Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Razlaga Razodetja, zadnje biblijske knjige (po W. Branhamu)


Strani : [1] 2

Vernik
28.12.2008, 21:03
Veliko se je že slišalo in govorilo o evangelijih iz Svetega pisma, ki so jih napisali apostoli. Zelo malo ljudi pa pozna vsebino zadnje knjige iz Svetega pisma, ki se imenuje RAZODETJE Jezusa Kristusa.
Že samo ime pove, da knjiga nekaj razodeva. Knjiga je bila pisana v simbolih in je v večini namenjena Izraelskemu ljudstvu. Nekaj poglavij iz nje je namenjenih vernikom, ki verjamejo v Jezusa Kristusa in se razkriva njihova usoda. Ker se nahajamo v zadnjem stadiju dogajanj, ki so opisani v njej, je večina simbolov znanih. Rad bi jih malce predstavil. Predvsem so pomembna pisma sedmim cerkvam, ki so povzetek krščanske zgodovine. Te cerkve so EFEZ , SMIRNA, PERGAM, TIATIRA, SARDE, FILADELFIJA in LAODIKEJA.

V bistvu so to imena posameznih cerkvenih obdobij. Prevodi popolnoma sovpadajo z duhom zgodovine, katere del predstavljajo in se glasijo:
EFEZ - ciljati na nekaj, ( od leta 53 do 170 )
SMIRNA - grenak, ( od leta 170 do 312 )
PERGAM - resnično poročeni, ( od leta 312 do 606 )
TIATIRA - dominantna žena, ( od leta 606 do 1520 )
SARDE - tisti ki so pobegnili, ( od leta 1520 do 1750 )
FILADELFIJA - bratska ljubezen, ( od leta 1750 do 1906 )
LAODIKEJA - človeške pravice. ( od leta 1906 do konca cerkvenih dob )

Sedaj živimo v zadnji cerkveni dobi, ki se približuje h koncu. Kaj se bo zgodilo po teh dobah? To bi rad malce predstavil tistim, ki jih to zanima. Zanimati bi moralo vse resnične vernike, ker se približuje njihova odkupitev in vstop v večno življenje.
Te cerkvene dobe so kot proces rasti pšeničnega zrna. Kristus - pšenično zrno je bilo posejano. Dolgo časa je bilo v zemlji, nato je vzkalilo, dobilo steblo in liste, nato klas in sedaj je ta klas dozorel. Ta nova zrna morajo biti popolna podoba prvega posejanega zrna. Zato tudi pravi v pismu: Jaz sem ALFA in OMEGA, začetek in konec. Približala se je žetev, kar pomeni, da bodo ta zrna odnešena v žitnico. Odvil se bo tretji izhod in to je izhod Kristusove Cerkve - NEVESTE v vzetje. V zgodovini se morajo izvršiti trije izhodi.
Prvi je bil izhod Izraelcev iz Egipta in iz egiptovske sužnosti.
Drugi je bil izhod Cerkve iz židovske cerkvene skupnosti, in jo je poklical Jezus Kristus - Nazarečan
Tretji izhod pa je izhod Kristusove Neveste iz religioznega cerkvenega sistema na zemlji.
Pa bom mogoče začel od začetka knjige.

Allegra
29.12.2008, 09:06
Sedaj živimo v zadnji cerkveni dobi, ki se približuje h koncu. Kaj se bo zgodilo po teh dobah? To bi rad malce predstavil tistim, ki jih to zanima. Zanimati bi moralo vse resnične vernike, ker se približuje njihova odkupitev in vstop v večno življenje.

Če se kaj približuje, se kvečjemu dokončni konec "vladavine" cerkve in t.i. dobe Jezusa Kristusa - torej čas, ko bodo ljudje končno spregledali, da je tudi ta religija samo mit, kot so ljudje sčasoma spoznali že za številne starejše.

Vernik
29.12.2008, 10:55
Če se kaj približuje, se kvečjemu dokončni konec "vladavine" cerkve in t.i. dobe Jezusa Kristusa.... .

V tem je ravno bistvo vaše zmote in zmote religioznih ljudi ter vseh ljudi, ki ne verjamejo v Boga. Religiozni zlorabljajo veliko moč vere, drugi pa ne vedo, za kaj se sploh gre. Nikjer v Bibliji ne piše, da bo Jezus Kristus vladal temu stvarstvu. Če vladajo religije, to ne pomeni da vlada ON. Ta zemlja, ki je Satanov EDEN in ga je gradil 6000 let mora izginiti v ognju. Morate vedeti, da je Jezus Kristus samo enkrat stopil na takšno Zemljo in nikoli več ne bo. Takrat je bil kot Nazarečan v vlogi Sina človekovega (ki je bila preroška služba) in s solzami v očeh, danes deluje kot Sin Božji (kar je kot Sveti Duh in nikoli ne stopi na zemljo), v prihodnosti pa bo prišel na novo zemljo kot Sin Davidov in z ognjem v očeh. Takrat bo kralj. Zato je tudi izrekel te znamenite besede v Marku 14,25: "Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu."
Vem, da te moti vladavina religij, ampak pazi na veliko zmoto, ki jo je pripravil hudič.

Vernik
29.12.2008, 11:07
Naj to navežem na Razodetje, ker je razumevanje vsega, kar se danes dogaja za nas zelo pomembno.
Na začetku knjige je lepo rečeno, da je to Razodetje Jezusa Kristusa, apostol Janez pa je moral zapisati vse, kar je videl v videnju. Med drugim je videl sedem Duhov, sedem zvezd in podobo Jezusa med svečniki. Pozneje nam razloži simbole zvezd in svečnikov. Raz 1,20: »…sedem zvezd so angeli sedmih Cerkvá, sedem svečnikov pa sedem Cerkvá.«

Ker gre za preroško knjigo, se pisma ne navezujejo samo na konkretne zemeljske cerkve v Aziji, ampak na zgodovinska cerkvena obdobja. Angeli sedmih cerkva pa so glasniki teh posameznih cerkvenih obdobij. Beseda angel ne pomeni samo neko nebeško bitje s perutnicami, temveč pomeni »GLASNIK«. In vsaka doba je imela svojega glasnika. Njegova naloga je bila prinesti luč v svojo dobo.

Božja svetloba je torej potovala skozi čas in postopoma prižigala vse svetilke. To pomeni, da se je Božja resnica vedno bolj razodevala. Danes, na koncu sedme dobe gorijo vse svetilke razodetih Božjih skrivnosti. Tako jasno kot danes, še ni bilo moč videti Svetega pisma.
Torej, zakaj so sploh bili potrebni glasniki. Božje skrivnosti so se postopoma razkrivale preko njih. Vsi glasniki razen prvega in zadnjega so bili reformatorji. Nam najbolj znana sta Luther in Wesley. Prvi je začel reformacijo iz katerega so se razvile vse protestantske cerkve, drugi pa je bil začetnik metodistov.
Zadnji, sedmi glasnik pa ni bil reformator, ampak prerok, ki je zbral vse te razodete resnice skupaj in nam jih posredoval. Torej, ta doba se zaključuje in le malo časa bo še trajala. Kako dolgo natančno, ve samo Bog. Jezus je povedal, da nas bo pred koncem pravi čas opozoril.
Mateja 24:31-33 »Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati.«
Brez pomoči Svetega Duha mi sami nikoli ne bomo mogli pravilno presoditi znamenj časa. Nismo namreč pametnejši od nekdanjih farizejev in pismoukov. Oni so o Bibliji vedeli tako rekoč vse. Vedeli so, da mora priti Mesija in da bo prišel vsak čas. Brali in vedeli so vse o njem. Pa vendar so ga zgrešili za 'milijon kilometrov'.
Oni so ostali v luči Mojzesa in niso sprejeli nove luči. Zato je za nas zelo pomembno da HODIMO v luči in se ne ustavljamo. Zato tudi pravi v 1.Janezovem 1,7: »Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu…«
Princip prižiganja svetlobe Duha je sledeč:

1729

Razpored sedmih cerkvenih dob in njihovih glasnikov:

1730

Napredek duhovne rasti se lepo vidi v primerjavi s simboliko posejanega zrna. V Janez 12 24 piše: »Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.«

Zanimivo je, da nobena cerkvena doba ni zares poznala glasnika, ki ji ga je poslal Bog, razen v prvi dobi, kjer je bil glasnik Pavel. In celo v tej prvi dobi ga mnogi niso spoznali kot takega.

Doba, v kateri živimo danes, bo zelo kratka. Dogodki se bodo odvijali zelo hitro. Zato je moral biti glasnik te sedme (in obenem zadnje Laodikejske) dobe že tukaj, čeprav ga mnogi niso spoznali. Toda prišel je, deloval in nekateri so ga prepoznali. Pa vendar se ta doba ne bo zaključila tako dolgo, dokler ne bo vstopil zadnji, katerega ime je zapisano v Knjigi Življenja. Morda boste mislili, ah, saj nima smisla, jaz že ne bom med njimi.
Bog nas uči drugače. Če bi morala vstopiti samo dva, verjemite, da ste vi eden od teh dveh. Kajti zaradi vaše VERE boste vstopili. Kristus torej vse do vstopa zadnjega člana Neveste vrši vlogo ODKUPITELJA. (to podobo križanega Jezusa Kristusa poznamo kar dobro).
Ko bo vstopil zadnji, se bodo vrata zaprla in vloga odkupitelja bo končana. Potem pride Jezus Kristus kot KRALJ in SODNIK. S tem se bodo tudi zaključili časi poganov. Potem ne bo več časa za šale.

Vernik
29.12.2008, 17:56
Samo na kratko si poglejte posamezna imena cerkvenih dob in boste sami videli, kako je vse povezano:
Prva doba - EFEZ - ciljati na nekaj, ( od leta 53 do 170 ). Zakaj tako ime? Tu je satan že ciljal na prvo cerkev, ki je bila ustanovljena na binkoštni dan. To je bila v resnici prava Kristusova Cerkev, ki pa jo je na vsak način hotel uničiti. Na kakšen način? Tako da se je infiltriral, vtihotapil v njo. Postal je del te cerkve. Za to je uporabil posameznike, ki so si hoteli podrediti iskrene vernike. Ta proces se imenuje NIKOLAIZEM, kar pomeni »osvajanje laikov«. Zato lahko beremo v Raz 2,6: »Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim.«
Ta proces se je stopnjeval vse do leta 312, ko je nikolaitski duh končno prevladal in si podredil vse vernike. Na Nicejskem kocilu je bilo vse to samo zapečateno in potrjeno. Zgodovina vam bo to gladko potrdila.

Zato se druga cerkvena doba imenuje SMIRNA - grenak, ker z grenko izkušnjo v tem času pravi verniki umirajo v preganjanju.

Tretje obdobje pa se seveda ne more imenovati drugače kot PERGAM - resnično poročeni, ( od leta 312 do 606), ker se je v tem obdobju padla cerkev poročila z državo. Z njo se je poročilo rimsko cesarstvo , ki je bilo takrat že smrtno ranjeno. (predstavnik cesarstva je bil Konstantin.) Raz 13,3: »Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila..« Pozdravila pa se je zato, ker je umirajoča politična sila dobila novo svežo religiozno moč.
In ta cerkev, ki je bila ob ustanovitvi na binkoštni dan čista devica, je postala vlačuga, in se je pričela vlačugati s političnimi silami. Postala je celo njihova prva in vodilna »dama«. Njo opisuje Razodetje 17,2: »…Z njo so se vlačugali kralji zemlje, prebivalci zemlje pa so se upijanjali z vinom njenega vlačugarstva.«

Ta je vladala celotno naslednje obdobje, ki se imenuje TIATIRA - dominantna žena, ( od leta 606 do 1520 ). Ta žena je dominirala nad vsem, kar se je dogajalo v svetu. Tudi to lahko v celoti potrdi zgodovina. To je najbolj temno obdobje človeške zgodovine. Mislili so že, da je pravo seme, ki je bilo položeno v zemljo dokončno umrlo. Vendar se je po dolgih stoletjih zgodil nenaden preporod.

Zrno je začelo kaliti in bilka je vzklila. Bog je dal ljudem možnost pobega ven iz denominacije, torej da so se ločili od matične cerkve. Na videz nemogoča stvar se je uresničila. Nastopila je osvoboditev vere. Zato je ime SARDE - tisti ki so pobegnili, ( od leta 1520 do 1750 ) pravo ime.

Naslednja doba z imenom FILADELFIJA - bratska ljubezen, ( od leta 1750 do 1906 ) slovi po največjem razmahu misionarjenja v svetu in o največjem širjenju evangelija ter pridiganja o Božji ljubezni. Tako močnega razmaha praktično ni bilo v zgodovini krščanstva. Predvsem je tu pomagal razvoj znanosti.

LAODIKEJA - človeške pravice je zadnja cerkvena doba. Že ime samo pove, da vsak lahko uveljavlja svoje pravice nad vsakim. Vsakdo lahko za najmanjšo nepravilnost iztoži vsakogar. Če nisi pravilno zavarovan, lahko enostavno izgubiš svoje premoženje. Primer: če slučajni obiskovalec pade na stopnicah vaše hiše, vas lahko toži za odškodnino. Tako to gre. Doba se je začela z izlitjem Svetega Duha in svetovnim razmahom binkoštnega gibanja.
To zadnjo dobo bi rad predstavil podrobneje, ker je zadnja, je najsilovitejša, najkrajša in v njej pšenični klas dozori v zrelo zrnje. Da bi zrno lahko dozorelo, pa mora sonce močno pripekati. To je simbol za popolno razodetje Besede, ki sije na svoje vernike z vso močjo. V zgodovini človeštva še ni bilo BOLJ OKRUTNE DOBE in hkrati najbolj veličastne dobe za tiste, ki pričakujejo Kristusov prihod.

Vernik
30.12.2008, 11:19
Knjiga Razodetja se prične na takšen način, da se v prvem poglavju praktično postavi scena – prostor dogajanja. V tem poglavju se Jezus prikaže apostolu Janezu in se mu v videnju predstavi.

Zanimiv je odlomek Raz 1, 8: »Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki pride, vladar vsega.«
Poglejte, kako se to ujema s celotno Kristusovo podobo iz Svetega pisma:

ki je, - Sedaj je prisoten z nazivom SIN BOŽJI v službi kot Sveti Duh in ne stopi na neočiščeno zemljo. Sedaj deluje kot Tolažnik.
ki je bil - kot Človek Jezus Kristus – Nazarečan z nazivom SIN ČLOVEKOV , kar pomeni preroško službo in je hodil po zemlji kot človek, zato se je imenoval tudi Emanuel ( Bog z nami).
in ki pride – nastopil bo kot Kralj z nazivom SIN DAVIDOV, ki je simbolično ime za kraljevski položaj. To se bo zgodilo v milenijskem tisočletju po harmagedonski bitki. Ta bitka bo nastopila po koncu velike stiske ki bo trajala 3,5 let.

Vse cerkvene dobe so del kompletne zgodovine človeštva. To obdobje bi lahko razdelili na 7 delov.

1732

Za boljši prikaz prilagam časovno razpredelnico.
Prva dva dela sta čas človeštva do Abrahama. Naslednja dva dela prikazujeta obdobje od Abrahama pa do prvega prihoda Jezusa Kristusa, dva dela sta čas Nove zaveze po Jezusovem vnebohodu. Zadnji del pa je MILENIJ, ki je hkrati sedmi dan počitka. Ta dan je bil zaradi storjenega greha prekinjen in se mora izvršiti sedaj na koncu.
Saj tudi pravi:
Jaz sem Alfa in Omega – kar pomeni prvi in zadnji. To se navezuje tudi na začetek stvarjenja in na konec tega grešnega sistema. Zato sta prva knjiga GENEZA in zadnja knjiga RATODETJE tesno povezani. V Genezi je bil ta dan počitka prekinjen in se mora sedaj dokončati v razodetju.

Ključ ali merilo je v 2. Petrovem pismu 3,8 kjer govori: »Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan.«

Zato v prvi knjigi govori v dnevih, v zadnji knjigi pa o 1000 letih.

Poglejte v 1.Mojzesovo 2,2: »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil.«
In v Razodetju 20,6 govori o istem dnevu: »…ampak bodo postali Božji in Kristusovi duhovniki ter bodo kraljevali z njim tisoč let.«

Nikjer pa ne piše da se med šestim in sedmim dnevom ni nič zgodilo. Seveda se je. Zgodil se je greh. In ta sedmi dan je bil enostavno premaknjen v prihodnost.

1734

Prikazi so samo shematični.

Milenijsko kraljestvo se torej mora izvršiti, ker je to za nas dan počitka. V Judovski simboliki je ta milenij Šotorski praznik, ki so ga obvezno morali praznovati in je bil zadnji izmed 7 velikih praznikov.
Vidimo lahko, da se čas konča po sedmih obdobjih. Po teh obdobjih časa več ne bo.
Vemo, da število 7 pomeni polnost ali dovršenost pri Bogu. Tako na primer vidimo, da se pri njem vsaka stvar zaključi s številom 7. Tudi Pitagorejci so jo imenovali popolno število. Sestavljena je namreč iz števila 3 in 4, torej trikotnika in kvadrata, ki naj bi bila lika popolne oblike. Ali pa na primer, lista papirja ne moremo prepogniti več kot sedem krat, ne glede na njegovo velikost. Torej vse je v sedmicah. Število 6 je število človeka . Zato je Bog je tudi ABRAMA (nepolno) preimenoval v ABRAHAM (popolno). Tudi glasnik zadnje cerkvene dobe je BRANHAM, s številom 7, kar simbolizira dovršenost. Bog je stvari s končanjem teh dob popolnoma dovršil.

Whitezero
30.12.2008, 18:47
Brez zamere, ampak res si ujet na stopnji med realnim in namišljenim svetom. Še slabše, vedno bolj kaže, da izgubljaš stik z realnimi tlemi.

Da tale tvoj umotvor lepo analiziram in odčitam kot se spodobi. Pa dajmo

V tem je ravno bistvo vaše zmote in zmote religioznih ljudi ter vseh ljudi, ki ne verjamejo v Boga. Religiozni zlorabljajo veliko moč vere, drugi pa ne vedo, za kaj se sploh gre. Nikjer v Bibliji ne piše, da bo Jezus Kristus vladal temu stvarstvu. Če vladajo religije, to ne pomeni da vlada ON. Ta zemlja, ki je Satanov EDEN in ga je gradil 6000 let mora izginiti v ognju. Morate vedeti, da je Jezus Kristus samo enkrat stopil na takšno Zemljo in nikoli več ne bo. Takrat je bil kot Nazarečan v vlogi Sina človekovega (ki je bila preroška služba) in s solzami v očeh, danes deluje kot Sin Božji (kar je kot Sveti Duh in nikoli ne stopi na zemljo), v prihodnosti pa bo prišel na novo zemljo kot Sin Davidov in z ognjem v očeh. Takrat bo kralj. Zato je tudi izrekel te znamenite besede v Marku 14,25: "Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu."
Vem, da te moti vladavina religij, ampak pazi na veliko zmoto, ki jo je pripravil hudič.


Prvič, religije so res strup in so nadgradnja majhnih ver. In zakaj le 6 tisoč let? A zato, ker je en malo utrgani menih izračunal tolikšno starost našega planeta, ko pa so trdni in učinkoviti dokazi v obliki fosilov in geoloških vzorcev, da je zemlja stara 4.6 milijarde let. 100 mio let manj ali več! Človek kot vrsta živi okrog 2 milijona let(seveda ne kot današnji, vendar kot vrsta!).

Drugič: Hudiča ni, niti boga, če misliš da bi moral celotni svet past v ogenj samo zato, da bo potem prišel jezus ali hudič, se krepko motiš. Nobena od teh namišljenih pravljičnih likov ne bo prišla po ognju, atomskem uničenju al ikakšno drastično spremembo v našem planetu.

Kvečjemu nas bo čakalo še težje življenje in verski fanatiki ga nebodo nič izboljševali, izboljševali ga bodo tisti, ki se bodo trudili izboljšat človekovo življenje

Tretjič: Ostalih neumnosti spodaj, ki si jih prilepil s slikami, ali sploh delaš seminarsko nalogo ali celo doktorat, pa ne bom komentiral, škoda časa in prostora.

Četrtič: Popolnoma se strinjam z Allegro, z njeno trditvijo, da ko bo človeštvo odkrilo, da religija in vera nista nič drugega kot slepo črevo, privesek, dodatna nepotrebna berla za zdravega človeka, bo veliko bolj cenilo življenje, bilo racionalno in celo bolj človeško kot zdaj.

Zlata doba bo takrat, ko bodo vse religije le še zgodovina, vere stvar posameznika in bodo vsi sobival ne glede na vero, znali pa bodo deliti resnična dejstva(fosile, evolucija, znanost, arhitektura, industrija itd) od neresničnih dejstev(brezmadežna devica, vznebovzetje marije, dvig preroka mohameda v nebesa, prihod sončevega sina iz Sonca in podobne stvari).

Do takrat pa bomo živeli v temnem veku, ki ga (oprosti, da pada na tebe) ljudje kot ti Vernik ohranjate pri življenju.

Preveč je bilo verovanja, preveč je bilo krvi, preveč je bilo neracionalnosti, preveč je bilo skrbi za izmišljotine, namesto za resnična dejstva. Naj se to že enkrat spremeni...

Vernik
31.12.2008, 08:29
..... In zakaj le 6 tisoč let? A zato, ker je en malo utrgani menih izračunal tolikšno starost našega planeta, ko pa so trdni in učinkoviti dokazi v obliki fosilov in geoloških vzorcev, da je zemlja stara 4.6 milijarde let. 100 mio let manj ali več! Človek kot vrsta živi okrog 2 milijona let(seveda ne kot današnji, vendar kot vrsta!). ....

Preveč je bilo verovanja, preveč je bilo krvi, preveč je bilo neracionalnosti, preveč je bilo skrbi za izmišljotine, namesto za resnična dejstva. Naj se to že enkrat spremeni...

V bistvu vidim v tvojih besedah vero v novi boljši svet. Zato ti govorim veselo novico. Prihaja! In samo zato pišem to "seminarsko nalogo"

To, kar sem do sedaj napisal, je samo del stvari, ki jih želim povedati.
Želim povedati, kje je v razodetju skrita 1. in 2. Sv. vojna, želim vam povedati vsebino 7 pečatov iz razodetja, gibanje 7 cerkvenih dob skozi zgodovino, koliko je bilo vstajenj in koliko še jih mora biti, skrivnost izvirnega greha, kdo je Nevesta Jezusa Kristusa,…. In tega kar pišem, še ni osvojila nobena religija in tudi nikoli ne bo.
Živijo namreč ljudje, ki bi radi verjeli v Boga, ki imajo v sebi to naravnanost, pa so jim religije premazale oči, da ne morejo videti.
Vzemi v roke Sveto pismo in preveri vse citate, ki jih jaz tukaj navajam. Videl boš, da se med sabo dopolnjujejo in da tvorijo zgodbo, ki se imenuje ODREŠENJE.

Kar se tiče 6000 let STVARJENJA, bom sedaj tistim, ki jih to zanima v grobem opisal, kako je bil ustvarjen svet. Predstavil bom samo grobo shemo, oziroma potek. Osnova vsemu pa je ta: vsi ki trdijo, da je bil svet ustvarjen v 6000 letih so v VELIKI ZMOTI. To je približno tako kot bi trdili, da je zemlja ploščata. To idejo je religija nekoč vzela iz Svetega pisma: Razodetje 7,1: »Zatem sem videl štiri angele, ki so stali na štirih vogalih zemlje…« ali pa Razodetje 20,8: »…Stopil bo na plan, da bi zapeljal narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magóga….«.
Vidiš, to je napačna interpretacija SP. Na tak način religije smešijo same sebe. Tako se je tudi zgodilo z razlago o stvarjenju sveta. Arheološki dokazi kažejo, da je zemlja starejša od 6000 let. To je podobna situacija, kot bi srednjeveškemu menihu pokazali satelitsko sliko zemlje. Njegova iskrena vera v ploščatost zemlje bi postala smešna – burka za znanstvenike. Tega pa Bog za resnične vernike ne želi. Bog se ne pusti smešiti.

Torej, vrstni red stvarjenja:
• Bog je bil od vekomaj Duh. (Janez 4,24: »Bog je Duh,…«)
• Potem se je Duh izrazil kot BESEDA. Ta proces bi imenovali »teofanija« Kot Duh se oblikovno ni izražal, kot Beseda pa ga poznamo v različnih oblikah (Melkizedek, Goreči grm, Človek Jezus Kristus….)
• Bog je ustvaril angele, ki so ga proslavljali. (To tudi ime Bog pomeni). Tako je Bog postal Bog slavljenja.

• Nato je Bog ustvaril Nebo in Zemljo. 1.Mojzesova 1,1: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« Med prvim in drugim stavkom je minilo na milijone let. Nihče ne more natanko vedeti, koliko let je od takrat minilo. Bog je v prvem stavku ustvaril na zemlji ŽIVLJENJE. Izaija 45,18 govori o tem: »Kajti tako govori GOSPOD, ki je ustvaril nebo. On je Bog, ki je upodobil zemljo in jo naredil, on jo je utrdil. Ni je ustvaril prazne, za bivanje jo je oblikoval.« Drugi stavek pa že govori o stanju zemlje iz enega drugega obdobja. V tem je poanta. Kar Bog ustvari, namreč ni pusto in prazno. Drugi stavek pa vseeno govori …zemlja pa je bila pusta in prazna… Nekaj se je vmes zgodilo!!

• Pride do upora prvega angela satana, ki se zoperstavi Bogu in je bil vržen iz nebes v območje zemlje. Izaija 14,12-13: »Kako si padel z neba, danica, sin zore, zgrmel na zemljo, zmagovalec narodov. Ti pa si rekel v svojem srcu: ›Povzpel se bom v nebo, nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol….« Zato je Bog zemljo obsodil na temo in tako je bila uničena in potopljena. Jeremija 4, 23-27: »Gledam zemljo – in glej: pusta je in prazna;…. ….Da, tako govori GOSPOD: »Vsa dežela bo opustošena, vendar je ne bom uničil do kraja.« Vendar to ni bil isti potop, kot potop v času Noeta. Ravno zato je Zemlja postala pusta in prazna, o čemer govori drugi stavek v 1.Mz1,2, kjer beremo: »Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami.« Tako je kompletna zemlja ležala obsojena v temi in v vodi vse dokler Bog ni pričel s stvarjenjem Edena.

• Zatem prične Bog oblikovati Edenski vrt na zemlji. To se je dogajalo 6 dni, kar je 6000 let, sedmi dan pa je počival. Bodite pozorni na to, da Bog vse do vrstice 1.Mz 1,21 ni nič ustvarjal, ampak je samo oblikoval. Vse je že bilo na zemlji. Vsa semena so že bila od prej. Bog je samo odgnal temo s tem ta je dejal ..bodi svetloba…To je bilo prekletstvo teme nad zemljo, ker je vse zvezde (nebo in zemljo) ustvaril dosti prej. Tako vidimo, da komaj 5. dan ustvarja živali in 6. dan ustvari človeka. Vendar je ta človek bil ustvarjen samo v duhovni obliki, ker je bil ustvarjen po Božji podobi, Bog pa je Duh… (1 Mz 1,26 ). Sedmi dan je Bog dokončal svoje delo in prične počivati. Pravi v 1 Mz 2,2: »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil….« torej je nekaj še vedno delal. Tu so religije spet nekaj spregledale. Sedmi dan je namreč ustvaril telesnega človeka (v podobi mesa) in to piše v 1 Mz 2,7. Nato je sledil padec v greh in izgon iz raja. Ta sedmi dan se zaradi greha ni mogel izpolniti do konca. Bilo je uresničeno prej izrečeno prekletstvo. (1 Mz 2,17: … Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl.«). In ravno zato mora zopet nastopiti ta sedmi dan, ki traja 1000 let (z imenom Milenij, ali 1000 letno kraljestvo), z razlogom, da se to prekletstvo ukine.

• Medtem ko čakamo na Milenij, pa je satan 6000 let gradil svoj satanski Eden, kar je ta svet, ki ga vi vidite okrog sebe. Z grehom je satan iz originalnega semena naredil hibrid. To je naredil z Besedo , ko je Evi podtaknil drugačno besedo, kot jo je izrekel Bog ( kjer med drugim pravi … Nikakor ne bosta umrla!) Ta hibrid pa v sebi nima večnega življenja, tako kot ga nima nobeno hibridizirano seme. To je umetno proizveden material. Satan ne more proizvesti večnega življenja. On je samo vzel seme in ga popačil. Sami poznate ta naravni princip. Hibridno seme neke rastline nekaj let še daje določen pridelek, potem pa vse skupaj umre. To je simbol, to je tip stvarstva. Zato to stvarstvo, ta satanski Eden mora biti sežgan v ognju in to je dejstvo.

• Ko se to stvarstvo dovrši, nastopi MILENIJ, in to je ponovno sedmi dan stvarjenja, ki je bil v začetku prekinjen.

To je na kratko. Zato sta prva in zadnja knjiga (GENEZA in RAZODETJE) tesno povezani, ker skleneta krog. In zato sta tudi ti dve knjigi v zgodovini najbolj napadeni in osmešeni. Tega sklenjenega kroga ne more spremeniti niti 20 na novo odkritih evangelijev. Lahko se samo vključijo vanj z nekaterimi drobnimi detajli.
Še shematsko bom prikazal:


1735

Whitezero
02.01.2009, 15:33
Nobenega milenija ne bo, vse zanikam, kar bazira na fiktivnem delu ne morem jemat resno in mimogrede, preden kvasiš neke preglednice bi se moral vprašati zakaj je realnost drugačna:

Razvoj življenja na Zemlji - http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_life

Človek - http://en.wikipedia.org/wiki/Human

Civilizacije - http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization

Tvoje teze in slike nasprotujejo obstoječim in uveljavnenim dokazi, ki so šli skozi standardni postopek kritične presoje.

Zato je vsakršno nakladanje, teološko križanje znanosti in vere vnaprej obsojeno na propad in ga ne morem upoštevati.

Očitno moraš imeti neproduktiven hobi, to je iskanje dokazov, ki jih ni in ne bo. Ne pozabi, da biblija bazira iz kombinacije stare( judovske) zaveze in kasnejših sektašev imenovanih kristjanov (nova zaveza), ter da judovska stara zaveza in druge knjige bazirajo na starejših zapisih, ki segajo do civilizacij na območju evfrata in tigrisa ter črnega morja.

Prosim povej mi, kako naj jemljem to fiktivno delo za resnično, če je vse polno pretvarjanj, nasprotij (enkrat sem dober, drugič slab) in zelo veliko anomalij, ker se opis v biblij nanaša samo na sredozemski prostor in ne na celotni svet (kitajska, obe ameriki, indija itd), kjer so se razvijale ločene civilizacije.

Da o drugačnih verovanjih in filozofijah ne govorim. Že to preprosto izniči resničnost biblije in ga postavi na nanjižjo raven - Znanstvena fantastika, in v prihodnosti bodo vse verske knjige nedvomno šle k polici znanstvene fantastike, ker so tako res napisane, polne fikcije, moraliziranj in lažnega upanja.

Mogoče sem res ciničen, ampak še vedno je bolje biti cinik in v realnem svetu, kot pa vernik in ujet v namišljenem (neresničnem) svetu.

In veš koga se bojim: Vernike, kot si ti, ker mi lahko škodite, ne bojim pa se hudiča, angelov, krilatih demonov, hider, zevsa, atene, alaha, nadnaglelov, ker so neresnični, enako kot pravljični liki - mojca pokraculja, tetka petka, zlobni volk, 3 govoreči pujsi in zlobni volk itd.

Vernik
02.01.2009, 19:17
...Ne pozabi, da biblija bazira iz kombinacije stare( judovske) zaveze in kasnejših sektašev imenovanih kristjanov (nova zaveza), ter da judovska stara zaveza in druge knjige bazirajo na starejših zapisih, ki segajo do civilizacij na območju evfrata in tigrisa ter črnega morja....

Močno podcenjuješ moč religije.
Za vsemi religijami na svetu stoji mogočna sila, ki je zmožna uničiti vse, kar vidiš okrog sebe. Na žalost bodo mnogi lahko to videli na lastne oči, ker je konec teh sedmih cerkvenih dob resnično blizu. V tem trenutku se mogoče res še lahko norčujemo iz nje. To pa samo zato ker jo zadržuje Sveti duh, da ne podivja dokončno.
Manifestacijo njene moči smo lahko videli na primer v 2. svetovni vojni (ki je 2. gorje iz Razodetja)

V pismu tretji cerkveni dobi lahko preberemo vrstice, kjer Jezus omenja prestol religije:
Razodetje 2,12-13: »Angelu Cerkve v Pêrgamonu piši:
›To govori on, ki ima ostri dvorezni meč. Vem, kje prebivaš: tam, kjer ima satan svoj prestol.«
Jezus nas je opozoril da živimo tam, kjer ima satan svoj prestol in da nam ne bo lahko.
Kje je bilo rojstvo tega prestola?
Vedeti pa je dobro, od kod izvira prvi prestol satana. Začetek j bil v mestu Babilon.
Originalno ime za njega je »Babel«, kar pomeni »Zlata glava«. To mesto so ustanovili Noetovi potomci, ki so preživeli vesoljni potop. O tem lahko beremo v 1. Mojzesovi knjigi od 7. poglavja naprej.

NOE je imel tri sinove: Sem, Ham in Jafet.

1737

Ham je imel sinove in eden izmed njih je bil Kuš. Ta je bil začetni ustanovitelj mesta Babilon. Njemu se rodil Nimrod. Ta je bil silen človek in je Babilon dvignil do polnega sijaja. O njem beremo v 1. Mojzesovi 10,8-12: »Kušu se je rodil Nimród, ki je bil prvi mogočnež na zemlji. Bil je velik lovec pred GOSPODOM; zato pravijo: Velik lovec pred GOSPODOM kakor Nimród. Prvenci njegovega kraljestva so bili Babilon, Ereh, Akád in Kalne v šinárski deželi. Iz te dežele je odšel v Asirijo. Pozidal je Ninive, Rehobót Ir, Kelah in Resen med Ninivami in Kelahom; to je veliko mesto.«

Nimrod se je poročil z Semiramido, vendar je zgodaj umrl. Njegovo smrt so objokovali po celem Babilonu. Pozneje ga je njegova žena proglasila za boga sonca z imenom Baal, sebe pa za boginjo, oziroma za ženo boga. Sin, ki se ji je kmalu zatem rodil, je dobil ime Tamuz. On je bil po njenem prepričanju sin boga sonca, oziroma sam utelešeni Nimrod. Tako se rodilo največje malikovanje v zgodovini človeštva, ki se vleče vse do današnjih dni. Iz te podobe izhaja tudi današnji lik device Marije z otrokom. To je v bistvu demonski duh, ki ta božanski lik oživlja skozi celotno človeško zgodovino.

Začetnik malikovanja se pojavlja v Nimrodovem očetu KUŠ-u. On se je imenoval »oče bogov« ali »tolmač bogov«, ker je govoril, da je imel razodetje oziroma tolmačenje od bogov. Najprej je ljudstvo zbegal z mnogoboštvom, potem pa si jih je poizkušal podrediti s »tolmačenjem«. Imel je dve podobi:
KUŠ-a so imenovali tudi BEL, kar je zgodovinsko ime. Po Egiptovsko se je imenoval HERMES, kar pomeni Hamov sin. To pa drži, ker se da to prebrati v Svetem pismu. Demonski duh Hermes se je skozi zgodovino večkrat prelevil – spremenil je ime. Drugo ime za njega je MERKUR. Rimsko ime za njega je JANUS, naslikan je kot človek z dvema obrazoma in s palico v rokah, kar dejansko pomeni da je zmedel vsa ljudstva sveta.

Tu se je vera v enega Boga končala in uvedli vero v več bogov. Rodila se je doktrina o trojici.
Kuš je predstavil trojičarsko ideologijo in tako je nastalo verovanje v tri enake bogove:
OČE BOGOV, ki je bil Kuš
BOŽJI DUH, inkarniran v človeški materi, ki je bila Semiramida
BOŽJI SIN, ki je bil Tamuz

Korenine te prvinske religije so se razširile po vsem svetu. (Indija, kitajska, Japonska, Južna Amerika…) Tudi Vede izhajajo od tu.
Satan pa z razbitjem vere v enega Boga ni bil zadovoljen. Šel je še naprej. Boga očeta je postavil v ozadje, izpostavil pa je vero ostalih dveh, to je češčenje žene z otrokom. Bog oče je postal bog tišine. V Indiji je ogromno templjev posvečenih tihemu bogu – stvarniku. On je bil od takrat v ozadju, v ospredje pa je stopil satan v liku žene z detetom z različnimi zgodovinskimi imeni:
1. Ištar in Ninus (Babilonija)
2. Izida in Oziris, pozneje Horus (Stari Egipt, Indija )
3. Kibela in Dioniz (Azija)
4. Artemida (Efez)
5. Astarta (Fenicija); njo je častil tudi Salomon
6. Aštarot (Izrael); demonski vodja hudičev
7. Afrodita (Grčija)
8. Venera in Jupiter (stari Rim)
9. Diana (Rimska kraljica lova) ; njej je posvečen praznik 15. avgust
10. Baalti = moja Gospa = MeaDomina (latinsko) = Madonna (italiansko)
11. Bakus (klasicizem)

Kako je potem mesto Pergam iz knjige Razodetja postalo središče satanovega prestola?
Odgovor je v zgodovini. Babilon je padel pod Medijsko – Perzijsko cesarstvo in kralj ATTALUS (veliki duhovnik) je s svojimi duhovniki pobegnil v Pergam, kjer je nadaljeval s svojim verskim kraljevanjem. Pozneje se po njegovih naslednikih ta religiozna oblast prenese na Rimsko cesarstvo in sicer na cesarja Julija Cezarja. Ta postane Pontefix Maksimus, kar pomeni vrhovni duhovnik. Predaja te titule se je v Rimu nadaljevala vse do Maksimiljana III., ki je to funkcijo in titulo odbil. To odklonjeno funkcijo prevzame rimski papež ki tako postane Pontefix Maksimus. Religiozna moč se tako prelije v Rimo – katoliško cerkev.

Nič ni bilo v zgodovini prepuščeno slučajnosti. Vse je bilo skrbno načrtovano. Te zgodovine niso oblikovali neki blazni verski fanatiki posedajoč ob potokih in rekah. Gre za mnogo, mnogo več. In knjiga Razodetja vse to odkriva. Pri tem vera ni niti potrebna. Knjigo samo vzameš v roke in bereš.

Whitezero
02.01.2009, 19:48
Ne, biblije ne bom vzel v roke, nikoli več. Raje jo uporabim za kurivo. V bibliji ne morem ničesar najti konkretnega, najdem samo možnosti za 1000 nasprotujočih interpretacij, še huje, vsak človek po svoje interpretira tako knjigo, kot mu paše.

Ti si samo eden od milijonih, ki interpretira knjigo. In verjemi mi, vse je bilo lepo nenačrtovano, cesarstva so se vzpenjala - zorela in na koncu tragično padla. Vedno znova in znova.

Tudi sedanji svet bo propadel in bo podoba sveta čez 200 let čisto drugačna, lahko da ne bo več krščanstva, islama, budizma in podobnih ver, tudi državni sistemi se bodo spremenili, a eno bo vedno ostajalo isto - Človeška neumnost.

p.s. vesoljni potop se bolj nanaša na nekdanje črno jezero (zdaj črno morje).
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crno_morje - teorija ima številne dokaze in nedvomno je bil tu glavni izvor mita o vesoljnem potopu, ker je bil za takratna ljudstva to znani svet in so mislili da je celotni svet potopljen. Pa ni bil.

Vernik
02.01.2009, 20:52
Ne, biblije ne bom vzel v roke, nikoli več. Raje jo uporabim za kurivo. V bibliji ne morem ničesar najti konkretnega, najdem samo možnosti za 1000 nasprotujočih interpretacij, še huje, vsak človek po svoje interpretira tako knjigo, kot mu paše.

Žal mi je za to.
Ta knjiga je preroška knjiga in zahteva od bralca odnos. To razodeva predvsem zadnji zvezek - razodetje. Mi moramo v odnosu z BESEDO napredovati postopoma in sicer:
1. Z Besedo sem TUJEC
2. Z Besedo sem PRIJATELJ
3. Z Besedo sem ZAROČENKA
4. Z Besedo sem NEVESTA
Kdor je danes iskreni vernik, ki sprejme polnost BESEDE za današnji čas je NEVESTA Jezusa Kristusa.
To ni moja inerpretacija, ker si človek ne more prisvajati nečesar, kar ni njegovo. Sveto pismo ni last človeka in nimamo ga pravice po svoje razlagati. Samo Bog je svoj razlagalec.

Whitezero
03.01.2009, 12:41
Ne, žal mije, ti si ujet v zmoti. Ne vidiš, da si ravno kontraproduktiven. Bog je svoj razlagalec, pa naj bi bil bog avtor te knjige, vendar ni!

biblija je produkt množice avtorjev, zato najdeš med njimi protislovja, eni so mehki, drugi so tr00 br00talni in zaradi različnih mnenj ne moreš te knjige jemat kot božje knjige. Še več, v svetem pismu niso upoštevali vseh evangelijev, kakšnih 38 evangelijev je obstajalo, le 4 so upoštevali.

naj navedem nekatere izgubljene in najdene evangelije
evangelij po judi
evangelij po petru
evangelij po jezusu
evangelij janeza krstnika
evangelij marije
itd. Zavrgla jih je prva cerkev, ker so bili gnostični in niso ustrezali njenim kriterijem. Po gnostičnih evangelijih se je šlo zato, da je tvoje telo v bistvu neuporabno in je potrebno osvoboditi svojo dušo, da bo svobodno šla v nebesa/pekel.

Tole bo moj zadnji odgovor na tvoje poste, ker sem pameten in bom zaključil z debatiranjem, saj nima smisla debatirat z nekom, ki je splombiran. Pa brez zamere.

Vernik
03.01.2009, 20:38
Se opravičujem, nisem te hotel razjeziti. Spoštujem tvoje mnenje, vsak ima pravico do tega.

Ampak jaz enostavno vse te stvari glede Svetega pisma in Razodetja, ki so danes znane, moram napisati, pa čeprav so v nasprotju z mnenjem velike večine ljudi.
Mogoče sem bil nekoč »splombiran«, dokler sem bil član religije. Vse to je sedaj odpadlo, tako da sem svoboden.

Res je, da je veliko različic evangelija. Ampak EVANGELIJ je v bistvu samo eden. To pomeni veselo oznanilo. To veselo oznanilo je bilo prav za prav namenjeno poganom. Izraelci so iz svojih spisov vedeli, da bo prišel Mesija, ki bo odpravil vsakoletno živalsko žrtvovanje za greh. Na kakšen način bo to storil, pa niso vedeli. Zanimivo, prišel je natanko tako, kot je bilo zapisano v njihovih pismih, pa ga vendar niso spoznali. In nato si je Bog izbral pogane, kar je bilo v izraelskih očeh nezaslišano. Iz poganskih vrst si je izbral svojo Nevesto in to je tista vesela novica za nas. To je Evangelij. Pa kaj, če so skrili 34 sporočil? Bog bo imel svojo NEVESTO in jo že ima.

Kristusov zadnji poziv Laodicejski dobi, v kateri se mi danes nahajamo, je bil: Razodetje 3,21: »Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom na njegov prestol.«
Te besede so namenjene tebi in meni in vsem, ki živijo v tem trenutku na zemlji.
In kdo lahko sede na prestol zraven vladarja? Nihče drug, kot žena vladarja. Žena pa je ravno tista skrita Nevesta ki bo šla najprej na Jagnjetovo gostijo, in nato postala njegova legitimna žena. Razodetje 19,7: »…zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila.«.

Vse je tesno povezano in kljub temu, da so vsa ta pisma pisali različni ljudje jih je vodil EN Duh.
Škoda, da si tako malo ljudi vzame čas da bi podrobneje proučili te besede. Čisto zadnje besede tej dobi pa so bile: …. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.«
Torej mnogi ne bodo slišali in ne bodo hoteli slišati vabila. In v nobeni drugi cerkveni dobi ni bil Kristus izven svoje cerkve. Samo v tej zadnji dobi se je to zgodilo, da je moral dejati: »….Glej, stojim pred vrati in trkam….«
On je bil vržen ven iz svoje skupnosti. Zaradi naše nevere se je to zgodilo. Naša nevera v BESEDO je to povzročila. Pa vendar bo očitno še nekdo, ki ga bo slišal in ga povabil notri: … Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.«

In poglej, kaj se dogaja takoj po Laodicejski dobi v 4. Poglavju? Začelo se je slavje v nebesih. Nevesta je bila vzeta v nebo. Milost za pogane je bila zaključena. Janez, ki je pisal te besede je videl Božji prestol ter slavljenje. Med vsemi opisi naj izpostavim samo enega: »..Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu.« (Raz 4,6).
Stekleno morje je simbolično pomenilo posodo iz brona, ki jo je imel Mojzes v shodnem šotoru in v kateri so umivali žrtve pred darovanjem. Tukaj je bilo stekleno morje čisto kot kristal. Torej je bil proces žrtvovanja zaključen. Od takrat naprej se nihče od poganov ne bo mogel več sklicevati na Kristusovo daritev in na njegovo prelito kri. Ko bo Nevesta odšla, takrat bo z milostjo konec. Zato je potrebno poudarjati resnost časa, v katerem živimo. Enostavno si ne moremo privoščiti nevere, ker nas bo to preveč stalo.

Trditve, da bodo religije izginile iz obličja zemlje so v nasprotju z napovedmi iz Razodetja in ljudi zavajajo, da bi se predali »spancu«.
1. Petrovo pismo 5,8 pa pravi: »Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl.«
Enostavno ni čas za počitek. Sedaj se bije velika duhovna borba. Pavel v Efežanom 6,10-11 tudi piše: »Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih.«

Kaj ljudje danes vedo o vsebini sedmih pečatov, ki jih je apostol Janez hotel zapisati pa jih ni smel? Še odmevajo besede iz Razodetja 10,4-5: »Ko je spregovorilo sedem gromov, sem hotel pisati. Toda zaslišal sem glas iz nebes, ki je rekel: »Zapečati, kar je spregovorilo sedem gromov, in ne zapisuj tega.«

In ravno zaradi milijona napačnih interpretacij, ki bi se pojavile se to ni smelo zapisati. Enostavno ne moreš nekaj interpretirati, če ne veš vsebine in ničesar na kaj bi se oprl. Odpiranje sedmih pečatov je tako pomembnih, da te besede niti v Sveto pismo niso smele biti zapisane. Pa vendar je sedaj to razodeto in mora biti oznanjeno.

Vernik
07.01.2009, 13:31
Marsikdo nikoli v celoti ni bral knjige Razodetja in je verjetno nikoli niti ne bo.
Poglejte, kako je ta knjiga vsebinsko sestavljena: skupaj ima 22 poglavij. Ta poglavja si časovno ne sledijo linearno od prve do zadnje, ampak so v njih preskoki, nekatera poglavja se prekrivajo, v nekaterih se vrača na začetek razodetja, v nekaterih pa se vrši opis scene za tiste dogodke, ki morajo priti po prejšnjih.

1. poglavje – tu se pripravlja scena, oziroma osnova za 7 cerkvenih dob. V njej so razloženi osnovni simboli.

2. in 3. poglavje - je opis sedem cerkvenih dob v obliki pisem sedem azijskim cerkvam. Vsaka azijska cerkev ima iste značilnosti kot posamezno časovno obdobje v zgodovini.

4. poglavje – se začne z »Zatem sem videl, glej….«. Cerkvene dobe so zaključene in NEVESTA je odšla v vzetje. Kristusova Cerkev je odslej imenovana Nevesta. Bog se ne ukvarja več z zemeljskimi cerkvami, one delajo po svoje.

5. poglavje – ni akcijsko poglavje, torej ne gre v časovno zaporedje po 4. glavi, ampak samo pripravlja sceno za odpiranje pečatov, katerih opis se prične v naslednjem poglavju. Jagnje se pripravlja da vzame v roke knjigo in odtrga pečate.

6. poglavje – tukaj se nahaja opis 6 pečatov. Šesti pečat je začetek velike stiske, ko se Bog ponovno obrne nazaj k Izraelcem, ker je poganska Nevesta po 4. Pečatu odšla v vzetje. Vse zemeljske cerkve ostanejo v času velike stiske. Na ta težki čas se nanaša Jezusova prilika o 5 pametnih in 5 nespametnih devicah.

7. poglavje – tukaj je opisanih 144000 zaznamovanih Izraelcev, ki morajo biti izbrani kot Jezusovi služabniki. Tukaj poglavje opisuje še eno posebno skupino izvoljenih poganov.

8. in 9. poglavje – nas peljeta v vsebino sedmega pečata, kar je GOSPODOV PRIHOD. Iz pečata se poglavje nadaljuje v trobente. TROBENTE pomenijo načrt odkupitve za Izraelce, ravno tako kot pomenijo PEČATI načrt odkupitve za pogane.

10. poglavje – tukaj je opisan proces VZETJA Neveste. Tu pravi » ne bo več časa..«. V 1. Pismu Tesloničanom beremo: »Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba.« Vzetje se sedaj že odvija, je v teku, sam odhod Neveste pa bo le še vrhunec. Mi živimo sedaj v tem trenutku. Vse zemeljske cerkve v tem času zapustijo BESEDO.

11. poglavje – Že prvi verzi povedo, da je zunanje dvorišče svetišča namenjeno za pogane in ne morejo več stopiti v Svetišče. Milost za pogane je zaključena. Bog pošlje 2 preroka da oznanita Kristusa Izraelcem. To sta Mojzes in Elija. Izvoljeni Izraelci sprejmejo Kristusa. Na koncu zatrobi sedma trobenta, kar pomeni dovršitev klicanja Izraelcev.

12. poglavje – tukaj se prikazujejo dogodki iz Izraelove zgodovine vse od začetka, to je od Jezusovega rojstva, pa do danes. Vse to se mora pridigati 144000 izbranim Izraelcem. Nevesta je odšla, satan pa je bil vržen v območje zemlje. Svetega Duha na zemlji ni več, zato demoni delujejo s polno močjo. Preganjajo izbrane Izraelce in »Nespametno devico«. Vse to se dogaja v obdobju 3,5 let.

13. poglavje – opisuje zmaja in dve zveri od samega njunega začetka ter kako sta ti dve zveri dobile moč od tega zmaja.

14. poglavje – že opisuje zmagoslavje 144000 Izraelcev, ki so šli skozi veliko stisko. Tu nastopi tudi opis treh angelov, ki so v bistvu trije zadnji glasniki cerkvenih dob (Luther, Wesley, Branham), – kar simbolično pomeni tri korake pri rojstvu (voda, kri, dih življenja pri zemeljskem rojstvu - krst, posvečenje, Sveti duh pri ponovnem duhovnem rojstvu).

15. poglavje – tu je podobno kot v prejšnjem poglavju z Izraelci opisana nespametna poganska devica po veliki stiski. Pripravlja se tudi sedem angelov s sedmimi čašami nadlog.

16. poglavje – čaše božjega srda. Tu gre za izrazito časovno prekrivanje s trobentami. Kot bi nanizali prosojnice eno na drugo. Trobente nikoli ne nastopijo ločeno od čaš. Oboje so namenjene samo Izraelu. One pomenijo poziv in začasno sodbo. Te čaše se odvijajo po tretjinah in sicer se po vsakem trobljenju trobente izlije čaša. Gre za večkratno ponovitev ciklusa: poziv (simbol trobenta) – delna sodba (simbol čaša). Ena tretjina prve trobente in nato ena tretjina prve čaše. Tako se ovija vse do četrte. Peti in šesti par trobent in čaš se izlijeta popolnoma v času 1. In 2. Svetovne vojne. Sedma trobenta in sedma čaša se uresničita na koncu velike stiske.

17. poglavje – tu se prvič javno pojavi veliki Babilon – religiozna nečistnica, ki je skozi vso zgodovino zapeljevala narode. Tako je tudi opisana. Janeza je to zelo začudilo, ker si ni predstavljal, kdo bi naj to bil. Tukaj je razkrita, kdo je.

18. poglavje – tu se izvrši padec in obsodba velikega Babilona – religiozne nečistnice. V 16. poglavju jo je Bog določil za uničenje, v 17. poglavju je njena predstavitev in razkritje, v 18. pa padec in dokončno uničenje.

19. poglavje – sveti v nebesih se radujejo nad padcem velikega Babilona. Odvija se Jagnjetova svatba in po koncu 3,5 let se Jezus vrne kot kralj na belem konju v veliko harmagedonsko bitko, ki je uvod v tisoč letno kraljestvo.

20. poglavje – prične se 1000 letno kraljevanje Jezusa Kristusa in na koncu je hudič za nekaj časa izpuščen. Nato sledi vsesplošno vstajenje in dokončni obračun Goga in Magoga. Konec vsemu naredi Božja sodba VELIKEGA BELEGA PRESTOLA. Tukaj je zanimivo, da so vsi mrtvi, ki so bili uničeni v harmagedonski bitki ob zavzemanju Jeruzalem, sedaj ko so ponovno vstali znova pomislijo na isto stvar, zavzetje Jeruzalema. Zato se v tem poglavju izvede druga bitka pod imenom Gog in Magog.

21. poglavje – tu je predstavljeno novo nebo in nova zemlja. Predstavljena je tudi Jagnjetova Nevesta in novi Jeruzalem.

22. poglavje – Opisano je sveto mesto in začne se RAJ. Na koncu je še dodano opozorilo o prepovedi dodajanja in odvzemanja bilo česa h tej knjigi.

Vernik
07.01.2009, 17:29
Končno sporočilo iz knjige Razodetja bi lahko strnili v nekaj točk:

17. poglavje nam pokaže skrivnost velikega Babilona, ki je religiozna vlačuga:
Angel pa mi je rekel: »Zakaj si se začudil? Razložil ti bom skrivnost ženske in zveri, ki jo nosi in ima sedem glav in deset rogov.«

18. poglavje kliče k ločitvi od velikega Babilona:
»Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge.«

19. poglavje opisuje Jagnjetovo gostijo tistih, ki so izšli iz velikega Babilona:
»Veselimo se in radujmo ter mu izkažimo čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila. Dana ji je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice.«
Tančica so namreč pravična dela svetih. In rekel mi je: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo.«

20. poglavje opisuje kraljevanje Neveste z Jezusom Kristusom, torej tistih ki so odšli iz Babilona:
»To je prvo vstajenje. Blažen in svet, kdor ima delež pri prvem vstajenju! Nad takimi druga smrt nima nobene oblasti, ampak bodo postali Božji in Kristusovi duhovniki ter bodo kraljevali z njim tisoč let.«

21. poglavje prikaže Jagnjetovo Nevesto:
»Pridi, da ti pokažem zaročenko, Jagnjetovo nevesto!«

22. poglavje prikazuje novi Jeruzalem, novo nebo in novo zemljo. Vse je novo.
»Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali bodo na veke vekov.«

dcerovse
09.01.2009, 11:15
Ni problem v veri , problem je v ljudeh in istitucijah ki vero razlagajo (cerkev).
Ta cerkev si pa jemlje (ali pa bi rada) imela božansko moč, ki si jo je prisvojila pa smrti Kristusa .

Andreea
09.01.2009, 23:00
Sedaj živimo v zadnji cerkveni dobi, ki se približuje h koncu. Kaj se bo zgodilo po teh dobah?
Po drugih razlagah pa recimo ta "konec cerkvene dobe", ki naj bi nastopil v začetku 21. stoletja, po nekem čudnem ključu sovpada s koncem zemljine dobe v znamenju vodnarja. Po podobno čudnem ključu, kot sovpada (krščancki) Božič, sveti trije kralji in ostali veliki prazniki s posebno nenavadno razporejenimi planeti in zvezdami (s soncem vred). Prehod iz znamenja rib v znamenje vodnarja naj bi bil po ugotovitvah astronomije (in zanimivo, tudi astrologije) posebno kaotičen, kar sovpada z izginotjem tega sveta v krempljih Luciferja.


Kar me pri tem zabava je, da je slavni Nostradamus (katerega prerokbe so sicer ponavadi napačno razumljene/interpretirane prav zaradi simbolizma, ki ga je uporabljal v strahu pred krščanskimi fanatiki, seveda, v kolikor rahlo sanjavo predpostavimo, da so njegove prerokbe pravilne) napovedal, da bomo prešli iz dobe Rib (ki naj bi bilo v znamenju znanja in individualizma) v dobo Vodnarja (ki naj bi bila doba nesebične ljubezni in enotnosti :clown: pomojem je za to ene par tisoč let prezgodaj ).
Prehod naj bi zaznamoval konec krščanstva IN nova dobe se imenuje "zlata doba, ki bo prinesla 1000 let miru.
Zanimiva povezava, moram reči. :d


Ah, pa da ne omenjam zdravilnih žitnih krogov, s katerimi nam naši zunajzemeljski prijatelji aka vesoljski bratje iz Marsa in Venere poskušajo pomagati razviti energijo nove dobe vodnarja, ko se bo prikazal Maitreja, ki se trenutno skriva v Londonu in čaka na povabilo medijev. Teh bitij seveda ne moremo zaznati, ker bivajo na višjih eterskih ravneh (tu bomo malo pogledali čez prste in zanemarili dejstvo, da je bila teorija o etru in mehanskem valovanju zavržena že leta 1887 ko sta dva čudna strica, Michelson in Morley, delala poskuse z interferometrom in svetlobo).

Andreea
09.01.2009, 23:07
Marsikdo nikoli v celoti ni bral knjige Razodetja in je verjetno nikoli niti ne bo.

Aha, in ti si jo bral, po možnosti v izvirniku, s čimer se izognemo napakam v prevodu in samovoljnemu prirejanju?

Ali pa verjameš večkratnim prevodom in temu, da ti je nekdo povedal, da knjigi ni dovoljeno ničesar dodati ali odvzeti?

dcerovse
10.01.2009, 08:49
Iz nič ustvaril življenje.
A so torej sodobni genetiki postali bogovi.

Kal-El
10.01.2009, 13:41
ok samo neki me zanima: kdaj boste šli spet jehovci na Veliko Planino s čolni pa na podobne hribe??? A se vam ne da več od bajte do bajte hodt pa ste se zdej na forum spravl? Tole je tko kt bi listal po stražnem stolpu in podobnem rumenem tisku...
Zemlja stara 6000 let, pol pa svizc zavije čokolado u folijo anede:dontknow:

Vernik
10.01.2009, 14:30
Aha, in ti si jo bral, po možnosti v izvirniku, s čimer se izognemo napakam v prevodu in samovoljnemu prirejanju?

Ali pa verjameš večkratnim prevodom in temu, da ti je nekdo povedal, da knjigi ni dovoljeno ničesar dodati ali odvzeti?

Pri napisanih besedah iz Razodetja 22,18-19 se res zamislimo: »…če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.«

Mogoče ne gre toliko za napake pri dobesednem prevajanju iz izvirnih besedil, kot pa za poizkus odvzemanja življenja, ki je v tej pisani Besedi.
Nekatera manjša neskladja poznam, recimo Razodetje 1,12: »Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril z menoj.«
Pravilno je: » In obrnil sem se, da bi videl glas, ki je govoril z menoj;«.
Moderni razlagalci so mnenja, da ne moremo videti glasu in so spremenili besedilo. Ampak Bog je hotel ravno to, da bi mi danes zastali in pogledali glas, ki govori. To je bil Sveti Duh, ki je govoril skozi glasnika 7. Cerkvene dobe. Mi moramo danes »videti« njegov glas in sprejeti Besedo v času našega življenja.

Ali pa Razodetje 10,7: »V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost.«
Pravilneje je: »…temveč v dneh glasu sedmega angela, ko bo trobil, se tudi dopolni Božja skrivnost.«
Spet je glavni poudarek na GLASU. To je za nas zelo pomembno, ker danes enostavno moramo slišati glas sedmega angela, ki je glasnik zadnje 7. Cerkvene dobe.

Ali pa Razodetje 2,13: »….in nisi zatajil vere vame niti v dneh….« Pravilno je : »…in nisi zatajil moje vere…«.
Ne gre za našo vero v Kristusa, temveč za Kristusovo vero, ki je nadomestila našo nevero ravno takrat, ko je za nadaljevanje odrešenjskega procesa potrebna zgolj vera.

To delajo religije. In kaj so naredile religije skozi zgodovino? Gonilna sila religije je satan, zato je tudi religija v nasprotju z Božjim načrtom odrešenja. Religija pomeni »pokrivalo« in ona je simbol lista s katerimi sta si Adam in Eva sešila predpasnike. Ampak človek se ne more pokriti sam, temveč ga lahko pokrije samo Bog. Zaradi človekovega greha je Bog ubil določeno žival in z njegovo kožo oblekel prva dva človeka. To seveda v simboliki pomeni, da je za opravičenje človeka bila potrebna prelita nedolžna kri. In tako je bilo skozi vso Staro zavezo vse do Kristusovega prihoda. Njegova prelita kri je bila večja in je zadostila za »pokritje« celotnega človeštva.

In če človek poizkuša odvzeti to SILO ŽIVLJENJA iz Besede, mu veljajo tiste vrstice iz Razodetja. To ravno delajo religije. Iz originalnega semena je religija naredila hibridno seme, v kateri ni življenja. Kako? K Besedi Svetega pisma je dodala natanko določena pravila obnašanja v cerkvi, doktrine, dogme, veroizpovedi, ki omejujejo Besedo, v naprej sestavljene molitve in podobno. S tem avtomatsko nekaj dodaja in zopet nekaj drugega odvzema. Primer iz realnosti: To počnejo biologi z naravnimi semeni. Rezultat je velik pridelek, velika zrna, v njih pa ni življenja. Ravno tako je z Božjo Besedo. Njej so hoteli odvzeti originalni del in jo križati s človeškim mišljenjem. Tako smo dobili bogate religiozne ustanove, ki kontrolirajo svetovno politiko, vendar v njih ni ORIGINALNEGA ŽIVLJENJA. Njim bo Bog odvzel delež. Posamezniki pa se bodo seveda rešili, če bodo izšli pravi čas. In o tem govori RAZODETJE Jezusa Kristusa.

dcerovse
10.01.2009, 19:06
Vidim da ti brenka.

Whitezero
10.01.2009, 19:21
Samo par enovrstičnic:

za začetek slika
http://lh5.ggpht.com/carlos57775/SCobc6EL_hI/AAAAAAAABys/RG0y66Z3ZDY/s288/Don%27t%20feed%20the%20troll.jpg

Jaz vam svetujem le eno, ignorirajte take uporabnike, ker jih nobena stvar ne prepriča v nasprotno.

Navkljub tisočerim dokazom verjamejo v vsemogočnost biblije in pri tem zanemarjajo tok časa, popravke, napačne prevode, celo to, da bazira na trlih temeljih itd.

Vernik
10.01.2009, 21:40
Če se že tukaj omenjajo Jehovove priče, naj vam na praktičnem primeru na eni od njihovih dokktrin povem, kako se poizkuša Besedi odvzeti njena verodostojnost in resnica:

Oni trdijo, da Adam ne bo imel odrešenja, ker je imel polno spoznanje in je prostovoljno šel v greh. Zato bo večno pogubljen. Za njega ni odkupitve.

Poglejte v kakšni zmoti so. On nikakor ne more biti pogubljen, ker je del Boga. Bog ne more umreti. Tu gre za proces. Kar je prvi Adam žrtvoval, nam je zopet pridobil poslednji Adam. Prvo pismo Korinčanom 15,45 pravi: »Tako je tudi pisano: Prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči Duh.«
Ta Duh je Jezus Kristus. Vendar je bil tudi na prvem Adamu isti Duh. Vedeti moramo namreč, kdo je bil prvi Adam in kakšen položaj je imel. On je bil podoba Boga, Božji sin in res je, da je imel polno spoznanje glede greha. On ni bil rojen iz spolnega odnosa. On je bil ustvarjen iz Besede. Lahko rečemo, da je bil mali Bog, saj Pismo jasno pravi, naredimo človeka po svoji podobi. Pismo govori tako samo o Adamu in ne o vseh ljudeh.
Adam je šel prostovoljno v greh, da bi zaščitil Evo, ki je bila del njega. On je praktično rešil svojo ženo Evo pred večno smrtjo. Če bi Bog izbrisal Evo, bi s tem izbrisal tudi Adama in s tem tudi del SEBE, ker je bil Adam pač del Boga. Da pa bi Bog izbrisal sebe, pa pa enostavno ni možno, ker je on večen in neminljiv.
In Jezus Kristus je storil z nami popolnoma isto stvar, kot prvi Adam z Evo. Zato pa ga SP imenuje poslednji Adam. To je isti Duh. Jezus Kristus ima Nevesto (Evo), ker je on postal greh za nas, točno tako kot je Adam postal "greh" zaradi Eve. Jezus nas je rešil večne smrti in nam zopet pripeljal ŽIVLJENJE.

To je RAZODETJE. Nekateri - kaj ne vidite tega. Ne glede, kako so skozi zgodovino pačili BESEDO, je ona ostala neokrnjena. Sedaj se je razodela v polnosti. Vse je jasno in vse je znano.
Za Nevesto je obračun narejen in ne pride na sodbo. Zapomnite si besede iz Rimljanom 8,1: "Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu."

dcerovse
11.01.2009, 18:46
Na "Praktičnem primeru". Kak nam boš pa to pokazal. A misliš tako kot umetno dihanje ?

Vernik
12.01.2009, 08:36
Na "Praktičnem primeru". Kak nam boš pa to pokazal. A misliš tako kot umetno dihanje ?

Praktični primer je v tem, kako lahko nekdo spremeni resnico.
- Resnica je, da ima Adam večno ŽIVLJENJE, ker je del Boga.
- Laž je, da bo šel ADAM v večno pogubo.

Če je bil ADAM del Boga in Biblija pravi da je bil, je od njega prejel tudi večno življenje, ker Bog je večen. Večno življenje pa se ne more prekiniti, ker potem že v sami osnovi ne bi bilo večno, ampak samo »končno«. Adam je vse to vedel, zato je prostovoljno šel v greh, da bi zaščitil EVO, ker je vedel, da nekoč pride »odkupitelj« Kristus.
Prav tako je z nami. Ne z vsemi, ampak z mnogimi. Ni važno, kako ste grešili. Vi ste bili že pred stvarjenjem sveta zapisani v Jagnjetovi knjigi življenja. Ko še ni bilo ničesar, ste pri Bogu že imeli večno življenje. Zato se tudi imenuje »večno«, ker to življenje nima ne začetka in ne konca. Greh vam enostavno ni mogel nič odvzeti in nič spremeniti. To, kar sedaj preživljate, je samo proces rojstva.
Pismo Efežanom 1,4 pravi: »…pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.«

V Razodetju je opisana ravno ta knjižica, s katere »Jagnje« odtrga sedem pečatov.
Razodetje 5,7: »…Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu.«
In nato v Raz 6,1: »Videl sem, kako je Jagnje odtrgalo prvega izmed sedmih pečatov….« Tako se to nadaljuje vse do sedmega pečata. Ko so bili odtrgani vsi pečati, se je iz te knjige lahko prebralo vaše ime. Danes je ta knjižica odprta. Raz 10,8 pravi: »…Stopi in vzemi odprto knjižico; ta je v roki angela, ki stoji na morju in na zemlji…« Mi moramo sedaj to knjižico sprejeti v svoje roke, to je v naš um.
In na koncu še opozorilo iz Raz 21,27: »..Vanj ne bo nikdar stopilo nič nečistega, tudi ne, kdor počenja gnusobo in laž, ampak bodo vstopili samo tisti, ki so vpisani v Jagnjetovi knjigi življenja.«

Laž ni del Jagnjetove knjige življenja.

In zato sem navedel praktični primer, kako religija doda k življenju smrt, ter vse skupaj pomeša. Adamu, ki mu pripada ŽIVLJENJE, dodeli SMRT, ki mu ne pripada. Kaj dobimo? Debelo hibridno seme brez večnega življenja. Dobimo napihnjeno zgodbo, atrakcijo, ki je za ljudi privlačna, ampak v sebi nima kali življenja. V sebi ima laž.
Ta princip danes uporabljajo vse moderne poročevalske hiše. Vsa današnja poročila so prežeta s smrtjo, tragičnimi dogodki in celo največja grozota kot je vojna, se neposredno prenaša po televiziji. Res je, to je atrakcija, dviga adrenalin, to nas privlači, dviguje procent gledanosti, postajamo slavni, za najbolj strašljivo fotografijo lahko dobimo celo nagrado itd… Ampak to nam ne bo prineslo življenja, temveč samo depresijo, temo.

dcerovse
12.01.2009, 17:15
Če boš razmišljal s svojo glavo in ne boš dovolil , da drugi razmišljalo ali so razmišljali z tvojo, boš še prišel do marsikaterega novega spoznanja , ki pa bo res tvoje - ne pa tuje.
Tako pa si del črednega nagona.
Svetoval bi ti da se v svojem življenju začneš ukvarjati z delom , potem pa ne bo časa za takšna neproduktivna razmišljanja, ker enostavno za to ne bo časa.

Whitezero
12.01.2009, 20:08
Ne vem kateri verski skupnosti pripada Vernik, ampak definitivno ne RKC-ju, ker oni imajo centraliziran sistem in ne dovolijo takih interpretacij. Ampak to tudi ni več važno.


Bog je ustvaril nas.
Mi smo boga ustvarili.

Bog nas lahko ubije.
Mi lahko ubijemo boga.

Vsi, ki smo racionalni in razmišljamo s svojo glavo - pojem MISLITI se premalo izkorišča, na žalost - bomo takoj ubili vse izmišljotin in vse verske knjige brez težav diskretirali kot znanstveno fantastiko. Boga ni in nikdar ni bilo. Zanikam Svetega duha, hudiča, angele, brezmadežno rojstvo device, alaha, mohameda kot njegovega poslanca(čeprav je resničen), Jezusa, thora, odina, rdečo kapico, volkodlaka, vampirje, drakulo, skratka vse kar nima nobenih dokazov, ki bi potrdili obstoj teh izmišljenih bitij.

Tudi krščanstvo, islam in hinduizem bodo UMRLE, kot so umrla rimska, grška, nordijska egipčanska ter druga božanstva. Nadomestila jih bo druga vera ali pa kar celo racionalnost.

Nesporno dejstvo je, da če je človek bolj izobražen, ima preskrbljene osnovne potrebe ter si lahko privošči luksuzne dobrine za svoje življenje ne potrebuje veliko otrok, kaj šele božanstva.

Povsem druga pesem pa so revni ljudje, ki so obupani, živijo v bednih razmerah in se komaj prebijajo iz dneva v dan, ti pa so izjemno pobožni, saj verjamejo v boljši svet po smrti. Ampak to lažno upranje je varljivo. Da bi spremenili stanje bi se morali oni spremeniti, postati bolj izobraženi, se motivirati za višji cilj in le tako bi si izboljšali svoj položaj.

V interesu verstev in religij je, da so ljudje neuki, berejo zastarele verske knjige, imajo otroški pogled na svet (črno-bel), si ne širijo znanja z drugimi viri. Skratka postanejo sužnji vere/religije.

Kar je zelo žalostno, saj bi človeštvo se še bolj izboljšalo, če ne bi verovalo.

Dobri ljudje so dobri, slabi so slabi. da pa dobrega človeka spremeniš v slabega pa potrebuješ vero/religijo.

Babi2
13.01.2009, 09:02
Amen:d. :veryevil:

PS. Pred časom sem že rekla, da se v tole debato ne bom več oglašala in kot mi dokazujejo še nadaljnji posti Vernika, sem imela prav. Dvomim, da ima kak smisel, da kdorkoli poskuša kakorkoli komentirati njegove prispevke, razen, če je kdo od nas usposobljen in kompetenten za obravnavo kliničnih primerov, ima voljo in vidi smisel v izvajanju postopkov preko interneta.

Svetopisec
13.01.2009, 09:58
Prva doba - EFEZ - ciljati na nekaj, ( od leta 53 do 170 ). Zakaj tako ime? Tu je satan že ciljal na prvo cerkev, ki je bila ustanovljena na binkoštni dan. To je bila v resnici prava Kristusova Cerkev, ki pa jo je na vsak način hotel uničiti. Na kakšen način? Tako da se je infiltriral, vtihotapil v njo. Postal je del te cerkve. Za to je uporabil posameznike, ki so si hoteli podrediti iskrene vernike. Ta proces se imenuje NIKOLAIZEM, kar pomeni »osvajanje laikov«. Zato lahko beremo v Raz 2,6: »Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim.«
Ta proces se je stopnjeval vse do leta 312, ko je nikolaitski duh končno prevladal in si podredil vse vernike. Na Nicejskem kocilu je bilo vse to samo zapečateno in potrjeno. Zgodovina vam bo to gladko potrdila.

Zato se druga cerkvena doba imenuje SMIRNA - grenak, ker z grenko izkušnjo v tem času pravi verniki umirajo v preganjanju.

Tretje obdobje pa se seveda ne more imenovati drugače kot PERGAM - resnično poročeni, ( od leta 312 do 606), ker se je v tem obdobju padla cerkev poročila z državo. Z njo se je poročilo rimsko cesarstvo , ki je bilo takrat že smrtno ranjeno. (predstavnik cesarstva je bil Konstantin.) Raz 13,3: »Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila..« Pozdravila pa se je zato, ker je umirajoča politična sila dobila novo svežo religiozno moč.
In ta cerkev, ki je bila ob ustanovitvi na binkoštni dan čista devica, je postala vlačuga, in se je pričela vlačugati s političnimi silami. Postala je celo njihova prva in vodilna »dama«. Njo opisuje Razodetje 17,2: »…Z njo so se vlačugali kralji zemlje, prebivalci zemlje pa so se upijanjali z vinom njenega vlačugarstva.«
Lahko poveš kaj več o tem nikolaizmu? Zdi se mi, da osvajanje laikov (ali kratko malo ljudi) ne pomeni nič drugega kot misjonarjenje. Prevsem pa se mi zdi zanimivo, da je cerkev določila knjige Svetega pisma in med temi še posebej Razodetje, ravno ko je nikolaizem prevladal.

primmy
13.01.2009, 11:29
Žaljitve, žaljitve in žaljitve!
Ali je to vse, kar en izobraženi ateist premore?

... to se tud jst sprašujem ...

Whitezero
13.01.2009, 11:33
Žaljitve, žaljitve in žaljitve!
Ali je to vse, kar en izobraženi ateist premore?

Ali se ti sploh ne zavedaš, da s svojimi izjavami o vestvih, obstoju namišljenih bitij in raznih enačb o času žališ zdravi razum racionalistov, torej nisi nič boljši od mene, ki te skušam z argumenti spodbijat. In niti enkrat nisem izrekel hujših žaljivk, mogoče kakšno malo žaljivko, ampak to tudi ni pomembna.

Vera/Religija sta zelo veliki žalitvi za razum in racionalnost, pa se sploh pogosto oglašam s tem, ne ne morem, ker je večina ljudi vernih.

Takole, uradno najavjam, da ne bom več komentiral na odgovore oseb kot je Vernik, ker je debata z njimi nemogoča.

Pa uživajte v guncanju te teme do smrti.

primmy
13.01.2009, 11:41
Amen:d. :veryevil:

PS. Pred časom sem že rekla, da se v tole debato ne bom več oglašala in kot mi dokazujejo še nadaljnji posti Vernika, sem imela prav. Dvomim, da ima kak smisel, da kdorkoli poskuša kakorkoli komentirati njegove prispevke, razen, če je kdo od nas usposobljen in kompetenten za obravnavo kliničnih primerov, ima voljo in vidi smisel v izvajanju postopkov preko interneta.

Lej, ČIST NOBEN te ne sil da to bereš ali komentiraš. Ti pač drugače dojemaš stvari in se s tem sprijazni. Naslov te teme je Razlaga razodetja, zadnje biblijske knjige, tako da tvoji komentarji niso pod pravim naslovom. Babi2 in Whitezero, ustvarita si novo temo ki bo nastrojena proti Bogu in napišita vsa svoja dognanja, dokaze, svoje več desetletne študije (ane Babi2?) ki kažejo na to, da Bog ne obstaja.

Babi2
13.01.2009, 11:43
Žaljitve, žaljitve in žaljitve!
Ali je to vse, kar en izobraženi ateist premore?

Ne, lahko dodam še eno: v slovenščini se zgoraj ponavljana beseda napiše takole: žalitve.

Babi2
13.01.2009, 11:54
Naslov te teme je Razlaga razodetja, zadnje biblijske knjige,.
Oh, ko bi ti vedel, koliko razlag tega besedila so ljudje že spravili skupaj ...


svoje več desetletne študije (ane Babi2?) ki kažejo na to, da Bog ne obstaja.

Me veseli, da si si zapomnil kakšne od mojih zapisanih besed :), žal pa vsaj tistih, ki so bile napisane ob zgoraj navedenih, očitno nisi razumel, saj iz njih izvajaš sklep, ki ga nisem zapisala.

Zdaj pa čisto zares dokončno - veliko veselja ob pogovorih z enako mislečimi želim!

primmy
13.01.2009, 11:56
Ali se ti sploh ne zavedaš, da s svojimi izjavami o vestvih, obstoju namišljenih bitij in raznih enačb o času žališ zdravi razum racionalistov, torej nisi nič boljši od mene, ki te skušam z argumenti spodbijat. In niti enkrat nisem izrekel hujših žaljivk, mogoče kakšno malo žaljivko, ampak to tudi ni pomembna.

Vera/Religija sta zelo veliki žalitvi za razum in racionalnost, pa se sploh pogosto oglašam s tem, ne ne morem, ker je večina ljudi vernih.

Takole, uradno najavjam, da ne bom več komentiral na odgovore oseb kot je Vernik, ker je debata z njimi nemogoča.

Pa uživajte v guncanju te teme do smrti.

Zahvaljujem se vama (Babi2 in Whitezero) za sodelovanje

Kal-El
13.01.2009, 16:27
še vedo sem mnenja, da so jehovci zavzeli forum :veryevil: ... Ali pa res nekateri živijo v nekem svojem čudnem svetu in ne priznavajo napredka, znanstvenih dognanj in podobnega... Ne vem no... zase vem da sem dovolj razgledan, o veri, religiji in tem imam svoej mnenje in prepričanje...ne spuščam se pa v raziskovanje svetega pisma in podobnega...zato imamo ljudi, ki se šolajo zato in se jim reče Teologi.

Vernik
13.01.2009, 16:32
Lahko poveš kaj več o tem nikolaizmu? Zdi se mi, da osvajanje laikov (ali kratko malo ljudi) ne pomeni nič drugega kot misjonarjenje. Prevsem pa se mi zdi zanimivo, da je cerkev določila knjige Svetega pisma in med temi še posebej Razodetje, ravno ko je nikolaizem prevladal.

