Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Pritožba


spartan
28.05.2009, 19:53
Okrožno sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana


Zadeva: pritožba

Dne 2.3.2009 sem ob cesti res opazil okrogel znak z rdečim robom, v katerem je bila na beli podlagi številka sedemdeset (70). Poleg te številke pa ni bilo nobene merske enote, ki bi označevala, na kaj se sklicuje ta številka.

Kot sami veste, je Državni zbor Republike Slovenije z Ukazom o merskih enotah (Zakon o meroslovju (ZMer) Ur.l. RS, št. 1/1995 in Spremembe Ur.l. RS, št. 8/2000-ZUT, 22/2000),
sprejel zakon, da so merske enote določene na temelju mednarodnih dogovorov, ki obvezujejo tudi Republiko Slovenijo. V Republiki Sloveniji so s tem zakonite merske enote SI standardizacije. V tej uredbi je določeno, da je merilna enota za dolžino meter, merilna enota za čas pa je sekunda. Izpeljava za hitrost je torej enota dolžine deljeno z enoto časa (m/s).

Ne morem si zamisliti, da celo delavci Ministrstva za notranje zadeve kršijo enega od osnovnih zakonov v RS. Torej, pri številki na znaku ni napisana merna enota, to pa pomeni, da velja v tem primeru osnovna mednarodna enota, ki jo je Republika Slovenija sprejela in uzakonila za uporabo na ozemlju RS.

Zato sem spoštovano sodišče predpostavljal, da pomeni število 70 na znaku veličino za osnovno enoto meritev – to je m/s. To je 70 m/s, kar je enakovredno 252 km/h. Ker sem jaz vozil le 51,39 m/s oziroma 185 km/h, kar je mnogo manj od določenih 70 m/s, prosim cenjeno sodišče, da mi nemudoma vrne nezakonito odvzeto vozniško dovoljenje.

ježek
28.05.2009, 20:14
sam res :D

Michelinko
28.05.2009, 21:03
:lol: :rofl: :rolling: :rofl: :lol:

Aldebaran
28.05.2009, 22:45
:veryfunny:

rock
28.05.2009, 23:04
:rofl::rofl::rofl::rofl:

ježek
29.05.2009, 08:40
:veryfunny:

:hammer::hammer::hammer:

Aleksander Veliki
01.07.2009, 15:54
To so pred leti in ne letos napisali študenti prava nekemu prijatelju kot ugovor! V tej skupini sem sam tudi sodeloval in da vas vse skupaj potolažim - plačaj je kazen , ker so mu odgovorili:

"Spoštovai gospod [cenzurirano] !

Vcasih koristi, ce preberete cel zakon in ne samo tistih dolocb, ki so vam všec.
Poleg tega v sloveniji obstja vec zakonov, ki sicer lahko urejajo podobno materijo,
ampak se glede na specificnost vsakega od podrocij po nacelu "lex specialis derogat legi generali"
med seboj izkljucujejo.

Lahko vas poducimo, da Zakon o meroslovju (ZMer) že od 25.03.2000 ni vec veljaven.
Namesto njega se uporablja ZMer-1.

In res ne vemo, od kod vam ideja, da Državni zbor zakone sprejema z ukazom ?!?
Državni zbor zakon sprejme, z ukazom pa ga razglasi predsednik Republike.

Poleg tega vam lahko pojasnimo tudi to, da poleg veljavnega ZMer-1 in ZVCP-1 obstaja
tudi Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
v katerem je v 14. clenu glede znaka II-30 (omejitev hitrosti) navedeno,
da je hitrost, navedena na znaku, oznacena v km/uro.

Ker v pravu velja nacelo "igorantia iuris nocet" po katerem mora vsak državljan
poznati vse predpise (sic!), se sklicevanje na nevednost glede merskih enot pri znakih bolj piškavo obestuje.

Ce bi bilo po naše, bi vas še enkrat poslali v osnovno šolo,
da se naucite osnov logicnega sklepanja in vsaj malo fizike.
Mogoce vam bo takrat jasno, kaj se lahko zgodi z vami, ce vozite s 185 km/h tam, kjer je omejitev 70 km/h.

Poleg tega se nam glede na storjen prekršek in glede na zapisano v vaši
pritožbi zdite psihicno neuravnotežena oseba in resno dvomimo v vaše sposobnosti
treznega razmišljanja med vožnjo in presojanja situacij na cesti.
Zaradi tega predlagamo strokovni pregled pri ustrezni ustanovi in trajen odvzem vozniškega izpita,
poleg tega pa še zaplembo vozila.

Lep dan še naprej !"

:dontknow: tak je to, ne moreš proti vetru lul..!