velja zanjo tisto, kar si napisal o denarju.

Znanost je seveda sredstvo. Znanje in produkte znanosti je možno uporabljati tudi za zelo neumne in zlobne namene, tako kot vsako orodje. Je pa znanost tudi dosti več. Je metoda in način pridobivanja znanja in gledanja na svet z razumom. Največja napaka bi bila, če bi spodkopavali vrednost znanosti na račun religije, populizma in dnevne politike.


Mar ne veš, kaj vse se šušlja o 9/11? Kot vse kaže, imajo muslimani še najmanj pri tem...

Ne, ne kaže vse na to da imajo muslimani pri tem še najmanj. Vsi vemo, da se marsikaj šušlja. Teorije zarote so vsepovsod, ta glede napada na ZDA pač ne vzdrži.

mar kondomi rastejo na palmah?
Težava ni v pomanjkanju kondomov, tako da ni treba takih palm saditi. Katoliki sabotirajo pomoč s katero se ne strinjajo in širijo laži s tem da trdijo, da kondomi ne pomagajo pri ustavljanju širjenja okužb. Pravo božje delo, v zvesti tradiciji.

Allegra
08.10.2008, 09:11
1. Mar ne veš, kaj vse se šušlja o 9/11? Kot vse kaže, imajo muslimani še najmanj pri tem...

3. Pogojno se strinjam, toda... mar kondomi rastejo na palmah??

4. Lepo, da ustavljaš konje. :p Ampak z darwinom si se pa v celoti strinjala, čeprav je on glede vere in njene krivde za vse zlo popolnoma brezkompromisen...

Glede Rodeta pa: tudi jaz se zgražam nad njegovo hipokrizijo. Le to me čudi, da se pri vsem tem pljuvanjem po njem se nihče ni spomnil na kašen bolj konkreten izraz nezadovoljstva. Četudi samo izpraznjenje kakšne gume na avtu... :veryevil:

Glede 9/11 vem, da se marsikaj šušlja - a to so le špekulacije - AlKaida je že takoj prevzela krivdo. Sicer pa kot že rečeno - po svetu je še dovolj drugih terorističnih napadov.

Z Darwinom se strinjam, da so religije krive za marsikaj, niso pa EDINI krivec - kar sicer pravi tudi Darwin.

Če se zgražaš nad Rodetovo hipokrizijo, pomeni, da se zgražaš tudi nad hipokrizijo kakih 90 % ostalih predstavnikov cerkve, ker niso prav nič boljši - najdejo se samo redke svetle izjeme.

cloe
09.10.2008, 02:31
Bi rekla da je laž ja. Hodila sem na verouk, opravila vse zakramente, potem me je pa pri 14 pošteno minilo, kadarkoli ponovno vstopit v cerkev.

Sama nimam ravno lepega spomina na svoje veroučne dni, ko smo imeli duhovnika, ki je nekoč, ko sta dva dečka klepetala, dejal sedaj pa zadosti...pridita sem k steni pred križ in pokleknita. In sta klečala eno uro in jokala.

Če pustimo duhovnike in njihove nenormalne metode dela pri miru, so tudi druge stvari, ki me motijo. Kar me moti pa se začne že pri samem SP. Kako v SP ni vseh evangelijev....že na podlagi tega.... se mi zdi nesmiselno vse skupaj. ..idt

lp

legenda
13.10.2008, 22:13
Ta "duhovnik" sploh nima Kristusovega nauka Cloe!
Kakor vem pa glede Svetega Pisma pa so vsi evangeliji napisani...

Babi2
14.10.2008, 10:05
Kakor vem pa glede Svetega Pisma pa so vsi evangeliji napisani...

Drži. Samo niso vsi objavljeni v uradnem "svetem pismu".

Allegra
14.10.2008, 10:18
Drži. Samo niso vsi objavljeni v uradnem "svetem pismu".

Cerkev je izbrala samo tiste, ki so ustrezali njihovim namenom - torej 4 "kanonične evangelije". Je pa še več "nekanoničnih ali apokrifnih" evangelijev, ki iz različnih razlogov niso bili sprejeti v sveto pismo - čeprav so nekateri po nastanku zgodnejši od kanoničnih.