Ta tema je zelo občutljiva.
Nikolaizem je bil proces, ki je deloval predvsem znotraj cerkve in njegov cilj je bil vzpostaviti sistem nadzora nad verniki. Hotel je imeti nadzor nad tem, kaj se bo v cerkvi učilo, kako delovati, kdo bo kaj učil itd. Tu seveda ni več skrivnost, da je iz tega izšel sistem, ki ga poznamo pod imenom rimo-katoliška cerkev. Veliko ljudi se je že spraševalo, zakaj nastopa v imenu ta »rimo«. To je maziljenje umirajočega cesarskega Rima, ki je prešlo na to cerkev. Umirajoča politična sila je dobila novo religiozno moč.
Njo opisuje v Razodetju 13,3: »Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo.«

Nikolaizem je deloval približno tako:
Na binkoštni dan so bili vsi ljudje v tej cerkvi polni Svetega Duha. Vodil jih je Jezus Kristus v formi Tolažnika, ki pa je Sveti Duh.

Z leti je cerkev rasla in v njo so se vključevali tudi tisti, ki niso bili iskreni verniki in zato niso bili napolnjeni s Svetim Duhom. Videli so veliko moč v cerkvi, zato so se vključili in so začeli uvajati razna izobraževanja in usposabljanja, da bi lahko nadzirali vodstvo posameznih skupnosti celotne cerkve. Niso bili sposobni prisluhniti Duhu, zato so našli »nadomestek«. To je bila stroga organiziranost. To so začetki NIKOLAIZMA, ki so nastali v prvi Efeški dobi in zato pravi v Razodetju 2,6: »…Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela NIKOLAJEVCEV, saj jih tudi sam sovražim.«
Pred tem delovanjem jih svari še v Pergamonu, 3. cerkveni dobi. Razodetje 2,15: »Prav tako imaš tudi ljudi, ki sledijo nauku NIKOLAJEVCEV.«

Razmerje teh članov se je z leti v cerkvah začelo drastično spreminjati. Kmalu so prevladali ambiciozni učeni posvetni člani, ki so bili pametni in učeni ljudje ter so začeli uvajati hierarhijo. Določili so vodilne ljudi, katerim so bili podložni nižji vodje in tako vse do najnižjih pastirjev, ki so vodili ljudstvo. Tako niso iz cerkve izpodrinili samo SVETIH ljudi, ampak celo samega Svetega Duha. V 3. Cerkveni dobi (od leta 312-606) je bilo tako rekoč že vsega konec. Satan je zavladal v cerkvi, zato pravi v Razodetju 2,13: »Vem, kje prebivaš: tam, kjer ima satan svoj prestol…… , …. kjer domuje satan.«

Ta preurejena skupnost ni več Kristusova Cerkev. In ta institucija je odslej zelo preganjala pravo Kristusovo Nevesto.
Prvotna cerkev je preganjala svojo »dvojčico« Kristusovo Nevesto. To pa je vzorec, ki ga je Bog razkril v začetku Svetega pisma v zgodbi o dvojčkih Kajnu in Abelu. Popolnoma isti princip se odvija med dvojčkoma Jakobom in Ezavom.

Seveda so se v tej instituciji vedno znova pojavljali ljudje, ki bi si želeli reformirati cerkveni sistem. Ampak niso uspevali, ker še ni bil čas za to. Čas je napočil komaj leta 1520 z nastopom Martina Luthera. Končno so se odprla vrata za pobeg iz obstoječega religioznega sistema. Vendar njegovi pripadniki pozneje tudi sami ustanovijo cerkev in s tem novi sistem. Niso se zavedali da so s tem »rodili« hčerko velike matere cerkve. Odvrgli so stare in si napisali nove svoje veroizpovedi, doktrine in zemeljske nauke. Torej pojavil se je popolnoma enaki vzorec. Zato tudi opisuje njeno ime v Raz. 17,5 kot: »Véliki Babilon, mati vseh vlačug in gnusob na zemlji.« Če tu nastopa kot mati, očitno morajo nekje biti tudi hčerke.

Ti sistemi so se ogradili tako močno, da so v njih lahko vstopali samo »njeni«in tisti, ki so sprejeli »pravila igre«. In tako je še danes. Ne moreš biti katoličan, metodist in binkoštnik hkrati. Enostavno moraš izbrati, komu boš pripadal.

Seveda so vse te cerkve misionarile med neverniki. To ni nikolaizem. Na grobo rečeno je misionarjenje povečevanje članov, pridobivanje v svoje vrste. Tu gre za princip večji si, močnejši si. Pri tem so uporabljali vsi različne metode in prijeme. Tudi humanitarne, človekoljubne, hvala Bogu.

RKC je enostavno morala sprejeti kanon Svetega pisma. S tem ni naredila škode pisani Besedi, ker je v njej zajeto vse, kar je za nas potrebno. V ta kanon je sprejela tudi Razodetje in ravno ta knjiga opisuje dramatični padec tega cerkvenega SISTEMA. Pravim sistema in ne vernikov, da ne bi bil kdo od katoličanov užaljen… Na videz paradoksalno, ampak očitno Bog tako deluje.
Tudi knjigo o Ruti so enostavno morali sprejeti v ta seznam, pa dolgo niso vedeli zakaj.

Vernik
13.01.2009, 16:51
Še proces nikolaizma v skici:

1740

ARP
14.01.2009, 07:13
Ah vernik ko bi le znal angleško:

Priročnik o življenju. (http://www.youtube.com/watch?v=kAIpRRZvnJg&fmt=18)

Vernik
14.01.2009, 16:35
Ah vernik ko bi le znal angleško:

Hvala.

To, kar se vidi iz te risane animacije, sem jaz doživel v resničnosti. To je bila zame kruta resničnost, če je zate mogoče samo dobra zgodba. Jaz sem doživel popolnoma isto, kot ta mali deček.

Vendar je v življenju potrebno dosti več kot pa lepa teorija iz risank. Potrebno je enostavno iti skozi ta proces, se sam prebiti in na lastni koži občutiti pritisk.
Jaz sem bil tako kot ta mali deček zelo zgodaj potisnjen v kalupirano okolje. Vse je bilo določeno, splanirano, »omarica je imela dva predalčka«. Vse je bilo v redu in vsi zadovoljni. Hodil sem v cerkev ministriral, bil maksimalno aktiven, član molitvene skupine, vendar sem nekega dne vzel v roke Sveto pismo in pričel brati. Bral sem in bral ter ugotovil, da ni vse tako kot so me učitelji učili.
Spoznal sem, da obstajajo ljudje, ki so si po navodilu iz Svetega pisma naredili drugačno »omarico«.
Moji so jih zaničljivo imenovali protestanti. Spraševati sem se začel, zakaj so oni imeli drugačne omarice (drugačno doktrino). Pokukal sem k njim. Hotel sem videti njihov načrt.
»NIKAR, NIKAR«, so me opozarjali, »Na tankem ledu si, padel boš, izgubil boš božjo milost, vero itd.«
Pa vendar mi ni dalo mira. Vzel sem Sveto pismo in začel sam po svoje zbijati svojo omaro. Seveda sem imel pomanjkljivo znanje, marsikaj sem si predstavljal po svoje in omarica seveda ni stala. Tudi jaz sem jo moral podpreti s knjigami. Imel sem izpisano in razčlenjeno celotno Razodetje, pa si nisem mogel s tem nič začeti. Moral sem svoj izdelek razbiti. V okolju, kjer sem prej deloval med prijatelji, so me začeli imeti za »jehovca«, ljudje, s katerimi sem prej molil z ramo ob rami me niso nikoli več poklicali.
Tudi jaz sem ugotovil, kaj je to. To je STRAH. Njih je strah.
Ujeti so v okovih religioznega sistema in ne morejo ven. Nenadoma sem ugotovil, da me ni več ničesar strah. Nekaj časa sem hodil naokrog s svojo novo lastno »omarico«, in občudoval dela drugih mojstrov ter njihove »omarice«: Kenneth E. Hagina, Merlin R. Carotersa, Davida Wilkersona, Dereka Princa, Ellen White, Anthonyja De Mello-a, posebno pa Smitha Wiggleswortha. Ta mi je bil zelo drag.

Za večino se tukaj zgodba konča. Tako kot v tej animaciji. Vsi se imajo radi in vsem je lepo!

Vendar v realnosti ni tako. Stvari niso tako preproste in nedolžne. Obstaja NATANČEN NAČRT OMARICE. Bog ga je razodel in ne človek.
Bog je v tej zadnji dobi zopet objavil sebe in to skozi glasnika zadnje 7. cerkvene dobe. Skozi William Marrion Branham-a. Bog je najavil konec poganskih časov in razodel svoj načrt v popolnosti. Zato je naslov tega foruma RAZODETJE, ker Bog danes razodeva, kar je bilo zagrnjeno. Res je, da je »kip« mojstra bil že zdavnaj izdelan, ampak ravno sedaj pregrinjalo pada iz njega. Pada, da bi bil vsem viden.

O tem so v prejšnjih časih vsi govorili. Sedaj je to tu. Sedaj se dogaja. Drugi Kristusov prihod. V zgodovini še ni bilo močnejše Božje manifestacije, kot v času Branhama. Prebrskajte po internetu in se prepričajte sami.
Zaradi izredno slabe informiranosti ter blokade v takratnem jugoslovanskem prostoru o velikih dogodkih na področju pridiganja evangelija ljudje ne vedo praktično NIČ.
To, kar se je zgodilo v preteklem stoletju, ne sme ostati skrito. Moja želja je, da na nek način našim bralcem približam vsaj nekaj izredno pomembnih dogodkov, ki so se odvijali po celem svetu.
Če vam je bil prerok zadnjega časa do danes skrit, od tega trenutka to ne bo več tako.
To vam obljubljam kljub smešenju.
Pa saj smo »bedaki« za Kristusa in ni nam žal.

dcerovse
14.01.2009, 19:12
Potem ko si se zbudil ..... o glej --RAZODETJE.
Zadnji stavek pa velja samo za tebe..... mene ni zraven.

mizarstvo.lorencak
14.01.2009, 21:55
Ker je geneza zelo povezana z Razodetjem, bom napisal nekaj mojih razlag o stvarjenju.

No, jaz razumem genezo ali prve dni stvarjenja, kot pot človekovega duhovnega razvoja in mislim, da ima malo skupnega z materijalnim stvarjenjem zemlje. Zato moramo gledati povsem z duhovne plati. Besede, ki opisujejo materijalno, so zgolj prispodobe in ob enem služijo za opis duhovnosti. Duhovnosti ne moremo na papir drugače zapisati kot z materijalnimi črkami in materijalnimi prispodobami.

Ko pa bomo nekoč prerojeni v Duhu, pa ne bomo več rabili črk in papirja, da bi se lahko sporazumevali, ampak bo vsa modrost in duhovnost vsak trenutek prisotna v nas samih.

Od prvega do četrtega dne v stvarjenju so opisane štiri razvojne stopnje duhovnega razvoja človeka, od začetno mračno materijalno grobega človeka, ne sprejemljivega za kanček duhovnega, do razsvetljenega človeka, popolnoma duhovnega in prežetega z Svetim duhom.

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna in bila je tema nad globinami; Božji duh pa je lebdel nad vodami.
In Bog je rekel: Bodi svetloba!" In bila je svetloba Bog je videl, da je svetloba dobra; tedaj je ločil svetlobo od teme. Svetlobo je imenoval dan in temo noč. Tedaj je iz večera in jutra nastal prvi dan.

V pomenu teh besed se da razbrati zgolj duhovni pomen, nebo pomeni, v človeku ustvarjeno duhovno, zemlja, pa kar je naravnega; materijalnega v človeku. In ta je še bila pusta in prazna. Vode; so naša slaba spoznanja v vseh stvareh, nad katerimi pač lebdi Božji duh, toda človek Ga še ne spozna.

Zaradi prevelike teme človeka, Bog pošlje Svojo svetlobo človeku in vidi, da mu svetloba dobro dene za njegovo temo, ampak človek tega noče in ne more sprejeti. Zaradi tega se potem tudi zgodi delitev v človeku in dan in noč se namreč ločita in človek v sebi spozna prejšnjo noč svojega srca.

Človekova naravna bit je pozni večer, torej noč. Ker pa Bog človeku da svetlobo, je ta svetloba človekova prva jutranja zarja, in tako iz človekovega večera in jutranje zarje resnično nastane njegov prvi dan življenja.

Pa lep pozdrav.

Svetopisec
14.01.2009, 22:51
Ta tema je zelo občutljiva.
Nikolaizem je bil proces, ki je deloval predvsem znotraj cerkve in njegov cilj je bil vzpostaviti sistem nadzora nad verniki. Hotel je imeti nadzor nad tem, kaj se bo v cerkvi učilo, kako delovati, kdo bo kaj učil itd. Tu seveda ni več skrivnost, da je iz tega izšel sistem, ki ga poznamo pod imenom rimo-katoliška cerkev. Veliko ljudi se je že spraševalo, zakaj nastopa v imenu ta »rimo«. To je maziljenje umirajočega cesarskega Rima, ki je prešlo na to cerkev. Umirajoča politična sila je dobila novo religiozno moč.
Najprej nalepša hvala, da si si vzel čas in mi obširno odgovoril. Odgovor ni do kraja potešil moje radovednosti, toda sam priznavaš, da je vprašanje občutljivo, zatorej je moč pričakovati nekaj nestranjanja ali dvomov. (Mimogrede sva si tudi sicer na nasprotnih nazorskih bregovih, moj vzdevek nima zveze s Svetim pismom).

Ne vem, ali se kdo res sprašuje, zakaj je katoliška cerkev rimska, ko pa je vendarle jasno, da se s tem označuje cerkev rimskega patriarha, papeža, katerega prvenstvo katoličani utemeljujejo s SP. Rimska cerkev se je ločila od cerkve drugih vzhodnih patriarhov ravno v boju s politično močjo Rimskega cesarstva, ki ga v Rimu že dolgo ni bilo več. (Mimogrede, pravilno je 'rimskokatoliška cerkev'.)

Če prav razumem, označuje nikolaizem oblikovanje ureditve prve cerkve in njenega nauka. Drugače se mi zdi povsem upravičen potek ob vse številčnejšem članstvu in predvsem vse večji zemljepisni in časovni oddaljenosti od dogodkov z JK, zaradi česar je bilo nujno treba zbrati dela, ki so ohranjala nauk prvih kristjanov. Zato je cerkev tudi spisala NZ, določila knjige SP in izločila sumljiva dela.

Pri tem ne morem razumeti, zakaj bi pri tem cerkev, ki je bila domnevno dokaj ali docela v pesti zlodja, kratko malo morala izbrati prave knjige. Nerazumljivo se mi zdi, da lahko JK prepusti svojo nevesto hudirju, svoje odrešenjsko sporočilo pa zaupa človeško dvomljivim spisom, ki jih je mdr. izbrala prav nevesta, ko se je že spridila. Cerkev, nevesta, mistično telo Kristusovo, ki naj bi jo Sveti duh vodil do vse resnice, je manj pomembna od raznorodne zbirke besedil v negotovem jeziku in z nejasnim pomenom? Nekaj ni v redu.

In spet mi daje misliti, da je bilo veliko dvomov ravno glede Razodetja. Ne le, da je bilo dolgo sumljiva knjiga, ki jo vzhodne cerkve še stoletja niso sprejele, ampak ga tudi Luter ni hotel v SP. Kasneje, praviš, se je tudi Lutrova cerkev spridila, tedaj pa je sprejela tudi Razodetje. Kako lahko z Razodetjem grajaš tisto cerkev, ki ga je izbrala? Kako lahko z Razodetjem hvališ tistega reformatorja, ki ga je zavrnil? Tu nekaj smrdi. Če le za hip pomislim s svojo glavo, je nujni sklep grozljiv, neizrekljiv.

Nazadnje se čudim tudi protiizobraženski naravnanosti. Razumem, da z nikolaizmom - za katerega vsebino pravzaprav ni zgodovinskih podatkov - označuješ nekakšno intelektualizacijo, teologizacijo cerkvenega nauka, ki se neizogibno odtujuje veri, toda hkrati sam nastopaš z enako intelektualiziranim, ja, teologiziranim naukom. Ne vidiš protislovja?

Vernik
15.01.2009, 10:46
Ker je geneza zelo povezana z Razodetjem, bom napisal nekaj mojih razlag o stvarjenju.

No, jaz razumem genezo ali prve dni stvarjenja, kot pot človekovega duhovnega razvoja in mislim, da ima malo skupnega z materijalnim stvarjenjem zemlje.....

Zanimiva razlaga, moram reči.
Lahko bi gledali na stvarjenje tudi s te strani.
Edino nekaj bi dopolnil. Seveda gre tu na forumu zgolj za osebna razmišljanja. Naša različna stališča so res samo osebna in različnost je vedno dobrodošla in nas edino bogati – tako kot vaša razmišljanja.

Če jaz vzamem Genezo samo kot pot človekovega duhovnega razvoja, mi enostavno zmanjka prostora za stvarjenje materialnega sveta. Ta materialni snovni svet pa je vendarle bil ustvarjen. Vse kar vidimo, je nekako nastalo, pa naj bo na kakršen koli način. Ne moremo, da ge ne bi vključili v Genezo.

Po mojem duhovni človek ni imel postopnega razvoja. On je bil od vekomaj pri Bogu in je bil popoln. Bog je Duh in tudi duhovni človek je bil duh. Pri Bogu lahko biva samo popolnost. Ta ima večno življenje, ki torej nima začetka. Če bi šlo za postopni razvoj duhovne komponente, bi bilo to en začetek, neko rojstvo. Vse kar pa ima začetek, pa ni večno.
Drugo je, kdaj je bil ta duhovni človek izražen. On je bil izražen 6. dan stvarjenja. Sedmi dan pa je bil rojen telesni človek. Telesni človek pa ima začetek in zato nima večnega življenja. Zato tudi vsakemu telesnemu bitju sledi konec, to je smrt. In Jezus pravi: »Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj.« (Janez 3,7). Tu Jezus ni omenil novega rojstva, ampak rojstvo od zgoraj. Duh pride v vašo dušo in tako postanete večni zaradi večnega Duha. Telo pa bo vseeno šlo v smrt.
Pomembno se mi zdi ena stvar: Mi ljudje se med sabo enostavno ne moremo videti takšne, kot smo v resnici. Mi smo oviti v telo in nekoč mora to odpasti. Telo ne more videti duhovnih sfer. Teh 5 čutil, ki jih imamo, so samo za materijo. (voh, sluh, tip, okus, vid) Zato nastanejo veliki problemi z dokazovanjem duhovnega sveta, če bi uporabljali ta čutila. Duhovni svet se lahko občuti samo z enim čutilom: vera!
In tudi pravi v Janez 1,18: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v naročju Očetovem, on ga je oznanil.« Duha ne more videti nič mesenega, nič snovnega. Zato se je moral Bog učlovečiti, da so ga lahko videli. (Bog z nami)Moral je postati naš bližnji. Ta prehod, ta pot je torej možna: Duh – meso. Obratno pa ni možno: meso – Duh.

Torej je moral biti najprej ustvarjen duhovni svet in nato snovni. In tudi zato pravi v pravilnem vrstnem redu: »V začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo.« Tu se torej vidi pravilni vrstni red in dejansko gre za obe obliki stvarjenja: duhovno in materialno. In obstajajo materialna in duhovna telesa. Pavel o tem pravi v 1.Kor 15,40: »So nebesna in zemeljska telesa.« In prehod iz mesa v duh ni možen, ker pravi naprej v 1.Kor 15,50: » To pa povem, bratje: meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva pa tudi propadljivost ne podeduje nepropadljivosti.«

Geneza zajema nastanek vsega. Že samo ime to nakazuje. Duhovnega in materialnega. Mi enostavno ne moremo zanikati materialnega sveta. Seveda je bil svet preklet zaradi greha. In zagotovo je bil pred prekletstvom drugačen, kot je danes. Tudi to moramo vzeti na znanje.
Arheologija v trenutku sesuje dosedanje cerkvene poizkuse, da bi stvarjenje materialnega sveta stlačili v 6000 let.
Med prvim in drugim stavkom je preteklo na milijone let. O tem sem že pisal.
Drugi stavek pa govori: »In zemlja je bila pusta in prazna, in tema je bila nad breznom, in Duh Božji je plaval nad vodami.« Tukaj smo že v enem drugem časovnem obdobju. Smo tik pred pričetkom stvarjenja Edenskega vrta, ki pa je dejansko nastajal 6000 let. V zemlji pa je takrat že bilo vse, kar danes izkopavamo in črpamo: od premoga, nafte in plina. Če bi današnjo vegetacijo pokopali v zemljo, bi dobili res malo, malo premoga. Očitno je moralo biti prej nekaj velikega… In to je bilo pred nastankom Edena.

Vernik
15.01.2009, 12:15
Pri tem ne morem razumeti, zakaj bi pri tem cerkev, ki je bila domnevno dokaj ali docela v pesti zlodja, kratko malo morala izbrati prave knjige. Nerazumljivo se mi zdi, da lahko JK prepusti svojo nevesto hudirju, svoje odrešenjsko sporočilo pa zaupa človeško dvomljivim spisom, ki jih je mdr. izbrala prav nevesta, ko se je že spridila. Cerkev, nevesta, mistično telo Kristusovo, ki naj bi jo Sveti duh vodil do vse resnice, je manj pomembna od raznorodne zbirke besedil v negotovem jeziku in z nejasnim pomenom? Nekaj ni v redu.

Tudi mene so begala ta vprašanja. Posebno sem zaupal RKC, češ da jo vodi Sveti duh, drugače bi zaradi človeških napak že zdavnaj propadla. Na videz je bil kar trden argument.
Veliko spoznanje je, da je tudi satan podložen Bogu in lahko dela samo to, kar mu Bog dovoli. Bog je vedel, da ta sistem ne bo uničil Svetega pisma. To tudi ni bilo v interesu hudiča. Biblija je mogočno orožje, ki ga je hudič uporabil za strahovanje in obvladovanje ljudi. Zgradil si je svoj satanski Eden, ki temelji na laži, istočasno pa se je in se še sklicuje na Biblijo. S tem dela večjo škodo, kot pa da bi jo uničil. Mene je najbolj motilo to. Mislil sem si, zakaj je res ni uničil. Bilo bi v hipu vsega konec. Vsaj ne bi bilo zlorabe, in vsega tega in niti tega foruma. Zaradi tega je bilo veliko trpljenja posameznikov v sami RKC, da se je ta knjiga ohranila. Ampak sistem je seveda to zlorabil sebi v prid.
Poglej prefinjeno taktiko: Najprej je bila Biblija samo v strogi uporabi v cerkvi. Pozneje se je cerkev strahoviti borila proti širjenju tiskane oblike Biblije. Ko pa je videla, da je boj izgubljen, pa je ubrala nasprotno taktiko. Začela nas je zasipavati z njo, z različnimi izdajami in oblikami, da še sam ne vem katero bi bral, istočasno pa se norčuje, češ saj samo prah brišete z nje.

Tako to ne gre. Hudič ve, da je samo branje Biblije premalo. On jo je prebral večkrat, kot pa vso človeštvo skupaj. To mu nič ne pomaga. Pri branju je potreben Sveti duh.

Bistveno je to!! Cerkev nikoli NI bila Nevesta in NI mistično telo Kristusa. Nevesta so posamezniki v cerkvi. Lahko so to Judje, Grki, Slovenci, Nemci, … To je skrivnostno telo, kot že samo ime »skrivnostno« to pove.
In tega hudič ni vedel. On ni vedel, kdo je NEVESTA, vedel pa je, da obstaja. Zato se je on usmeril na ORGANIZACIJO, ker je mislil, da bo uničil Nevesto. Usmeril se je na prvo cerkev, ki je potem postala RKC. Njegov edini cilj je bil zapeljati Nevesto. Ampak Bog je dejal, da je ne bo mogel.
Hudič je zapeljal Evo, prvo nevesto Adama. Kristus kot poslednji Adam pa bo imel Nevesto, poslednjo Evo.
Seveda je hudič hotel umakniti zadnjo knjigo Razodetja, ker se tu razkrije, kdo je kdo. Tega pa mu Bog ni dovolil. On se je torej polastil prve cerkve, ki je zato padla in je mislil, da je Bogu uničil načrt, tako kot mu je to uspelo prvič.
Zakaj ni vedel, kdo je Nevesta? Ker ni mogel odpreti zvitka s sedmimi pečati iz Razodetja. V njej je Nevesta. Zato pa tudi pravi v Razodetju 5,2-3: »Kdo je vreden, da odpre knjigo in odtrga njene pečate?«Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod zemljo ni mogel odpreti knjige ne pogledati vanjo.« Samo Bog, v podobi Jagnjeta je to lahko storil.

Ker hudič ni vedel koga naj uniči, se je spravil na izvoljeno ljudstvo – Izraelce. V Razodetju 9,15-16 piše: »Odvezal je štiri angele, ki so pripravljeni čakali na uro, dan, mesec in leto, da pomorijo tretjino ljudi. Število konjeniških trum pa je bilo dvesto milijonov; slišal sem njihovo število.« Ta množica demonskih maziljenj se je polastila ljudi in posledica je bila sistematično uničevanje Judovskega ljudstva v preteklem stoletju. Od 18 milijonov jih je umrlo 6 milijonov.
Seveda je spoznal, da izvoljeno ljudstvo ni Nevesta, zato se bo hotel osredotočiti na NJO, ampak prepozno. Nevesto sedaj ščiti Sveti duh, zato ji ne more nič. Zaradi tega sedaj divja duhovna bitka za Nevesto, ki je mi ne moremo videti. Ko pa se bo ON umaknil se bo hudič osredotočil samo še na Nespametno devico. 2 Tesaloničanom 2,6-7 pravi o tem: » Veste pa tudi, kaj ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom. Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo, da se umakne on, ki zadržuje.«
To dogajanje opisuje tudi odlomek iz Razodetja 12,17 ki pravi: »Zmaj pa se je razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje.« Žena je IZRAEL, ki je pobegnila v puščavo, preostali iz njenega rodu pa so nespametna devica torej tisti, ki niso člani nobene denominacije in nimajo Svetega duha. To se bo dogajalo v obdobju 3,5 let po odhodu Neveste.

Ne razumi me napak. Izobraževanje je v redu in dobro je da smo vsi kolikor toliko izobraženi – v skladu z danimi možnostmi. Nedopustno pa je, da se ta dobrina (intelekt) izkoristi za izgradnjo pogubnega sistema, ki obvladuje ljudi. To je nikolaizem.
Luther je posebna zgodba. To moram napisati drugič, ker sedaj nimam več časa.

Vernik
16.01.2009, 14:20
In spet mi daje misliti, da je bilo veliko dvomov ravno glede Razodetja. Ne le, da je bilo dolgo sumljiva knjiga, ki jo vzhodne cerkve še stoletja niso sprejele, ampak ga tudi Luter ni hotel v SP. Kasneje, praviš, se je tudi Lutrova cerkev spridila, tedaj pa je sprejela tudi Razodetje. Kako lahko z Razodetjem grajaš tisto cerkev, ki ga je izbrala? Kako lahko z Razodetjem hvališ tistega reformatorja, ki ga je zavrnil? Tu nekaj smrdi. Če le za hip pomislim s svojo glavo, je nujni sklep grozljiv, neizrekljiv.

Dejstvo je, da so se z Lutrom odprla vrata za pobeg iz RKC in verski okovi so se začeli trgati. In dejstvo je, da je knjiga Razodetje preživela in je danes del Svetega pisma. Med tema dvema točkama se je dogajalo ogromno. Zgodovinarji vedo o tem več, jaz ne poznam dovolj teh stvari.

Zame je pomembna predvsem to, da je z Lutrovim časom zrno vzklilo in začelo poganjati liste. Luther Razodetja ni mogel sprejeti, saj on niti sam ni vedel, v kakšen proces je bil vključen. In niti ni mogel vedeti, ker je bil takrat zvitek s pečati še zapečaten s sedmimi pečati. On nikoli ni govoril o Nevesti Jezusa Kristusa, ker je ni poznal. On je tako kot vsi mislil, da je Nevesta cerkev. Tudi hudič ni vedel, kje je, vedel pa je, da obstaja. Zato Razodetje 5,1 opisuje to knjižico kot zaprto: »In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, popisano znotraj in zunaj in zapečateno s sedmimi pečati.« Ni še bil čas za odpiranje, ker se je proces rasti izven zemlje komaj začel. Seveda je bila vsaka na novo nastala cerkev takoj napadena, češ mogoče pa je to Nevesta. Ta napad pa je v tem, da so poleg Besede sprejeli še svoje doktrine. Originalno seme so križali s pravili in dogmami ter dobili "debeli pridelek". Zato Jezus tudi daje primerjavo božjega kraljestva z gorčičnim zrnom. ne samo zato jer je najmanjše in potem zraste največja rastlina, temveč tudi zato, ker se to seme ne da križati z drugimi.

Z Luthrom se je začel 3 stopenjski proces: OPRAVIČENJE, POSVEČENJE, KRST V SVETEM DUHU. Luther je bil predstavnik prve stopnje, Wesley z metodisti druge stopnje, predstavnik tretje stopnje pa je bilo binkoštno gibanje z glasnikom Branhamom.

Z Lutrom se je začelo opravičenje iz vere. To je bilo za njega čisto dovolj. Božje maziljenje za tisti čas je predvidevalo samo to. Ni bilo več potrebno plačevati za odpustke, dovolj je vera v Jezusa Kristusa. Njegova naloga je bila svetu oznaniti samo to opravičenje. In to ni bila mala stvar. Takrat si za tako trditev šel na grmado. In veliko ljudi pred njim je dejansko zgorelo. In zato je Luther v Nevesti, čeprav je kadil, preklinjal in sovražil Žide. On ni imel popolnega maziljenja, popolnega razodetja, kot ga imamo danes.

Wesley pa je dejal: »Dobro, če smo že opravičeni iz vere v Jezusa Kristusa, potem pa moramo tudi živeti temu primerno.« In to je bila druga stopnja maziljenja – posvečenje. To je prišlo šele 230 let kasneje.

In čez 156 let je prišla tretja stopnja - izlitje Svetega Duha čez vse ljudi. Pričelo se je binkoštno gibanje.
Vsaka doba ima torej svoje sporočilo. Če bi danes nastopali z Lutrovim sporočilom, bi se nam smejali. Svetloba in maziljenje Duha je šla naprej. Zato je tudi velika vsebina Evangelijev že za nami, so že preteklost.
Poglej primer iz Stare zaveze. Mojzes ni prišel s sporočilom od Noeta, ki se je glasilo: »Pojdite v ladjo in boste rešeni.« Mojzes je imel sporočilo: »Izidite iz te pokvarjene dežele in boste rešeni.« Če bi imel on Noetovo sporočilo, ne bi delovalo, ker je to že prešlo.
Enako je danes. Danes velja sporočilo iz Raz 18,4: »Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge!«
In ta poziv ne bo trajal v nedogled. Ko se bo poziv končal, bodo nastopili drugačni pogoji in razmere. Vedno v zgodovini je bilo tako in tako bo do konca.

Danes je omenjena knjižica iz Razodetja 5,1 odprta in Nevesta je razodeta. Nevesta sprejema svojega ženina, torej sprejema razodeto Besedo za današnji čas, ki je sam Jezus Kristus. Ne Besede za čas Luthera, ne za čas Wesleya, ampak za čas današnjega trenutka. V Razodetju 10,8 pravi: »Stopi in vzemi odprto knjižico….«
Ljudje odprte knjižice so danes znani in se odzivajo na Božjo Besedo. Luther ni imel pojma o tem. Če bi on o tem kaj vedel, bi vedel tudi hudič. Ravno zato je bilo to vsem prikrito.
Žalostno dejstvo pa je, da bo velika večina ljudi Nevesto zgrešila, ker bo zgrešila Kristusov drugi prihod. Jezus bo z njo odšel, religije pa bodo še naprej pričakovale obljubljeni 2. Kristusov prihod.

Knjiga Razodetje je pač knjiga, s katero si v preteklih stoletjih niso imeli kaj začeti. Bolj aktualni so bili Evangeliji. Zato so tudi zgradbe bogoslužij in maš v cerkvah sestavljena tako, da je evangelij v središču. Prej je bilo prav tako. Danes mora biti v središču Razodetje Jezusa Kristusa. Tu pa nastopajo drugačne razmere, drugačni besednjak in niso vsi pripravljeni da bi poslušali besede, kot so: .. saj jih tudi sam sovražim, .. in se bojeval proti njim z mečem svojih ust, .. glej, vržem jo na bolniško posteljo, … te izpljunem iz svojih ust, .. prišla je tvoja jeza , …gorje pa vama, zemlja in morje, …izlijte na zemljo sedem čaš Božjega srda, … ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi, … in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga.

Tu Bog ni več prikazan kot sivi starček, ki ima vsevprek rad in je v isti skupini namišljenih likov kot Rdeča kapica ter božiček.

mizarstvo.lorencak
17.01.2009, 19:28
Zanimiva razlaga, moram reči.
Lahko bi gledali na stvarjenje tudi s te strani.
Edino nekaj bi dopolnil. Seveda gre tu na forumu zgolj za osebna razmišljanja. Naša različna stališča so res samo osebna in različnost je vedno dobrodošla in nas edino bogati – tako kot vaša razmišljanja.

[QUOTE]Če jaz vzamem Genezo samo kot pot človekovega duhovnega razvoja, mi enostavno zmanjka prostora za stvarjenje materialnega sveta. Ta materialni snovni svet pa je vendarle bil ustvarjen. Vse kar vidimo, je nekako nastalo, pa naj bo na kakršen koli način. Ne moremo, da ge ne bi vključili v Genezo.
Ne mislim, da gre samo za duhovne stopnje človekovega razvoja, seveda je tudi zajeto materijalno stvarstvo, ampak tega je treba gledati po poti nazaj iz duhovnega v materialno stvarjenje in ne iz materialnega v duhovno. Mislim pa da gre prvenstveno za opis duhovnih stopenj čovekovega razvoja. Po duhovnem razumevanju moramo vso zgodbo o stvarjenju razumeti predvsem kot Božje delo vzgoje ljudi, da bi spoznali sebe in Njega kot svoje vse.

Mojzesovo stvarjenje lahko beremo štirikratno in ga zmeraj lahko zelo dobro in povsem razumemo.

Prvi pomen je zgolj povsem naraven, iz česar spoznamo nujni nastanek v nekaterih obdobjih po večno nespremenljivem Božjem redu. Iz tega lahko vsi naravno modri napolnijo svoj razum in tako uresničijo svoja nemogoče drugačna in še vedno izredno plitva razmišljanja; po tej poti lahko prav veliko doženejo, vendar pa se tako nikoli ne morejo dokopati do kakšnega trdnega in trajnega temelja.

Drugi pomen je naravno in duhovno pomešano. ta prav tako nadvse resnična sfera je najboljša za ljudi, ki hrepenijo po boguvšečnem življenju, ker tu postane oboje jasno in vidno in razumljivo, kot z roko v roki , v dejanju in v znamenju.

Tretji pomen je čisto duhoven, kjer niti najmanj ne upoštevamo naravnih pojavov ter njihovega začasnega obstoja in sprememb. Tu gre edino le za človekovo duhovno vzgojo, ki jo je Mojzes odlično ponazoril z ustreznimi naravnimi podobami. To morajo razumeti vsi modri, kar zadeva Boga, katerim je zaupana notranja vzgoja ljudi.

Četrti pomen je čisto nebeški, kjer je Gospod vse v vsem in se vse nanaša Nanj. To pa lahko razume le človek, ki je dosegel svoj četri dan duhovne stopnje po Mojzesovem stvarjenju, ali prerojenje z vnovičnem rojstvom svojega Duha in postane eno z Kristusom, kakor je On eno z Očetom v nebesih.

Po mojem duhovni človek ni imel postopnega razvoja. On je bil od vekomaj pri Bogu in je bil popoln.
Seveda, Adam prvi človek je bil popoln, kot Oče v nebesih, vendar pa Adamova svobodna volja še ni bila samostojna, ampak je bila postavljena na preizkušnjo v meso, kot edino nujno sredstvo za dosego njene samostojnosti. Po padcu v greh in duhovnem izgonu iz raja, je postopno izginila tudi duhovna popolnost in padla skoraj na najnižjo raven duhovno nezavednega.

Bog je Duh in tudi duhovni človek je bil duh. Pri Bogu lahko biva samo popolnost. Ta ima večno življenje, ki torej nima začetka. Če bi šlo za postopni razvoj duhovne komponente, bi bilo to en začetek, neko rojstvo. Vse kar pa ima začetek, pa ni večno.
Prav imaš, vendar je poterbno samostojnost Življenja doseči preko materialnega in ga od zgoraj preroditi z oživitvijo in vnovičnem rojstvom Duha v sebi in tako preobraziti dušo, ki je ustvarjena, v neustvarjenega duha ali večno samostojno življenje.

In tudi pravi v Janez 1,18: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v naročju Očetovem, on ga je oznanil.« Duha ne more videti nič mesenega, nič snovnega. Zato se je moral Bog učlovečiti, da so ga lahko videli. (Bog z nami)Moral je postati naš bližnji. Ta prehod, ta pot je torej možna: Duh – meso. Obratno pa ni možno: meso – Duh.

Ravno zato je sodba duhov padla materialne okove. Po poti zveličanja in ponovnega rojstva Duha v materialnem človeku se bo vrnila nazaj v duhovno. Dokler ne bo vso materialno prešlo v duhovno, tako dolgo ne bo konec vidnega stvarstva. Človek je zadnji vezni člen pri prehodu iz materialnega v duhovno.

Torej je moral biti najprej ustvarjen duhovni svet in nato snovni. In tudi zato pravi v pravilnem vrstnem redu: »V začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo.« Tu se torej vidi pravilni vrstni red in dejansko gre za obe obliki stvarjenja: duhovno in materialno. In obstajajo materialna in duhovna telesa.
Se strinjam, ampak te moram popraviti; nebo in zemljo, ne pa nebesa in zemljo.

Pavel o tem pravi v 1.Kor 15,40: »So nebesna in zemeljska telesa.« In prehod iz mesa v duh ni možen, ker pravi naprej v 1.Kor 15,50: » To pa povem, bratje: meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva pa tudi propadljivost ne podeduje nepropadljivosti.«
Tukaj jaz razumem Božje kraljestvo, kot čisto duhovno kraljestvo, kjer pa materija ali meseno telo nima kaj iskati, dokler ni prerojeno in preobraženo v duhovno telo. Podedovati ga tudi ni mogoče, ker si nista nič v sorodu.

Geneza zajema nastanek vsega. Že samo ime to nakazuje. Duhovnega in materialnega. Mi enostavno ne moremo zanikati materialnega sveta. Seveda je bil svet preklet zaradi greha. In zagotovo je bil pred prekletstvom drugačen, kot je danes. Tudi to moramo vzeti na znanje.
Tudi jaz podobno gledam na to.

Arheologija v trenutku sesuje dosedanje cerkvene poizkuse, da bi stvarjenje materialnega sveta stlačili v 6000 let.
Med prvim in drugim stavkom je preteklo na milijone let. O tem sem že pisal.
Drugi stavek pa govori: »In zemlja je bila pusta in prazna, in tema je bila nad breznom, in Duh Božji je plaval nad vodami.« Tukaj smo že v enem drugem časovnem obdobju. Smo tik pred pričetkom stvarjenja Edenskega vrta, ki pa je dejansko nastajal 6000 let.

Res lahko gledamo na obdobja, ki si časovno sledijo v velikih presledkih, kot v materialnem in duhovnem zaporedju. Jaz mislim, da je Eden upodobljen v petem in šestem dnevu stvarjenja skupaj z Adamom.
No toliko o mojem razmišljanju.

Pa lep pozdrav

Vernik
25.01.2009, 20:34
V glavnem se v veliko stvareh strinjamo. Malo sem čakal, da bo še kdo kaj pokomentiral, ampak očitno ne bo nič.

Glede na to da se zima končuje in bo spomladi manj časa za pisanje bi še rad dodal nekaj kratkih stvari na temo Razodetja.
Sedaj živimo v sedmi laodicejski dobi, ki se je začela leta 1906 z izlitjem Svetega Duha čez vse ljudi in z razvojem binkoštnega gibanja. Ta doba se sedaj končuje in se bo zaključila z vzetjem Kristusove Neveste, medtem ko bodo ostale religije še naprej pričakovale Kristusov 2. prihod.

Ključno vlogo je pri tem igral glasnik te dobe, ki je hkrati glasnik iz Razodetja 10.7: »V dneh glasu sedmega angela in bo zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.«

Ta glasnik je bi William Marrion Branham, ki je moral pridigati pomen in vsebino sedmih pečatov. Z razodetjem teh pečatov je nastopil trenutek, ko je prišel Jezus Kristus in pričel pozivati svojo Nevesto.
Kdo je bil ta človek?
Marsikdo bo sedaj prvič slišal zanj. In samo dve možnosti sta. Ali delo, ki ga je Bog opravil preko njega popolnoma sprejmete ali pa ga popolnoma odklonite. Ni srednje poti. Rodil se je leta 1909 v hribovski državi Kentucky nedaleč od mesta, kjer se je rodil tudi Abraham Lincoln. Branham je bil eden od najvplivnejših pridigarjev 20. stoletja. Mnogi ga smatrajo za enega od začetnikov službe ozdravljanja in duhovnega prebujenja iz leta 1947, iz njegove službe pa so izšli tudi mnogi drugi pridigarji, ki so postali znani po celem svetu. Neki zgodovinar, ki je preučeval duhovne premike in gibanja tega obdobja, je izjavil, da je William Branham bil "prerok naše generacije," medtem ko je nek Binkoštni zgodovinar napisal, "Branham je polnil najvećje stadione in dvorane na svetu."
The Full Gospel Men's Voice, ( sedaj Full Gospel Businessman's Fellowship Internacional), u izdaji iz 1961, piše: "V Biblijskih dneh so bili ljudje, ki so bili Božji preroki i vidci. Ampak v vsem Svetem pismu, ni bilo niti enega, ki bi imel večjo službo od William Branhama, Božjega preroka, katerega fotografija se nahaja na naslovni strani te številke časopisa Full Gospel Man's Voice. Bog je uporabljal Branhama celo tako, da je obujal mrtve v Jezusovem imenu! "

Bog ga je izbral za službo in mu že v otroštvu to naznanil z besedami: "Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj svojega telesa na noben način, ker imam delo zate, ko boš odrasel." In tako se je tudi zgodilo.

V decembru leta 1962 je Bog dal William Branhamu posebno vizijo obiska Angela, ki jo je pozneje Branham oznanil v pridigi z naslovom: "Gospod, ali je to znamenje konca?" Ta vizija in preroštvo sta se dejansko izpolnile 28. februarja 1963, ko je skupina sedmih Angelov oblikovalo lik Kristusove glave nad Arizono in so ga poslali, da razodene ljudem iz knjige Razodetja skrivnosti lomljenja Sedmih Pečatov.

Časopis Life (17. maja 1963) je prikazal fotografijo tega nadnaravnega dogodka in ga opisal kot Skrivnostni oblak nad Arizono.
Oblak je bil na tako veliki višini, da je bil osvetljen še 28 minut po tem, ko je sonce zašlo in so okoliški oblaki potonili v temo. Na taki višini običajni oblaki ne morejo obstajati, ker se vodna para tam enostavno ne more ustvarjati. O tem oblaku je bilo posredovanih približno 150 reportaž. Vse so bile v krožnem območju znotraj 500 km. Notranjost oblaka je odsevala v posebni mavrični barvi. (Podoben pojav vidimo pri oljnem madežu na vodni površini), Na belem obodu oblaka je bilo vidnih vseh sedem angelov. Če bi imeli dobro fotografijo, bi jih lahko videli. V središču oblaka je bil viden Kristusov obraz. Fotografijo je potrebno obrniti za 90°. Žal je ta reprodukcija zelo slaba, zato se to tukaj ne vidi.

S tem dnem se je začel proces, ki so ga verniki pričakovali skoraj 2000 let. Kristus je prišel Nevesti nasproti.

Poglejte sliko:
1741

Sliko je potrebno obrniti za 90 stopinj:
1742

In še detajl, kjer se najlepše vidi eden izmed 7 angelov:
1743

Vernik
25.01.2009, 20:39
In še kratka razlaga oblaka:

1744

Kal-El
25.01.2009, 23:49
ok se opravičujem, kersem prej omenjal jehovce v povezavi s tole temo... no sicer pa metodisti niso nič kaj drugačni... edina finta je v tem da ne vlačijo čolnov na hribe ob močnem deževju...

slik in grafov ter ostalega pa ne mislim komentirat...

Vernik
26.01.2009, 20:00
Zadnji, sedmi glasnik te dobe ni bil reformator, ampak prerok, ki je zbral vse razodete resnice skupaj in nam jih posredoval. Vrhunec razodetih resnic je bilo leto 1963 z odpiranjem pečatov. Torej, v tem trenutku se ta doba zaključuje in le malo časa bo še trajala. Kako dolgo natančno, ve samo Bog. Ne zavajajte sebe, češ saj nihče ne ve konca. Jezus je jasno povedal, da nas bo pred koncem pravi čas opozoril. Preberite si za primerjavo odlomek iz Mateja 24:31-33 »Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati.«

Ali pa drugi odlomek iz Luka 12:54-56 »Tudi množicam je govoril: »Kadar vidite, da se na zahodu dviga oblak, takoj pravite: ›Dež prihaja,‹ in tako se zgodi. Kadar pa piha jug, pravite: ›Vročina bo,‹ in je res. Hinavci! Obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa?«

Brez pomoči Svetega Duha mi sami nikoli ne bi mogli pravilno presoditi znamenj časa. Nismo namreč pametnejši od nekdanjih farizejev in pismoukov. Če so ga zgrešili oni, bi ga zlahka tudi mi, ampak… Zato je poslal glasnika pred svojim 2. prihodom.
Zanimivo je, da se je pojavila popolnoma ista slika, kot pri Jezusovem prvem prihodu. Najprej je prišel Janez Krstnik, ki je imel Elijin duh. On je oznanil Jezusa Kristusa prvič. Elijin duh mora zopet oznaniti Jezusa kristusa drugič. In to se je zgodilo preko Branhama.

Na Branhamu je bil Elijin duh. Opravil je svojo nalogo ter tragično končal svoje zemeljsko življenje (podobno kot Janez Krstnik). Kot smo torej videli v Razodetju 10:7 , je ta glasnik zagotovo moral priti, v Besedi pa izvemo tudi, da je sam Jezus govoril o prihodu Elije pred njegovim drugim prihodom, oziroma pred vrnitvijo. Tako beremo v Mateju 17:10: “Učenci pa so ga vprašali: ‘Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?’” In Jezus je rekel: “Elija res prihaja in bo vse prenovil.”
Seveda je mislil tu Jezus na Duha, ki je bil na Eliji. Ta Elijin duh prihaja vsega petkrat.
Prvič je bil na starozaveznem preroku Eliji, drugič na Elizeju, tretjič na Janezu Krstniku pred Jezusovim prvim prihodom četrtič na preroku Branhamu in petič na eni izmed dveh prič iz Razodetja 11. poglavje!
Pred drugim prihodom našega Gospoda torej mora priti Elija (oz. prerok z Eijevim duhom), zaradi obnove v cerkvi. O tem govori Malahija 4:5: “Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k otrokom in srce otrok k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.”

Whitezero
27.01.2009, 12:52
Glede slik: Ljudje v vsaki sliki vidijo to, kar si želijo. npr. obraz na marsu je bil za ufo believerje dokaz o marsovski hi-tech civilizaciji, končni rezultat - ku gorovja, nič posebnega.

Nekaj primerov.:
http://www.zbudise.net/blog/2008/01/opticne-iluzije-prevare/

Na tvojem mestu bi to sliko ignoriral, ker ne pomeni ničesar in ni noben trden dokaz za angele, ker jaz na tej sliki vidim celo podobo hudiča s črno piko na kot popek. Vidiš, v tem je point, ljudje različno interpretirajo te slike. In ti si se sam sebe prevaral, ker ne vidiš, da si podzavestno ocenil, da je to tvoj dokaz, vendar ni!

Zapomni si: Človeški spomin in um sta najmanj zanesljivi priči!

In zakaj:
- laganje
- potvarjanje
- spreminjanje spominov
- šokatni dogodki
- sugestija
- hipnoza

itd itd. Edini zanesljivi dokazi za neko stvar so posneti preko kamere(avetntični) in primerki na kraju "zločina", če niso ponarejeni seveda.

Bilo je že veliko primerov, ko zločinci niso priznali svojega zločina, ko pa so videli, da so našli ključen predmet pa so se zlomili. Ali pa še naprej lagali, čeprav so bili krivi.

Vernik
27.01.2009, 19:25
....Na tvojem mestu bi to sliko ignoriral, ker ne pomeni ničesar in ni noben trden dokaz za angele, ker jaz na tej sliki vidim celo podobo hudiča s črno piko na kot popek. Vidiš, v tem je point, ljudje različno interpretirajo te slike. In ti si se sam sebe prevaral, ker ne vidiš, da si podzavestno ocenil, da je to tvoj dokaz, vendar ni!

Zapomni si: Človeški spomin in um sta najmanj zanesljivi priči!...

Tu se popolnoma strinjam s tabo, da slika ni noben dokaz. To je res, da je človeški um najmanj zanesljiva priča. To je dejstvo. Sliko sem priložil kot zanimivost, ker so angeli takrat naredili pač to znamenje, tu jaz ne morem nič. Dejstvo je, da je Jezusov prihod spremljala manifestacija, ki se je odražala tudi v naravi. Tako kot ob njegovem prvem prihodu.
Zame je impresivno čudovito razkritje Božje Besede, ki se sedaj povezuje v eno samo veliko sporočilo. Religije sveta nimajo sporočila. One imajo zgolj zastraševanje in željo po nadvladi ter grožnjo po načelu: kdor ni z nami je izobčen, je izgubljen. Ali ni to smešno? Eden drugega hočejo izobčiti in drug drugega pošiljajo v pekel. Tega Kristusova Cerkev ne dela.

Jaz opisujem nekaj dejstev, ki jih je Bog naredil. Če je Branham bil poslan od boga, je moral imeti posebno lastnost preroka in to je: »TAKO PRAVI GOSPOD«. On je to imel. Kaj to pomeni? Vse kar je prerok dejal po Božjem naročilu se je uresničilo. Vsaka prerokba, vsaki ukaz in zahteva. Če je Bog dejal, da bo v Branhamovi službi slepi spregledal se je to zgodilo. Take stvari so se uresničile toliko krat, da so jih nehali šteti. Tu ni bilo ponaredka. slepi so spregledali, hromi shodili, nemi spregovorili, bolni ozdraveli, mrtvi so bili obujeni. To so zgolj dejstva. Tu ni bilo te metode, da bi denominacija proglasila človeka za blaženega, potem pa na silo iskala čudež, ki bi tega človeka izstrelila med svetnike. To je nasilje nad Besedo in ni prava pot.

Pismo jasno govori in brez vsakršnega dvoma velja, da se mora Elija vrniti pred Jezusovim drugim prihodom. Po čem to vidimo. Opraviti mora posebno delo. Kakšno je to delo, nam predstavlja del odlomka v Malahiji 4:6, kjer pravi: “obrnil bo srce sinov k očetom.”

Celotni verz iz Malahije se glasi: »Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.«

Elijin duh je nekoč že dovršil tisti prvi del, ki pravi: “on bo obrnil srca očetov k sinovom,” in to v času, ko je bila ta Elijina služba v Janezu Krstniku.

Poglej, kako je vse povezano. Malahija in Luka govorita o isti stvari. Luka piše čisto isto v odlomku, ko je spregovoril Gospodov angel Zahariji v templju, ko je napovedal rojstvo Janeza Krstnika. Luka 1:17: “In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo.”
Poglej sedaj.
V službi Janeza Krstnika so bila “srca očetov obrnjena k otrokom.” Angel tukaj NE pravi, da so bila srca otrok obrnjena k očetom. Angel je povedal samo prvo polovico verza. Druga polovica verza se še mora nekoč zgoditi. In to se je zgodilo v naših dneh.
Torej. Srca otrok današnjih dni bodo morala biti obrnjena nazaj k Binkoštnim očetom – k prvim apostolom, (ker v 1. pismu Korinčanom 4:15 apostol Pavel govori o sebi kot očetu: »Čeprav bi namreč imeli deset tisoč vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogo očetov. V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju rodil jaz.« ).
Janez Krstnik je torej pripravil srca očetov, da bi se obrnili k otrokom in da bi Jezus sprejel oboje v čredo. Sedaj pa je ta prerok Branham, na katerega pade Elijin Duh, pripravil današnje otroke, da ponovno sprejmejo Jezusa.

Naj ponazorim s shemo:

1745

Vernik
31.01.2009, 21:15
Te primerjave so mogoče malo komplicirane in mogoče res niso za forum ampak so sila zanimive.

Omenil bi še samo eno primerjavo, kjer vidimo, da je bilo izpolnjeno šele polovico verza iz znane prerokbe.
Približno 800 let pred Kristusom je Izaija 61:1-3 govoril: »Duh Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je GOSPOD mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto GOSPODOVE milosti dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec namesto pepela, olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico namesto potrtega duha. Imenovali se bodo Hrasti pravičnosti, GOSPODOV nasad za njegovo poveličanje.«

800 let pozneje je Jezus Kristus prišel v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico, da bi tam bral.
Poglejmo v Luka 4:17-19: »Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel.«

Kar je podčrtano, je Jezus ponovil, kar je povedal že Izaija. Ta del verza se torej izreče v Jezusovem govoru v shodnici. Drugi del verza pa Jezus ni izrekel, ampak se mora izpolniti v času enega drugega preroka pozneje.
Ta drugi del verza se ujema s tem, da bo po Jezusovem drugem prihodu konec milosti za pogane. Zato pravi: … dan maščevanja našega Boga…. Ta dan maščevanja na srečo še ni prišel, ker bi ga drugače že občutili. Čas milosti še ni zaključen.

Pred obojim Jezusovim prihodom mora priti Elijin prerok, da ga oznani. Jezus Nazarečan je Janeza Krstnika imenoval Elija. V Mt 17:12 beremo: “Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli.” Janeza Krstnika je imenoval Elija zato, ker se je nanj spustil isti Duh, kot je bil na starozaveznem Eliji, enako kot se je ta Duh po vladavini kralja Ahaba spustil na Elizeja. (za osvežitev spomina si preberi 2. Knjigo kraljev, 2. poglavje).

Imamo torej vrstni red: Elija – Elizej – Janez Krstnik – Branham – Elija (ena od dveh prič iz Razodetja)

Kot piše, se je tik pred Jezusovim prihodom v Nazaret ta Elijev duh naselil v Janezu Krstniku. In isti Duh se je naselil v moža v času Jezusovega drugega prihoda. Na Branhama. Tudi on je bil prerok. Bog ga je kot takega potrdil bolj kot vse preroke v Bibliji. Zakaj? Ker je to zadnja priložnost in klic je zelo močan.

Ker Jezus sedaj ni več v zemeljskem telesu, da bi ga potrdil (kot je potrdil Janeza Krstnika), je to storil Sveti Duh, tako da so službo tega preroka spremljale velike in čudovite manifestacije. Ob njegovih poveljih, izgovorjenih v veri, so se izvršila mogočna dela Božje sile. Od tisočev in tisočev vizij ni bilo niti ene, ki se ne bi izpolnila točno tako, kot je bilo napovedano. Preko 8 milijonov dokazanih Božjih del je več kot popolni dokaz tudi za tiste, ki si do takrat niso upali ali mogli verjeti. Kogar to ni prepričalo, ga ne more prepričati nič drugega.
Torej, čas tega Elije – Branhama je mimo. Tudi Janez Krstnik in Jezus Nazarečan sta bila zelo malo časa istočasno na »sceni«. Jezus se je večal, Krstnik pa manjšal. Tako je bilo tudi sedaj. Istočasno sta bila samo od leta 1963 pa do 1965. Popolna slika tega je zgodba o Ruti iz Stare zaveze, če koga zanima.

V dneh sedmega glasnika, v dneh sedme Laodicejske Dobe opisane v Razodetju, je njen glasnik razodel Božje skrivnosti, kot so bile razodete Pavlu. Branham je govoril in tisti, ki so sprejeli preroka v njegovem lastnem imenu, so sprejeli dobrodejne učinke službe tega preroka.
In tisti, ki ga bodo poslušali, bodo blagoslovljeni in bodo postali del tiste Neveste zadnjega dne, ki je omenjena v Raz 22:17: “In Duh in nevesta govorita: Pridi!”
Prvo Zrno pšenice (Nevestine Pšenice), ki je padlo v zemljo ob Niceji, je ponovno zrastlo in prišlo nazaj do originalnega novega semena pšenice. Naj bo Bogu slava za vedno. To kar on reče od Boga, bo rekla tudi Nevesta. Duh in prerok in Nevesta bodo govorili isto stvar. In kar bodo rekli oni, je že povedano v Besedi. To je bistveno. Bodite pozorni na to. Sedaj govorijo: “Pojdite iz nje in se ločite.” Klic je izšel. Klic gre ven. Koliko časa bo glas klical? Tega ne vemo, toda eno vemo, trajalo ne bo dolgo, ker je to zadnja doba.

drstane8
01.02.2009, 11:37
Ojoj, W. BRANHAM! Aja, ta pa pride s še "modrejšimi" in - nedvomno- zadnjimi sporočili o Razodetju apostolu Janezu?
Ljudje, kje vam je (osnovna) PAMET? In vi naj bi bili brez "religije"? Torej mimo vseh religij je samo vaša INTERPRETACIJA prava? BEdno, z eno besedo!

Kdor želi biti interpret, bi moral vedeti VSAJ TO, da besedilna znanost pač vedno govori o interpretaciJAH. To je značilnost, osnovna, vsakega besedila. Spada torej k besedilu kot takem. Z njo interpretirati SVOJE stališče, ki (vse) druge izključuje, je - oprostite - naivno. Naš dragi vernik pa ravno to počne, ko NAPADA (pa brez uspeha seveda) druge religije. S tem bi rad izničil njihovo verodostojnost. Joj, to je pa SIZIFOVO delo... če še kdo ve, od kod je ta mit -?
Silno se, očitno, trudi, da bi Razodetje apostolu Janezu ( sic!) govorilo samo v NJEGOV prid!
Vendar, dragi vernik, vedi vsaj to, da imaš opravka z BESEDILOM, in še grškim po vrhu! Iz tvojih navedb ugotavljam, da GRŠČINE, to je "koine dialektos" sploh ne poznaš. Sicer ne bi delal tistih napak, ki izvirajo iz tega, da kdo NE ZNA brati originala. ŽAL!

Vernik
01.02.2009, 13:22
....Vendar, dragi vernik, vedi vsaj to, da imaš opravka z BESEDILOM, in še grškim po vrhu! Iz tvojih navedb ugotavljam, da GRŠČINE, to je "koine dialektos" sploh ne poznaš. Sicer ne bi delal tistih napak, ki izvirajo iz tega, da kdo NE ZNA brati originala. ŽAL!....

Veseli me tvoj odziv. Mogoče te Bog kliče drugam.

Bog je avtor Razodetja. To je Razodetje Jezusa Kristusa. Apostol Janez je bil samo orodje. Ne vem, kakšno vezo ima znanje grščine s pravim pomenom Razodetja? Grščina je samo človeški jezik, je samo ORODJE, mi pa moramo poslušati Božji glas in uporabljati drugačen jezik. Ne se zapletati v vsako posamezno besedo, ki so jo uporabili nekoč, da bi napisali CELOTNO SPOROČILO. Naš jezik je jezik Svetega Duha, ki govori naši duši. Ne samo govori, ampak se celo naseli v njo. Ko se naseli, je to novo rojstvo novega človeka, ki ne govori človeške jezike. Svetujem ti, da pusti zemeljske jezike, pusti človeško znanost, pusti religije sveta in se zaščiti s pravim ZNAKOM. S Svetim Duhom. Mojzesu je bilo naročeno, naj da svojim ljudem na dan izhoda iz Egipta posebni ZNAK. Vse religije danes poznajo ta znak, ampak za nas to ne velja več. Religije ga še vedno uporabljajo. Takrat je bila to kri jagnjeta na vratnih podbojih. Tisto je bil izhod v zemeljsko obljubljeno deželo. Za nas velja višji nivo. Če hočemo mi danes iziti iz tega sveta v Božje kraljestvo, pa moramo dobiti drugačni znak. Ta znak je Sveti Duh. Zato ne ostani v preteklosti. Pojdi naprej. Mi enostavno moramo iziti iz tega sveta, drugače bomo umrli. Kaj nam bodo takrat pomagala razna znanja? Me bo rešilo poznavanje grščine, ali obvladovanje računalnika? Ne!

To ne govorim jaz, Vernik, ampak ponavljam samo besede, ki so napisane v Razodetju. Pri razlagi je potreben prerok. Bog od vekomaj uporablja ta princip in zato se lahko zanesemo na njega. Vedno je uporabil samo enega človeka v določenem časovnem obdobju. Celo Mojzes se je izgovarjal na jezik, ker je sprva mislil po človeško, tako da mi tvoj pogled ni tuj.
Ampak Bog je vedno isti.

drstane8
01.02.2009, 18:17
Spet potvarjaš, dragi VERNIK.
Na začetku te knjige v originalu čisto jasno piše: Da gre za razodetje "Jezusa Kristusa... sporočeno po svojem angelu - svojemu služabniku Janezu," če ti prevedem grško besedilo, saj si - kot sklepam - z ORIGINALOM ne bi mogel nič pomagati. Janezu je potem večkrat rečeno: "Piši!"

Pred seboj imamo torej nesporno GRŠKO BESEDILO, "prezbiterja Janeza," ki ima svojo gramatiko in vse njene zakonitosti, kajti gre za "koine dialektos" ; jezik torej, ki ni le v tem besedilu, ampak v vseh spisih, ki sodijo v NZ. Jezik, ki so ga ljudje tedaj govorili.Ne moreš torej kar tako reči (in se obnašati kot), da zate te jezikovne zakonitosti ne veljajo. (Seveda, če jih poznaš in se ti ni treba držati zgolj površnih prevodov in katerih pa, kot veš, ni nikakršne eksegeze, ki bi kaj veljala).

To, kar ti navajaš ti o božjem avtorstvu, pa je DOKTRINA, ne jezik in besedilo samo! Še več, to kar trdiš o Svetem Duhu, je sicer resnica za vse kristjane, vendar ti ne pripadaš tem skupnostim, kot praviš. Če se držiš doktrin, moraš, pošteno je, povedati katerih in od kod ?

Kar zadeva TVOJE interpretacije - so pa, milo povedano, MIMO. V to kar želiš indoktrinirati in kar razlagaš, na žalost NI v besedilu. To je iz Tvojih naukov, ki jih prikrajaš od DRUGIH, ne da bi vsem bralcem povedal: od kod?

Viri, na katere se opiraš, pa jih ne navajaš, so pravzaprav PABERKOVANJA od vse povsod. In njih si- po svoji glavi - jemlješ to, kar ti ustreza - kot vidim in morem sklepati iz tega, kar pišeš. In potem to, na vse začudenje bralcev, imenuješ delo Duha.
Veš, vernik, bolj pošteno bi bilo - če ne celo NUJNO - da ob vseh teh tvojih paberkovanjih podaš še avtorje in vire - brez tvojih kompilacij. Bo bolj enostavno. In tudi NEUKI, ki sicer ne morejo priti do teh spoznanj, bodo pač razumeli, da si to "mešano solato" pač zbiral in to kar se je zbralo del na SVOJ krožnik. Da ne bodo kar tako mislili, da si sedaj ti orodje samega Duha. In sicer nezmotljivo! Se ti ne zdi, da so pred časom že trdili, da je nekdo nezmotljiv?

Veš, kar zadeva Apokalipso, mi je nekdo na Oxfordu dejal tole: "Ko sem se posvetil študiju "Skrivnem razodetju apostolu Janezu", so mi pokazali celo knjižnico knjig o " Apokalipsis Ioannu". In po večletnem preučevanju sem jaz napisal novo knjigo o Razodetju."

Veš, dragi vernik. Prihodnjič ne PLONKAJ in ne prodajaj tujih pisanih umotvorov kot SVOJIH. Bo morda to, kar boš napisal sicer manj apokaliptično, bo pa BOLJ POŠTENO. Se Ti ne zdi? Pri takem pisanju, ki naj bo celo pisanje o Svetem Pismu, je poštenost pač PRVA in pogoj za častno pisanje?

KAr pa naj rečem o zadnjem delu tvojega odgovora je tole.

Z besedilom v Knjigi ne moremo kot svinja z mehom. Tudi delo Duha, ki ga omenjaš, ne dovoljuje SAMOVOLJE, ampak terja kar najvišjo doslednost.
Če bi DO TVOJEGA TRENUTKA BIVANJA sveti Duh čakal, da izgovori to, kar pišeš, potem ti dragi vernik ne bi imel kaj pisati. Sploh ne bi bilo ne Septuaginte, grškega prevoda SZ in ne vseh drugih prevodov. Ti sploh en bi imel kaj vzeti v roke. SAJ besedilo, ki ga imaš v rokah (vidim, da nek protestantski prevod, ker tako tudi citiraš, kot protestanti namreč), NI TVOJE. PREVEDLI SO GA LJUDJE CERKVA, ki jim ti tako zelo nasprotuješ - hkrati pa se sklicuješ na istega Duha.
PA ne da si tudi ti dobil kak svoj prevod - kar tako - direktno?

Od KOD GA IMAŠ, mislim besedilo, to, pred teboj, na katerega se ves čas sklicuješ?
Ta ni imel Duha, ki ti je napisal ta prevod? In drugi prevodi? Po tvoje, niso delo Duha na katerega se sklicuješ?
Čudna je ta tvoja logika.

Kje je bil torej tvoj DUH 2000 let? "Je šel spat?" - če uporabim besede preroka Elija. In je čakal TVOJIH razodetij Apokalipse?
-
"Bojim se bralca ene knjige!" Kako boš ta rimski rek interpretiral ti? Jaz poznam dve razlagi!

A-dios

mizarstvo.lorencak
01.02.2009, 19:19
Veseli me tvoj odziv. Mogoče te Bog kliče drugam.

Bog je avtor Razodetja. To je Razodetje Jezusa Kristusa. Apostol Janez je bil samo orodje. Ne vem, kakšno vezo ima znanje grščine s pravim pomenom Razodetja? Grščina je samo človeški jezik, je samo ORODJE, mi pa moramo poslušati Božji glas in uporabljati drugačen jezik. Ne se zapletati v vsako posamezno besedo, ki so jo uporabili nekoč, da bi napisali CELOTNO SPOROČILO. Naš jezik je jezik Svetega Duha, ki govori naši duši. Ne samo govori, ampak se celo naseli v njo. Ko se naseli, je to novo rojstvo novega človeka, ki ne govori človeške jezike. Svetujem ti, da pusti zemeljske jezike, pusti človeško znanost, pusti religije sveta in se zaščiti s pravim ZNAKOM. S Svetim Duhom. Mojzesu je bilo naročeno, naj da svojim ljudem na dan izhoda iz Egipta posebni ZNAK. Vse religije danes poznajo ta znak, ampak za nas to ne velja več. Religije ga še vedno uporabljajo. Takrat je bila to kri jagnjeta na vratnih podbojih. Tisto je bil izhod v zemeljsko obljubljeno deželo. Za nas velja višji nivo. Če hočemo mi danes iziti iz tega sveta v Božje kraljestvo, pa moramo dobiti drugačni znak. Ta znak je Sveti Duh. Zato ne ostani v preteklosti. Pojdi naprej. Mi enostavno moramo iziti iz tega sveta, drugače bomo umrli. Kaj nam bodo takrat pomagala razna znanja? Me bo rešilo poznavanje grščine, ali obvladovanje računalnika? Ne!

To ne govorim jaz, Vernik, ampak ponavljam samo besede, ki so napisane v Razodetju. Pri razlagi je potreben prerok. Bog od vekomaj uporablja ta princip in zato se lahko zanesemo na njega. Vedno je uporabil samo enega človeka v določenem časovnem obdobju. Celo Mojzes se je izgovarjal na jezik, ker je sprva mislil po človeško, tako da mi tvoj pogled ni tuj.
Ampak Bog je vedno isti.

Točno tako Vernik, prav si napisal. Edini avtor je Bog in kdor se je prizadeval in sprejel Božjo voljo za svojo, ta si je pridobil tudi Svetega duha, ki pa je nujno potreben za razumevanje Božje besede. Kdor še ni sposoben sprejeti Svetega duha ne more razumeti Božje besede v kateri prebiva Sveti duh.

Enako spozna enako, zato je za razumevanje Božje besede nujna prebuditev Duha v človeku, ki pa je isti kot v pravem Svetem Pismu in se potem z lahkoto spoznata. Takšen prebujen človek v Duhu nadaljnje tudi z lahkoto loči pravega Duha od lažnega duha in pravo Pismo od lažnega, ki je dandanes preplavilo naš planet in hoče zasenčiti in uničiti pravega Duha. Ampak ta poskus zla bo propadel in se v vsej neskončnosti nikoli ne more zgoditi. To pa zato, ker smrt nima moči nad Življenjem.

Tudi mi ljudje še globoko tičimo v smrti in naše telo je grob naše mrtve duše. Le z prizadevanjem, dejavnostjo in prilaščanjem Božje volje za svojo, bomo prebudili Duha v sebi in stopili na prag večnega življenja in za vso večnost zagospodarili nad smrtjo.

Vernik, iz tvojega pisanja veje pravi Božji duh, ki oznanja veselo novico. Le tako naprej.

Pa lep pozdrav.

drstane8
01.02.2009, 19:21
Aja, tako, vernik. Drugi razlogi, ki jih navajam so ti vzeli sapo - sli se z njimi strinjaš?

Bralci bodo zelo veseli, če jim - drugega za drugim - nanje odgovoriš. Meni so odgovori znani, da ne bo pomote!

Lepo te pozdravljam.

drstane8
01.02.2009, 19:36
Točno tako Vernik, prav si napisal. Edini avtor je Bog in kdor se je prizadeval in sprejel Božjo voljo za svojo, ta si je pridobil tudi Svetega duha, ki pa je nujno potreben za razumevanje Božje besede. Kdor še ni sposoben sprejeti Svetega duha ne more razumeti Božje besede v kateri prebiva Sveti duh.

Enako spozna enako, zato je za razumevanje Božje besede nujna prebuditev Duha v človeku, ki pa je isti kot v pravem Svetem Pismu in se potem z lahkoto spoznata. Takšen prebujen človek v Duhu nadaljnje tudi z lahkoto loči pravega Duha od lažnega duha in pravo Pismo od lažnega, ki je dandanes preplavilo naš planet in hoče zasenčiti in uničiti pravega Duha. Ampak ta poskus zla bo propadel in se v vsej neskončnosti nikoli ne more zgoditi. To pa zato, ker smrt nima moči nad Življenjem.

Tudi mi ljudje še globoko tičimo v smrti in naše telo je grob naše mrtve duše. Le z prizadevanjem, dejavnostjo in prilaščanjem Božje volje za svojo, bomo prebudili Duha v sebi in stopili na prag večnega življenja in za vso večnost zagospodarili nad smrtjo.

Vernik, iz tvojega pisanja veje pravi Božji duh, ki oznanja veselo novico. Le tako naprej.

Pa lep pozdrav.


Od kdaj pa je ZNANJE IN SPOZNAVANJE v nasprotju z Duhom? Ja kako pa berete PISMO, na katero se sklicujete?
Veste kaj...
po VAŠEM (oprostite) norem sklepanju, je vsa znanost in so vsi znanstveniki - kar od hudiča!
Mislim, take trditve, kot jih pišete, so pa- rahlo- preveč za zdrav razum - in zato proti Duhu!
RESNICA je tudi RESNICA V ZNANOSTIH. Ali ni Kristus pred Pilatom vprašal: " če sem napak spričal, pričaj da napak! Če pa ne, kaj me biješ?"
Nista dve resnici. Ena sama je!

drstane8
01.02.2009, 20:49
Dragi VERNIK, sedaj je že malce bolje. Vendar še vedno nisi vse izdal o tem tvojem IDOLU W. BRANHAMU (1909-1965).
Da ne bi res kdo mislil, da je bil prerok, bom napisal nekaj iz njegovega življenja.

Po družinskem poreklu je bil katolik, ki je bil že v zgodnjem otroštvu zaznamovan z očetovo pijanostjo. Je samozvani vizionar, prerok, ki mu je že v zgodnjih letih angel povedal, da se mora varovati pitja alkohola. Vizije so se nadaljevale tudi po tem, ko je bil v boksarskih dvelih velikokrat težko poškodovan. Ukvarjal se je ves čas z astrologijo in ta ga je - ob koncu - tudi najbolj odvedla od ostalih denominacij, ki so ga prej še sprejemale. Ukvarjal se je z vedeževanjem, baje zato, ker je rojen pod pravo zvezdo. Nato postane baptistični pridigar v Jeffersonvillu, kjer nasprotuje ženskemu pridiganju v denominacijah. Zaradi nesoglasij, ki jih sproži njegova lastna interpretacija Biblije, se loči od baptističnih skupin in sezida svoj TEMPELJ (1933 leta), kjer ga spremljajo njegovi privrženci. Trdijo da dela čudeže in da se je nad njegovo glavo pojavil svetal oblak, ki potrjuje njegove vizije. Seveda gre pri tem za čisto navaden trik.
Njegovi evangelizatorični nastopi so bili všeč nekaterim binkoštnim gibanjem (ASS. of God). Baje naj bi pozdravil nekatere vidne ljudi... in to naj bi potrjevalo njegovo evangelizacijo. Vendar se ti krogi kmalu ločujejo od njega, kajti čedalje bolj prihaja v ospredje njegova DOKTRINA (ki jo oznanja tudi v svojih publikacijah). Ta doktrina zavrača krščanski tradicionalni TRINITARIZEM z njegovo "preroško formulo" "Jesus ONLY". Tudi druga njegova izvajanja iz Raz v drugem in tretjem poglavju so povsem nesmiselna. ČEprav se v svojih blodnjah sklicuje tudi na Pavla, Lutra in Wesleya, seveda ne sledi njihovi dokrini, ampak jih uporablja in zlo-rablja za svojo, lastno. V interpretaciji Pisma je povsem konfuzen in nedosleden. To še zlasti velja za zadnji del njegove "preroške vizije" (po letu 1959), kjer je vse več astrologije, s katero se nikoli ni nehal ukvarjati. Iz tega leta je tudi fotografija s sijem, ki se je tolikim zdela pristna.
Največ njegovih pristašev je seveda v Kongu.

Očitno naš VERNIK, ki nam tu soli pamet z njegovimi izvlečki, tudi spada mednje.

Tako, da bodo ljudje lahko vedeli, dragi vernik, o kom je govora. Iz tvojih spročil namreč vsi mislijo, da je vse - tudi kar ti pišeš - naravnost od DUHA.

Vernik
01.02.2009, 20:49
...Če bi DO TVOJEGA TRENUTKA BIVANJA sveti Duh čakal, da izgovori to, kar pišeš, potem ti dragi vernik ne bi imel kaj pisati. Sploh ne bi bilo ne Septuaginte, grškega prevoda SZ in ne vseh drugih prevodov. Ti sploh en bi imel kaj vzeti v roke. SAJ besedilo, ki ga imaš v rokah (vidim, da nek protestantski prevod, ker tako tudi citiraš, kot protestanti namreč), NI TVOJE. PREVEDLI SO GA LJUDJE CERKVA, ki jim ti tako zelo nasprotuješ - hkrati pa se sklicuješ na istega Duha. ......

....Ta ni imel Duha, ki ti je napisal ta prevod? In drugi prevodi? Po tvoje, niso delo Duha na katerega se sklicuješ?....

Kje je bil torej tvoj DUH 2000 let? "Je šel spat?" - če uporabim besede preroka Elija. In je čakal TVOJIH razodetij Apokalipse?


Sploh ne trdim, da bi Sveti Duh koga čakal, ali da bi se umaknil. Sveto pismo tega ne govori tako. Dejstvo pa je, da se nekega dne bo umaknil in ta dan se približuje. Ko se bo umaknil ON se bo umaknila tudi NEVESTA in to je njeno Vzetje. Takrat bo milost krvi Jezusa Kristusa za pogane končana. Zgoditi se morajo še zadnja 3,5 let iz Razodetja, ki so namenjena samo Izraelcem. O tem lepo piše Daniel.
V tem času bo za vse hudo. Satan ve, da bo imel le malo časa. Razodetje 12,12: »Zato se veselite, nebesa, in vi, ki prebivate v njih! Gorje pa vama, zemlja in morje, ker je hudič sestopil k vama, poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa.« Takrat ne bo več Svetega Duha, ki bi ga zadrževal. Nevesta bo na Jagnjetovi gostiji, na zemlji pa bo vladal satan. In o tem govori Pavel v 2. Tesaloničanom 2,6-8: »Veste pa tudi, kaj ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom. Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo, da se umakne on, ki zadržuje. In tedaj se bo razodel nepostavnež, ki ga bo Gospod Jezus usmrtil z dihom svojih ust in ga uničil z veličastjem svojega prihoda.«

Po koncu 3,5 let bo Jezus uničil ta satanski Eden z dihom svojih ust. To je Harmagedonska bitka. Vse se lepo sklada z Razodetjem 19,15-16, ko Jezus pride na belem konju: »Iz ust mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno palico in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega. 16 Na plašču in na boku pa ima napisano ime: Kralj kraljev in Gospod gospodov.«
To pa je trenutek vstopa v 1000 letno kraljestvo – Milenij.

