Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Nedovoljena imena otrok


Lipovnik
01.03.2007, 16:07
Ali je dovoljeno otroku datii kakršno koli ime, ali so določena imena prepovedana?

Če so prepovedana, bi zelo rad videl v katerem pravilniku/zakonu to piše.

Čisto banalni primer za ilustracijo: Ali lahko daš otroku ime "Idoit", "Penis", "Doktor", ...

Ne zanima me vaše etično stališče, zgolj pravni vidik.

pinky
01.03.2007, 17:18
Zakon o osebnem imenu (http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200620&dhid=81100)

2. člen
1) Osebno ime je pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljan je osebno ime dolžan uporabljati.
(2) Osebno ime državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.
(3) Pravica do svobodne izbire osebnega imena se sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi.

8. člen
(1) Če pristojni organ ugotovi, da otroku osebno ime ali priimek ali ime ni bilo določeno v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona in bi izbrano osebno ime lahko škodovalo koristim otroka, starše na to opozori.
(2) Če starši v petnajstih dneh otroku ne določijo novega osebnega imena, pristojni organ v matični register vpiše otroka z imenom, ki so mu ga starši določili, in o tem obvesti pristojni center za socialno delo, ki lahko ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi v zvezi z vzgojo in varstvom otrok.

anarchy
01.03.2007, 17:29
Ja vprasanje, kako je z izbiro imena, kasneje ga lahko tudi spremenis verjetno ko odrastes, ce je res neprimerno. Mogoce pa je kje spisek v sloveniji dovoljenih imen. Ali dolzina imena.

Kaj, ce das otroku ime SADAM, HITLER, MUSULINI, ****UN, MOCERAD, PRASIC, SUPAK, itd.... Ja zakon ni popolen, saj nikjer ne pise, kaj ni primirno ali kaj je primerno, ker cene bi bil spisek zelo dolg, to so potem une luknje v zakonu, ki se jih da zlorabiti in treba dokazovati vsak svoje. Boljsi advokat zmaga ponavadi.

Das otroku ime ***AC in bo sigurno bil ***ac.

Lipovnik
01.03.2007, 18:17
Super Pinki.

Če je to edini zakon v Sloveniji, ki obravnava imena , potem načeno ni omejitve s katerim imeno poimenuješ otroka.
Seveda če pretiravaš, tvegaš da se te loti center za socialno delo, ampak ti tako ali tako niso sposobni narediti čisto nič.

HOLLAND
01.03.2007, 21:59
Me prau zanima kako bi bil otrok zadovoljen s takimi imeni.:)

Lipovnik
01.03.2007, 22:23
A ni Jani Kovačič ("Delam, delam delam, delam kot zamorc"), dal svojima otrokoma imeni:; fantku "RŽ "in hčerki "PŠENICA".?

Jelengar
01.03.2007, 22:30
Drzi. Ampak ne verjamem, da jima je s stem naredil kako posebno uslugo. :dontknow:

Lipovnik
01.03.2007, 22:55
Jaz tud mislim, da ne.
Zdaj si pa predstavljaj, da ti je ime Rž.
Kaj šele Klitoris, Orgazmatron, Penisitis, Strupko, Minister, Po***ko, Vulgarin, Ritnik, Kocinček, Potapljač, Flaškonček, Travarica, Tekila, Muca, Radodajka, Radoberka, ***onesebranič, Flaškonček, Budalo, Zelenoritnik, ...

Jelengar
01.03.2007, 23:14
Jaz si sploh ne morem predstavljat zakaj bi nekdo svojemu otroku dal kaksno od imen, ki si jih navedel. Sicer pa, Frank Zappa je dajal svojim otrokom zelo "cudaska" imena. Eni od hcera je dal ime Moon Unit (Lunarna Enota) :D

WildChild
02.03.2007, 15:16
Dvomim, da bi nekdo pri zdravi pameti dal otrokom takšna imena, ko so bila v tej temi navedena. Je res, da se sliši smešno samo taka imena daš lahko psu ali mački, otrok je pa malo bolj pomemben kot pes ali mačka.

Lipovnik
02.03.2007, 20:08
Še nekaj bolj podrobnih podatkov o tem kaj pravi zakon.