Nekaj vsebine nekanoničnih evangelijev (odvisno, koliko so pač v nasprotju s sprejetimi teološkimi normami) so predstojniki pomembnejših cerkva, vključno z Vatikanom, razglasili za heretične ali krivoverstvo. Takšen primer je Evangelij po Petru, ki je bil sicer napisan v ustreznem času, 70 - 120 n.š., vendar je zaradi elementov, ki bi lahko bile v podporo docetizmu, obveljal za 'nevarnega'.

* ( docetizem - prepričanje, da je bil Jezus le navidezno človek, in da torej ni umrl na križu)

shem_me_zion
15.10.2008, 09:56
Mar ne veš, kaj vse se šušlja o 9/11? Kot vse kaže, imajo muslimani še najmanj pri tem...

In enako verjatno velja za neudelezenost Nacistov v drugi svetovni vojni. Se suslja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ko sosedu krava crkne je itak sam kriv. Sicer bi bilo brez veze.

legenda
24.12.2008, 19:06
Drži. Samo niso vsi objavljeni v uradnem "svetem pismu".

Ne razumem?
Ali po vašem mnenju je še kako "drugo Pismo", ki ni vse napisano?

Allegra
24.12.2008, 20:38
Ne razumem?
Ali po vašem mnenju je še kako "drugo Pismo", ki ni vse napisano?

Ne sprenevedaj se - to je pa splošno znano dejstvo, da Sveto pismo ne zajema vseh obstoječih evangelijev, o katerih obstajajo zapisi (niso pa zbrani vsi skupaj v neko posebno različico "Svetega pisma"), ampak samo tiste, ki jih je izbrala cerkev - torej tisti, ki odgovarjajo njej. Nekanoničnih ali apokrifnih evangelijev je cela vrsta - npr.: Evangelij po Tomažu, Evangelij resnice, Evangelij po Filipu, Evangelij po Petru, Evangelij po Mariji Magdaleni, Evangelij po Egipčanih, Evangelij po Hebrejcih, Evangelij po Jakobu, Evangelij po Judu Iškarijotu

legenda
25.12.2008, 13:44
Uf nevem od kod ti vse ti "evangeliji", menim da če bi obstajali potem bi Gospod (skozi pisce, ki jih je spodbudil prek Svetega Duha da so napisali svetopisemske knjige) dovolil da so objavljene.
Ni vse kar ljudi napišejo od Boga, dragi Whitezero.

Allegra
25.12.2008, 20:14
Uf nevem od kod ti vse ti "evangeliji", menim da če bi obstajali potem bi Gospod (skozi pisce, ki jih je spodbudil prek Svetega Duha da so napisali svetopisemske knjige) dovolil da so objavljene.
Ni vse kar ljudi napišejo od Boga, dragi Whitezero.

In ti zdaj veš, da ti pisci, ki so objavljeni, so bili navdahnjeni od boga, tisti, ki pa niso zajeti v SP, pa pač niso bili navdahnjeni od boga. :nonono:

Izbrani so bili tisti, katerih pisanje je ustrezalo cerkvi in njenim namenom, ostali pa pač ne. Recimo zelo dober primer iz Tomaževega evangelija (ta zajema 22 papirusnih strani izrekov, ki jih pripisujejo Jezusu) pravi:

"Božje kraljestvo je v tebi in okoli tebe, ne v zgradbah iz lesa in kamna. Prelomi kos lesa in sem tam. Vzdigni kamen in našel me boš ..."

Zdaj mi pa čisto iskreno odgovori - se ti to zdi smiselen izrek - tak, ki bi ga bilo mogoče pripisati Jezusu? Meni se zdi.