Res je da so SP prevedli ljudje, ki so bili v cerkvah. Saj je to moralo tako biti. Gre za rast. Zato je Nebeško kraljestvo primerjano s semenom. Vsak človek v zgodovini ima svojo nalogo in vsak je deležen del Svetega Duha, pač v skladu s časom v katerem je živel. (zato sem v shemi o nikolaizmu te ljudi označil z belim krogcem, čeprav so bili v denominaciji - če greš gledat nazaj).
Ampak ti ljudje enostavno niso vedeli nič o razodetju NEVESTE, pa vendar so pisali in prevajali o njej. Enostavno še ni bil čas za to. Oni so opravili svojo nalogo. Nosili so Biblijo skozi zgodovino. Zato so tudi oni del Neveste. Ampak na njih je bilo drugačno maziljenje, kot je danes na nas. Upam da vidiš, kaj hočem reči.
Naša naloga ni več prepisovanje Biblije. Luther je tipični primer, kako ga je Bog pravi trenutek uporabil. On je brebil tisto trdo skorjo na zemlji in rastlina je pokukala iz teme. Ustanova RKC je bila strašno proti temu in proti širjenju Sveetega pisma, ampak proti Bogu se enostavno ne da nič.

drstane8
01.02.2009, 21:19
Ja seveda, spet se izvijaš!
Ko bi vedel, koliko knjig so napisali zoper njega, ki ga neprestano premlevaš! Seveda jih nisi bral, kajti ponovno pišeš samo to, kar si - površno - prebral pri svojem IDOLU Branhamu. VENDAR, to ni RAZLAGA RAZODETJA, ampak zgolj njegova dokrina, ki jo je razvijal s pomočjo astrologije in ne razsvetljenj DUHA.
Škoda slediti takim blodnjam!.
V GLAVNEM: Napisal sem - čisto na kratko - par kritičnih pripomb o IZVORU iz katerega zajemaš, da - ponavljam - ne bo noben "korenčak" na tem svetu mogel misliti, da jemlješ kar naravnost iz Duha. Iz Branhama pač. AMPAK, to bi moral, zaradi poštenosti, povedati svojim bralcem že davno prej. In prav bi bilo, ker je bil navaden človek, da bi povedal tudi kaj o njegovem življenju. Kritično seveda, brez hvalospevov in potrdil da je bil "izvoljeni božji prerok". To pač res ni bil!

- V vednost vsem, ki berejo o Branhamovih RAZODETJIH.

In še to. Zgodovina nas čisto natanko pouči o M. Lutru. Vsekakor je bil velik ljubitelj Besede in velik teolog. Branham, ki je čisto navaden sektaš (ločil se je od baptistov), mu niti do vrha pete ne seže. Mimogrede. Kaj bi astrologija in nekakšnelažne vizije nasproti temu, kar so povedali velikiki v zgodovini!

drstane8
01.02.2009, 22:28
IN ŠE TOLE dragi VERNIK!

Toliko časa, kot vidim iz vsega, kar pišeš, ne delaš nič drugega, kot papagajsko ponavljaš fantazije za nekim "kvazi prerokom", ki - kot vsi lahko vedo - ni drugega kot najprej boksar, po poškodbah možganov vizionar, šlogar, astrolog, pridigar, "čudodelnik" z nekimi siji okrog glave, krivoverec (z ozirom na njegovo astrološko doktrino o sebi (kot izvoljenem preroku); o Jezusu, ki izniči vsako "Trojico" in mora biti predstavljan samo kot "Jesus ONLY". Ki se v zadnjem letu svojega življenja loči od vseh ostalih sekt in po njegovi smrti postane prerok "novih izvoljenih" po katerih govori Duh kar osebno.

Se ti ne zdi tole le malce preveč absurdno, da bi ti mogel vedno znova jemati v roke in pri vsakem branju PISMA, papagajsko ponavljal nekaj o W. Benhamu. Ja pa ta je potem večji od Boga samega. ČEmu ostajaš pri Razodetju apostolu Janezu, če je pa Benham vse razložil? Čemu nek tekst, ko je pa živ prerok vse povedal...?

DO TU SEM ŽELEL privesti vse, ki so BRALI TVOJA izvajanja o Razodetju (Apokalipsi, kot zadnji knjigi SP), ki dejansko niso bila interpretacija te knjige, ampak, kot si se potrudil, JE ŠLO VES čas SAMO za BEHHAMOVA NAKLADANJA (ampak pozor, W. Benham je mnogo napisal; Vernik nam bo verjetno še kar naprej trosil iz njegove nesmrtne zakladnice!).

Dragi VERNIK, bodi vsaj originalen! Rekel si, da si tehnični človek. Ja, morda je tvoje pisanje treba temu primerno vzeti... ali pa...

Pa brez zamere!

Vernik
02.02.2009, 06:19
Če pišeš biografijo o človeku, pač moraš pisati resnične stvari o njem in ne tistega, kar je navrgel nasprotnik. Drugače je to atribut greha, ki je nevera, kakor sem že enkrat napisal.
Vsak, kdor se je resno ukvarjal s proučevanjem Biblije, je lahko ugotovil, da je astrologija veda, ki je demonska in nasprotna Bogu. Bog jo obsoja. Tudi Branham je ni maral in se nikoli ni ukvarjal s temi stvarmi. Seveda bi sedaj prešli na pink-pong sistem. Ti bi trdil eno, jaz drugo in nikoli ne bi prišli na čisto. Vsak mora sam iskati resnico.

Mene ni pritegnilo Branhamovo življenje, ampak mogočna Božja dela, ki so se izvršila preko njega ter prisotnost samega Boga v teh delih. Tega se ni moč naučiti, v to te ne more prepričati nihče, to te mora pritegniti. Če kdo pomotoma zaide v to sporočilo, bo hitro odšel ven. Pritegniti te mora Bog, ki stoji za njim. Če bi Branham lahko sam odločal, bi bil on najraje odmaknjen od ljudi nekje v divjini, kot čuvaj narodnega parka. To je on želel. Ampak ne, ni mogel. Njegova naloga v življenju je bila drugačna. Bog ga je poklical kot glasnika pred drugim Jezusovim prihodom. Na grozo vseh religij seveda. Zakaj na grozo. Ker so vse religije v Razodetju obsojene na uničenje in ko so demoni spoznali da je prišel njihov čas konca, so enostavno ponoreli. Religije so razkrinkane. Ljudje niso nič krivi, če so bili zavedeni. Ampak na ljudeh samih pa je, ali bodo ostali v njih ali pa bodo izšli ven. Tu je Razodetje dovolj jasno: »Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih…«

Razodetje ne govori zaman o padcu religij. Tega si ni izmislil Branham, ampak je napisal že Janez pred 2000 leti. Religije so si SP prisvojile in hotele to dejstvo prikriti, češ saj to ne zadeva nas, ampak nekoga drugega. Koga pa? Ste se kdaj vprašali? Kdo je potem ta Veliki Babilon iz Razodetja, če ne mogočne religije skupaj z njenimi hčerami? Za koga pravi: »Padel je, padel véliki Babilon in postal bivališče demonov, pribežališče vseh nečistih duhov….«, če ne za religije. To niso neke druge politične sile in niso ljudje kot posamezniki. Tudi Janez se je začudil, ko je zagledal zver. Zelo začudil. Razodetje 17,6-7: »…Ko sem jo zagledal, sem se silno začudil. Angel pa mi je rekel: »Zakaj si se začudil?«

Branham nima svojega razodetja. Po njem Bog samo izpolnjuje, kar je bilo napisano. Branham je angel - glasnik iz Razodetja 10,7 in kdor je iskren iskalec, to jasno vidi. Ne postavljaj se brez potrebe v borbo proti Bogu, raje vzemi to sporočilo in ga primerjaj s Svetim pismom. Če je Branhamovo delo od človeka, bo tako ali tako propadlo. Če pa je od Boga, pa si postal njegov nasprotnik. Anti – Beseda. Zato ne delaj tega in se ne prepiraj.

Kot ilustracijo ti bom priložil odlomek, kako se je Branham kot mlad fant na avtobusu srečal z vedeževalko. Njegov vzdevek je bil Billy.

Avtobus je bil poln. Potniki so zavzeli vse sedeže. Billy se je nekako prerinil do sredine avtobusa in obstal zraven močne ženske srednjih let in zraven enega mornarja. Medtem, ko je avtobus krenil s postaje je ta žena pogledala navzgor in mu dejala: »Čao.« Billy je odgovoril: »Zdravo,« in gledal skozi okno ter opazoval hiše, ki so bežale pred njegovimi očmi. Nenadoma je spet občutil to silo, ki ga je sedaj še močneje pritiskala. Zdelo se mu je, da prihaja ta sila naravnost iz te ogromne ženske. S kančkom očesa je videl, da ta ženska strmi naravnost vanj. Zaradi nje se je počutil precej nelagodno. Ona je kaj hitro pričela z razgovorom: »Ali si ti vojni uslužbenec?«
Billy je nosil uniformo gozdarja in pištolo, zataknjeno za pasom, zato je bilo to očitno in je dejal. »Jaz sem uslužbenec v državnem varovanem področju.«
»Ti si osamljen, ali ne?«
Billy je skrival svoje presenečenje. »Ne, gospa,« se ji je zlagal.
»Ampak ti nisi tu v svojem domu,« je dejala.
»Jaz sem tu v svojem domu bolj, kot sem bil kdaj koli prej.«
Odkimala je z glavo. »Ne ti si rojen za Zahod.«
To je Billya šokiralo, kot bi ga nekdo polil z mrzlo vodo po glavi. »Hej, o čem ti govoriš?«
Dejala je: »Mogoče bi se morala bolje predstaviti. Veš, jaz sem astrolog.«
Billy je v sebi zamrmral: »Evo, še ena izmed teh čudnih ljudi.« Odmaknil se je od nje in približal mornarju. Toda žena mu je sledila. Malo se je sicer opotekala zaradi pozibavanja avtobusa. Nato je dejala: »Za trenutek bi se želela pogovoriti s tabo.«
Billy se je pretvarjal, kot da je ne sliši in je gledal naokoli.
Toda ona je bila vztrajna: »Ali lahko za trenutek govorim s tabo?«
Toda Billy jo je ignoriral. Pri sebi je pomislil: »To sicer ni lepo od mene, toda nočem govoriti z njo.«
Ampak žena ga sploh ni hotela pustiti na miru. »Hej ti, uslužbenec v varovanem področju, ali lahko za trenutek govorim s tabo?«
Billy se je končno obrnil in predrzno odgovoril: »Kaj hočeš?«
Postalo mu je sicer žal svoje grobosti, vendar se resnično ni hotel pogovarjati z astrologinjo. Spomnil se je, kaj mu je nekoč na nekem karnevalu povedala Romska vidkinja, ko ga je poklicala k sebi in ta spomin ga je vznemirjal. Govorila mu je o neki svetlobi, ki ga spremlja.
Žena ga je vprašala: »Ali si ti kristjan?«
»Ne,« je odbrusil. »Toda kaj se to tebe tiče?«
Skomignila je z rameni. »O, samo zanimalo me je. Ali veš, da si rojen pod znakom?«
Billy je komaj šel preko tega. »Poglej, gospa. Popolnoma nič nočem vedeti o tem, razumeš? Vem, da sem zelo grob, toda resnično... O tem ne želim vedeti nič.«
V tem trenutku se je ona nekoliko odmaknila: »O, ne bodi tako grob.«
»Dobro. Nisem te hotel užaliti, toda nič ne vem o religioznih stvareh in tudi nič nočem vedeti.« Billy se je obrnil vstran in se, stoječ za mornarjem, zagledal v prednji del avtobusa.
»Pa, ne bi se smel tako obnašati. To nima nobene veze z religijo. Jaz potujem v Chicago, da bi videla svojega sina, ki je babtistični pridigar. Drugače delam v Beli hiši. Ali si vedel, da položaj zvezd vpliva na dogodke tukaj na zemlji?«
»O tem nimam pojma,« je odvrnil Billy.
Dejala je: »Pred tabo stoji mornar. Vprašaj ga, ali Luna vpliva na plimo in oseko?«
»Imam toliko možganov, da to sam vem,« ji je odbrusil Billy.
Toda žena je nadaljevala: »Torej, obstaja veliko drugih nebesnih teles, ki delujejo na zemljo. Če ti povem, kdaj si natančno rojen, ali mi boš verjel?«
Billy ji je nejevoljen odvrnil: »Kot prvo, ti tega ne moreš.«
Nasmehnila se je: »Seveda lahko. Ti si rojen 6. aprila 1909 ob peti uri zjutraj.«
Billyjev predrzni izraz obraza je v trenutku izginil in prešel v izraz presenečenja. »To je popolnoma točno. Ajd, povej mornarju, kdaj je rojen.«
Dejala je: »Ne morem. Vidiš, ti si rojen pod znakom. Kaj ti tvoji pridigarji nikoli niso govorili o tem?«
»Jaz nimam nobenih stikov s pridigarji, nobenih!«
Žena je za trenutek odvrnila pogled od njega in na tiho premišljevala. »Ni to nenavadno, da pridigarji tega ne vedo?«
Billy je ponovil: »Ne družim se z njimi.«
Ponovno je osredotočila svoj pogled nanj. »Poglej, želim ti nekaj povedati. Ti si rojen pod znakom kot dar človeštvu. Ko bi le lahko to prepoznal ...«
Prekinil jo je z besedami: »Mogoče bom novi Daniel Boone. Obožujem lov a rojen sem v Ketuckyju.«
»Ne, ne govorim o tem.«
»Dobro, mogoče bom poslovni človek. V šoli sem se naučil slovnico.«
Njej to ni bilo smešno. »Ne govorim o tem. Ne vem, kaj boš postal, toda po tvoji auri lahko vidim, da si rojen kot dar. Ali se spomniš zgodbe o tem, kako je zvezda pripeljala modre do novorojenega Jezusa.«
»Ne vem nič o religiji.«
»Toda gotovo si slišal o tem, kako so modri prišli, da bi videli dete Jezusa, ali ne?«
»Seveda sem.«
»Torej, kdo so bili modri?«
»Pa to so bili samo modri ljudje, to je vse, kar vem.«
Nato mu je pojasnila: »Modri so bili to, kar sem jaz. Bili so astrologi, opazovalci zvezd. Veš, preden Bog nekaj naredi na zemlji, On to vedno najprej objavi v nebesih. On je to naredil, ko je bil rojen Jezus. Tri nebesna telesa so se razporedila in ustvarila zvezo, ki je pritegnila pozornost nekaterih astrologov, ki so živeli na vzhodu. Eden od njih je bil iz Semove linije, drugi iz Hamove in tretji iz Jafetove linije. Trije Noetovi sinovi. Oni so bili predstavniki vseh ljudi na zemlji. Vsaki od teh treh ljudi je samostojno potoval na zahod, ne da bi vedeli eden za drugega, dokler se končno niso srečali v Jeruzalemu. Potem so skupaj odšli v Betlehem in tam našli dete Jezusa. Vedeli so, da je Jezus ta, ki so ga iskali i sicer zaradi barve njegove aure. Ti veš, kaj je aura, ali ne? To je nadnaravna svetloba duše. Vsi ljudje imajo aure, ki se medsebojno razlikujejo po barvi. vsaka barva nekaj pomeni. Zlata barva pomeni dar od Boga. Tako so se ti trije modri poklonili Jezusu in mu dali darove. Odšli so natanko takrat, ko so se ta tri nebesna telesa začela ločevati v svoje lastne orbite. In v spomin na največje darilo, ki ga je Bog bilo kdaj dal človeštvu – svojega lastnega Sina Jezusa, Bog vedno, ko pridejo ta tri nebesna telesa v linijo, pošlje človeštvu manjši dar. Ti si rojen v tej liniji v tej konjunkciji. Tebe obkroža zlata aura. Po tem vem dan in uro tvojega rojstva in po tem vem, da je tvoja usoda na zahodu.«
Billy je zaradi vljudnosti poizkušal pazljivo poslušati, toda to, kar je slišal, je bilo dovolj. »Gospa, jaz vem samo to, da sem gozdar na območju športnega lova v Indiani in delam po svojih najboljših močeh. Nisem religiozen in ne želim nič več slišati o tem.«
Premaknil se je v prednji del avtobusa tako, da je sedaj mornar stal med njima in na ta način končno zaključil pogovor.
Vendar tega dogodka ni mogel kar tako pozabiti. Vedeževalka mu je nekoč dejala, da ga spremlja posebna svetloba, ta astrologinja mu govori o zlati auri ... Mogoče ga Bog res išče, a on se mu poizkuša skriti. In kaj je ta žena mislila s tem, da je njegova usoda na zahodu?

Vernik
02.02.2009, 06:58
... Trdijo da dela čudeže in da se je nad njegovo glavo pojavil svetal oblak, ki potrjuje njegove vizije. Seveda gre pri tem za čisto navaden trik...
.... V interpretaciji Pisma je povsem konfuzen in nedosleden. To še zlasti velja za zadnji del njegove "preroške vizije" (po letu 1959), kjer je vse več astrologije, s katero se nikoli ni nehal ukvarjati. Iz tega leta je tudi fotografija s sijem, ki se je tolikim zdela pristna.....

Kar pišeš enostavno ne drži. Če je bil on konfuzen, bi moral biti to Bog. Pa vendar ni. Iz njegovega dela se vidi eno samo ogromno sporočilo, ki je POVEZANO OD PRVEGA DO ZADNJEGA POGLAVJA BIBLIJE. To enostavno treba predelati.
Sprašujem se, ali ti znaš vključiti knjigo o Ruti v Razodetje in da se bo seveda to skladalo s celotnim preostalim Svetim pismom? Rad bi slišal tvojo interpretacijo. Iznesi jo, da jo bomo slišali.
Branhamse z astrologijo ni nikoli ukvarjal, jo je pa omenjal.
Ta fotografija ni iz leta 1959 ampak iz leta 1950.

Nekaj o tej fotografiji:
24. januarja 1950 je bila napravljena ena od najboljših fotografij (glej spodaj) vseh časov v Sam Huston Colosseumu, Huston, Texas. Ta fotografija je nastala v spletu čudnih okoliščin, ko so njega in njegovega prijatelja nekateri ljudje, ki so bili pridigarji, zasmehovali. Zasmehovanje? nič novega. Njegovega prijatelja so na govorniškem odru sramotili tako, da so mu z rokami krilili nad glavo, mu dodajali razne grimase in s pestmi žugali pod nosom. Plačani fotograf s strani denominacije pa je vse veselo fotografiral, da bi slike drugi dan ljudje videli v časopisu in se še naprej norčevali. Ampak potem, ko je William Branaham stopil na oder in bi nekaj povedal v bran, se je nad njegovo glavo pojavila ognjena aureola. Tudi to je fotograf slikal. In to je bila edina fotografija, ki je uspela na celotnem filmu! Vse ostale so bile uničene. Ta dogodek je fotografa zelo pretresel in spremenil. Skesan je sam prinesel fotografijo Branhamu in zanjo ni zahteval nobenih avtorskih pravic.
George J. Lacy, inšpektor zadolžen za sumljive dokumente, ki je pogosto sodeloval s FBI, je podvrgel negativ vsem mogočim testom, ki jih je znanost poznala. Na konferenci za tisk je dejal: "Glede na moja dognanja, je to prvič v celotni zgodovini sveta, da je nadnaravno bitje fotografirano in znanstveno potrjeno kot avtentično." Original te fotografije se še danes hrani v arhivu zavoda za religije Smithsonian Instituta, Washington, D.C.
Vidiš, takole bi lahko popravljal še in še, ampak se mi zdi važnejša razlaga Razodetja.

1747

Vernik
02.02.2009, 07:07
Teh slik, na katerih je fotografiran Duh ali angel, je kar nekaj. Vedite da takrat še niso poznali digitalne obdelave fotografij. Ampak to ni toliko pomembno, vseeno pa prilagam še eno:

1748

ARP
02.02.2009, 07:59
Teh slik, na katerih je fotografiran Duh ali angel, je kar nekaj. Vedite da takrat še niso poznali digitalne obdelave fotografij. Ampak to ni toliko pomembno, vseeno pa prilagam še eno:


Brez zamere Vernik vendar začni že enkrat razmišljat. Malo se vprašaj o virih, vzrokih in povodih za te inflacije besed, slik in kracarij, ki jih predlagaš. Preberi si malo kako lahko pridemo do teorij in spoznanj.

Mar se ne malo smešiš s temi slikami?
Poglej koliko luštnih slikc: http://www.ufopictures.net/ Za veliko od njih FBI pravi, da so avtentične? In? So nas že obiskali ne-zemljani? ;))
Vedi: Tudi, če je slika čudna in avtentična še ne pomeni, da je v ozadju kakšen nadnaraven fenomen. Mnogo takšnih pojavov so razložili z povsem naravnimi pojavi. Predvsem pa bi izpostavil ČE.

En lep filmček, ki hoče nekaj povedat: http://www.youtube.com/watch?v=-h9XntsSEro

p.s.Predvsem se strinjam z izjavo, da ne moremo realnost uokvirjati okoli naših prepričanj, temveč moramo naše razumevanje oblikovati okoli realnosti. Ti delaš predvsem prvo in če sem iskren zelo nespretno. Predvsem pa ne vidiš in ne slišiš nobenih argumentov - vse predelaš v neke fantazijske predstave, ki si jih ne bi branil noben pisec domišljijskih zgodb in to ponujaš drugim - z inflacijo.

drstane8
02.02.2009, 08:08
ČEDANJE VEČJE TRAPARIJE pišeš, dragi VERNIK, na žalost moram to ugotoviti.
Čisto nič narobe nisem zapisal. W. Benham (1909-1965) je bil čisto res BAPTISTIČNI ODPADLI PRIDIGAR, torej SEKTAŠ. Ukvarjal se je, ne toliko z Biblijo, ki zanjo nikoli ni imel pravih študijskih kvalifikacij (na področju eksegeze), ampak, kot sem poudaril, zlasti ob koncu svoje "misije" z ASTROLOGIJO. To kar je pisal je bilo tako konfuzno, da je sprožil - ne od nasprotnikov, dragi vernik, ampak v krogih, ki so ga prej podpirali, številne polemike, spore in proteste. Vse to je objavljeno. Cela knjižnica knjig, kjer so ga mnogi kar dobro razkrinkali. Zato ne pripisuj meni, kar pravim. NJEGOVI SODOBNIKI so ga že tako orisali.
USTANOVIL JE SVOJO SEKTO. In verjetno tej pripadaš tudi ti - morda formalno ne. Ne vem.
VSEKAKOR pa si več mesecev prepisoval iz BENHAMOVIH knjig in govoril o DELU DUHA! LEPO te prosim, BODI REALEN. To je sektaško delo, ki ga vsak si sekte malce pozna, takoj razkrinka. Značilno je to, da se držiš BENHAMA bolj kot Pisma. ZATO si tudi pristal v BENHAMŠČINI in ne pri CERKVAH in ne pri TOLMAČENJIH APOKALIPSE.

In še.
Fotografije, ki jih priobčuješ so čisto navadna traparija. DUH in ANGEL - lepo te prosim, celo pri sektaškem verouku vernike učijo, da so to "nevidne entitete".

In Duhovi in ANGELI rabijo nekakšne sence na fotografijah. To je pa res samo sekta zmožna verjeti.


Z velikim spoštovanjem (do človeka) ti pač moram to napisati. Seveda, kot vidim, ne bo nič ali skoraj nič pomagalo. Bralcev sem pa le omogočil, da so končno PREPOZNALI VIR iz katerega si PLONKAL. In plonkanje tudi ni delo Duha, še zlasti ne, če je samo paberkovanje. (Benham je mnogo napisal o drugem in tretjem poglavju Apk).

Kot rečeno, tega sektaša W. Benhama, ki se ga držiš kot pijan plota, sem pa le moral razkrinkati - kot sem že rekel - DA NE BI KDO MISLIL, da je ta benhamovščina res kaka RAZLAGA Apokalipse. Kdo bi le to verjel?

In še a propos tvoje zgodbice - Ja povej mi, dragi Vernik, kaj imajo šlogarce z delom Duha. Pa mislim, da Benham ni odvisen od njenega šloganja o sijaju, ki naj ga spremlja, on je imel sam "šlogarske" talente. V vseh njegovih delih so "vidni". In z astrologijo in šloganjem bomo razlagali APOKALIPSO? Ubogi!

Vernik
02.02.2009, 19:01
Vem, da smo si na nasprotnih polih in vem da ni lahko sprejeti Boga ter njegovega mogočnega delovanja.
ARP in DRSTANE8 sta povedala svoje mnenje in sta se postavila na svojo stran. Ampak dejstva kljub temu ostajajo. Božje delo se vidi in verjeli ali ne, to delo je od Svetega Duha. Tudi mene uporablja Sveti Duh, ne morem se upirati.
Pazite, Bog končuje pogansko obdobje. Ljudje, tisti ki verjamete v Boga, poglejte in sami proučite Sveto pismo. Prepričajte se sami. Stvari, ki sem jih napisal tu so samo malenkosti. Enostavno vzemite tisto, kar vam pripada in si ne dajte, da bi vam kdo odvzel delež pri Drevesu Življenja. Večjega dokaza, kot v preteklem stoletju nam Bog enostavno ni mogel dati. Uporabite svojo vero.

Vedite, da Bog prihaja v enostavnosti, v preprostosti in ne z modrostjo, teologijo in filozofijo ljudi. RAZODETJA SE NE DA NAUČITI. Ne moreš ga študirati 8 let potem pa ga razlagati po človeško. Jaz tu ne razlagam po svoje, ampak pišem, kaj je Bog povedal preroku. To ni plonkanje. Vsa slava gre samo Bogu.
Poglejte vse te primerjave:
Ko je Jezus prišel prvič, so ga sprejeli samo revni pastirji. Niti meščani ga niso hoteli med sebe, verski poglavarji in pismouki pa so ga hoteli ubiti. To je bil njihov edini cilj. Uboj.
Ker Bog ne menja svojega načina delovanja, je na isti način prišel tudi drugič. In ta ista slika se je ponovila danes. Ubili so prvega glasnika Janeza Krstnika in ubili so drugega glasnika Branhama. (v prometni nesreči). Podobnosti so povsod, kamorkoli pogledate v Biblijo. Samo to vas prosim, NE POSTANITE BOŽJI NASPROTNIKI. Zagotovo vem, če bi Branham slišal te neresnične besede na forumu, bi avtorju gotovo odpustil. On je pač bil takšen. Bil je poln Svetega Duha. In to je to, kar ljudje danes željno pričakujejo. Tolažbo. odpuščanje. Mir. Upanje.
Branhamov cilj v življenju je bil samo eden. Izpolniti je želel to, za kar ga je Bog poslal. Zato odmislite sekte in religije. On enostavno ni imel časa za to. Vse to je zemeljsko, demonsko. on je bil enostavno prvina Neveste. Nevesta pa ima Kristusov KARAKTER. In vsak, ki se bo obnašal kot Jezus Kristus bo v Nevesti.
Gotovo obstaja kdo na forumu, ki ga Božja beseda zanima in vse te stvari, ki se dogajajo ter v katerem času živimo. Čas je strašno blizu. pa saj se niti jaz tega prav ne zavedam. Pa če je samo eden človek na forumu, se je splačalo porabiti te zimske ure pisanja. Jaz v začetku sploh nisem imel tega namena, ampak sem moral to narediti. Nisem pisatelj in tipkam samo z dvema prstoma. Ne misliti, da je kdo koga razkrinkal. Vse je vodeno in bilo že zdavnaj določeno.

Poglejte primerjavo med prerokom prvega in prerokom drugega izhoda iz suženske dežele (Prvič Izraelci iz Egipta, drugič Nevesta iz tega sveta):
Kot je angel Branhamu naročil javno delovanje in da bi ohrabril vero ljudi, sta mu bili dani dve nadnaravni znamenji, da bi ljudje verjeli. Poglejte, kako je Bog ljubeče mislil na vse.
Prvič:
Ko bi se dotaknil bolnikove roke, mu je bilo dano vidno znamenje na njegovi roki in bi pokazalo bolezen ali ozdravitev bolnika. Angel mu je dejal dobesedno tako: »Tako, kot sta preroku Mojzesu bili darovani dve znamenji, ki sta potrdili njegovo službo, tako bosta tudi tebi dana dva znaka, ki bosta potrdila tvojo službo. Prvi bo ta. Ko boš prijel s svojo levico desno roko osebe, za katero boš molil, boš ostal popolnoma miren in pokazalo se bo znamenje na tvoji roki. Potem boš molil. Ko te bo to znamenje zapustilo, bo tudi bolezen zapustila človeka. Če pa te znamenje ne bo zapustilo, samo moli za blagoslov in pojdi dalje.«

Drugič:
V nadaljevanju njegove službe mu je bilo dano tudi drugo znamenje, s katerim je odkrival skrivnosti in potrebe človeških src, z namenom da bi ljudje dobili vero in bili osvobojeni od hudih duhov. Pred stotisočimi ljudmi so bili demoni, ki so stiskali ljudi, razkrinkani.
Angel mu je dejal, da mu bosta dani ti dve znamenji, kakor Mojzesu. Naj povem tistim, ki se ne spomnijo dveh Mojzesovih znamenj.
V času priprav Izraelcev na izhod iz Egipta je Bog poslal Mojzesa k Faraonu. Samo predstavljate si lahko, kaj je to pomenilo za Mojzesa. Moral se je vrniti pred obličje človeka, pred katerim je nekoč zbežal in ki ga je preganjal zaradi uboja nekega Egipčana. Pred njim se je skrival 40 let. Zato je bila Mojzesova reakcija več kot pričakovana: »Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta.«
Bog je rekel: »Jaz bom s teboj...«. Mojzesa je bilo strah, zato mu je Bog obljubil, da bo z njim. Ko je Mojzes dejal, da mu ne bodo verjeli in ga ne bodo poslušali, mu je dal dve vidni znamenji. V roke mu je dal palico. Ko je to palico vrgel ob tla, se je spremenila v kačo. In ko je kačo prijel za rep, se je spet spremenila nazaj v palico. To je bilo prvo znamenje.
Drugo znamenje: Potem mu je ukazal naj vtakne svojo roko v nedrje. In storil je tako. Ko jo je izvlekel, je bila cela roka gobava. Bila je bela kot sneg. Nato je moral roko spet vtakniti v nederje in jo nato izvleči. Bila je zopet zdrava. Bog mu je dejal: »Če ti ne bodo verjeli in ne poslušali na prvo znamenje, ti bodo verjeli na drugo znamenje.....« Sami si lahko celotni dogodek preberete v 2. Mojzesovi knjigi, 3. in 4. poglavje.
Branhamova reakcija je bila na las podobna reakciji Mojzesa. Strah, vprašanje zakaj jaz, sem neuk, ne bodo mi verjeli, ne bodo me poslušali..... In potem dve znamenji, da bi prepričale ljudi. Tu so se že pokazali prvi znaki velike Branhamove naloge, ki ga je čakala. Priprava Kristusove neveste na izhod, tako kot je Mojzes moral pripraviti Izraelovo ljudstvo na izhod iz Egipta.

In s tem je postalo vsakemu resnemu bralcu Biblije jasno, da je William Marrion Branham prerok, ki je izpolnjeval mnoge preroške obljube iz Biblije za ta naš čas. Obsega velike naloge, ki jo je moral opraviti, tega se seveda takrat ni zavedal nihče. Šele z leti se je izkristaliziralo, kakšno sporočilo in kakšen čas imamo pred sabo.

Kdor med vami išče Resnico se bo vprašal: »Je bila ta služba izpolnitev prerokbe?

Gotovo je bila. To se vidi v razmišljanju v povezavi s sporočilom starozaveznih prerokov kot so Amos 3:6-7, Malahija 4:5-6, ter novozaveznih odlomkov iz Mateja 17:10-12.
Služba William Marrion Branhama je v sebi združevala tri medsebojno neodvisne faze, o katerih je sam govoril kot o "potezah".
Prva poteza: Ozdravljenje.
Druga poteza: Prerokovanje in odkrivanje skrivnosti človeških src.
Tretja poteza: Odkrivanje skrivnosti Božje Besede.

Vemo, da se je tudi služba Jezusa Kristusa odvijala na isti način. V tretji potezi so mnogi zapustili Jezusa. Janez 6,66: "Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš."
Isto se je zgodilo pri Branhamovi službi, kar tudi omenja DRSTANE8. Ampak to se ni zgodilo zato, da bi bil Branham Jezus, ampak ker je Jezus Kristus prišel v svojem drugem prihodu. Seveda vsi pozabljajo. da ON še ne bo stopil na zemljo, dokler je le ta nespremenjena.

Vernik
02.02.2009, 19:34
Čeprav je tema Razodetje, bom izjemoma opisal eno prvih ozdravljenj, ki jih je Bog storil preko Branhama v začetku njegove službe (nekje sredi prejšnjega stoletja). Za tiste, ki še nikoli niso videli, kako Bog deluje, bo to mogoče zanimivo.

Šlo je za 65 letnega moškega, ki je bil hudo poškodovan v prometni nesreči. V njega se je z avtomobilom zaletel mlad par, ki je na ovinku izgubil oblast nad vozilom. Ta človek je imel zlomljene noge in roke ter hrbet. Nekaj reber je imel tako zlomljenih in obrnjenih v pljuča, da bi ga vsaki nepremišljeni gib pokončal. Imel je tudi visoko vročino, 40 °. Ime mu je bilo William Merrill.
Branham, ki so ga klicali Billy, še ni vedel nič o tej nesreči, ko je dobil vizijo. Vizijo o ozdravljenju, ki jo je dobil v eni prazni hiši, je povedal prvemu, ki bi ga hotel poslušati. To je bil kristjan John Potts. Naslednji dan je ta prišel nazaj k Branhamu in mu povedal o poškodovanemu človeku, ki je odgovarjala njegovi viziji. Ta je ležal v eni katoliški bolnišnici. S prijateljem Georgejem sta se odpravila tja.
Odlomek je opisan po resničnem dogodku:

»Sprašujem se, ali je to človek, ki sem ga videl v viziji.«
Ves dan se je Billy spraševal, kaj se bo zgodilo, če bo zares molil za človeka, ki je v tako težkem zdravstvenem stanju. Ta misel ga je vedno znova vznemirjala. Ali bo človek res vstal s postelje in si začel snemati zavoje, kakor je videl v viziji? Tedaj se je Billy spomnil pridig, ki jih je poslušal od pridigarja dr. Davisa in v katerih je ta ljudi vzpodbujal, naj verujejo v nadnaravno Božjo moč, ki dela čudeže. Do trenutka, ko je Billy končal s svojim delom, je bil pripravljen.
Prijatelj George mu je dejal: »Seveda, Billy, šel bom s tabo in bom molil za tega človeka.«
Medtem, ko sta se vzpenjala po stopnicah bolnišnice mu je Billy tolmačil: »Brat George, teh nenavadnih stvari, ki se mi dogajajo, jaz ne razumem. Toda vem, da ne bom mogel moliti za tega starega moža, dokler ne bosta v sobi ob njegovi postelji na drugi strani stala dva belca, ker moram narediti vse točno na način, kot mi je bilo to prikazano. Tako da ne vem, če se bo to zgodilo ravno nocoj. Toda počakaj in videl boš. Ta človek bo ozdravljen.
Ko so prišli notri, je Billy vprašal za gospoda Merrilla. Napotili so ga do njegove sobe. Z enim samim pogledom na človeka v postelji je Billy vedel, da je na pravem mestu. To je bil človek, katerega je včeraj videl v viziji.
»Dober večer, gospod. Jaz sem Billy Branham. Pri vas je bil včeraj človek, ki vam je povedal zame.«
Starejši mož se je vznemiril od nestrpnosti. »O, ti si ta fant, ki bo molil zame in bom ozdravljen.«
Njegova žena, ki je stala ob njegovi postelji, se je vznejevoljila in pričela govoriti: »Mladenič, mislim da ne razumeš, v kako resnem stanju je moj mož. Ne samo, da ima temperaturo preko 40 °C, rentgen je celo pokazal, da so nekatera od njegovih zlomljenih reber premaknjena vertikalno na pljuča. Če napravi najmanjši napačni gib samo za cm, bi ti ostri delčki lahko prebili pljuča. Ali pa še slabše, lahko bi prerezali arterijo in bi izkrvavel do smrti. Ne strinjam se s tem, da sploh prihajaš sem in ga takole vznemirjaš.
Toda gospod Merrill je vse skupaj sprejel drugače. »Dajmo vsaj slišati, kaj ima fant za povedati.«
Billy jim je ponovno povedal izkušnjo o včerajšnji viziji. In v trenutku, ko je svojo pripoved končal, sta v sobo vstopila mladi fant in dekle. Gospod Merrill ju je predstavil. Bila sta mladi par, ki sta povzročila nesrečo, za kar jima je bilo zelo žal in ju je resnično skrbelo za njegovo zdravje. Žalostnih in resnih obrazov sta se pomaknila na drugo stran postelje, ki je bila blizu zidu.
Vse se je ujemalo z vizijo in s tem je bilo Billyu dano znamenje. Sklonil se je in brž, ko je začel moliti nad njim, je gospod Merrill zavpil: »Jaz sem ozdravljen!«
V trenutku se je vzravnal v postelji. Njegova žena je prestrašena zavpila: »William, ne,« in ga poizkušala potisniti nazaj na blazine.
V sobo je vstopil pripravnik. Tudi on je poizkušal zadržati gospoda Merrilla na postelji, vendar se jima je stari mož nekako uspel izmuzniti ter vstati. Pri tem je neprestano vpil: »Jaz sem ozdravljen! Jaz sem ozdravljen!«
Takoj so pritekle medicinske sestre in zdravniki. Ena od katoliških sester, ki je prihitela v sobo je dejala Billyu in Georgeu: »Vidva morata oditi od tu. Ne moremo vama dopustiti, da tako vznemirjata tega človeka. On je zelo bolan.«
Ko sta Billy in George odšla, se je gospod Merrill boril in poizkušal obleči svojo obleko. Nekaj doktorjev ga je hotelo prepričati, da bi se vrnil v posteljo. Vendar zaman. Ko sta odšla, je Billy na dnu bolnišničnih stopnic dejal svojemu prijatelju Georgeu: »Počakajva tukaj. Glej, kmalu bo prišel dol po teh stopnicah. Nosil bo sivi plašč in klobuk«
Minilo je nekaj minut in res je prišel po stopnicah s svojo ženo in to tako živahno, kot da je obiskovalec in ne bolnik. Nosil je sivi plašč in klobuk, torej natančno tako, kot je napovedal Billy.
George ga je vprašal: »Kako si se lahko rešil vseh teh doktorjev?«
Gospod Merrill se je nasmehnil izpod sivih brkov in dejal: »Izmerili so mi temperaturo in ko so videli, da je normalna, so me izpustili.«

To je resnična zgodba. Pri tako silovitem trenutnem ozdravljenju bolnika ni bil zmeden samo William Branham, ampak celotna okolica. To, kaj se je dogajalo preko njega, je presegalo človeški razum in vsa pričakovanja.
Ampak to je bil šele začetek

mizarstvo.lorencak
02.02.2009, 19:40
Brez skrbi, vsako tvojo besedo proučim in jo vzamem na znanje. Ampak ti opisuješ ta svet, ki je zate "realnost", jaz pa drugi svet, ki je zame realnost.

Enostavno smo v različnih svetovih.

Moje vodilo so Jezusove besede: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.«

Vernik, veliko resnico govoriš in res si od pravega Duha. Jezus meddrugim tudi govori svojim učencem; kdor bo hodil za mano, se mu bo enako godilo, kakor meni, in to je čista resnica, ko sprejemaš Jezusovo voljo za svojo in se vedno bolj podajaš po Njegovi poti, se te začne svet izogibati in označevati za norca.

Kdor je še globoko v materijalnosti, ne verjame v druga kakor tisto, kar lahko otipa in z mesenimi očmi vidi, takšnim pa je duhovni svet še neviden. Takšni ljudje tudi nadvse prisegajo na titule in znanje vemogočnih tuzemskih šol. Ne morejo pa niti slučajno slutiti kolikšna je veličina modrosti v ljubezni, napram šolam tega sveta.

Pa veliko blagoslova ti želim.

ARP
02.02.2009, 20:59
Ampak ti opisuješ ta svet, ki je zate "realnost", jaz pa drugi svet, ki je zame realnost

Ne. Veš kaj je razlika? Jaz opisujem svet, kot ga sprejema večina ljudi. Opisujem ga z metodami, ki jih vsi lahko razumemo in smo si o tem enotni.

Ti, pa svet opisuješ kot "tvojo" realnost, tako kot opisuje svojo realnost nekdo ki verjame v kakšno drugo vero. Oba si nista in ne bosta edina že pri osnovnih zadevah (razen, da obstaja neko ljubosumno bitje nekje, ki te opazuje in kaznuje, zraven te ima pa še ima zelo rado :nonono:).

Realnost pač ne moreš oblikovat po svoje ;).

Lep pozdrav.

p.s. Verjamem, da hočeš poslušat in razumet - ali strah je prevelik. Bojazen, da vse v kar verjameš ni res, je prevelika. Saj razumem. Samo razumi tudi, da si v javnem forumu in pišeš nonsens. Ker je zaradi takih fantazij marsikateri človek trpel in še trpi ne prizanašam v besedah - živiš v navideznem svetu.

Vernik
03.02.2009, 09:14
Pozdrav ARP!!
Veliko lepih stvari sem se naučil od ateistov. Zato jih spoštujem. Mogoče si tudi ti ateist, ne vem. Po eni strani imaš prav, ko praviš: »…Ti, pa svet opisuješ kot "tvojo" realnost,….«. Jaz to realnost gradim na Svetem pismu. In v nadaljevanju, ko si napisal besede: »…Oba si nista in ne bosta edina že pri osnovnih zadevah…«, je to je kruta resnica. Zavedam se tega.
Pa si se kdaj vprašal, od kod to izvira? Vsa ta nesoglasja? Pojdi recimo na en računalniški forum in poglej, s kakšno prijaznostjo se tam pogovarjajo in pišejo eden z drugim. Pa niso nič kaj drugačni ljudje od nas. So isti običajni ljudje, kot mi. V čem je torej ta razlika? Povedal ti bom. TO JE MAZILJENJE. Ti kot ateist mogoče tega ne priznavaš, ampak ono je tu. To je na ljudeh. Versko področje je najbolj napadano s strani demonov in zato maziljeno z najmočnejšimi zlohotnimi silami.

Jaz se ne borim recimo proti tebi – ARP ali DRSTANE8, ali Whitezero in še prej Babe2. Jaz se borim vedno PROTI SEBI. Meni je največji sovražnik moj lastni meseni človek, ki je napadan s strani teh sil in se ne more ubraniti. Zato sem enkrat pisal o treh nivojih človeka: TELO – DUH- DUŠA. Pet čutil telesa (vid, sluh, voh, okus, tip) in pet čutil duha (vest, domišljija, spomin, občutki in razum) so vedno pod pritiskom demonskih sil. Samo duša, ki pa ima eno čutilo: vero, ne more biti pod vplivom hudobnih sil. Tu je prostor, kamor se naseli Sveti Duh, ki je seveda Jezus Kristus v obliki Tolažnika in zato pri taki osebi ni strahu. Zato mene ni srah, da bi nekega dne ugotovil da Boga ni. Duša je prostor, kamor se lahko naseli Bog. Kontrolna točka duše je srce. To kontrolno točko si je izbral Bog. Boga pa lahko vidimo samo z vero. Zato je edina lastnost, ki jo ima duša vera ali nevera. Z nevero ga ne bomo videli, z vero pa ga bomo videli. Saj tudi Pavel pravi v pismu Hebrejcem 11,1: »Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.«
Človek torej gleda nevidne stvari s srcem, z vero. Če jih bomo gledali z očmi, z razumom, jih ne bomo videli. Torej, če bomo uporabili razum, Boga ne bomo videli.
Ta področja so bila že zdavnaj razdeljena. Glava je kontrolna točka, ki jo je zavzel hudič, zato z razumom nikoli ne bomo dosegli Boga. Kontrolna točka Boga je torej srce, kontrolna točka hudiča pa glava. Vse razne dogmatične konstitucije, filozofije in drugi tovrstni produkti so plod glave. Te nikoli ne bodo dosegle Boga. Zato sam Bog pravi, da je modrost pri človeku nespamet pri Bogu.
Povedal ti bom eno stvar. OBA SVETOVA OBSTAJATA. Realni svet, v katerega verjameš ti in jaz ter drugačni svet, ki ga v veri gledam jaz. Ti ga hočeš izmeriti, ampak to se ne da. Prav imaš ko praviš, da jih velika večina dela tako in ste enotni. ampak vsseno to ni merilo.
In če postaviš dva vernika skupaj, seveda bodo med njima razlike. Saj ima vsak svojo vero. Kaj pa naredi sovraštvo med njima? To je RELIGIJA. Religija je demonska in nima nič z pravo vero človeka. In jaz sem proti religijam, vendar NE PROTI LJUDEM v njih. Upam da me razumeš.
Mizarstvo.lorenčak je lepo opisal svoje gledanje na stvarjenje sveta. Ali bi ga moral za to sovražiti? Ne nikakor. Če pa se vmeša demon in začne nakladati. »Ti si katoličan, kaj ti bo neki binkoštnik solil pamet…«, potem pa lahko pride name maziljenje sovraštva, nestrpnosti in podobno. Zato Pavel pravi v Efežanom 6,12: "Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih.«

Pišeš tudi: »…Ker je zaradi takih fantazij marsikateri človek trpel in še trpi ne prizanašam v besedah - živiš v navideznem svetu….«
Nobeden človek ni trpel zaradi fantazij, drugače znanstveno fantastični romani ne bi bili tako uspešni. (se spomniš revije Vseved in njihovih člankov? Jaz sem bil velik ljubitelj te zvrsti). Res pa je, kar praviš, da je veliko ljudi trpelo in to zaradi RELIGIJ ter njihove zlorabe moči in borbe za oblast. Ampak Bog je nje že zdavnaj obsodil. Mi pa imamo večno življenje. Verjamem, da tudi ti.

ARP
03.02.2009, 10:11
Meni je največji sovražnik moj lastni meseni človek, ki je napadan s strani teh sil in se ne more ubraniti.

Upam si trditi, da do neke meje čutim empatijo do tvojega pogleda. Vendar nikakor ni to simpatija.

Poskušaš si na vse načine prikrojit realnost, da ti bo v življenju bolje. Saj te je v tem pogledu težko obsojat. Problem nastane le, ker na vsak način hočeš to ponudit drugim. Ta starodavni placebo efekt. Saj mogoče deluje, vendar je tableta še vedno brez kemično-fizičnih substanc in nekdo bo zaradi tega nastradal bolj kot mu je treba če bi poiskal pravo zdravniško pomoč - kot prispodoba.

Realni svet, v katerega verjameš ti in jaz ter drugačni svet, ki ga v veri gledam jaz. Ti ga hočeš izmeriti, ampak to se ne da.

Prepričan sem, da obstajajo stvari za katere še ne vemo in jih bomo še odkrili (ker se to redno dogaja). "Mogoče" obstajajo stvari za katere ne bomo nikoli vedeli. "Mogoče" naša možganska sestava enostavno ni sposobna za to. Ateizem nalaga ali bolje samoumevno veleva (ker pač nimamo programske kode kot je biblija,da bi kot stroji sledili navodilom), da smo do tistih svari za katere ne vemo skromni in to priznamo. Lahko pa smo radovedni. Moramo bit radovedni.

Dobro bi bilo, da bi bili tudi verni ljudje tako skromni (čeprav se na skromnost in ponižnost neprestano sklicujejo) in zbrali toliko poguma ter rekli (za vse te stvari, ki jih ne morejo dokazat imajo pa neko osebno predstavo) : Ne vem.

Ker pa ni poguma, strah pred neznanim in živeti v negotovosti je zelo težko. Zato pa pomaga bog - odgovor na vsako težko vprašanje. Izhod v sili, ki mogoče pomaga, niti približno pa iz tega ne moremo sklepat, da je kaj drugega kot samoprevara.

Vernik
03.02.2009, 10:26
..... (razen, da obstaja neko ljubosumno bitje nekje, ki te opazuje in kaznuje, zraven te ima pa še ima zelo rado...).

Hvala za to misel, ki me je nagovorila. Ne boš verjel. Ampak bi ti pritrdil. Bog je tudi takšen. Opisal si Boga iz Svetega pisma:
LJUBOSUMNOST:
Nahum1,2: »GOSPOD je ljubosumni Bog in maščevalec, GOSPOD je maščevalec in poln srda. GOSPOD se maščuje nad svojimi nasprotniki in vztraja v jezi pred svojimi sovražniki.«
2. Mojzesova 34,14: »Kajti ne smeš se priklanjati drugemu bogu, ker je GOSPODOVO ime ›Ljubosumni‹, ljubosumen Bog je.«
2. Mojzesova 20,5: »Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog,….«
5. Mojzesova 4,24: »Kajti GOSPOD, tvoj Bog, je ogenj, ki požira, ljubosumen Bog.«
OPAZOVANJE:
Psalm 33,14: »S kraja, kjer ima prestol, opazuje vse prebivalce zemlje;«
Pregovori5,21: »Kajti GOSPOD ima pred očmi človekove poti, opazuje vse njegove steze.«
Psalm 14,2: »GOSPOD gleda dol iz nebes na človeške sinove, da bi videl, ali je kateri razumen, kateri, ki Boga išče.«
KAZNOVANJE:
Tobit 13,2: »Zakaj on kaznuje in izkazuje usmiljenje…«
1.Tesaloničanom 4,6: »Kajti vse to Gospod kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali.«
LJUBEZEN:
5. Mojzesova 7,8: »….ker vas GOSPOD ljubi in hoče držati prisego…«
1. Janezovo 4,10: »…On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.«

Ampak vsaka lastnost pride ob svojem času, ker Bog je Bog reda in ne zmešnjave.
Nekaj samo o ljubusumnosti:
Bog je ljubosumen na svoj narod in to nam da nekaj vedeti, ljubosumen je tudi na svojo Nevesto. Gorje tistemu, ki bi jo skušal zapeljati. Nevesta je bila prva cerkev po binkoštnem dnevu, ki se je zgodil po Jezusovem vnebohodu. Ampak ona je bila skrita. Hudič jo je takoj napadel in jo je skušal zapeljati. To je nikolaizem, ki sem ga že opisal. On si je seveda podjarmil organizacijo, denominacijo, ki se je kasneje preoblikovala v RKC. To ni bila Kristusova nevesta.
Nevesta je sestavljena iz posameznikov iz vseh narodov in iz vseh časov. (Gal 3,28: »Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.«)
Zato sem toliko poudarjal, da Bog v času milost poganov deluje samo s POSAMEZNIKI in ne z organizacijami. Ravno zaradi ljubosumnosti jo je Bog skrival vsa ta stoletja. Nihče ni vedel zanjo. Zato niti Luther ni vedel za njo, čeprav je bil del nje. Zanimivo, ali ne?
Apostol Janez jo je videl, ko mu je bilo rečeno: pridi, da ti pokažem Nevesto, Jagnjetovo ženo… On je vedel, kdo je to. Tudi Pavel je vedel, ampak ni smel o tem pisati. Tega enostavno človek ne bi mogel nositi, zato pravi Jezus v Janezu 16,12: Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi.«
Šele ko je pšenica zrasla in je klas dozorel je to zrnje lahko izpostavljeno močnemu soncu, kar v prispodobi pomeni POPOLNEMU RAZODETJU. Zato je moral priti prerok, da Nevesto izpelje iz tega sveta. Bog je zadnjemu preroku Branhamu razodel skrivnost Neveste. Zato je nespametno trditi, Luther – Branham, kdo komu sega do gležnjev. Vsak od njiju ima svojo nalogo.

Danes tudi hudič ve, kje in kdo je nevesta. Ampak prepozno. Zrnje je že oblikovano in zato je nujno, da je izpostavljeno soncu. Torej: nujno je da vsi člani Neveste zvedo, kdo so in da pridejo da polnega spoznanja o sebi.
Ljudje, ali se vam zdi, da je sporočilo ki ga je Bog dal preko Branhama konfuzno, kar pomeni ena sama velika zmešnjava? JAZ VEM, DA NE in mnogi ki so spoznali Boga, tudi mislijo tako.
Še nikoli v zgodovini Sveto pismo ni bilo tako jasno in preprosto. Zavedajte se enega: Sveto pismo mora biti ob koncu poganskih časov tako razodeto, DA GA BO RAZUMEL VSAK ČLOVEK, naj bo delavec ali akademik. Ali mene nagovarja Branham? Ne. Mene nagovarja Bog. In tudi vas bo.
Tudi ARP-ja Bog nagovarja, saj je v vsem, kar napiše skrita Božja misel. To je zame fascinantno.

ARP
03.02.2009, 11:16
Hvala za to misel, ki me je nagovorila. Ne boš verjel. Ampak bi ti pritrdil. Bog je tudi takšen. Opisal si Boga iz Svetega pisma:


:dontknow:
Hmm, zanimivo. Povsem nepotrebno in vse prej kot koristno, sebično in povsem človeško sposobnost ima bitje, ki je ...hmm ... popolno. Tako bitje vam ukazuje in svetuje o morali in modrosti. In upaš si to ponujat meni? Dragi vernik poslušaj me, oziroma preberi: Ne hvala.

:rolling: Hehe, včasih se pa mora človek kar smejat takemu konceptu - če le ne bi bilo tako tragično kakšno nezmožnost refleksije se da zaslediti.

Včasih pa res ne vem, če imate sploh blago predstavo v kaj verujete.

drstane8
03.02.2009, 11:40
[QUOTE=Vernik;1403101]Od kar sem na strani Boga, mi v realnem svetu ni nič bolje, ampak sem še bolj napadan. To je tako, kot bi zalotili vojaka v sovražnikovem taboru.... Ta reealni svet je sovražnikov tabor, ker je trenutno on gospodar tega sveta.

-
Dragi Vernik, ta tvoja "stran Boga" je dokaj čudna.
Vedno imaš toliko povedati proti religijam in veram drugih, vendar si ta prepad sebi skopal sam! Ti, osebno, si sam delaš sovražnike. Seveda je pa najbolj narobe, da to prepadnost in te sovražnike - od katerih si ogrožen, kot praviš, imenuješ, druga stran, tvoja, do vseh sovražna, pa je BOŽJA STRAN. Malo si poglej, KAJ VSE SI NATROSIL o drugih v svojem pisanju. V kakšno luč jih postavljaš, čemu jih primerjaš... kakšne izraze zanje rabiš, kaj vse jim podtikaš. Da, naravnost "s hotnico" jih primerjaš...

In potem so DRUGI VSE krivi, ti pa si na božji strani. Na taki strani nihče niti ne sme biti, kaj šele, da bi si želil biti tak, kot si - naspram vsega, kar si o DRUGIH ti, osebno povedal.
Torej, samo TI si na Božji strani. Po tvojem preroštvu po W. Branhamu, sektašu, čarovniku, šlogarju...

In še več, ZA TO, DA BI nam RAZLAGAL APOKALIPSO (!), TI, ki si tako rekoč nepismen v tem kar pomeni "razlagati", saj si s pridom niti originala ne moreš vzeti v roke, da bi "Videl" kaj tam dejansko piše, SI JEMLJEŠ za "POT in NAČIN in CILJ" nekoga, W. Branhama, ki ni drugo kot sektaš in odpadnik od svoje verske skupnosti (BAPTISTOV) in se je vse življenje ukvarjal z ASTROLOGIJO! TA je tvoje vodilo, očitno. Ves čas "razlagaš" apokalipso z NJIM in njegovimi metodami!

Ti, ki kot vidim, nisi proučil niti nobene resne knjige kritik o tem človeku, torej jemlješ njega za edini vzvod razodevanja!

TI tudi nikoli nisi našel v SP, ko trdiš, da ga poznaš in da te celo Duh Božji vodi po njem, tega, kar piše v Pismu o čaranju, astrologiji in podobnih praksah, ki jih je ta odpadniški W. Branham, vse življenje gojil in jih niti niti skrival? On se je očitno s tem ukvarjal od svoje mladosti dalje.

IN - kot sem že podčrtal - To kar po njem (Branhamu) paberkuješ, imenuješ razlago APOKALIPSE... Pa to je višek slepote! Ali ne pravi Biblija, na katero se sklicuješ, "Če slepi slepca vodi, oba v jamo padeta!"

Povej že končno in očitno, da bodo vsi mogli prebrati, čemu uporabljaš branhamovske bergle, da bi druge učil hoditi?

Pošteno bi bilo, slednjič, ne prodajati te branhamovčine, ki je polna astrologije, zmot in fantazij, KOT RAZLAGO Apokalipse... Seveda, ta poštenost ti, dragi vernik, kljub vsem razsvetljenjem "duha po Branhamu" pač ni lastna!

Ko vso to branhamščino, ki si jo napisal, pregledujem, vidim, da ti pravzaprav sploh ni do Razodetja apostolu Janezu, ampak do neke kvazi resnice in zmot, ki jih je svojčas trosil okoli W. Branham. Vendar so ga MNOGI, premnogi, že v času njegovega življenja SPREGLEDALI. Na srečo!

In ne pozabi: Preglej si, kaj v teh pisanjih izjavljaš o drugo-vernih in nevernih in se ne čudi potem, da si na SVOJI strani. Ampak ta, dragi vernik, ni Božja stran. Na tej strani nimajo astrologov...da bi jim razlagali Apokalipso. Astrologi pač skrbijo za svoje horoskope, kolikor vem. Bi nam povedal, kako je bilo s to brahamovščino in astrologijo. Saj si verjetno proučil vso njegovo resnico, ne?

Ti bomo hvaležni! Ti pa kar naprej o nekih slikcah in nekih "čudežih..." "V tvojem imenu... smo delali čudeže..." In on jim bo odgovoril: "Proč ispred mene... nikoli vas nisem poznal!" To tudi kje piše? (V prevodu si gotovo že bral!) Kajne?

Čisto na koncu, pa povsem jasno pa še tole: DRAGI vernik, nam NI TREBA GLEDATI v banhamovske fantazije, če hočemo kaj ZVEDETI, kaj piše v Apokalypsis Ioannu. Dvomiš v to?
Ne trapi ljudi s to banhamovščino! Ali pa vsaj spremeni naslov v RAZLAGE Apokalise pri nekem astrologu in odpadniku. Bo veliko več povedalo... bravcem.
__________________________________________________ __________

Vernik
03.02.2009, 13:43
...Vedno imaš toliko povedati proti religijam in veram drugih, vendar si ta prepad sebi skopal sam! Ti, osebno, si sam delaš sovražnike. Seveda je pa najbolj narobe, da to prepadnost in te sovražnike - od katerih si ogrožen, kot praviš, imenuješ, druga stran, tvoja, do vseh sovražna, pa je BOŽJA STRAN. Malo si poglej, KAJ VSE SI NATROSIL o drugih v svojem pisanju. V kakšno luč jih postavljaš, čemu jih primerjaš... kakšne izraze zanje rabiš, kaj vse jim podtikaš. Da, naravnost "s hotnico" jih primerjaš....

Spoštovani DRSTANE8:
Obsodba religije je del Razodetja, zato je to prava tema. Religija je sovražnica Boga, to se jasno vidi iz Svetega pisma. Jaz samo ponavljam, kar je povedal Bog. Če se Bog moti, potem se tudi jaz motim in potem imaš seveda ti prav….in smo ti dolžni opravičilo.
Poglej nekaj odlomkov iz SP.
1. Samuelova knjiga, 8, 4-10: »Vsi Izraelovi starešine so se zbrali in prišli k Samuelu v Ramo. Rekli so mu: »Glej, ti si se postaral, tvoja sinova pa ne hodita po tvojih poteh. Zdaj nam postavi kralja, da nam bo sodil, kakor je pri vseh narodih!«
V Samuelovih očeh pa je bila slaba ta beseda, ko so rekli: »Daj nam kralja, da nam bo sodil!« In Samuel je molil h GOSPODU. GOSPOD pa je rekel Samuelu: »Poslušaj glas ljudstva v vsem, kar ti porečejo, saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne bom kralj nad njimi. Kakor so delali od dne, ko sem jih izpeljal iz Egipta, in do tega dne, ko so me zapustili in služili drugim bogovom, tako delajo tudi tebi.
Zdaj torej poslušaj njihov glas, vendar pričaj proti njim in jim naznani pravice kralja, ki bo kraljeval nad njimi.« Samuel je izrekel vse GOSPODOVE besede ljudstvu, ki je od njega zahtevalo kralja.«
In še 19. in 20. vrstica:
»Ljudstvo pa ni hotelo poslušati Samuelovega glasu. »Ne,« so rekli, »ampak kralj naj bo nad nami!
Tudi mi bodimo, kakor so vsi narodi: naš kralj naj nam sodi, hodi naj pred nami in bojuje naše boje!« «.

Tu so Izraelci izdali vodstvo Boga in si izbrali človeško vodstvo. Isto je naredila religija.
Kot prvič, beseda "religija" pomeni "pokrivalo", oziroma "nekaj pokriti." Adam je imel religijo, on jo je sam sebi stkal iz smokvinih listov in ni delovala. Napravil si je svojo teorijo in poizkušal najti način, kako bi se izvlekel in rešil iz greha in to z nečim, kar je sam sebi izdelal, toda Bog je to zavrgel in tako je vse od Adama, pa do zadnje organizacije. Vedno je tako.
Ampak Bog je zahteval smrt, pomiritev. Velika razlika obstaja med religijo in odrešenjem. Vidiš? Odrešenje. Religija je pokrivalo. Odrešenje je rojstvo, je Božji dar in tega daru ne more dati noben človek ali skupina ljudi.
Bog daje ta dar posamezniku. Sveto pismo nam pravi, da smo za dar večnega življenja določeni od Boga, vsak posebej in to celo preden je bil ustvarjen svet. ( Efežanom) Sveto pismo tudi govori v Razodetju, da bo antikrist, ki bo prišel na zemljo, zapeljal vse tiste ljudi, katerih imena niso zapisana v Jagnjetovi Knjigi Življenja pred svarjenjem sveta. Bog je v svojem vse vedenju vnaprej videl, kdo bo prišel v odrešenje in kdo ne, zato je Jezus Kristus prišel, da omogoči vstop tistim, ki morajo vstopiti.
Tudi Nimrod je poizkušal napraviti organizacijo. Nimrod, človek greha, je vzel Babilon in vse njegove sestrske cerkve ter okoliška mesta, kar je simbol odpada od krščanstva v zadnjih dneh in naredil eno veliko mesto, vsa ostala pa so mu plačevala davek. V njem je zgradil stolp in poizkušal spraviti ljudi v organizacijo, vendar je vse skupaj propadlo. To je propadlo.

In potem je Korah v 4. Mojzesovi knjigi 16:1, poizkušal isto stvar. Zbral je vse Levite skupaj, nekatere duhovnike, ugledne ljudi na dobrem glasu, svete ljudi, Datana in sebe, ter jim dejal: "Ni prav, da je eden človek nad nami." Hoteli so osnovati organizacijo, zato so prišli pred Mojzesa in Arona, ki ju je Bog izbral za to delo in jima dejali, da sta prekoračila vso mero, da je vsa skupnost posvečena, a imeli so pravico…. Govorili so: »Odrešitev je v mnogih svetovalcih.« No, to ne velja za krščanstvo. To velja za slučaj vojne. To je velika razlika.
Bog je izbral Mojzesa. Bog je izbral Arona. To je bilo sporočilo za tisti dan. Ne glede na to, kako dobronamerna je bila druga stran, vendar bila je nasprotna Božjim mislim. Mi pa moramo dopustiti, da Božje misli postanejo naše misli. Naj bo Kristusov um v tebi dragi DRSTANE8. Sveto pismo nam odkriva Kristusov um. Celotna knjiga Razodetja, imenovana Apokalipsa, je Razodetje Jezusa Kristusa. Tu lahko vidimo, kako On obsoja to celotno stvar, organizirano religijo. Saj je ne obsojam jaz, Vernik, ampak Kristus.

Bodi pozoren na nekaj. Bog je v času Korahovega upora odprl zemljo in ta je požrla nedolžne ljudi, ki so v svojih rokah držali kadilnike s kadilom in sveti ogenj ter jih oddvojil od Mojzesa zato, ker se je Mojzes oddvojil od njih. Mojzes je opozoril skupnost: "Ne pustite, da vas takšni ljudje zavedejo. Ločite se od njih." Če poznaš Sveto pismo; preberi si 16., 17. in 18. poglavje in boš videl.
Ločite se od njih, ker so oni in vse, kar je njihovo, določeni za uničenje. In takrat so vsi popadali v zemljo, držeč sveti ogenj, nedolžni ljudje, zapeljani od človeka.
Tako je tudi danes. Mnogi nedolžni ljudje padajo v zanko tradicije, medtem ko držijo Sveto Besedo v svojih rokah ter mislijo, da pridigajo iz nje. Razumite, v rokah so držali kadilnike in kadilo je v ognju ustvarjalo Bogu prijeten vonj in medtem, ko so jih še držali v rokah, so umrli, s kadilnicami v rokah, čeprav so iskreno hoteli nekaj doseči, kar pa je bilo v nasprotju z Božjo Besedo, ker so poizkušali narediti organizacijo. Dejali so: "Čez vso mero greš. Kdo si ti, da lahko rečeš, da imaš vso Božjo Besedo?"
Niso videli, da je Mojzes bil glasnik za tisti čas. On je dobil Besedo po načelu: "TAKO PRAVI GOSPOD". Ni mu bilo enakega na zemlji. Imel je sporočilo, ki ga ti ljudje niso prepoznali. Edino Mojzes je imel "TAKO PRAVI GOSPOD".
In točno tako je bilo v času Branhama. Tudi Branham je imel lastnost besede: TAKO PRAVI GOSPOD. O tem sem že pisal, da se ne bom ponavljal.

Zaradi istega razloga religije so zavrgli tudi Jezusa. Bili so zaslepljeni s svojo denominacijo, svetimi duhovniki, svetimi zgradbami, svetimi cerkvami in svetimi templji, tako da niso prepoznali Boga v Njegovem človeškem templju. "Človek si, toda delaš se Boga." Vidiš, kako so bili zatopljeni v to.
Ti ljudje ob uporu so bili prepričani, da ima Datan prav. Tudi Nimrod je bil prepričan, da bo dosegel nekaj, kar bo preseglo Božjo kazen. Adam je bil gotov, da bo na tak način prekril svojo nagoto, ki je Bog ne bo videl. Vi je ne morete pokriti; Bog jo mora pokriti. Pokril jo bo Božji program, ne vaš. Vedno je bilo tako.
Ali ne vidiš, da se Beseda zaradi tradicije izvzema iz Svetega pisma. In potem ljudje iskrenih src pridejo in poslušajo Božjo Besedo, za katero vedo da je Resnica, vendar se ne upajo premakniti v svojih stališčih zaradi njihovih tradicionalnih učenj, ki jih učijo drugače.
Poglej za trenutek odlomek iz Janeza 3. poglavje in Nikodema, starešino ter prvaka velike denominacije Sanhedrinov. Ti so se zbrali in naredili tradicijo. On je bil starešina in vodja Sanheridov, velik učitelj. Poznal je Pisma, ki se jih je naučil. Poznal jih je skozi tradicijo. Ali ni Jezus dejal: »Zaradi svoje tradicije ste naredili Božje zapovedi nedejavne?«
Vidiš, zaradi tradicije. Zaradi vrinjenja lastnih razlag v Besedo, namesto da bi pustili samo tisto, kar pravi Beseda. Govorili so, da to ne pomeni to. Ali opaziš, da je hudič koristil točno to isto, da bi v primeru Eve začel svojo prvo organizacijo. Popolnoma isto je danes.

Vidimo, da je ta vodja prišel k Jezusu. Kot prvo, prišel je iskat Večno Življenje; prišel je iskat odrešitev, čeprav je bil človek visokega položaja, učitelj v Izraelu. On, učitelj v Izraelu je prišel k Človeku, o katerem ne piše, da je preživel v šoli en sam dan. Starec, stari duhovnik, modrec, je prišel k mladeniču. Aristokrat, bogataš je prišel k siromaku, kateri ni imel kam položiti glave, da ga vpraša, kako dobiti odrešenje in Življenje. Ljudje iz vrst Sanheridov so v Jezusu vendar videli nekaj, kar ljudje iz drugih denominacij niso videli: »Rabbi, vemo da si prišel od Boga kot učitelj …«, toda tega niso hoteli javno priznati, ker bi bili vrženi ven.

Korah je poizkušal narediti organizacijo in vstopiti vanjo. Nikodem je bil v njej in je poizkušal iziti. Nikodem je bil sprejet in je izšel. Korah je v njej izgubil svoje življenje, umrl je v svojem prizadevanju, umrl je v poizkusu, da bi dosegel svoj cilj.

Zato je organizirana religija v nasprotju z Božjim načrtom.

drstane8
03.02.2009, 15:22
Zate torej sveto pismo ni religiozna knjiga in ni nastala znotraj religij, kot so judovstvo, krščanstvo....?

Vidm, da ti res ne znaš mislit.
Mi je žal...
No, sicer ni čudno, če se ukvarjaš s takimi, kot so W. Banham... in ne s SVETIM pismom, ki je knjiga judovske in krščanske SKUPNOSTI, torej dveh religioznih svetovnih sistemov.

Od kdaj pa je to, kar je religiozno v človeku in ki je zunanji okvir VERE (brez religioznega slovarja ni božje besede, dragi vernik; vse je podano v religioznih FORMAH, celo vizije. Nobene besede v Pismu ni izven teh form.), kdaj odpravljeno iz Božje komunikacije? (če naj jo sploh razumemo). Ali ne piše "V začetku je bila BESEDA...? In Kaj pomeni ta LOGOS drugega, kot religiozni in filozofski slovar..., ki ga je pisatelj uporabil. Kako bi jo pa sicer Janez (presbiter) sploh uporabil, če je nihče znotraj religioznih sistemov ne bi RAZUMEL?

Pa ti si čisto zblojen... Oprosti, da sem moral uporabiti to besedo!
Če te imenujem "vernik", ali ni to pristaš VERE?
In kam vera spada?

S takimi trditvami (nekaterimi od teh, ki si jih napisal) boš končal v norišnici, ne v nebesih!

Oprosti, da ti moram to napisati. Se ti ponovno oproščam. Ampak tako boš zgubljen že TUKAJ... na zemlji... kot Nietzche. Veš kako se je podpisoval v norišnici - po vsem tgem boju zoper krščanstvo in religije, ki niso bile "NAD-čoovek"?
Jezus Kristus, Zveličar! On, ubogi Nietzsche! Z vsemi svojimi knjigami vred in povrh še sin protestantskega pastorja.

drstane8
03.02.2009, 17:25
VERNIK, naj k vsemu pisanju dodam še svoj resume.

Veš, ne samo, da nisi bil POŠTEN, ko bralstvu nisi povedal, da plonkaš iz W. Benhama, ko pišeš o Apokalipsi. Tudi to ti smem čisto jasno in na očeh vseh povedati, da ne samo, da nisi dosleden, ampak si nepošten tudi v odgovarjanju tistim, ki ti pišejo. Vsa glavna vprašanja, ki ti jih zastavljajo, enostavno spustiš.
Nadalje:
Nikoli nisi priznal, da ne znaš ne GRŠKO in ne HEBREJSKO in tudi lingvistično-analitično (niti osnovno) nisi IZOBRAŽEN, pa si vendar svojim člankom dal naslov RARLAGA RAZODETJA. Kako naj bi kdo kaj razložil iz prevodov? VEš, to je tako, kot bi imel v košari nekaj jabolk, potem pa bi trdil, da moraš na trg, da boš vso letino prodal... Tisti, ki prodaja jabolka, ne more s tremi jabolki na trg, Ta predvsem NIMA KAJ prodajati! Tudi podariti ne more kdo ve kaj...

O W. Benhamu nikoli niso povedal VSE RESNICE. Nisi si uapl niti črhniti o njegovi oklutni dejavnosti in astrologiji, čeprav dvomim, da o tem nič ne ve, kajti jaz osebno poznam 12 večjih del o njem, ki prav to omenjajo. Da sploh ne govorim o polemikah, ki so takrat nastajale.

Čeprav si ves čas zajemal iz te benhamovčine, ki ni vredna počenega oreha, nisi nikjer povedal, da je bil to PASTOR BAPTISTOV, ki je odpadel od svoje skupnosti. Baptisti v ZDA nočejo slišati niti njegovega imena. Tudi nam nisi povedal, da so mu obrnili hrbet tudi tisti, ki so ga toliko časa podpirali (Assemblies of God v ZDA in svetu, binkoštniki in drugi na primer).

Se ti zdi to POŠTENO?


IN, ob vsem tem navajanju benhamovčine, v kateri skupnosti verujočih si, kot - VERNIK - kot se podpisuješ. VEŠ, tu na zemlji je nekaj osnovnega, da človek ni sam. VAE SOLI, so vedeli že RIMLJANI. Pomeni pa GORJE SAMEMU. H katerim verujočim sodiš. Kako se imenujete?

IN ŠE NEKAJ.

Ti, ki želiš Apokalipso razlagati z benhamovčino. Se ti ne zdi, da z lopato ne moremo jesti in z vinjakom (nožem za obrezovanje trte) ne moremo operirati? Kako z benhamščino kar nad APOKALIPSO? Daj no, malce razloži to zadevo... Izprsi se z RAZLAGO tega osnovnega dejstva, zakaj je kar naenkrat važen in NEOBHODEN prav BEnham, da bi ves vesoljni svet RAZUMEL Apokalipso. In če je ne bodo razumeli tako, potem so VSI na KRIVI poti, ker BENHAM ni tako rekel...
Dragi vernik - težko boš razložil... kar si zapletel! Ja - pravzaprav je tudi Benham razlagal - IN OSTAL SAM. Pa ne zaradi božje slave... da ne bo pomote.


Morda si poleg Apokalipse / očitno po W. Benhamu) bral tudi kak evangelij, kjer je pisano:

agapeseis ton plesion sou hos seauton.


Nobena razlaga Apokalipse, tudi tvoja benhamovska (in ne katera druga) ne bo nič ne pomaga, če tega ne uresničiš!

In čudna bodo ta nebesa, če boš samo TI notri. Benhama namreč zavoljo njegovih astroloških in okultnih praks ne bo tamkaj... On ti gotovo ne bo družbe delal.

Si tako sam in nisi ljubljen in ne znaš ljubiti zato, ker si tako VASE zagledan? Se ti ne zdi, da edino napuh ni učljiv, kajti sam, po benhamovsko, vse točno in natančno ve... in se mu ni treba nič več učiti? Čemu bi se učil, če pa Apokalipso nezmotljivo razlaga!

Da ne bo pomote, to, da nisi bil ljubljen in da ne znaš ljubiti mi je povedal moj kolega, psiholog, ko je pregledal - na mojo željo - to, kar si pisal. Dejal je, DA JE TO TVOJ PROBLEM.

Morda bi se tu splačalo zamisliti, (osamljeni) Vernik?
Lepo se imej!

Z imenom W. Branhama sem se NAMENOMA poigral. Je pač bolj benham kot Branham - žal.

drstane8
03.02.2009, 17:41
In še čisto na kratko o RELIGIJI in RELIGIJAH.

Podobno stališče, kot ga na začetku navajaš ti, je sprva imel tudi veliki naš protestatski teolog Karl Barth. Vendar je v svojih kasnejših delih tako mišljenje povsem opustil. Benham je pa ravno v tisti dobi, ko je ta teolog to še vneto zagovarjal, to od njega prevzel. Seveda, pozneje se mu ni bilo več treba učiti in je pozabil, da nekatera učenja tudi zastarijo... in tako je ostal pri STAREM BARTHU, novega pa ni več bral...

Veš vernik, natanko poznamo te štorije, ki jih tule soliš... eno hibo imajo: ZASTARELE so (in kar tebe tiče) PREPISANE. Ti si tudi NAPAKE prepisal. Na žalost...

Lepo se imej!

Allegra
03.02.2009, 18:21
drstane8 - me veseli, da je končno nekdo malo razložil, od kod izvira ta Vernikov fantazijski svet, s katerim je dobesedno obseden in iz katerega ni sposoben (ali nameno noče) videti ven.

drstane8
03.02.2009, 19:18
Draga Allegra, toliko časa ni povedal za svoj "izvor" njegovih pisanj, da sem mu moral natočiti čistega vina.
Da se razumemo, jaz nimam nič proti določenim mnenjem ljudi. Sem pa zelo proti temu, da nekdo drugim soli pamet s tem, kar je preplonkal. Pa tudi to bi se morda še dalo prenesti, če ne bi s tem nastopal tako, kot DA JE ON STROKOVNJAK za tovrstne razlage. Dejansko pa se ugotovi, da gre za zblojenosti nekega sektaša, kot sem povedal. iz pol pretekle dobe, ki tudi sam ni bil nikakršen strokovnjak za Apokalipso. Lahko bi dejal, s Prešernom: "Le čevlje sodi naj kopitar..."
Še več, našemu "Verniku" je prav ta isti tako opral možgane, da se sploh več ne znajde, ampak, "kot pijan plota" vedno sega po teh traparijah in z njimi trapi tudi druge. Tako stanje seveda polagoma postane nevzdržno. Napisal sem mu stari rek "bojim se bralca ene knjige", pa ni (ali ni hotel) doumeti.
Sam sem zato nujno moral dodati par osnovnih dejstev o tem W. Branhamu (1909-1965), ki je hotel biti kar "prerok", v bistvu pa se je ukvarjal z astrologijo in drugimi okultnimi vedenji, bil odpadnik od svoje (baptistične) Cerkve in končal v odtujenosti od vseh osnovnih verovanj krščanstva.

In seveda vsega tega ni v "vernikovih" sporočilih, ker je on potopljen v branhamovčino tako, da sploh ven ne vidi. To je očitno.

Vernik
03.02.2009, 19:22
Nikoli nisi priznal, da ne znaš ne GRŠKO in ne HEBREJSKO in tudi lingvistično-analitično (niti osnovno) nisi IZOBRAŽEN, pa si vendar svojim člankom dal naslov RARLAGA RAZODETJA. Kako naj bi kdo kaj razložil iz prevodov? ....
O W. Benhamu nikoli niso povedal VSE RESNICE. Nisi si uapl niti črhniti o njegovi oklutni dejavnosti in astrologiji, čeprav dvomim, da o tem nič ne ve, kajti jaz osebno poznam 12 večjih del o njem, ki prav to omenjajo. Da sploh ne govorim o polemikah, ki so takrat nastajale....

Moram te najprej vprašati, ali se pogovarjamo o Razodetju ali o čem drugem?

Ne morem ti odgovarjati na stvari, ki si jih omenjal v postih, ker enostavno niso resnične. Ne morem s tem izgubljati časa. Jaz pravim, da ni bil vedeževalec. Ti praviš, da je bil. In kako bova sedaj naprej? Sva v slepi ulici.
Res je, on se je ločil od baptistov in ni bil ne prvi in ne zadnji. Mnogi, ki so odšli iz baptističnih vrst, so ustanovili svoje cerkve in s tem niso postali »sektaši«, kakor ti imenuješ Branhama. Njegov razlog odhoda je bil svetopisemski. V cerkvi, kjer je bil sploh niso krstili ljudi v IME Gospoda Jezusa Kristusa, edino on je bil na izrecno željo tako krščen. Ni se strinjal s tem da bi ženske pridigale. Tudi to je svetopisemsko. Ampak, če imaš svoje trdno stališče, pa ga imej. Jaz te ne bom prepričeval. Naj govori sveto pismo namesto mene.

