Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Zemljiška knjiga - sprememba podatkov


Mighty
18.03.2009, 10:18
Imam eno vprašanje.

Sem lastnik nepremičnine in ob vpisu sem imel drug naslov kot ga imam sedaj. To bi rad spremenil oziroma ažuriral nov naslov pod lastnika.

Kaj moraš storiti, da spremeniš naslov lastnika nepremičnine v zemljiški knjigi?

Hvala.:blush:

Vsemogočni
18.03.2009, 14:18
V zakonu o ZK nč kej dost, razen te malenkosti:

Poočitev spremembe podatkov o fizični osebi – imetniku pravice

116. člen

(1) Spremembe podatkov o fizični osebi – imetniku pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo (na primer sprememba osebnega imena oziroma priimka, sprememba bivališča) se v zemljiški knjigi poočitijo na podlagi dokončne odločbe pristojnega organa o spremembi podatka oziroma na podlagi izpiska iz matične knjige oziroma registra prebivalstva.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka mora biti priložena listina, ki je podlaga za poočitev.
(3) Ko so za to izpolnjeni tehnični in drugi pogoji, minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za matične knjige oziroma za register prebivalstva, predpiše, da se poočitve iz prvega odstavka tega člena opravljajo po uradni dolžnosti na podlagi prevzemanja teh podatkov iz matične knjige oziroma iz registra prebivalstva. S predpisom iz prejšnjega stavka se predpiše tudi način prevzemanja sprememb podatkov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za poočitev sprememb podatkov o pravni osebi – imetniku pravice, ki ni subjekt vpisa v sodni register.

Mighty
19.03.2009, 09:35
Tudi sam sem našel samo ta 116.člen. Hvala vseeno. Kdo drug, ki je imel podoben položaj?

Vsemogočni
19.03.2009, 18:46
Ne dramatiziraj. Pojdi na sodišče v oddelek za zemljiško knjigo in se tam pozanimaj kako in kaj. Sigurno ti bodo dali točne napotke, saj imajo tako znanje kot izkušnje!

bob marley
14.05.2009, 01:49
Napiši vlogo s katero zahtevaš spremebo nalsova lastnika (sebe) pri nepremičnanh parc. št...., vl. š t....... k.o (vpiši podatke nepremičnin katerih lastnik si)

Priložiš Potrdilo o stalnem prebivališču, pa včasih je bilo cca 11 eur takse (ne vem če je še), če ne boš plačal takoj, te bodo k temu najprej pozvali, pa boš plačal kasneje