Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : samo-umevnost je nepopolna


shem_me_zion
06.02.2007, 10:08
Sistem matematicnih aksijomov je nujno nepopoln/samo-kontradiktioren. Enako drzi za katerikoli odprti sistem aksijomov. Kaj to pomeni za a priori, samoumevne resnice (aksijome) na katerih temelji karkoli, od prava do teologije?

mrjerry
06.02.2007, 10:18
Ker nisem matematik in ne morem komentirat sistema matematicnih aksiomov na splosno (ceprav si se po mojem nekoliko povrsno izrazil), bom podal mojo prvo asociacijo.

Teorija verjetnosti sloni na stirih aksiomih, ki jih zaenkrat ne bom eksplicitno navajal (lahko pa jih). V njih ne vidim nicesar kontradiktornega. Iz njih neposredno izhaja nekaj osnovnih lastnosti nakljucnih pojavov, bolj kompleksne pa so pokazane tudi na podlagi aksiomov iz drugih podrocij matematike, iz katerih izhajajo uporabna orodja (na primer integral).

V pravu po mojem ne moremo govoriti o aksiomih, vsaj ne v enakem smislu, kot v matematiki. Pravo sloni na dogovorih med posamezniki. Mozno pa je, da na osnovnem nivoju prava (torej sama pravna teorija) definira nekatere aksiome in izhajajoce lastnosti, ki formulirajo pravo na popolnoma abstraktnem nivoju. Pa tudi te zakonitosti so pogojene s socioloskimi lastnostmi nase druzbe.

Roman_si
06.02.2007, 11:00
V resnici gre za to, da so protislovne vse trditve, ki neposredno ali posredno zanikajo samo sebe. Noben logični sistem takih protislovij ne more izključiti, vendar to ne pomeni, da je ta sistem neuporaben.