Jaz se držim teme Razodetja. Vedel sem, da bodo učeni ljudje imeli svoje mnenje o tem. Ti si očitno učen in teološko podkovan, pa vendar do sedaj nisi uporabljal niti enega citata iz Razodetja, da bi podal kakšno sporočilo. Poglej moje poste! Vse argumentiram s Svetim pismom. In vse se sklada, ne za to, da bi jaz to hotel, ampak zato, ker pišem o resničnih stvareh. Ljudje enostavno potrebujejo resnico. O preroku Branhamu sem pisal že preden si se ti oglasil na forum. Kar preveri.
Malo me je strah zate, da ti ni Sveto pismo prvo.
Vedi, da biblija ali SP ni religiozna knjiga. Religiozna knjiga je knjiga ene religije. Ta Biblija pa je zbir zvezkov in raznih starozaveznih zapisov. To je ljubezensko pismo Nevesti. Seveda so bili Judje skrbniki teh knjig, avtor pa je vedno Bog. Zato so bili oni vedno izvoljeno ljudstvo in vedno imenovani Božji služabniki. Služabniki, ker so imeli posebno nalogo s temi pismi. Pa ne bom ti ponavljal osnov, ker jih gotovo poznaš.
S svojim znanjem enostavno ne boš mogel prodreti v bistvo Razodetja. Tega ne more nobeden človek. Niti William Branham ne. Ne razumi me napak, ampak res gre za bistveno razliko. SAMO BOG LAHKO TOLMAČI SVOJO BESEDO.
Zakaj ne bereš Razodetja natančno? Nočem biti žaljiv, ampak osredotoči svojo energijo samo v proučevanje in ne v borbo proti preroku. Poglej saj piše, da ni bilo nikjer človeka ki bi bil vreden sprejeti knjižico iz rok Sedečega na prestolu. Ni v človeški moči kaj narediti in ne more nič doseči. Zakaj se boriš proti Bogu? Kako bi lahko človek razložil pomen sedmega pečata, ko pa v Razodetju piše samo to, da je ob njegovem odpiranju nastalo za pol ure tišine. Nič drugega ni napisano.
Če si kristjan, ostanimo na tem. Verjamem, da si veliko truda vložil v znanje, ki ga imaš. Uporabi ga v skladu z Božjo voljo. Ne daj, da te satan zapelje.
Jaz se res nočem prepirati in bom na forumu ostal tako dolgo, dokler bom lahko še kaj konstruktivnega napisal. Potem se bom umaknil. Seveda uporabljam razkrite resnice, ki jih je BOG RAZKRIL PREKO BRANHAMA. Pa saj vsak človek vidi, da si tega ne morem izmisliti jaz, navaden vernik.
Tvoj psiholog se je zmotil, globoko zmotil. Skoraj ne morem verjeti, da šole dajo takšne porazne rezultate in takšne strokovnjake. Pa kaj so vsi že »izven« ali kaj?
Tudi filozofije ne uporabljaj pri Svetem pismu, .....

drstane8
03.02.2009, 19:32
KAr zadeva TEMPLJE, dragi vernik, si - med ostalim napisal tole:

"Bili so zaslepljeni s svojo denominacijo, svetimi duhovniki, svetimi zgradbami, svetimi cerkvami in svetimi templji, "

Ti ne veš, da je tvoj idol W Branham, takoj, ko se je ločil od baptistov, dal pozidati SVOJ TEMPELJ?
Vernik, nikar mi ne reci, da tega ne veš ali da nisi vedel...

In ti potem o templjih...

Si malce nedosleden TUDI v tem, kot o Branhamovi ezoteriki in okultnem?

Si že kje v Pismu bral, da "eni precejajo komarje in požirajo..." Kaj že? Kamele?

Očitno za nekatere ni velike razlike... da so le stvari na pravem mestu! Beri (pri W. Branhamu).

-
-

mizarstvo.lorencak
03.02.2009, 19:35
Ja, dohtar stane, s svojim kolegom v red si lepo si pokazal, koliko ljubezni premorete do bljižnjega. Čeprav si drstane, tvoja duhovna zrelost Verniku ne seže niti do gležnja. Kam se je izgubila vaša ljubezen, ki jo Verniku očitate, da jo nima. Kako veliko ljubezen premore Vernik, se vama z tvojim kolegom, še sanjati ne more. Pa ne zdaj mislit, da nekoga povišujem, to moraš razumet. Če premoreš ljubezen, boš z lahkoto razumel z srcem, če pa nimaš ljubezni, pa tudi z razumom ne moreš razumeti.
Zdaj pa sam presodi, kaj od tega je v tvoji lasti.

Pa lep pozdrav.

drstane8
03.02.2009, 19:41
Jaz se držim teme Razodetja. Vedel sem, da bodo učeni ljudje imeli svoje mnenje o tem. Ti si očitno učen in teološko podkovan, pa vendar do sedaj nisi uporabljal niti enega citata iz Razodetja, da bi podal kakšno sporočilo. Poglej moje poste! Vse argumentiram s Svetim pismom.
To si zapisal.

Seveda, če lahko delaš s citati iz Pisma tako, kot "svinja z mehom" , če uporabim ta stari rek.

To je namreč TVOJE branhamovsko tolmačenje, da jemljete vedno tisto in samo tisto, kar vam ustreza. To je PRVO. In zakaj? ZATO, da s takim "besedenjem" lažno podpirate svoje fantazijske konstrukte.

Samo poglej, kako in s čim nasprotuješ religiji.
Če bi znal grško, bi točno vedel, da te teme v PISMU sploh ni. Ker pa ne znaš, narediš s svojim filozofiranjem konstrukt- in ptem nanj navlečeš neke biblijske citata, ki so vedno iztrgani iz konteksta. To je tako, kot bi šel v včerajšnje delo in bi si tam nabral STAVKOV za svojo razpravo o Grščini o kateri nimaš pojma.

BRALCEM sem spet razložil, kako v svoji branhamovščini RAZLAGAŠ Apokalipso.

Oprosti, niti tega ne veš, kaj APOKALIPSIS pomeni! Oprosti, da ti moram to reči!

Vernik
03.02.2009, 19:43
......
In seveda vsega tega ni v "vernikovih" sporočilih, ker je on potopljen v branhamovčino tako, da sploh ven ne vidi. To je očitno.

Glede na to, kdor vidi in kdor ne vidi, je lepo napisano v Razodetju.
Odlomek iz Razodetja 3,14-22, ki opisuje našo zadnjo Laodicejsko dobo:
'Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš.'

Vse te tri stvari, ki so tu napisane (ZLATO, BELO OBLAČILO, MAZILO), so vključene v določeni proces: spoznavanje NJEGA.

Mi živimo sedaj v tej cerkveni dobi, ki jo Janez tukaj opisuje. Bog je najprej postavil diagnozo slabega stanja, potem pa nam kot zdravnik svetoval, kaj naj naredimo. Torej, tri stvari potrebujemo danes. Pravo bogastvo, ki ga najdemo v Besedi, ki je Kristus, potem, da goloto naše vere pokrijemo s pravim spoznanjem, s sprejetjem te Besede in mazila, Svetega duha, s pomočjo katerega bomo zmožni videti to Besedo. Vse troje se tesno prepleta.
Torej sprejeti moramo živo razodeto Besedo ki je predstavljena v polnosti v tem zadnjem času.
Vse te tri stvari kažejo na eno osebo. Na Jezusa Kristusa. On je Beseda in mi smo del te Besede. Mi z uporabo vseh treh komponent pridobimo Kristusov karakter. Bog hoče, da smo kakor on, ker dejansko smo del njega, del njegovega karakterja. Mi smo kakor Bog in to je veliko spoznanje. Zato smo bogati (zlato), nismo goli (belo oblačilo) in imamo spoznanje, torej vid (mazilo). Za marsikoga bi bila ta izjava bogokletna. Toda tako je. Nekdo bi dejal, ti ljudje se delajo Boga. Vendar so to govorili tudi za Jezusa in mi smo kakor Jezus, ker smo del njega.
Pravi:
"Kupi od mene zlata, preizkušenega v ognju, da obogatiš."
……razen zemeljskega zlata, ki ga poznamo, obstaja tudi Božje zlato. V 1.Petrovem 1:7 beremo: "Da se preiz¬kušnja vere vaše, vrednejša nego preizkušnja minljivega, a v ognju izkušenega zlata." Božje zlato je torej tak karakter, kot Kristusov. On je poizveden v ognjeni peči trpljenja. To je prava vrsta zlata. Nevesta ima Kristusov karakter.

»…in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote.«
…fizično goli pridemo nasvet, vendar ga goli v duhovnem smislu NE bomo zapustili. Oh ne, nekaj bomo vzeli s seboj, nič manj in nič več. Zato je bolje, da bomo v tem času zelo pazljivi in da vidimo, da bomo nekaj vzeli, kar nas bo pred Bogom storilo pravične. Torej, kaj bomo vzeli s seboj? Vzeli bomo naš ZNAČAJ, to je tisto, kar bomo vzeli s seboj. In kakšen značaj boste vzeli s seboj? Ali bo kot NJEGOV, čigar značaj je bil oblikovan skozi trpljenje v ognjeni peči trpljenja, ali pa bo mehkužnost teh brezznačajnih Laodicejskih ljudi? Na vsakem izmed nas je to, ker bo tistega dne vsak človek nosil svoje breme.

"In pomazili svoje oči z mazilom, da bi videl."
…. On ne pravi, da moraš kupiti to mazilo. Oh, ne, to se ne da kupiti. Na Svetem Duhu ni etikete s ceno. Pavel v Galačanom 3,2: "Ste li po delih postave prejeli Duha ali s poslušanjem vere?". Brez Krsta v Svetem Duhu ne morete imeti vaših oči nikoli odprtih za pravo Duhovno razodetje Besede. Človek brez Duha je do Boga in Njegove Resnice slep …..

drstane8
03.02.2009, 19:44
Ja, dohtar stane, s svojim kolegom v red si lepo si pokazal, koliko ljubezni premorete do bljižnjega. Čeprav si drstane, tvoja duhovna zrelost Verniku ne seže niti do gležnja. Kam se je izgubila vaša ljubezen, ki jo Verniku očitate, da jo nima. Kako veliko ljubezen premore Vernik, se vama z tvojim kolegom, še sanjati ne more. Pa ne zdaj mislit, da nekoga povišujem, to moraš razumet. Če premoreš ljubezen, boš z lahkoto razumel z srcem, če pa nimaš ljubezni, pa tudi z razumom ne moreš razumeti.
Zdaj pa sam presodi, kaj od tega je v tvoji lasti.

Pa lep pozdrav.

Očitam mu samo to, kar si zasluži. NAMREČ da ni pošten, da plonka od nekega preroka, ki je bil predvsem šlogar, če naj uporabim to besedo, pa potem to prodaja vesoljnemu svetu kot RAZLAGO Apokalipse. In sicer edino merodajno.

To mu pa res očitam, mesarstvo korenček! Da ne boste v zmoti.

Kar pa zadeva njegovo duhovnost, tudi moram priznati, se ji pozna, da se je navdihovala pri zmedenem W. Branhamu. Žal! Da tudi glede tega ne boste v dvomih, kaj si mislim.

drstane8
03.02.2009, 19:54
Dragi Vernik W. Branhama -

V zvezi z ostalimi tvojimi " na dušo pihanji" samo tole:

Svetoval sem ti, da bi bilo mnogo bolj pošteno, če vsemu temu čatovstvu spremeniš naslov, ker ne zasluži tega, s čimer se naslavlja.

En predlog bi bil ta:

Razlaga Razodetja v nezmotljivi interpretaciji nezmotljivega, častitega, pokojnega W. Branhama.
Ali pa kako drugače.
Vsekakor naj bi se vedelo, da vse te grozljivosti in fatalnosti niso v tej knjigi, ampak vsaj to, iz katere glave in iz kakšne duhovnosti izhajajo.

Seveda, to je nasvet. Ti lahko storiš, karkoli...

Saj smo svobodni, kajne, tudi če nas W. Branham osvobaja... Ali pa ne več?

mizarstvo.lorencak
03.02.2009, 20:22
Očitam mu samo to, kar si zasluži. NAMREČ da ni pošten, da plonka od nekega preroka, ki je bil predvsem šlogar, če naj uporabim to besedo, pa potem to prodaja vesoljnemu svetu kot RAZLAGO Apokalipse. In sicer edino merodajno.

To mu pa res očitam, mesarstvo korenček! Da ne boste v zmoti.

Kar pa zadeva njegovo duhovnost, tudi moram priznati, se ji pozna, da se je navdihovala pri zmedenem W. Branhamu. Žal! Da tudi tega ne boste v dvomih, kaj si mislim.

Žal ne poznam tega Branhama, pa kaj ima zdaj Vernik veze z Branhamom, ko pa govori čisto Božjo resnico. Tako vneto si proti temu Branhamu, da sploh ne vidiš kaj Vernik govori. Jaz ne vidim Branhama, ampak pravo ljubezen, ki se izliva iz Božje besede, ki jo oznanja Vernik.

Sicer, pa kaj če je bil ta Branham takšen lump, kot praviš. V svetem pismu so še večji primeri ozdravljenja in spreobrnjenja nekaterih ljudi, ki jih je Jezus pridobil za učitelje, preroke in oznanjevalce Božjega kraljestva, zakaj potem ne bi mogel ozdraviti in pridobiti tudi Branhama.

Mislim, da zaradi enega drevesa, pred katerim stojiš, na vidiš celega gozda.

Pa lep pozdrav.

drstane8
03.02.2009, 20:34
Drago mizarstvo.

Očitno ne berete kar pišem.
Če želite komentirati to, kar sem bil napisal, je prav, če si to pazljivo preberete.

Jaz ne pravim, da naj bi bil ta Br. to in to. To so že drugi povedali MNOGO BOLJ TEMELJITO. Kar jaz zlasti ugotavljam je, da naš dragi VERNIK ne razlaga Apokalipse, ampak to, kar si je nek zmedeni samozvani prerok mislil o njej. To razlaga. In samo to me moti, ker samo to PRODAJA kot edino veljavno razlago RAZODETJA. On se ne zna distancirati od nekega odpadnika (od baptistične Cerkve v Ameriki), ki je zgodovinska oseba. Torej si ga nisem jaz izmislil kot takega.
Drugič, prosim, predno se oglasite, preberite kaj trdim. In ne pišite, tega, kar se vam je zapisalo o moji duhovnosti, ki je nižja od... ne vem čigave. Tudi to sodi v MIZARSTVO? Le tako naprej...

Nota bene: Ne poskušajte me prosim primerjati z razlagalcem Apokalipse. Se vam ne zdi čudno, da bi teologija vseh protestantov in protestantskih Cerkva tega sveta ne vedela vsaj toliko, kot nek... ubogi odpadli...Branham?
Pa hvala...

drstane8
03.02.2009, 20:45
DRAGI VERNIK, glej tole si zapisal:

To pomeni eno in isto. Rrazodetje ali apokalipsa (gr. apokálypsis) je razkritje skrivnosti.
Katere?
To je skrivnost razodetja Neveste. To je skrivnost, ki jo je Bog čuval skozi celo zgodovino. Poglej si odlomek o iskanju Rebeke, bodoče žene od Izaka. Ona je tip Neveste. Izak pa je tip Kristusa.
To ni iztrgano iz konteksta, zagotovo ne...

VSE, kar si zapisal je NAPAČNO!

Apokaliptična literatura se ne po svoji vsebini ne po slovarju, ne po dikciji, ne da primerjati z drugimi literarnimi vrstami v sklopu PISMA.
Apokalipsis torej ni "skrivno razodetje", ki je zgolj ubesedeno, (zato navajanje citatov nič ne pomeni) ampak je predvsem predano NEVESTI, ki je SKUPNOST. Ta skupnost je tudi sprejela to RAZODETJE in vse ostale knjige, ki so v njej nastale (!) v svoj kanon.
In kaj je najbolj značilno za to literarno vrsto?

BESEDA "kakor"! Gre za tisto osnovno držo, ki jo ima Nevesta "ki jo je Kristus ljubil", da iz vsakega "nekaj" prehaja v to kakor... , ki je delo Duha.
Torej ta "kakor" ni nikakršno strašilo, ki ga slikaš v tem, kar si pod tem naslovom pisal. Ni obsodba sovražnikov, ki jih v svoji in benhamovski razlagi, TI VIDIŠ in Ti - z W. Branhamom poimenuješ.

Je sporočilo NEVESTI, ki ni POSAMEZNIK, ampak je SKUPNOST... ekklesia, sveti kahal, hebrejsko, če hočeš. Vendar, tudi hebrejsko ne znaš... na žalost.
Torej - vse zelo daleč od TVOJE ben-hamovske razlage.
Nisi položil ispita!
A. > Ni RAZODETJE NEVESTE, AMPAK NEVESTI. To bi si lahko prebral že v prvih vrsticah. "Razodetje Jezusa Kristusa... služabniku Janezu..."
Na žalost, takoj pri prvih vrsticah si se zapletel v svojo branhamovo BEN- HAMovščino.
Si razumel?

mizarstvo.lorencak
03.02.2009, 20:56
Drago mizarstvo.

Očitno ne berete kar pišem.
Če želite komentirati to, kar sem bil napisal, je prav, če si to pazljivo preberete.

Jaz ne pravim, da naj bi bil ta Br. to in to. To so že drugi povedali MNOGO BOLJ TEMELJITO. Kar jaz zlasti ugotavljam je, da naš dragi VERNIK ne razlaga Apokalipse, ampak to, kar si je nek zmedeni samozvani prerok mislil o njej. To razlaga. In samo to me moti, ker samo to PRODAJA kot edino veljavno razlago RAZODETJA. On se ne zna distancirati od nekega odpadnika (od baptistične Cerkve v Ameriki), ki je zgodovinska oseba. Torej si ga nisem jaz izmislil kot takega.
Drugič, prosim, predno se oglasite, preberite kaj trdim. In ne pišite, tega, kar se vam je zapisalo o moji duhovnosti, ki je nižja od... ne vem čigave. Tudi to sodi v MIZARSTVO? Le tako naprej...

Nota bene: Ne poskušajte me prosim primerjati z razlagalcem Apokalipse. Se vam ne zdi čudno, da bi teologija vseh protestantov in protestantskih Cerkva tega sveta ne vedela vsaj toliko, kot nek... ubogi odpadli...Branham?
Pa hvala...

Ne vem zakaj se hočeš z vsakim prepirati na račun tega Branhama. To sploh nima pomena, pomen je samo v pravi Božji besedi, druga ni smiselno. Ne vem in tudi ne poznam Branhamovih del, tudi ne poznam njegovih nasprotnikov, zato ne morem komentirat, kj prepisuje Vernik od Branhama. Če je Vernik začutil Božjega duha v prebiranju Branhama, potem ni več Branham v vlogi, ampak je začel zajemati iz Božjega kraljestva iz samega Boga, ki pa je duhovno bitje in ga prežema Sveti duh v vsej neskončnosti, in ta isti Duh se je prebudil v Verniku, zato se z lahkoto spoznata.

Se opravičujem, če se mi je kaj narobe zapisalo v tvojih očeh, ampak razkril si vso svojo duhovitost in duhovnost.
Tisti, ki vidi, mu ne ostane nič skrito.

Če hočeš me lahko tikaš, od mene pa prosim sprejmi opravičilo, ker te tikam, takšna je pač navada na forumu, ker smo pač vsi enaki.

Pa lep pozdrav.

drstane8
03.02.2009, 21:05
Nikakor nismo vsi enaki. Jaz pač ne govorim po mizarsko in tudi mizar nisem. Oprostite. Dokaz za to različnost je pač v tem, kako kdo piše in kaj VIDI.

Če vi v Branhamu vidite izvor resnice za Vernika - nimam nič proti. Kar naj ga ima za idola in še naprej naj mu razodeva TRAPARIJE celo ob branju Pisma. Saj vendar SAMI lahko BERETE, kaj je pisal... PRAV to branhamovščino prodaja KOT RAZLAGO APOKALIPSE, drago mizarstvo!

Sicer pa, da se razumemo: Jaz ne diskutiram z vami, mizarstvo. Vi ste, kot se da videti, vdrli v to razpravljanje (pa ne le moje, ampak že prej, v drugo). Torej, ste dobili tudi svoj odgovor - in malo se menim za to, če ste ga razumeli.

Da bo čisto jasno:

Kaj vi mislite me torej čisto nič ne briga. Oprostite, da povem naravnost. Vi kar sami diskutirajte z Vernikom, po svoji volji... do sodnega dne, če je treba...

Jaz že ves ČAS razpravljam z VERNIKOM o BRANHAMOVI razlagi Apokalipse, ki jo je Vernik priobčeval, KOT SVOJO. Za vse nevedne je torej PRIKRIL izvor. Še več, jim prodaja neumnosti, ki jih sam jemlje iz izključno BRANHAMOVŠČINE.
Samo To.
Zdaj smo mi končali!

mizarstvo.lorencak
03.02.2009, 21:11
Drago mizarstvo.

Se vam ne zdi čudno, da bi teologija vseh protestantov in protestantskih Cerkva tega sveta ne vedela vsaj toliko, kot nek... ubogi odpadli...Branham?
Pa hvala...
Ni nujno.

Pa lep pozdrav.

mizarstvo.lorencak
03.02.2009, 21:20
Nikakor nismo vsi enaki. Jaz pač ne govorim po mizarsko in tudi mizar nisem. Oprostite. Dokaz za to različnost je pač v tem, kako kdo piše in kaj VIDI.

Če vi v Branhamu vidite izvor resnice za Vernika - nimam nič proti. Kar naj ga ima za idola in še naprej naj mu razodeva TRAPARIJE celo ob branju Pisma. Saj vendar SAMI lahko BERETE, kaj je pisal... PRAV to branhamovščino prodaja KOT RAZLAGO APOKALIPSE, drago mizarstvo!
No če, si opazil kakšno mizo ali mogoče okno, v mojem pisanju, potem boš moral zopet k svojemu kolegu, pa ne zaradi Vernika. Sicer pa tako daješ vedeti, da si nekaj več in še komaj govoriš z nami prašnimi črvi. Žal mi je, da je tvoj razum povsem brez ljubezni, saj bi lahko bil večji.

Pa lep pozdrav.

drstane8
03.02.2009, 21:43
Ojoj, podobne primere sem že slišal...
Sicer pa, kdo je mene postavil za vašega sodnika in obratno...

drstane8
03.02.2009, 21:49
VERNIK!
Čestitam.
Nekaj sem pa le dosegel. POPRAVIL si svoj NASLOV- v oklepaju seveda. Sedaj bodo vsi vedeli, da gre zgolj za BRANHAMOVŠČINO- za neke neumnosti, ki jih je o tej temi trosil W. BRANHAM (1909-1965) ameriški odpadnik.
HVALA BOGU!
Odslej naprej piši kar te je volja; vsi bodo vedeli - in potrudil sem se razkriti - kdo je ta osebek. Hvala ti, da si popravil ta svoj naslov.
Vsekakor, JE tako BOLJ POŠTENO!
Odslej mirne duše piši kar hočeš...

Vstopil bom samo takrat, ko boš, v imenu W. Branhama, kogar NAPADAL! In NEVEDNE, ki se ne znajo braniti, šopal z odpadniškimi razlagami, ki jih zavajajo, ne da bi vedeli. In delo nekega odpadnika imenoval delo Duha. To je namreč blasfemija.
Braniti se namreč sme vsak! Vendar, se ne zna vsak! Posebej še, če so mu HOTE prikrita nekatera dejstva, kot je bilo v tvojem primeru.

Pa zdrav mi bodi. Veliko ljubezni.

ARP
04.02.2009, 09:41
Oh, Vernik saj nočem postat njegov odvetnik samo sprevračanje resnice pomeni popolnoma nekaj drugega.
Lahko bi temu dejal, da je posmehljiv, ciničen.

Sprevračanje resnice je trditi nekaj kar ni res, v dobro tvojega argumenta. Mislim pa, da je lepo napisal, da se je namenoma poigral tako, da ne trdi, da je to res. Mislim, da boš to tudi sam ugotovil, če se boš poglobil v zadevo.

Takoj pa moram tukaj dodati, da nikakor ne podpiram tega popravljanja imen ali vzdevkov, pa če se z dejanji in idejami še tako ne strinjam. To je za argument, ki ga hočeš na tak način predstavit popolnoma nepotrebno.

Lp.

Whitezero
04.02.2009, 10:09
Hvala za odgovore drstane8, se mi je zdelo, da Vernik ni ravno pošten s svojimi razlagami.

Lahko bi uporabil kar tale izraz: Maske so padle (ko se je ugotovilo od kje črpa informacije).

Sicer pa to za mene ne pomeni dosti, ker sem ateist, nekdanji kristjan, ki je uvidel vso resničnost religij in vere in ob čednem kupu dokazov opustil nesmiselno verovanje.

Veš Vernik, nihče se ti ni zarotil proti tebi, ne jaz, samo skušamo ti odpreti tvoje misli, ker si pozabil misliti in delati samostojno. A očitno se temu upiraš in je bolje, da živiš v svetu lažne utopije, lažne ideje.

Verjemi mi meni je veliko bolj hudo gledati ljudi, ki se obračajo k božanstvam in zanemarjajo resnične probleme. Če bi vsi odprli oči bi namesto tega dejanja izbrali drug višji cilj - da se izboljšajo in izboljšajo svoj planet v tej smeri, da ga manj uničujejo.

Človek bi bil tako veliko bolj človeški, kot pa je trenutno z religijami/verami/politiko.

Evolucijsko gledano bi bil to nov preskok.
Tako pa ostajamo v miselnosti bolj ali manj primitivni, tehnologija pa divje napreduje. Če se miselnost ne bo spremenila se bo znala zgoditi ena futuristična vojna v kateri bo miselnost enaka, bitke pa se bodo dogajale v vesolju in žrtev bo čedalje več, tudi škoda ekosistemu bo ogromna.

Sami si kopljemo jamo, le sprememba miselnosti, dvig našega obnašanja nas bo rešila pred pogrebno jamo.

drstane8
04.02.2009, 10:20
WHITEZERO,

imaš povsem prav. Prav to sem hotel, da je podal izvir svojih "razlag", da bodo sedaj vendarle vsi vedeli, da sumljiva jabolka iz košare pripadajo W. Branhamu (1909-1965), ameriškemu odpadniku od baptistov, sektašu, vedeli torej iz kakšne in čigave košare jemlje.

Trenutno mi to zadostuje, da je to vpisal v naslov. Nekatere druge stvari sem pa razložil zaradi bralcev. Njemu tako ne bo nič koristilo.

To si v prejšnjih diskusijah tudi ti sam ugotovil. Njegovega občutka, da ima čedalje več sovražnikov, ker je na božji strani, se verjetno ne da pozdraviti...

Hvala tudi za tvoje prejšnje poskuse, kjer si se Verniku ( trenutno brez svoje verske skupnosti) trudil dopovedati tudi nekaj drugih modrih stvari, pa žal ni uspelo. Koristile pa so gotovo bralstvu.

Hvala.

drstane8
04.02.2009, 10:51
[QUOTE=Vernik;1403265]Hvala Bogu, poizkus blokade normalnega komuniciranja je mimo.
Kaj je bilo to?
To je isti duh, ki je tekom zgodovine sprevračal, prikrival in spreminjal pomen in vsebino Svetega pisma. Njegov edini cilj je SPREVRAČANJE RESNICE. Ta duh sedaj hodi naokrog in išče, koga bi se polastil.

NE, dragi vernik (brez verske skupnosti). To ni nikakršen duh zgodovine..., kakor ti praviš! Oprosti, spet si v SVOJIH UTVARAH. Šlo mi je, kot se povsem jasno vidi, samo za to, DA SEM RAZKRINKAL "tvojo razlago Apokalipse", ki SEVEDA NI TVOJA in kar si s tem, kar si moral dopisati v oklepaju naslova, tudi (končno) priznal. Šlo je pač za tvojo plonkarijo - nič drugega. Nobene aureole si s tem nisi dodal... kvečjemu tisto, ki UTAJUJE, prikriva! To pač.

Ves čas si se držal "BENHAMOŠČINE" ( seveda ne znaš prevesti moje besedne igre, ker pač ne znaš hebrejsko). Ne znaš razbrati pomena "benham" (to je ravno besedna igra iz BRANHAM). Vendar trud v tej smeri bi bil zaman...

TI SI TOREJ po tvoje prikrojal branhamovsko razlago Apokalipse in vsemu svetu, ki te je želel brati dopovedoval, da je prav to kar počneš, delo DUHA samega. Tvoje prikrivanje izvora je torej DELO DUHA! Je edino zveličavna razlaga Apokalipse!
In kaj si dokazal?
Če se ozreš par svojih odgovorov nazaj, sem ti dokazal, da niti tega, kaj apokaliptična literatura je, ne veš, tak IGNORANT si! V NZ je pač samo ena knjiga, ki sodi v to literarno vrsto, izvenkanonskih pa je CELA VRSTA. Seveda tebi, ki razlagaš po BENHAMOVSKO (spet ta igra besed), tovrstno ZNANJE sploh ni potrebno...

Žal, "Vernik, brez verske skupnosti", očitno ti tudi Branham ni mogel koristiti, v vsem svojem odpadništvu in sektaštvu ne. Tudi o njem njegova bivša skupnost baptistov že za časa njegovega življenja ni želela nič slišati. Kot rečeno pa so mu najbolj nasprotovali zaradi njegovega okultizma...

Verjetno ti ne bo spet treba razlagati o nekem zgodovinskem duhu. Veš bralci znajo tudi sami BRATI. Tudi Pismo, brez branhamovščine!

Veliko ljubezni!

Vernik
04.02.2009, 13:32
Da si bost še lažje predstavljali pojem Kristusove Neveste, vam naj predstavim priliko, ki jo je Jezus povedal v Mateju 25,1-13. Govori o petih pametnih in petih nespametnih devicah:
»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovoril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Zgodba je sama po sebi dovolj nazorna, da takoj vidimo razliko med preudarnimi in nespametnimi devicami. Morda se nam bo celo zdelo krivično, čemu ženin ni vzel na svatbo tudi slednjih. Saj so vse bile device in so živele čisto deviško življenje. Pogoj je bil samo eden in to je olje. Olje pa je simbol Svetega Duha. Torej vsi tisti, ki nimajo Svetega Duha, ne morejo priti notri. Kako ga dobiti?
Kot smo videli, je bil pogoj za device olje. Brez njega so bile v temi. Olje pomeni krst v Svetem Duhu. Vemo namreč, da je za rojstvo vseh stvari na svetu potreben tristopenjski proces. To so voda, kri in duh, kar pomeni opravičenje, posvečenje in krst v Svetem Duhu. Vse troje.
Poglejmo si primer rojstva otroka. Najprej se izlije voda, potem pride kri in nato dih življenja. Voda, kri in duh. Podobno se dogaja z rojstvom planeta Zemlja. Stari svet je bil uničen z vodo, da je postal opravičen, potem je bil posvečen s krvjo Jezusa Kristusa in sedaj čaka da bo obnovljen z ognjem. Ogenj je tudi simbol Svetega Duha.
Popolnoma enako je z rojstvom novega duhovnega človeka. Najprej mora biti krščen v vodi, kar pomeni opravičenje, nato sledi posvečenje s krvjo Jezusa Kristusa, ko se zavestno opredeli za Njega in nato pride krst v Svetem Duhu. Taki človek ima olje v svoji svetilki. On pride v Kristusovo Nevesto. Če pa imate samo dvoje od teh treh, pa pridete pod sodbo. Če nimate nič od tega, prav tako pridete pod sodbo. Vi ste lahko ne vem kako sveti, deviški, brez graje. Če nimate olja v svoji svetilki, ne pridete skozi. Morali si ga boste iti kupiti, kar pa pomeni da boste šli skozi proces trpljenja. Zamudili ste priložnost dobiti zastonjski dar. Zato pa se nam kaj hitro lahko zgodijo tiste besede, ki smo jih brali zgoraj v Pavlu: »... ki potepta Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posvečen, tisti, ki zasramuje Duha milosti?«

Torej, vse troje je potrebno. To pravi sam Kristus v svoji Besedi. Pravi, ne poznam vas. Devicam, ki so živele čisto življenje brez graje pravi: »Ne poznam vas!« Človeka kar pretrese. Tukaj so nekateri izmed tistih ljudi, ki so hoteli reformirati cerkveni sistem, ampak brez Svetega Duha. Imeli so čiste namene, globoko vero, prizadevnost, mučeništvo, trpljenje in ne vem kaj še vse. Ampak Beseda pravi drugače.

In še o tem, kdaj pride. Iz prilike vidimo, da je opolnoči nastalo vpitje. Glej, ženin prihaja. Ali bolje rečeno, glej Jezus Kristus prihaja. Kot vemo, so v tistih časih merili čas drugače, kot danes. Dan se je končal in začel ob 18h po našem času. Do polnoči je torej minilo 6 ur. Ko je nastopila 7 ura, je nastalo vpitje. Ali ni to vpitje že nastalo? Seveda je. Sedma cerkvena doba je nastopila leta 1906. Po napovedih glasnika in preroka Branhama bo to obdobje zelo kratko. To vpitje, da ženin prihaja, je intenzivno trajalo preko 30 let. Glasnik je dobesedno 7 krat obkrožil zemljo in pri tem skoraj fizično »izgorel«. Na samo eni od njegovih številnih službah je bilo manifestiranih več Božjih znamenj, kot skozi bilo katero cerkveno obdobje.
Ure so torej simbolika za cerkvene dobe. Jezusov prihod bo najavljen, ko bo nastopilo vpitje v 7. cerkveni dobi. Tega časa ne smemo zamenjati s stavkom na koncu zgodbe, kjer pravi: »Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«. Ta stavek na koncu se nanaša na uro vzetja Neveste, za katerega ne ve nihče. Kdaj pa bo nastopilo vpitje, pa je natančno opisano.
In poglejmo, kaj se je dejansko zgodilo po letu 1906. Vse krščanske cerkve so si zelo močno začele prizadevati, da bi dobile Svetega Duha v taki obliki, kot se je tega leta začel izlivati čez vse ljudi. Nikoli v zgodovini cerkva še ni obstajala tako močna želja po svetem Duhu. Naj jih naštejem samo nekaj. Babtistična cerkev, prezbiterijanska, luteranska, Kristusova cerkev, adventisti in celo katoličani. V katoliški cerkvi se je recimo razvilo gibanje »Prenova v Duhu«. Februarja leta 1967 se je zgodil tako imenovani Duhovni vikend v Duquesnu v Pittsburghu. Katoliški študentje so pod vodstvom binkoštnikov molili k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami doživeli. Iz tega se je spontano razvilo močno duhovno gibanje z manifestavijami Svetega Duha, ki pa so ga počasi spet prekrili z »marijanskimi pobožnostmi« in češčenjem »najsvetejšega zakramenta«. In poglejte, ljudje, ki so bili najbolj deležni darov in čudežev Svetega Duha, so ustanovili svojo Binkoštno cerkev, in tako postali »nespametne device«, saj so zamenjali njegovo vodstvo s svojo veroizpovedjo, doktrinami in cerkvenimi pravili. Kaj je bila njihova glavna doktrina? To je govorjenje v jezikih, kot je bilo to v prvih dneh rane cerkve, ko se je Sveti duh izlil čez vse prisotne v dvorani. Trdijo namreč, da je znak krsta v Svetem Duhu govorjenje v jezikih. To pa ni res. Celo razni vrači in vedeževalci znajo govoriti in tolmačiti v neznanih jezikih. To je napravilo ogrado okrog njih in postali so ena izmed mnogih, mnogih cerkva. Vsi ti bodo morali iti skozi proces trpljenja. Zapomnite si. Vse te denominacije so imele DAROVE, niso pa imele DAROVALCA. To pa je Sveti Duh.
Vrata, ki vodijo v Nevesto pa se počasi zapirajo.

Vernik
04.02.2009, 16:40
Še vedno kdo dvomi o Nevesti ? Prikazal vam bom še eno priliko. Tudi to je povedal Jezus v Mateju 22,1-14: »Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«

Ali ste v tej priliki spoznali Pogansko Kristusovo Nevesto? Poglejte, kje je.

Kot vidimo na začetku prilike, povabljeni gosti, ki so Izraelci, niso hoteli priti na svatbo. Izmišljali so si razna opravičila, češ opravke imamo. Še več, njihove služabnike so mučili in pobili, kar so bili Božji preroki. Na koncu je Bog poslal celo vojsko, to pomeni, da je dovolil Rimljanom, da so uničili Jeruzalem, vse prebivalce pa okrutno pobili. Iz zgodovine poznamo, kaj je napravil veliki rimski vojskovodja Tit z Jeruzalemom. Celo mogočni tempelj je bil požgan in od takrat ne obstaja več. Saj beremo v priliki: »da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.«
To sovraštvo do Izraelcev se je potem nadaljevalo skozi vso zgodovino Nove zaveze. Svatba je bila torej pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Tako so prišli na vrsto pogani, kar smo mi. Gospodar jih imenuje hudobni in dobri. Vsi so lahko prišli na svatbo. Tukaj vabi svojo NEVESTO. In tu smo mi. Kristusova Nevesta.
Pojasniti si moramo še način, kako so nekoč prihajali ljudje na svatbo. Ženin je čakal ob vhodnih vratih in vsaki gost je dobil posebno obleko – pregrinjalo, v katerega se je oblekel. Tako so bili na svatbi popolnoma vsi enaki. Ni bilo ne reveža in ne bogatega. Vse obleke so bile enake. Vidite, kako se to čudovito sklada z odlomkom iz Razodetja, kjer opisuje Jezus svojo Nevesto. Tam pravi: »Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje ...«
Torej, vsak je dobil svojo svečano obleko.
Bil pa je v dvorani nekdo, ki ni imel svatovske obleke. Ali vam ni bilo to nikoli čudno, če ste mogoče že kdaj brali to priliko. Kako je ta prišel notri?
Očitno ne skozi vrata. Če bi prišel, bi ga ženin ustrezno oblekel. Vemo pa, da je Ženin tukaj sam Jezus Kristus. Prilika se namreč nanaša na nebeško kraljestvo. Jezus sam o sebi pravi v Janezu 10,9: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.«. Jezus si je vzel prispodobo pastirja, ki se je vsak zvečer vlegel pred vhod ograde, v kateri so bile ovce. Dobesedno je tako skrbni pastir postal "vrata". Kdorkoli bi vstopil v ogrado, bi moral trčiti v pastirja in ga zbuditi. In Jezus Kristus je ta "vrata" On je Beseda, in samo skozi Besedo pridemo na svatbo. Držati se moramo Besede. Ampak ne Besede iz preteklosti, temveč iz sedanjosti. Bog je vedno JAZ SEM. Če mi verjamemo v dejanja, ki so že preteklost, to ni več vera v Besedo ampak v izvršena dejstva. Marsikdo verjame v zgodovinskega Jezusa, marsikdo v zgodovinskega Mojzesa, ampak verjeti moramo v Besedo tega trenutka.
Ko torej kralj, nebeški Oče tega človeka vpraša: »Prijatelj, kako si prišel sem, ...« je ta molčal. Ni imel kaj reči. Notri ni prišel skozi Jezusa Kristusa. Ni prišel skozi Besedo. Ni imel krsta Svetega Duha. In poglejte, imenovan je bil celo prijatelj. Torej je bil iz sorodne Cerkve, zelo blizu torej. Ne vemo, skozi kaj je prišel. Mogoče skozi kakšno dogmo, kakšno veroizpoved, skozi kakšno pripadnost določeni cerkvi, skozi lasna dobra dela. Ampak to ni bilo veljavno. Nekaj bistvenega mu je manjkalo in zato je bil vržen ven, v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.
Vendar pazite. To ni bil pekel, kot to nekateri učijo ampak čas velike stiske, jok in škripanje z zobmi. In skozi veliko stisko bodo šli vsi tisti, ki so sicer dobri, pošteni, tisti, ki nikoli niso slišali o Jezusu Kristusu, skratka vsi z enim imenom NESPAMETNA DEVICA.

Vernik
04.02.2009, 18:25
Ker počasi prihaja pomlad, bom napisal samo še nekaj postov. Potem bom zaključil. Zato sedaj malo bolj pospešeno pišem, ker še imam čas.

Marsikomu je pojem Jezusove Neveste nejasen.
Ali ni Cerkev, kateri pripadamo Jezusova Nevesta? Odgovor je presenetljiv. Ne. Nobena cerkev ni Jezusova Nevesta. Noben človek se ne bo rešil preko človeške ustanove ali pripadnosti neki cerkvi. V Kristusovi Nevesti so posamezniki, in to ljudje iz vseh časovnih obdobij od Binkoštnega dneva pa do drugega Jezusovega prihoda. Bog samo z Izraelom deluje kot z nacijo, ker so Izvoljeno ljudstvo. S pogani pa Bog deluje kot s posamezniki.

Za naše odrešenje je najpomembnejše, da pridemo v to skupino Kristusove neveste. Zakaj? Ta Nevesta nima sodbe. Ona je eno s Kristusom, ker je njegova. Nevesta ne more biti nevesta, če zapade pod sodbo. Ona je bila torej odkupljena in očiščena s Kristusovo krvjo. Tako postane del njega. Saj tudi apostol Pavel pravi v pismu Rimljanom 8,1: »Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu.«
Torej tisti, ki so v Njem, ne pridejo v sodbo Belega prestola. Zato si prizadevajmo, da bi prišli pod njegovo kri. Če boste brali knjigo Razodetja, boste lahko sami videli, kje se nahaja Kristusova Nevesta.
Navajam odlomek iz knjige Razodetja 7,9-17, kjer je Nevesta opisana: »Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. In vpili so z močnim glasom: »Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu.« Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij, padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga: »Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen.«
Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin in mi rekel: »Tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« Rekel sem mu: »Moj gospod, ti veš.« On pa mi je rekel: »To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.
Zato so pred Božjim prestolom in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču; in on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi.
Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni in nič več jih ne bo žgalo sonce ne kakršna koli pripeka.
Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo in jih vodilo k izvirkom živih vodá; in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.«

Beseda lepo pravi, da so tile oprali svoja oblačila in jih pobelili z Jagnjetovo krvjo, ki je Jezus Kristus. Poglejte še enkrat, tu ni niti najmanjše sledi o bilo kakšni sodbi. Samo slavje in čudovite obljube. Bili ste odkupljeni namreč za visoko ceno.
In v tem je moj osnovni namen, da vidite svojo pozicijo, da vidite svoj položaj in da vidite svoje pravice, ki vam pripadajo. Naj vas nihče več ne straši.

Pomislite, kako čudno bi bilo, če bi Bog dvakrat obravnaval naše grehe. Prvič preko žrtve Jezusa Kristusa in drugič na sodbi Belega prestola, kjer bomo sojeni vsak po svojih delih. To bi bilo podobno, kot če bi šli v trgovino, si izbrali nek artikel in to plačali na blagajni. Dolg ste poravnali in nič niste več dolžni. Nimate nobene potrebe, da bi se čez čas spet vračali tja z namenom, da bi izdelek še enkrat plačali. To bi izpadlo neumno, ali ne? Zato tudi Božja Beseda ne more priti sama s sabo v nasprotje. So pa razni nauki, ki podpirajo ravno takšno početje, to pa je v nasprotju z Božjo Besedo.

Nekdo se bo vprašal, kdo pa so tisti, ki pridejo na to sodbo. To pa so vsi tisti, ki niso v Kristusovi Nevesti. To so vsi ljudje, ki so kdajkoli živeli na zemlji. Vsi, ki so poznali Kristusa in kateri ga niso poznali. To je drugo vstajenje. Na to sodbo pridejo torej vsi narodi in ljudstva, ki svojih oblačil niso oprali v Jagnjetovi krvi. Nekateri od teh bodo sicer prišli v večno življenje, vendar skozi trpljenje, drugi pa v večno smrt. To je druga smrt. Poglej si odlomek iz knjige Razodetja 20,11-15, kjer je opisana SODBA Z VELIKEGA BELEGA PRESTOLA: »Zatem sem videl velik bel prestol in njega, ki je sedèl na njem. Zemlja in nebo sta pobegnila izpred njegovega obličja in zanju ni bilo prostora. Nato sem videl umrle, velike in majhne, kako stojijo pred prestolom. In odprle so se knjige. Odprla pa se je tudi druga knjiga: knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah, po svojih delih. Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem. Tudi smrt in podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih hranila. In vsak je bil sojen po svojih delih. Nato sta bila smrt in podzemlje vržena v ognjeno jezero. To je druga smrt, ognjeno jezero. In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero.«

Vidiš, kako strašni je opis te sodbe. Pravo nasprotje prejšnjega opisa. Še nebo in zemlja sta pobegnila izpred njegovega obličja. Kako bi potem mi mogli obstati pred njim in se zagovarjati. Tu ni nobene sledi o Jagnjetu, o milosti, o odkupitvi s krvjo. Tukaj bodo ljudje sojeni po svojih delih. Vsak človek v svojem srcu ve, kakšna so njegova dela. Misli, besede in dejanja. Po vsem tem bodo ljudje sojeni.
Jaz se resnično ne bi trudil s tem pisanjem, če ne bi bil prepričan, da se tej sodbi lahko izognemo. Še enkrat bom napisal. Tej sodbi se lahko izognemo. Ne govorite v svojem srcu, ah saj ni tako hudo, saj to ni res, pa saj hodim v cerkev, bo že nekako, o tem bom razmišljal pozneje, ...
Sedaj je skrajni čas, ne dopustite, da gre mimo vas.

Vernik
04.02.2009, 18:43
Na koncu vam prilagam še časovni diagram dogodkov, ki so se zgodili v Laodicejski dobi in dogodkov, kakor si bodo sledili naprej.

To je samo laodicejska doba podrobneje:
1758

In to je celotno obdobje do konca:
1759

drstane8
04.02.2009, 22:17
Vernik -

Kakšne TRAPARIJE pišeš na Račun Razodetja! Pa to je NEZASLIŠANO!
In vso to BURKO, po Branhamu, si sedaj pripeljal do leta 2008.

Ja povej mi no, kaj boš pa potem pisal, ko pridemo do 2011? Dragi Vernik, pa je tebe PAMET čisto zapustila ob vsem tem Branhamu?

Kaj si naj nek nevernik mislil o verujočem (ti se namreč podpisuješ z "vernikom"), ko tole prebira, kar nam haluciniraš? Kaj drugega, kot to, da je vernik pač človek, ki je čisto, to je 100%, NOR!

Včasih smo poslušali jehovce, da so na podoben način noreli... (drugače takega početja ne morem imenovati), zdaj ste pa tudi drugi sektaši (čeprav izven sekt), prešli do iste norosti.

Pa človek, strezni se vendar!

Nič, kar si sedaj pisal, se do 2008 se NI zgodilo. Ti (z Branhamom) v Apokalipso vnašaš te neumnosti. Pa kaj boš pa takrat storil, ko naj bi "od mrtvih vstajali"? In ko nobenega ne bo nikjer, me zanima, kaj boš takrat pisal. Se bodo oni ali se boš ti (od stamu) udrl? Tele tvoje papirje bom namreč shranil, da ti jih bom takrat lahko POKAZAL.

Hudo je, če človeka zapusti še zadnji ščep razuma!

Sprašujem se tudi, kakšna naj bi bila ta tvoja vera, ob vseh teh norostih, ki jih kvasiš?

In mimogrede: Poglej si ta jezik, ki ga priobčuješ... - "Nato bo odšla nevesta v vzetje","izvajalo se bo vstajenje svetih cca. 30 dni..." "izvaja se poroka Kr. neveste" in podobne formulacije. Kateri jezik pa je to, Vernik?

OBUP od tega tvojega pisanja...

Na žalost!

drstane8
05.02.2009, 08:58
Vernik, zapisal si:

1. "Jaz sem NOREC za Jezusa Kristusa".

Nikjer v Pismu ne piše, da Kristus rabi NORCEV! Pač pa pravi: "Če kdo svojemu bratu pravi norec..."
Kar zadeva moja poimenovanja so torej zgolj citati....

2. "Morda bomo leta 2011 še tu...?"

Dragi moj "NOREC". Vsi, ki te traparije berejo, se ti bodo smejali, kajti čisto gotovo boš še tu...
In to vsi vedo, brez Branhamove "razlage" !

3. Kaj pa naj pomaga, če nekdo ve, kaj bo 2011? Če naj bi "vi kam odšli?" S tem se pač nikogar ne da PRESTRAŠITI!
Pred leti so jehovci to trapali, pa še sedaj blodijo po Ljubljani in vseh drugih mestih in če jih povprašaš, kje je sedaj tisti "poslednji dan", ki so ga vsepovsod oznanjali, so užaljeni. Si žalil njihova "jehovska" čustva! V resnici gre pa za podobne fantazije s katerimi so ONI obremenjevali druge.

Boš tudi ti užaljen?
Vsekakor, leta 2011 te povabim na čaj (kave ne pijem) - da se bova temu, kar si po branhamovsko oznanjal, SKUPAJ SMEJALA! Ali pa boš tedaj "vzetje neveste " prestavil za nedoločen čas, da ne bo treba kaj branhamovsko premikati v NE - DOGLED?

Vendar, povabilo na čaj ostane. Kakršne koli že naj bi bile takrat razlage...

VSEM BRALCEM PA TOLE: Kar mirno. Do leta 2011 ne bodo nikogar nikamor "vzeli". VSEGA TEGA V APOKALIPSI NI! Vse to je zgolj v glavah branhamovskih "norcev". (Spet gre samo za "samopoimenovanja" nekaterih! Nič drugega!


_

Whitezero
05.02.2009, 10:04
Vsakršno dvoumno ali drugačno napovedovanje je obsojeno na propad in ga ne smeš jemat resno.

V to veljajo tudi ciganske(ne žalim porekla! Ampak mentaliteto) vedeževalke, ki naivne ljudi oskubljajo za visoke pare in mi sploh niso všeč, saj prodajajo meglo.

Leta 2011 ne bo nobene poroke kristusove neveste(wtf?) ali konca "satanovega raja" (spet wtf?) ipd. Svet bo normalno tekel, mogoče bo kakšna vojna, nemir, ampak čisto človeško, dokler se ne izboljša bo tako bedno stanje na našem svetu.

Po drugi strani pa veliko ljudi komaj čaka leto 2012, saj ne vedo, da se tega leta ne bo ni posebnega zgodilo in bodo zelo krepko razočarani.

Lahko pa povem eno in zanesljivo napoved kaj se bo zgodilo leta 2012, na dan 21.12, število samomorov se bo v obdobju 3 tednov tega dne statistično povečalo. Bodisi zaradi strahu pred namišljenim sodnim dnevom, bodisi zaradi bankrota, ko se je naivno odločil da potroši vse kar ima, saj je pričakoval sodni dan.

Zdrav človeški razum se bo učil na zgodovini. Najbližja prelomna dogodka sta bila leta 2000 in 2003, prvi je bil napoved uničujočega virusa Y2k, ki se ni uresničil, drugi pa je bil napoved (prva!) prihoda planeta Nibiruja, ki se spet ni uresničila.

Podobnih primerov iz zgodovine je stotine in na žalost imajo ljudje zelo kratek spomin, da ne uvidijo, da so vse napovedi bile sfaljene ali pa pesniško napisane in prav tako tudi interpretirane. Nobena napoved pa ni bila NATANČNA, JASNA IN ČITLJIVA! Vse so bile nasprotje teh pojmov.

Vernik
05.02.2009, 19:51
Od kot nam gotovost, da je vzetje Neveste blizu?

Sedaj prihajam V SREDIŠČE Razodetja, kar se tiče poganskih narodov. Pokazal sem sheme, za katere bi se pred svojim časom »trgali«. Tega enostavno ni v učbenikih, niti v nobeni verski knjigi. Tega nima nobena verska skupnost in ne druga denominacija. To je Bog sam razodel preko preroka. Za dokazovanje bom uporabljal odlomke iz Svetega pisma in vi sami se prepričajte, ali lažem. Sedaj ni več časa za emocije, zamere in podobno. Vsak mora v tem času opraviti svojo nalogo.

Torej. Vzetje Neveste je blizu. Seveda se vernikom zaradi tega ni potrebno bati, kot bi nekdo mislil. Celo nasprotno. Saj pravi Pismo v Luka 21,28: »Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.«
In kaj se bo začelo dogajati? Malo pred tem pravi v Luka 21,27: »In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo.«
Ta oblak ki so ga naredili angeli leta 1963 pred odpiranjem 7 pečatov, je samo simbol enega drugega pravega oblaka. Pravi oblak so njegovi verniki in pričevalci, saj na enem mestu pravi v Hebrejcem 12,1: »Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev….«.

In Jezus je povedal o NAJVEČJEM ZNAMENJU, ki bo spremljal njegov prihod. Katero je to znamenje? Luka 21,29-32: »Povedal jim je priliko: »Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. Ko začenjajo brsteti, vidite in sami od sebe veste, da je poletje že blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«

Smokvino drevo si IZRAELCI, ki so po drugi svetovni vojni dobili svojo državo. Smokva je bila v Bibliji vedno simbol izvoljenega ljudstva. Ta smokva je začela brsteti in dobila je liste. Izrael je postal država, dobil je svojo himno, denar, vojsko vodstvo….
Vse to se je zgodilo na isti dan, 6. maja 1946 leta, Izraelci so razglasili državo, angel pa je prišel h preroku in ga poslal s sporočilom za Nevesto. Mednarodno je bila ta država priznana 1948 leta.
Ta dan je bil torej dan, ko so se začele dogajati zgodovinske stvari. Če ste zgodovinar, si sami izračunajte, po kolikih letih so Izraelci dobili svojo državo. Drevo je začelo zeleneti. Za Izraelce je to pomemben datum. Za nas pogane pa še bolj. Znamenje, ki je bilo obljubljeno, je bilo podano. Zato dvignite glave vi, ki pričakujete Jezusa Kristusa. ON je sedaj tu. On je dejal da bo takrat Božje kraljestvo blizu.
Enostavno ne moremo reči, da se ne bo nič zgodilo, ker smo s to izjavo prepozni. SE JE ŽE ZGODILO. Samo dovršiti se mora to, kar je bilo začeto. Preberite si celotno zgodbo o Ruti v Rutini knjigi. Tam je simbol vsega tega, kar se sedaj dogaja.

In še pravi: »Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi«…. Ta rod od leta 1946 ne bo prešel. In koliko traja en rod? Približno vemo. Od takrat je preteklo 63 let.
In Jezus potrdi gotovost in resničnost svojih besed, ko pravi da bo vse drugo prešlo, samo njegove besede ne bodo prešle. Jaz mu verjamem.

Znak je bil dan leta 1946, in pozneje so se pečati odprli. To je bilo leta 1963. Obe letnici sta potrjeni z VELIKIMI ZNAMENJI in drugimi manifestacijami. Zato so to dejstva in jih niti ni treba dokazovati.
Povedati je potrebno samo pomen pečatov. Ko so bili pečati odtrgani, je nastopilo tisto posebno obdobje, ko pravi v Razodetju 10,6-7: »… Ne bo več časa! V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.«
V času trobljenja 7. angela, ki je glasnik sedme cerkvene dobe z imenom Branham, je bila ta skrivnost dopolnjena.
Samo na grobo še omenim pečate:
Pečati 1-4 so varovali skrivnost odkupitve Kristusove Neveste.
Pečat 5 varuje skrivnost odkupitve Izraelcev
Pečat 6 varije skrivnost odkupitve Nespametne device in 144000 izraelcev.
Pečat 7 pa je SKRIVNOST KRISTUSOVEGA PRIHODA

Glede »norca« sem se tudi jaz malce poigral. Mislil sem predvsem to iz Pregovorov 28,26: »Kdor se zanaša na svojo pamet, je norec, kdor pa hodi z modrostjo, bo rešen.«
Jaz se ne zanašam na svojo pamet. Ponavljam samo to, kar je Bog povedal. Hočem hoditi z modrostjo. Modrost pa je Beseda, Beseda pa je Jezus Kristus. Janez 1,14: »In Beseda je postala meso in se naselila med nami… Zato sem »norec« za Jezusa Kristusa.

Allegra
05.02.2009, 20:42
Olje pomeni krst v Svetem Duhu. Vemo namreč, da je za rojstvo vseh stvari na svetu potreben tristopenjski proces. To so voda, kri in duh, kar pomeni opravičenje, posvečenje in krst v Svetem Duhu.

Samo eno vprašanje se mi poraja - glede na to, da zavračaš vse religije: če torej ne pripadaš nobeni religiji, KDO te naj bi potem krstil?

In če te krsti recimo duhovnik, ki pripada RKC ali kateri koli drugi religiji, za katero trdiš, da je itak v zmoti, obsojena na propad, na napačni poti ... - je ta "krst" potem "veljaven"?

Vernik
06.02.2009, 18:39
Samo eno vprašanje se mi poraja - glede na to, da zavračaš vse religije: če torej ne pripadaš nobeni religiji, KDO te naj bi potem krstil?

In če te krsti recimo duhovnik, ki pripada RKC ali kateri koli drugi religiji, za katero trdiš, da je itak v zmoti, obsojena na propad, na napačni poti ... - je ta "krst" potem "veljaven"?

Tudi meni se je porajalo isto vprašanje.
Glede krsta. Krsti te lahko vsak človek moškega spola, je bil sam pravilno krščen. Pravilni krst pa je tisti, pri katerem se krščenec popolnoma potopi v vodo in je krščen v IME Gospoda Jezusa Kristusa.
Tu torej ni potrebna nobena človeška posvetitev krščevalca in pismeno dovoljenje od kakšne ustanove. To je popolnoma svetopisemski krst.
Duhovnik RKC bi lahko pravilno krstil samo takrat, če bi bil sam pravilno krščen. To pa praktično ni mogoče, ker mu doktrina ne dopušča drugače, kot krščevanje s polivanjem in v naziv Očeta, Sina in Svetega duha. Če bi delal drugače, bi bil izločen. Vidite, tako močni so okovi denominacijske doktrine in zato jih Bog sovraži. Doktrina se je povzdignila nad Besedo. Bog seveda ne sovraži ljudi, ampak tako doktrino, ki sprevrača Besedo.

V IME Gospoda Jezusa Kristusa so se krstili v ZAČETKU v Pavlovih časih, kot to piše na več mestih v Apostolskih delih in tako se moramo krstiti danes na KONCU. Zato pravi Malahija 3,24: »...Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom......« Vse zanemarjene resnice iz obdobja očetov morajo biti danes v času sinov spet obnovljene. In krst je samo ena izmed teh resnic.
Če bi šli sedaj nazaj ugotavljat, kdo je bil v 20. stoletju prvi pravilno krščen, ne vem. Mogoče se ve, ampak jaz ne vem. Bog je glasniku razodel kako mora biti izvršen pravilni krst.
Vse to sicer piše v Svetem pismu, ampak denominacije so delale vse po svoje. Bog je torej naredil red. Do trenutka njegovega poziva k pravilnemu krstu so se ljudje krstili različno. Bog jim tega ni jemal za nepravilnost, ker so bili pač zavedeni. Ampak od trenutka naprej, ko je Bog razodel, kako naj poteka krst v skladu z napisano Besedo, pa ni več opravičila. Torej: če je bil nekdo pred glasnikovim sporočilom krščen v ime Očeta, Sina in Svetega Duha, in je umrl pred spoznanjem resnice, v redu. Ampak sedaj, ko pa je znano, kako se moramo krstiti, pa je taki krst neveljaven. Vi bi bili enostavno, kot da ne bi bili krščeni.
Ne glede na pripadnost kaki religiji moramo danes biti krščeni samo v skladu s tem, kakor je v Svetem pismu.

V Svetem pismu glede krsta obstajata dva odlomka:
V Mateju 28:19 beremo takole: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.«
V Apostolskih delih 2,38-39 pa je na videz drugačen opis krsta: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«
Katero navodilo je sedaj pravo???
Bistvo vsega je to, da je hudič hotel izbrisati IME JEZUSA KRISTUSA iz tega osnovnega obrazca, ki je v Apd 2,38. Ta obrazec je ključ za vstop v Nebeško kraljestvo: »……Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«
Bog je dolžan (če smemo temu tako reči) spolniti svojo BESEDO, ko je dejal … obljuba velja vam in vašim otrokom … . To velja seveda, če mi pravilno uporabimo ključ, to je uporaba pravilnega krsta. Važno je, da se krstimo V IME. Če pa tega ne storimo in se krstimo v NAZIV, pa Bog ni obvezen, da se drži svoje obljube. Oče je naziv, sin je naziv in sveti duh je naziv. To ni ime.

Od ponovnega razkritja je danes krst v NAZIV ničen. In hudič je hotel ravno to!! Izničiti pomen krsta. Vemo, da je krst znamenje smrti. Mi s krstom umremo in ponovno vstanemo v imenu Jezusa Kristusa. V njegovem imenu. Zato, ker je tudi on vstal. Ne moremo vstati v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Ne moremo vstati v imenu NAZIVA ali s klicanjem NAZIVA. Zato tudi pravi Pavel v Rim 10,13: »In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen«. Klicati Gospodovo ime pa ni mišljeno tako, da bi človek skakal naokrog in kričal: Jezus Kristus, Jezus Kristus, …. To pomeni pravilno poznati in uporabiti njegovo ime, ravno v krstu.
Pravilni vrstni red pri krstu je torej tak: SPREOBRNENJE, nato pa KRST. Vse drugo pa opravi Bog. Mi samo čakamo. Zato Pismo pravi: »Približajte se Bogu in ON se vam bo približal.« Ko mi opravimo svoj del, bo Bog opravil svoj del in nam poslal dar Svetega Duha. In zato tudi pravi, da obljuba velja ....vsem, ki so daleč.... celo tistim v 21. stoletju.

Poglej en napačni primer definicije krsta. Nekatere doktrine učijo, da smo s krstom očiščeni izvirnega greha.
Prilagam odlomek iz doktrine, ki je napačna in kjer pravi:
Krst odpusti izvirni greh in vse osebne grehe kakor tudi kazni za greh. Daje delež pri troedinem božjem življenju s posvečujočo milostjo, z milostjo opravičenja, ki krščenega včleni v Kristusa in v njegovo Cerkev. Daje delež pri Kristusovem duhovništvu in sestavlja temelj občestva z vsemi kristjani. Podeli božje kreposti in darove Svetega Duha. Krščeni za vedno pripada Kristusu, ker je zapečaten s Kristusovim neizbrisnim znamenjem (character).

Ali je to res? NE. Na žalost je na milijone ljudi zavedenih in to verjame.

To je velika zmota, ki vas DANES lahko veliko stane. Kot prvo, samo Bog lahko odpusti greh in nikakršni krst. Tudi s kaznijo je tako. Tudi podeliti ti krst me more ničesar. Logično, saj krst ni oseba, ampak zgolj dejanje. Samo oseba ti lahko nekaj da. In samo ena stvar je, v kateri se lahko očistiš grehov. To je v KRVI JEZUSA KRISTUSA.
Potem pa še ta definicija »izvirni«. Izvirnega greha ni. Greh je greh in kazen za greh je smrt. Če bi nas lahko krst očistil greha, potem ne bi potrebovali Kristusove žrtve. Vsak bi se enostavno krstil in bi bil rešen. Ampak to je v popolnem nasprotju s Svetim pismom. S krstom lahko samo umreš. Umre naš stari človek in vstane novi.
Pavel v Rim. 6,4 pravi: »S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.«

Tu je to. Mi s krstom umremo, s Kristusom vstanemo in dobimo dar Svetega Duha. To je pravo ponovno rojstvo, brez katerega nihče ne pride v Nebeško kraljestvo. In najboljši dokaz in seveda edini dokaz, da si na novo rojen je ta, da v popolnosti sprejmeš Božjo Besedo. Takrat si poln Svetega Duha, takrat si na novo rojen.
V Janezu 3,8-10 beremo: »Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« Nikodém je odgovoril in mu rekel: »Kako se more to zgoditi?« Jezus mu je odvrnil: »Ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš?«
Nikodem je bil eden najboljših poznavalcev Pisma in velik strokovnjak. Ampak kako ga je Jezus pokaral… ti tega ne veš?

Torej, že v startu so nas zavedli in smo zgrešili pravi pomen, zato je tudi vse ostalo napačno in zgrešeno.
To se je uradno zgodilo na Tridentinskem koncilu, ko so uzakonili ta napačni obrazec krsta »v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha« . In takrat se je satan usedel v svoj prestol, o čemer pripoveduje Razodetje in je mislil, da nas ima. Ampak on je bitko izgubil že davno prej, na Golgoti.

Zato je ta vrstica iz Mateja 28 napisana tako, da je njen pravi pomen razodet šele v »Laodicejski dobi«, ki traja danes. To končno razumevanje je za Nevesto zadnjega časa. Sedaj se ve, kaj pomeni IME očeta, Sina in Svetega Duha:
Oče, Sin Sveti Duh
GOSPOD JEZUS KRISTUS

Bog vedno stori tako, da bo sleherni slišal Besedo tako, kot je to v resnici. Drugo pa je, če jo bodo vsi sprejeli. To pa ve samo Bog.

drstane8
07.02.2009, 14:24
DRAGI VERNIK,
tudi glede TVOJE branhamovske razlage krsta moram reči, da ima eno samo napako, to, da jemlješ Branhama za svojega EDINEGA UČITELJA. Za njim si ponovil to, kar je že Branham trdil in prišel zaradi te razlage v konflikt z vsemi svojimi sodobniki (pri BAPTISTIH in KASNEJE VSEH DRUGIH). To je, krščuje lahko samo MOŠKI. Branham nasprotuje poslanstvu žensk stoprocentno. Niti v sili ne bi smela krščevati ŽENSKA, pravi.

Druga razlaga, po Branhamu, je seveda glede KRSTNE FORMULE. Branham je nasprotoval (sprava ne, pozneje pa) TRINITARIČNI FORMULI. Ker seveda ni bil teološko izobražen, ni vedel, da so krst v Jezusovem imenu (v glavnem) podeljevali tistim, ki so bili iz JUDOVSTVA, za vse ostale pa je - od vsega začetka) veljala TRINITARIČNA formula, ki jo Kristus izreka za vse oznanjevalce: "Pojdite... in krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha". Kot se čisto natančno ve, je Branham proti koncu svojega življenja povsem zavrnil tudi samo doktrino TROJSTVA in pristal, kot sem že omenil pri "JESUS ONLY" doktrini, ki je kot taka čisto sektaška in njegova.
S tem se dejansko povsem loči od KRŠČANSTVA. Postane torej pravi SEKTAŠ.

To, kar torej počneš, ni nič drugega, kot oznanilo tega sektaštva, vendar je Branham le imel neke ljudi okrog sebe, ti pa - za razliko - nimaš privržencev. Nisi v sekti, ampak si SAM. Zato tudi nisi mogel odgovoriti na zadnje vprašanje ene izmed tvojih bralk, KDO BO PA TEBE KRSTIL? Spretno si se spet izvil. VENAR je dejstvo, da si SAM pravzaprav samo eno izmed dejstev skrajnega sektaštva, solipsističnega sektaštva, v katerega je bil vklenjen že sam W. Branham.

ZASTONJ je torej bralstvu tukaj dopovedovati, da razlagaš PISMO, saj je skoraj vsem povsem jasno, da sprejemaš SAMO BRANHAMOVO SEKTAŠTVO in potem - kakor on - želiš to sektaštvo opravičiti prav z biblijskimi izrazi in citati. VEš, kdor želi naliti vino v kozarec, ne more določiti obliko vina na noben drug način, kakor je ta, DA IZBERE KOZAREC. Vendar to, kar je nalil vanj, ni voda. OBLIKO pa vsak, čisto jasno, določi z izbiro KOZARCA. Ti si izbral Branhama, ZATO JE v tvojih razlagah, kar tu pleteničiš, VSE BRANHAMOVSKO. Citati, ki jih tako vneto citiraš, nimajo nobene DRUGE OBLIKE. So vsi po vrsti vliti v branhamovske sektaške okvire, kozarce, če hočeš.
Sem bil jasen?

Vsemu bralstvu naj torej ponovno povem, da gre pri vsem tvojem pisanju ne le za branhamovsko "razlaganje" Razodetja, ampak predvsem za branhamovsko sektaško provizijo, torej sektaški KALUP, "prokrustovo posteljo", na kar se vse ostalo prokrustovsko nateguje.
V tem je vsa ta brqanhamovska "logika".

Ti torej trinitarično FORMULO ne zametuješ zato, ker je ni v PISMU, ampak zato, ker je tvoj sektaški učenik Branham ni hotel sprejeti. Še več, zaradi nje se je ves čas prepiral, zaradi tega so ga osamili in izločili. Ne samo, da ni mogel več delovati kot baptistični pridigar, tudi druge skupnosti so ga izločile. TEGA seveda večina naših bralcev ne ve, ti pa ne želiš povedati, ker bi se potem čisto jasno videlo, da ne oznanjaš nič drugega kot "branhamovsko sektaštvo", kar verjetno zanima le tiste, ki se ukvarjajo s sektami. Vseh drugih pa ne.

Torej, dragi vernik, trinitarična krstna formula v Bibliji OSTANE. Tudi to vsi vedo, da v sili lahko krščuje vsak, tudi ženske. In sicer v ime Očeta in Sina in Duha". To velja za vse kristjane. Za Branhamovske sekte pa seveda ne - in ravno zato so SEKTE, LOČINE.

In kaj se mi zdi pri tebi, dragi vernik, najbolj TRAGIČNO? Ravno to, da ob zagovarjanju nenakšne sektaške doktrine ti, osebno, niti TEJ ne PRIPADAŠ, ampak si sam. - SAM, na okopih, KI JIH NIHČE NE NAPADA. Na okopih, ki jih je, ob svoji smrti, tudi Branham moral zapustiti. To pa je tragično zate!

NEDVOMNO JE: Naj bi bila neka branhamovšina še tako veličastna (kar seveda sploh ni mogoče) , vedno bo veljalo:VAE SOLI, gorje samemu! Sekta si pač nikoli ne more pridobiti nikakršne SPLOŠNE veljavnosti, zato, ker je SEKTA...
Branhamovski kalup, na katerega nateguješ Pismo, je vedno bil in vedno bo zgolj obupen sektaški KALUP. Nič drugega.


Veliko ljubezni...

Vernik
07.02.2009, 16:43
Torej, dragi vernik, trinitarična krstna formula v Bibliji OSTANE. Tudi to vsi vedo, da v sili lahko krščuje vsak, tudi ženske. In sicer v ime Očeta in Sina in Duha". To velja za vse kristjane. Za Branhamovske sekte pa seveda ne - in ravno zato so SEKTE, LOČINE.

Vem da ta trinitarična formula ostane. Mi je jasno. Ampak samo za cerkve tega sveta. Za Nevesto Jezusa Kristusa ta formula ne velja. Ona mora biti krščena po Svetopisemskih besedah. Precej dolg prispevek sem napisal in sem se precej namučil, da bi to obrazložil. Upam da sem bil jasen.
poišči si vse primere krsta v apostolskih delih in boš videl. Vsi so krščeni v ime Jezusa Kristusa.
Tudi jaz sem bil krščen v IME Jezusa Kristusa. Od začetka prerokovega sporočila je vedno šla nepretrgana linija ljudi, ki so se krstili v Jezusovo ime.
Sedaj pa ti pravim resno in brez norčevanja: JAZ TE LAHKO KRSTIM V JEZUSOVO IME.

Da pa bi ženska krstila, pa sploh ni v Svetem pismu.

Vernik
07.02.2009, 16:56
Ti si izbral Branhama, ZATO JE v tvojih razlagah, kar tu pleteničiš, VSE BRANHAMOVSKO. Citati, ki jih tako vneto citiraš, nimajo nobene DRUGE OBLIKE. So vsi po vrsti vliti v branhamovske sektaške okvire, kozarce, če hočeš.
Sem bil jasen? .

Popolnoma jasen si bil. Ampak ti ne razumeš mene. Jaz sem izbral Boga in Božje sporočilo, ki ga je ON posredoval. Bog vedno deluje na enak način. Vedno v zgodovini si je izbral preroka. Pred izhodom iz Egipta je poslal preroka Mojzesa. Veliko jih je izšlo ven iz Egipta. Cca 2 milijona. Ampak samo 2 od teh sta vstopila v obljubljeno deželo. Vsi ostali so popadali v puščavi. V puščavi se je moral roditi novi rod.
Isto je danes. Veliko jih je izšlo VEN, a malo jih bo vstopilo "V". Na žalost.
Pravi krst je danes, torej v tem trenutku potreben.
Poglej, kako se vse Pismo povezuje v eno samo celoto. Branham tega ne bi zmogel, če ne bi bil Bog avtor tega. Ta Branhamov "kozarec" bi se že zdavnaj razpočil. Res je, kar praviš glede Branhamove izobrazbe. Imel je samo 7 let osnovne šole.

Vernik
07.02.2009, 17:12
....In mimogrede: Poglej si ta jezik, ki ga priobčuješ... - "Nato bo odšla nevesta v vzetje","izvajalo se bo vstajenje svetih cca. 30 dni..." "izvaja se poroka Kr. neveste" in podobne formulacije. Kateri jezik pa je to, Vernik?.....

Kateri jezik je to? Poglejmo, kje vse vidimo VZETJE!
V evangeliju po Luki 17,30-33: »Takó bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin človekov……..Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil. Povem vam: Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo vzet, drugi puščen. Dve bosta skupaj mleli: ena bo vzeta druga puščena.« Dva bosta na polju; eden bo sprejet, drugi puščen.
Odvrnili so mu: »Kje bo to, Gospod?« Rekel jim je: »Kjer je telo, tam se bodo zbrali orli.«
Ta odlomek pričuje za besede VZETJE, ki sem jih navajal v prejšnjih prispevkih. Govoril sem, da bo Nevesta šla v vzetje in da se bo to zgodilo kmalu. Poglejte podrobneje. Med množico simbolike lahko med drugim te vrstice opisujejo celotno zgodovino NEVESTE in sicer od Abela naprej. Vse skupaj vidim na treh nivojih.

1. nivo je podoba časa pred izvoljenim ljudstvom in greh v »akciji«, ko se je zgodil prvi uboj.
2. nivo je podoba časa zemeljskega Izraela, ko se je od sveta odvajalo izvoljeno ljudstvo
3. nivo je podoba časa nebeškega Izraela. To je čas odvajanja Kristusove Neveste od tega sveta.

Prvi nivo v vrstici … Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil… govori sledeče: Kajn je bil predstavnik tega sveta, ki mu vlada greh, Abel pa predstavnik Neveste. Kajn je ubil Abela in ob tem dejanju se je zbal za svoje življenje. Zbal se je, da ga bo izgubil. Saj beremo v 1 Mz 4,14-15: »….Blodil in begal bom po zemlji. Kdor koli me bo našel, me bo ubil.« GOSPOD pa mu je odgovoril: »Ne tako…«. Zato mu je Bog dal znamenje, da ga nihče ne bi ubil, tako da je svoje grešno zemeljsko življenje ohranil, izgubil pa je nebeško življenje. Abel pa je izgubil zemeljsko življenje, vendar je pridobil nebeško, ker je bil del Neveste. Zato pravi da ga bo rešil… V njem je bilo večno seme. To seme se je manifestiralo tudi v Setu. Gre torej za prepletanje dveh rodov trt. Prave in neprave.

Drugi nivo – stavek naprej pravi: … Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo vzet, drugi puščen….. Dva na eni postelji lahko pomeni dva dvojčka v eni maternici. To sta bila Izakova sinova Jakob in Ezav. Jakob je bil tip Neveste, Ezav pa tip ljudi tega sveta. On je pravico prvorojenstva prodal za skodelico hrane Jakobu, tako malo je cenil Boga. Jakob je bil človek, ki mu je božji blagoslov pomenil največ na svetu. Za vsako ceno ga je hotel imeti. On je vedel, kaj je najdragocenejše. In Ezav je bil puščen, medtem ko je bil Jakob vzet. Iz obeh sta se razvila dva velika naroda. Spet simbol prave in neprave vinske trte.

Tretji nivo - ta stavek pravi …. Dve bosta skupaj mleli: ena bo vzeta druga puščena… Gre za pravo nebeško Kristusovo Cerkev-Nevesto in za padlo religiozno cerkev. Nevesta bo vzeta in bo šla v vzetje, zemeljska cerkev pa bo še naprej obstajala na zemlji do svojega konca. Vsaka cerkev nekaj dela. Melje. Prva proizvaja nebeško moko, druga pa denominacijsko moko. Prva proizvaja čisto Besedo, druga pa hibridizirano Besedo. Vsaka je sestavljena iz množice ljudi. Tudi tukaj je prisotna simbolika prepletanja prave in neprave vinske trte.

Zanimivo je, da ga učenci vprašajo … Kje bo to, Gospod?, čeprav bi po človeško bilo bolj logično vprašanje: »Kdaj bo to?« To med drugim nakazuje, da v priliki ne gre za dobesedne ljudi, ampak za simbole dveh trt, ki sta med sabo tako tesno prepleteni, da sta videti kot eno. In pravo vprašanje ni kdaj bo to razdvajanje, ampak KJE bo to razdvajanje. In pravi, da bo to tam, kjer bo telo. Telo pa je po simboliki iz Janezovega evangelija del Kristusa – Kristusovo telo, torej je to Nevesta. Simbol orla pa je prerok. Kjer bo torej Nevesta tam se bodo zbirali preroki. Glasnik Branham, ki je bil prerok, je bil prvi simbol te preroške službe. To se pa zopet ujema z odlomkom iz Razodetja, ko pravi v Raz 10,11: »Tedaj mi je bilo rečeno: »Vnovič moraš prerokovati nad mnogimi ljudstvi, narodi, jeziki in kralji.«

Nevesta zadnjega časa bo torej prerokovala nad mnogimi ljudstvi. To bo seveda njeno pričevanje. To se bo končalo točno takrat, ko bo v množico Neveste vstopil zadnji član, ki še mora vstopiti. Torej je vprašanje »kdaj« nepotrebno, ker Nevesta to že ve. Kdaj? Ko bo vstopil zadnji član Neveste. Takrat bo nastopilo VZETJE NEVESTE.
In če še v ta odlomek vključimo Jezusove besede »..Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi..«, se nam časovni okvir zelo zoži. In še nekaj. To ne bo atrakcija, Nevesta bo odšla tiho in neopazno. Denominacije tega sploh ne bodo zaznale. Prišel bo kakor tat, da jo ukrade. In na koncu bodo vprašali Jezusa: »pa kdaj Gospod se je to zgodilo…«

Vernik
07.02.2009, 17:47
....Branham je nasprotoval (sprava ne, pozneje pa) TRINITARIČNI FORMULI. Ker seveda ni bil teološko izobražen, ni vedel, da so krst v Jezusovem imenu (v glavnem) podeljevali tistim, ki so bili iz JUDOVSTVA, za vse ostale pa je - od vsega začetka) veljala TRINITARIČNA formula, ki jo Kristus izreka za vse oznanjevalce: "Pojdite... in krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha"...