Iz dopolnitve predloga spremembe zakona o osebnem imenu

Poglavje 2:
Veljavni zakon definira osebno ime le kot pravico in dolžnost, da posameznik določeno osebno ime uporablja ter, da je osebno ime sestavljeno iz besed. Drugih določb, ki bi natančneje definirali pojem osebnega imena, pa zakon ne vsebuje. Ker pa se v praksi pojavljajo želje po najrazličnejših nenavadnih osebnih imenih (npr. Jezus Kristus, Banka Slovenije, Pes Fido…), ki so pogosto v nasprotju z nacionalnimi, verskimi čustvi, javnim redom in celo žalijo dostojanstvo posameznika je bilo potrebno pravico do proste izbire osebnega imena v določenih primerih omejiti. Kolikor bi določili nove zadržke za določitev ali spremembo osebnega imena, bi to pomenilo korak nazaj, zato je predlagatelj že v splošnih določbah zakona določil, čemu služi osebno ime, kaj zagotavlja in v katerih primerih se pravica do proste izbire osebnega imena lahko omeji.

Pravica do osebnega imena je standard, ki je mednarodno priznan. Vsak otrok ima pravico, da se ga po rojstvu evidentira v uradnih evidencah z osebnim imenom. Ob vpisovanju najrazličnejših osebnih imen v uradne evidence in ob odločanju o spremembah osebnega imena, pa se pristojne uradne osebe pogosto sprašujejo ali morajo vpisati izbrano osebno ime ter ali dovoliti spremembo osebnega imena, saj izbrano osebno ime nikakor ne more pozitivno vplivati na otrokov osebnostni razvoj ali celo žali dostojanstvo posameznika (npr. Pes Fido). Pojavlja se vprašanje, na kakšen način in kdaj lahko država to pravico omeji, katere omejitve so legitimne in zakaj, ter ali država s takimi omejitvami lahko posega v zasebnost posameznika. Čeprav obstaja več vzrokov, da se njihovim željam ugodi, saj je pravica do osebnega imena ena temeljnih osebnostnih pravic, pa je potrebno postaviti tudi določene omejitve. Vzpostaviti je potrebno ravnotežje med posamičnim in splošnim interesom, ki je temeljni princip pri utemeljevanju omejitve vsake človekove pravice.Ustava Republike Slovenije v 35. členu sicer zagotavlja varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, enako tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (8. člen) h kateri je pristopila tudi Slovenija, vendar pa izjemoma dopušča poseg javne oblasti v zasebno in družinsko življenje, če je to določeno z zakonom in nujno zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje, morala ali pravice in svoboščine drugih ljudi. Glede na navedeno je predlagatelj zakona določil, da se pravica do proste izbire osebnega imena sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih. V skladu s sedaj veljavnim zakonom sprememba osebnega imena ni mogoča samo v primeru, kadar je bila oseba obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.Besedilo členov zakona:
2. člen
( pojem osebnega imena)

(1) Osebno ime je pravica posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljan je osebno ime dolžan uporabljati.

(2) Osebno ime državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.

(3) Pravica do svobodne izbire osebnega imena se sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi.8. člen
(načelo upoštevanja koristi otroka)

(1) Če pristojni organ ugotovi, da otroku osebno ime ali priimek ali ime ni bilo določeno v skladu s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona in bi izbrano osebno ime lahko škodovalo koristim otroka, starše na to opozori.

(2) Če starši v roku petnajstih dni otroku ne določijo novega osebnega imena, pristojni organ v matični register vpiše otroka z imenom, ki so mu ga starši določili, in o tem obvesti pristojni center za socialno delo, ki lahko ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi v zvezi z vzgojo in varstvom otrok.
Obrazložitev k posameznim členom:
K 2. členu

V pravni teoriji obstajajo različna stališča o tem, kaj pravzaprav je osebno ime. Nekateri opredeljujejo osebno ime kot oznako za fizično osebo, drugi kot ime fizične osebe, tretji kot atribut fizične osebe, četrti kot pravico, ki jo oseba pridobi z rojstvom ali pa predstavlja pojem, ki označuje osebo z vsemi njenimi lastnostmi. Definicija, da je osebno ime osebnostna pravica posameznika, ki služi za njegovo identifikacijo in ga je zato posameznik dolžan uporabljati, najbolje pojasnjuje, da to ni le pravica državljana, temveč tudi njegova dolžnost. Vsaka oseba mora imeti osebno ime, kar zagotavlja identiteto posameznikov v medsebojnih razmerjih in je istočasno tudi v interesu pravnega reda in pravne varnosti. Vsakdo mora uporabljati osebno ime, s katerim je vpisan v uradne evidence in na katero ima izdane uradne dokumente.V skladu z načelom varstva človekove osebnosti in dostojanstva, pa mora osebno ime zagotavljati spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva.