AMPAK - kaj pa cerkev? Cerkev tega seveda nikakor ni mogla sprejeti in vključiti v SP, saj bi s tem pokopala sama sebe, ker evangelij s tem izrekom v bistvu pravi, da cerkve kot institucije niso potrebne.

legenda
27.12.2008, 15:48
Svetopismeko gledano, cerkev niso stene ali les... temveč človek
"tam kjer se dva al tri zberta v Mojem imenu tu sem Jaz".

fancy
29.12.2008, 09:54
I

AMPAK - kaj pa cerkev? Cerkev tega seveda nikakor ni mogla sprejeti in vključiti v SP, saj bi s tem pokopala sama sebe, ker evangelij s tem izrekom v bistvu pravi, da cerkve kot institucije niso potrebne.

Se poponoma strinjam :) cerkev je dobro poskrbela zase z izločanjem virov, kateri ji niso prišli prav :clown:

legenda
08.01.2009, 20:12
Če nekdo zlouporabi "cerkev" za osebno promocijo ni prav. Govorim še vedno o pravi cerkvi, o pravih ljudeh, ki spoštujejo Gospoda in Njegove zapovedi.
Pravim pa da obstaja prava cerkev in pravi ljudi.
Nihče nima pravico spreminjati Sveto Pismo oz Božjo besedo (Raz.22.18-19) mi ljudje oz. cerkev se prilagaja Svetem Pismu in ne obratno. Zaradi tega prihaja do razhajanja.

Rajmund
31.03.2009, 20:51
Ali kje piše v Svetem pismu, da je Sveto pismo višje od cerkve?


Preberi si 2Tim 3:16 kjer piše citiram: "da je vse Pismo navdihnjeno od Boga".Ker je tako bi morali Biblijo vsi uporabljati...tudi cerkev.
Saj je tudi nam v korist...Biblija mora biti kot avtoriteta kristijanov....oziroma verskih voditeljev...pa ni..

ARP
01.04.2009, 07:43
Preberi si 2Tim 3:16 kjer piše citiram: "da je vse Pismo navdihnjeno od Boga".Ker je tako bi morali Biblijo vsi uporabljati...tudi cerkev.
Saj je tudi nam v korist...Biblija mora biti kot avtoriteta kristijanov....oziroma verskih voditeljev...pa ni..

Bi morali?
Bi morali verjeti v device ki rodijo?
Bi morali verjeti da ljudje lahko vstajajo od mrtvih?
Pri poplavah imajo vse živali instinkt, da postanejo miroljubne in zavzeto iščejo Noetovo barko? Ja, potem levi in njihov plen mirno igrajo šah na ogrooomni ladji.
Adam in Eva sta živela med dinozavri? .Zato pa imamo muzej v Ameriki, kjer vidimo dinozavra s sedlom a ne? :2thumbs:
Kar pa se tiče morale: Bi morali verjeti, da so ženjske manjvredne od moških?
Je sužnjelastništvo moralno?
.
.
.
Se pa strinjam, da je problem če ne verjameš v dobesedno interpretacijo Biblije, samo potem nastane drugi: Kako in kdo potem izbira kaj je res in kaj ni v teh papirjih? Ah, ja nekdo spet "navdihnjen" od boga :nonono:.

p.s. Mimogrede veliko fanatikov je "navdihnjenih" od boga ko počnejo kar počnejo.
p.p.s. Pa kaj če piše, da je vse Pismo navdihnjeno od Boga? Manjka se takih knjig, poglej v kakšno knjigarno.
Lp.

pk
01.04.2009, 21:23
Razumevanje načina, kako se bo izvršilo vstajenje, pa presega zmožnost naše predstave in našega razuma[/I]." (KKKC§205 (http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sl.html))


In to je bistvo osnove vsake vere:) Pravzaprav je vsaka ustanova, ki se imenuje cerkev, ena sama pridobitna inštitucija. In kot je napisal anarchy : to, v kar verjameš, je v tebi, s seboj nosiš in ne rabi nobene zgradbe ali drugega točno določenega prostora za manifestacijo. Če pa rabiš zunanje vplive za potrditev svoje vere/prepričanja, potem že ne moreš biti posebno trden vernik. In tukaj se nadaljuje čredni nagon.:nonono:

Snif
30.04.2009, 16:00
Ne, k mi je Legenda povedu, da je RKC kul. :approve:

peterp
07.05.2009, 10:05
Res, RKC zagotovo ni prava vera. Samo če primerjamo kaj uči RKC in kaj pravi sveto pismo, vidimo da ne more biti prava. V bistvu ni nobena veroizpoved prava, ker še v vsako veroizpoved je človek vnesel svojo razlago o tem in onem... V razodetju jasno piše (vsaj zame), da je RKC izvor vseh razprtij, in iz nje oz . njenih napačnih naukov izjajajo vse njene hčere (protestanti, evangeličani,...). Sploh je poplava novih religij značilna za ZDA, kjer hoče že skoraj vsak pomembnež ustanoviti svojo religijo. Samo sveto pismo je samo eno. In prava religija je lahko samo ena. Ne more jih biti več. Nekatere so morda dokaj blizu, spet druge dokaj daleč od resnice, in po mojem mnenju je RKC daleč od resnice. Uradno sem sicer član RKC, samo se ne strinjam z njenim početjem. Jezus Kristus ni delil, ampak je združeval in njegov nauk je samo eden po SP. Kdorkoli uči drugače, ne dela pravilno, saj pravi:

Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi. (Razodetje 22,18-19)

Če se sedaj vprašamo, ali je RKC kaj dodala tem besedam? Po moje je dogovor pritrdilen.

vučko stručko
09.05.2009, 02:17
s čim vse se ne ukvarjamo..... a niso božji hrami naša telesa? zakaj raje ne poiščemo boga in resnice v sebi?: ne išči duhovnosti na nebu, duhovnost je v materialnem.
.... kar sejemo, to žanjemo in to brez izjeme-tudi rimskokatoliška cerkev, a ne?
za to, če imam direkten kontakt z nečim, ne potrebujem nikogar in ničesar, ki bi bil moj posrednik, a ne? pred tem potrebujem le učitelja, ki mi bo pokazal pot...... večna mu hvaaalaaa!

vučko stručko
06.06.2009, 10:51
In ti zdaj veš, da ti pisci, ki so objavljeni, so bili navdahnjeni od boga, tisti, ki pa niso zajeti v SP, pa pač niso bili navdahnjeni od boga. :nonono:

Izbrani so bili tisti, katerih pisanje je ustrezalo cerkvi in njenim namenom, ostali pa pač ne. Recimo zelo dober primer iz Tomaževega evangelija (ta zajema 22 papirusnih strani izrekov, ki jih pripisujejo Jezusu) pravi:

"Božje kraljestvo je v tebi in okoli tebe, ne v zgradbah iz lesa in kamna. Prelomi kos lesa in sem tam. Vzdigni kamen in našel me boš ..."

Zdaj mi pa čisto iskreno odgovori - se ti to zdi smiselen izrek - tak, ki bi ga bilo mogoče pripisati Jezusu? Meni se zdi.

AMPAK - kaj pa cerkev? Cerkev tega seveda nikakor ni mogla sprejeti in vključiti v SP, saj bi s tem pokopala sama sebe, ker evangelij s tem izrekom v bistvu pravi, da cerkve kot institucije niso potrebne.

Veseli me, da je tukaj še nekdo, ki nima glave izključno zato, da bi mu trpel vrat.
:2thumbs::)

legenda
06.06.2009, 19:43
Ne, k mi je Legenda povedu, da je RKC kul. :approve:

Žal tokrat te nerazumem Snif.
Kdaj sem vam povedal da RKC kul?

vučko stručko
11.06.2009, 16:50
Ne razumem?
Ali po vašem mnenju je še kako "drugo Pismo", ki ni vse napisano?

Večino tekstov, ki so se nahajali v Aleksandrijski knjižnici, je cerkev "zaplenila", da ne bi prišlo ZNANJE in VEDENJE v "napačne " roke. Nato je dal škof knjižnico požgati "za vak slučaj!".
Med teksti so bili tudi stari, originalni zapisi. Tudi tisti iz časov pred vesoljnim potopom, iz Atlantide, kjer so bili med njimi tudi načrti generatorjev-transformatorjev kozmične energije, podobni nam znanih sakralnih objektov!
Šele po koncu 11. stoletja je cerkev gradila sakralne objekte v TAKI obliki.