Ta teorija enostavno ne vzdrži. To pišem zaradi drugih, ki to berejo, da ne bi bili zavedeni.
LJUDJE, če imate čas, vzemite v roke Sveto pismo in se prepričajte sami. Naj vam Bog sam preko Pisma pove. Ni vam potrebno verjeti meni.
Ampak ne prodajte "svoje kože" prepoceni !!

Jezus je te besede..in krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha..povedal učencem, ki so bili Judje. Po tej teoriji in logiki bi moralo biti kvečemu obratno. Judje bi potem morali krstiti Jude v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Ampak ta logika nima osnove v Svetem pismu. To se enostavno ni zgodilo tako.
Apostolska dela so JASNA.
Apd 10,44-48: "Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane; slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovoril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa."

Tudi pogani so bili torej od vsega začetka krščeni v ime Jazusa Kristusa.
Ne vem, če je Pismo lahko še bolj jasno.

drstane8
07.02.2009, 18:29
Vernik (brez verske skupnosti), SPET POTVARJAŠ!
POVSEM JASNO ostane, da:

1.TRINITARIČNE FORMULE ni mogoče izbrisati iz SP.
Nikjer ni prepovedi, da se uporablja, kajti skupnosti, ki so vedno sprejemale oznanilo in je dejansko VSAK SPIS NZ v njih nastal (ker ni nastal pri Branhamu), so vedno krščevale množice na ta način.
2. Ponovno ti moram povedati, da ti ne RAZLAGAŠ Pisma, ampak BRANHAMOVSKE sektaške torije. Tudi on jih je želel potrditi s Pismom, kakor ti.
Vendar je eno razlagati PISMO, drugo pa s Pismom potrjevati to, kar v njem želiš videti - v tvojem primeru branhomovsko sektaštvo.
3. Nikjer Nevesta v SP ne pomeni posameznika, ampak SKUPNOST. Ti pa ves čas dopoveduješ, da si proti skupnostim. To, kar zagovarjaš je branhamovski sektaški solipsizem, ki je - NEVZDRŽEN. Pismo NZ vedno govori o skupnostih, "ki so verovale", krščevale, upale, trpele preganjanje itd.
4. Kako to, da ti ni jasno, če bereš Pismo, da NEVESTA ni SEKTA? To je pa res SKRAJNA SLEPOTA in opranost možganov.

5. Ponujaš krst v nekakšnem Jezusovem imenu? Protestanti, pravoslavni in tudi katoliški kristjani smo vsi krščeni TRINITARIČNO! TOREJ BIBLIJSKO smo krščeni.

6. Če ne pripadaš nobeni Cerkvi, kdo te je potem krstil?

Seveda SPET ne BOŠ, tako kot doslej ne, ODGOVORIL NA NOBENO VPRAŠANJE. Kdor je sam, samcat, se drži zgolj tega, kar je v njegovi glavi. In na žalost moraš priznati, tam je pri tebi zgolj "branhamovsko sektaško nakladanje", ki ga nihče od resnih ne jemlje in ga NITI NE MORE JEMATI za resno... Je NEMOGOČE!


Veliko ljubezni - v samoti! Tudi to, "samoto," nam še nikoli nisi upal razložiti. Sekte so vsaj zelo majhne, zanemarljive, ti pa si očitno, SAM.

-

drstane8
07.02.2009, 18:41
IN ŠE NEKAJ ti moram, dragi vernik odkrito povedati.
NE odgovarjam ti zaradi tvojih branhamovskih blodenj. Te me namreč čisto nič ne zanimajo, ker so res navadne blodnje, tako, kot njegovo pridiganje v zadnji etapi njegovega življenja. To sploh ni pridiganje. To je bolestno in zmedeno - "tuljenje". Če bi bilo to, kar je govoril (vse) tudi zapisano, in bi vse to BRALCI TUKAJ POZNALI, potem meni ne bi bilo potrebno nič govoriti.

Ker pa to ZMEDENOST ti priobčuješ kot RAZLAGO PISMA, moram tistim, ki teh stvari ne poznajo ne biblično in ne zgodovinsko ( sploh ne poznajo W. Branhama), vedno znova kazati, KAJ JE TO, kar govoriš. Zlasti neverni, ki bi brali take nesmisle in norosti, bi si lahko mislili: Tole je pa res NEUMNOST NA KVADRAT! In nekateri bi to "neumnost na kvadrat" lahko kratko malo pripisoval VSEM verujočim brez razlike.
Tebi to moje dopolnilo ne bo NIČ KORISTILO; KOT TUDI VSE OSTALO NE; O TEM NE DVOMIM:

Lucifer
07.02.2009, 19:47
V strasni ste zmoti vsi , ki besede mojega oceta vsak po svoje si tolmaci. Zanikaj sadisticnega sarlatana, ki dvom in prazne upe siri. Bliza se cas,moj cas,tvoj cas,ko dal ti bom vse po cemur dusa in telo ti hrepeni.

Vernik
07.02.2009, 19:52
1.TRINITARIČNE FORMULE ni mogoče izbrisati iz SP. Nikjer ni prepovedi, da se uporablja, kajti skupnosti, ki so vedno sprejemale oznanilo in je dejansko VSAK SPIS NZ v njih nastal (ker ni nastal pri Branhamu), so vedno krščevale množice na ta način.-

Te formule enostavno v SP ni. povezavo med obema izrazoma sem jasno opisal. Da pa bi v začetku množice krščevali na trinitarični način, pa sem tudi dokazal z odlomki iz Apostolskih del v prejšnjih prispevkih. Zato ne bom ponavljal.2. Ponovno ti moram povedati, da ti ne RAZLAGAŠ Pisma, ampak BRANHAMOVSKE sektaške torije. Tudi on jih je želel potrditi s Pismom, kakor ti.
Vendar je eno razlagati PISMO, drugo pa s Pismom potrjevati to, kar v njem želiš videti - v tvojem primeru branhomovsko sektaštvo.....-

Bog sam razlaga svojo Besedo. Jaz samo ponavljam, kar je Bog povedal glasniku 7. cerkvene dobe. Ne gre za mojo teorijo ali teorijo Branhama. To je bog povedal v tem zadnjem času in ljudje imajo pravico vedeti. Danes ni več obdobja GRMAD. Drugače bi mene že zdavnaj skurili kot čarovnika, zavedam se tega. Ampak tudi z Jezusom so delali enako.3. Nikjer Nevesta v SP ne pomeni posameznika, ampak SKUPNOST. Ti pa ves čas dopoveduješ, da si proti skupnostim. To, kar zagovarjaš je branhamovski sektaški solipsizem, ki je - NEVZDRŽEN. Pismo NZ vedno govori o skupnostih, "ki so verovale", krščevale, upale, trpele preganjanje itd.....-

Samo Izrael je bil izvoljeni narod. In Bog ga obravnava kot narod. Nikoli pa nisem dejal da je Nevesta posameznik. Nevesta je sestavljena iz posameznikov. To pa je različno od tvoje trditve. Nevesta ni katoliška skupnost, ali pravoslavna skupnost, ali binkoštna skupnost...... Zato pravi Pismo....ni ne Juda, ne Grka..... In v tem pogledu je Nevesta skupnost verujočih, ki je Kristusova Cerkev (z veliko začetnico)4. Kako to, da ti ni jasno, če bereš Pismo, da NEVESTA ni SEKTA? To je pa res SKRAJNA SLEPOTA in opranost možganov.....-

Da bi bila Nevesta sekta? Seveda ni! NIKOLI nisem tega pisal. Preberi si pretekle prispevke. Hvala Bogu, da je vse dokumentirano.5. Ponujaš krst v nekakšnem Jezusovem imenu? Protestanti, pravoslavni in tudi katoliški kristjani smo vsi krščeni TRINITARIČNO! TOREJ BIBLIJSKO smo krščeni.....-

Ne ponujam jaz krsta ampak Bog daje zadnjo možnost vsem tistim, ki niso bili pravilno krščeni in sedaj vedo, kako se pravilno krstiti. Zapomni si eno. Žrtev mora pred smrtjo biti pravilno oprana. Drugače take žrtve Bog ne sprejme. Naše meseno telo in življenje je ta žrtev, ki se mora oprati pred smrtjo.6. Če ne pripadaš nobeni Cerkvi, kdo te je potem krstil? ....-

Seveda na tem forumu ne bom izdal Imena in priimka. Jaz sem zavestno šel na ta forum in zavestno sprejmem blatenje. Za drugega človeka pa se jaz ne morem odločiti. Ampak, če bo Bog dal, se bova srečala na čaju.

Vernik
07.02.2009, 20:46
Raje bom ostal pri Svetem pismu.

V tej zadnji laodicejski dobi, ki se je začela 1906 leta so se zgodile pomembne stvari.
Najprej, ko se je Jezus Kristus razodel na zemlji z rojstvom iz Marije device, se je razodel najprej kot Sin Človekov. Matej 16,13: »Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Izraz Sin človekov v Svetem pismu vedno pomeni prerok. Jezus je Sin človekov z veliko začetnico. In tudi iz evangelijev vidimo, da je bilo vse Jezusovo delo ena sama preroška služba.

Po vnebovzetju pa se skozi vseh sedem cerkvenih dob razodeva kot Sin Božji, kar je Sveti duh. On je skozi sedem Božjih Duhov mazilil posamezne glasnike cerkvenih dob in po njih se je prenašalo razkrivanje Božje Besede skozi zgodovino. To beremo v Razodetju 1,4-5: »Janez sedmim Cerkvam, ki so v Aziji: milost vam in mir od njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih duhov, ki stojijo pred njegovim prestolom in od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje.« In v Galačanom 1,15-17 Pavel piše, da se je Jezus razodel v njem, kar je Sveti duh: »Ko pa se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti, zdelo prav razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani, se nisem zatekel k mesu in krvi, pa tudi v Jeruzalem nisem šel k tistim, ki so bili apostoli pred mano, temveč sem se odpravil v Arabijo, potlej pa sem se vrnil v Damask.«

Sedaj, ko smo praktično na koncu te Laodicejske dobe, se je zopet objavil kot Sin Človekov preko preroka. In prerok je moral zbrati vse posamezne svetlobe in jih povezati skupaj. To pomeni, da je povezal celotno Božjo Besedo skozi vse dobe. Sedaj je Beseda RAZODETA V POLNOSTI. To pomeni, da je pšenica je zrela in pripravljena za žetev.

Da bi Bog izvlekel svojo Nevesto iz sedanjega sveta, je poslal svojega glasnika, angela, ki mora glasno trobiti, preden pride strašni Gospodov dan, ki bo v ognju uničil vso staro zemljo. Napovedan je bil že v Malahiji 3,23-24: »Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.«
Ta glasnik je 7 krat obkrožil zemljo in trobil ter razglašal po vsej deželi konec časov. Glasnik je svoje delo opravil in sedaj čakamo samo še vzetje Neveste in GOSPODOV veliki strašni dan. Ne pozabite na primer Noeta. Od takrat, ko je šel Noe s svojo družino v ladjo in jo zapečatil je preteklo 7 mirnih dni. Noe je v ladji čakal, pa tudi ljudje izven ladje so čakali in si mislili nekako takole: »Glej, nič se ne zgodi. Noetu se je zmešalo, dežja in poplave sploh ni.« ( 1 Mz 7,1-4: »GOSPOD je rekel Noetu: »Pojdi v ladjo ti in vsa tvoja družina, kajti vidim, da si sredi tega rodu pravičen pred menoj… ….. Kajti še sedem dni in storil bom, da bo deževalo na zemljo štirideset dni in štirideset noči in iztrebil bom s površja zemlje vsa bitja, ki sem jih naredil.« )
Veliko je torej znamenj, ki jih danes daje Bog.

Na koncu se bo Jezus Kristus razodel kot Sin Davidov, ko bo kot Kralj prišel skupaj s svojo NEVESTO v Milenij. To lahko vidimo iz Luka 1,30-33: »Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Gospod Jezus Kristus pravi v tej dobi: »Stojim pred vrati in trkam.« Ta zadnja 7. cerkvena doba je edina doba v vsej zgodovini, v kateri je Gospod Jezus Kristus izven svoje cerkve. Za to stanje je kriv nikolaitski duh, kateri je ustvaril hierarhično cerkev in z njo začel osvajali laike. O tem sem veliko pisal. On je iz semena s človeškim učenjem napravil hibrid. V cerkvi je prisoten je že od prve skupnosti naprej. To beremo v Razodetju 2,6: »Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim.«

Duh pogube se je že vrinil v vse pore človeškega življenja in uporablja svojo pogubno taktiko. V 2. Pavlovem pismu Tesaloničanom 2,3-4 pravi: »Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube. Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje češčenje, tako da se bo celo usedel v Božje svetišče in se razkazoval, da je Bog.«

Ljudje, še enkrat pravim, naj vas nihče ne vara z denominacijskimi doktrinami in dogmami. Ne verjemite niti meni. Ne verjemite denominacijam. Verjemite Svetemu pismu. Če je kdo res iskren iskalec, naj vzame v roke Sveto pismo in naj pogleda v Razodetje in primerja s tem kar sem tukaj zapisal. Ogromno ljudi je dalo življenje za to, da je danes Sveto pismo dostopno VSEM. Izkoristite ta dar. Nekateri so se v zgodovini na vse pretege borili, da bi Biblija ostala zaklenjena. Preberite si zgodovinske zapise, koliko slovenskih Biblij je bilo uničenih takoj po izumu tiskarskega stroja. Ampak ni jim uspelo. Resnica je dostopna vsem!

Ni čas za pesmice in šale in podtikanja. Verjetno se sploh ne zavedate, da smo v najbolj veličastnem času zgodovine. Ta čas so pričakovali vsi sveti, ki so dali svoja življenja za Kristusa. Povem vam: V NEBESIH JE ŽE SLAVJE. Slavje zaradi tega, ker vedo, da se je približalo Nebeško kraljestvo. Ne bo več bolezni, smrti in bolečine.
Abraham je prosil Boga da naj ne uniči mesta Sodome zaradi nekaj pravičnih. In Bog res ni hotel tega storiti. Na predvečer uničenja je sam stopil v mesto in se prepričal, ali je nemoralnost res tako velika in ali je še kdo pravičen v njem. Sam je sestopil in se prepričal tudi v tej Laodicejski dobi.
Ali se zavedate tega? Ali se zavedate, kaj so vam vsa te leta skrivali? 45 let je od odpiranja pečatov. Pa vam še nihče ni povedal, da se pečati sploh morajo odpreti? Ali niste vedeli tega? In potem še govorijo, le mirno živite naprej, nič se ne dogaja. Ljudje delajo samomore iz neznanih vzrokov. Starši ubijajo otroke, mladostniki ubijajo vse vprek. In da se nič ne dogaja? To je HUDIČEVA LAŽ!
Mene sicer ovirajo pri tem, kar moram napisati, ampak samo o pečatih bom še napisal. Potem pa se bom poslovil iz foruma.

Samo skico si poglejte, pa bo jasno kakšno nalogo je imel glasnik 7. dobe:

1760

drstane8
08.02.2009, 11:12
HAHA, vernik, kakšna protislovja.

Ti nisi nikoli bral (v SP) "In krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega duha" - Torej ni trinitarične formula v PISMU?

Cerkev, nevesta, je skupnost? Glej no, pa si le priznal! Kljub vsem branhamovskim zmotam. ČUDNO, da ji ne pripadaš, tej SKUPNOSTI. ČUDNO DA SI SAM, samcat... brez skupnosti!

Vse te ilustracije so naravnost TRAPARIJE. In to naj bi bila razlaga RAZODETJA? To je čisto navadna branhamovska traparija.

Zato ni čudno, da iztrgane odlomke mojega pisanja komentiraš tako - oprosti - zmedeno.

Veliko ljubezni v tvojem očetu Branhamu...

Eno pa imaš prav: Ljudje nihče naj vas ne VARA! Točno, to kar pišeč je BRANHAMOVSKO ZMEDENO VARANJE! Čisto nič drugega... IN TI V VSEH TEH PISANJIH SAMO TEMU SLUŽIŠ. Na žalost...
Jezus se razodeva kot Božji Sin, to je SVETI DUH, si zapisal. NE. JEZUS čisto točno pove: "IZ MOJEGA BO JEMAL... in vam oznanjal" - torej ni ENO IN ISTO! Seveda, v skladu z Branhamom, ne moreš priznati TROJSTVA. "JESUS ONLY" je bila njegova domiselna sektaška formula... s katero se je povsem osamil. Pa ne da si tudi ti v enaki osami? Težak položaj, ne?

Joj ubošček... kaj naj drugega še rečem... "IN KRŠČUJTE JIH V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA", to ostane v BIBLIJI, da boš vedel...


Seveda, če bi bil W. BRANHAM PREROK, ne odpadnik in sektaš, bi bilo čisto drugače. PREROK si napisal! NAj vsi preberejo to NEUMNOST! PREROK, W. Branham, ubogi, zmeden, sektaški odpadnik - pa prerok! LE za koga?

Vernik
08.02.2009, 13:52
Ti nisi nikoli bral (v SP) "In krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega duha" - Torej ni trinitarične formula v PISMU?

Seveda sem bral ta odlomek. Zato sedaj še enkrat odgovarjam na to temo krsta - zadnjič. Zdi se mi, da te žene neko sovraštvo do preroka. Zakaj potem na koncu besede ...pa veliko ljubezni...?


Nikoli ni bilo nobene osebe, na vseh straneh Biblije, ki bi bila kdajkoli krščena v ime “Očeta, Sina, Svetega Duha.” In sicer vse do zgodnje katoliške cerkve. To je katoliško prepričanje in ne Biblijska zapoved.
Citat iz Matej 28:19, je edino mesto v Bibliji, kjer so kdajkoli omenjeni ti nazivi. Pravi: »Pojdite torej in učite vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha…«
Torej način, na katerega ste mnogi krščeni, je: “v ime Očeta, v ime Sina in v ime Svetega Duha.” Tega sploh ni v Pismu! Zagotovo pa je: “Učite vse narode, krščujoč jih v Ime!” Poglejte naravnost v vašo Biblijo in se prepričajte, ali pravi “v imenih” ali “v Ime”.
Navidezno protislovje z Apostolskimi deli 2,38 obstaja samo zato, ker Boga nismo iskali na pravi način.

V času, ko je bil Jezus vzet, je pooblastil Svoje učence, da gredo po vsem svetu in učijo vse narode, krščujoč jih v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha. In deset dni pozneje so šli v Jeruzalem in čakali v gornji izbi, dokler ni prišel Sveti Duh. In potem, ko so začeli pridigati so vprašali: “Kaj naj naredimo, da bomo rešeni?” Peter je rekel: “Pokesajte se in naj se krsti vsakdo izmed vas v Ime Jezusa Kristusa.”
Pozneje je šel Peter v Kornelijevo hišo in rekel: “Pokesajte se in se krstite v Ime Jezusa Kristusa.”
Šel je naprej in našel neke ljudi, ki so bili že krščeni. Rekel je: “Še enkrat se morate krstiti v Ime Jezusa Kristusa!”
In šel je v Samarijo in rekel: “Krstite jih v Ime Jezusa Kristusa.”
In niti enkrat niso bili nad kakšno osebo izgovorjeni nazivi. Nikoli!Ne, tu ni protislovja. Kar vprašajte sedaj Svetega Duha in opazujte, kako vam bo to razodel. Odprite svoje srce.
Jezus je naročil učencem, naj krščujejo v ime. Oni so vedeli kaj je IME. Da je to Jezus Kristus. Če ime »Oče, Sin in Sveti duh« ne bi pomenilo Jezus Kristus, bi bili neposlušni. Ampak oni so bili poslušni in so v apostolski delih krstili v ime Jezusa Kristusa. Čisto preprosto. Ali je Peter naredil napako? Ne!
Vzemimo Biblijo takšno, kot je. Iskreno se poglobite in poglejte kaj pravi Beseda.
Če je Peter krstil v Ime Jezusa Kristusa potem, ko mu je Jezus rekel naj krsti v ime “Očeta, Sina in Svetega Duha,” je naredil nasprotno, kar je rekel Jezus. Je to res? Zato se prepričajte ali pravi: “v imenih Očeta in Sina in Svetega Duha?” Ali pravi drugače, “v ime?” Pravi: “v Ime!” Torej, “ime” je bilo ednina. No, odkrito rečeno, niti eno od teh ni ime.
Oče je naziv, Sin je naziv, Sveti duh je naziv. Kateremu izmed vas je ime “Človek”? Tega imena ni, to vi preprosto ste. Sveti Duh ni ime; to On je. Jaz sem človek. Tako niti Oče, niti Sin, niti Sveti Duh ni “ime;” so le trije nazivi, ki pripadajo enemu Imenu.
Če je Jezus tu rekel: “Krščujte v ime Očeta, Sina in Svetega Duha” in Oče ni ime in Sin ni ime in Sveti Duh ni ime, kdo je potem ta Oseba? Ali želimo spoznati, kdo je On?

Izvor napačnega tolmačenja leži v sprejemanju trojstva Boga.
Trojstvo ni omenjeno na niti enem mestu v Bibliji. Tega ni. To je katoliška napaka in protestantje se temu uklanjajo. Ljudje so postavili: “Tri različne ljudi, tri različne Bogove, tri različne osebnosti.” Nič čudnega, da Žid tega ne more razumeti!

Poglejte v začetek Mateja 1 . Začne se z rodovnikom Jezusa Kristusa: “Abraham je rodil Izaka, Izak pa je rodil Jakoba,” in tako naprej, vse dokler ne pridemo do 18. vrstice: » Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom,… je bila noseča od…« Od Boga Očeta ali od Svetega Duha?
Čigav otrok je Jezus? Jezus je jasno povedal, da je bil Bog Njegov Oče. Je tako? Torej, Bog je Njegov Oče! Kaj ima potem Sveti Duh opraviti s tem? Če je Biblija rekla, da je bil Sveti Duh Njegov Oče in je Jezus rekel, da je bil Bog Njegov Oče je to neskladje.
Pa preberimo malce naprej:
»Njen mož Jožef pa je bil pravičen in je ni maral osramotiti, temveč je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je v spanju prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kajti kar se je v njej zarodilo, je od Svetega Duha.«
Torej je oče vseeno Sveti Duh. Sedaj vidite, kam vodi triteistična zamisel? To bi iz Jezusa naredilo nezakonskega otroka. To je napaka! Za to ni ustreznega biblijskega citata.
In tako boste morali priznati, da je Bog Oče in Bog Sveti Duh ista Oseba, drugače bi imel Jezus dva različna očeta. Biblija je rekla: “Sveti Duh je bil Njegov Oče,” in Biblija je rekla: “Bog je bil Njegov Oče.” Kateri je dejansko njegov Oče? Sveti Duh in Bog Oče je isti Duh;
Zato Peter ni naredil napake.
Naredil je, kar mu je naročil Jezus. Jezus Kristus je bil Oče, je bil Sin in je bil Sveti Duh.
Gre za tri razdelitve, ki so jih triteisti pomešali. Bog Oče je bil Duh, ki je lebdel nad Izraelovimi otroci v Ognjenem stebru. Bog je bil tam. Potem je Bog postal telo in v Svojem Sinu prebival med nami. Emanuel: Bog z nami. Zdaj je Bog v podobi Svetega Duha, da vstopi v naša človeška srca.
Pravite: “V sebi imamo Svetega Duha.” In res je tako. Toda Jezus je rekel: “Še malo in svet Me ne bo več videl, a vi me boste videli: ker Jaz bom z vami in v vas, do konca sveta.” Kje se potem nahaja Sveti Duh? Pravi: “Ne pustim vas sirot, pridem k vam.” Jezus pride k nam v obliki Svetega Duha
To je torej en Bog v treh razdelitvah, v treh službah.
On je porazdeljen na Očetovstvo, Sinovstvo in Svetega Duha. To je isti Bog. In ko je rekel: “Krščujte jih v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha,” je to bil to Bog Gospod Jezus Kristus. In zato se mi krstimo v Jezusovo Ime. Vidite, najprej si morate razjasniti vaše razumevanje Božanstva, preden si lahko razjasnite krst.

Poglejmo nekaj krstov.
Prvič sploh kdaj omenjeni krst v Novi Zavezi, je bil krst Janeza Krstnika. To je prvi krst.
Drugič je bilo govorjeno o krstu v Apd 2:38, kjer so bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, torej v novi cerkvi.
Naslednje mesto je bilo pri Samarijanih, Apd 8:12 in 16. In v Apd 10:48, ko jih je krstil pri Kornelijevi hiši. In v Apd 19:5 je bilo naslednjič govorjeno o krstu, kjer je bilo izgovorjeno ime Jezusa Kristusa in ne naziv.
Vsaka oseba v Bibliji je bila krščena v Ime Jezusa Kristusa. Janezovi učenci niso bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, krščeni so bili za izpokoritev, ampak so se morali ponovno krstiti. V ime Jezusa Kristusa.
Tako veliki človek kot Janez Krstnik in njegov krst ni bil veljaven? Rečeno je bilo: “Janez je krstil v izpokorjenje. To je za odpuščanje grehov in nobeno drugo ime ni dano pod Nebom ljudem, samo Ime Jezusa Kristusa.” In ponovno so se morali krstiti v Ime Jezusa Kristusa.
In na niti enem mestu v Bibliji, oziroma v vsej rani zgodovini po smrti zadnjega apostola, niso krščevali na drug način, kot le v Ime Jezusa Kristusa.
Pojdite vprašat kateregakoli katoliškega duhovnika; vprašajte jih, kdo je to spremenil in bodite pozorni, kaj vam bodo odgovorili.

Znova se morate krstiti v Ime Jezusa Kristusa!

Peter je imel razodetje, imel je KLJUČ spoznanja, zato je dejal: “Pokesajte se in naj se da vsak izmed vas krstiti v Ime Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč in kolikor jih bo k Sebi poklical Gospod, naš Bog.”
To je to. Potem se je ključ vtaknil in zaklenil, zaklenil v Nebesa!
To je razlog, zaradi katerega je Pavel rekel Janezovim učencem: “Ponovno se morate krstiti v Ime Jezusa Kristusa, da prejmete krst Svetega Duha.”

Prej tega niste vedeli, sedaj pa to veste! To je sedaj na vas. Ampak triteističen, troedin krst ni bil nikoli prepoznan v Cerkvi, v Novi Zavezi. Samo v Katoliški cerkvi in Protestantska cerkev se temu uklanja. Pazite! Zaradi tega vas lahko zapusti mnogo ljudi. Toda ti se moraš sam odločiti.

Nekdo bo dejal: “Bil sem krščen v ime ‘Očeta, Sina in Svetega Duha.’ Prejel sem krst v Svetem Duhu.” Seveda ne dvomim v te besede. Sploh nimam razloga, da bi dvomil v te besede; Verjamem jim. Verjamem, da je ljudem Bog dal Svetega Duha, še preden so sploh bili krščeni; vendar, ko jim je Peter povedal, kaj naj naredijo, so šli in to naredili. To je res.

Sedaj ti veš kaj je potrebno narediti. To je resnica. In če zavrneš hoditi v Luči, ko je Luč odkrita, se zavestno obrneš v temo (slepoto). Amen! Verjeti je treba celotnemu Evangeliju.

Priporočam vam, da se ponovno krstite. Lahko mi pošljete sem privatno sporočilo ali telefonsko.

To je bilo precej obsežno o krstu in ne bom več pisal o tem. Vabilo pa velja.

drstane8
08.02.2009, 15:48
VSEM BRALCEM PONOVNO:

!. IZ BIBLIJE SE TOREJ "In krščujte jih v ime OČETA in Sina in Svetega DUHA" ne da izbrisati..

2. VSE KRŠČANSKE CERKVE imajo vedno tudi tako krstno formulo. Tako katoliška, vse pravoslavne, vse monofizitske... koptska, sirska... kaldejska... skratka vse zgodovinske Cerkve, do DANES.

3. ČE se nek trapasti ODPADNIK W. BRANHAM (1909-1965) glede tega kaj drugega spomni, je vsem seveda prav malo mar. NAD njegovo "razlago" se lahko le nasmehnemo - bil je pač navaden zapeljivec, sektaš, odpadnik. Nikoli ni bil PREROK ali razlagalec Biblije, ki bi ga kdo, ki ima o tem kar pojma, priznaval.

4. Vernik seveda tega ne more razumeti, kajti njegov edini IDOL je W. BRANHAM.

IN samo po branhamovsko zna brati in ne zna brati PISMO.

- Veš, vernik, s strani vseh protestantov in vseh drugih zgoraj naštetih, ti moram povedati, da so naša TRINITARIČNA prepričanja TRDNA. V tem se CERKVE ne ločijo med seboj, ampak vlada popolno soglasje.

Allegra
08.02.2009, 16:35
Zato se prepričajte ali pravi: “v imenih Očeta in Sina in Svetega Duha?” Ali pravi drugače, “v ime?” Pravi: “v Ime!” Torej, “ime” je bilo ednina. No, odkrito rečeno, niti eno od teh ni ime.

Kakšnih imenih neki - "v imenih" bi bil popolnoma neslovničen zapis - pa niti ni nobene potrebe, da gre tu za dejansko ime, ker besedna zveza "v imenu" ima čisto svoj pomen, ki sploh nima veze z imenom, kot poimenovanjem osebe. Če pogledamo recimo en čisto brezvezen primer, samo za ilustracijo:

"Čestitam ti tudi v imenu sestre, očeta in babice, ki danes niso mogli priti."
Ali bi ti mogoče rekel v takem primeru "v imenih", ker gre za več oseb?

Vernik
08.02.2009, 17:15
Kakšnih imenih neki - "v imenih" bi bil popolnoma neslovničen zapis - pa niti ni nobene potrebe, da gre tu za dejansko ime, ker besedna zveza "v imenu" ima čisto svoj pomen, ki sploh nima veze z imenom, kot poimenovanjem osebe. Če pogledamo recimo en čisto brezvezen primer, samo za ilustracijo:

"Čestitam ti tudi v imenu sestre, očeta in babice, ki danes niso mogli priti."
Ali bi ti mogoče rekel v takem primeru "v imenih", ker gre za več oseb?

Odličen primer!
Slovnično bi bilo res napačno, ampak pomensko pa v tvojem primeru ostaja vsaka oseba z imenom. Slovnica je pač samo nek dogovor-skupek pravil.

Sestra, oče, babica so nazivi, za katerimi se skriva IME. In to sem hotel povdariti. Ime je važno, ne naziv. Biblija zahteva IME.

Religije se bodo krvavo borile proti temu, ker je ravno to tista razpoka, skozi katero se je pritihotapil hudič. Ta trinitarična formula bo ostala do konca sveta. DRSTANE8 ima glede tega prav. Ampak tisti, v katerem je Kristusovo večno seme bo spoznal zmoto.

Eva je bila zapeljana samo z eno malo napačno besedico. Ona je 99,99 % verjela Božji Besedi. Ampak bila je neka razpoka v njej, skozi katero se je splazil hudič in povzročil padec neveste. V tem zadnjem času pa ne bo več tako. Jezus že ima svojo nedenominacijsko NEVESTO, ki je 100 % poslušna Besedi.

Verniki, ki ste v porodnih bolečinah, ponovno se podredite Božjim zapovedim, božji BESEDI. To je lahko. Še je čas.Sprejmite Svetopisemski krst. Če še ni bil kdo od vas krščen, voda bo pripravljena.

Vernik
08.02.2009, 17:23
!. IZ BIBLIJE SE TOREJ "In krščujte jih v ime OČETA in Sina in Svetega DUHA" ne da izbrisati..

Tu se ne govori o izbrisu formule. Gre samo za pravilno uporabo te formule. Apostoli so jo pravilno uporabljali.
Še enkrat navajam citate iz Svetega pisma - tretjič:
Apostolska dela 2,38
Apostolska dela 8,12
Apostolska dela 8,16
Apostolska dela 10,48
Apostolska dela 19,5

To je najlepši dokaz - Bog sam pričuje o pravilnosti krsta in ne noben človek.

mizarstvo.lorencak
08.02.2009, 20:41
No pa bom o krstu in troedinosti napisal še jaz svoj pogled.

Judje imajo sicer obrezo, ki je predhodnica krsta in je tako sama zase kot tudi pred Bogom brez vrednosti, če obrezani nima obenem tudi obrazanega srca. Z obrezanim srcem se razume očiščeno in z ljubeznijo napolnjeno srce, ki je vredno več kakor vse obreze od Mojzesa do dandanes. Po obrezi je prišel začasno Janezov krst z vodo, katerega so nadaljevali njegovi učenci. Vendar tudi sam krst po sebi ni nič, če ni zahtevane pokore pred njim ali zanesljivo za njim.

Kdor se da krstiti z vodo z resnim namenom, da se bo poboljšal, ne naredi napake; vendar naj ne verjame, da mu bo voda očistila srce in okrepila dušo. To doseže le lastna, povsem svobodna volja; voda je le znamenje in nakazuje, da je volja kot živa voda duha, očistila dušo grehov prav tako, kakor naravna voda očisti glavo in vse telo prahu in druge umazanije.

Kdor je sprejel krst z vodo v resničnem pomenu, je popolnoma krščen, če je ob krstnem dejanju ali že pred njim delovala volja v krščenčevem srcu. Če ta ne sodeluje, nima zgolj krst z vodo niti najmanjše vrednosti in materiji ne daje blagoslova, še manj pa posvetitve.

Sicer pa krst z vodo sploh ni potreben za posvetitev duše in telesa, temveč je edino potrebno spoznanje resnice iz Boga in ravnanje po tem spoznanju. Če pa se že krščujemo z vodo, ni potrebna ravno voda iz Jordana ali drugih rek in popolno potaplanje v njih, temveč je zato dobra vsaka sveža voda, saj je samo prispodoba.

Resnični pri Jezusu Kristusu edini veljavni krst je krst z ognjem ljubezni do Boga in do bližnjega in z živo gorečnostjo volje in Svetim duhom resnice iz Boga. Ti trije elementi so v nebesih veljavno spričevalo za vsakogar; in sicer: ljubezen kot resnični Oče; volja kot živa in resnična beseda ali Očetov sin; in končno Sveti duh kot pravo razumevanje večne in žive resnice iz Boga, toda kot živo dejavno v človeku in edinole v človeku! Kar ni v človeku in se ne zgodi iz lastnega nagiba volje, za človeka nima vrednosti, in ker za človeka nima in ne more imeti vrednosti, ne more imeti vrednosti tudi pred Bogom.

Oče, Sin in Sveti duh so razločno eno in isto od vekomaj.

Oče v Sinu je večna ljubezen in kot taka pratemelj in resnična prasubstanca vseh stvari, ki napolnjuje vso neskončnost.

Kristus kot Sin je svetloba in modrost, ki izhaja iz ognja večne ljubezni. Ta silna svetloba je večna najpopolnejša samozavest in najjasnejše samospoznanje Boga in večna Beseda v Bogu, po kateri je bilo narejeno vse, kar je.

Da pa je bilo vse to mogoče narediti, je potrebna še silna Božja volja, in to je prav Sveti duh v Bogu, po katerem dobijo dela in bitja svoj popoln obstoj. Sveti duh je velika izrečena beseda "Zgodi se!"- in zgodi se, kar sta sklenili Ljubezen in Modrost v Bogu.

In tako je vse troje; Ljubezen, Modrost in vsa oblast v enem Bogu in eni osebi.

Mislim, da besede katere se uporabljajo za izvajanje krsta, niso pomembnejše od namena človeka, ki se da krstiti. Zato je čisto vseeno, če je rečeno; v imenu Očeta, Sina in Svetega duha ali pa; v imenu Jezusa Kristusa.

Pa lep pozdrav.

ARP
09.02.2009, 08:29
:rolling: Ko berem določene razlage, se počutim kot star osel v otroškem peskovniku. Ne vem če se mi da kregat za lopatko ;). Ampak je pač treba, ker če smo tiho potem se vodoo in čarovnija lahko zarine v človeška življenja, še posebej tam kjer je stiska. Takim je najlažje prodajat trike za denar, ki ga že tako ali tako nimajo.

Ne mislim, da Vernik ne počne te stvari zaradi želje po denarju ali nadzoru ali sle po oblasti, kot to počne velliko šarlatanov. Nesmisle piše ker mu pomagajo in ker ga je strah negotovosti.

Tole bi bilo treba vpeljati v Slovenijo:

http://www.atheistbus.org.uk/

Vernik: Bog ne obstaja zato nehaj skrbeti in začni živeti.

p.s. Jaz bi denar prispeval ker se je treba verske meglice lotiti odločno in končno opustiti nelogične razlage za vprašanja, ki ne obstajajo.

drstane8
10.02.2009, 11:17
VERNIK, brez skupnosti!

1. Popolnoma mi zadostuje, da si priznal, da VSE KRŠČANSKE CERKVE pri krstu uporabljajo trinitarično formulo Očeta, Sina in Duha.
- To mi, s tvoje strani, zadostuje.
JA kako naj bi pa kaj več pričakoval od tebe, ki si sam izjavil, da imaš W. Branhama za očeta.
Komur je oče sektaš, razkolnik, odpadli baptistični pridigar... kako pa naj ta sploh še kaj SAM misli, saj je vse napake pred njim storil že "njegov oče". Ti, vernik, jih samo ponavljaš. Nič drugega! Vse kar si pisal je branhamovščina. To sedaj VSI vedo in je VSEM očitno!

2. Krščanske cerkve ne morejo slediti Branhamu, saj mu tudi tisti, ki so ga podpirali v nekaterih obdobjih njegovega pridiganja, niso mogli več slediti v njegov odpad.
3. Nobeden od velikih reformatorjev (zgodovinskih: Calvin, Luther, Zwingli)) se ni oddaljil od Trojstva in ne od trinitarične formule za podelitev krsta. In vendar vsa reformacija temelji samo iz izključno na Pismu s svojim izrečnim SOLA SCRIPTURA, sola fide, sola gratia.

4. In še nekaj: mesta, ki jih navajaš, ne govore proti Kristusovem naročilu: "In krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha ". Še enkrat se vidi, da po branhamovščini, ki ji slediš, ne pridemo nikamor, ker s citati, v tvojem primeru, ne razlagamo Pisma, ampak neko zavrženo in odpadniško "logiko" enega izmed sektašev. NIČ DRUGEGA!

Veliko ljubezni, dragi vernik.

Whitezero
19.02.2009, 15:16
NO tako, zgleda, da je po razkrituj idej branhama iz katere jih je črpal Vernik prišlo do preobrata. Vernik že 9. dan ni nič odgovoril, prej pa je vsake 2 dni na široko razlagal, kako je prijel boga za jajca ipd.

Lahko bi se reklo, da je to razkritje bilo prelomnica te teme in zdaj lepo stagnira, kar je edino prav. Saj je preprosto prodajala meglo. To je samo moj odgovor, s katerim sem samo povzel ugotovitve in ne bom več diskutiral v tej temi.

Svetopisec
19.02.2009, 18:17
bom vse svoje prispevke izbrisal.Zakaj pa to?? :dontknow:

Vernik
19.02.2009, 18:23
NO tako, zgleda, da je po razkrituj idej branhama iz katere jih je črpal Vernik prišlo do preobrata. Vernik že 9. dan ni nič odgovoril, prej pa je vsake 2 dni na široko razlagal, kako je prijel boga za jajca ipd....

Nikjer nisem trdil, da sem koga prijel za jajca. Tudi ni bilo nobenega razkritja, ker sem že v začetku foruma povedal o glasniku Branhamu. Lahko preveriš, če boš še imel čas, ker se tudi jaz umikam iz foruma.

Hotel sem še pisati o razkritju pomena izvirnega greha in o odrtih sedmih pečatih iz Razodetja. Pa enostavno ne gre.
Hotel sem nakazati bistvo Neveste, ki je vzeta iz cerkve in navesti dele Svetega pisma, kjer se to lepo vidi in kjer se to potrjuje. Ogromno je še za povedati. Tudi datume na svojih skicah sem hotel podrobneje obrazložiti..., pa ne vem če sploh koga zanima.

Vernik
19.02.2009, 18:23
Zakaj pa to?? :dontknow:

Saj ne bom, ker me je žena skregala in sem se celo zimo mučil s pisanjem.

Svetopisec
19.02.2009, 18:32
Saj ne bom, ker me je žena skregala in sem se celo zimo mučil s pisanjem.Lepo, me veseli. Čeprav ne deliva pogledov, sem veliko večino prebral, in to z zanimanjem, saj se pravzaprav prvič srečal z nekoliko drugačno teologijo. Priznam pa, da jaz nisem naslovnik za še podrobnejšo razlago tvojega celostnega pogleda na SP. Za trud pa se ti iskreno zahvaljujem! :2thumbs:

Lucifer
22.02.2009, 01:51
Podrobna razlaga ? razlicni pogledi na SP ? Ne rabis biti klinicni psiholog da prepoznas Blodnje fanaticnega sektasa Tale Vernik kvecjemu sramoto dela ''normalnim'' vernikom.
Neskoncno seciranje SP tekstov.....skoraj celo biblijo prepisal. Ze pri prvem grafu se mi je rdeca zastavica dvignila. Off side.
Ne mores konstuktivno argumentiranje enaciti s kolicino zblojenih interpretacij ze tako absurdnih besedil podkrepljenih celo z graficnimi prikazi. HALO ?

Vernik
22.02.2009, 07:32
Preberite si še enkrat sporočilo Laodikeji iz Razodetja 3,14 dalje:
»Angelu Cerkve v Laodikeji piši: ›Tole govori Amen, zvesta in resnična priča, začetek Božjega stvarjenja.
Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč!
Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag.
Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.
Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom na njegov prestol.
Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.‹«

Prevod besede »Laodiceja« pomeni »človeške pravice«. Kako natančno se ime prilega današnjemu času, lahko vidimo iz tega, kaj se dogaja okrog nas. V ospredje prihajajo gibanja, kot so: »uničevanje vloge moškega v družini, enakopravnost v vsaki stvari, humanizem, ekumenizem, demokracija, svobodo govora, terjanje pravic za vsako ceno, trgovanje z organi...«. Za svojo pravico bo človek sočloveka tožil in to že za najmanjšo stvar. In še več. V roke si jemlje pravico takojšnjega povračila, tako da nasprotnika enostavno »odstrani«. Velja načelo »Vse za mojo pravico«. Družba je torej podrejeno človeku. Boga praktično ni več v javnem življenju. Znanost in tehnika je tako napredovala, da je človek dobil občutek samozadostnosti. Vse več ljudi se sprašuje, kaj mi bo vera, kakšno korist bom imel od nje, vera ne bo vplivala name itd… Sporočilo Laodicejski cerkvi je bilo torej dano za današnji čas, čas v katerem imamo vsega v izobilju in imamo bogate posamezne Cerkve. To bogastvo pa je v smislu materialnih dobrin, ki zadovoljujejo samo naše telesne potrebe, naša Duša pa ostaja lačna. Ljudje smo postali takšni, kot navaja sveti Pavel v 2. Timoteju 3,1-17:
Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji. Mednje namreč spadajo tisti, ki se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih ženejo vsakovrstna poželenja in se vedno učijo, pa ne morejo nikoli priti do spoznanja resnice. Kakor sta se Janes in Jambrés uprla Mojzesu, tako se tudi ti upirajo resnici. Njihov um je pokvarjen in njihova vera nezanesljiva. Toda daleč ne bodo prišli, kajti vsem bo postala očitna njihova neumnost, kakor je postala očitna tudi neumnost onih dveh. "

Zato je tako, kot sem že napisal. Kristus Jezus je izven cerkve in trka na vrata z zunanje strani. Trka, da bi izvlekel svojo Nevesto iz sedanjega sistema, torej ven iz zemeljskih cerkva.
To se ravno kar dogaja in samo tisti ki noče videti, tega ne vidi.

Vernik
22.02.2009, 14:57
Enostavno vidim, da Lucifer ni razumel mojega namena. To je res trda hrana, ampak moram povedati:
Abrahamov sin Izak iz Stare zaveze je slika ali prispodoba Jezusa Kristusa v današnjem času. Ravno tako, kot je oče Abraham priskrbel Izaku nevesto, je Bog priskrbel Jezusu Kristusu njegovo Nevesto. Abraham je pri tem uporabil svojega hlapca in tudi v današnjem času je Bog uporabil za to nalogo svojega služabnika. Kristusova Nevesta mora iziti iz cerkve, kar pomeni popolnoma isto, kot je Rebeka izšla iz svoje družine. Cerkev torej pomeni tisto okolje, kjer Nevesta živi do svojega poziva za izhod.
Stara zaveza nam kaže pot in način, ki ga je Bog postavil. Tu je pomembno poznavanja principa IZHODA. Na primeru izhoda Izraelcev iz Egiptovske sužnosti se lahko naučimo teh principov. Osnova rešitve človeka je v izhodu. Bog kliče človeka »IZ«, da bi ga popeljal »V«.
Izraelci so bili poklicani »IZ« sužnosti, da bi prišli »V« obljubljeno deželo. Na poti iz Egipta so nehali verovati Bogu, tako da sta od 2 milijonov ljudi prišla v obljubljeno deželo samo 2 človeka – Jozuet in Kaleb. (V 4. Mz 14,6-7 beremo: »Nunov sin Józue pa in Jefunéjev sin Kaléb, ki sta bila med tistimi, ki so ogledali deželo, sta pretrgala svoja oblačila in rekla vsej skupnosti Izraelovih sinov: »Dežela, ki smo jo prehodili, da bi jo ogledali, je izredno lepa dežela…«)
Vsa ostala generacija je zaradi nevere popadala v puščavi. In prav tako je Nevesta Jezusa Kristusa poklicana iz cerkve, to pomeni iz sistema religij. Veliko ljudi se zaradi nevere ne bo odločilo iti za pozivom ki ga je dal glasnik. Zato bo Nevesta maloštevilna. Ravno na to je mislil Jezus, ko je dejal v Mateju 22,14: »Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« Veliko ljudi bo slišalo poziv, a malo se jih bo odločilo zanj.
Poglejte shemo teh dveh izhodov. V temelju sta popolnoma enaka:

1764

Lucifer
22.02.2009, 16:04
Neskoncno seciranje SP tekstov.....skoraj celo biblijo prepisal. Ze pri prvem grafu se mi je rdeca zastavica dvignila. Off side.

Se nekaj strani iz SP in se par grafov....pa bo Lucifer mogoce razumel Vernikov namen.

Vernik
28.02.2009, 08:33
Že na začetku foruma sem napisal da je 2000 letno obdobje po Kristusu sestavljeno iz sedmih cerkvenih dob. Vsako dobo predstavlja eno mesto iz Azije, ki je opisano v Razodetju 2 in 3. Ker živimo v zadnji dobi, so značilnosti mesta Laodiceja natančna prispodoba današnje dobe.

Zato je zelo pomembno, da poznamo stanje in konec takratnega mesta Laodiceja, ker bomo s tem ugotovili, v katerem času živimo danes in se bomo lahko pripravili na Kristusov drugi prihod.

Čim bolj na kratko bom napisal: Ime Laodiceja, ki pomeni "človeške pravice", je bilo zelo primerno današnjemu času. To mesto je bilo eno izmed politično najbolj pomembnih in finančno najbolj cvetočih mest v Mali Aziji. Mesto je od pomembnih ljudi podedovalo ogromno količino imetja. Bilo je sedež velike medicinske šole. Ljudje mesta so bili cenjeni v umetnosti in znanosti. Pogosto so ga imenovali "prestolnica", ker je predstavljalo sedež okrožja s še petindvajsetimi ostalimi mesti. Slavili so poganskega boga Zeusa. Mesto je imelo v čast njihovemu bogu celo ime Diopolis (Mesto Zeusa). V četrtem stoletju je v mestu zasedal pomembni cerkveni koncil. Pogosti potresi pa so povzročili, da je bilo mesto na koncu popolnoma zapuščeno.

Zato so lastnosti tega zadnjega obdobja zelo primerne za predstavitev obdobja, v katerem živimo sedaj. Na primer, slavili so enega boga, Zeusa, ki je bil glavar in oče bogov. To napoveduje religiozno domnevo o "enem Bogu, očetu-vseh-nas" v dvajsetem stoletju, ki objavlja bratstvo ljudi in sedaj združuje Protestante, Katolike, Žide, Hindujce, itd z namenom, da se bodo s skupno obliko slavljenja povečali naša ljubezen, razumevanje in skrb drug za drugega. Katoliki in Protestanti si sedaj prizadevajo in resnično širijo to zvezo z neprikritim namenom, da bi jim sledili še ostali. To je EKUMENIZEM. Prav to stališče je bilo razvidno v Organizaciji Združenih Narodov, ko so svetovni voditelji zavrnili pobudo, da bi določili enega izmed posameznih osnutkov duhovnega proslavljanja, ampak so priporočili, da bi vse te ločene osnutke dali na stran, v upanju, da se bodo vse religije izravnale v eno, ker imajo vse iste cilje, vse imajo isti namen in vse imajo v osnovi prav.

In to ime Laodiceja, "človeške pravice", ali "pravica ljudi". Ali je kdaj bila takšna doba, kot je doba cerkve dvajsetega stoletja, v kateri se dvigajo VSI narodi in zahtevajo enakopravnost, tako socialno in finančno? To je doba komunizma, kjer naj bi bili vsi ljudje enaki, čeprav drži to le v teoriji.
To je doba političnih strank, ki same sebe imenujejo Krščanski Demokrati, Krščanski Socialisti, Krščanska Zveza Držav, itd.
Liberalni teologi pravijo, je bil Jezus socialist in da je bila zgodnja cerkev vodena z Duhom, ki je izvajal socializem in tako naj bi delali tudi danes.

Ko so starodavni ljudje Laodicejo imenovali metropola, pomeni to za današnji čas pogled na eno svetovno vlado, ki jo dejansko sedaj na koncu počasi vzpostavljamo. Ko pomislimo na nekdanje mesto kot na kraj, kjer je bil velik cerkveni koncil, vidimo ob tem to ekumensko gibanje, ki danes že zavzema svoje vodilno mesto med verstvi. voditelj ekumenizna pa je seveda RKC. Ona je prevzela vlogo voditelja, čepra v samem začetku ni bila niti povabljena k sodelovanju. V tem gibanju bomo kmalu videli združene vse "tako-imenovane" Kristjane. In kot marsikdo opaža se, cerkev in država, religija in politika združujejo. To pa hkrati odgovarja priliki iz evangelija, kjer pravi, da mora biti ljuljka najprej zbrana v snope. Snop pomeni združenost, povezanost. ljulka pa so vsi sistemi, politični in verski, ki morajo biti sežgani v ognju. Vsi svetovni sistemi bodo povezani v snop. Pšenica. ki je podoba Neveste, pa bo pripravljena za žitnico. Pšenica se enostavno mora ločiti od posušene bilke. To gibanje danes vidi vsak politični analitik.

In mesto je bilo kraj potresov, in to takšnih, ki so ga na koncu uničili. Tudi ta doba se bo končala s tem, da bo Bog potresel cel svet, ki se je odšel ljubiti z vlačugo. Iz Razodetja 17 pa vemo, kdo je vlačuga, ker je lepo opisana. Saj pravi: "Ženska, ki si jo videl, pa je veliko mesto, ki kraljuje nad kralji zemlje.". To mesto pa kraljuje na sedmih gričih, pravi malo pred tem.
Ne le da se bo svetovni sistem zdrobil, ampak bo cela zemlja potresena in potem obnovljena za tisočletno vladavino Kristusa.
Mesto Laodiceja je bilo bogato, obdarjeno z bogastvom. Bilo je polno kulture. Obilo znanosti. Tako kot danes. Cerkve so bogate. Slavljenje je lepo in formalno, a hladno in mrtvo. Kultura in izobrazba sta zavzeli mesto Besedi dani po Duhu, in vero je nadomestila znanost in tako so ti ljudje žrtve materializma.
Vsako lastnost starodavne Laodiceje najdemo torej prerojeno v Laodicejski dobi dvajsetega stoletja. Zato je za nas to zelo pomembno.

Naj v milosti Božji tisti, ki imajo uho, da slišijo, izidejo iz nje, da se ne udeležijo njenih grehov in da ne prejmejo posledic sodbe.

Whitezero
28.02.2009, 14:30
takole ti bom naravnost spet povedal: Vse kar pričakuješ, da se bo uresničilo se za časa tvojega življenja ne bo uresničilo, niti za časa prihodnjih generacij. Prej bo prišlo do takega tehnološkega napredka, da bodo vse vere izumrle zaradi zastarelosti ali pa se bo pojavila nova vera, ki bo bolje odgovorila na vprašanje človeštva in vesoljstva (kakšno je naše mesto v vesolju, ki ni majhno).

In kdo ti jamči, da vse to kar pišeš ti res božja beseda in ne beseda kakšnega pohlepnega cerkvengea uslužbenca ali pa celo političarjenja 4 apostolov. Da o apokrifnih /gnostičnih evangelijih ne govorim, ker niso cerkvi ustrezali zaradi "kriterijev".

No to je to, preprosto in jasno povem svoje mnenje in ne delam ovinkov ali skušam biti nevtralen kar se tiče vere.

Bolje biti v brutalni resničnosti kot pa v lažni in izmišljeni iluziji.

Samo informativno me zanima ali bi bilo po tvoje modificiranje genetske kode človeštva in dodajanja nanotehnoloških delcev ter kibernetskih vsadkov luciferjevo ali božje delo.

Jaz v modificiranju človeštva vidim le naslednji korak (evolucijski seveda) človeške biologije. Eni bodo seveda to sprejeli z navdušenjem(tisti, ki imajo hibe in jih ovirajo pri življenju), drugi pa ne (ker se bodo čutili ogrožene, češ da se igramo bogove itd).

Komaj čakam na dan, ko bom zaradi tehnologije odlično videl in tudi prav tako odlično slišal (naglušen sem). In verjamem, da bi večina invalidnih (lažjih in težkih) z navdušenjem sprejela kibernetske vsadke, ker bi končno postali normalno operativni.

Razen tistih, ki hočejo ohraniti "človeka" kot čistokrvnega arijca. Največji delež je zaradi religioznih vzrokov, sledi pa mu družbeni vzrok.

Si predstavljaš, da bi vsi invalidi normalno shodili, uporabljali durgo roko, dobili nov organ, ker je stari odpovedal zaradi različnih razlogov. Njihovo veselje bi bilo nepopisno, njihovo življenje neprimerno olajšano in tudi počutili bi se pripadni skupnosti in delali v korist družbe.

Namesto tega pa nemočno gledajo, kako ne morejo hoditi, so hromi od vratu, slepi in gluhi itd. In družbeno bolj ali manj odtujeni.
Ali pa ko se vojaki z bojišča vrnejo brez neke roke, noge, hop dobijo kibernetični nadomestek in že hodijo normalno in so že pripravljeni za bojišče ali pa hitro okrevajo zaradi izgube organa.

Vernik
28.02.2009, 21:10
takole ti bom naravnost spet povedal: Vse kar pričakuješ, da se bo uresničilo se za časa tvojega življenja ne bo uresničilo, niti za časa prihodnjih generacij. Prej bo prišlo do takega tehnološkega napredka, da bodo vse vere izumrle zaradi zastarelosti ali pa se bo pojavila nova vera, ki bo bolje odgovorila na vprašanje človeštva in vesoljstva....

Nekaj ti dam prav, ko praviš da bodo vse vere izumrle. Ko bomo gledali Boga iz oči v oči, bo to dejstvo in takrat vera ne bo več potrebna. Sedaj, v tem svetu pa potrebujemo vero, upanje in ljubezen. V 1. Korinčanom 13,12-13 pravi: »Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.«

Vera je potrebna sedaj, da bi dosegli to srečanje z Bogom. Saj pravi Pavel v Hebrejcem 11,1: »Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.«
Z vero pričakujemo novi svet, ki ga ti opisuješ in praviš, da bo prišel s pomočjo znanosti in razvoja. Jaz sem se pač oprijel trditve, ki piše v Svetem pismu. Vsem pa je jasno eno! Ta svet, v katerem živimo sedaj, ni za nas in z njim nismo zadovoljni. To posredno priznavaš tudi ti, ko verjameš in upaš v spremembe in razvoj. V večini nas je ta skrita želja.

Zato izhaja to modificiranje genetske kode človeštva, dodajanja nanotehnoloških delcev ter kibernetskih vsadkov ter vse ostalo iz te želje po boljšem. Ta želja po izboljševanju in s tem pomagati sočloveku pa zagotovo NI demonska,oziroma luciferjeva. Na nekaj pa bi opozoril. V to željo se meša prastara demonska misel. In to je: »Sami bomo spremenili svet, mi bomo izboljšali delovanje našega telesa, prišli bomo do izvora življenja, ne potrebujemo Boga….« Vidiš v tem je razlika. Namen te znanosti je morda dober, vendar ne priznava Boga kot edinega vira življenja. Ta antikristova misel izvira že od Eve naprej in se bo vlekla vse do konca. Zato je Bog na začetku kot odgovor temu dejal: »V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje si bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš.«

Pomeni pa tudi tole: v potu svojega obraza se boš trudil tudi za svoje zdravje… Zato Bog vseeno dopušča ta znanstveni razvoj, čeprav posredno vodi naravo v propad. Religije seveda temu močno nasprotujejo, ker ne priznavajo, v čem je bistvo. Verjetno vedo. Ampak one si jemljejo pravico odločati, do kod bo šla znanost, kaj bo lahko delala itd... Ali ni bilo tako skozi vso zgodovino? Kdor se ni pokoraval religijozni ustanovi, je bil ubit. Gotovo mi boš potrdil z da. Zato je Bog proti vsem religijam in to je preko glasnika te zadnje dobe Branhama jasno povedal. Povedal je kdo so ti 4 jezdeci bele rdeče črne in sive barve.
In recimo religije so proti splavu, ne da bi same znale razložiti osnove začetka življenja. One so samo striktno proti, in enostavno rečejo, da je ubijanje vsakega zarodka uboj. Ampak iz svetega pisma vemo, da rojstvo življenja sestavljajo tri komponente: voda, kri in duh. Te stvari bi morale najprej razložiti, če se že gredo boga.
Seveda si tudi jaz predstavljam, da bi vsi invalidi normalno shodili, uporabljali drugo roko, dobili nov organ, ker je stari odpovedal zaradi različnih razlogov. Njihovo veselje bi bilo zares nepopisno….
Bog je preko glasnika Branhama storil ravno to. Ozdravljal je ljudi. Pokazal je, kaj se mora zgoditi v bližnji prihodnosti. Milijoni ozdravljenih ljudi po raznih krajih in to od vsakovrstnih bolezni. Bili so trajno ozdravljeni ne tako kot pri bolniku z darovanim organom, ko mora bolnik vse življenje jemati zdravila proti zavrnitvi. Z izgovorjeno Besedo se je to dogajalo. V eni sekundi. Rakavi tunor je enostavno odpadel. Kosti so se v sekundi zacelile in bolnik se je dvignil ter odkorakal. Tako dela samo Bog. In zakaj vsa ta ozdravljenja? Ali samo zato, da bi bili ljudje ozdravljeni in bi čez nekaj let spet umrli? NE. V igri je večji motiv. Ljudje so bili s temi ozdravljenji samo pritegnjeni k pozornosti. Bog je vzbudil s tem pozornost, da bi vsemu svetu povedal, da se je začelo nekaj dogajati. V teku je drugi Kristusov prihod. Tukaj so religije spet ustrelile v prazno, ko so po svoje razlagale, kakšen bo ta drugi prihod. Morale bi natančno proučiti pisma in bi bile na njega pripravljene. Namesto tega pa so skozi 2000 let hotele prevzeti oblast nad tem svetom, kar jim je tudi uspelo. Vedite, svetu vladajo religije.

Na prvi strani foruma si napisal: »…Preveč je bilo verovanja, preveč je bilo krvi, preveč je bilo neracionalnosti, preveč je bilo skrbi za izmišljotine, namesto za resnična dejstva. Naj se to že enkrat spremeni...«

Želja se ti bo kmalu uresničila. Saj pismo pravi: ta ros ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi….

pk
01.03.2009, 19:30
Razlage so lahko prav zanimiva in sproščujoča dejavnost - dokler so v okvirjih
literature in umetnosti. V biblijskih knjigah iskati eno in edino pravo sporočilo pa je prav tako, kot da bi si zdaj pripravili brisačo in čakali kot štoparji na prevozno sredstvo za prevoz po vesolju.:)

Vernik
06.03.2009, 19:20
Moram napisati še to:
Zelo zanimiv odlomek iz Razodetja 5. poglavje pripoveduje, kaj se mora zgoditi ob koncu 7 cerkvenih dob, v katerem živimo ravno sedaj. Odlomek, ki ga prilagam spodaj opisuje, kako Jezus Kristus kot JAGNJE jemlje zaprto knjižico iz roke vsemogočnega Boga. Takole pravi:
In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, popisano znotraj in zunaj in zapečateno s sedmimi pečati. Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre knjigo in odtrga njene pečate?« Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod zemljo ni mogel odpreti knjige ne pogledati vanjo. Silno sem jokal, ker se ni našel nihče, ki bi bil vreden, da odpre knjigo in pogleda vanjo. Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov.«
Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi živimi bitji ter starešinami je stalo Jagnje, kakor zaklano, in imelo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem Božjih duhov, poslanih po vsej zemlji. Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih. In peli so novo pesem:
»Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda ter si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na zemlji.«

To je najbolj odločilen trenutek v celotni Bibliji.
Ne smemo ga enačiti z Jezusovim križanjem. Jezus Kristus je ceno odkupitve plačal na križu na Golgoti pred 2000 leti. Tam je bilo to plačano, ni pa bilo še terjano. V tem je razlika. Sedaj ob koncu cerkvenih dob pa je vzel v roke to zapečateno knjižico ter pravno zahteval to odkupno pravico. Sedaj se torej izvaja uresničitev odkupitve. Zato je do tega trenutka bil Jezus prikazan kot jagnje, simbol MILOSTI, ki se po tem dogodku spremeni v LEVA iz Judinega rodu. To pomeni, da je čas milosti minil in prihaja čas sodbe. To dogajanje je neposredno povezano z Razodetjem 10. poglavje, kjer mogočni angel, ki je seveda Jezus Kristus (angel zaveze iz stare zaveze s simbolom mavrice) rjove kot LEV. Med drugim govori tudi da ne bo več časa. Vse je torej zaključeno. V 10. poglavju je torej sklep dejanja, ki se odvijajo v 5. poglavju. V 5 poglavju je knjižica zaprta, vmes gre za proces odpiranja 7 pečatov, v 10. poglavju pa je knjižica že odprta.

Ta osnovni princip odkupitve, ki se odvija v 5. poglavju Razodetja, vidimo v Stari zavezi v Jeremiji 32. poglavju v celoti. Ravno po tem principu se odvija tudi naša odkupitev. Če kdo želi, naj prebere ta odlomek. Samo na kratko povem nekaj o tem. Zaprti Jeremija mora kupiti njivo in to kupno pravico mora potrditi z zapečatenim pismom, ki gre v lončeni lonec (to je zemeljska posoda, simbol Jezusa Kristusa) ter odprtim prepisanim pismom-kopijo. Ta zaprti lonec se je zakopal in se je nato moral odpreti po 70 letih (kar je prispodoba za 7 cerkvenih dob). Po preteku 70 let je torej prišlo do odpiranja pečata ter pismo se je moralo primerjati s prepisano kopijo. Vse to se je odvijalo pred starešinami. Gre torej za 2 dokaza lastništva, ki se morata primerjati med sabo.

Tako se tudi izročitev knjižice iz Razodetja 5 odvija pred starešinami po istem postopku. One so priče. Janez, ki je v duhu bil dvignjen v ta čas, je mislil, da ni nikogar vrednega, ki bi vzel knjižico. In ni ga bilo vrednega med ljudmi, ker je vsak človek rojen po storjenem prvem grehu. Prvi greh pa je napačno rojtvo, kot sem že pisal. Ravno zato je Bog v Stari zavezi uvedel zakon odkupitve neke lastnine s predkupno pravico bližnjega sorodnika. To si lahko preberete v 3. Mojzesovi knjigi 25,9. Ko se je Bog utelesil v človeku Jezusu Kristusu, je on postal bližnji sorodnik človeka in s tem je dobil predkupno pravico. Zato je Bog postal človek. Tu je razlog vsega tega. Človek Jezus Kristus je šotor Boga z imenom GOSPOD JEZUS KRISTUS. To ime pa pomeni Oče, Sin in Sveti Duh. Tudi o tem sem tu pisal. In zakaj ne more biti odrešenik angel. Angel ni naš sorodnik, in nas ne more odkupiti. On je namreč drugačna vrsta, s človekom nima nobenega sorodstva. Jezus Kristus je torej lahko odkupil od hudiča to, kar je Adam zapravil. Odkupil je celotno stvarstvo skupaj s človekom. S tem je vse zopet rešeno. Bog je torej deloval po zakonu, ki ga je sam določil. Zato je Janez kar zagledal jagnje pred prestolom, ker je bilo že od vekomaj skrito pri Bogu. Jagnje je SREDNIK od vekomaj, torej od vsega začetka. To Jagnje je nenehno posredovalo za nas za vsaki storjeni greh. Tudi v Stari zavezi za vse grehe Izraela, ko so darovali živalsko kri. Ta kri je prišla do Jagnjeta in Jagnje je posredovalo naprej. Vemo namreč, da živalska kri ne more očistiti nikogar. In v tem je ravno skrivnost. On je bil vedno naš posrednik med človekom in med Bogom.
vidimo tudi, da je to Jagnje imelo sedem rogov in sedem oči. Rog v Svetem pismu pomeni moč, silo, torej obrambo. Teh sedem rogov so torej v bistvu 7 cerkvenih dob, ki so varovale Jagnje, torej so varovale skrivnost NEVESTE. Sedem oči pomeni sedem glasnikov posamezne dobe. Oko je simbol za videti nekaj. To pa je lastnost preroka, ki vidi, kar mu Bog pokaže. Teh sedem oči se sklada s tem ko pravi da je to sedem Božjih duhov, kar pomeni maziljenje Svetega duha nad vsakim posameznim glasnikom.

Potem, ko pa Jagnje sprejme knjižico v roke, ga Janez vidi kot leva, torej kot sodnika. V nadaljevanju sledi hvalnica. Prej pa ga je videl kot zaklano jagnje, kar je simbol milosti. Ta knjižica s sedmimi pečati je bila torej PRAVICA LASTNIŠTVA. To pravico lastništva je Jezus uveljavil s sprejetjem in trganjem 7 pečatov. Ko so pečati odtrgani se je videla njegova vsebina. Prej so ljudje lahko samo ugibali, kaj se skriva, sedaj pa se točno ve. Denominacije so hotele na silo odpreti to knjižico, zato je v zgodovini prišlo do vsesplošne zmede in napačnega učenja, ker enostavno še ni bil čas za odpiranje. Vedeti morete, da je po odpiranju samo malo časa za milost, ker se poganski čas s tem zaključuje. Jezus se bo po tem času dal spoznati Izraelu v času 3,5 let in nato pride do konca. Izvrši se Harmagedon. Nato pa pride Milenij. Mi živimo v tem trenutku po odpiranju pečatov, ki so se odprli leta 1963. Ali vidite, kako blizu konca smo?

legenda
07.03.2009, 22:55
Podrobna razlaga ? razlicni pogledi na SP ? Ne rabis biti klinicni psiholog da prepoznas Blodnje fanaticnega sektasa Tale Vernik kvecjemu sramoto dela ''normalnim'' vernikom.
Neskoncno seciranje SP tekstov.....skoraj celo biblijo prepisal. Ze pri prvem grafu se mi je rdeca zastavica dvignila. Off side.
Ne mores konstuktivno argumentiranje enaciti s kolicino zblojenih interpretacij ze tako absurdnih besedil podkrepljenih celo z graficnimi prikazi. HALO ?

Včasih pride res do določenih napak, Lucufer. Sam sem vernik kot sam veš verjetno, toda Sveto Pismo je relativno enostavno brati. Ni potrebno biti teolog da si ga znaš razlagati. Nekatere reči sem gledal kar je Vernik pisal...
To je njegovo mnenje oz. tistega, ki ga je poučeval.
Sveto Pismo (celotno) govori v biti eno reč.
Jezusov prihod, dejstvo pa je da se pripraviš na Njegov II prihod. In Sveto Pismo oz. Božja beseda daje napotke, kje kako, zakaj...
Sedaj pa pridejo tista "teološke" razlage, ki jih ima vsaka cerkev.
Z druge strani pa se mora vsak vprašati:
" Koga jaz prepričujem. Sebe ali druge"?
Jaz vem da mene odvrniti ne more nihče od Jezusa, ker verujem.
Pa mogoče nenavadno ker dobro poznam Sveto Pismo, če želiš ravno vedeti kje in kako se bo dogajalo so ti zapisane v Danijeovi knjigi od 11 poglavja 34 vrste pa do konca 12 poglavja.
Tesno pa je povezana ta knjiga ( Danijel) z knjigo Razodetja.
Toloiko od mene.

drstane8
09.03.2009, 11:42
DRAGI brahhamovski vernik.
Očitno tvoji branhamovski narastki še nastajajo. Ampak tale je spet močna, da so se 1963 leta odpirali in se odpirajo kakšni apokaliptični pečati. Nič se ne odpirajo, razen v Branhamovi glavi... Tako interpretiranje - ki to sploh ni, saj gre za blodnje - je res brez haska.
Nikakršnega bližnjega konca ni in ne bo... razen tistega, z Branhamom. Njega je kot zmedenega heretika res hitro pobralo.

Pa zdrav bodi in veliko ljubezni.

legenda
10.03.2009, 07:59
Vsak ima pravico verovati ali ne. Če se nekdo pripravlja za II Jezusov prihod ali kdo od nas lahko nekomu prepreči? Če kdo razlaga prerokovanja malo po svoje (namreč mislim na vsako krščansko cerkev kjer bo vsaka trdila da je ta prava).
Kot mi vsi tu imamo neka verovanja v to ali ono je pa dejstvo da nam je dana svobodna volja in hvala Bogu da živim v državi kjer je dopuščena verska svoboda da lahko povem svoje mnenje ali mnenje kakšne verske ločine.
Jaz podrobno se nisem spuščal v Vernikove razlage, priznam, toda ena stvar je v vsem tem in to je da Pismo nam pravi.:
Jaz (Gospod Bog) prihajam, pripravi se na moje srečanje s teboj.
Dejstvo pa je da pred Bogom se enega dne prepognila vsa kolena tudi Satanovo z njegovimi padlimi angeli in obsojenim ljudstvom. Da je Bog pravičen in milostiv.Ter da so njegove sodbe izakaz prave ljubezni, in da tolerancija z grehom ne obstaja, On ljubi grešnika a sovraži greh!
Pa mogoče nenavadno vprašanje, mnogi zanikajo obstoj Boga (in s tem tudi hudiča) toda kaj se bo zgodilo če mi "verniki" imamo prav?
Da resnično obstaja Bog? Ker če ne obstaja sem sadaj in tu in vse kar storim bo šlo v pozabo čez dve generaciji. In zdaj je zopet tisto vera! Ne verujem v tako življenje verujem da mi je Bog namenil nekaj več kot to grešno življenje.

darwin
10.03.2009, 10:49
Da, vse bo šlo v pozabo čez nekaj časa. Vse kar imamo je življenje tukaj in zdaj. To seveda ne pomeni, da nimamo obveznosti do zanamcev. Verovanje v posmrtno ekstazo je pa škodljivo za vse.

Kaj bi se zgodilo, če imajo verniki prav in osebni bog res obstaja? Nič, neverniki bi bili zelo presenečeni. Stava na boljšo možnost ne more biti dober razlog za verovanje. Če ne drugače, ali ne bi dober vsevedni in vsesposobni bog sprevidel tvoj trik, da veruješ v glavnem zaradi osebne koristi, zaradi računanja na izid sodbe? Šibko in nemoralno.

Vprašanje je, ali obstajajo dobri razlogi za verovanje v nadnaravno ali ne. Dober razlog je seveda predvsem racionalen razlog. Vernik lahko reče, da gre za poplnoma osebno zadevo, na kar lahko skratka le odzdravim. Ali razlogi so, ali pa jih ni - in mislim, da jih ni.

Vernik
10.03.2009, 18:38
..... Ampak tale je spet močna, da so se 1963 leta odpirali in se odpirajo kakšni apokaliptični pečati. ........ Tako interpretiranje - ki to sploh ni, saj gre za blodnje - je res brez haska.
Nikakršnega bližnjega konca ni in ne bo... razen tistega, z Branhamom.......

Ne razumem, kaj potem sploh verjameš, ko pa ta konec pričakujejo vsa krščanske cerkve. Jezusov prihod in konec tega grešnega stvarstva je osnovna stvar, ki jo napoveduje Sveto pismo. Že to, da to vsi pričakujejo dokazuje, da se nekaj mora zgoditi. Zgodilo se bo prek ali slej. To je golo dejstvo. Vprašanje je samo, ali bodo ljudje prepoznali pravi trenutek.
Pečati so bili odprti leta 1963. Tega ne more zanikati nihče, ker je bilo takrat razodetih preveč fizičnih dokazov, da bi to lahko zanikali ali skrili. Nekdo lahko tišči glavo v pesek, ampak to ne spremeni dejstva. Tako se je pač zgodilo. V Evropi je res bila verska blokada, ampak s tem je sedaj konec. Ni več strahu govoriti RESNICO.

Poglej v Malahijo 3,13-14: »Vaše besede proti meni so predrzne, govori GOSPOD. Vi pa pravite: ›Kaj smo vendar govorili proti tebi?‹ Rekli ste: ›Prazno je služiti Bogu! Kakšen je dobiček od tega, da izpolnjujemo njegove zapovedi in hodimo v spokorni obleki pred GOSPODOM nad vojskami?

Težko, pa vendar veličastno je služiti Bogu, predvsem sedaj v tem svetu, kjer so ti ponujeni sami užitki. V nekaterih cerkvah je dovoljeno skoraj vse, ampak to ni po božje. Ne postavljaj se na stran tistih, ki zaničujejo razodeto Besedo. Naj ne bodo besede proti Gospodu predrzne.

Treba je, da začnemo zakopavati mesenega človeka in verjamemo Božjim obljubam, ki jih je mnogo v Svetem pismu. Poglej te vrstice naprej: 16-17: Tedaj so govorili tisti, ki se bojijo Boga, vsak s svojim bližnjim, GOSPOD pa je prisluhnil in slišal. Pred njim je bila napisana spominska knjiga za tiste, ki se bojijo GOSPODA in spoštujejo njegovo ime. »Ti bodo ob dnevu, ki ga napravim, moja lastnina, govori GOSPOD nad vojskami. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je kdo usmiljen do svojega sina, ki mu služi.
Bodimo torej njegova lastnina. Bodimo njegova Nevesta. Imejmo vendar Kristusov karakter. Nevesta ga bo gotovo imela. Spokori se in se daj krstiti v ime Jezusa Kristusa in boš drugače gledal na stvari, ki se dogajajo okrog tebe.

Vidiš, tukaj jaz vidim Branhama v Jezusovi službi. Lahko bi rekli, da je Jezus-Elijev duh, tukaj četrtič prišel, da preko preroka obrne srca otrok k starozaveznim očetom. Glasnik sedme dobe je prišel in on je bil prerok. Verjemi dejstvom. Na njem je bil Elijin duh. Opravil je svojo nalogo ter tragično končal svoje zemeljsko življenje (podobno kot Janez Krstnik). Napovedan je tudi v Razodetju 10:7 ,(Ne bo več časa! V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom , prerokom).

Povežeš lahko tudi z vrsticami iz Janeza 16,25 (To sem vam govoril v prispodobah. Pride ura, ko vam ne bom več govoril v prispodobah, ampak vam bom vse o očetu jasno oznanjal).
In sedaj nam je bilo preko glasnika Branhama vse jasno oznanjeno. Vrstice Svetega pisma se kar odpirajo in postajajo jasne.
Tako beremo v Mateju 17:10:“Učenci pa so ga vprašali: ‘Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?’” In Jezus je rekel: “Elija res prihaja in bo vse prenovil.”

Seveda je mislil tu Jezus na Duha, ki je bil na Eliji. Ta Elijin duh v zgodovini prihaja petkrat. Prvič je bil na starozaveznem preroku Eliji, drugič na Elizeju (ko je Elija vrgel plašč, ki je prispodoba maziljena s Svetim Duhom), tretjič po Janezu Krstniku pred Jezusovim prvim prihodom in sedaj četrtič na preroku in petič bo ena izmed dveh prerokov iz Razodetja 11,3. Vidiš, koliko prerokov se pojavlja?
Pred drugim prihodom našega Gospoda torej mora priti Elija (oz. prerok z Eijevim duhom), zaradi obnove v cerkvi. Cerkve so danes v strahotnem stanju. Nage so in gole, čeprav pravijo da to niso. O tem prihodu govori Malahija 3:24: “Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k otrokom in srce otrok k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.”
Treba je globoko pogledati v Sveto pismo. Bog nas vabi.

Vernik
10.03.2009, 19:02
Nikakršnega bližnjega konca ni in ne bo...

Res se globoko motiš in to obžalujem. Nekateri teologi pravijo nekako tako. Citiram: »Ko se bo Kristus vrnil, bodo pravični mrtvi vstali in skupaj z živimi pravičnimi poveličani in vzeti v nebesa, krivični pa bodo pomrli. Natančen čas tega dogodka nam sicer ni bil razodet, zato pa nam je bilo poslano vabilo, naj bomo vedno pripravljeni.« Konec citata.
Ampak, ali ni takšno razmišljanje zgolj črno bela slika, ki prikazuje, kako gredo pravični v življenje, krivični pa v smrt? Tu zagotovo nekaj manjka. Manjkajo barve. Največji dogodek v zgodovini bo gotovo naslikan v barvah, če se lahko izrazim umetniško.
Toda osnovni problem je že v tem, da težko najdemo ljudi, ki bi še sploh verjeli v tak Kristusov "drugi prihod", ki bi ga označili kot barvnega. Ali vanj dejansko še kdo zares verjame? Mislim predvsem v dobesedni prihod? Ali današnji kristjani verjamejo, da bo Kristus prišel drugič na ta svet? Ali imajo vsaj približno predstavo, kakšen bo videti ta prihod? Ali se da to kje videti? Veliko vprašanj bi lahko našteli. Naj vas razveselim in povem, da je Bog sam preko glasnika povedal, kako bo to potekalo. Najbolj presenetljivo je to, da smo vse to imeli že od začetka zapisano v Svetem pismu, pa tega nismo videli. Ali ste vi vedeli to?

