Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : vajenci


S58AZT
17.05.2008, 22:04
kaj menite kakšne pravice imajo vajenci???????

kot usi ostali uslužbenci ali manj pravic

Irina
17.05.2008, 22:59
Katera pravica te najbolj žuli?

lana
18.05.2008, 12:58
pravice so večinoma zelo dobro razložene v vajeniški pogodbi, (in tudi menda dolžnosti) ki ti jo posreduje v podpis šola, in jo potrdi ozs... če so to "obrtniški vajnci" ali celo vajenci iz dualnega sistema (ki menda po novem ne obstaja več) ..

Goody
19.05.2008, 11:36
http://www.zds.si/si/podrocja_delovanja/prejemki_iz_delovnih_razmerij/placilo_za_delo/vajenci/

Vajenci


V času vajeniškega razmerja ima vajenec pravico do nagrade najmanj v višini:

letnik……..10 %
letnik……..15 %
letnik……..20 %

povprečne bruto plače v gospodarstvu RS (= začasne osnove)
Preglednice:

Bruto nagrade vajencem (17.00 Kb)
Minimalne osnove za plačilo prispevka za vajence (16.00 Kb)
Prispevki za vajence (16.50 Kb)
Neto nagrade vajencem (16.50 Kb)

Vajenci, ki so v učnem razmerju in se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražujejo pri delodajalcu ter so dopolnili najmanj 15 let starosti se v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obvezno zavarujejo.

Osnova za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je mesečna nagrada vajenca, vendar pa osnova za plačevanje prispevkov ne more biti nižja od polovice zneska minimalne plače. V kolikor so bruto nagrade za vajence od 1. do 3. letnika nižje od polovice minimalne plače, se za vajence plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 24,35 % od zneska polovice minimalne plače.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vajence v prvem letniku po stopnji 24,35 % plača v celoti država, za vajence v drugem in tretjem letniku pa država po stopnji 19,925 % (prispevek delojemalca po stopnji 15,50 % in polovico prispevka delodajalca po stopnji 4,425 %) in delodajalec razliko do polnega zneska prispevka.

Mesečni strošek delodajalca iz vajeniška razmerja znaša za posamezni letnik šolanja najmanj :

1. letnik neto nagrada
2. letnik neto nagrada in razlika do polnega zneska prispevka
3. letnik neto nagrada in razlika do polnega zneska prispevka

Vajenci so upravičeni tudi do povračila stroškov prehrane med delom.

Za vajence mora delodajalec v času praktičnega usposabljanja plačati tudi pavšalni mesečni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Ob izplačilu nagrade predloži delodajalec davčnemu organu obračun prispevkov od nagrad vajencem na obrazcu REK–3.

Vsemogočni
28.06.2008, 15:55
Vajenci nikakor ne morajo imeti istih pravic kot redno zaposleni. Že iz vidika, ker ker niso v rednem delovnem razmerju, prejemajo štipendijo in ne redni osebni dohodek, ampak v času med letnikoma opravljajo prakso (si nabirajo praktično znanje, katerega redno zaposleni že imajo - naj bi imeli).

Kot je že nekdo navedel, preberi v pogodbi svoje pravice in nikarte ne pozabi na svoje dolžnosti. Ene brez drugih ni mogoče uveljavljati. (Tudi sam sem bil tri leta vajenec, izpolnjeval sem vse pogoje po vajenški pogodbi, prav tako vse dolžnosti in po koncu uspešnega šolanja, brez problema zaposlen za nedoločen čas).