Sveto pismo je prepis-prepisov in je zaradi napačnih(namerno?) prevodov polno neumnosti in nelogičnosti na večih mestih: npr. Eva= Adamovo rebro!? V originalnih tekstih(na srečo početje cerkve ni bilo 100% uspešno:angel:), je Eva= TISTA KI DAJE ŽIVLJENJE, torej črnska pramati vseh ljudi na zemlji, ki je živela na jugu Afrike. To je danes ZNANSTVENO DOKAZANO, saj vsak od nas ima v sebi njen pragen.

Vatikan v knjižnici, v katero imajo izjemoma dostop le "DOLOČENI", hrani vso zakladnico znanja iz Aleksandrije in MANIPULIRA ter ZLORABLJA RESNICO!

Torej je sveto pismo neverodostojni dokument, ki niti približno ni celovit.

Naj mi iz srca verujoči ne zamerijo, kajti moje pisanje nima ničesar proti njim.

LP

Svetopisec
11.06.2009, 21:35
Sveto pismo je prepis-prepisov in je zaradi napačnih(namerno?) prevodov polno neumnosti in nelogičnosti na večih mestih: npr. Eva= Adamovo rebro!? V originalnih tekstih(na srečo početje cerkve ni bilo 100% uspešno:angel:), je Eva= TISTA KI DAJE ŽIVLJENJE,Originalni teksti pomeni vsako Sveto pismo? 1Mz 3:20
standardno: "Človek je imenoval svojo ženo Eva, ker je postala mati vseh živih."
Dalmatin: " INu Adam je ſvojo Sheno imenoval, Eva, Satu, ker je ona vſéh shivih Mati. "
Vulgata: "et vocavit Adam nomen uxoris suae Hava eo quod mater esset cunctorum viventium"

Očitno je početje cerke bilo 0 % uspešno, sploh ni videti, da bi to kdaj poskusila spremeniti ...

torej črnska pramati vseh ljudi na zemlji, ki je živela na jugu Afrike. To je danes ZNANSTVENO DOKAZANO, saj vsak od nas ima v sebi njen pragen.Če je znanstveno dokazano, lahko navedeš še znanstveno referenco za ta Evin ali čigaveršen pragen?

Mimogrede, zakaj misliš, da so davni ljudje lahko vedeli kaj več kot današnji?

vučko stručko
12.06.2009, 03:13
Originalni teksti pomeni vsako Sveto pismo? 1Mz 3:20
standardno: "Človek je imenoval svojo ženo Eva, ker je postala mati vseh živih."
Dalmatin: " INu Adam je ſvojo Sheno imenoval, Eva, Satu, ker je ona vſéh shivih Mati. "
Vulgata: "et vocavit Adam nomen uxoris suae Hava eo quod mater esset cunctorum viventium"

Očitno je početje cerke bilo 0 % uspešno, sploh ni videti, da bi to kdaj poskusila spremeniti ...

Če je znanstveno dokazano, lahko navedeš še znanstveno referenco za ta Evin ali čigaveršen pragen?

Mimogrede, zakaj misliš, da so davni ljudje lahko vedeli kaj več kot današnji?

Hvala, zastavil si mi dobro vprašanje.

Referenco bom poizkušal dobiti, ker tudi sam ne bi hotel tukaj pisati izmišljotin.
Bom napisal takoj, ko dobim.

Navedel bom samo primer Egipta. Na hieroglifih in umetniških delih lahko človek sprevidi, da so tisti ljudje vedeli, kdo so, od kod so prišli, zakaj so tukaj in kam gredo. Piramida, gledano in obdelano matematično, je velika knjižnica znanja celotnega človeštva. Naš svetovno priznani egiptolog Mušič je to lepo napisal v svojih delih.
Stalni stik z "onostranstvom", ki je vseprisoten, so konstantno vzdrževali in ohranjali. Imeli so višjo zavest od nas. Živeli so v harmoniji s habitatom.

Če to, kar sem tukaj zaradi utrujenosti skrajšano napisal, ne zadošča, bom dopolnil.

Lep pozdrav!