Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Vračanje kontrolk v gimnaziji


jaja3
13.11.2008, 12:33
Pozdravljeni,
zanima me, če obstaja kak predpis ali šolski pravilnik, ki bi določal, da morajo profesorji dijakom pisne izdelke (šolske naloge, kontrolke), potem ko jih pregledajo in ocenijo, vrniti.
Imamo namreč enega, ki kontrolke dijakom sicer pokaže, potem pa jih spet pobere in jih otroci ne prinesejo domov. Tako je tudi onemogočena vsaka možnost za ugovor na oceno, saj starši izdelka sploh ne vidimo.
Hvala vnaprej...

lila5
13.11.2008, 13:55
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.......

17. člen

(seznanitev z uspehom in vpogled)

(1) Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik ali pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem domu (v nadaljnjem besedilu: starši) imajo pravico do seznanitve z uspehom med šolskim letom.

(2) Dijaku oziroma staršem je treba omogočiti vpogled v dijakove ocenjene pisne in druge izdelke. V njih morajo biti ustrezno označene napake tako, da dijak lahko spozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.

(3) Dijak oziroma starši lahko pisno zahtevajo fotokopijo pisnega ali drugega izdelka.

(4) Učitelj vrne dijakom pisne oziroma druge izdelke v petih delovnih dneh potem, ko jih je seznanil z oceno, v primeru ugovora pa po končanem postopku.

(5) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za odrasle.

jaja3
13.11.2008, 14:03
najlepsa hvala !! :)