Pravica do svobodne izbire osebnega imena se sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi. Glede na navedeno se ne dovoli sprememba osebnega imena osebi obsojeni za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. Navedena določba pa tudi omogoča, da se zavrne izbrano osebno ime, ki je nemoralno in žaljivo za posameznika, ki torej ne zagotavlja človekove osebnosti in dostojanstva ali pa posega v pravice drugih ljudi. Glede na navedeno in z namenom varstva osebnostne pravice, upoštevajoč določbi 35. člena Ustave Republike Slovenije - varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic ter 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah - pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, predlagatelj ocenjuje, da so v naštetih primerih potrebne določene omejitve te pravice.
K 8. členu

Tako kot dosedanji Zakon o osebnem imenu tudi novi zakon ne vsebuje posebnih omejitev glede določitve osebnega imena otroku.V skladu z načelom varstva človekove osebnosti in dostojanstva morajo starši ob določitvi osebnega imena otroku upoštevati njegove največje koristi ter varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.

Prav zaradi varovanja otrokovih koristi je z zakonom opredeljena kot novost tudi posebna oblika nadzora v smislu upoštevanja največjih koristi otroka. Gre za to, da pristojni organ, ki oceni, da so starši otroku določili osebno ime v nasprotju z določili zakona, kar bi lahko škodovalo koristim otroka, starše na to opozori in jim določi 15-dnevni rok v katerem otroku lahko določijo novo osebno ime. Če starši v tem roku otroku ne določijo novega osebnega imena, mora pristojni organ otroka vpisati v matični register z osebnim imenom, kot so ga otroku določili starši ter o tem obvestiti pristojni center za socialno delo. V skladu z svojimi pristojnostmi, glede vzgoje in varstva otrok, lahko center za socialno delo proti staršem ukrepa (pogovor s starši, predlog za odvzem roditeljske pravice, itd…..)

Če bi pristojni organ zavrnil vpis izbranega imena, bi šlo zgolj za subjektivno oceno neprimernosti določenega imena, otrok pa ne bi mogel biti vpisan v uradne evidence do dokončne odločitve o primernosti osebnega imena. Zaradi izvajanja pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja ter socialno varstvenih in drugih pravic mora pristojni organ otroka vpisati v matični register z izbranim osebnim imenom.

Lipovnik
02.03.2007, 20:10
Dvomim, da bi nekdo pri zdravi pameti dal otrokom takšna imena, ko so bila v tej temi navedena. Je res, da se sliši smešno samo taka imena daš lahko psu ali mački, otrok je pa malo bolj pomemben kot pes ali mačka.

Seveda je iz moralnega stališča nesprejemljivo dati otroku zgoraj našteta imena.
Ampak se pojavljajo posamezniki, ki so dovolj iztirjeni, da bi pa kakšnega izmed njih v resnici dali otroku.
Zato me zanimajo pravna podlaga.

Irina
02.03.2007, 20:57
Pozdravljeni,
malo sem tudi jaz radovedna. Lipovnik, zakaj pa tebe zanima pravna podlaga pri izbiri imena? Zakon o osebnih imenih ne govori samo o otrokih.

Lipovnik
02.03.2007, 21:42
Zakaj?
Zato ker sem se s prijateljico pogovarjal o imenih in je debata stekla v smer ali so nekatera imena prepovedana ali ne.

V resnici so določena imena prepovedana, sicer niso izrecno našteta, ampak so prepovedana glede na njihovo škodljivost..
Ampak kdo določa katera imena so neprimerna? Ljudje, ki se glede na njihovo subjektivno mnenje odločijo tako.

Jelengar
02.03.2007, 22:09
To vprasanje je bilo aktualno pred leti, ko se je mladi sk8ter z bosanskim pedigrejem preimenoval v Ali En. :D Mislim pa, da je tako kot pravis. Torej, da je presoja o primernosti imena zelo subjektivna in odvisna od maticarja.

ponga
10.03.2007, 16:08
A ni Jani Kovačič ("Delam, delam delam, delam kot zamorc"), dal svojima otrokoma imeni:; fantku "RŽ "in hčerki "PŠENICA".?