Mi bi lahko izvedeli, kako bo to potekalo. Samo en pogoj je. Verjeti moramo v besede Svetega pisma in hkrati vedeti, kje to piše. Zanimivo je to, da se bo z drugim Kristusovim prihodom zgodilo popolnoma isto, kot z njegovim prvim prihodom. Ali veste, da je o načinu njegovega prvega prihoda vse natanko pisalo v Svetem pismu Stare zaveze, pa so ga kljub temu skoraj vsi spregledali? Vsi pismouki in farizeji so ga zgrešili. Prepoznali so ga samo mali in družbeno obrobni ljudje, kot recimo Samarijanka. Tudi farizej Pavel bi ga zgrešil, če Bog sam ne bi nadnaravno posredoval. Žalostno dejstvo je, da bodo mnogi zgrešili Kristusov drugi prihod.
Kako je to mogoče, ko pa pravijo, da se bo takrat začela sodba, delitev pravičnih od krivičnih in podobne stvari. V čem je skrivnost? Ali bo Kristusov drugi prihod tajen? Morda. Sveto pismo ne pravi zaman o njem takole:
Razodetje 3,3: »… Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi.«
Razodetje 16,15: »Glej, pridem kakor tat. Blagor mu, ki je buden in hrani svoja oblačila, da ne bo hodil okrog nag in razkazoval svoje sramote.«
2. Petrovo 3,10: »Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.«
1. Tesaloničanom 5,2: »… saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči.«

Torej, zagotovo se bo zgodilo nekaj skrivnostnega in nekaj zelo nepredvidljivega. Prišel bo kot tat. Jezus nam ni zaman govoril, naj bomo pozorni na te poslednje dni.
Vse trditve argumentiram s Svetim pismom. Tega še tukaj na forumu ni delal nihče in razumem, da je to za vas NOVO. In niti en citat, ki sem ga navedel ni v nasprotju sam s sabo. Zakaj? Zato ker ponavljam, kar je Bog razodel preroku. To je edini razlog, da si upam to pisati. Seveda se lahko zgodijo kakšne manjše napake v mojem razumevanju sporočila, ampak v osnovi sem samo posrednik. Saj vidiš sam, da se tega kar napišem ne da izpodbijati z Božjo Bededo, izpodbijati se res ne da. vsi ti tvoji poizkusi so človeški. Lahko nekdo besni, kolikor hoče, ampak Beseda je neomajna.

Vernik
10.03.2009, 20:05
Vsi ti citati iz Razodetja 3,3; Razodetja 16,15; 2. Petrovo 3,10; 1. Tesaloničanom 5,2 pravijo isto. Jezus bo prišel kot tat in ukradel Nevesto. Ostali svet tega sploh ne bo opazil. To je tudi ena od skrivnosti odprtih pečatov.

Hvala Bogu, jaz sem del NEVESTE, ker v to verjamem. Ne ker bi si to zaslužil. Ampak ker v to verjamem. Po veri se mi bo zgodilo. Aleluja. Aleluja. Jaz bom odšel z Jezusom in to ni mala stvar. Hvala ti Bog za to milost.

Ko sem začel pisati na ta forum še nisem bil tako gotov glede tega. Sedaj vem. Hvala vsem udeležencem na forumu, da ste mi pomagali do novega spoznanja. Čeprav nismo istega mišljenja, vas imam rad in vas spoštujem. Če sem vas vznemiril, je to samo zato, ker vas Kristus ljubi.
Hvala ti LEGENDA, DARWIN, DRSTANE8, ALLEGRA, WHITEZERO, ANDREEA, DCEROVSE, KAL-EL, BABI2, SVETOPISEC, PRIMMY, ARP, MIZARSTVO.LORENCAK, LUCIFER, in PK.
Hvala za vaše odzive. Nekateri ste me razumeli bolj, drugi manj. Pa nič ne de. Jaz sem se učil od vas. Učil sem se sprejemati mnenja ljudi, ki mislijo drugače od mene. Od začetka me je to vznemirilo, sedaj to sprejemam z ljubeznijo. Zato vam res hvala. Vi ste moje zrcalo. Sedaj sem v tem ogledalu lepša podoba, kot na začetku. Vi ste pripomogli k temu. Bog vas blagoslovi. Naj vas Bog blagoslavlja silovito, vse vas, ki ste za temi imeni. Vsi smo za imeni samo ljudje, ki se borimo in poizkušamo iti naprej. Mogoče se kdaj srečamo.

darwin
10.03.2009, 20:55
Srečno Vernik!

legenda
10.03.2009, 21:30
Da, vse bo šlo v pozabo čez nekaj časa. Vse kar imamo je življenje tukaj in zdaj. To seveda ne pomeni, da nimamo obveznosti do zanamcev. Verovanje v posmrtno ekstazo je pa škodljivo za vse.
Kaj bi se zgodilo, če imajo verniki prav in osebni bog res obstaja? Nič, neverniki bi bili zelo presenečeni. Stava na boljšo možnost ne more biti dober razlog za verovanje. Če ne drugače, ali ne bi dober vsevedni in vsesposobni bog sprevidel tvoj trik, da veruješ v glavnem zaradi osebne koristi, zaradi računanja na izid sodbe? Šibko in nemoralno.
Vprašanje je, ali obstajajo dobri razlogi za verovanje v nadnaravno ali ne. Dober razlog je seveda predvsem racionalen razlog. Vernik lahko reče, da gre za poplnoma osebno zadevo, na kar lahko skratka le odzdravim. Ali razlogi so, ali pa jih ni - in mislim, da jih ni.

Darwin
Cenim tvoje mnenje,toda ne morem mimo tega da imam neko osebno korist zase.Ne vam na kaj misliš al tu na tej grešni zemlji ali to korist misliš na na to da si želim priti v nebeški raj? Če se držiš zapovedi in ljubiš Gospoda imaš kvečem večje probleme,dam ti konkreten svoj primer. Izgubil sem službo zaradi tega ker sem se držal Gospodovih zapovedi, a delel sem v trgoski branži. Kar se tiče pa nebeškega raja pa v prispodobi;
Ali se ti zdi ljubezen bližnje osebe nagrada? Ali ko se družiš z svojim najboljšim prijateljem nagrada ker si z njim?Jaz osebno razlikujem ljubezen od ljubezni, a Sveto Pismo me uči nekaj lepega;
V večini jezikov na svetu ima beseda ljubezen samo eno dokler grški jezik pa ločuje na tri dele in to so:
1) Agape- to je ljubezen med Bogom in človekom ter obratno
2) Eros- to je ljubezen med zakoncema (samo med ženo in možem)
3) Fileo- to je ljubezen med dvema prijateljema
Kljub temu da tvoj ime (Darwin) kaže na tvoje verovanje.
Jaz sem imel priliko in to dobro, kaj je v biti sam Darwin in njegova teza o vrstah temelji na domnevi.
Vse njegove teze so na njegovo žalost z dokazi zavržene.
Prav nebenega "okostnjaka" ni najdeno za prehod med vrstami, si vedel za to?
Inače mimo grede ali veš da Hitlerjeva nad rasa je izniknila na Darwinevem rastlinjaku? Da za razlog "nad ljudi" je Hitler uporabljal citate Darwina in s tem utemeljil svojo nad raso arijsko nad drugimi?
Mislim oz. vem da bodo "neverniki" enega dne zelo presenečini enega dne, ko Jezus II pride. Samo ti v to ne veruješ. Veruj v to kar veruješ jaz ali Vernik ali kdor koli drug te ne more primorati da veruješ mar ne?
A v Sveto Pismo oz. Božjo besedo bom še nnaprej verjel....
Samo da ti povem nekaj kar se tiče prihodnosti, ki je opisana v Bibliji.
Pride čas ko bo politična in verksa oblast dobila domeno nad celotnim svetom, pa upamn da si boš zapomnil ta stavek. Ta čas je blizu, pa veruj mi da ni to kakšno "ustrahovanje" ker Bogu ne moreš služti iz strahu temveč iz ljubezni. Ko bo uveljaven nedeljski zakon ( ki ga bo ozakonila verska in politična oblast)
ter ga boš primoran posvečevati, potem upam da se spomniš na te poste, ki so ti jih pisali "Verniki".
Ta svet prihaja svojemu koncu. Daleč nismo...
Verjel ali ne.

legenda
10.03.2009, 21:57
Vsi ti citati iz Razodetja 3,3; Razodetja 16,15; 2. Petrovo 3,10; 1. Tesaloničanom 5,2 pravijo isto. Jezus bo prišel kot tat in ukradel Nevesto. Ostali svet tega sploh ne bo opazil. To je tudi ena od skrivnosti odprtih pečatov. Hvala Bogu, jaz sem del NEVESTE, ker v to verjamem. Ne ker bi si to zaslužil. Ampak ker v to verjamem. Po veri se mi bo zgodilo. Aleluja. Aleluja. Jaz bom odšel z Jezusom in to ni mala stvar. Hvala ti Bog za to milost.Ko sem začel pisati na ta forum še nisem bil tako gotov glede tega. Sedaj vem. Hvala vsem udeležencem na forumu, da ste mi pomagali do novega spoznanja. Čeprav nismo istega mišljenja, vas imam rad in vas spoštujem. Če sem vas vznemiril, je to samo zato, ker vas Kristus ljubi.
Hvala ti LEGENDA, DARWIN, DRSTANE8, ALLEGRA, WHITEZERO, ANDREEA, DCEROVSE, KAL-EL, BABI2, SVETOPISEC, PRIMMY, ARP, MIZARSTVO.LORENCAK, LUCIFER, in PK.
Hvala za vaše odzive. Nekateri ste me razumeli bolj, drugi manj. Pa nič ne de. Jaz sem se učil od vas. Učil sem se sprejemati mnenja ljudi, ki mislijo drugače od mene. Od začetka me je to vznemirilo, sedaj to sprejemam z ljubeznijo. Zato vam res hvala. Vi ste moje zrcalo. Sedaj sem v tem ogledalu lepša podoba, kot na začetku. Vi ste pripomogli k temu. Bog vas blagoslovi. Naj vas Bog blagoslavlja silovito, vse vas, ki ste za temi imeni. Vsi smo za imeni samo ljudje, ki se borimo in poizkušamo iti naprej. Mogoče se kdaj srečamo.

No jaz tudi upam da pride do osebnega spoznanstva,pa še v živo povedat kakšno pametno. Kdor se zna opravičiti in se ponižati kaže na človeka, ki je sprejel Kristusa Jezusa za svojega Zveličarja.
Gospod s teboj Vernik.

darwin
10.03.2009, 23:00
Izredne trditve potrebujejo izredne dokaze, zato ne verjamem čudnim zadevam na besedo ali iz zapisa v sumljivih starih knjigah. Citiranje Svetega Pisma nima nobenega posebnega učinka, kvečjemu poraja še večji dvom.

Teorija evolucije vrst z naravnim izborom ne temelji zgolj na domenevi. Je najboljša razlaga za nastanek in razvoj vrst - je teorija in je tudi dokazano dejstvo, to marsikdo ne ve. Teorija evolucije vrst ni bila nikoli zavržena. Prosim, podaj podatke, s čem naj bi bila po tvoje teorija zavržena.

Ne vem kako razumeš okostnjake, ki naj bi bili potrebni za dokaz prehoda med vrstami. Teorija evolucije vrst ne potrebuje dodatnih fosilov za potrditev veljavnosti. Poleg fosilov, teorijo potrjuje tudi genetika in primerjalna anatomija. Prosim povej, kateri manjkajoči fosili naj bi bili po tvoje še potrebni in zakaj.

Hitler je imel brke. Ali to pomeni, da so vsi brkači nacisti? Ne. Poizkus pripisa zmote ali krivde z asociacijo je nekorekten. Teorija evolucije ne govori o temu, kako naj organiziramo človeško družbo - je naravoslovna teorija.

Moje ime ne kaže na moje verovanje. Če pa misliš na C. Darwin-a in na teorijo evolucije vrst z naravnim izborom, tukaj ni potrebna vera - to je znanost. Sicer pa ateizem ne temelji na podrobnem poznavanju teorije evolucije vrst.

legenda
11.03.2009, 06:09
Ateizem vs. Stvarsvo. Eno zaniko drugo. Zanika obstoj druge.
Daj mi čas.A kot si sam povedal, evolucija temelji na domnevi.

ARP
11.03.2009, 06:45
Ateizem vs. Stvarsvo. Eno zaniko drugo. Zanika obstoj druge.
Daj mi čas.A kot si sam povedal, evolucija temelji na domnevi.

Evolucija je dejstvo, kot tudi ignorantnost tistih, ki trdijo nasprotno.
Nisem vedel, da imamo v Sloveniji ljudi, ki ne vedo nič o tem kaj je evolucija. Žalostno.

Še Vatikan je priznal neizpodbitna dejstva, seveda ko so dvignili glavo iz njihovih bukel in pogledali okrog sebe v (dobesedno :)) morje dokazov.

Tudi tebi priporočam obisk kakšnega muzeja.

legenda
11.03.2009, 07:09
Ignoranca? Do zdaj me evolucijska teorija me ni prepričala z svojimi "dokazi".
Pa povej mi kateri konkretni dokaz mi podajaš?
Morje dokazov pa meni dokazuje da Bog je. Ozri se okoli sebe.
Povej mi logično po svoje evolucijsko, kar pravi (mal prafraziram) kamen je začel razmišljati da želi postati živo bitje. Pri evoluciji ravno to gre da neživa stvar je postala živa reč.
Potrebuješ še močnejšo vero( ki jo imam jaz do Boga) da veruješ v evolucijo.

darwin
11.03.2009, 07:18
Popolnoma napačno Legenda. Evolucija vrst ne govori o nastanku življenja iz nežive materije. Priporočam, da vzameš v roke kakšno knjigo iz oddelka naravoslovja za spremembo - poglej pod abiogeneza - ta se namreč ukvarja z nastankom / izvorom življenja.

drstane8
11.03.2009, 09:47
VERNIKU! Razlaga APOKALIPSE po Branhamu...

Vernik, zelo lepo si se poslovil. Čeprav čisto nič ne dam na take razlage, kot so BRANHAMOVE, ker z razlaganjem Pisma nimajo nič skupnega, Ti moram čestitati k temu, da Te stvari pritegnejo in da se zanimaš zanje. Trdno upam, da boš kdaj našel tudi kakšne druge razlage. Na voljo je kar precej znanstvenih semantičnih in eksegetskih, protestantskih in drugih resnih razlag..., ki obstajajo in so v različnih pogledih pritegujoče - bredvsem pa ne tako šablonsko-heretične in fantazijske kot je ta, BRANHAMOVSKA.
Vernih, veliko poglabljanja v Božjo BESEDO! "Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila", je dejal Učenik sam.
Opravičujem se tudi, če sem Te v čem prizadel, moram namreč priznati da nadvse nasprotujem sektam in sektam sekt... in zato Branhama nikakor ne morem ceniti in ga ne cenim; zame je le zmeden sektaš od neke sekte... To je tudi bil. Ko sem proučeval njegovo življenje, sem to jasno uvidel. In od tod toliko zmede, astrologije in vsega mogočega v njegovih spisih, ki so jih trezni in celo sektaši sami, tako učinkovito zavračali že za časa njegovega živlejnja.

Vernik, srečno.

legenda
11.03.2009, 15:44
Kdor koli piše in razlaga (posebno preroške knjige, ki se dotikajo zadnjega časa) se mora ujemati z Svetim Pismom. Veliko je teh "prerokov" "razlagalcev" v tem svetu toda če se ne ujema z Pismom potem ni pravi prerok temveč lažni, ki želi zavajati in uničiti.
Zame je izredno pomemben stavek, ki je opisan v Izaiji 8.20
tu je merilo za vsakega "razlagalca" in "preroka".Če se ne ujemajo datumi z pismom potem ni ok, mislim da zadnja Svetopisemska letnica je 1844 leta, Po tej letnici ni drugih letnic je pa povezano če se ne varam z končanjem 2300 večerov. (Dan.8,14)
toliko za sedaj.

Vernik
11.03.2009, 16:28
.....Če se ne ujemajo datumi z pismom potem ni ok, mislim da zadnja Svetopisemska letnica je 1844 leta, Po tej letnici ni drugih letnic je pa povezano če se ne varam z končanjem 2300 večerov. (Dan.8,14).....

Legenda, moral sem se oglasiti, ker me to, kar si zapisal glede te letnice 1844 zanima. Ali lahko razložiš malo podrobneje to letnico?

legenda
11.03.2009, 21:30
Moral bi se usesti ter kakšen teden, zopet se skoncetrirati na zgodovinska dejstva od letnic itn.. vse klapa do potankosti. Od Babilonskega padca >(Dan. 2 ko Danijel razlaga o svetovnih kraljestvih) pa do našega stanja (noge od gležnja dol ilovica+ železo) vsi datumi klapajo po Pismu od začetka do konca. Ker moram navajati letnice tu se malo zavleče toda če želiš resnično, moram dati kot je Pisana beseda, ker ne sme biti naikakršnih napak! Posebno opozorilo je zapisano na koncu Pisma Raz. 22.18-19. Nemorem mimo tega opozorila, ker ko razlagaš Božjop besedo je moraš podati tako kot je Gospod dal, če ne, veš konec.
Osebno to jemljem izredno resno, ker ni heca s tem. Sam veš da tistemu, ki je dana Beseda ima večjo odgovornost, mar ne?
Ni ravno lahek materijal, toda če želiš se spustim v to (kaže vse kraljestva, kdo je zver, kdo je severni kralj kdo južni kralj Dan. 11.35 do konca 12 poglavja, papstvo, ni vse kodirano in zapletno) ko 1x znaš brat ter ključnega pomena da zunš povezati staro in novo zavezo. O končni III svetovni vojni ter Prihod našega Zveličarja...
Pa ostali želite to? Da se objavi po Svetem Pismu in samo njemu?

legenda
11.03.2009, 21:43
Drugače Vernik, letnica 1844 (ki je zadnja napovedana letnica ko saštevaš dneve prerokovanj) to je leto ko je Jezus Kristus stopil v najsvetejše ter nas zastopa.
Toliko za sedaj usedem se oz. vzel si bom čas da pripravim vse.

Vernik
12.03.2009, 10:04
Drugače Vernik, letnica 1844 (ki je zadnja napovedana letnica ko saštevaš dneve prerokovanj) to je leto ko je Jezus Kristus stopil v najsvetejše ter nas zastopa.
Toliko za sedaj usedem se oz. vzel si bom čas da pripravim vse.

O.K. Mislim, da tudi druge zanima. Bomo počakali.

legenda
12.03.2009, 12:27
ok ni problema

legenda
13.03.2009, 07:42
Sem približno na polovici....
Kmalu pride Svetopisemska razlaga

legenda
17.03.2009, 12:58
Evo kar nekaj časa je trajalo za razlago, ki jo imam.TODA!
Žal nisem tako vešč v računalniku kot Vernik da rišem oz. ustvarim take grafe kakor on. Zato vas prosim da mi pomagate kako da to naložim tu iz Worda, kjer imam shranjeno.Mal je prevelik se mi zdi da ga "objavi".
Hvala
Ali Administratori mi lahko pomagate tak da vam osebno pošljem pa vi v kompletu date tu...

legenda
17.03.2009, 12:59
Ali če po zasebnem sporočilu mi pošljete svoj mail pa da vam pošljem osebno, tako mi bo lažje.

Vernik
26.04.2009, 16:57
Ker so pred nami prosti dnevi, sem se spet malce oglasil.
Malo sem prebrskal forum in sem videl, da ni prisotne prave ideje, česa naj se ljudje oprimejo. Vlada velika zmeda. Pred nami so velike spremembe, ljudje pa se šalijo na račun tega kot še nikoli. Veliko se danes govori o nekakšnem koncu sveta in podobno. To ljudje govorijo praktično na vsakem koraku. Ampak Sveto pismo nikjer ne govori o koncu sveta. govori namreč o novem začetku in o novi zemlji. Zato je Jezus dejal tistim, ki verjamejo: Luka 21,28: "Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje." Če bi bil pred nami konec, tega Jezus ne bi govoril.
Seveda velja nov začetek za tiste, ki verjamejo v Gospoda Jezusa Kristusa. Zato jaz pravim: BLIŽA SE NOV ZAČETEK SVETA. Seveda mora prej staro umreti in tega se velika večina boji.
Zato je Bog poslal svojega glasnika Branhama, da prebudi spečo Nevesto. O tem sem veliko pisal na tej strani. Počasi se ta proces zaključuje. Še malo in bo zaključen. Zato pohitite vsi tisti, ki morate vstopiti v Božji počitek. Hebrejcem 4,10 pravi: "Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih."

Na tej strani sem pisal o velikih razodetjih, ki jih je Bog oznanil preko svojega glasnika ( v skladu z Razodetjem 10,7: V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom." )

Še eno veliko znamenje je, ki kaže na ta poslednji čas. To je IZAKOVA POROKA. Napisal bom nekaj o tem, ker to ljudje enostavno morajo vedeti.

Vernik
26.04.2009, 17:12
Osnovni današnji problem je v tem, da težko najdemo ljudi, ki bi sploh verjeli v Kristusov "drugi prihod". Ali vanj dejansko še kdo zares verjame? Mislim predvsem v dobesedni prihod. Ali današnji kristjani verjamejo, da bo Kristus prišel drugič na ta svet? Ali imajo vsaj približno predstavo, kakšen bo videti ta prihod? Mogoče se kdo vpraša, ali se da to kje videti? Seveda se da. Naj vas razveselim in povem, da je Bog sam preko glasnika Branhama povedal, kako bo to potekalo. Najbolj presenetljivo je to, da smo vse to imeli že od začetka zapisano v Svetem pismu, pa tega nismo videli. Ali ste vi vedeli to?

Mi bi lahko izvedeli, kako bo to potekalo. Samo en pogoj je. Verjeti moramo v besede Svetega pisma in hkrati vedeti, kje to piše. Zanimivo je, da se bo z drugim Kristusovim prihodom zgodilo popolnoma isto kot z njegovim prvim. Ali veste, da je o načinu njegovega prvega prihoda vse natanko pisalo v Svetem pismu Stare zaveze, pa so ga kljub temu skoraj vsi spregledali? Vsi pismouki in farizeji so ga zgrešili. Prepoznali so ga samo mali in družbeno obrobni ljudje kot recimo Samarijanka. Tudi farizej Pavel bi ga zgrešil, če Bog sam ne bi nadnaravno posredoval.
Žalostno dejstvo je, da bodo tudi danes mnogi zgrešili Kristusov drugi prihod. Kako je to mogoče, ko pa pravijo, da se bo takrat začela sodba, delitev pravičnih od krivičnih in podobne stvari. V čem je skrivnost? Ali bo Kristusov drugi prihod tajen? Morda. Sveto pismo ne pravi zaman o njem takole:
Razodetje 3, 3: »… Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi.«

Razodetje 16, 15: »Glej, pridem kakor tat. Blagor mu, ki je buden in hrani svoja oblačila, da ne bo hodil okrog nag in razkazoval svoje sramote.«

2. Petrovo 3, 10: »Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.«

1. Tesaloničanom 5, 2: »… saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči.«

Torej, zagotovo se bo zgodilo nekaj skrivnostnega in nekaj zelo nepredvidljivega. Prišel bo kot tat. Jezus nam ni zaman govoril, naj bomo pozorni na te poslednje dni.

legenda
26.04.2009, 17:21
Še nekaj bi dodal Vernik.
Sveto Pismo pravi da se moram spremeniti ter dočakati Kristusa čist.[/I]
Spokoriti se izpolnjevati zapovedi....
Izaija 8.20 nasvet vsem prerokom... če ni po Gospodovi volji.... ve se konec

Vernik
26.04.2009, 17:43
Izaija 8.20 nasvet vsem prerokom... če ni po Gospodovi volji.... ve se konec

Tako je Legenda. Prerok mora biti potrjem od Boga. Odsevati mora njegov značaj in o njem mora v SP pisati. Branham je izpolnil vse te zahteve. On je bil drugi glasnik Kristusovega drugega prihoda, tako kot je Janez Krstnik bil prvi glasnik Kristusovega prvega prihoda. In Bog sam je to potrdil javno pred milijoni prič z velikimi znamenji.

1. Janezovo 1,7 pravi: "Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha."

Zato je potrebno da HODIMO v luči in ne STOJIMO, ker bo LUČ šla naprej. Luč pa nosijo preroki, ker je to Božji način delovanja.
Zato je IZAKOVA POROKA lep primer glasnika, ki nosi luč.

Vernik
26.04.2009, 17:48
Rad bi vam predstavil odlomek iz Svetega pisma Stare zaveze, ki pripoveduje o tem, kako je Abraham svojemu sinu Izaku izbral nevesto. Morda je na prvi pogled zgodba popolnoma običajna in jo celo marsikdo pozna. Da bi spoznali in videli vso simboliko zgodbe, ki se nanaša ravno na čas, v katerem živimo, morate ta odlomek prebrati sami v celoti.
To je odlomek iz 1. Mojzesove knjige, 24. poglavje

Za trenutek se zamislite. Ta dogodek, se je zgodil približno 1850 let pred Kristusom. K temu dodajmo še 2009 let po Kristusu. Tako dobimo časovno oddaljenost te zgodbe, približno 3860 let, kar je človeško gledano zelo veliko. Kako lahko torej tako daljni dogodek vpliva na današnji čas? V čem je skrivnost te simbolike? Kaj se je v naših letih zgodilo, da bi te dogodke lahko povezali z Abrahamovo zgodbo?

Vernik
26.04.2009, 19:03
Preden bi se lotil te zgodbe iz 1. Mojzesove knjige, 24. poglavje, bi rad podal še nekaj osnov o Abrahamu za lažjo vključitev v zgodbo.
Kot vemo, je bila očaku Abrahamu in njegovi ženi Sari dana obljuba o velikem potomstvu. Ta obljuba se je začelo uresničevati po njegovem, od Boga obljubljenemu, sinu Izaku. Ta sin je prišel v njegovi pozni starosti. Prav zaradi tega je imel Abraham na pobudo žene Sare še drugega sina z njegovo deklo in ga je imenoval Izmael. On ni bil del Božje obljube, temveč je bil spočet s človeškim načrtovanjem. To je Bog dal Abrahamu jasno vedeti. Sin dekle ne bo dedič po Abrahamu. Ker pa je bil Izak od Boga obljubljeni sin, je moral imeti tudi posebno nevesto, ki je morala biti iz Abrahamovega rodu. In to je bila Rebeka. Njima sta se pozneje rodila sinova Jakob in Ezav in kot vemo, se je iz Jakoba razvil velik Izraelov narod.
Kkratek Abrahamov rodovnik:
Abraham in Nahor sta bila brata, vendar sta živela približno 780 km narazen, ker je Bog Abrahama že v mladosti poklical in je zato odšel iz domačega kraja. Abrahamov brat Nahor je imel sina Betuela, Betuel pa hčerko Rebeko in sina Labana. Ti otroci se seveda med sabo niso nikoli videli.

Rodovna shema je taka:

1779

Vernik
26.04.2009, 19:13
Res vam priporočam, da preberete odlomek iz 1. Mojzesove knjige, 24. poglavje

Odlomek natanko opisuje, kako je Izak dobil nevesto. Če v njej zamenjamo imena in opise dogodkov povežemo, dobimo sliko današnjega časa. TO JE ZELO POMEMBNO!
Da bi lahko to zgodbo povezali z današnjim časom, so se očitno morali zgoditi tisti dogodki, ki sem jih opisal na začetku TEGA FORUMA. Ti dogodki kažejo na isti potek, kot se je to zgodilo v zgodbi iz Abrahamovega življenja. To je Božji način delovanja. Bog na primerih Stare zaveze zmeraj kaže, kaj se mora zgoditi v prihodnosti na duhovnem nivoju.

Že na prvi pogled je razvidno, da je Abrahamov sin Izak iz Stare zaveze slika ali prispodoba Jezusa Kristusa v današnjem času. Ravno tako, kot je oče Abraham priskrbel Izaku nevesto, je Bog priskrbel Jezusu Kristusu njegovo Nevesto. Abraham je pri tem uporabil svojega hlapca Eliezerja in tudi v današnjem času je Bog uporabil za to nalogo svojega služabnika z imenom Branham. Kristusova Nevesta mora iziti iz cerkve, kar pomeni popolnoma isto, kot je Rebeka izšla iz svoje družine. Cerkev torej pomeni tisto okolje, kjer Nevesta živi do služabnikovega poziva za izhod.

Stara zaveza nam torej to lepo kaže. Tu je med drugim pomembno poznavanja principa IZHODA. Bog namreč uporablja ta princip za Nevesto. Na primeru izhoda Izraelcev iz Egiptovske sužnosti se lahko naučimo teh temeljnih principov. Osnova rešitve človeka je v izhodu. Bog kliče človeka »IZ«, da bi ga popeljal »V«.
Izraelci so bili poklicani »IZ« sužnosti, da bi prišli »V« obljubljeno deželo. Ampak na poti iz Egipta so nehali verovati v Boga, želeli so se vrniti nazaj, tako da sta od 2 milijonov ljudi prišla v obljubljeno deželo samo 2 človeka – Jozuet in Kaleb. (V 4. Mz 14, 6-7 beremo: »Nunov sin Józue pa in Jefunéjev sin Kaléb, ki sta bila med tistimi, ki so ogledali deželo, sta pretrgala svoja oblačila in rekla vsej skupnosti Izraelovih sinov: »Dežela, ki smo jo prehodili, da bi jo ogledali, je izredno lepa dežela …«)

Vernik
26.04.2009, 19:17
Da nadaljujem iz 1. Mz, 24:

Vsa ostala generacija Izraelcev je zaradi nevere popadala v puščavi. V 40-tih letih je morala v puščavi zrasti nova generacija ljudi. In prav tako je Nevesta Jezusa Kristusa poklicana iz cerkve, kar pomeni iz sistema religij. Veliko ljudi se zaradi nevere ne bo odločilo iti za glasnikovim pozivom. Hoteli se bodo vrniti nazaj v objem religij. Iz zgodovine vemo, da je bila prva cerkev takoj po Jezusovem vnebohodu poklicana ven »IZ«. Vendar je pozneje padla, sprejela učenje tega sveta, skupaj s političnimi sistemi, in zato mora v svetnem »puščavskem« okolju umreti. Iz te cerkve pa mora iziti mala množica, ki se imenuje Nevesta in samo ona bo šla v »Obljubljeno deželo«. Zato bo Nevesta maloštevilna. Ravno na to je mislil Jezus, ko je dejal v Mateju 22, 14: »Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«

Veliko ljudi bo slišalo poziv, a malo se jih bo odločilo zanj.

Poglejte shemo teh dveh izhodov. V osnovi sta si popolnoma enaki:

1780

Vernik
26.04.2009, 20:05
Poglejte si Abrahamovo zgodbo še naprej.

Kot sem že napisal je bilo Abrahamovemu hlapcu me Eliezer. To vidimo iz predhodnega odlomka v 1. Mojzesovi 15,2-3, kjer piše: »Abram pa je rekel: »Gospod BOG, kaj mi boš vendar dal, ko pa ostajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliézer?« In Abram je rekel: »Glej, nisi mi naklonil potomstva, zato, glej, bo moj dedič hlapec moje hiše.«

Ime služabnika, ki je moral v današnjem času pozvati in popeljati Nevesto Jezusu Kristusu nasproti, je bil William Marrion Branham.
Abrahamov služabnik Eliezer je moral preko puščave prepotovati veliko razdaljo v mesto Haran, kjer je živelo Abrahamovo sorodstvo. Ta pot je bila dolga približno 500 milj, kar je okrog 780 km. To je za puščavsko pot s kamelami velika razdalja. Vanjo se je moralo vložiti veliko napora, truda in vztrajnosti. To kaže na to, da je Bog tudi za zbiranje Kristusove Neveste v današnjem času vložil ogromno napora in truda. Silovita služba Williama Marriona Branhama, z neposrednim vodstvom Božjega angela, ki je bil prisoten na vsaki službi, je bila v vsej zgodovini edinstvena in neponovljiva. Bog se je res dobro potrudil. Ste vedeli to?
Poglejte, kakšna so bila pooblastila Abrahamovega hlapca Eliezerja. Zelo velika, saj smo prebrali v začetku: » … Abraham je rekel najstarejšemu služabniku svoje hiše, ki je upravljal vse njegovo imetje …«
On je torej upravljal z vsem Abrahamovim imetjem, ki ni bilo majhno, in ko je šel na pot iskat nevesto, je vzel s seboj velike DAROVE.

Ravno tako je glasnik te naše dobe, Branham, imel polno pooblastilo za vsakovrstno ozdravljanje, odkrivanje skrivnosti človeških src in za odkrivanje Božje Besede v tem času. Spremljali pa so ga Božji DAROVI. To je bil Sveti Duh, ki se je v začetku 20. stoletja razlil čez vse človeštvo. Iz tega se je razvilo binkoštno gibanje po vsem svetu.

Vernik
26.04.2009, 20:14
Povezujem zgodbo iz 1. Mz 24 z današnjim dnem. Verjemite, na koncu starega smo in na začetku novega sveta. Če tega poglavja ne boste prebrali, vam bo vse spolzelo iz rok.

Poglejte, kako jasno je to: kaj se je dejansko zgodilo po letu 1906, ko se je pričela zadnja laodicejska doba. Vse krščanske cerkve so si zelo močno začele prizadevati, da bi dobile Svetega Duha v taki obliki, kot se je tega leta začel izlivati čez vse ljudi. Nikoli v zgodovini cerkva še ni obstajala tako močna želja po svetem Duhu. Naj jih naštejem samo nekaj: Babtistična cerkev, prezbiterijanska, luteranska, Kristusova cerkev, adventisti in celo katoličani. V katoliški cerkvi se je recimo razvilo gibanje »Prenova v Duhu«. Februarja leta 1967 se je zgodil tako imenovani Duhovni vikend v Duquesnu v Pittsburghu. Katoliški študentje so pod vodstvom binkoštnikov molili k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami doživeli. Iz tega se je spontano razvilo močno duhovno gibanje z manifestacijami Svetega Duha, ki pa so ga počasi spet prekrili s klasičnimi pobožnostmi, čaščenjem »najsvetejšega zakramenta«.

Ljudje, ki so bili najbolj deležni darov in čudežev Svetega Duha, so ustanovili svojo Binkoštno cerkev, in tako postali »nespametne device«, saj so zamenjali vodstvo Duha s svojo veroizpovedjo, doktrinami in cerkvenimi pravili.
Kot se lepo to vidi iz poglavja 1.Mz,24, ki ga obravnavam, je angel Gospodov hodil pred Eliezerjem, da je pripravil Rebeko, in prav tako je angel Gospodov hodil pred Branhamom, da pripravi Kristusovo Nevesto. Leta 1950 je bila napravljena edinstvena fotografija tega angela na enem izmed Branhamovih srečanj, ki je obkrožila svet. to sliko sem prikazal na tem forumu. Oba služabnika torej nista imela samo pooblastila, temveč Božje spremstvo in manifestacije.

Vernik
26.04.2009, 20:24
Silne manifestacije in delovanje.
Ta sila se lepo vidi iz tega, da se je Eliezer oprl na nadnaravni čut, na Božjega Duha, in ga je prosil, da bi lahko prepoznal nevesto. On ni vedel, da bo to Rebeka. Na kakšen način jo bo prepoznal? Sam je Bogu povedal, kaj pričakuje, da bo prihodnja nevesta naredila. Torej, nevesta je bila razkrita z njeno reakcijo. Ona naj ne bi napojila samo žejnega popotnika, kot je bilo to običajno, temveč tudi njegovih 10 kamel. In kot smo prebrali, se je tako tudi zgodilo. Rebeka je dejala: »Tudi tvojim kamelam grem zajemat vodo, dokler se ne napijejo … «

Napojiti 10 kamel v puščavi ni malo delo. Ena kamela popije do 100 litrov vode in ročno napajanje z galonami je za vse kamele trajalo približno 5 ur. Tu je skrivnost Rebekinega načela. Sama se je ponudila, da stori to delo. To je isto načelo kot je učil Jezus Kristus v svojih besedah iz Mateja 5, 41: » …In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve.«
Rebeka se je odzvala bliskovito in brez premišljevanja. Tako je delala ves čas. Ko je urno napojila kamele, je po pogovoru z Eliezerjem tekla vse povedat svojim staršem. Ni šla s počasnim korakom, ampak je tekla.

In prav tako je danes z Nevesto. Vsak član Neveste se mora sam odzvati na povabilo Svetega Duha. Če je posameznik član Neveste, se običajno odzove v zelo kratkem času. In ko sprejme sporočilo služabnika, takoj pohiti to povedat svoji cerkvi, torej k svoji družini, ki je njen duhovni dom. Popolnoma ista reakcija.
Kaj pomeni Eliezerjevo darilo Rebeki? Z zapestnicami je Eliezer označil Rebekino delo. Ona je z izvedenim delom pokazala svoj pravi značaj. In tako se tudi značaj Neveste pokaže po tem, kar dela, in ne po tem, kar ona razmišlja. Zato so bile njene roke okrašene z darovi. Uhan pa simbolično pomeni, da je Rebeka slišala poziv angela, in prav tako to velja za Nevesto, ki sliši poziv Svetega Duha. Danes, v najbolj hrupni dobi v vsej zgodovini, zelo težko slišimo nežni glas Svetega Duha in to predstavlja za nas veliko nevarnost. Hrup sveta je marsikoga enostavno preglasil.

Torej, ko je Rebeka pritekla domov in vse povedala, je bil njen brat Laban zelo navdušen. Slišal je njeno pričevanje in videl darove na njenih rokah. Ampak njegove oči so bile prilepljene predvsem na darove. Navdušen je tekel k Abrahamovemu služabniku ter ga povabil domov, v njihovo hišo. Laban je takoj spoznal, da je vse to od GOSPODA, saj je dejal: » … Pridi, blagoslovljen od GOSPODA! Kaj bi stal zunaj! Pospravil sem hišo in naredil prostor za kamele.«

Bodite pozorni na to, da je on pospravil hišo in pripravil prostor za kamele. Njemu so bile najpomembnejše kamele.
Kaj sploh pomenijo kamele?
Vsaka žival v Svetem pismu predstavlja SILO. Kamela ima posebno lastnost, ki je nima nobena druga žival. Ona lahko akumulira vodo. Voda pa je pomenila za tiste puščavske razmere življenje in tudi začetek novega življenja vernika, ki se krsti v vodi. Življenje pa je Sveti Duh. Kamela predstavlja torej SILO Svetega Duha. Rebekin brat je torej napravil prostor za silo Svetega Duha. In to je storila tudi družina Neveste v prejšnjem stoletju. Ko so v začetku 20. stoletja prišli darovi Svetega Duha, so jih protestantske cerkve, predvsem binkoštniki, z veseljem sprejeli. To je bila mogočna sila Svetega Duha. Rodilo se je velikansko gibanje brez primere v zgodovini. Bilo je ogromno čudežev in velikih verskih prebujenj po celem svetu.

To pa je najpomembnejše:
Samo Nevesta se je odzvala glasniku Branhamu, da jo pripravi za srečanje z Jezusom Kristusom, tako kot je Eliezer pripravil Rebeko za srečanje z Izakom.
Zato nikoli ne pozabite tega dejstva: Nevesta je pozvana ven iz cerkve. Nevesta ni cerkev. Nevesto sestavljajo posamezni verniki ne glede na versko preteklost in cerkev, v kateri so bili pred klicem. To je skrivnost Neveste, ki je bila skrita skozi vso krščansko zgodovino in je bila razkrita s pečati iz Razodetja.

Vernik
26.04.2009, 20:31
Poglejte še eno reakcijo pri Rebekini družini.

Ko je služabnik Eliezer zahteval od družine odgovor oziroma privoljenje, so mu odgovorili tako: » … Labán in Betuél sta odgovorila: »Od GOSPODA je prišla ta stvar, ne moreva ti reči o tem ne dobro ne slabo.«
Družina je sicer vedela, da je vse to od Gospoda, vendar se niso hoteli opredeliti. Prepustili so Rebeki, da se je sama odločila. Oni so bili namreč preračunljivi.

Tudi cerkve današnjega časa se ne morejo opredeliti za Nevesto. Sicer so sprejele vse čudeže, ki so se zgodili v Branhamovi službi, sprejeli so vse darove in manifestacije, ko pa se je bilo treba odločiti za Besedo, pa so se umaknile.
Kje vse v Svetem pismu še vidimo natanko isto reakcijo?

V Mateju 21, 23-27: »Prišel je v tempelj, in medtem ko je učil, so stopili k njemu véliki duhovniki in starešine ljudstva ter rekli: »S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast?« Jezus je odgovoril in jim rekel: »Tudi jaz vas bom vprašal neko stvar. Če mi to poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam.
Od kod je bil Janezov krst? Iz nebes ali od ljudi?« Ti pa so premišljevali sami pri sebi in govorili: »Če rečemo: ›Iz nebes,‹ nam bo rekel: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Če pa rečemo: ›Od ljudi,‹ se bojimo množice, kajti Janeza imajo vsi za preroka.« Zato so odgovorili Jezusu: »Ne vemo.« In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

Ker je bil Janez Krstnik predhodnik Jezusovega prvega prihoda in William Branham glasnik Jezusovega drugega prihoda, se je enaka reakcija pokazala pri njem. Cerkve so sprejele čudeže in vsa znamenja, ko pa so jih vprašali o tem, ali je Branham bil resnično poslan od Boga, so dejali: »O tem pa ne moremo reči ne dobro in ne slabo.«
To je Svetopisemska reakcija vseh cerkva, ki so bile deležne Božjih darov. Če bi cerkve sprejele Branhama, potem bi jim ljudje očitali: »Zakaj potem ne sledite po njegovi poti?« Če pa bi cerkve dejale, da to ni od Boga, bi bile v nemilosti s strani milijonske množice vernikov, ki so bili ozdravljeni na Branhamovih službah.
Ko danes verniki slišijo o preroškem delu Branhama, so od začetka navdušeni. Pravijo: »Kako, da tega nisem slišal že prej?«
Ko pa ugotovijo, da v njihovih cerkvah o tem sploh ne govorijo in voditelji celo prepovejo govoriti o Branhamu, potem se v strahu in negotovosti umaknejo. Natanko takšna je bila reakcija Rebekine družine. Laban in Betuel sta bila v družini in morala bi se opredeliti, vendar se enostavno nista mogla izjasniti glede namena obiska služabnika Eliezerja. Rebeka se je morala odločiti sama in tudi Nevesta se danes mora odločiti sama, ne glede na to, v kakšnem verskem okolju je bila vzgojena.
Tu gre tudi za princip semena, ki ga Jezus veliko krat omenja v Svetem pismu. Ko je seme posejano in nato prideta nanj voda in svetloba, enostavno vzklije. Ne glede na vrsto zemlje, v kateri je bilo.

Vernik
26.04.2009, 20:48
Da še zaključim s tem slavnim poglavjem iz 1.Mz,24.

Če je kdo prebral ta odlomek, ve o čem govori. To je za vas bolj pomembno, kot najboljša zemeljska služba v teh kriznih časih. Ta odlomek vam kaže, kaj se prav za prav v tem trenutku okrog nas dogaja.

Videli ste, da sta Laban in Betuel sprejela darove in ob slovesu celo prerokovala nad Rebeko z besedami: »O sestra naša,namnôži se v tisoče milijonov! Tvoj zarod naj zavzame vrata svojih sovražnikov!«
Tisoč milijonov je ena milijarda. Ona se bo torej namnožila v milijarde ljudi. To pa je prerokba za poganske narode, ki danes štejejo na milijarde ljudi, iz katerih se bo oddvojila prava Kristusova Nevesta. Pred 3860 leti je bilo torej prerokovano o tebi bralec in o meni, ki to pišem. Midva sva vključena in povabljena, da se odzoveva.
Obstajajo torej vrata, proti katerim se moramo mi vsi odpraviti.

Za konec si poglejte značilne lastnosti, ki jih je imela Rebeka. Enake lastnosti mora imeti tudi Kristusova Nevesta.

Prvič: Rebeka je bila devica. Prav tako tudi Nevesta ne sme sprejeti drugega učenja kot samo Božjo Besedo. Beseda je edino seme, ki daje življenje in če bi Nevesta sprejela razne doktrine, dogme ali kakšne veroizpovedi, bi s tem sprejela drugačno seme in ne bi bila več devica. Pavel piše o tem v 2. Korinčanom 11, 2: »Do vas namreč čutim Božjo ljubosumnost, ker sem vas kot čisto devico zaročil z enim možem, Kristusom, da bi vas postavil predenj.«

Drugič: Rebeka je bila v sorodu z Izakom. Nevesta mora biti v Božjem sorodstvu. Nevesta Jezusa Kristusa mora priti skozi njegovo kri, da postane del njegovega sorodstva. Zato je ta krvna povezava zelo pomembna in razumemo pogoj, da je bila Rebeka iz Abrahamovega rodu. Če hočemo biti del Neveste, moramo biti v krvni povezavi z Jezusom. Če sprejmemo Besedo, ki je druga oblika Jezusa Kristusa, smo v krvni povezavi z njim in v Efežanih 3, 15-16 piše o tem: » ... po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.« Mi smo torej v Božji družini oziroma v rodbini. Pravi OČETOVSTVO. Bog nič ne dela slučajno. Vsaka zahteva ima svoj namen.

Tretjič: Rebeka je bila testirana ob vodi. Tudi Nevesta Jezusa Kristusa bo v tem zadnjem času testirana ob vodi skozi pravilni vodni krst v ime Jezusa Kristusa.
Rebeka je bila poklicana k vodi, prav tako Nevesta Jezusa Kristusa. Tu pri VODI se izvaja Božji test. Vedite, da mora vsak človek biti testiran pri vodi. To je Božji princip, ki se odvija skozi vso Sveto pismo. Kaj to pomeni? Mojzes je bil testiran pri vodi s prehodom preko Rdečega morja in pozneje pri Skali v puščavi. Njegov naslednik Jozuet je bil testiran pri prečkanju reke Jordan na poti v Jeriho. Elija je bil testiran z vodo, ko je presekal reko in bil nato vzet. Prav tako njegov naslednik Elizej. Janez Krstnik je testiral ljudi z vodnim krstom in tudi sam je bil testiran, ko je moral krstiti Jezusa Kristusa. Samarijanka je bila testirana pri vodi, ko je prepoznala Jezusa Kristusa kot Mesijo. Isti princip delovanja se ponavlja znova in znova. In tudi današnja Nevesta je testirana s pravilnim vodnim krstom, ki je opisan v Apostolskih delih 2, 38, kjer Peter govori: »Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.«

Danes mora biti Nevesta krščena v IME Jezusa Kristusa. Edini cilj satana je držati ljudi stran od vodne preizkušnje, ker on nasprotuje Božji Nevesti.

Torej? Ali ni Božja Beseda silovita in ostrejša od dvoreznega meča?

drstane8
28.04.2009, 10:57
Branhamovske razlage o KRSTU so seveda napačne. To so pokazali že njegovi sodobniki, ki so ga, kot HERETIKA, IZLOČILI IZ SVOJE SKUPNOSTI. Krščanske Cerkve (protestanti...), ki svojega nauka ne utemeljujejo na magiji (kot je to delal W. Branham) in drugih izmišljotinah, krščujejo vsi po VRSTI
V IME OČETA in Sina in Svetega Duha, torej po t. im trinitarični biblijski formuli.

Seveda heretik in fantast W. Branham ni bil edini, ki je želel spreminjati krstno formulo v dolgi 2000 letni zgodovini krščanstva. Zato tudi ni EDINI med prevaranti, sektaši in heretiki.

Pozdrav!

Vernik
28.04.2009, 20:02
Branhamovske razlage o KRSTU so seveda napačne. ......., krščujejo vsi po VRSTI V IME OČETA in Sina in Svetega Duha, torej po t. im trinitarični biblijski formuli.

Zato pa se imenuje to test ob vodi. To se na primeru Rebeke lepo vidi. Tudi druge žene so prihajale zajemat k vodi, a samo Rebeka je storila nekaj več. Samo ona je napojila kamele. Upam da ste prebrali odlomek iz 1.Mz 24.
Druge žene pomenijo razne cerkve današnjega časa. Vse cerkve krstijo z vodo tako ali drugače. To vsi poznamo in se s tem strinjamo. Ampak samo NEVESTA Jezusa Kristusa se krsti tako, kot to predpisuje BESEDA. V tem je razlika. Rebeka je tip Neveste. Po reakciji Rebeke se prepozna tudi Nevesta. Seveda se bo vsak postavil na svojo stran. Na eni strani je Sveto pismo - BESEDA, na drugi strani pa je človeško tolmačenje Besede, torej cerkveno učenje. Vsak se bo postavil tja, kamor spada. Zato pravi Jezus, da se mora ljulka in pšenica pustiti do zrelosti. Sedaj je čas zrelosti.
Nevesta odhaja svojemu ženinu nasproti, medtem ko zemeljske cerkve otanejo tam, kjer so. V svojem učenju. Rebekini sorodniki so ostali na svojem prvotnem domu. Oni niso imeli kaj iskati na poti k Izaku.

Zato razumem bistvo učenja trinitarične formule. Tu se seveda ne da nič narediti in nesmiselno bi bilo to formulo spreminjati. Poziv velja samo Rebeki - NEVESTI.

drstane8
29.04.2009, 09:49
(Branhamovske) Razlage - vse po vrsti, tudi te, o tako zvani nevesti, so tipično SEKTAŠKE. Kot sem že povedal, so ga njegovi sodobniki IZLOČILI iz svojih skupnosti in mu prepovedali pridigati. Seveda se krivoverja ne da ustaviti na tak način, in prav zato, dragi VERNIK, tudi ti sodiš med sektaše. To dokazuješ s tem, da navajaš Branhama kot edinega učitelja resnice. Seveda, to ne spremeni dejstva, da je bil izločen že v svoji dobi. Ponavljati te herezije sredi Slovenije, danes, po tolikih letih, je ENAK ZLOČIN ZAVAJANJA kot tedaj. In zato, dragi Vernik, imaš tudi ti tako težak greh nad seboj. Greh zavajanja, potvarjanja, odpadništva-apostazije in zlorabljanja Božje besede.
VERJEMI, da se ne le tedanji pastorji, ki so W. Branhama poznali, ampak tudi drugi protestantski teologi ne strinjajo s tem, kar je bil govoril in pisal. Njegove razlage so nebulozne in za lase privlečene; niso razlage, ampak nebulozno pleteničenje nekega zblojenega in magijo obnorelega odpadnika in sektaša. Kaj drugega W. Branham namreč ni bil.

In ti širiš in zavajaš tiste, "ki ne znajo ločiti levice od desnice"!
Se zavedaš svojega početja?
Verjetno ne.


NAsproti z vso protestantsko teologijo in razlaganjem Biblije, sugeriraš te pamflete in zablode! PA kje imaš osnovno človeško pamet? Branham je bil torej že takrat razglašen za magika, sektaša, odpadnika. Zakaj bi danes v tujem okolju ponavljali njegove ZABLODE? Ti želiš te zablode še naprej širiti? Ti podpiraš odpadništvo in sektaštvo? Očitno, več kot očitno, saj si na njegovi strani! Saj izključno njega kar naprej navajaš...

Vernik
29.04.2009, 15:08
.....Kot sem že povedal, so ga njegovi sodobniki IZLOČILI iz svojih skupnosti in mu prepovedali pridigati. ...... Ponavljati te herezije sredi Slovenije, danes, po tolikih letih, je ENAK ZLOČIN ZAVAJANJA kot tedaj. In zato, dragi Vernik, imaš tudi ti tako težak greh nad seboj. Greh zavajanja, potvarjanja, odpadništva-apostazije in zlorabljanja Božje besede.....

Zakaj bi danes v tujem okolju ponavljali njegove ZABLODE? Ti želiš te zablode še naprej širiti? Ti podpiraš odpadništvo in sektaštvo? ...

Na žalost mnogih je konec z nadvlado denominacijskih cerkva. Bog je vzel to oblast cerkvi. Verska svoboda je sedaj zacvetela v polni meri. Ni več srednjeveškega sežiganja drugače mislečih vernikov na grmadi, čeprav bi nekateri radevolje to spet uvedli. Grožnje več ne zaležejo. Včasih je Božjo Besedo duhovščina zaklepala in jo razlagala po svoje. Ampak konec je s ČLOVEŠKO RAZLAGO BESEDE.

Ljudje, zato vam pravim, ne bojte se več. Bog vas vabi k sebi. Ne verjemite, kar govori človek, ampak to, kar govori BOG. On sam razlaga svojo Besedo, ker je sam svoj avtor in samo ON ima pravico tolmačiti, kar je v Svetem pismu sam dal zapisati. Nihče drug nima te pravice. Pa kakšni teologi, prosim te lepo Drstane8. Teologi nimajo pojma o Besedi. Niti jaz je ne poznam, zato pa pišem samo to, kar je Bog razodel preko Branhama.

Kot so že vsi opazili, se mojega pisanja z BESEDO ne da izpodbijati. Ne da se, ker se izpodbijati ne more. Bog sam sebe ne bo postavil na laž. Vse kar sem napisal, sem podkrepil s citati Svetega pisma in se skladajo. To je kot komponiranje čudovite pesmi. Aleluja. Kako čudovito se Bog odkriva. Prava radost je vsak dan odkriti nekaj novega. Tega človeška razlaga ne more dati. Niti Branham ne bi mogel tega dati. Ampak Bog je bil v ozadju, Veliki ognjeni Steber, ki je bil v zgodovini prisoten pri vsakem razodetju se je te zadnje dni ponovno dal spoznati. Aleluja.

Lepo se vidi, niti enega citata ni, ki bi bil v nasprotju s tem, kar sem do sedaj napisal. Vem, da to satana najbolj jezi. Jezi ga to, da je razkrinkan. Razkrinkani so pa tudi vsi, ki so skozi zgodovino z napačno razlago Svetega pisma zavajali ljudi. Tik pred koncem tega stvarstva je prišel TRENUTEK RESNICE. Jaz jo pač posredujem vam, dragi bralci. Nekdo jo bo sprejel, drugi ne. Kdo jo bo sprejel, ve samo Bog.
Test ob vodi ostaja. To je svetopisemsko in je seveda v nasprotju s teološkimi razlagami, ker človeško mišljenje ni enako Božjemu mišljenju. In kot sem že napisal, pomeni IZRAZ iz Mateja 28,19: »Oče , Sin in Sveti duh« v potankosti IME: »GOSPOD JEZUS KRISTUS«. Oče=GOSPOD, Sin=JEZUS, Sveti Duh=KRISTUS. To je formula iz Apd 2,38. Kako se lepo sklada. Aleluja.
In kako lepo se to sklada z Rimljanom 10,13:« In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.«
Klicati Gospodovo ime pa pomeni uporabit njegovo ime. Uporabimo ga pri krstu. S tem imenom se na novo rodimo. Aleluja. Proti temu satan nima orožja. Kako čudovita je Božja Beseda. O da bi to videli vsi ljudje, bi bili vsi rešeni.

Bog sovraži denominacije, zapomnite si to. Denominacije pačijo, sprevračajo in spreminjajo Božjo Besedo. Njim veljajo besede iz Razodetja 22,18-19: »….če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.«

Vernik
30.04.2009, 20:34
....... in drugih izmišljotinah, krščujejo vsi po VRSTI
V IME OČETA in Sina in Svetega Duha, torej po t. im trinitarični biblijski formuli.....

Tu je zelo pomembno spoznanje, KDO je Oče, Sin in Sveti Duh. Judje vedo in vsak iskren raziskovalec SP tudi, da je Bog samo eden in da so Sveti duh, Jezus Kristus samo manifestacija enega Boga samega. Torej Bog se je skozi zgodovino pojavljal v različnih službah.

Najprej je bil kot Oče. To je podoba starozaveznega Boga z imenom GOSPOD. Njegovo ime s kraticami JHVH je velika skrivnost. To ni samo »Jahve«, ker se je njegovo ime spreminjalo in dopolnjevalo z vsako Izraelsko zmago. To je bil znak zaveze. Zato je tudi Abram dobil v svoje ime Božjo črko – kot znamenje zaveze in zmage. Zato so ga Izraelci imenovali kar GOSPOD.
Torej: Oče = GOSPOD

Potem se ta Bog manifestira v drugačni službi. V službi Sina. Človek Jezus Kristus je bil v času zemeljskega delovanja SIN ČLOVEKOV, kar je preroška služba. To bo priznal vsak iskren raziskovalec SP. Jezus je sebe imenoval samo s tem imenom. On je bil v službi Sina, kar je Jezus. Ko je bilo polnost božanstva v njem, je bil Bog z nami. Torej natanko določena služba, ali manifestacija Boga na zemlji.
Zato je: Sin = Jezus

V času od njegovega vnebohoda pa do drugega prihoda pa je v službi ali podobi Svetega Duha. Zato v Janezu govori, da bo prišel spet kot Tolažnik. Torej Isti Jezus bo prišel in se naselil v človeška srca. Prišel bo v novi službi. Kristus pomeni maziljenje, biti maziljen. Sveti Duh je maziljenje. Maziljenje se je odvijalo z OLJEM. Z oljem so bili veliki duhovniki politi, tako da je oje teklo od glave navzdol po celem telesu. Simbol OLJA pa v Svetem pismu pomeni Svetega Duha. Mi smo maziljeni s Svetim Duhom, politi smo z njim, smo zapečateni z njim.
Zato je: Sveti Duh = Kristus

Kako čudovito je to spoznanje. Aleluja. Hvala ti Bog, da nam odpiraš oči. Sedaj vemo, da je Oče, Sin, Sveti Duh natanko to, kar si nam hotel že ves čas povedati: To pomeni GOSPOD JEZUS KRISTUS. To si ti, Bog, amen.

Zato kličite samo to ime.

drstane8
01.05.2009, 11:27
Za noben strah ne gre!
Gre za razlage, o katerih govorim in ki jih ti seveda navajaš po Branhamu, odpadniku in zblojencu.

Samo RESNICA osvobaja, dragi vernik. In k tej spada tudi prava razlaga, ki je v skladu s tem, "kar govori Duh Cerkvam".

Pa srečno (ne po W. Branhamu).

drstane8
01.05.2009, 11:29
Tudi v tej razlagi Očesa, Sina in Duha NI PRAV NIČ PRAV in prav nič RES. Seveda, če slediš zblojenemu, tudi sam padeš v to zblojo, ki ne zasluži niti črk, s katerimi jo "razlagaš".
Na žalost.

Vernik
01.05.2009, 19:01
Samo RESNICA osvobaja, dragi vernik. In k tej spada tudi prava razlaga, ki je v skladu s tem, "kar govori Duh Cerkvam".

Ravno o tem pišem ves čas. Vendar ta resnica ne prihaja od denominacijskih učenj temveč od Boga. Tudi prava razlaga je samo od Boga. Popolnoma se strinjam. Priporočam ti, da odvrzi vso znanje, ki si ga pridobil s človeškim učenjem in se prepusti Božjemu učenju. To te bo resnično osvobodilo. Verjemi mi. Jaz se nikoli nisem učil vsebine Svetega pisma in vseh teh razlag, ki jih dajejo teologi. Nič nimam proti njim, vsak se sicer trudi po svojih lastnih močeh. Ampak to je človeško učenje. Zato moramo biti toliko prisebni, da prepoznamo Boga, ki se v zadnjih letih razodeva. BOŽJO GOVORICO moramo ločiti od človeške govorice. Če tega ne znamo ločiti, potem je vse skupaj brez pomena in lahko gremo samo še na »kavo«.
Res smo v strahovito pomembnih časih. To nam Bog govori. On je prišel drugič, ampak ne na način, kot to razlagajo teologi. Prišel je po svojo NEVESTO. Poslednji Adam je prišel po poslednjo EVO.

Ali veš, kaj pomeni »kaj govori Duh cerkvam«? To ne pomeni da bi Duh govoril RKC ali kakšni protestantski cerkvi. Denominacije nikoli niso sprejele tega Duha. To je sporočilo posameznim glasnikom 7 cerkvenih dob. O tem sem tu veliko pisal. Prvi je bil PAVEL, zadnji je BRANHAM. Vse ostale pa sem tudi že naštel. Ta poziv je vedno prisoten na koncu pisma vsaki dobi. (simbolično vsaki azijski cerkvi, z določenimi lastnostmi). Azijskim pomeni, da je ta poziv namenjen poganom, torej nam in to preko posameznih glasnikov. Zadeva je preprosta in hkrati veličastna. Aleluja.

Poglej Razodetje 3,21-22:
»Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s svojim Očetom na njegov prestol. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.«

Zraven tega kar sem že opisal, se tu lepo vidi pozicija NEVESTE. To je zadnje, 7. pismo in Nevesta je pripravljena za vzetje. Kdo lahko sede zraven Boga na prestol? Ali sta lahko dva vladarja? Ne. Tega primera nikoli ni bilo. Na prestolu je lahko samo vladar in njegova žena. Žena pa je NEVESTA. Njej velja ta poziv. Aleluja.!! Aleluja!! Kar koli boš torej citiral iz Pisma, vedno boš nehote pričeval o NEVESTI in njeni poziciji. Ona je prisotna povsod v Pismu, samo videti jo moramo. Če smo del nje, jo bomo prepoznali.
To je tako, kot je Rebeka takoj prepoznala Izaka preko poslanega služabnika. Upam, da si prebral 1 Mz 24, o katerem sem tukaj pisal.

Prepustimo se vsi skupaj Bogu, naj nas ON vodi. Mene in tebe in vse ljudi. Amen.

Vernik
03.05.2009, 17:40
Branhamovske razlage o KRSTU so seveda napačne. To so pokazali že njegovi sodobniki, ki so ga, kot HERETIKA, IZLOČILI IZ SVOJE SKUPNOSTI.....

Seveda verjamem, da imaš ti, drstane8 lastno mnenje. To me ne moti in seveda nimam namena, da bi ti oporekal. Cenim to, da si goreč. Kot Pavel.
Ampak poglej apostola Pavla. Kako silovito se je upiral Božji Besedi. Vse je naredil, da bi jo potlačil, uničil. Amak nič ni mogel proti Njej. Tako tudi vsi vidijo, da proti BESEDi ni orožja. Komu veljajo besede iz Apd 26,14: "Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Težkó ti je, da se upiraš ostnu.‹
Samo ime treba spremeniti, pa se vidi, na kateri strani je kdo. Beseda bo neusmiljeno ločila, ker je ostrejša kot dvorezen meč...

Dejstvo je, da danes mora biti Nevesta krščena v IME Jezusa Kristusa. Edini cilj satana je držati ljudi stran od vodne preizkušnje, ker on nasprotuje Božji Nevesti.

Rebeka je test prestala brez premišljevanja in brez dvoma v svojem srcu. Enako je z Nevesto današnjega dne. Veliko ljudi bo rešenih, ker so sprejeli Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, vendar ne bodo vsi v Nevesti, ker ne prestanejo vsi vodnega testa. In Bog se v današnjem času osredotoča samo na Nevesto. Ona je njegov cilj. Bog išče njo.
Če natančno preberete ta odlomek 1 Mz 24, vidite, da je bilo pri vodnjaku veliko žena, ampak samo ena se je odzvala klicu. Simbol žene pa v Svetem pismu pomeni cerkev. Veliko cerkva je prisotnih v teh dneh v svetu, a le mala skupina posameznikov se odziva na povabilo Svetega Duha. Glasnik Branham je prinesel Božje razkritje pravega vodnega krsta in malo jih to sliši, kaj šele uresniči.

Test torej ni tako preprost. In ko se boste vi odločali in sprejemali kakršno koli odločitev, se morate pri tem vedno vprašati: »Ali s tem dejanjem slabim ali pa krepim vpliv Svetega Duha nase.« To naj bo naše načelo pri vsaki odločitvi.

Drstane8, ne upiraj se Božji Besedi.

drstane8
03.05.2009, 21:01
Najprej:
To, kar pišem, ni moje mnenje. To je sprejeta razlaga številnih protestantskih in tudi drugih strokovnjakov. Ko govorim o krstu, trinitarični formuli..., mislim na to.
To je torej povsem jasno.
Branhamovskim "razlagam", ki to seveda niso, ker ne zaslužijo tega imena, nasprotujem zaradi nebuloznosti in izrazite nestrokovnosti prav v RAZLAGANJU. Ta človek je izobčenec - ne slučajno - ampak zato, ker je TAKO RAZLAGAL. Zaradi krive vere (in ukvarjanja z magijo)so ga njegovi sodobniki, soverniki in vodilni pastorji v njegovi SKUPNOSTI izločili, izobčili in mu prepovedali v njih pridigati. Ne gre torej za neke, "MOJE" kriterije in razlage - kar se branhamovščine tiče in kar se tiče NJEGOVE OSEBE in učenj, ki so - skupaj z razlagami - zmotne in heretične.

Vernik! Poglej si še enkrat kaj si napisal zgoraj. PRIMERJAL SI PAVLA in BRANHAMA! Taka primerjava ne zdrži - ker med njima ni čisto nobene podobnosti. Eden je Kriwstusov apostol, ustanovitelj Cerkva v Aziji...Makedoniji itd. Drugi pa čisto navadni izobčenec in odpadnik.

Seveda, PAvel se je moral spremeniti, ker je pač "preganjal Cerkev Božjo", kot sam zapiše. Da je mogel VSTOPITI v Cerkev, je "moral iti k veljavnim", ki so ga potem s sodelavci poslali oznanjat evangelij "med pogane", ...da je tamkaj "po mestih ustanavljal Cerkve" . Tudi to kar piše, piše Cerkvam, ki jih imenuje na začetku svojih pisem ali pa osebam iz teh CERKVA - krščanskih zgodovinskih skupnosti.
Tudi Kristus sam se poistoveti s to CERKVIJO, saj ga PAVEL v NJEJ preganja. Pavel zgodovinsko Kristusa ni poznal. Evangelij je prejel od Gospoda, Vstalega.

VSE to pa seveda z branhamovščino in njegovo krivo vero in ODPADNIŠTVOM in izobčenostjo od njegovih bivših kolegov NIMA NIČ SKUPNEGA.
Zato tudi to, kar ( W. BRANHAM) uči in oznanja, NIMA NIKAKRŠNE pozitivne VREDNOSTI. JE ČISTO NAVADNA HEREZIJA, zmota, zabloda... in ne vem kako vse bi vse to lahko še imenovali.
IN TAKIM STVAREM se MORAMO upirati, da bi branili pravo razlago in zgodovinsko in znanstveno kritičnost te razlage, ki jo priznavajo CERKVE. (Mimogrede: razlage SP so tudi z znanstveno-kritičnega stališča pozitivno preverljive. Z njimi se ukvarjajo strokovnjaki).Te (razlage) se ne upirajo - ne v posameznikih, ne kot celota, Božji Besedi, KOT TRDIŠ TI, ampak JO OZNANJAJO "bodisi prilično ali neprilično", kakor je to nekoč delal Pavel, "apostol Jezusa Kristusa".

"Kdor bo v mojem nauku vztrajal... bo spoznal resnico... in resnica ga bo osvobodila!". Torej ta, Kristusova neskaljena resnica, ne neki zblodeli W. Branham, osvobaja. Osvobaja torej resnica v Duhu.

Božja beseda je res dvorezen meč! In to se je - med drugim - pokazalo tudi nad W. Branhamom. Odrezala ga je od ŽIVE in veljavne SKUPNOSTI, zato je ostal "obrezek", ki ne more ničesar roditi. To velja za vse in vsakogar "ki ne ostane v meni in jaz v njem", kot je v priliki to povedal Gospod sam (ne nekakšen branhamovski sanjač). Ta seveda lahko plete kakor plete in kolikorkoli časa plete... vendar to nikakor ni RAZLAGA BOŽJE BESEDE.

Mi torej poslušamo "kaj govori Duh CERKVAM!". In seveda ostro - in če je treba še kako drugače - nasprotujemo zmotam. (Če pravim "MI", to ne pomeni nič drugega, kot to, da so teološko-razlagalne osnove v temeljnih resnicah, v protestantizmu in tudi drugih Cerkvah, soglasne. Jaz ne pripovedujem nikakšnih osebnih mnenj; ta me ne zanimajo.)

Vernik, veliko ljubezni.

Orion
04.05.2009, 08:43
Kolikor berem Vernika v bistvu piše kar se tiče Cerkve in Neveste precej razumljivo, edino tale Branham mi deluje precej sektaško. Danes skoraj na vsakem koraku slišiš neko novo verzijo resnice.

Vernik
05.05.2009, 20:11
....Vernik! Poglej si še enkrat kaj si napisal zgoraj. PRIMERJAL SI PAVLA in BRANHAMA! Taka primerjava ne zdrži - ker med njima ni čisto nobene podobnosti. Eden je Kriwstusov apostol, ustanovitelj Cerkva v Aziji...Makedoniji itd. Drugi pa čisto navadni izobčenec in odpadnik.

Vse lepo in prav. Na splošno gledano, pišeš razumljivo in sprejemljivo. Če bi seveda šlo za prevarana, kot ti trdiš...... In res bi tudi jaz pritrdil vsebini tvojemu pisanju pred kakima 2 letoma. Toda sedaj ne več.
Nočem biti žaljiv, toda to je leporečje, ki nima moči. Tak način pisanja NIMA SPOROČILA. Nima udarne sile. To so vse slepi naboji. To ne zadane nasprotnika in se ne da primerjati z ostrino Božje Besede. To je enostavno človeško učenje. To je tudi potrebno, ampak ne pri BOŽJI BESEDI.

To kar pišem jaz, pa je prava municija. To ubija, ne pretiravam. To niso slepi naboji, to zadene človeka. Proti temu ni obrambnega oklepa. In samo dvoje je tu možno: ali to sporočilo sprejmeš, ali pa ga zavrneš. Če ga sprejmeš, ŽIVIŠ, če pa ga ne sprejmeš, pa UMREŠ. Ni srednje poti. Jaz ne hvalim sedaj sebe, ker v resnici samo ponavljam to, kar je Bog oznanil svojemu glasniku.

Vse kar se očita Branhamu, se je očitalo tudi Jezusu Kristusu. Da je bil Jezus hudič, da se ukvarja s čarovništvom, magijo, da je izobčenec ….
Poglej, citiral bom TEBE, kar si napisal, za primerjavo: »..Ta človek je izobčenec - ne slučajno - ampak zato, ker je TAKO RAZLAGAL. Zaradi krive vere (in ukvarjanja z magijo)so ga njegovi sodobniki, soverniki in vodilni pastorji v njegovi SKUPNOSTI izločili, izobčili in mu prepovedali v njih pridigati...."

Sedaj pa poglej odlomke iz Svetega pisma:
Luka 7,34: »..Prišel je Sin človekov, ki jé in pije, pa pravite: ›Glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov.«
Janez 8,48: »…Ali ne govorimo prav, da si Samarijan in da imaš demona?..«
Janez 10,20: »Mnogi izmed njih so govorili: »Demona ima in blazni. Zakaj ga poslušate?«
Janez 18,30: »»Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili.«

Zagotovo opazite presenetljivo podobnost, toda »samo« 2000 let je med njima razlike. Oposti mi za to primerjavo, nič nimam proti tebi osebno. Spoštujem tvoje znanje, ker si zagotovo vložil veliko truda v to. Zato oprosti...

Ampak, zato ti prikazujem še več, kot samo primerjavo s Pavlom. Branhama primerjam s Kristusom. Pavla in Branhama je vodila ista Sila, to je Sveti Duh, ki je Jezus Kristus v drugi obliki. Ti tega mogoče ne boš takoj videl, ampak tako je.
Zato pa enostavno ne more nihče oporekati primerjavi Abrahama in Izaka iz 1 Mz 24, ker je vse RESNICA. Proti temu ni orožja. Zato se enostavno ne more dati nobenega argumentiranega UGOVORA. NI GA. Lahko pogovor nekdo spelje na stranski tir, ampak jaz ga vedno znova vračam na glavni tir. Na SVETO PISMO.

Ti praviš tudi: »…da bi branili pravo razlago in zgodovinsko in znanstveno kritičnost te razlage, ki jo priznavajo CERKVE.« To res velja za Cerkve, ki imajo svojo človeško razlago in gre za njihovo priznavanje. Oziroma, kar je šlo skozi njihovo sito cenzure. Ampak pazi. Bog ima svojo razlago in samo kratek čas nam bo ta RESNICA na razpolago, ker se je razodela v polnosti čisto na koncu časov. Ne smemo braniti stališča cerkve, ampak Sveto pismo, to je BESEDO.
Zato ti priporočam, brani BESEDO.

Do Branhama nihče ni mogel primerjati te Abrahamove zgodbe iz 1 Mz 24 z ničemer. Ničesar ni bilo. Modernih dogodkov 20. stoletja še ni bilo, s katerimi bi to zgodbo lahko primerjali. Sedaj se je vse to zgodilo in zgodba dobi pravi pomen. Do teh trenutkov pa je bila samo čudovita zgodba, kako je Isak dobil ženo Rebeko, ki je NEVESTA. O, ko bi vedeli, kako malo časa imate!! Vstopite, ker se vrata zapirajo. Ali res ne vidite tega?

Ali res ne vidite, kaj nam Bog preko Rebekinega primera sporoča??? Nebeška miza je že pogrnjena in čaka Ženina in Nevesto....

drstane8
05.05.2009, 21:50
Vse kar se očita Branhamu, se je očitalo tudi Jezusu Kristusu. Da je bil Jezus hudič, da se ukvarja s čarovništvom, magijo, da je izobčenec ….
Poglej, citiral bom TEBE, kar si napisal, za primerjavo: »..Ta človek je izobčenec - ne slučajno - ampak zato, ker je TAKO RAZLAGAL. Zaradi krive vere (in ukvarjanja z magijo)so ga njegovi sodobniki, soverniki in vodilni pastorji v njegovi SKUPNOSTI izločili, izobčili in mu prepovedali v njih pridigati...."


Da, dragi VERNIK, W. Branham je res ločinar, sektaš in izobčenec. Pa ne zato, ker bi kdorkoli iz naših protestantskih (in drugih zgodovinskih) Cerkva to trdil, ampak to so STORILI ŽE NJEGOVI SODOBNIKI, SODELAVCI in NADREJENI.

TI ga ves čas tukaj delaš za PREROKA - in to kar ZADNJEGA - kakor se je tudi sam delal. Pa ne, ker bi bil v tem podoben KRistusu, kot želiš dopovedati tu, ali da bi bil podoben PAvlu, kakor si prej trdil, ampak zato, ker se je delal sam za preroka. Je torej SAMOZVANI PREROK z lažnimi dokazili. In ta dokazila si lahko vsi ogledajo; jaz sem jih moral proučiti in zato vem, da gre za prevare in laži - z vse polno zmotami, kakor je njegova zmota o "Jezusovem krstu" (tako kot jo je razlagal sam), mnoge trinitarične zmote... itd. VSe kar piše ni čisto nič drugega, kot navadno sanjanje in lažnivost (ker ima vse to sam za preroštva, ki ga vodijo). IN VSE TO KAR NAKLADA, ti vzameš, povsem NEKRITIČNO in papagajsko za čisto resnico. Še več, iz teh zablod si iščeš, kot slepa kura, nekakšnih citatov (iz Biblije), ki seveda nič ne dokazujejo. ZMOTE, laži, natolcevanja, zablode.... in kar je temu podobnega, namreč ni potrebno kinčati z nekakšnimi citati Biblije. To so namreč še vedno zmote, laži... zablode. Da to so, ne vemo zato, ker posameznih stavkov ni v bibliji ( v Bibliji je tudi stavek "NI BOGA", pa s tem stavkom noben ateist ne more dokazovati svojega ateizma). To so zmote in laži ZATO in samo zato, ker jih je izrekel in zapisal LAŽNIK, SEKTAŠ, ODPADNIK W. Branham. Od njega prihajajo, "od očeta LAŽI" torej, ne od Duha!

In ti, koT sem dejal, vse to, kar je ta lažnivec in odpadnik, izobčenec zapisal, PONAVLJAŠ, RAZŠIRJAŠ in daješ v svet (interneta), kot nekakšno vseosvobajajočo RESNICO.

To so čisto navadne odpadniške fantazije W. Branhama, pa naj govori o ne vem kakšnih nevestah in nevem kakšnih obdobjih - ki jih nikjer ni in jih ne bo - ker so vsa po vrsti zrastla samo v njegovi zmedeni glavi.

Kaj pa naj nek izobčeni sektaš ve?
Kaj naj tak uči, drugega, kot pogubo in zmoto.

To ne mislim samo jaz, ampak so to že pred toliko časa STORILI NJEGOVI NAJBLIŽJI, SODOBNIKI in (nekdanji) sodelavci. Ta zgodba se je potem klavrno končala za vse, ki so kakorkoli mislili s trezno glavo. Seveda pa se vedno najde kako teslo in fanatik, ki podpre in širi naprej in zavrženo zmoto in natolcevanje in laž in sektaštvo in neumnost. SAJ ravno zaradi tega, je vedno več dejavnih SEKT in SEKT-OD sekt. Ko sem bil v ZDA že v času študija, sem videl, kako obupna je AMERIKA ravno zaradi teh tisočev LOČIN in zablod. In ena izmed njih je bila tudi ta, W. Branhama.

VSAKDO, dragi vernik, se o tem, kar govorim, lahko prepriča sam, saj je literature dovolj.

W. Branham ni torej noben prerok, ali nekdo ki bi bil podoben Pavlu ali Kristusu, kakor ti zatrjuješ, tudi ni človek, ki bi mu v zgodovini mogli dati kak POŠTEN naslov. W. Branham je zvodnik, sektaš in zmedenec.

IN NIČ DRUGEGA.

To kar je pisal in razlagal so ZGOLJ DOMISLEKI plitve, zmedene in SEKTAŠKE pameti: "pameti" neke sekte z vsemi njenimi zablodami hkrati in na kupu.

Ne trudi se, dragi vernik, da BRANHAMOVSKE traparije "dokazuješ" s CITATI iz Biblije. Sektaštvo in zmedenost neke pameti, citati iz Biblije ne morejo čisto nič spremeniti.

Še več, citati iz Biblije so dejansko najbolj ZLORABLJENI ravno na tak način. "Ena zmota je hujša od prejšnje". Gnojnice se ne da prečistiti...

Nekdo ti je (pred nekaj čsasa) celo zapisal, da bi bilo tvoje pisanje še kar nekaj vredno, če mu ne bi prav ta Branham zvenel preveč sektaško. In prav je zapisal. Branham drugega sploh ni, kot najbolj navaden sektaš!

Sedaj, vernik, te bom spet nekaj časa pustil, da boš bralcem solil pamet. Skrbno bom prebiral, kar boš napisal. Vem, vnaprej, da bo to zgolj sektaška branhamovščina - ne dvomim! Čez nekaj časa pa bom spet kaj napisal, da ne bi SLUČAJNO kdo od bralcev (po)mislil, da je to, kar iz Branhama pobiraš, in sugeriraš kot zadnjo resnico, kar - meni nič tebi nič - suho zlato in "prerokba zadnjega preroka, za zadnje dni". Da ne bi kdo pomislil, da je ta slavni in presvetli, nezmotljivi in nenadkriljivi W. Branham, kaj drugega kot sektaš, heretik in odpadnik. Ta zmota pa bi bila res prehuda.

Veliko ljubezni, dragi vernik!

DON KARLOS
06.05.2009, 09:10
ČE BI OD VSAKEGA ČLOVEKA, KI JE BIL PREPRIČAN, DA JE NJEGOVA DOBA ZADNJA IN DA BO VSAK ČAS KRISTUS TU, PA JE ODTEGNIL PAPKE NE DA BI KRISTUSA DOČAKAL DOBIL EVROCENT, BI BIL BOGATAŠ.

Razlaga Razodetja, zadnje biblijske knjige (po W. Branhamu) je ista pašta. Stvar ki se ponavlja skozi tisočletja a se vedno pokaže za lažno. Nekako je pač potrbno pobrati denar od naivnih ljudi nizke samopodobe.

A BI SE KDO UPAL STAVIT SVOJE PREMOŽENJE, MISLIM NA ČAKALCE KRISTUSA, Z MENOJ, DA KRISTUS NE BO PRIŠEL? ČE ŽE VETE KDAJ PRIDE, UTRDITE SVOJO VERO Z CEKINI!!!

ALI PA VAM CEKINČKI V ŽEPKU LEPO CINGLJAJO. JA, PA KAJ BOTE Z TEŽKO MALHO CEKINOV PRIČAKALI KRISTUSA!?

LP

Vernik
06.05.2009, 14:53
.....iz teh zablod si iščeš, kot slepa kura, nekakšnih citatov (iz Biblije), ki seveda nič ne dokazujejo. ZMOTE, laži, natolcevanja, zablode.... in kar je temu podobnega, namreč ni potrebno kinčati z nekakšnimi citati Biblije. To so namreč še vedno zmote, laži... zablode. Da to so, ne vemo zato, ker posameznih stavkov ni v bibliji ( v Bibliji je tudi stavek "NI BOGA", pa s tem stavkom noben ateist ne more dokazovati svojega ateizma). To so zmote in laži ZATO in samo zato, ker jih je izrekel in zapisal LAŽNIK, SEKTAŠ, ODPADNIK W. Branham. Od njega prihajajo, "od očeta LAŽI" torej, ne od Duha!

Ravno v tem je bistvo vsega. Branham ni jemal posameznih bseded iz Svetega pisma, da bi nekaj dokazal. to delajo cerkve in posamezniki. On je citiral CELOTNO SVETO PISMO in vse se ujema. Ujema se od Geneze 1,1 pa do Razodetja 22,21. Vse to tvori eno odrešenjsko zgodbo, eno celoto. Vidiš, tega ne more povezati noben človek, To lahko poveže samo Bog. On je to storil preko preroka Branhama. Seveda ta svet tega ne vidi, ker ga Božja Beseda ne zanima. V tem je problem sveta. Svet ni zainteresiran za Sveto pismo, za Boga in za odrešenje. Vse kar ga zanima, je norčevanje. Ampak konec je s tem.
To je ena zadnjih priložnosti, ki jo imamo. Ne mislite si, da bo milost trajala v nedogled. Zato je Jezus dejal, da bo na koncu kakor v Nojetovih dneh. Ko je Noe vstopil, so se vrata zaprla in še cel teden ni deževalo. Tudi sedaj je tako. Vrata se sedaj zapirajo in sodbe še nekaj časa ne bo. Na koncu pa se bodo cerkve vprašale: Jezus pa kdaj si prišel, ko pa te nismo opazili?" Odšel je s svojo Nevesto kot TAT. Takrat jim bo odgovoril enako kot pri Janezu Krstniku.
Vedite, da je to svetopisemsko.
Če lahko vi vzamete samo eno ali dve besedi iz SP: "ni Boga" in iz tega naredite "ZGODBO" kot za vzorčni primer, je to zelo žalostni primer. Tako kot sem že napisal: to so SLEPI NABOJI brez učinka. To ustvarja samo hrup in dim.

Dejstvo je, da je primer, ki sem ga navedel z zgodbo 1 Mz 24, zelo, zelo vcepljen v celotno zgodbo odrešenja opisan v Svetem pismu. Ne gre za trganje iz konteksta. Verjetno to vidi vsak bralec in to bom še pokazal z drugimi primeri. Res je osupljivo, kako vse dobiva eno samo veliko podobo. Podobo BOGA. Aleluja.

Vernik
06.05.2009, 17:32
Sedaj, vernik, te bom spet nekaj časa pustil, da boš bralcem solil pamet. Skrbno bom prebiral, kar boš napisal. ..... Čez nekaj časa pa bom spet kaj napisal, da ne bi SLUČAJNO kdo od bralcev (po)mislil, da je to, kar iz Branhama pobiraš, in sugeriraš kot zadnjo resnico....

Dragi drstane8 nič nimam proti tebi. ampak poglej, v kakšnih sponah te držijo denominacije. Otresi se tega.
Jaz sem že napisal, da smo versko svobodni. Nihče danes ne rabi SUPERKONTROLE. To so delali v prejšnjih stoletjih. Saj poznaš Vatikanski izrek: "Veliko premišljuj, malo govori in nič ne piši." Tega tukaj ni. Ni več spon, ni več strahu, ni več groženj, ni več smrti, konec je z religijami. Lahko kontroliraš kolikor hočeš, ampak prosim te, delaj to kontrolo samo s pomočjo Božje Besede. Zanikaj 1.Mz 24 z Božjo Besedo in ne s 216 do sedaj napisanimi izrazi, kakšen prevarant je bil Branham. Izpodbijaj moje trditve z Božjo Besedo. V naprej ti zaupam rezultat: TO NI MOGOČE.
Samo to bo prepričalo bralce.
Res je to, kar pišem za vse ljudi ČISTO NEKAJ NOVEGA. Na tak način še ni pisal nihče. Tako niso pisali ne sektaši, ne protestantske cerkve, ne katoliška cerkev, ne pravoslavna ali anglikanska, skratka nihče. Nihče v ZGODOVINI še ni tako podrobno in preprosto razlagal Svetega pisma. Seveda jaz samo ponavljam, kar je Bog povedal Branhamu. Toda to še ni konec. Še par stvari imam za povedati.

peterp
07.05.2009, 08:25
Ne vem, ampak kolikor se spomnim na koncu ni bilo odgovora o pojasnitvi letnice 1844 in 2300 dneh. Zato prilagam, sicer malo pozno, pojasnilo, ki je sicer v angleščini:
http://www.worldslastchance.com/articles/1844-and-the-2300-days-made-simple.html

Je pa zanimivo poslušati debato med drstane8 in Vernikom. Čepraj je drstane8 pripadnik RKC (vsaj po moje), je na drugi strani brega kot Vernik. Vsi verjamemo v istega Boga, istega Jezusa Kristusa, pa vendar smo na različnih straneh... Sem malo pogledal, kaj je sploh razlagal W. Branham. Na kratko: on ni ustanovil nobene denominacije /veroizpovedi) - on ni govoril katera je prava, on je govoril da so VSE veroizpovedi napačne! Preprosto zato, ker so še v vsako veroizopved prišle določene doktrine, ki niso v skladu s Svetim pismom. Torej, niti RKC, niti protestantska, niti parvoslavna niti katerakoli druga ni prava. Verjetno se sedaj vsi bolj ali manj strinjamo (verujoči seveda ), da je Bog popoln, pravičen in da v njem ni laži. Tudi se strinjamo, da je sveto pismo njegovo delo, zapisano po različnih ljudeh. Res je kar trdi drstane8, da so določene razlike v besedah v različnih prevodih SP, in res je da nas 99,9% nas običajnih ljudi nima pojma o grščini, hebrejščini, latinščini... Ampak verjetno se bo moral tudi drstane8 strinjati, da so razlike v besedah, samo sporočilo po ostaja enako, mar ne? Kar pomeni da ni pomembno ali je to sveto pismo ene ali druge izdaje, sporočilo je isto. Poglejmo naprej - če je SP (osnova vseh krščanskih religij) enako, in če je SP osnova vseh krščanskih cerkev, zakaj so potem razlike med njimi? Temelji so isti, pa vseeno vsak od kristjanov trdi, da pripada "pravi" veroizpovedi? Jaz ne vem, ampak to se mi ne zdi logično... Očitno noben noče ali ne želi priznati, da se moti... ker resnica je lahko samo ena, ne more biti imeti prave veroizpovedi RKC in hkrati še npr. protestantska. To ne gre, ker potem bi bilo več resnic, to pa ni mogoče. Če samo na hitro pogledamo 10 zapovedi, ki jih je dal Bog Mojzesu in jih primerjamo z RKC 10 zapovedmi:

RKC zapovedi:
1. Veruj v enega boga
2. Ne skruni božjega imena
3. Posvečuj gospodov dan
4. Spoštuj očeta in mater da boš dolgo živel in da ti bo dobro na zemlji
5. Ne ubijaj
6. Ne nečistuj
7. Ne kradi
8. Ne pričaj po krivem
9. Ne želi svojega bližnjega žene
10.ne želi svojega bližnjega blaga

2 Mojzes 20,1-17

1. Ne imej drugih bogov poleg mene!
2. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem,tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
3. Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
4. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
5. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
6. Ne ubijaj!
7. Ne prešuštvuj!
8. Ne kradi!
9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10. Ne želi hiše svojega bližnjega! Ne želi žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!

Torej, če je že pri osnovnih stvareh je tako, da je RKC brisala 2 zapoved, spremenila se je 4 zapoved in dan počitka prenesla iz sobote na nedeljo (to se je sicer zgodilo šele leta 321 z odlokom rimskega cesarja Konstantina Velikega). Torej, kaj se je zgodilo leta 321, da je prišlo do te spremembe? Kolikor vem, je bil dan prestavljen zato, da je ustrezal tedanji večini v Rimu, ki so bili pogani in so bolj slavili boga Sonca (Sunday, Sonntag). In potem sta še 9 in 10 zapoved v RKC združeni, zato ker je bila pač Mojzesova 2 zapoved izbrisana in je ostala še ena zapoved prosta. Kdo ima sedaj bolj prav, RKC?

In mogoče še en komentar nekega glede prenosa sobote na nedeljo:
Vprašanje: S čigavim pooblastilom je Cerkev zamenjala soboto z nedeljo?
Odgovor: Cerkev je nadomestila soboto z nedeljo po zaslugi polne božanske moči, ki jo je dobila od Jezusa.

Torej zato... sedaj bolj ali enako verjamemo Cerkvi kot svetemu pismu?

peterp
07.05.2009, 09:07
Samo še nekaj, kar mogoče ne razume vsak... Ali ni bolj preprosto verjeti, kar so ti govorili celo življenje... nekaj se naučiš, tako pač je, to je treba verjeti. Življenje teče mirmo, in vsi smo srečni in zadovoljni... Ali res? Kar je govoril Vernik, ki je bil svoje čase ministrant, če bereš SP in se določene stvari ne ujemajo z doktrino RKC, komu je treba bolj verjeti? Jezus ni prišel spremenil postave, ampak izpolnit postavo (v določenih prevodil se pojavi tudi "dopolnit" postavo). Ampak to ne pomeni "spremeniti postave"! Pravi tudi, da je on resnica, pot in življenje, kar pravi tudi RKC

Jn 14,5-11

Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« 6 Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal?

Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta. Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.

Dolgo časa mi ni bilo jasno, zakaj je v času protireformacije RKC sežigala sveto pismo... Zakaj, saj naj bi bilo v interesu RKC, da bi čim več ljudi spoznalo Jezusa Kristusa? Razen če ni v svetem pismu nekaj, kar se ne sklada z nečim, kar je v svetem pismu. Tudi to je res, da je danes SP več ali manj doma na policah, kjer se nabira prah. Moram priznati, da ga tudi sam nikoli še nisem prebral v celoti, sem se že večrat lotil, ampak vedno obuopavam (ker je to le več kot 1000 strani), pa še določene stvari ni niso jasne. Sem pa razodetje prebral večkrat, in to je res zanimivo branje. Kdor tam v opisu ne vidi Vatikana... Tako kot vernik se strinjam: ne verjemite meni, ne verjemite Verniku, ne verjemite drstane8, ne verjemite Branhamu, verjemite notranjemu glasu v sebi, kakor se vam zdi da je bolj pravilno, to verjemite. Jaz mislim, da tudi če mislimo narobe, a se nam zdi da je tako pravilno, Bog morda tega ne bo štel kot prestopka. Mislili smo pač da je tako prav, in tako smo delali. Nekateri narobe, nekateri prav.

Tisti, ki nismo še čisto prepričani kaj je res in kaj ne, ali pa nismo 100% prepričani kaj je res in kaj ne, bomo seveda iskali še naprej - iskali potrditve, da mislimo pravilno ali da mislimo napačno. V SP ali kje dugje. Ljudje bi morali začeti iz nič, pozabiti na vse znanje ki ga imamo - eni več in drugi manj, in začeti razmišljati, kot da se šele odločamo za svojo vero, ne da bi katerikoli veri že pripadali. Tudi farizeji so bili najbolj pametni ljudje tistega časa, pa so tudi zgrešili Jezusov prvi prihod, čeprav je bilo zapisane vse podrobnosti o tem, kakšna znamenja se bodo dogajala v tistih časih. Jih pač niso prepoznali, morda podobno kot danes...

Morda še glede pobožnosti device Marije. Noben je trdi, da ni bila Jezusova mati, samo ali je Marijino čaščenje prava pot k Bogu?

Janez 14,5-11

Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta. Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja
v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.

Jaz ne vem, ampak tu jaz ne vidim device Marije. Verjamem da je pri Bogu, ampak ne verjamem da s čaščenjem Marije lahko pridemo do Boga, če Jezus sam pravi da nihče ne pride do Očeta razen po njem... ne omenja svetnikov, ne omenja svoje matere, ne omenja nikogar drugega razen sebe.

Čim starejši je človek, tem težje prizna da je razmišlja napačno. Jaz še nisem star 40, ampak priznam da sem uradno član RKC, ampak ne morem reči da sem s srcem katoličana. Tako mislim jaz osebno, čeprav se lahko tudi motim. Ampak ker tako mislim, ker se mi tako zdi bolj prav. Tukaj dam prav Branhamu, ki je dejal, da naj se ne delimo in naj se ne poimenujemo katoličani, protestanti, pravostavni,... - ampak da smo lahko enostavno kristjani. Zakaj ne bi bilo tako prav? Po drugi strani pa imam recimo očeta, ki večkat na teden hodi k maši. Glede pogovarjanja o tej temi - kaj je prav in kaj ne je pa se stvar zakomplicira. Jaz sem zase prepričan da se RKC moti, vendar nisem dovolj prepričan, da o tem prepričujem tudi druge. Morda se sliši čudno, ampak tako pač je pri meni. Sicer pa v javnem življenju pravi Bog izginja, in verjetno bo sčasoma čisto izginil. Kdor verjame v čudovito človeško prihodnost pa se po moje moti - še vsaka civilizacija se je uničila (zaradi moralnega propada ali zaradi vojske), to je nekaj kar imamo ljudje verjetno v genih (uničevanje, sovraštvo, greh), tako da tudi naša civilizacija nima kake dolge prihodnosti. Morda bomo preh umrli, ampak ta civilizacija ne bo preživela več kot nekaj 100 let (max). Ker dejansko noben človek ne more voditi sveta, kar so poskušali že mnogi a jim ni uspelo. Verjetno prav vsakega človeka pokvari čast in denar, tudi najbolj poštenega preden pride na oblast. Poglejmo samo politike ;)

PS: drstane8 tolikokrat očita Verniku, da citira samo SP in tiste dele, ki pašejo njemu. Noben ne more prilepiti celotnih poglavij ker bi bilo to preveč, se pač navaja samo del, kdorkoli pa želi prebrati še del SP pred citatom in po citatu, ga lahko brez omejitev - zato tudi navajamo citate z oznakami, kje to je v SP. Vendar se verjetno vsi strinjamo, da je SP skladno samo s seboj in da v njem ni konflikov. Konflikte ustvarjamo ljudje...

Vernik
07.05.2009, 18:07
... Sem malo pogledal, kaj je sploh razlagal W. Branham. Na kratko: on ni ustanovil nobene denominacije /veroizpovedi) - on ni govoril katera je prava, on je govoril da so VSE veroizpovedi napačne! Preprosto zato, ker so še v vsako veroizopved prišle določene doktrine, ki niso v skladu s Svetim pismom. Torej, niti RKC, niti protestantska, niti parvoslavna niti katerakoli druga ni prava. Verjetno se sedaj vsi bolj ali manj strinjamo (verujoči seveda ), da je Bog popoln, pravičen in da v njem ni laži.....

Odlično si vse napisal peterp. Jaz sem samo izpostavil del tvojega prispevka. In vsak nepristranski in iskreni bralec bo prišel do enakega zaključka, kot ti. Seveda mora biti v svojem srcu pošten in iskren do sebe.

Vernik
07.05.2009, 18:23
Peterp je zgoraj napisal, kam lahko pripelje človeško razmišljanje in trganje Svetega pisma. Zato se tudi katoliške zapovedi razlikujejo od Svetopisemskih. Trganje iz konteksta nas bo vedno odvedlo vstran od Besede. Vsi moji prispevki pa vodijo direktno v CENTER Besede. Ne zaradi mene, ampak ker sem "papiga" in ponavljam besede, ki jih je razodel Bog.

Zato sem z veliko željo in vnemo opisal ta slavni citat iz 1 Mz 24, za katerega 99 % ljudi sploh ne ve da obstaja. Na žalost. Iz tega odlomka vidimo, da je služabnik Eliezer še pred večerjo predložil celotni načrt pred družino. Ponovno jim je razložil celotno stvar od začetka do konca. Saj se spomnite, ko je dejal: »Ko je predenj postavil jedi, je ta rekel: »Ne bom jedel, dokler ne povem svoje zadeve.«
Prav tako je glasnik te zadnje Laodicejske dobe v 20. stoletju ponovno predložil celotno stvar cerkvi. William Marrion Branham je bil poslan, da pokliče Nevesto Jezusa Kristusa iz cerkve. Zakaj so se v službi Branhama dogajale vse te stvari, vsi ti čudeži, ozdravljenja, obuditve od mrtvih in obnova zanemarjene Božje Besede? Samo z enim namenom. Da se pokliče Nevesto.
Zato je tudi služabnik Eliezer ponovno povedal celotno zgodbo. Namen je bil, da bi v miru vsem raztolmačil, da ga je Bog poslal z namenom, da pripelje Izaku nevesto z imenom Rebeka. Samo Rebeka je to spoznala in se brez razmišljanja odzvala: »Ali bi hotela oditi s tem možem?« Rekla je: »Pojdem.«

Vidite, to je slika Neveste današnjega dne. Glasnik Branham je cerkvi povedal čisto vse, kar je moral povedati, Nevesta pa je na vse to dejala: »Pojdem s tem možem, da srečam Kristusa.«

Rebekina družina je prosila služabnika Eliezerja: »Njen brat in njena mati sta rekli: »Naj dekle ostane pri nas še nekaj časa, kakih deset dni, potem bo šla.« Rekel jima je: »Ne zadržujta me!
Zato pravim. Ni več odlašanja, ni več zadrževanja. Za Nevesto ni več časa. Reagirati mora nemudoma. In tudi Razodetje 10, 6-7 priča o tem dogodku, ko pravi: »Ne bo več časa! V dneh glasu sedmega angela in bo zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.«
Branham, ta sedmi angel je trobil. Sedaj smo v času njegovega glasu, ker je celotno njegovo sporočilo v obsegu čez 1100 pridig posneto na magnetofonske trakove. To se je zgodilo po Božjem naročilu, ker v tistem času to ni bilo običajno, pa še takratna tehnika je bila v povojih. Pomembna je torej Nevestina odločitev ZA, enako kot je bila za služabnika Eliezerja pomembna Rebekina odločitev. Ko se je Rebeka odločila, da pojde z Eliezerjem, je to pomenilo izpolnitev naloge in čakala ju je samo še vrnitev domov. Nevesta današnjega dne se je odzvala in se je odločila ZA. Ona je odšla z glasnikom domov. Če ste vi del Neveste, se boste priključili karavani kamel, ki se že odpravlja nazaj domov. Jezus Kristus je prišel Nevesti nasproti in jo sedaj pričakuje. To je dejstvo. Tudi velika naravna znamenja, ki so se ob tem pojavila, pričujejo o tem.
Naloga služabnika je izpolnjena, nevesta je na poti. Mi imamo danes samo dve možnosti.
Prva je ta, da jo pospremimo s pogledom in je nikoli več ne bomo videli.
Druga možnost pa je, da se odzovemo klicu in se odpravimo skupaj z glasnikom Kristusu nasproti.

Vernik
07.05.2009, 20:55
Razlaga Razodetja, zadnje biblijske knjige (po W. Branhamu) je ista pašta. Stvar ki se ponavlja skozi tisočletja a se vedno pokaže za lažno. Nekako je pač potrbno pobrati denar od naivnih ljudi nizke samopodobe....

Ko govorimo o Svetem pismu, je potrebno vedno denar izključiti, ga odmisliti. Ne glej skozi prizmo denarja. To delajo religije. Denar je tudi zaščitni znak te zadnje Laodicejske dobe. Saj pravi v Razodetju 3,17: »Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag.«
Tako je danes. Denar, denar, stave za denar…. Ampak pri svetopisemskem sporočilu se ne pobira denar.

Jezus je dejal: »Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«
Tu ni kaj staviti in ne se ne moremo pogajati.
Vendar je takoj v nadaljevanju dejal: »… Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega… …..in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega.«
Jezus nam je povedal, da znamenja bodo. Mi jih moramo samo spoznati. Jaz govorim o ZNAMENJIH IN NE O URI PRIHODA. Upam, da je to vsem jasno. Jezus je povedal tudi, da tega niso spoznali. To je srhljiva resnica za milijarde ljudi.

Povedal vam bom zadevo, ki je praktično ne pozna nihče. Mogoče me sedaj ne boste razumeli, o čem govorim. Ampak vseeno bom povedal:
Noe je tip cerkve, ki se bo rešila preko velike stiske. Vemo, da se je preko vode rešilo malo ljudi. Natanko 8. Nekaj se jih bo torej iz svetovnih cerkva rešilo in bodo prišli v Božje kraljestvo. Ta skupina je TIP nespametne device iz Mateja 25. Toda kje je tip NEVESTE? Ali veste kje?
Tip je v njegovem predhodniku Henohu. 1 Mz 5,23-24 pravi: »In vseh Henohovih dni je bilo tristo petinšestdeset let. Hodil je z Bogom, potem ga ni bilo več, kajti Bog ga je vzel.«
Henoh je bil sedmi od Adama. Henoh je prispodoba Neveste. Nevesta bo vsak čas vzeta, ker hodi z Bogom. Z Bogom pa hodi zato, ker sprejme Besedo za današnji čas. Preprosto. Poglejte rodovnik: Adam, Set, Enoš, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoh. To so pa podobe sedmih cerkvenih dob iz Razodetja 2 in 3 ! Genialno. Vse je povezano: Prva in zadnja knjiga Svetega pisma in vse ostale vmes pričajo o tem. In to bi vam rad pokazal.

Torej, preden se bodo vrata Noetove ladje popolnoma zaprla, bo NEVESTA odšla. Ne bo je več. Odšla bo k Jezusu in to je SKRIVNOSTNI 2. JEZUSOV PRIHOD. Pa še takrat ne bo konec. Vrata barke so bila zaprta 7 dni. 1. Mz 7,10 pravi: »Po sedmih dneh so vode potopa prišle na zemljo…«
Zato morate ločiti med drugim in tretjim Jezusovim prihodom. O tem sem že pisal. Tretji Jezusov prihod pa je v Razodetju 19,11 ! Prepričajte se sami in to preberite.

peterp
08.05.2009, 09:21
V času Angelov s poslednjimi nadlogami (Raz. 16, 8-11) je zapisano:

Četrti je izlil svojo čašo na sonce. Temu angelu je bilo dano, da je žgal ljudi z ognjem. In ljudi je žgala silna vročina in preklinjali so ime Boga, ki ima oblast nad temi nadlogami. Niso se spreobrnili, da bi mu izkazali čast.
Peti je izlil svojo čašo na prestol zverí in njeno kraljestvo je pokrila tema. Ljudje so si od bolečine grizli jezike in zaradi muk in tvorov preklinjali Boga nebes in se niso odvrnili od svojega početja...

Ali bi bilo mogoče, da bi celo v tistih časih obstajali ljudje, ki bi se ob tem dogajanju spreobrnili? Ali pa bi bilo takrat za vse že prepozno? Načeloma se človek lahko spreobrne do konca svojega življena, če bi se recimo nekateri posamezniki spreobrnili takrat, ali bi bilo možno da bi bili obravnavani drugače kot ostali, ki se tudi v tistih časih ne bodo spreobrnili, da bi Gospodu izkazali čast? Glede na tekst bi rekel, da takih ljudi v tistih poslednjih časih enostavno ne bo. Ali lahko razumemo ta tekst, da v tistih poslednjih časih ne bo več ljudi, ki bi se morda ravno zaradi hudih nadlog spreobrnili? Prav nobenega?

PS: Imam pa še eno vprašanje glede W. Branhama. On je na enem od shodov dejal, da se osebe po krstu v imenu Gospoda Jezusa Kristusa lahko vrnejo v svoje Cerkve (protestantsko, RKC,...). To je zapisano v dokumentu:

http://www.thefreeword.com/books/5558-L.pdf

246.) Now we’re not saying, “Leave the Baptist church, leave the Methodist church.” We don’t say.... You go right back to your church. But if you haven’t been baptized according to the Scripture in the name of the Lord Jesus---Not in the name of Jesus only, now; in the name of the Lord Jesus Christ. That’s the scripture.---you’re baptized wrong.

Torej, po krstu vsak gre nazaj v svojo prejšnjo sredino - svojo cerkev. Kjer v primeru RKC še vedno časti svetnike, Marijo, kjer je vse naokrog polno podob tega kar je na nebu? V primeru protestantov je situacija bolj sprejemljiva, ampak še vedno ni to to. Ne vem, ampak to se mi ne zdi logično, ker bi se s tem vrnil v sredino, ki jo Bog verjetno sovraži (Bog sovraži institucijo, vse denominacije ki obstajajo, posameznike pa ljubi kljub temu, da smo grešniki - po Banhramu). Kaj lahko človek naredi v primeru RKC? Lahko hodi v cerkev, lahko moli k Očetu in sinu in v svojih očeh in srcu ignorira podobe svetnikov? Ali da raje sploh ne hodi v cerkev, in samo doma razmišlja?

In še tole: ali res nikjer na svetu ne obstaja prava cerkev? Takšna, ki bi učila samo tisto kar uči sveto pismo? Vse krščanske cerkve, ki so zrasle na osnovi RKC (mati vseh hčerk - veroizpovedi), verjamem, da imajo vse dodano nekaj človeškega, ampak ali ni mogoče, da je kje na svetu vseeno takšna skupina? Načeloma so ta skupina Kristjani (in ne katoliki in ne pravoslavni in ne protestanti). Če bi imeli ljudje voljo, da pridejo do resnice, potem verjetno ne bi bilo toliko ločevanj med enimi in drugemi veroizpovedmi. Ne razumem, zakaj ni te volje saj bi morali vsi iskati resnico. Sploh tisti, ki so bolj izobraženi in pametni, tukaj je normalno da to ne pričakujemo od raznih starejših mam, lahko pa bi to pričakovali od razgledanih ljudi. Že samo to, daje toliko različnih krščanskih veroizvovedi bi moralo sprožiti alarm v glavah nekaterih, da ne moremo imeti vsi prav. Ker je resnica samo ena, in bi jo bilo treba poiskati in najti. Če je SP osnova vsem veroizpovedim, bi morali najti najnižji skupni imenovalec vseh teh religij in to je to. Tako bi preprosto dobili eno vero, ki ima osnovo samo in izključno v SP. Zakaj ne moremo reči: Se oproščam Bogu in vsem, ampak verjel sem v napačne stvari. Tako so me učili, zato sem to verjel.
Če ugotovimo v svoji veri napake ali razpoke, jih je treba popraviti. Bolje prej kot kasneje. Seveda moramo priznati svojo zmoto in se opravičiti. Tako da ne vem kaj je sedaj problem v npr. krščanskih veroizpovedih - ali je problem priznati svojo zmoto, v kateri smo živeli celo življenje ali je problem v tem, da preučujemo SP in na vsak način vztrajamo pri tem da imamo "mi" prav in "drugi" se motijo ali pa da o tem kaj je res in kaj ne sploh ne želimo razpravljati. Kdo ima prav in kdo se moti? Če spoznam da se motim, bom to priznal in v naprej ravnal drugače. Da pa enostavno ne moremo imeti vsi prav pa najlepše dokazuje morje krščanskih veroizovedi. Kdo ima sedaj prav in kdo se moti? Čigava naloga je ugotoviti, kaj je res in kaj ne? Ali niso ravno voditelji poklicani, da poiščejo stvari, zaradi katerih smo danes tu kot smo. Sredi moralnega razkroja takoimenovanega krščanskega sveta? Kristus ni učil ubijanja in sovraštva, to kar je danes na svetu in to največ sredi ZDA, ki so "najbolj" krščanska država in ki imajo na dolarskem kovancu zapisano "In God we trust". V katerega Boga?

Vernik
08.05.2009, 21:35
PS: Imam pa še eno vprašanje glede W. Branhama. On je na enem od shodov dejal, da se osebe po krstu v imenu Gospoda Jezusa Kristusa lahko vrnejo v svoje Cerkve (protestantsko, RKC,...). To je zapisano v dokumentu:

http://www.thefreeword.com/books/5558-L.pdf

246.) Now we’re not saying, “Leave the Baptist church, leave the Methodist church.” We don’t say.... You go right back to your church. But if you haven’t been baptized according to the Scripture in the name of the Lord Jesus---Not in the name of Jesus only, now; in the name of the Lord Jesus Christ. That’s the scripture.---you’re baptized wrong.Pozdrav.
Prav imaš. Branham je res večkrat na shodih dejal, da se osebe po krstu v imenu Gospoda Jezusa Kristusa lahko vrnejo v svoje Cerkve. On ni bil nikoli proti ljudem v posameznih cerkvah, on jih je samo vzpodbujal k Besedi. On ni imel namena ščuvati ljudi proti cerkvam.
Ko je govoril te besede je bilo še pred letom 1963. Ta pridiga je bila nekje iz leta 1958. Ampak leta 1963 je bilo Božje odpiranje pomena pečatov iz Razodetja. Takrat se je začelo obdobje 4. sivega konja, ki je opisan v Raz 6,7.
Sivi konj je mešanica vseh prejšnjih treh konjev: Belega, rdečega in črnega. Če te barve pomešaš, dobiš sivo – bledo barvo. To so seveda simboli različnih maziljenj. Bela je simbol religiozne moči, rdeča je simbol politične moči, črna je simbol demonske moči. Siva pa je torej kombinacija vseh treh moči.
Ta štiri hudičeva maziljenja so delovala skozi 2000 let do danes. To je skrivnost prvih štirih pečatov. Da bi človek lahko vzdržal pod težo teh sil, je Bog dal 4 nasprotna maziljenja, ki so nasprotovala tem hudičevim silam in je NEVESTA lahko obstala. Te sile so bile: PODOBA LEVA, PODOBA VOLA, PODOBA ČLOVEKA IN PODOBA ORLA. Zato se seveda prvi štirje pečati začnejo z istimi besedami.
Primer Razodetje 6,1: »…Nato sem slišal prvo izmed štirih živih bitij, kako je reklo z glasom kakor grom: »Pridi!«
Vsakega izmed pečatov odpre ena simbolična žival. To je genialno, vam povem.
Čisto natančno je torej tako:
Leto 53-606: Prvi pečat – to je beli konj (religiozna moč) nasprotna je sila LEVA (moč Božje Besede)
Leto 606-1520: Drugi pečat – to je rdeči konj (politična moč) nasprotna je sila VOLA (moč delavnosti, ponižnosti)
Leto 1520-1963: Tretji pečat – to je črni konj (demonska moč) nasprotna je sila ČLOVEKA (moč uma)
Leto 1963-do konca: Četrti pečat – to je sivi konj (vse moči) nasprotna je sila ORLA (moč preroka – Božja Beseda se obnovi).

V času teh besed, ki jih navajate, smo bili torej še v dobi Človeka, cerkve še niso bile tako zelo nasprotne Besedi. Vedeti morate, da so bila v tistem času (govorim za Ameriko) skoraj v vsakem kraju veliki šotori in velika prebujenja. Različni pridigarji so oznanjali resnično Božjo Besedo. To so bili resnično od Boga maziljeni ljudje. Tega danes več ni.
Vse to je globoko svetopisemsko. Glej primer Abrahama in Lota. Abraham je simbol NEVESTE, Lot je simbol Nespametne device. Nekaj časa sta bila skupaj, nakar se v določenem trenutku ločita. Abraham ostane zunaj pod hrasti, Lot pa gre v mesto Sodomo in je med ljudmi sveta. Abraham je bil blagoslovljen po tem, ko sta se ločila. Tako je tudi danes. NEVESTA in cerkev morata nekaj časa hoditi skupaj, nato pa se ločita. Ko se ločita, blagoslov pade na Nevesto, cerkev pa gre svojo pot. Ampak tudi za člane cerkve obstaja rešitev, to sem že pisal. Vemo namreč, da se je Lot rešil iz mesta. To je namreč rešitev preko velike stiske. Nevesta pa odide že prej. Zato je Jezus ob napovedi konca omenjal Lotov čas. Mislil je točno na to.Pravi: "Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh...."
Pa še ena letnica je. Leto 1956 je bilo za Ameriko jubilejno leto. (glej 3.Mz 25,10) To je bilo 50. leto po izlitju Svetega Duha čez vso zemljo (1906, ko so začele nastajati binkoštne cerkve). Njej je bilo takrat predočeno: ali greš za Božjo Besedo ali pa greš s svetom. Amerika je raje izbrala svet. Simbolično ji je bilo preluknjano »uho«, kar je znamenje večne sužnosti in od tega leta dalje gospodarsko samo tone in tone. To je eno izmed znamenj konca. O tem si odlično tudi sam nekaj napisal.

vučko stručko
09.05.2009, 16:41
a ni kristus v vsakem od nas? zakaj ne vstopimo vase in tega ne odkrijemo? tako pa .......

peterp
11.05.2009, 12:20
Kristus je lahko v nas, ali pa tudi ne... ga pa mi sami s svojimi dejanji morda nevede podimo stran. Dandanes ko je svet čedalje bolj pokvarjen, in kar je danes "normalno" morda še pred 30. leti ni bilo normalno, in kar je bilo takrat normalno danes ni več. Takšen lahko izpadeš kot čudak ali bedak...

Da izbira veroizpovedi ni nepomembna, je pa posledica tega, da je Bog živa resnica, ki ne trpi nobene laži. Človek lahko nekaj iskreno verjame, samo to je lahko tudi neresnica. Laž je pa recimo namerna nesresnica. Morda v nekaj verjamemo, za kar iskreno verjamemo da je res, in to bi potemtakem bila neresnica. Če pa namerno sprejmemo neresnico in vemo da to ni res, potem je pa to laž. Saj Bog bo ločeval med tem, ali smo bili zavedeni ali ne, in od tega bo tudi odvisna naša kazen... Jeremija 16, 19-20 pravi:

GOSPOD, moja moč in moja trdnjava,
moje pribežališče ob dnevu stiske!
Narodi pridejo k tebi
s koncev zemlje in porečejo:
Sámo laž so podedovali naši očetje,
ničevost, od katere ni koristi.
Ali si človek more narediti bogove?
Pa saj to niso bogovi!

V teh časih ni lahko iskati resnico, ker je resnica daleč od sveta. Večina prebivalcev naše države je uradno članov RKC, ampak to ni noben dokaz ali je ta vera prava... Problem je v tem, da je morda 90% nauka pravilnega, obstaja pa še nekaj, kaj ni pravi nauk. In to je problem. Ta dodatni nauk se je nabiral celih 2000 let, in danes imamo to kar pač imamo. Jaz ne vem, ampak nekaj stvari se je nabralo v RKC, ki so se očitno zdele sporne nekaterim, ravno tako pametnih glavam (Luther,Calvin...). Da se ne spuščamo v to kdo ima bolj prav in kdo manj, bistvo je bil odnos RKC do teh ljudi. namesto da bi se lepo kulturno zmenili, in skupaj iskali resnico, so se eni in drugi ogradili drug od drugega in lepo rekli, naša resnica je bolj resnična od vaše in od tega mnenja ne odstopimo niti za centimeter... Vemo sicer, kakšen odnos do drugih so imeli eni in drugi, samo to vendar ni pravi pristop do skupnih problemov. Kaj pa, če še vedno živimo v neresnici, čeprav tega niti sami ne vemo?

Bog kot neskončna ljubezen po moje verjetno ne bi dopustil večnega trpljenja, kot pravi RKC. To ne bi bilo podobno Bogu, ki je ljubezen. Poleg tega SP večkrat omeni drugi smrt, npr: Raz 21,8:

Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt.«

Biti strahopetec v tem času pa ni težko, eden navidez bolj trdnih argumentov nasprotne strani je ravno to: če tako verjame več kot milijado ljudi (če seštejemo vse krščanske veroizpovedi), kdo si pa ti oz. kdo sem pa jaz, ki tega ne verjame? Res je, dosti ljudi se ne sprašuje o tem, oni verjamejo svojim očetom... ki imajo domnevno prav. Kaj pa če nimajo?

vučko stručko
11.05.2009, 18:45
Kristus je lahko v nas, ali pa tudi ne... ga pa mi sami s svojimi dejanji morda nevede podimo stran. Dandanes ko je svet čedalje bolj pokvarjen, in kar je danes "normalno" morda še pred 30. leti ni bilo normalno, in kar je bilo takrat normalno danes ni več. Takšen lahko izpadeš kot čudak ali bedak...

Da izbira veroizpovedi ni nepomembna, je pa posledica tega, da je Bog živa resnica, ki ne trpi nobene laži. Človek lahko nekaj iskreno verjame, samo to je lahko tudi neresnica. Laž je pa recimo namerna nesresnica. Morda v nekaj verjamemo, za kar iskreno verjamemo da je res, in to bi potemtakem bila neresnica. Če pa namerno sprejmemo neresnico in vemo da to ni res, potem je pa to laž. Saj Bog bo ločeval med tem, ali smo bili zavedeni ali ne, in od tega bo tudi odvisna naša kazen... Jeremija 16, 19-20 pravi:

GOSPOD, moja moč in moja trdnjava,
moje pribežališče ob dnevu stiske!
Narodi pridejo k tebi
s koncev zemlje in porečejo:
Sámo laž so podedovali naši očetje,
ničevost, od katere ni koristi.
Ali si človek more narediti bogove?
Pa saj to niso bogovi!

V teh časih ni lahko iskati resnico, ker je resnica daleč od sveta. Večina prebivalcev naše države je uradno članov RKC, ampak to ni noben dokaz ali je ta vera prava... Problem je v tem, da je morda 90% nauka pravilnega, obstaja pa še nekaj, kaj ni pravi nauk. In to je problem. Ta dodatni nauk se je nabiral celih 2000 let, in danes imamo to kar pač imamo. Jaz ne vem, ampak nekaj stvari se je nabralo v RKC, ki so se očitno zdele sporne nekaterim, ravno tako pametnih glavam (Luther,Calvin...). Da se ne spuščamo v to kdo ima bolj prav in kdo manj, bistvo je bil odnos RKC do teh ljudi. namesto da bi se lepo kulturno zmenili, in skupaj iskali resnico, so se eni in drugi ogradili drug od drugega in lepo rekli, naša resnica je bolj resnična od vaše in od tega mnenja ne odstopimo niti za centimeter... Vemo sicer, kakšen odnos do drugih so imeli eni in drugi, samo to vendar ni pravi pristop do skupnih problemov. Kaj pa, če še vedno živimo v neresnici, čeprav tega niti sami ne vemo?

Bog kot neskončna ljubezen po moje verjetno ne bi dopustil večnega trpljenja, kot pravi RKC. To ne bi bilo podobno Bogu, ki je ljubezen. Poleg tega SP večkrat omeni drugi smrt, npr: Raz 21,8:

Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt.«

Biti strahopetec v tem času pa ni težko, eden navidez bolj trdnih argumentov nasprotne strani je ravno to: če tako verjame več kot milijado ljudi (če seštejemo vse krščanske veroizpovedi), kdo si pa ti oz. kdo sem pa jaz, ki tega ne verjame? Res je, dosti ljudi se ne sprašuje o tem, oni verjamejo svojim očetom... ki imajo domnevno prav. Kaj pa če nimajo?

imam konkretna vprašanja zate: a si se spoznal? a veš? kaj ti pomeni direktna izkušnja boga, brez posrednikov? koliko plasti univerzuma si odkril v sebi? v kateri od njih je vse obratno od naše materialne resničnosti? opiši dogajanja, občutke, zvoke, ki se ti pojavijo pri prehodu zavesti iz materialnega v božji svet in
vse, kar doživljaš ob vrnitvi . v pričakovanju tvojih odgovorov, te lepo pozdravljam.:)

vučko stručko
11.05.2009, 19:27
imam konkretna vprašanja zate: a si se spoznal? a veš? kaj ti pomeni direktna izkušnja boga, brez posrednikov? koliko plasti univerzuma si odkril v sebi? v kateri od njih je vse obratno od naše materialne resničnosti? opiši dogajanja, občutke, zvoke, ki se ti pojavijo pri prehodu zavesti iz materialnega v božji svet in
vse, kar doživljaš ob vrnitvi . v pričakovanju tvojih odgovorov, te lepo pozdravljam.:)

pa še to: 1.:smrt je laž!!! če ni, dokaži!

2. a ni strah in zastraševanje nevednih, da bi se jim vladalo, lagalo , dojilo s cerkveno besedo in dogmami, ubijalo,...
hudičevo delo??? kje so originali svetih spisov?! zakaj niso predstavljeni v facebookih, na internetu?

3. monsignor leopold mandič, kot vzor božje besede in življenja v kristusu, je bil črna ovca v cerkvi, a ne?

4. sveta hildegarda iz bingna, kot kristus v ženski, je čakala 900 let, da je svet zvedel zanjo! cerkvenim krogom ni uspelo skriti resnice o obstoju kristusa po njej, a ne?

5. jezus kristus,krišna,jehovah, jhvh, je bil vrhunski psihobioenergoterapevt, katerega poslanstvo je bilo, naučiti ljudi resnice, poti do nje, življenja nesebične ljubezni,... s svojim lastnim primerom!, a ne?

.....pet število je človeka, ženskih dve in moških tri!! devet število je boga, ki je deseti, ta , na zemlji tej! sedem je ljubezen sveta,......

če ti odgovorov ne da cerkev in vera, če laž plasira, kot resnico, če z zlorabo ( deluje na um , razum, logos ljudi, ki to hudičevo delo dovoljujejo, potem se obrni k sebi, kajti odgovori so v tebi samem: spoznajnsamega sebe... vstopi, ozka so vrata... , kot sem začel v tej temi.

peterp
12.05.2009, 14:05
Bi začel z lažjimi odgovori, torej:

2. a ni strah in zastraševanje nevednih, da bi se jim vladalo, lagalo , dojilo s cerkveno besedo in dogmami, ubijalo,...hudičevo delo?

To je res. Samo vprašanje je, ali ti ljudje (npr. vodstveni kadri bilokatere cerkve, še posebej pa RKC (ker ta nauk dejansko najbolj odstopa od SP v primerjavi z drugimi krščanskimi veroizpovedmi, vsaj po mojem mnenju), visoki duhovniki pa tja do nižjih duhovnikov, verjamejo temu kar učijo 100%. Koliko od njih dejansko razmišlja o SP in v njem ne najde protislovij z dogmami RKC, ki jih učijo? Ali je nezmožnost oz. zavračanje razmišljanja o teh protislovjih delo hudega duha? Je ena od možnosti.

kje so originali svetih spisov?! zakaj niso predstavljeni v facebookih, na internetu?

Že drstane8 je očital verniku, da ker nima pojma o hebrejščini niti o grščini, da on ne more citirati in razlagati SP. Zakaj ne? Dejstvo je, da je sveto pismo enega izvora, in ko recimo od časa do časa k nam zaidejo jehove priče, je dejansko "njihovo" SP praktično enako verziji RKC. Točno tako kot je Vernik že omenil - lahko da se prevod malenkostno razlikuje, sporočilo ostaja enako. Drugače so pa SP, v takšnih ali drugačnih prevodih, spravljeni večinoma na policah. Na žalost. Verjetno je skoraj v vsaki slovenski družini SP (glede na popis prebivalstva je članov RKC velika večina), ampak to ne pomeni dosti. In zakaj je tako? Ker ljudje nimajo več nobenega časa... za Boga ali za bližnjega. Imamo čas za TV in čudovito zapravljanje prostega časa, za Boga pa ne.

3 in 4) O g. Leopoldu Mandiču in Hildegardi iz Bingna ne vem nič, zato naj mogoče to komentira kdo, ki o tem kaj ve.

5. Jezus Kristus,krišna,jehovah, jhvh, je bil vrhunski psihobioenergoterapevt, katerega poslanstvo je bilo, naučiti ljudi resnice, poti do nje, življenja nesebične ljubezni,... s svojim lastnim primerom!, a ne?

V originalnih hebrejskih prevodil je bil Bog imenovan JHVH, vendar se je to ime v začetnih prevodih deloma spreminjalo (Jahve oz. Jehova sta bili tudi varianti osnovnega imena Boga). Jezus Kristup pa je Božji sin. Vendar je v SP pismu tudi omenjeno, da je on v v očetu in oče v njem (Jn 14,10)

Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. JHVH je ime očeta, ki je v SP dostikrat preveden z "Gospod". Jezus Kristus je njegov sin, vendar ima v sebi Očeta. Karkoli ja Jezus Kristus prosil svojega očeta, to je tudi prejel. Sveti Duh pa je dejavna božja sila/moč. Iz tega je RKC naredila dogmo o sveti trojici, ki pa je zanimivo ena od osnovnih stvari, kjer se kristrani ne strinjajo med seboj. Po RKC so v Bogu tri božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. V SP pa Jezus pravi (Mt 11,25-30):

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Torej, ali tukaj izgleda da je dogma o sveti trojici, kot jo uči RKC pravilna ali ne? Eden večjih problemov je verjetno tudi čaščenje podobe Boga, oz, kot je navedeno "upodobi boga" v tekstu Iz 44,9-11:

Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci nič ne koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni. Kdor upodobi boga ali ulije malika, nima od tega nobene koristi. Glejte, vsi, ki ga častijo, bodo osramočeni, umetniki so samo ljudje. Vsi naj se zbero in se postavijo: hkrati bodo prestrašeni in osramočeni...

Iz 44,17-20

Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
Ne spoznajo in ne razumejo, kajti njihove oči so zaslepljene, da ne spregledajo, in njihova srca, da ne doumejo. Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh, spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo, naj se priklanjam pred lesenim štorom? Kdor se veseli pepela, ga je zapeljalo sprijeno srce. Ta ne rešuje svojega življenja in ne reče: »Mar ni prevara v moji desni?«

Kdo pozna čaščenje v RKC, pa misli da je to skladno s SP?

Jaz sem začel dvomiti o nauku RKC nekaj let nazaj, ker mi tudi bilo jasno zakaj je toliko krščanskih veroizovedi, med njimi pa manjše ali večje razlike. Vsi trdijo, da imajo oni prav in da se drugi motijo... torej ni druge možnosti, da se sam prebiješ do resnice. Morda je to osebna resnica, in kljub temu dopuščam možnost da se motim. Ampak RKC in še kdo pa ne dopušča možnosti, da se moti. Oni vedo, da imajo prav. Trenutno se delimo na naše in vaše, ampak če bi se zgledovali po Jezusu, se nam ne bi bilo treba deliti, saj je o združeval in ne ločeval. Ampak potem se spet vmeša človeški faktor (ali hudobni duh) in vse skupaj zaplete, da eni praktično sovražijo druge, vsi verjamemo v pravičnega Boga ki ljubi resnico in ljubi laž, in namesto da bi iskali resnico se oklepamo(jo) laži.

ARP
12.05.2009, 14:21
... vsi verjamemo v pravičnega Boga ...

A res? Si prepričan ali je to spet osebna resnica, in kljub temu dopuščaš možnost da se motiš?

Nekateri pač ne verjamemo v Bogove. Pravične ali nepravične.

vučko stručko
12.05.2009, 16:59
Bi začel z lažjimi odgovori, torej:

2. a ni strah in zastraševanje nevednih, da bi se jim vladalo, lagalo , dojilo s cerkveno besedo in dogmami, ubijalo,...hudičevo delo?

To je res. Samo vprašanje je, ali ti ljudje (npr. vodstveni kadri bilokatere cerkve, še posebej pa RKC (ker ta nauk dejansko najbolj odstopa od SP v primerjavi z drugimi krščanskimi veroizpovedmi, vsaj po mojem mnenju), visoki duhovniki pa tja do nižjih duhovnikov, verjamejo temu kar učijo 100%. Koliko od njih dejansko razmišlja o SP in v njem ne najde protislovij z dogmami RKC, ki jih učijo? Ali je nezmožnost oz. zavračanje razmišljanja o teh protislovjih delo hudega duha? Je ena od možnosti.

kje so originali svetih spisov?! zakaj niso predstavljeni v facebookih, na internetu?

Že drstane8 je očital verniku, da ker nima pojma o hebrejščini niti o grščini, da on ne more citirati in razlagati SP. Zakaj ne? Dejstvo je, da je sveto pismo enega izvora, in ko recimo od časa do časa k nam zaidejo jehove priče, je dejansko "njihovo" SP praktično enako verziji RKC. Točno tako kot je Vernik že omenil - lahko da se prevod malenkostno razlikuje, sporočilo ostaja enako. Drugače so pa SP, v takšnih ali drugačnih prevodih, spravljeni večinoma na policah. Na žalost. Verjetno je skoraj v vsaki slovenski družini SP (glede na popis prebivalstva je članov RKC velika večina), ampak to ne pomeni dosti. In zakaj je tako? Ker ljudje nimajo več nobenega časa... za Boga ali za bližnjega. Imamo čas za TV in čudovito zapravljanje prostega časa, za Boga pa ne.

3 in 4) O g. Leopoldu Mandiču in Hildegardi iz Bingna ne vem nič, zato naj mogoče to komentira kdo, ki o tem kaj ve.

5. Jezus Kristus,krišna,jehovah, jhvh, je bil vrhunski psihobioenergoterapevt, katerega poslanstvo je bilo, naučiti ljudi resnice, poti do nje, življenja nesebične ljubezni,... s svojim lastnim primerom!, a ne?

V originalnih hebrejskih prevodil je bil Bog imenovan JHVH, vendar se je to ime v začetnih prevodih deloma spreminjalo (Jahve oz. Jehova sta bili tudi varianti osnovnega imena Boga). Jezus Kristup pa je Božji sin. Vendar je v SP pismu tudi omenjeno, da je on v v očetu in oče v njem (Jn 14,10)

Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. JHVH je ime očeta, ki je v SP dostikrat preveden z "Gospod". Jezus Kristus je njegov sin, vendar ima v sebi Očeta. Karkoli ja Jezus Kristus prosil svojega očeta, to je tudi prejel. Sveti Duh pa je dejavna božja sila/moč. Iz tega je RKC naredila dogmo o sveti trojici, ki pa je zanimivo ena od osnovnih stvari, kjer se kristrani ne strinjajo med seboj. Po RKC so v Bogu tri božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. V SP pa Jezus pravi (Mt 11,25-30):

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Torej, ali tukaj izgleda da je dogma o sveti trojici, kot jo uči RKC pravilna ali ne? Eden večjih problemov je verjetno tudi čaščenje podobe Boga, oz, kot je navedeno "upodobi boga" v tekstu Iz 44,9-11:

Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci nič ne koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni. Kdor upodobi boga ali ulije malika, nima od tega nobene koristi. Glejte, vsi, ki ga častijo, bodo osramočeni, umetniki so samo ljudje. Vsi naj se zbero in se postavijo: hkrati bodo prestrašeni in osramočeni...

Iz 44,17-20

Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
Ne spoznajo in ne razumejo, kajti njihove oči so zaslepljene, da ne spregledajo, in njihova srca, da ne doumejo. Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh, spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo, naj se priklanjam pred lesenim štorom? Kdor se veseli pepela, ga je zapeljalo sprijeno srce. Ta ne rešuje svojega življenja in ne reče: »Mar ni prevara v moji desni?«

Kdo pozna čaščenje v RKC, pa misli da je to skladno s SP?

Jaz sem začel dvomiti o nauku RKC nekaj let nazaj, ker mi tudi bilo jasno zakaj je toliko krščanskih veroizovedi, med njimi pa manjše ali večje razlike. Vsi trdijo, da imajo oni prav in da se drugi motijo... torej ni druge možnosti, da se sam prebiješ do resnice. Morda je to osebna resnica, in kljub temu dopuščam možnost da se motim. Ampak RKC in še kdo pa ne dopušča možnosti, da se moti. Oni vedo, da imajo prav. Trenutno se delimo na naše in vaše, ampak če bi se zgledovali po Jezusu, se nam ne bi bilo treba deliti, saj je o združeval in ne ločeval. Ampak potem se spet vmeša človeški faktor (ali hudobni duh) in vse skupaj zaplete, da eni praktično sovražijo druge, vsi verjamemo v pravičnega Boga ki ljubi resnico in ljubi laž, in namesto da bi iskali resnico se oklepamo(jo) laži.

veš, tvoje pisanje ni v skladu s tvojo resnico. tvoje razlage so podobne vsem, ki razlagajo o nečem, česar sami niso doživeli,. pri nas imamo tak pregovor: ne uči lačen sitega o hrani.:2thumbs:

veš, tvoje pisanje ni v skladu s tvojo resnico. tvoje razlage so podobne vsem, ki razlagajo o nečem, česar sami niso doživeli,. pri nas imamo tak pregovor: ne uči sestradan sitega o hrani.:2thumbs:

pa še to bi si drznil dodati: tudi branjevke na trgu prenašajo resnico o tem, kar so slišale od tretjega ali pa nekje prebrale, a ne? sem med tistimi, ki jih ne posluša.......

pa nisi edini, še zdaleč od tega. dajte, ljudje, evolvirajte že enkrat in nehajte na tak ali drugačen način pridigat" resnice" . naj to ostane v vaših malikih ( cerkvah, objektih...), kamor tudi sodi.

ljudje vedrega duha, ki živimo jhvh, ne potrebujemo razlag.

nič ne veš o monsignoru leopoldu mandiču, niti o hildergardi..... torej nimaš pravega znanja in pričakujem, da raje napišeš kaj takega, da nam bo vsem lepo.

nisi odgovoril na bistveno vprašanje, izognil si se odgovoru, ker nimaš pojma o resnici, a ni tako?

v pričakovanju tvojega odgovora te lepo pozdravljam!:)

pa še to bi si drznil dodati: tudi branjevke na trgu prenašajo resnico o tem, kar so slišale od tretjega ali pa nekje prebrale, a ne? sem med tistimi, ki jih ne posluša.......

pa nisi edini, še zdaleč od tega. dajte, ljudje, evolvirajte že enkrat in nehajte na tak ali drugačen način pridigat" resnice" . naj to ostane v vaših malikih ( cerkvah, objektih...), kamor tudi sodi.

ljudje vedrega duha, ki živimo jhvh, ne potrebujemo razlag.

nič ne veš o monsignoru leopoldu mandiču, niti o hildergardi..... torej nimaš pravega znanja in pričakujem, da raje napišeš kaj takega, da nam bo vsem lepo.

nisi odgovoril na bistveno vprašanje, izognil si se odgovoru, ker nimaš pojma o resnici, a ni tako?

v pričakovanju tvojega odgovora te lepo pozdravljam!:)

pa še pomagal bi ti rad z vprašanjem: zakaj tisti, ki jih predstavljaš niso tebi dali ključa v roke???????

pa še pomagal bi ti rad z vprašanjem: zakaj tisti, ki jih predstavljaš niso tebi dali ključa v roke???????

res je knjiga bila napisana, a ne v simbolih!!! napisana je bila v okultnem jeziku zato, da neposvečeni , ki bi jo brali, ne bi prišli do znanja in do moči in da tega ne bi mogli zlorabljati, kar je prav!!!!! za razumevanje takih tekstov potrebuješk l j u č!!!!. ključ pa lahko dobiš le od učitelja, ki ti pride na pot takrat,ko si zrel. a ni cerkev neposvečena, in ali ne zlorablja to znanje? dobila je ključ...

tudi nostradamus je pisal tako, in predvsem zato je preživel tudi inkvizicijo. neposvečeni "razlagalci" pa lahko le preverjajo, a je imel prav. šele ko se nekaj zgodi, skušajo to najti v njegovih tekstih in to razložiti.

vera je potrebna samo do tistega trenutka, ko izkusiš resnico. v naslednji stopnji razvoja vere več ne potrebuješ, a ne?

z originali sem pa mislil predvsem na j u d o, ki je bil edini jhvh jev učenec, ki je dojemal učitelja in boga, ter razumel! a niso ostali apostoli bili samo verniki in izvrševalci jhvh jeve in s tem tudi božje volje?

zaenkrat mislim, da bo dovolj.:)

ČE BI OD VSAKEGA ČLOVEKA, KI JE BIL PREPRIČAN, DA JE NJEGOVA DOBA ZADNJA IN DA BO VSAK ČAS KRISTUS TU, PA JE ODTEGNIL PAPKE NE DA BI KRISTUSA DOČAKAL DOBIL EVROCENT, BI BIL BOGATAŠ.

Razlaga Razodetja, zadnje biblijske knjige (po W. Branhamu) je ista pašta. Stvar ki se ponavlja skozi tisočletja a se vedno pokaže za lažno. Nekako je pač potrbno pobrati denar od naivnih ljudi nizke samopodobe.

A BI SE KDO UPAL STAVIT SVOJE PREMOŽENJE, MISLIM NA ČAKALCE KRISTUSA, Z MENOJ, DA KRISTUS NE BO PRIŠEL? ČE ŽE VETE KDAJ PRIDE, UTRDITE SVOJO VERO Z CEKINI!!!

ALI PA VAM CEKINČKI V ŽEPKU LEPO CINGLJAJO. JA, PA KAJ BOTE Z TEŽKO MALHO CEKINOV PRIČAKALI KRISTUSA!?

LP

popolnoma pravilno razmišljaš in dojemaš! kristus nima kaj priti, saj je ves čas tukaj, med nami!!!!! pa ne v cerkvah, pa ne v podobi, ki jo zavedeni in zaslepljeni pričakujejo ali si jo predstavljajo!

vučko stručko
12.05.2009, 17:08
Tu je zelo pomembno spoznanje, KDO je Oče, Sin in Sveti Duh. Judje vedo in vsak iskren raziskovalec SP tudi, da je Bog samo eden in da so Sveti duh, Jezus Kristus samo manifestacija enega Boga samega. Torej Bog se je skozi zgodovino pojavljal v različnih službah.

Najprej je bil kot Oče. To je podoba starozaveznega Boga z imenom GOSPOD. Njegovo ime s kraticami JHVH je velika skrivnost. To ni samo »Jahve«, ker se je njegovo ime spreminjalo in dopolnjevalo z vsako Izraelsko zmago. To je bil znak zaveze. Zato je tudi Abram dobil v svoje ime Božjo črko – kot znamenje zaveze in zmage. Zato so ga Izraelci imenovali kar GOSPOD.
Torej: Oče = GOSPOD

Potem se ta Bog manifestira v drugačni službi. V službi Sina. Človek Jezus Kristus je bil v času zemeljskega delovanja SIN ČLOVEKOV, kar je preroška služba. To bo priznal vsak iskren raziskovalec SP. Jezus je sebe imenoval samo s tem imenom. On je bil v službi Sina, kar je Jezus. Ko je bilo polnost božanstva v njem, je bil Bog z nami. Torej natanko določena služba, ali manifestacija Boga na zemlji.
Zato je: Sin = Jezus

V času od njegovega vnebohoda pa do drugega prihoda pa je v službi ali podobi Svetega Duha. Zato v Janezu govori, da bo prišel spet kot Tolažnik. Torej Isti Jezus bo prišel in se naselil v človeška srca. Prišel bo v novi službi. Kristus pomeni maziljenje, biti maziljen. Sveti Duh je maziljenje. Maziljenje se je odvijalo z OLJEM. Z oljem so bili veliki duhovniki politi, tako da je oje teklo od glave navzdol po celem telesu. Simbol OLJA pa v Svetem pismu pomeni Svetega Duha. Mi smo maziljeni s Svetim Duhom, politi smo z njim, smo zapečateni z njim.
Zato je: Sveti Duh = Kristus

Kako čudovito je to spoznanje. Aleluja. Hvala ti Bog, da nam odpiraš oči. Sedaj vemo, da je Oče, Sin, Sveti Duh natanko to, kar si nam hotel že ves čas povedati: To pomeni GOSPOD JEZUS KRISTUS. To si ti, Bog, amen.

Zato kličite samo to ime.

prav imaš!:) a toliko v vednost: nam, posvečenim( pa ne na religiozen ali cerkven način, da bo jasno), jhvh ni skrivnost. tudi če o tem kaj napišem, bom zato, da nismo v temi in da ne naredim škode, bom pisal tako, da izključim možnost zlorab. j h v h je združitev vseh elementov v harmonijo in formula stvarjenja sveta. ne smem pa izdati drugega in prosim za razumevanje.:censored:

peterp
13.05.2009, 07:05
A res? Si prepričan ali je to spet osebna resnica, in kljub temu dopuščaš možnost da se motiš?

Nekateri pač ne verjamemo v Bogove. Pravične ali nepravične.

Jaz bi rekel takole - jaz vem kaj mislim. Kakor jaz berem in razumem SP, mislim da imam prav. Ker se mi zdi tako najbolj logično, nimam drugega razloga. Torej kar je logično za mene, to je zame resnica. Saj so lahko pred 2000 leti tudi mislili, da je zemlja ploščata in to je bila za njih resnica, čeprav danes vemo da so se motili. Večina pripadnikov drugih krščanskih veroizpovedi pa tudi misli, da ima prav. Oni razmišljajo malo drugače, in tudi oni mislijo da imajo prav. Dejansko ne moremo/jo imeti vsi prav, ker če imajo absolutno prav oni drugi nimajo, in obratno. To je samo posledica dojemanja SP, ki je napisano od Boga. V končni fazi je morda najbolj pomembno, da delamo to kar nam je naročeno po SP, da ljubimo Boga in svoje bližnje kot same sebe. Tega pa ne delamo, ker se čedalje bolj pobijamo in sovražimo med samo. Danes tako pogosta smrt in sovraštvo pa sta nasprotji Bogu, ki je življenje in ljubezen. Danes ta svet ne more biti reči, da stremimo k Bogu in ljubezni, ker je to ravno nasprotje od tega kar delamo. Posledice naših dejanj in ciljev so vojne (kar pomeni smrt), bolezen in trpljenje. Ravno nasprotje od lastnosti Boga, v katerega verjamemo kristjani. In za kaj? Za različne gospodarske ali politične vplive in druge namene. Če je npr. znesek v trenutnem predlogu proračuna največje vojaške sile na svetu čez 600 milijard dolarjev, je to veliko. Koliko stvari bi lahko spremenili že samo z delčkom tega denarja, pa se ne bo zgodilo? Preprosto zato, ker je v interesu nekaterih, da so vojne v tretjem svetu/bližnjem vzhodu pa še kje drugje po svetu trajne. Vojaška proizvodnja teče, znebimo se vsega narejenega orožja, "naši" politični vplivi rastejo in pridobivamo nove "zaveznike", ker smo dobavljali orožje "pravi" strani. A je to nauk o ljubezni in razumevanju? Sveto pismo govori, da kdorkoli bo prijel za orožje, bo z orožjem tudi pokončan. Kar je logično, če je Bog Bog ljubezni in življenja.
Jaz nisem imel nobenih višjih izkušenj, nisem videl nobene svetlobe in prehajanja iz takšnih in drugačnih stanj so mi neznana. Verjetno tudi nimam ključa do resnice, če je tak ključ potreben. In nisem posvečen, kot so nekateri. In sem grešnik, kot je večina ljudi na tem svetu. Jaz samo berem SP in o tem razmišljam, drugega nisem rekel. In kot rečeno, takšna je mora resnica ker jaz v to verjamem, drugi pa pač verjamejo v svojo resnico, ki je drugačna od moje. Recimo da drugače razumejo SP kot jaz, kar je njihova pravica. Kakšna je dejanska resnica se bo pa slej ali prej pokazalo. Takrat bomo pa eni bolj in drugi manj presenečeni.

ARP
13.05.2009, 09:05
Torej kar je logično za mene, to je zame resnica. Saj so lahko pred 2000 leti tudi mislili, da je zemlja ploščata in to je bila za njih resnica, čeprav danes vemo da so se motili.

Ah kako preprosto bi bilo, če bi se lahko vsak človek učil tudi na napakah drugih. Do zadnjega so prišli preko empiričnih dokazov z znanstveno metodo, do prvega so pa prišli kakor ti - nekomu se je tako "zdelo". Kako to, da ne razumeš, da osebna prepričanja v svetu kjer je milijarde ljudi in jih ima lahko vsak stotine, ne morejo služit kot resnica, niti dokaz.


Kakšna je dejanska resnica se bo pa slej ali prej pokazalo.

Nedvomno, se je že, neprestano, mnogokrat. Bog je postal tako neuporaben, da ne vejo čemu naj bi drugemu služil razen placebo efektu in dobrega občutka nekaterih, da imajo velikega brata (čeprav tudi tega nisem nikoli razumel).Tvoje življenje se je in se bo drastično izboljšalo edino in zaradi "dejanske resnice". Veliko ljudi tako govori o "svoji resnici", ko pa ima težave denimo z zdravjem se pa vseeno takoj zateče samo k znanosti in empiričnim dokazom. In seveda je prav tako - pokazal bi rad samo dvoličnost in sprenevedanje. Kje je takrat tvoj Bog? Mar molitev ne zaleže? Žal so pa nekateri tudi tako prepričani v svojo resnico, da so pripravljeni ubiti lastnega otroka samo zato, da dokažejo svoj prav. Tako daleč gre ta "zaslepljenost".

http://www.nytimes.com/2009/01/21/us/21faith.html?_r=2&hp=&pagewanted=all

To so seveda potem drugačni verniki, radikalni, ekstremni? Zame so vsi verni, radikalno bolj verni od mene.

vučko stručko
13.05.2009, 09:56
božanstvo je vse ustvarilo svobodne,narava ni nikogar naredila za sužnja. (alkidamas)

Vernik
13.05.2009, 13:38
...Jaz nisem imel nobenih višjih izkušenj, nisem videl nobene svetlobe in prehajanja iz takšnih in drugačnih stanj so mi neznana. Verjetno tudi nimam ključa do resnice, če je tak ključ potreben. In nisem posvečen, kot so nekateri. In sem grešnik, kot je večina ljudi na tem svetu. Jaz samo berem SP in o tem razmišljam, drugega nisem rekel.......

Peterp, všeč mi je tvoje stališče. Očitno Bog dela s tabo. Nihče ne pride h Bogu, če ga ON sam ne pritegne. Iz tvojega prispevka sem razbral več svari:
1. Kot pravi vernik hodiš svojo lastno pot proti Bogu.

2. Všeč mi je, da ne maraš malikov, klanjanja in molitve pred njimi, kar Bog močno sovraži in noče da bi mi počenjali take stvari. Malo ljudi pride do takega spoznanja.

3. Praviš, da nimaš izkušnje z nadnaravnim svetom in prehajanji. Torej se naslanjaš samo na vero in Besedo, ki je zapisana v Svetem pismu. To je stališče pravega vernika. Nikjer ne piše, da bi morali imeti kakšno nadnaravno izkušnjo. Saj pravi v Marku 16,16: »Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« Torej, VERA je potrebna. KRST pa pride na osnovi vere.

4. Globina kliče globino. Nekaj globokega je v tebi, ki hrepeni po še globjem. V trenutku, ko si spoznal, da religije ne dajo vsega tega, kar piše v Svetem pismu, te Bog vodi v globje vode. Če religija ne zrcali 100 % Božje Besede, je nekaj narobe. Če zrcali 90 % je še huje. Pravi vernik potrebuje pravo duhovno hrano. Dogma ni prava hrana za vernika. Ob taki hrani začneš stradati. Ti si to ugotovil. Takšno spoznanje ne pride samo od sebe, torej lahko z zagotovostjo rečeš, da imaš izkušnjo z Bogom, ker on dela s tabo, te oblikuje in vzgaja. Nekega dne pa te bo popolnoma ločil od religioznih doktrin. Pričakuj ta dan, ker smo na koncu starega sistema.

vučko stručko
13.05.2009, 14:03
Peterp, všeč mi je tvoje stališče. Očitno Bog dela s tabo. Nihče ne pride h Bogu, če ga ON sam ne pritegne. Iz tvojega prispevka sem razbral več svari:
1. Kot pravi vernik hodiš svojo lastno pot proti Bogu.

2. Všeč mi je, da ne maraš malikov, klanjanja in molitve pred njimi, kar Bog močno sovraži in noče da bi mi počenjali take stvari. Malo ljudi pride do takega spoznanja.

3. Praviš, da nimaš izkušnje z nadnaravnim svetom in prehajanji. Torej se naslanjaš samo na vero in Besedo, ki je zapisana v Svetem pismu. To je stališče pravega vernika. Nikjer ne piše, da bi morali imeti kakšno nadnaravno izkušnjo. Saj pravi v Marku 16,16: »Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« Torej, VERA je potrebna. KRST pa pride na osnovi vere.

4. Globina kliče globino. Nekaj globokega je v tebi, ki hrepeni po še globjem. V trenutku, ko si spoznal, da religije ne dajo vsega tega, kar piše v Svetem pismu, te Bog vodi v globje vode. Če religija ne zrcali 100 % Božje Besede, je nekaj narobe. Če zrcali 90 % je še huje. Pravi vernik potrebuje pravo duhovno hrano. Dogma ni prava hrana za vernika. Ob taki hrani začneš stradati. Ti si to ugotovil. Takšno spoznanje ne pride samo od sebe, torej lahko z zagotovostjo rečeš, da imaš izkušnjo z Bogom, ker on dela s tabo, te oblikuje in vzgaja. Nekega dne pa te bo popolnoma ločil od religioznih doktrin. Pričakuj ta dan, ker smo na koncu starega sistema.

kaj le žene ljudi, da trmasto vztrajajo in se ukvarjajo z vojno prepričevanj in razlag. na sebi pa ne naredijo ničesar..... na štajerskem pravijo: vinograd ne potrebuje molitve, potrebuje motiko....

čas religij in politike se izteka, prihaja nova doba..... a si jo pripravljen sprejeti in živeti s tokom?:angel::)


božanstvo je vse ustvarilo svobodne, narava ni nikogar naredila za sužnja.(alkidamas)

Vernik
13.05.2009, 14:24
Z religijami je konec. Mislim, da je peterp to spoznal. Ob takem spoznanju se marsikdo samo sprašuje, kdaj bo prišel čas ločitve?

V Hebrejcih 6, 1-3 pravi: »Pustimo torej začetni govor o Kristusu in se povzpnimo k popolnosti.Ne začenjajmo znova polagati temelja, namreč spreobrnjenja od mrtvih del in vere v Boga, nauka o krščevanjih, polaganju rok, vstajenju od mrtvih in večni sodbi.«
Potrebno je iti naprej. Ne moremo se danes spet vračati na Svetopisemske osnove, ker je zelo pozno. Graditi temelje vedno znova in znova je nesmiselno. Božja zgradba odrešenja je sedaj končana. Božje odrešenje se vidi v polni luči. Nič več ni skrito ali zavito v skrivnost. Konec je. Vsak je imel možnost sprejeti Kristusa. Eni so to možnost sprejeli, drugi zavrnili. Žal, tako je. Bog bi zagotovo želel, da bi ga vsi sprejeli. Ampak sam je dejal, da temu ne bo tako.
Zakaj?
Preprosto, če v človeku ni ničesar, kar bi se oprijelo in oklenilo Besede, potem je vse zaman. Zato pravim, če je v človeku globina, bo ta globina hrepenela po še večji globini. Če pa je ni, pa je ne moreš priklicati. Zato bo na koncu časov nujno prišlo do ločitve. Božja Beseda že ločuje, to vidimo. Saj pravi v Hebrejcem 4,12: »Božja Beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.«

Po človeško si vsi nekako želimo, da te ločitve ne bi bilo. Na primer : želimo si sožitja med verstvi in medsebojnega sprejemanja. To gibanje se danes imenuje ekumenizem. Toda to ni po Svetem pismu. To je samo način človeškega gledanja in presojanja. Ekumenizem je v nasprotju s Svetim pismom, pa vendar ga SP opisuje kot nujen pojav. Ta pojav bo dodatno znamenje konca, ker se vse stvari morajo med sabo povezati.
Tako daleč smo, da bo Bog vsakega vernika, ki iskreno preiskuje Sveto pismo, poklical VEN. Zato mora ob koncu časov enostavno priti do ostre ločitve, ker ta svet ni po Božji podobi. To je satanski raj, ki ga je oče laži gradil od prvega greha naprej. Zato v tem sistemu ne bo nikoli miru. Beseda pa bo ostro ločila med dvema taboroma: kar je Božje bo šlo h Bogu, kar je demonsko pa se bo uničilo. Beseda je ogenj, je Sveti Duh, je oster meč, vse to.
To je točno po Besedi:
Luka 12,49: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!«
Luka 12,51: »Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.«

Ta dva pola, ti dve nasprotji bosta tesno povezani do konca. Zaenkrat ju ni bilo mogoče ločiti. Vernik in nevernik sta bila skupaj. Toda sedaj je postalo drugače. Različni duhovi so ponoreli, ker nimajo več časa. Toda to jim ne pomaga. Vsak bo šel na svoj kraj. Tako, kot je šel Juda na svoj kraj, tako je šel Jezus na svojega. Vedno gre za dve trti, ki se med sabo prepletata. Ena je prava, druga je lažna. In ni se dalo ene izruvati, ne da bi ob tem poškodoval druge. Hvala Bogu, konec je s tem. In konec je tudi z lažnimi religijami.
Matej 13,30: »Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«

Aleluja. Kako čudovite besede (seveda, če si pšenica). Zato si prizadevajte. Malo časa je še ostalo.

drstane8
13.05.2009, 18:30
Ja res je, dragi VERNIK, PLEVELA BO OB KONCU veliko - kakor si zapisal - in tudi vse, čisto vse BRANHAMOVSKE zmote in sektašenja bodo med tem plevelom... zlasti vse njegovo sektaštvo in herezije.

Ko naj bi govoril o krstu, je šel tako daleč, kot si zapisal, da se vsak, ki je TRINITARIČNO krščen KRSTI v Jezusovem imenu in potem gre nazaj v svojo Cerkev. To je še en dokaz več, da vsi jasno vidijo, kako zmedeno sektaški je bil ta človek!
Enake traparije so tudi tisto o NEVESTI, ki ni Cerkev. To so OSAMELI TAVAJOČI in med seboj skregani EGOCENTRIKI, ki ne vedno drug za drugega, ker drug drugega ne potrebujejo AMPAK VSAK NEKAJ PO SVOJE TRAPA in natolcuje...
Ojoj, kakšno odrešenje!

Dragi vernik, skleda te BRANHAMOVŠČINE je polna... (ne bom zapisal). Kristus je vedno bil in je v SVOJI CERKVI. Jean Calvin je zelo jasno razložil, da je to "nevidna Cerkev predestiniranih", pač v skladu z učenjem apostola Pavla. "kogar pa je naprej poznal, ga je tudi napred določil..."

Povsem jasno je, da je BRANHAMOVŠČINA odpadek, ki ga nogen resen verujoči ne potrebuje.

Pa veliko ljubezni in VELIKO ČASA. Tudi to je ena izmed temeljnih BRANHAMOVŠČIN, da je vse videl na KRATKO - seveda, kar ni čudno ob vsej kratkovidnosti, ki ga je že tako spremljala. ČASA, dragi vernik, JE VELIKO, vendar dolžina nič ne pomaga tistim, ki nar naprej prazno slamo mlatijo!
Ti pan NIKOLI ne pridejo do ŽETVE! V prazni slami ni zrnja. In cel Branham s svojimi razlagami je prav to, PRAZNA SLAMA, ki res hitro zgori - dolgega časa niti ne potrebuje. Tudi ta "kratek čas, ki ga obeta" in tako naglaša - in ti z njim - je čisto navadna ZMOTA. Najprej so jo širili jehovci... sedaj pa še njim podobni trobijo v iste troblje neumnosti.

Cerkev moli "pridi Gospod Jezus", vendar to ne pomeni nekega kratkega časa, ampak je to izraz vere in gorečnosti za "metanojo sveta"! Čas v Razodetju je vse nekaj drugega kot nekaj "kar je kratko". Kdor tako razlaga kot Branham je predvsem KRATKE PAMETI in ne dober razlagalec ali celo PREROK - ti si zapisal celo - ZADNJI PREROK.
Joj, gorje nam od takih prerokov... ki ne vedno kaj govore, kaj šele da bi znali kaj razlagat in razložit!

Vernik, neumnosti nakladaš skupaj s tem "zadnjim" nakladačem.

Mi je žal, VERNIK, da Ti moram povedati naravnost ravno to, kar povem. Raje bi govoril in pisal kaj drugega... nedvomno.

In še nekaj: KATEREMU SOLIPSIZMU pa pripadaš, dragi VERNIK, saj je branhamovska nevesta očitno SAMA in še vdova po vrhu...
Kako naj se imenuje ta TVOJA PRIPADNOST, če pa to, ni ne skupnost-cerkev, ne sveti kahal, skratka nič... od SKUPNOSTI... ampak neka vase zagledana SOLIPSISTIČNA VDOVA - v EDNINI SEVEDA...
Daj no, malce več povej o tej TVOJI prinčipesi, če sploh smeš s kom biti... kajti "vse kar je vsaj troje, je MNOŽINA" - po čisti logiki. In torej je to najmanjša Cerkev, skupnost. (No, jaz bi dejal, SEKTA, ker drugega tako in tako ne more biti). Vernik, si nisi nikoli zastavil vprašanje, kaj pomeni "starozavezni kahal", skupnost? Ali pa ecclesia, v grškem pomenu besede? V stari in novi zavezi vedno pridemo do "skupnosti", take ali drugačne. In s to se Kristus pred DAMASKOM PAVLU POISTOVETI. "Zakaj me preganjaš", ga je spraševal, ko je šel Pavel preganjat KRISTJANE, torej skupnost v DAMASKU.

Vse branhamovske "štorije" o Nevesti, ki naj ne bi bila ta SKUPNOST, so prazne sektaške marnje!

-
-
-
Sedaj te bom spet nekaj časa pustil pri miru s Tvojim BRANHAMOM, zadnjim prerokom - ko to slišim - in še o nekakšnem kratkem času - si pač mislim: UBOGI, "zmedeni sektaši".

Vernik
13.05.2009, 20:15
Ja res je, dragi VERNIK, PLEVELA BO OB KONCU veliko - kakor si zapisal - in tudi vse, čisto vse BRANHAMOVSKE zmote in sektašenja bodo med tem plevelom... zlasti vse njegovo sektaštvo in herezije......

saj se trudiš, ni kaj. s tabo bi se strinjal, če Branham ne bi bil od Boga POTRJENI prerok. Samo to šteje. POTRDITEV.
Kaj če bi se vzetje NEVESTE zgodilo nocoj? Ali bi ti vedel za to? Trenutno živi na svetu ogromno kristjanov. Če bi prišlo vzetje nocoj in bi živi odšli, bi to štelo samo malo ljudi. Toliko ljudi je skoraj vsakodnevno pogrešanih. Nevesta bo vzeta in mi se bomo vprašali, zaradi česa je vse to tako tajno. Ljudje bodo nadaljevali s pridiganjem, govoreč, da so dobili to ali ono in podobno. In poglej, kakšna prevara bo to. Poglej primere iz Svetega pisma. Poglej največje nasprotnike prerokov:
Zakaj Korah ni tega videl? Zakaj Datan ni tega videl? Zakaj Ahab ni tega videl?
Preberi si 1 knjigo kraljev 22. Poglavje v celoti. To je lep primer. (da , vse se mora potrditi s svetim pismom)
Ko je sta se Josafat in Ahab srečala za zavzetje Ramót Gileáda je Josafat dejal nekako tako: »Ahab, mi smo v težavah. Ali ti veš, da nam je Bog dal to zemljo? Jošua jo je razdelil. Veš za ta del zemlje tam zgoraj, ki so nam jo vzeli Sirijci, ali ni to naša zemlja?«
»Da, zagotovo je tako.«
In je dejal: »Naši otroci so lačni in Sirijci, naši sovražniki, hranijo svoje otroke, polnijo jim trebuhe z pšenico, ki bi morala biti naša.«
To je bilo Svetopisemsko točno. Dejal je še: »Mi boš pomagal, da bom odšel tja in to zemljo povrnil?«
Torej, včasih bo dober človek pod vplivom zla podlegel. Zato dobro pazite vi, ki ste v cerkvah, zelo pazite.
Kot prvo,veste, da je bil Josafat veliki religiozni mož. On je dejal: »Vendar pa najprej vprašajmo Gospoda.«
Stari prebrisani Ahab je tako dejal: »Brez dvoma, da moramo o tem razmisliti. Ampak, mi bomo vprašali torej Gospoda…Ali je tukaj kak Božji prerok?«
In Ahab je dejal: »Imam jih tukaj štiristo, najboljših, ki obstajajo. Vsi ti imajo svoj dar, naziv in titule, vse to, kar sodi zraven. Vsak od njih je priznan.« vidiš, ti so bili hebrejski preroki, iz preroške šole.
Josafat je dejal: »Pripelji jih gor, da jih slišimo.«
Veliki poglavar, (škof vseh njih) je prišel do kralja in je imel svojo inspiracijo. On je imel inspiracijo, absolutno. Prišel je do njih dveh in naredil dva velika železna rogova. Dejal je: »Veste, TAKO GOVORI GOSPOD. Vi boste šli in vzeli te rogove in odgnali Sirijce iz dežele.
Tudi vsi ostali so prerokovali. »To je popolnoma res.« Vsi od njih, cel zbor 400 ljudi je bil zedinjen. Vidite?
Jozafat, bodoči duhovni, kot že veš, on ni bil navdušen nad tem in je dejal: »Ali je še kje nekdo, ki bi ga lahko vprašali za mnenje?«
Ahab je bil začuden: »Zakaj želiš druge spraševati, če je ves zbor– celi koncil dejal, da je to dobro?« Vsi so dejali: »To je to, kar moramo narediti.«
Ampak Josafat je vztrajal: »Ali ni tukaj nekje še nekdo drugi? Nekakšen čudak, kot ga imenujejo?«
Ahab je dejal. »Da, tam je. Tam je eden, Mihej, Imlahov sin, ampak jaz ga sovražim.« Vedno je tako. Jaz ga sovražim, ker vedno graja ljudi in roti mene in govori grde stvari o meni. Sovražim tega moža.«
Josafat je bil navdušen: »Ah, naj kralj Ahab ne govori tega. Pojdite ponj in ga pripeljite.«
Tako so odšli do Imlahovega sina, nekateri od starešin, prerokov so odšli do njega in dejali: »Torej poslušaj Mihej, se želiš ponovno vrniti v organizacijo? Govoriti moraš iste stvari, kot to govorijo onih 400 prerokov in te bodo vzeli nazaj.«
Toda zgodilo se je, da je imel Bog moža med ljudmi, tega Miheja, na katerega niso mogli položiti svojih rok. Bog je imel svojo roko na njem. On je bil samo odsev Božje resnice. Mihej je dejal: »Odšel bom tja dol in povedal samo to, kar mi bo Bog položil v moja usta.« To je Božji človek. Dejal je: »Dajte mi eno noč.« Prišla je noč in Bog je spregovoril preroku, malemu ničetu. In kot prvo, veš dragi drstane8, on je naslednje jutro prišel.
Vsi so dejali: «Kaj je torej s tem, Imlah?«
In Mihej je prerokoval: »Pojdite gor. Ampak jaz vidim Izrael raztepen po hribu, kakor ovce brez pastirja.«
Ahab se je razjezil: »Kaj sem ti rekel. Kaj sem ti rekel v zvezi tega.«
In zatem je prišel veliki škof, glavni in ga udaril po ustih, govoreč: » Kam je odšel Gospodov Duh? Ker vem, da sem imel Duha; plesal sem v Njem in delal vse te stvari. Vidiš? Imel sem tega Duha. Kam je On odšel?«
A se vprašaš, kam je odšel duh? Ali je še duh v cerkvah.Cerkve imajo navidezno prav, vendar niso v skladu s Svetim pismom. Ne več. Res je, one so bile potrebne skozi zgodovino. One so bile nosilec življenja. Toda v nosilcu življenja ni ŽIVLJENJA samega. To je v zrnu. Zrno pa pride na koncu.

A vidiš sedaj prispodobo? Poglej, Imlah je bil Božji sin, oziroma resnični Božji prerok. On je svojo vizijo preveril z Besedo. Če ne bi bila v skladu z Besedo, potem bi bila napačna. Vidiš? Beseda za to uro… isto je bilo z Branhamom. Razmerje 1 : 400. Besedo je potrebno preveriti s Svetim pismom. V tem je razlika. Branham je nosil Besedo v svojem sporočilu. Bil je za to določen, ker je imel Bog roko nad njim. TO ŠTEJE.

Kralj je sicer govoril svetopisemsko. Zemlja je pripadala njim, zemlja je bila njihova. To je bilo dejstvo. Svetopisemsko je bilo videti vse točno, razen ene stvari.
Zapomni si, ena Beseda je bila, ki je povzročila vso zmešnjavo. Isto kot pri Evi. Eva ni verjela eni Božji Besedi. Na začetku Svetega pisma je ena Beseda povzročila težavo. Jezus je prišel sredi Svetega pisma in dejal: »Človek bo živel iz vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Na koncu Svetega pisma je dejal: »Kdor koli bo odvzel eno besedo ali dodal eno besedo k temu.«

Ampak to, kar so učile denominacije, ni cela Beseda. Celotna Beseda je Beseda za to uro, kar šteje. In mi ne bomo tega nikoli naredili sami ali s pomočjo teologije. Bog mora maziliti preroka, ki bo lahko stal za tem in povedal, kar ga bo potrdilo in dokazalo, da je to res. Ampak na žalost, to bo preletelo nad ljudmi in preroka ne bodo nikoli spoznali. Tako, kot je to vedno bilo.

vučko stručko
13.05.2009, 23:24
baje, da so danes popularni tisti, ki v nedogled nekaj dokazujejo in ustvarijo zadušljivo sceno: vidva, politiki, nekateri duhovniki in dolgočasni profesorji, katerih čas se izteka.

niso razlogi tisti, ki me napeljujejo na to, da te teme več ne odpiram in neberem, ampak moj plemeniti okus, ki mi govori, da v katakombah ni svežine .:nonono:

nehaj biti tako religiozen

kaj imajo žalostni ljudje skupnega?
izgleda, da so vsi postavili
svetišče preteklosti, kamor pogosto hodijo
in tam na čuden način žalujejo
in jo častijo.
kaj je začetek sreče?
da prenehaš biti religiozen
na tak način.

( hafis)

peterp
14.05.2009, 11:34
Imam dve vprašanji za Vernika, če bo imel čas za kratko razložitev, ker je to ena od stvari, ki mi niso jasne. Pa morda bo zanimalo še koga.

Lk 22,14-20

In ko je prišla ura, je sédel k mizi in dvanajst apostolov z njim. In rekel jim je: »Srčno sem želel jesti to velikonočno jagnje z vami, preden bom trpel. Zakaj povem vam, da ga ne bom več jedel, dokler se ne dopolni v božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: »Vzemite to in si razdelite med seboj. Zakaj povem vam, da ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride božje kraljestvo.« Potem je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas; to delajte v moj spomin.« Prav tako tudi kelih po večerji, govoreč: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.

Jan 20,19-23

Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Vzemimo na primer odpuščanje grehov in lomljenje kruha, kar naj bi delali v Njegov spomin. Tega ne razumem, kajti če danes ni neke organizacije oz. organizirane skupine pravih Kristjanov, za koga bi to potem veljale te besede? Če so danes "nevesta" skupina Kristjanov (posamezniki), ki so odšli iz svojih, takšnih ali drugačnih veroizpovedi, in ti Kristjani niso povezani med seboj, ali te besede veljajo tem posameznikov. Logično bi bilo, da lahko grehe odpušča samo Bog, vendar so tu besede namenjene ljudem oz. apostolom. Ali pa so te besede veljale samo njegovim prvim učencem, kasnejšim njegovim učencem pa ne več?

Podobno se sprašujem tudi glede lomljenja kruha, za katerega pravi da naj njegovi učenci to delajo v njegov spomin. Če torej danes pravi Kristjani niso organizirani v neki skupnosti, ali se to izvaja zasebno? Ali pa so te besede veljale samo prvim apostolom?

Vernik
15.05.2009, 12:32
Če so danes "nevesta" skupina Kristjanov (posamezniki), ki so odšli iz svojih, takšnih ali drugačnih veroizpovedi, in ti Kristjani niso povezani med seboj, ali te besede veljajo tem posameznikov. Logično bi bilo, da lahko grehe odpušča samo Bog, vendar so tu besede namenjene ljudem oz. apostolom. Ali pa so te besede veljale samo njegovim prvim učencem, kasnejšim njegovim učencem pa ne več?

Kristjani morajo biti med sabo povezani, toda ne preko religije.
Najlepše se vloga organizirane religije vidi iz primera starozaveznega Koraha, ki je nasprotoval Mojzesu in novozaveznega Nikodema pri Jezusu. Sami si preberite odlomke. (4. Mojzesova 16 in Janez 3). Korah je poizkušal narediti organizacijo in vstopiti vanjo. Nikodem pa je bil v njej in je poizkušal iziti. Nikodem je bil sprejet in je izšel. Korah je vstopil v njo in je izgubil svoje življenje, umrl je v svojem prizadevanju, umrl je v poizkusu, da bi dosegel svoj cilj. Zato je organizirana religija v nasprotju z Božjim načrtom.

Nikodem je bil starešina in velik učitelj. Poznal je Pisma, ki se jih je naučil. Poznal jih je skozi tradicijo. Ali ni Jezus dejal: »Zaradi svoje tradicije ste naredili Božje zapovedi nedejavne?«
Vidiš, zaradi tradicije. Zaradi vrinjenja lastnih razlag v Besedo, namesto da bi pustili samo tisto, kar pravi Beseda. Ali opaziš, da je hudič koristil točno to isto, da bi v primeru Eve začel svojo prvo organizacijo. List pomeni pokrivalo, pomeni religijo. Popolnoma isto je z religijami danes.
Nikodem je prišel iskat Večno Življenje; prišel je iskat odrešitev, čeprav je bil človek visokega položaja, učitelj v Izraelu. Stari duhovnik, modrec, je prišel k mladeniču. Aristokrat, bogataš je prišel k siromaku, da ga vpraša, kako dobiti odrešenje in Življenje.

Res je, da morajo biti verniki organizirani. Organizirane skupine se imenujejo cerkve. To je zbirališče vernih ljudi. To so lokalne skupnosti, ki nimajo drugega vodstva nad sabo, kot samo Svetega Duha. Tu ni piramidne vodstvene strukture (na primer: papež-kardinali-nadškofje-škofje-nadžupniki- župniki-duhovniki-verniki). Klasične religiozne cerkve imajo torej svojo vrhovno vodstvo, ki določa, kaj se bo verovalo. In vse delujejo po istem principu. RKC je imela svoj Nicejski koncil, kjer se je zacementirala v svojem verovanju in sprejela točno določeno veroizpoved. Vse protestantske cerkve imajo prav tako svoje »Nicejske« koncile. Kar poizkušajte nekaj reči proti njihovemu verovanju, če si upate! Jehovove priče te bodo vrgle ven, vsaka cerkev te bo hotela spametovati in to TAKOJ. Če to ne bo šlo, vas bodo izbrisali. Veliko ljudi je bilo v zgodovini izobčenih zaradi lastnega razmišljanja. Takrat je bila to grozna stvar. Danes si niti slučajno ne predstavljamo, kaj pomeni biti izobčen, ker cerkev nima več take moči.
Jaz si upam reči marsikaj, ker me ne vežejo religiozne spone. Hvala Bogu.
In res. Danes je "Nevesta" skupina kristjanov (posameznikov), ki so odšli iz svojih, takšnih ali drugačnih veroizpovedi in vendar so ti kristjani povezani med seboj. Božji Duh jih veže. To je najmočnejša vez.

Poglejte nepravilno strukturo. Ali vidite, kakšno težo morajo prenašati na svojih plečih verniki? Kaj pa je dejal Jezus? Ali ni dejal v Mateju 11,30: »…kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

1797

Lahkota bremena pa je lahko samo v drugačni strukturi cerkve, brez balasta in teže »hierarhije«. Ali sedaj vidite razliko?

1798

Poglejte, kako lepo se Jezusove besede skladajo s to shemo: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Verniki na ta način direktno prejemajo Svetega Duha, brez posrednikov, ki bi pačili originalno hrano. Nihče nima pravice,da bi se povzpel čez drugega sovernika in bi tako odpuščal grehe v Božjem imenu. To je nasilništvo, manipulacija z ljudmi in hudičevo delo.
Ali pa so te besede veljale samo njegovim prvim učencem, kasnejšim njegovim učencem pa ne več? Ne. Še danes veljajo. Vsem nam. Vsakemu verniku. Zato je zelo pomembno odpuščanje drug drugemu. Da pa bi taka lokalna skupnost lahko funkcionirala je v njej skrita peterostrana služba. To je zelo pomembno!!! Ta je opisana v Efežanom 4,11: "In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji,.."
V pomoč so ji tudi različni darovi. Rimljanom 12,6: "Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana...."

Samo takšna struktura je Bogu všeč. Takšna je bila cerkev v začetku in takšna mora biti na koncu. Vse kar pa je bilo vmes pa je pokvaril NIKOLAIZEM, o katerem sem veliko pisal na tem forumu. To se spet sklada s Pismom, ko Jezus pravi v Razodetju 2: »…Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim..«
Da se cerkev mora vrniti v originalno obliko, se sklada z besedami Malahija 3,23: "Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.« Naša srca otrok bo spet obrnil nazaj k očetom (k Pavlu), da bomo videli, kakšna je bila prava skupnost. Tudi o tem sem že pisal.
In Zaharija 14,7: »Tedaj bo samo dan, ki bo znan GOSPODU, ne dan in ne noč; in zgodilo se bo: ob večernem času bo svetloba.« Torej, to pomeni, da bo na koncu vseh 7 CERKVENIH dob svetloba, ki bo povzročila, da bo njegova Nevesta spoznala Besedo v polnosti. Cerkev bo postala to, kar mora biti. Ta svetloba pa je razodeta Beseda. Aleluja. . Kako se vse lepo sklada. Aleluja!! Hvala ti Bog, da nam to razkrivaš!!

Vernik
15.05.2009, 12:53
Podobno se sprašujem tudi glede lomljenja kruha, za katerega pravi da naj njegovi učenci to delajo v njegov spomin. Če torej danes pravi Kristjani niso organizirani v neki skupnosti, ali se to izvaja zasebno? Ali pa so te besede veljale samo prvim apostolom?

Vse to se danes dela v teh lokalnih cerkvenih skupnostih. Vemo, da je Jezus naročil Tri stvari: KRST, OBHAJANJE VEČRJE in PRANJE NOG. Vse to se odvija v teh cerkvah, ki so pod vodstvom Svetega Duha. Nekdo obrede mora voditi, to je sped v posredi peterostrana služba. Nekoga Sveti duh določi za to.

Problem je pojmovanje TELESA Jezusa Kristusa.
Izvorno vprašanje je torej v tem, kaj je TELO Jezusa Kristusa? To TELO je tisto, kar iščejo vsa verstva sveta. Ampak to TELO ni Cerkev kot institucija, nobena zemeljska organizacija in ne nobena svetovna religija. To Telo nima nič skupnega z nobeno zemeljsko - človeško tvorbo. Skratka, odmislimo zemeljske organizacije, ki so religijske strukture, religija pa pomeni "pokrivalo". to je tisti LIST, s katerim sta se pokrila Adam in Eva po padcu.
Evharistija je velik problem.
Kot vidimo na primer, Matej v Svetem pismu 26,26 pravi: »Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«
Podobno so zapisali vsi evangelisti in tudi Pavel. Vedno Jezus reče: »TO JE MOJE TELO.« Nikjer ne reče: »V tem kruhu sem jaz.«, ali pa: »To sem jaz, ki se dajem za vas.« Mogoče bi nekdo razumel celo tako: »V ta kruh sem se spremenil jaz. To je realna Moja navzočnost.« Tudi ne govori o nobeni spremenitvi. Večina ljudi se sploh ne vpraša, kaj je dejansko Jezus mislil s tem. Mislijo si, da je njegovo telo isto, kot je v bistvu ON sam. To je napačno sklepanje in ta napačna miselnost pride iz našega vsakdanjega življenja. Če jaz na primer pokažem na svoje telo, pokažem s tem na sebe, ki sem v tem telesu. Avtomatsko poistovetim sebe kot osebnost s svojim telesom. Ker pa jaz nisem umrl in nisem vstal tako kot Jezus Kristus, je ta istovetnost pravilna. Toda za Jezusa takšna primerjava ne drži več. On je vstal in z bilo kakšno obliko zemeljskega telesa nima nič več skupnega. Da bi iz besed »to je moj telo« dobili besede »v tem kruhu in vinu sem prisoten jaz«, je potrebna kretnica, ki pa Resnico popači in jo sprevrže v nekaj drugega. Tu je torej past. Postavite si dve trditvi dovolj blizu in videli boste, da bo prej ko slej prišlo do preskoka vsebine trditve.

Kaj je torej to »MOJE TELO«. To so vsi njegovi resnični verniki, ki sprejemajo Njega kot BESEDO in ki se zbirajo vse od Jezusovega vnebohoda pa do njegovega drugega prihoda. Kristus je Glava, ki je sedaj na nek način ločen od svojega Telesa. Njegovo Telo je tukaj na zemlji, Glava Jezus Kristus pa v nebesih. Ampak pazite, tu ne gre za fizična telesa.
V pismu Efežanom 1,10 Pavel piše: »…po blagohotnem načrtu,…., da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
V pismu Rimljanom 12,5 lahko preberemo: »Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj.«
V 1. Kor.6,15 Pavel pravi: »Ali ne veste, da so vaša telesa deli Kristusovega telesa?«
V 1. Kor.12,13 beremo: »V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha.«
V 1. Kor.12,27 Pavel piše: »Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.In še v Efežanom 5,23: … »kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik telesa.«

Vernik
15.05.2009, 12:56
Na koncu pa še poglej v pismo Kološanom 2,16-19: »Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot. Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo. Ne pustite, da vam vzame nagrado tak, ki se vdaja samoponiževanju in češčenju angelov, ko vrta v svoja domnevna videnja in se brez vzroka napihuje v svojem mesenem umu, ne drži pa se glave, iz katere se po sklepnih vezeh hrani in povezuje celotno telo in tako uspeva v Božji rasti.«

V vseh odlomkih Beseda opisuje Kristusovo Telo. To je torej njegova NEVESTA, je zbir vseh vernikov, ki so v celoti sprejeli Besedo in ki se bodo z njim srečali na nebu. Tukaj ne pride v poštev nobena svetovna denominacija, svetovna cerkev, sekta, verstvo ali ustanova. Nobena od teh ni sprejela Besede v celoti. Besedo je sprejela samo njegova resnična duhovna Cerkev, to je njegova Nevesta. Takrat, ob srečanju z njo na nebu bo Kristus združen z njo in takrat bo kompleten. Takrat ne bo več lomljenja kruha, ker za to ne bo več potrebe. Sedaj delamo to v njegov spomin in se s tem pripravljamo za srečanje z Njim.
Pavel pravi v 1. Kor.10,16-17: »Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha.«
Kristusovo Telo je torej celotni KRUH, in ta en KRUH smo mi, verniki. Mi vsi, ki jemljemo koščke tega razlomljenega kruha, sestavljamo eno telo. Mi smo s Kristusom ENO. Gre pa seveda za duhovno prispodobo in ne za telesno.
Saj Pavel piše v 1. Kor.6,17: »Kdor pa se druži z Gospodom je z njim en duh.«
Ali ni to čudovito? Spomnimo se Pavlovih besed: »Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.« Pripadamo torej Kristusu, za to smo z njim v vsem eno in z njim en Duh, skratka mi smo TELO, on je GLAVA.

Sedaj vidimo, da je simbol te Jezusove razdelitve, oziroma daritve, lomljenje kruha. Vedno, ko lomimo kruh, se spomnimo, da se je Jezus Kristus dal za nas, da se je razlomil za nas. ON je bil razkosan, vsak resnični vernik je dobil kos Njega, da bi mi postali njegovo TELO. On se je dal za svojo Nevesto. V njegovem telesu se zbiramo. Zbiramo se že skoraj 2000 let. Mi smo njegovo Telo, pa če nekdo lahko to verjame ali ne.
Takole je to videti:

1799

Vernik
15.05.2009, 13:05
....niso razlogi tisti, ki me napeljujejo na to, da te teme več ne odpiram in neberem, ampak moj plemeniti okus, ki mi govori, da v katakombah ni svežine..... ( hafis)

Danes smo pač v času verske svobode..... Bog hoče, da se pogovarjamo o njem, četudi pri tem uporabljamo napačne besede. Ko dojenček prvič reče "..ta, ta ta...", je oče vesel. Ne kara ga, zakaj ni dejal: ata,ata.... Tako je tudi naš nebeški OČE vesel naših razglabljanj. Saj se pogovarjamo o njem. Zato nikakor ne morem biti jezen na drstaneta8 in upam, da on ni jezen name.
Mi govorimo o Bogu in to nikakor ne more biti zadušljiva tema..... razen za nekatere. Pa kaj, če se zmotimo? Saj razmišljamo na najboljši način, kar se da.... Inkvizicije pa ni več, hvala Bogu.

vučko stručko
15.05.2009, 23:01
Danes smo pač v času verske svobode..... Bog hoče, da se pogovarjamo o njem, četudi pri tem uporabljamo napačne besede. Ko dojenček prvič reče "..ta, ta ta...", je oče vesel. Ne kara ga, zakaj ni dejal: ata,ata.... Tako je tudi naš nebeški OČE vesel naših razglabljanj. Saj se pogovarjamo o njem. Zato nikakor ne morem biti jezen na drstaneta8 in upam, da on ni jezen name.
Mi govorimo o Bogu in to nikakor ne more biti zadušljiva tema..... razen za nekatere. Pa kaj, če se zmotimo? Saj razmišljamo na najboljši način, kar se da.... Inkvizicije pa ni več, hvala Bogu.

postavil bom trditve:

1. bog ni ON, on je del boga.

2.direktna izkušnja boga je cilj. na cilju ni vere, vera transformira v JE .


3. pisana beseda vseh originalov je še danes nerazložljiva neposvečenim.
kdo je potemtakem posvečen? samo tisti, ki ima direktno izkušnjo, s katero

dobi KLJUČ.


4.originalna besedila vseh svetih spisov imajo močan energetski naboj( prepisi pa ne!), kar pomeni, da je nespametno razlagati nekaj, kar nima VIRA, kar nima BESEDE, ki bi meso postala. racionalno in razumno pa je neoriginalne tekste brati, kot neko pravljico.

5. kakršnokoli ukvarjanje s prevodi spisov in njihovo tako ali drugačno razlago in ukvarjanje z razodetji, vodi v slepo ulico. največ, do česar prideš je, da ti nekaj takih tekstov nudi le določeno stopnjo razumevanja in spoznanj. to pa v lastnem življenju nima nobene praktične vrednosti. veruješ lahko tudi brez tega.

6. tak način polemike in pristopa ima za posledico samo hranjenje uma, filozofiranje o nečem, pisanje o nečem, usklajevanje o nečem itn, na koncu je SIT le um!

7. ni tema zadušljiva, zadušljiva je atmosfera, ki se ustvarja . dva v neskončnost nekaj razlagata v nedogled, njun produkt pa nima življenja, svežine, igre, takta, ritma, vzušja radosti in ljubezni. pa človek dobi misel, da bi bilo bolje če bi nekomu od bližnjih pomagala s kakim dobrim dejanjem, dobrim delom.

nista se vprašala, kakšno je vajino poslanstvo tukaj na zemlji? a vesta, kdo sta, od kod sta prišla, kam gresta?
če sta se, je moje poslanstvo pri vama končano. potem vesta, da se morata vsak zase očistiti vseh grehov preteklosti, saj je ČISTOST pogoj za pravilno razumevanje in delovanje v stvarstvu. in za izkušnjo božanstva.

veliko uspeha vama želim!:)

Vernik
16.05.2009, 08:14
......veliko uspeha vama želim!....

Iskrena hvala !!

Vernik
16.05.2009, 08:37
....nista se vprašala, kakšno je vajino poslanstvo tukaj na zemlji? a vesta, kdo sta, od kod sta prišla, kam gresta?


Vprašanje je zelo umestno. Vsak človek se prej ko slej to vpraša. Moj odgovor je skrit v Efežanom 1,4 dalje:..." pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci."

Kdo sem? Jaz sem član Neveste. Saj pravi,da smo bili že od vekomaj skriti v Bogu in gremo nazaj k njemu. Od kod prihajamo in kam gremo? Izhajamo iz Boga, ker je v nas skrito večno življenje. Kar pa je večno, nima začetka in ne konca. Torej smo bili že od vekomaj v Bogu. ALELUJA! Kako si želim, da bi vsi prišli do tega spoznanja. Tu je odgovor! Vemo torej za pot!
In še naprej pravi:

"V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva."

Mi smo njegov ponos, vnaprej smo bili določeni za življenje, ko naša umrljiva telesa še sploh niso bila ustvarjena. Zato pravim, da smo bili že od vekomaj v Bogu, v njegovih mislih. To je veličasno. Zaradi tega smo kot potrditev zapečateni z Božjim pečatom, kakor še pravi:

"Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine..."

tu je torej naše polanstvo. Povedati to, kar nam je bilo odkrito. Vsega ne bomo mogli izraziti, bomo pa v večnosti imeli dovolj možnosti za vse.Torej vidite, da je pečat pomemben. Obstajata dva pečata. Vi enostavno morate biti z enim označeni. Tu se spet pokaže, kako blizu sta si prava in neprava cerkev. Prava je zapečatena z Božjim pečatom, neprava pa z Žigom zveri iz Razodetja. To sta zadnja dvojčka iz Svetega pisma. Kar nekaj sem jih že naštel na tem forumu: Kajn-Abel, Jakob-Ezav, Juda-Kristus, Izrael-Moab, Zemeljska cerkev-Nevesta.

drstane8
16.05.2009, 16:25
DRAGI vernik, sedaj, kar v nekaj svojih odgovorih CELO BRanhama POTVARJAŠ!

Pri shemi, ki si jo zapisal (narisal) za prvo CERKEV (tega imena sicer ne želiš uporabljati, čeprav, če bi hotel brati Pismo, bi tam našel tako "kahal" in "EKKESIA" - od Ekkaleo; CERKEV) spet vnašaš branhamovske krive (in svoje) nauke. Seveda s svojim napačnim razlaganjem vidiš NEVESTO, ki ni isto kot ta CERKEV "ki jo je KRistus ljubil..." "in želel imeti kot svojo nevesto, brez madeža, brez graje". Torej ustvarjaš zmedo.

Ko si zgoraj narisal DUHA, spodaj pa kroge "skupnosti", si pač POTVORIL osnovno dejstvo, da so LOKALNE CERKVE bile povezane v ENO in tako so tudi delovale. To ENOTO si hote izpustil, ker ti ustreza branhamovščina - in ne zato, ker bi se ta nori prerok in ti z njim - držal PISMA.
VPRAŠANJE: Je vsaka skupnost odločala posebej? NE!
Vse skupnosti so sprejele nauk glede poganov, ki ga je določil apostolski zbor. "DOLOČIL je SVETI DUH in mi z njim", pravijo v tej odločitvi, ki je bila sprejeta v CERKVI v Jeruzalemu, sprejeli so jo pa za skupnosti med pogani. In apostolski zbor niso bili vsi verniki, ampak APD natančno povedo, kdo je to določil, v moči Duha.
Ti torej NIČ ne BEREŠ, kar piše v Pismu! Ti širiš samo branhamovčino.

Enako je veljalo glede obreze za VSE POGANE, ne samo za eno skupnost. In tudi o tem je kriterij, v moči Duha, odločil apostolski zbor.

Ko so izvolili Matija, to ni storila vsa skupnost, ampak apostoli. Ko je Pavel dobil mandat delovanja med pogani, to ni storila kakšna skupnost, ampak so to delo DUHA potrdili "VELJAVNI".

Ti in Branham tudi nič ne razumeta, ko premišljata o tej skupnosti, kajti sicer bi pri Pavlu, v pismih, ki jih je pisal CERKVAM v posameznih mestih, točno lahko videla, " da so eni apostoli, drugi evangelisti...." "da so različne službe" "različni so darovi" v posamezni Cerkvi in da "vse to pa dela EDEN IN ISTI DUH".
TAKO TOREJ JE v PISMU, ne kar natolcuješ!

Vidva s tem heretikom, ki se mi upira imenovati celo njegovo ime, ker ne zasluži nobenega imena, Sta si NARISALA DUHA in potem spodaj neke anonimne kroge - kakor da je to PODOBA CERKVE - v apostolskih časih. Ta predstava je LAŽ in ZMOTA.
Laž zato, ker je Branham krivi prerok in zato "lažnik". Zmota pa zato, ker tako piše, da bi celo kdo od neukih mogel verjeti na tak način. ZAVAJATA torej brate!
Kdo je zvodnik, da je "od Očeta LAŽI", to je gotovo.
Cerkve so imele svoje apostole, svoje evangeliste, svoje diakone, svoje škofe (episcopoi v Pismu). V Cerkvah so bili "preroki in apostoli"; v Jeruzalemu je bil vodilna osebnost apostol Jakob, v Antiohiji Peter... to je zgodovinska podoba Cerkve, ki vse - tudi svoje delovanje v konkretnih apostolskih programih - ureja v moči Duha. Duh tako tudi "zabrani... da bi šli oznanjat evangelij v posamezne kraje... in priporoči, da gre PAVEL " v Makedonijo". Torej ne kdorkoli od vernikov, ampak Pavel s svojim sodelavcem, "določen za pogane" in potrjen od apostolskega zbora.

Tebi vernik, je Branham tako zmešal glavo in predstave, da verjetno vsega tega sploh ne vidiš. In ta slepota je res obupna. "ČE SLEPI SLEPEGA VODI, OBA V JAMO PADETA!", je povedal Gospod sam.

BRANHAMOVSKA PODOBA Cerkve in NEVESTE je v tvojih prikazih torej povsem zmaličena in neprepoznavna. Kdor želi to v podrobnosti videti, naj BERE PAVLA na mestih, ki sem jih nakazal. In sanj samostojno bere Apostolska dela.

Koliko časa "VERNIK", boš še širil te BRANHAMOVSKE ZMOTE IN tako ZAVAJAL ljudi? Vse kar govoriš se ne strinja z zgodovino CERKVE v apostolski dobi in tudi ne s podobo "NEVESTE", pripravljene za "eshaton". Te stvari določa PISMO, ne Branham! Določa Duh, ker je tako vodil in oblikoval Cerkev in so jo reformatorji srčno želeli reformirati, določa bogato izročilo zelo različnih zgodovinskih Cerkva, VZHODA in ZAHODA (sirske, egiptovske, koptske... v zgodovini pa tudi nestorijanske itd). To je zgodovina krščanstva v SVETU, ne pa nek napol nori sektaš, ki se je lažno imel in delal za preroka nek Branham, ki nikoli ni imel nobenega pojma o kakšni razlagi Pisma in tudi ne Apokalipse in so ga iz njegove skupnosti sami IZLOČILI - in pahnili "ven" kjer bo jok in škripanje z zobmi".

Veliko ljubezni, "VERNIK".

Vernik
19.05.2009, 11:33
..... Je vsaka skupnost odločala posebej? NE! Vse skupnosti so sprejele nauk glede poganov, ki ga je določil apostolski zbor. "DOLOČIL je SVETI DUH in mi z njim", pravijo v tej odločitvi, ki je bila sprejeta v CERKVI v Jeruzalemu, sprejeli so jo pa za skupnosti med pogani. In apostolski zbor niso bili vsi verniki, ampak APD natančno povedo, kdo je to določil, v moči Duha.......

Na takem mišljenju, kot ga ti navajaš se je začel NIKOLAIZEM. Ta proces je uničil prvo cerkev. To kar opisuješ se je točno tako zgodilo in je zgodovinsko potrjeno. Vzrok je napačno razumevanje besed ...in mi z njim... Apostoli so delali prav, vendar so njihovi lažni nasledniki to obrnili sebi v prid.

Pojem NEVESTE je vsem tistim, ki so zaljubljeni v klasično denominacijsko cerkev, enostavno skrit. To se ne da razložiti, kar opažam že dalj časa. Zato se tukaj ne bom preveč trudil. Iz odlomkov, ki jih opisuje Drstane8, se jasno vidi, da je edini vodja vseh posameznih cerkva Sveti Duh. Sveti Duh je že davno pred jeruzalemsko cerkvijo izbral Pavla. Vrgel ga je s konja in poslal v novo poslanstvo. Apostoli o tem še niso nič vedeli, kaj šele da bi o tem odločali. Da bi recimo odločili ...in mi z njim... Oni so se pozneje samo POKORAVALI odločitvi Svetega Duha. Sveti Duh je bil ABSOLUTNI voditelj prve cerkve v Jeruzalemu in vseh ostalih cerkva. Tako je bilo v vseh na novo ustanovljenih skupnostih. Apostoli so samo sledili delom Duha in so hodili v njegovi senci. Saj ga niti dohajati niso mogli… Vidite, tega manjka danes v denominacijskih cerkvah. Vi lahko obračate Sveto pismo kakor se vam zljubi in dobili boste tisto, kar boste hoteli. Vendar v tistem ne bo življenja. Zato previdno s tem citatom iz Apd 15,28: »Sveti Duh je sklenil in mi z njim,….« To je ZNAK POKORŠČINE SVETEMU DUHU. Sveti duh pa je JEZUS KRISTUS v drugi službi oziroma drugače manifestiran.

Seveda boste lahko s tem citatom dokazovali, da je obstajal nekakšen apostolski zbor, ali glavna cerkev v Jeruzalemu, ki je imela primat nad ostalimi cerkvami. Ta primat bi se naj pozneje prenesel v RIM. In dejansko se je prenesel. Ampak pazite. To je v nasprotju z načrtom Svetega pisma. Pismo je to dogajanje sicer predvidelo. Vi lahko s posameznim citatom dokažete marsikaj. Vendar mora biti v tem življenje. Ne se oddaljevati od CELOTNEGA Svetega pisma. Ne streljati s slepimi naboji. In ravno to, kar opisujem, se je zgodilo takoj po Pavlu. O tem ves čas govorim na forumu. To je NIKOLAIZEM, ki je izrinil Svetega Duha iz vodilnega mesta ter postavil nekakšen apostolski zbor na njegovo mesto. Pri tem so se sklicevali na besede … IN MI Z NJIM…. Nikolaizem, to je strup, ki je uničil prvo cerkev. Zato Jezus o njem odkrito govori, da ga sovraži. O nikomer drugem ni dejal tako jasno in glasno, da ga sovraži. To je SMRT PRVE CERKVE. Verjemite Bogu, ne rabite verjeti meni. Žalostno je, da danes teologi in tudi nekateri na forumu zagovarjajo to početje in to starodavno miselnost. To je demonsko!!

Praviš: V Cerkvah so bili "preroki in apostoli"; v Jeruzalemu je bil vodilna osebnost apostol Jakob, v Antiohiji Peter... to je zgodovinska podoba Cerkve.

Res je, to je zgodovinska podoba rane cerkve, ki se je kmalu sprevrgla v denominacijo. Zato sem jaz napisal, da je bila v vsaki cerkvi peterostrana služba, v vsaki so bili torej apostoli, preroki, učitelji…. Ni pa bilo vrhovnega poveljstva, kot hočete to napačno izpeljati. Vsaka lokalna cerkev pa je bila seveda močno povezana z Jeruzalemsko cerkvijo. To je logično in razumljivo. Saj je bil tam začetek, tam je bilo rojstvo cerkve. Tudi človeško telo se po spočetju ne vpraša, katera je bila prva celica telesa. Primata ni. Iz ene celice se je razvila množica. Če bi ena celica denominirala nad drugimi, bi to pomenilo RAK, kar je smrt in to imamo v religijah danes. Religije so smrt, zato se ljudje tako močno bojijo verovati.

Vidite sedaj, kdo je slepi vodnik?
Morate se odločiti za Boga ali za denominacijo. Eno ne gre z drugim. To se izključuje. Ni srednje poti. V denominaciji lahko dobite samo RELIGIOZNEGA DUHA, ki je demonski. To kar zagovarja drstane8 je resnično zgodovinsko stanje vseh cerkva. To je res. Točno tako so se cerkve razvile. Popile so strup nikolaizma, ko so učeni ljudje izpodrinili od Boga navdihnjene laike iz svoje srede. O, kako nevarno početje je to. Demon počiva točno na tej miselnosti, ki ste jo lahko prebrali pred tem prispevkom. O moj Bog, kako jasno to vidim in kako očitno se izdaja lažnivi duh za božjega. O Bog, da bi vsi to videli.

Upam, da vam je to vsaj malo jasno. Naj vam to pokažem še v Stari zavezi. Tam boste našli podobo tega, kar se je moralo zgoditi s prvo cerkvijo. Bog je to namreč vse predvidel.
Preberite si 1. Samuelovo knjigo 8. Poglavje. Tako pravi v vrstici 4-6: »Vsi Izraelovi starešine so se zbrali in prišli k Samuelu v Ramo. Rekli so mu: »Glej, ti si se postaral, tvoja sinova pa ne hodita po tvojih poteh. Zdaj nam postavi kralja, da nam bo sodil, kakor je pri vseh narodih!« V Samuelovih očeh pa je bila slaba ta beseda, ko so rekli: »Daj nam kralja, da nam bo sodil!«

Kot ste prebrali, jim je dal kralja, toda to je pomenilo SMRT. In pravi v vrstici 7: »Poslušaj glas ljudstva v vsem, kar ti porečejo, saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne bom kralj nad njimi.«

Takrat je bilo konec neposrednega vodstva Boga. Ravno tako je bilo takoj po prvih apostolih konec vodstva Svetega Duha nad cerkvijo. Isti princip in ista zgodba. Človek je s svojo pametjo izrinil Boga na stranski tir. Bog pa je kavalir. On se umakne, če vi to hočete.

O Bog, da bi to spoznali in videli vsi ljudje sveta. Mogoče bi se rešili.

drstane8
19.05.2009, 21:17
VErnik, POTVARJAŠ zgodovino - in sicer z vnaprej izpeljanim SLABŠALNIM načinom RAZVOJA. Razvoj Cerkva je bil čisto zgodovinsko pozitiven. Iz mnogih stranpoti (ni bilo samo nikolajevstvo taka stranpot) so se morali dogovarjati - skupaj seveda - kako razrešiti nastale spore in probleme in kako v moči Duha izraziti tisto vero, ki je bila vsem skupna.
Potvarjaš tudi Biblijo, kajti to, kar sem citiral, namreč: "odločil je Sveti Duh in mi z njim" je CITAT. In tvoja razlaga na tem mestu je šarlatanska.

Kot reečeno, pa je TVOJA NAJHUJŠA zmota, ki je herezija in zvodništvo - da je W. BRANHAM PREROK!

Kot sem že stokrat povedal, je Branham zmeden sektaš - in nič drugega. Ni človek, ki bi bil teolog, še manj je razlagalec, ker nima nobenih pogojev za to. Še manj pa je bil voden od Duha, kajti ta ne vodi v zmoto. Da je Branham padel v hude zmote in krivo vero, so povedali NJEGOVI SODOBNIKI, ki so ga IZOBČILI. Je bil torej že od tedaj IZOBČENEC. In tega ti nikdar ne bo mogel spremeniti, pa naj še tako zamegljuješ to osnovno dejstvo.
Branham NI prerok, JE LE NAVADEN sektaš in krivoverec- in to bo vedno ostal.

Branham nikoli NI BIL in nikoli ne bo PREROK, dragi vernik. To, da ga imaš za preroka, pa je TVOJA ZMOTA IN TVOJA herezija.

To kar potem v svojem odgovoru razlagaš dalje, je čista samovoljna umišljenost, ki s teksti Biblije nima nikakršne zveze, ampak je najbolj navadno sektašenje. SEKTA rodi samo SEKTO. Nobene SKUPNOSTI v BIBLIČNEM POMENU (kahal, eklesia) ne more nikoli biti iz LOČINE, to je SEKTE.

BRANHAM TOREJ NI PREROk ampak SEKTAŠ in vse kar je rastlo in zrastlo na njegovem zelniku, je čvekanje nekega izobčenca, ki nikoli ni imel nobenih (niti) formalnih pogojev za kakšno biblično razlago. Zato je tudi vse preostalo tvoje razlaganje ISTE KVALITETE - torej za pametnega človeka nično in brezvrednosti.


PA veliko ljubezni...

Pa še to, nikakšnega nikolaizma ne moremo povezovati z razvojem Cerkva v Jeruzalemu in Antiohiji. Točno se ve, katera Cerkev, v Razodetju, je pohvaljena, da je zavrnila nikolajevce. Točno se ve.
Vernik, ti OČITNO ne poznaš ZGODOVINE! Tudi zgodovinski problem nikolajevstva si NAPAČNO RAZLOŽIL. Oboje je torej NAPAK!

In koliko takih traparij bomo še slišali?

SEKTE ŠE NIKOLI NISO NIKOGAR REŠILE - in ga tudi ne bodo. Še manj pa lažni preroki, kot je bil W. Branham.

Vernik
20.05.2009, 18:12
....Vernik, ti OČITNO ne poznaš ZGODOVINE! .......SEKTE ŠE NIKOLI NISO NIKOGAR REŠILE - in ga tudi ne bodo.......

Jaz sem pač svoje povedal, kdor ima uho na pravem mestu bo pravilno slišal in razumel, kaj sem hotel povedati.
Ampak pri razvoju cerkve gre za dve bistveni zadevi. Kar se zgodovinskega pogleda tiče, imaš popolnoma prav. Točno tako se je cerkev razvijala. NA ŽALOST. Jaz to vem in mnogi ljedje to vedo.
Kar se pa svetopisemskega pogleda tiče, pa imaš popolnoma napačen pogled. Bog je takšen razvoj cerkve predvidel, ampak to ni Kristusova CERKEV. Ona je bila skrita v sistemu religij. Žalostno je to, da ti še vedno zagovarjaš razvoj cerkve, kakršen je bil. To je krvavi in ubijalski razvoj. Smrtonosnejšega razvoja še ni bilo v zgodovini.
Vsi vemo, da je takšen razvoj cerve prinesel ogromno GORJA in ogromno SMRTI. Že samo s tega stališča je nekaj narobe. Tudi če se jaz motim, še vedno ostaja nekaj narobe, ker MILIJONI in MILIJONI nedolžnih žrtev vpije iz zemlje, ter kliče po pravični sodbi. Vsi ti ljudje so bili ubiti v imenu RELIGIJ. ena med njih pa je prevladovala. Kaj je torej s tem? Ali jih je potrebno to kar pozabiti? Je bilo to pravilno? jaz se torej lahko 100 x motim, vendar žrtve ostajajo v grobu. Jaz nisem ubil nobenega človeka, cerkve pa je pobila ogromno ljudi. Kaj boš rekel na to? Večkrat sem že zapisal, da bi tudi jaz bil med temi žrtvami, če bi živel par 100 let prej. Tako je to dragi moj drstane8, ki se sklicuješ na ljubezen in ne vem kaj še vse. Tudi cerkve se sklicujejo na ljubezen, za hrbtom pa držijo meč. Verska svoboda pa mi omogoča da danes nekaznovano širim Resnico. Hvala Bogu za to. Ali se upaš upreti religiji?
Če bi jaz bil slučajno sektaš (vendar to nisem, ker nimam svoje religije), bi vseeno naredil manj škode, kot ta sistem, ki ga ti zagovarjaš. Takšen razvoj sistemov religij je sinonim za smrt, temo in pogubo.....
Jaz vem, kaj ti zagovarjaš, mnogi ljudje pa ne vedo. In ti ljudje gredo kot ovce v klavnico, da jih religija požre in ko bodo umirali, bodo prepričani, da služijo Jezusu Kristusu. To je zelo tragično, ampak se ne more nič storiti. Bog bo svojo NEVESTO potegnil iz tega religioznega sistema. njej veljajo besede iz Razodetja 18,4: "Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel:
»Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge!"

Vem da nihče drug razen NEVESTE ne bo slišal tega glasu. To je Svetopisemsko in to je popolna RESNICA. Vse se sklada.

Vernik
20.05.2009, 18:30
Na shemi bom pokazal, kje je bila skrita NEVESTA, ki je skozi 2000 let izhajala iz religioznih sistemov.

1802


Iz vsake cerkvene dobe je izšla skupina, ki je del NEVESTE. Sedaj pa smo v času, ko bo poslednji del NEVESTE vzet brez smrti.Vse to je čisto svetopisemsko.
1. Tesaloničanom 4, 15-18: "Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli umrlih. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom."

Kako čudovito je to. ALELUJA!!!

Vernik
20.05.2009, 21:04
Da boste vedeli, kako pogubni religiozni sistem se je razvil tekom 2000 let, si lahko preberete kar v današnjih novicah na SIOLU pod naslovom:
Množične zlorabe otrok v katoliških šolah na Irskem
kjer nadaljuje tako: ......duhovniki in nune na Irskem so v 30. letih prejšnjega stoletja terorizirali več tisoč otrok, ki so jim bili zaupani v posebnih šolah, vzgojnih zavodih in sirotišnicah........
Vidite, zgodovina sama razkriva stvari, ki jih skušate skriti. In še več bo priplavalo na površje. Za vse te žrtve bi bilo potrebno imeti sočutje in opravičilo, ne pa še naprej zagovarjati religiozne cerkve in blatiti Božjega glasnika, ki je prinesel Resnico o teh demonskih religijah. Oh, kje je občutek sramu....

Ni mi jasno, kako lahko drstane8 in podobni trdijo, da je cerkev kot religiozna ustanova še vedno lahko Kristusova nevesta? Celo nevtralne državne ustanove obsojajo njihova dejanja. Jaz bi se od sramu zakopal v zemljo, če bi to zagovarjal. Povem vam, da take neveste Kristus nikoli ni imel in nikoli ne bo hotel imeti. Bog je to vedno zavračal in sodba je že pripravljena. In sam je celo dejal: .."hudiča imate za očeta...." In točno tako je. Hudič je ustanovil svojo nevesto, ki jo nekateri tukaj tako zavzeto zagovarjajo. Ampak razkrinkana je. Konec je z njo. Sedaj se bo še malo časa vzpenjala do polne moči in potem bo ta lažna nevesta bliskovito zgrmela v uničenje in obsodbo... Berite Razodetje 18. poglavje. Prepričajte se sami. Izidi iz nje ljudstvo moje.

peterp
22.05.2009, 13:51
Samo komentar na mnenje drstane8, da naj bi: Branham padel v hude zmote in krivo vero, so povedali NJEGOVI SODOBNIKI, ki so ga IZOBČILI. Je bil torej že od tedaj izobčenec.

BRANHAM TOREJ NI PREROK ampak SEKTAŠ in vse kar je rastlo in zrastlo na njegovem zelniku, je čvekanje nekega izobčenca, ki nikoli ni imel nobenih (niti) formalnih pogojev za kakšno biblično razlago.

Ali je to res ali ne, si lahko preberemo tole: http://en.believethesign.com/index.php?title=Kari_Holma

Še več takšnih zgodb pa tukaj: http://en.believethesign.com/index.php?title=Healings

Od kdaj se lahko kakšen sektaš pohvali s takšnimi dejanji? Mrtve je obujal samo Jezus Kristus, in morda še določeni ljudje z Božjo pomočjo. Ali je lahko obujal s pomočjo hudega Duha, če naj bi bil sektaš? Mislim da ne, saj je življenje dano od Boga, in hudi duh ne more obuditi mrtvega, četudi bi hotel.

V tem primeru je bilo več kot sto ljudi, ki so to vedeli in ti dogodki so bili zabeleženi 2 leti preden se je nesreča zgodila. Noben jasnovidec in vedeževalec tega ne more storiti, ker ti niso od Boga (2 Krn 33,6: Svoje sinove je žrtvoval v ognju v Ge Ben Hinómu. Vedeževal je, vražaril in čaral, vpeljal zarotovalce duhov in razlagalce znamenj; storil je veliko takega, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, da bi ga jezil.)...

Kar se tiče "formalnih pogojev za kakšno biblično razlago"... Kdor ima oči naj bere, kdor ima ušesa na posluša. Vsaj naj si sam oblikuje svoje mnenje, ampak za spoznanje resnice ti ni treba biti doktor, samo brati moraš s srcem, in ne smeš imeti temeljev zacementiranih... kajti nikoli ne veš, ali so te starši naučili resnice ali so te naučili tisto, kar so jim drugi rekli da je resnica... Resnica pa je tam nekje zunaj, samo poiskati jo je treba. Kdor misli da je spoznal resnico, toliko bolje zanj. Ampak ta svet postaja čedalje bolj pokvarjen, ljudje ne želijo/ne morejo/ne znajo misliti s svojo glavo, posredovana dejstva jemljejo kot živo resnico, zdrava kmečka pamet izumira. Kaj je torej res in kaj ne? Na žalost je treba misliti s svojo glavo, in ne verjeti vsega kar so nas naučili. Nekaj od tega je res, ampak nekaj pa tudi ni res. Na našo žalost.

Pa morda še pojasnilo iz razodetja, da je zver RKC na naslovu: http://www.worldslastchance.com/articles/next-and-last-pope-will-be-a-devil-impersonating-john-paul-ii.html

Je sicer v angleščini... vemo kdaj je bilo napisano razodetje, ali bi to lahko bilo mogoče ali ne? Takšne tekste in razlage je seveda treba jemati z nekaj rezerve, ampak interpretacija je pa dejansko po moji presoji bolj deluje resnično kot neresnično. Vsak si seveda lahko razlaga po svoje, bistveno je da se izjasnimo, ali ima katera religija prav ali nobena (kot trdi Branham).

drstane8
24.05.2009, 20:15
"Ni mi jasno, kako lahko drstane8 in podobni trdijo, da je cerkev kot religiozna ustanova še vedno lahko Kristusova nevesta? "

Seveda, dragi vernik, ti ne more biti nič jasno. Kot sem povedal, je vsa tvoja zmota ravno ta sektaš Branham. In zato, vse to kar pišeš, ni nič drugega, kot papagajsko ponavljanje (čeprav po nekod nisi dosleden) nekoga, KI GA tudi TI DELAŠ za preroka, pa to nikdar ni bil.

To je Tvoja BISTVENA zmota! W. Branham NI BIL PREROK!

Ti se niti ne potrudiš, da bi bral Pismo in - v tem primeru - Razodetje. Zato taki nesmiselni stavki, ko pišeš o Cerkvah. Pri tem pa spregleduješ vsa znana svetovna dejstva o teh Cerkvah. Na primer: ESC (Ekumenski svet Cerkva, s sedežem v Švici) pač ni in ne bo drugega kot svetovna organizacija krščanskih skupnosti - pa ne za neko peščico zmedenih sektašev, ampak SVET CERKVA za cel SVET. Seveda, takih traparij, kot je ta Branhamova domislica o tem, da je prerok - in to kar zadnji, kot trdiš - te eminentne svetovne institucije, ki jih priznava cel svet, ne poslušajo. Od takih norosti se nihče nima kaj učiti in naučiti. Branhama nima smisla proučevati v ničemer - in to PRAV V NIČEMER. Samo kakšnemu zarukancu, ki o Bibliji nima pojma (ker tega ni nikdar študiral in o tem zato nima niti osnovnega vedenja) in pa tistemu, ki vidi samo sam sebe in se ima za "preroka", potem, ko so ga izobčili, temu edino in EDINEMU, je mogoče verjeti v take nesmisle, ki jih potem tvezi kot "prerokbe" in "razlage", kakor TI VERNIK razglašaš že v naslovu svojega pisanja. Vsi pa , ki resno študirajo Pismo in sledijo pravoslavni, protestantskim in drugim tradicijam, ki so pvezane v svetovno ZVEZO CERKVA, se z Branhamom NITI NE UKVARJAJO. To je jasno.

HHAHA - tudi razlogom, ki jih nekdo daje, da bi si kdo na netu gledal in bral "nekakšna poročila o nekakšnih čudežih čudežih tega presvitlega in zadnjega preroka", ki je bil čisto navaden zvodnik, eksaltiranec in laži prerok- taka navodila ne bodo nikogar prepričala.S takšnimiimi "štorjami" za BUTALE ne bo nikogar, ki pozna Pismo, v ničemer prepričal. Kdor se namreč strokovno poglablja v Pismo, mu je zgodovinski Branham navadna smet. Ga ne potrebuje! Saj k proučevanju - strokovnem - ni nič pridonesel. Kar pa kdo tvezi, to je kvečjemu škodljivo.
RESNI in kristjantorej proučujte Božjo BESEDO v moči Duha - in zato pustit to, kar si je kar si je kakšen čudak in izobčenec namislil, pri miru. Za to enostavno nima časa.

In dragi vernik, tudi ti moraš priznati, da je bil IZOBČENEC. In tudi ti čisto natanko veš, da so ga izobčili zaradi pridiganja - ker je napak učil in napak razlagal. To tudi ti čisto natančno veš. Zato vse to, kar je POČEL, kar je v veliki meri pisano in posneto, NI ČISTO NIČ DRUGEGA kot sektaško oznanilo, ki se ga vsi modri izogibajo. Zato bom ponovno pribil:
SEKTE še nikogar niso rešile! SEkte res niso CERKVE in sekte NISO "NEVESTA". Ne eno, ne drugo!

In za konec:
Citiral si "hudiča imate za očeta" in ga naobrnil - seveda čisto brez vsake podlage - na neke tvoje umišljene pojave. Vidi se, da TI SPLOH NI DO TEGA, DA DOŽENEŠ, KAJ DEJANSKO PIŠE V PISMU. TEBI JE SAMO DO TEGA, DA TO; KAR SAM HOČEŠ IN ŽELIŠ, PRIVIDNO podpreš z nekim iztrganim citatom. TOREJ SI POPOLN ŠARLATAN! Ja, bom ponovil: SI POPOLN ŠARLATAN. Kontekst tega mesta namreč ne govori o kakšnih zgodovinskih CEKVAH, ampak dejansko o Judih, ki ga (namreč KRISTUSA) ne sprejemajo. TO je razlaga. To, kar si napisal ti, pa je čisto navadno šarlatanstvo, kakor tisto in prejšnjega sestavka, ko si pisal o NIKOLAJEVCIH, pa sem te prav tako trdo zavrnil, da ne veš, kaj govoriš. In spet TI BOM TO NAPISAL: ne razlagaš, ampak ne veš, kaj govoriš!
Toliko o teh tvojih dveh "citatih" in "razlagah"!

Vernik
25.05.2009, 14:21
"
Ti se niti ne potrudiš, da bi bral Pismo in - v tem primeru - Razodetje. Zato taki nesmiselni stavki, ko pišeš o Cerkvah. Pri tem pa spregleduješ vsa znana svetovna dejstva o teh Cerkvah. Na primer: ESC (Ekumenski svet Cerkva, s sedežem v Švici) pač ni in ne bo drugega kot svetovna organizacija krščanskih skupnosti - pa ne za neko peščico zmedenih sektašev, ampak SVET CERKVA za cel SVET....

Sam nehote pričuješ o tem, kaj je prerokoval William Branham. Branham je že pred 50 leti dejal, da se mora pojaviti SVET CERKVA. In to se danes dogaja.
Poglejmo v Pismo:
Kaj pomeni Ekumenski svet Cerkva, s sedežem v Švici? Kje je mesto tega združenja v Svetem Pismu? Povedal vam bom, kaj je Bog dejal o tem združenju. To je zver iz Razodetja 13,15: »Dano ji je bilo tudi oživiti podobo zverí, tako da je podoba celo spregovorila in dala pobiti vse, ki podobe zverí niso molili.«
Ta podoba je EKUMENSKO GIBANJE, ki ga ti zagovarjaš. S tem pa v isti sapi zagovarjaš vse storjene grozote religij, ki prihajajo danes na dan. Množične zlorabe. Ne bom jaz pisal o tem. To si lahko pogledaš skoraj vsak dan v časopisih. To je grozni demonski duh. Danes deluje odkrito, ker ima le še malo časa. To je antikrist, ki se vleče skozi celotno zgodovino človeštva.

Vendar se sedaj na koncu mora vse združiti. Smo namreč v procesu združevanja. Vsak se bo združil s svojim. Kristus z NEVESTO, ki je pšenica, hudič pa bo z ekumenskim gibanjem povezal v snop svojo ljulko, ki jo je v začetku posejal. Pismo govori o tem. Matej 13,30: »Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Kako se vse sklada! To ekumensko gibanje že povezuje celotno ljulko skupaj in ustvarja na svetu eno samo organizacijo pod okriljem RKC, ki bo povezovala vse religije sveta.

In kaj še govori Razodetje13? To poglavje opisuje AMERIKO. Amerika je zver iz zemlje pod zaščitnim znakom 13. Kar preberite si ameriško zgodovino, kaj zanjo pomeni številka 13. Razodetje13,11: »Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje: imela je dva rogova, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj.«
Tu je Amerika iz Razodetja. Dva njena rogova sta moč-sila. Prvi je religiozna moč, drugi pa politična moč. To moč je Amerika podarila RKC-ju. Zato govori v nadaljevanju tako: »Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila.«
Prva zver pa je RKC, ki se je združila z rimsko Konstantinovo propadajočo državo, Takrat se je namreč smrtno ranjena glava zacelila in Konstantin se je združil z religijo krščanstva (leta 312).
In še pravi dalje: Delala je velika znamenja, tako da je celo vpričo ljudi priklicala ogenj z neba.«
To je prva atomska bomba. To je Amerika. Vidite Zver s številko 13, ki je prodala svojo moč največji religiji. Prodala je svojo protestantsko versko svobodo, ki jo je imela skoraj 500 let in postala suženj rimo-katolicizma. Kako žalostno za Ameriko. Imela je svojo priložnost, pa jo je zapravila.
Leta 1906 se je začelo veliko Binkoštno izlitje Svetega Duha, 50 let kasneje na jubilejno leto pa se je odločila, da zavrne od Boga poslanega preroka Williama Marrion Branhama. Od tega datuma 1956 gre Amerika samo še navzdol. Njeno gospodarstvo vztrajno pada in pada, dokler ne bo končalo v pepelu. Žal.

Kaj je Amerika dosegla? To piše v nadaljevanju Razodetja: »Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena.«
Tu se nahajate vi, ki zagovarjate religije. Če zagovarjate sistem religij, imate ŽIG na čelu. Če se ne strinjate z njeno doktrino, pa ji vseeno pomagate z raznimi desetinami ali podobno, imate ŽIG na desnici. Desnica je znamenje dajanja. Ali se prepoznate? Stvar je preprosta. Danes mora imeti vsaka stvar žig ali pečat. NEVESTA ima pečat Svetega Duha, ostali svet pa ŽIG zveri. Sveto pismo samo tako pravi. Dokazal sem vam s citati. Amen!!

Kaj pa je število njenega imena? To je znamenje 666, tistega, ki se je usedel v svetišče kot božji namestnik na zemlji. To je papeški Rim-Vatikan. Nad prestolom ima napis: VICARIVS FILII DEI. Če iz napisa poiščete vse rimske številke, dobite njeno število.
V I C a r I V s f I L I I D e I
5+1+100+1+5 + 1+50+1+1 + 500+1 = 666

Kaj se lahko vi naučite iz dnevnih dogodkov? Zakaj je šel papež v Izrael in Palestino? On mora združiti vse religije pod eno ekumensko zvezo. Tako pravi sveto pismo. To mora biti tako. Ljulka se mora povezati skupaj. Zakaj se Izraelci pripogibajo pred RKC. Kaj jih žene, da padajo tako nizko? To je ZLATO!

Vemo, kdo je v Rimu največji lastnik svetovnih zalog zlata. In vsi vemo, da so Judje gospodarji ameriške borze. Zaradi tega, ker Judje držijo ameriške vrednostne papirje, jih Američani vsa ta leta podpirajo v vseh njihovih potrebah. Ampak sedaj vrednostni papirji izgubljajo svojo vrednost. Papirnata moč denarja je propadla. Sedaj velja edino le še zlato. Trenutna moč je v zlatu. Torej? Zadeve se odvijajo točno po Svetem pismu.
Zato ne govorite, da je ESC (Ekumenski svet Cerkva, s sedežem v Švici) organizacija, kjer domuje Bog. Tam ON Neveste zagotovo ne bo iskal. Zato ponavljam, kar pravi v Razodetju: »Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge!«
Bog še samo kliče svoje ven. Sodba pa je že pripravljena.

drstane8
26.05.2009, 10:35
CITIRAM TE, VERNIK -

Kaj pa je število njenega imena? To je znamenje 666, tistega, ki se je usedel v svetišče kot božji namestnik na zemlji. To je papeški Rim-Vatikan. Nad prestolom ima napis: VICARIVS FILII DEI. Če iz napisa poiščete vse rimske številke, dobite njeno število.
V I C a r I V s f I L I I D e I
5+1+100+1+5 + 1+50+1+1 + 500+1 = 666
Kaj se lahko vi naučite iz dnevnih dogodkov? Zakaj je šel papež v Izrael in Palestino? On mora združiti vse religije pod eno ekumensko zvezo. Tako pravi sveto pismo. To mora biti tako. Ljulka se mora povezati skupaj. Zakaj se Izraelci pripogibajo pred RKC. Kaj jih žene, da padajo tako nizko? To je ZLATO!

Vemo, kdo je v Rimu največji lastnik svetovnih zalog zlata. In vsi vemo, da so Judje gospodarji ameriške borze. Zaradi tega, ker Judje držijo ameriške vrednostne papirje, jih Američani vsa ta leta podpirajo v vseh njihovih potrebah. Ampak sedaj vrednostni papirji izgubljajo svojo vrednost. Papirnata moč denarja je propadla. Sedaj velja edino le še zlato. Trenutna moč je v zlatu. Torej? Zadeve se odvijajo točno po Svetem pismu.
Zato ne govorite, da je ESC(Ekumenski svet Cerkva, s sedežem v Švici) organizacija, kjer domuje Bog. Tam ON Neveste zagotovo ne bo iskal[/U][/B]. Zato ponavljam, kar pravi v Razodetju: »Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge!«

TO PIŠEŠ, poglej si še enkrat te norosti!
__________________________________________________ _________

Kot na dlani so SAME TVOJE IN BRANHAMOVE NEUMNOSTI. Že daleč nazaj so jih ponavljali - in tudi Ti jih ponavljaš od ADVENTISTOV (tisto glede imena) in drugih sekt. Tudi jehovci imajo nekaj podobnega za svojo "razlago". Takim traparijam se vsi, ki kaj vedo o razlaganju Pisma in Razodetja le nasmihajo...

NApisal si, da je napis "vicarius CHTI" nad prestolom. Joj kakšna neumnost. Nikjer ni takega napisana nad nekim prestolom.

Tudi ni res, da bi bil ESC organizacija "kjer domuje Bog". Ne govori takih neumnosti. Bog nikjer ne domuje - še najmanj pa v norosti nekakšnega Brqanhama. Gre le za svetovno zvezo Cerkva, ki je vsepovsod mednarodno priznana organizacija.
Skratka, vse kar napišeš, je polno SEKTAŠKE NEUMNOSTI, NEPOUČENOSTI, PODTIKANJ, ZAVAJANJ... skratka, to je sektašenje na KVADRAT.

IN spet poudarjam:
TVOJA OSNOVNA ZMOTA JE, da TRDIŠ, da je W. Branham PREROK. Vse druge traparije pa izvirajo iz tega - in so kot dnil sad na drevesu izobčenca Branhama.
Branham je izobčenec! To je zgodovinska resnica o njem. Njegovi lastni so ga IZOBČILI.

NOBENEGA EKIMENSKEGA GIBANJA ni v citatu Raz 13, 15. To je navadno natolcevanje, kar pleteničiš. Enaka bednost je v tvoji razlagi pečatov na čelu vernih. HAHA, a tako, sektaši bodo pritiskali žige na čelo tistim, ki niso v SEKTAH? Joj, to je bolno - kot W. Branham!

Ponovno te sprašujem, podpisani vernik: Kje ti je osnovna pamet? NE sprašujem, zakaj ne razlagaš bolje, ker vem, da o razlaganju nič ne veš in kar vseskozi dokazuješ v tem, kar si napisal. Sprašujem te le, kje ti je pamet?

Vernik
27.05.2009, 11:29
....NOBENEGA EKIMENSKEGA GIBANJA ni v citatu Raz 13, 15. To je navadno natolcevanje, kar pleteničiš. Enaka bednost je v tvoji razlagi pečatov na čelu vernih......

Vsak, kdor trdi da je Kristusov, mora imeti njegovega Duha. Če ima njegovega Duha, ima hkrati torej njegov um. Ker Kristus nikoli ni grdo govoril o ljudeh, tudi jaz na forumu ne govorim grdo o ljudeh, ker imam Kristusov um.

Sedaj pa še enkrat o EKUMENIZMU, o sistemu, ki ga Kristus sovraži. To je dejansko podoba zveri, iz Razodetja 13.
Prva podoba ekumenizma je vidna že v Stari zavezi. To je Babilonski stolp, simbol enotnosti in ene vere ter jezika. Vemo, da je Bog to silovito razbil. Isto je danes z moderno podobo istega pojava - EKUMENIZMA. To je drugi babilonski stolp, ki ga gradijo religije mimo Boga. Pravijo: mir, enotnost, skupna vera , ena molitev, en jezik, vse združeno. Priznali ali ne, to je podoba ZVERI iz Razodetja 13. Veliko bi se dalo o tem napisati. Bog sam je to razodel.
Svetloba in tema ne gresta skupaj. Ne moreta v istem prostoru moliti musliman, jud, kristjan, hinduist in budist. Primer je molitev za mir – Duh ASIZIJA. Bog je svoje ljudstvo vedno odvajal od ostalih narodov. Zakaj? Izraelci so bili tip izvoljene CERKVE. Bili so poklicani ven. CERKEV – pomeni poklicani ven. Oni so se morali ločiti od ostalih, tako kot se danes mora NEVESTA ločiti od svetovnih cerkva. In kot veste, samo tema je lahko s temo. Samo religija je lahko z drugo religijo. Svetloba pa temo prežene. Kristus ne more biti skupaj z religijo v skupni molitvi. To je razlog, zakaj lahko različna verstva molijo skupaj: ker tam ni Kristusa. Tega primera še nikoli v zgodovini ni bilo, razen na začetku v Babilonu. Vse religije pa so danes zopet zbrane skupaj. In sedaj kar sami povežite konce skupaj. Povežite vi, ki poznate Pismo. Na začetku Biblije opisuje padec Babilona in na koncu Biblije v Razodetju opisuje drugi padec Babilona. To je eden od pokazateljev, kje smo in ta dogodek se lahko zgodi edino na koncu časov. In tu smo. O kako je vse to jasno. Aleluja! Slava Bogu za to spoznanje!!

Vse svetovne cerkve in vse protestantske cerkve se povezujejo v zvezo. Tudi Evropa se povezuje v ZVEZO. Vsa ljulka bo zvezana v snope. Aleluja!!
Samo ena Cerkev je izven zveze to je GOSPA JEZUS KRISTUS. To je NEVESTA. Ona ni prodala sebe nobeni religiji. Ni prešuštvovala tako, kot je prešuštvovala prva EVA in kot je prešuštvovala prva cerkev po Kristusovem vnebohodu in iz katere je zrasla RKC. (ste se kdaj vprašali, zakaj je v njenem imenu prav ime - rimska? Zakaj recimo ne Jeruzalemska? )

Gospa Jezus Kristus je ČISTA, ker je krščena s pravim Biblijskim krstom v IME Gospoda Jezusa Kristusa. Vsak drugačen krst pa je prešuštniški in v nasprotju s Svetim pismom. Kristus ne bo vzel prešuštnice. To nam je sam povedal.
Zato pravim vsem še enkrat: IZOGIBLJITE SE EKUMENIZMU. To je smrt krščanstva, oziroma tega, kar je od njega še ostalo.
Sprejmite krst v ime Gospoda Jezusa Kristusa, kakor pravi Peter v Apd 2.38

drstane8
27.05.2009, 13:32
Vernik, tole si zapisal:


"Vse svetovne cerkve in vse protestantske cerkve se povezujejo v zvezo. Tudi Evropa se povezuje v ZVEZO. Vsa ljulka bo zvezana v snope. Aleluja!!
Samo ena Cerkev je izven zveze to je GOSPA JEZUS KRISTUS. To je NEVESTA. Ona ni prodala sebe nobeni religiji."

To si se drznil napisati.

Ekumenski svet Cerkva ni nikakršna ljulka. Ti torej GRDO GOVORIŠ o LJUDEH! Kajti vse vernike teh povezanih CERKVA imenuješ ljulka. TAKO SI LASTIŠ sodbo, ki gre le Bogu.

TE CERKVE sodijo v Kristusovo nevesto, kajti druge neveste NI.


Še enkrat bom ponovil to, kar je o W. Branhamu jasno - da ne bo zgledalo, kot da JAZ GRDO govorim o njem:

W. Branham je izobčenec, kajti njegova skupnost ga je zgodovinsko IZOBČILA.
To je storila njegova skupnost, ker je bil HERETIK, to je krivoverec - na podlagi naukov, ki jih je pridigal in pisal.
TOREJ ne govorim jaz, da je bil izobčenec in heretik, ampak so TO STORILI ŽE NJEGOVI. Vsak se o tem lahko prepriča. Prav tako lahko sam bere, kar je pisal in tako sam spozna, da je oboje: IZOBČENEC in HERETIK. Ostaja torej samo sektaš.

TOREJ, kdo o kom grdo govori, dragi vernik?

Ti, ki si sektaš, boš torej zatrjeval in zapisal - kakor si to storil v prejšnjem svojem "globokoumju", ki se ti je zapisalo! - Da so namreč Cerkve, ki delujejo v moči Duha v skupni zvezi, "ljulka". <<<<<<
Veš, vernik, če ti ne veš, da je to sektaška obsodba, ti moram še enkrat POVEDATI, DA niti NE VEŠ KAJ GOVORIŠ!. Ti se pa sam zamisli.

Ti torej grdo govoriš in sodiš!

Pa premisli, kaj pisariš - in to javno. No, hvala Bogu, saj te mnogi bero in si bodo znali "prebrati", koliko je vredno, kar govoriš o W. Branhamu, ki ga IMAŠ ZA PREROKA - in je v skladu s tem, kar je učil - torej sektaštvo, zavajanje, zmota, laž in vse temu podobno!

Upam, da so te - posebej iz zadnjih tvojih "pisem", mnogi dokončno PREBRALI!

_________________________________

Vernik
27.05.2009, 16:32
To si se drznil napisati.
Ekumenski svet Cerkva ni nikakršna ljulka. Ti torej GRDO GOVORIŠ o LJUDEH! Kajti vse vernike teh povezanih CERKVA imenuješ ljulka. TAKO SI LASTIŠ sodbo, ki gre le Bogu......

Ne govorim grdo o ljudeh, ki so v teh sistemih, ampak o samem religioznem sistemu, ki pelje v pogubo milijone nevednih ljudi. To pa je razlika.
EKUMENSKA ZVEZA je zadnja in najvišja oblika satanskega napada na vernika. Njej se lahko upre samo z Božjo Besedo, torej z Duhom napolnjen vernik. Na videz je ta zveza tako nedolžna in ljubka, da bi jo kar vzljubil. V resnici pa je čista inkarnacija Anti-Besede. Torej to je antikrist v polni moči. Ta pa je že davno zapisan obsodbi. To je Bog povedal v Besedi in nisem si jaz tega izmislil. Vprašaj Boga..... To ni moja sodba. Jaz samo ponavljam.

Jaz jasno vidim, kakšnega duha je kdo na forumu. Pišem samo zaradi tistih, ki morajo iti ven iz teh sistemov. Ljudje še malo počakajte o rezultatih Irske preiskave o njihovi katoliški preteklosti. Gozota. Le kaj so bili otroci krivi.... o kako težka bo obsodba vseh teh... pedofilija, posilstva, zlorabe, drstane8 le kako morete zagovarjati te pogubne sisteme?

Nekdo se bo morda vprašal: "O čem pa govori ta vernik? O kakšni zveri? O kakšni podobi zveri? O kakšni vlačugi? O kakšnem Babilonu? Pojdimo pogledat!! Prepričajmo se sami!"

In nekega dne boste odprli Sveto pismo in vse to prebrali v njem. Vse, o čemere sem jaz tukaj pisal. Vse vam bo jasno. Ampak takrat bom jaz že na Jagnjetovi gostiji.

Če se jaz motim, potem se je zmotil tudi Bog, ki je to razodel preroku Branhamu. Jaz samo ponavljam. Vendar, kdo je pa potem skrit pod temi imeni, ki jih Razodetje tako neusmiljeno biča in pripravlja za uničenje? Kdo je potem ta Babilon? Kdo je zver?
Nekdo vendar mora biti skrit pod to podobo. Pismo ne bi brez zveze pisalo o tem. Kdo bo padel tako silovito, da se bo stresel ves svet?? Saj Pismo točno pravi, da bodo žalovali vsi kralji zemlje za njo ob njenem padcu. Kristjani in ateisti, ali ste se kdaj to vprašali, kdo je to?

Ali so te besede v Razodetju samo zato, da zapolnijo prostor? NE. Vsaka beseda v Svetem pismu je prerokba.

Samo en odgovor je. To je RKC in ekumensko gibanje je padlo pod njeno taktirko. Ko govori ameriški predsednik posluša pol sveta, ko govori ruski predsednik, posluša pol sveta, ko pa govori papež, posluša vse svet. Ali vidite, kje je prava moč?

Jaz se ne motim, ker poslušam nezmotljivega Boga in samo ponavljam za njim.

Vernik
27.05.2009, 16:42
.....TE CERKVE sodijo v Kristusovo nevesto, kajti druge neveste NI.......

To enstavno ni po Svetem pismu.
Ampak na žalost je to zmota, ki bo stala življenje milijarde ljudi. in to ne navadnega življenja, temveč VEČNEGA ŽIVLJENJA.

Jaz ob tem ne morem biti ravnodušen!!!

drstane8
28.05.2009, 10:12
Zelo kratek bom:
Tudi Tvojega izobčenca, ki ga slaviš, ni v pismu. To, da naj bi bil tak nevednež PREROK - to verjameš samo ti - je pač največja traparija.

NAslednja pa je ta:

SAMO SEKTE SO NEVESTA, Cerkve pa ne.

Ojoj, vernik! Spet te bom vprašal: Kje ti je osnovna pamet?

"BRAVO SEKTE, dol s CERKVAMI", ne? KAko bedna je taka vera. Oprosti, to izzveni i VSEGA tvojega besedičenja! In to je tvoja razlaga Razodetja po W. Branhamu?


In še nekaj: SPET si se izkazal za IGNORANTA (nevednež, ki celo dejstva potvarja), ko si dejal, da je RKC organizirala Ekumenski svet CERKVA. To je, dragi vernik BUTASTO in je LAŽ. ESC so organizirale PROTESTANTSKE CERKVE. Pridružile so se PRAVOSLAVNE CERKVE in potem še druge. RKC je samo opazovalka.

Vernik, več kot očitno je, da namerno širiš tudi LAŽI!
Poglej si, kar si napisal!

DA TE NI SRAM, da blodiš take neumnosti, ki so skregane z dejstvi, ki jih tisti, ki berejo POZNAJO. Imaš ljudi rad za nevedne zato "ker Ti Bog govori", kot si zapisal. PONOVNO bom vprašal:

Kje ti je pamet?