A nima dveh hčerk?
Pšenica in Travica? :shy:

TuNina
10.03.2007, 16:15
menda sta Pšenica in Kresnica

ponga
10.03.2007, 16:19
Res je TuNina. :2thumbs:
Se mi je pol zdelo, da sem s tisto Travico mal mimo udarila. :blush:

Nodika
10.03.2007, 16:52
Ali je dovoljeno otroku datii kakršno koli ime, ali so določena imena prepovedana?

Če so prepovedana, bi zelo rad videl v katerem pravilniku/zakonu to piše.

Čisto banalni primer za ilustracijo: Ali lahko daš otroku ime "Idoit", "Penis", "Doktor", ...

Ne zanima me vaše etično stališče, zgolj pravni vidik.Zakaj bi mu pa sploh dal tako ime?:confused: :?:

Soleil
10.03.2007, 18:17
So bila obdobja, ko so otroci tudi dobivali imena Sandokan po enem tipu v filmu, ali pa Esmeralda, Kleopatra. Če ni to še hujše; je ime, pa ni primerno. Ker jasno, da ti matičar ne bo dal rojstnega lista na ime Penis ali pa Joška. Esmeralda pa je ime, ampak blesavo.

kekez
10.03.2007, 19:02
Torej Penis ni primerno ime za otroka, Enis pa je? In potem otroka kličejo Urec :veryevil:
Obstaja tudi ime Ismet, morda celo Izmet in Rita...

Očitno bi potem morali sprejeti mednarodni zakon, da ne bi med različnimi jeziki prišlo do nevšečnosti.

Lipovnik
10.03.2007, 20:41
Zakaj bi mu pa sploh dal tako ime?:confused: :?:
Kaj vem.
Danes imaš ljudi, ki jim tudi to pade na pamet.
Mene moti, da je ustreznost imena stvar presoje nekega matičarja, ki lahko ima takšne ali drugačne predsodke.

pinky
10.03.2007, 20:46
saj če hoče preprečit neko ime, je zadnji ki tu odloča center za socialno delo ... bolj je problem, če se njemu neko ime ne zdi sporno in ga dovoli

misswho
12.03.2007, 22:17
a nimajo starši svojih otrok načeloma in praviloma radi ...? zakaj bi jim dali potem taka imena, da jih zafrustrirajo za vse življenje ...? :) tega ZARES ne razumem ...

mrjerry
13.03.2007, 08:50
A ni Jani Kovačič ("Delam, delam delam, delam kot zamorc"), dal svojima otrokoma imeni:; fantku "RŽ "in hčerki "PŠENICA".?

Za hcerko je, ja. Ampak ime Psenica se malo razlikuje od morebitnega imena ***** :shy:

Lipovnik
13.03.2007, 13:38
Hipotetično vprašanje:
Par japonskega porekla živi v Sloveniji. Pišeta se ME.
Dobita otroka punčko in ji želita dati lepo japonsko ime ***I.
Otroku bo ime ***I ME.
A jima bodo pustili?

Jani Kovačič je odbit človek. Pač filozof. Imaš pa ogromno ljudi, ki svojo ekscentričnost kažejo na najrazličnejše načine. Včasih zna biti to eden izmed njih.

Če samo pogledaš predlog o spremembi zakona piše: "Ker pa se v praksi pojavljajo želje po najrazličnejših nenavadnih osebnih imenih (npr. Jezus Kristus, Banka Slovenije, Pes Fido…)", je očitno, da obstajajo ljudje, ki jim gredo po glavi čudna in moralno nesprejemljiva imena za otroke.

ponga
13.03.2007, 17:02
Ne razmem staršev s priimkom Racman, ki so dali otroku ime Jaka.

Lipovnik
13.03.2007, 19:27
Hehe.

Ali pa staršev s priimkom KONDA, ki dajo hčerki ime ANA.

ponga
13.03.2007, 20:05
Pa Ban Ana...

No, za Racman Jakata vem, da res obstaja.

Lipovnik
13.03.2007, 20:08
Jaz tud poznam Ana Kondo.

kekez
13.03.2007, 22:30
Ali pa Živa Zver. :rolling: