Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Podpišite peticijo proti izgradnji TEŠ 6


Matej62
26.01.2010, 06:02
Podpišite peticijo proti izgradnji teš 6

Slovence pozivamo, da se s to peticijo opredelijo proti izgradnji TEŠ - 6
“Učinkovita raba energije, obnovljivi viri, energetsko varčni objekti
ALI
kurjenje lignita, preveliki izpusti CO2 ter predraga elektrika”
Investicija v višini 1,5 milijarde € in 80 milijonov € letne kazni zaradi prekoračenih izpustov CO2 je v času finančne in okoljske krize dovolj velik razlog, da rečemo NE takšnemu ne razumnemu razsipavanju davkoplačevalskega denarja!

Zato zahtevamo, da se omenjena sredstva namenijo za:

* Pospešeno izgradnjo družbeno sprejemljivih hidroelektrarn (spodnja in srednja Sava, črpalne elektrarne … )
* Izgradnji obnovljivih virov energije (fotovoltaika, vetrna energija, geotermalna energija)
* Gradnji energetsko varčnih objektov

ANV Slovenia Team

Peticijo lahko podpišete na tem linku: Peticija (http://anv-val.eu/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=34&Itemid=70)

kebab
05.09.2010, 19:20
Mi smo za 2. : kurjenje lignita, preveliki izpusti CO2 ter predraga elektrika”
Investicija v višini 1,5 milijarde € in 80 milijonov € letne kazni zaradi prekoračenih izpustov CO2 je v času finančne in okoljske krize dovolj velik razlog, da rečemo DA takšnemu ne razumnemu razsipavanju davkoplačevalskega denarja!
*Approve!*

rock
05.09.2010, 20:05
In kolk je trenutna cena envesticij in obratovanja družbeno sprejemljive alternative za enako moč ?

kajster
08.12.2010, 13:34
Č e hočemo slovenci življensko in tehnološko narpredovati ter ne več zaostajati, si moramo zagotoviti energijo za svoj obstoj in to v čimkrajšem roku, da ne bomo odvisni od tujcev, kod se je to zgodilo lansko zimo našim sosedom na jugu!

Z obzirom na vse večje potrebe električne energije, ki je v tesni povezavi z sodobnem tehničnem razvojem in razvojem vsebolj sodobnega osebnega standarda v Evropi in tudi v Sloveniji je zato in tudi bo, poraba električne energije vse večja in zaradi tega tudi vse dražja, še posebej, če jo bo potrebno tudi vse več uvažati!

Če se hočemo temu problemu izogniti, moramo vložiti zadostni kapital v nove bolj ekonomične projekte za proizvodnjo električne energije, ne glede na Evropska priporočila, ki spodbujajo le bolj ekološko in s tem precej manj ekonomsko proizvodnjo električne energije, še posebno v tem gospodarsko recesijskem času.

Za ekonomično proizvodnjo el. energije imamo v tem času dve alternativni varianti: prva je »TEŠ 6« in druga je »Dokončanje savskih elektrarn«!?

Prva je uvrščena kot najbolj ekonomična, ki temelji na poceni izkoriščanju termo energije v povezavi večje zaposlenosti, je pa nekoliko sporna z ekološkimi standardi, ki pa vendar še ustrezajo evropskim ekološkim standardom, pa tudi na tem področju se da izvesti še bolj kvalitetno izgorevanje tudi s pomočjo slovenskih strokovnih kadrov, kjer obstoji dovolj idej in znanja o popolnem izgorevanju!
Zato menim, da bi bila pravilna odločitev za to prvo varianto, ki nam garantira izhod iz energetske krize katera je šele pred nami!

Druga varianta pa ja bolj ekološko usmerjena, ki pa seve da ne daje dovolj energije za rešitev vse večje porabe te energije, kot je to pričakovati od prve variante TEŠ-6!

Moj predlog je, da se Slovenija odloči za obe varianti, kljub večji zadolžitvi, da bi s tem predvsem rešila svoj el. energetski primanklaj z varianto TEŠ-6 in da se tudi ob enem odloči za drugo ekološko varianto, ki naj bi bil neki kompromis z evropskimi ekološkimi priporočili, bi s tem izvedli nekako uravnoteženo stanje med energetsko potrebo in evropsko zahtevo razvoja ekološko neoporečne energije!

Avtor --------------- Konrad Ajster

kajster
08.12.2010, 14:25
Kot državljan Slovenije, se lahko upravičeno vprašujem, kje to živim v kakšni sem to državi,
kjer se več ne ve kdo o kom odloča in kdo kaj dela ter kdo je za kaj odgovoren!?
Staro pravilo je veljalo tisočletja, da več gospodarjev pri hiši - uniči domačijo!

Pri nas pa še vedno velja komunističen sistem samoupravljanja. Da smo pač vsi enaki in vsi samoupravljamo (vsak le za svoj žep!)

Slovenska odgovorna strokovnost naj se pa le vpraša: Če nam je ta termoelektrarna, ki Sloveniji odda 30% potrebne električne energije potrebna ali pa sploh ni potrebna in če nam ni potrebna, od kje bomo potem tako velik energetski nadomestek sploh lahko dobili?

Po zdravi logiki je morda vsakem razumljivo, da tako velike količine el. energije v Sloveniji nikakor ni moč ustvariti- niti z NEK 2 in tudi ne z NEK 3 , še manj pa z učinkovito rabo obnovljivih virov (največ le 10%), pa če bi se že odločili za NEK 2 in 3, bi to bila ne samo dražja varianta temveč tudi čas priključitve bi bil precej daljši od TEŠ 6 pa tudi radioaktivnih odpadkov bi se za tolikokrat povečalo, iz česar je zaključiti, še posebej zaradi zelo usposobljenih slovenskih strokovnih kadrov z veliko praktičnih izkušenj v TEŠ 6-, da bi bila naj sigurnejša pa tudi dovolj naravovarstvena naložba ravno TEŠ 6!

Če pa se bi odločili za menjanje goriva v TEŠ 6, s plinom, ki sicer popolnejše izgoreva, je pa vprašljiva stabilna dobava in cena, na katero lahko vpliva spreminjajoča svetovna politika, bi po tem lahko bila vsa Slovenija odvisna od takšnega energetskega rizika in kaj smo po tem naredili za naše otroke in potomce?!

Enako bi lahko bilo če se odločimo, da 30% električne energije uvažamo in živimo v stalni energetski odvisnosti in ne sigurnosti ter se lahko samo še vprašamo kdo od gospodarstvenikov bi še hotel investirati v Slovenijo, ko je ta tako energetsko toliko odvisna od zunanjega trga, medtem pa bi morali zaradi tega toliko zaposlenih odpustiti, zraven tega pa še ustanoviti sklad za zapiranje rudnika premoga, kar bi bil še dodaten strošek na ceno enote el. energije!?

Iz vseh štirih variant, je brez nekih velikih strokovnih izračunov je lahko vsakomur razumljivo, da je varianta TEŠ 6 najprimernejša in naj sigurnejša naložba za 30% potrebne električne energije, še posebno, ker je posodobljena varianta izgorevanja, za okolico in ekonomiko neškodljiva ter nedvoumno sprejemljiva tudi po evropskih normativih, zato resnično ne vem zakaj se neke bolj politične organizacije še sprenevedajo in ustavljajo tako drag in zahteven projekt ki je že bil potrjen ter sprejet na državnem nivoju podpisan nabavni generator in je bilo vloženega ogromno sredstev v dela ki so že tudi v teku !


No in kdo bi ta ves začetni in porabljen kapital hotel sedaj uničiti, da bi se dokopal svojih koristi- kdo so ta skupina, ki izvaja tolikšno škodo nam vsem Slovencem in ne samo državi ter s tem ovira gospodarski napredek, ki je v teh recesijskem času še kako potreben??

Iz poročila za javnost 29. novembra 2010-»focus«- pa je videti toliko sprenevedanja, da človek ne ve kaj je v ozadju te intencije spodbijanja te nujne slovenske energetske naložbe- pa poglejmo, kaj je navedeno:

- Kako se odločati med vsemi možnostmi, ki so na voljo (pomeni, da se ne razumejo v situaciji!)
- So v luči političnih menjav (vendar je bila strokovna odločitev uveljavljena)
- S strani strokovne skupine ni primerna, saj gre za družbeno odločitev (tipično komunistično razmišljanje, ko politiki odločajo o strokovnih in večjih naložbah lahko se potem vprašamo čemu potem obstoji sploh stroka?)
- Izbere se en scenarij za pripravo NEP, v drugem koraku pa se razgrne celoten NEP (takšno raz vlačenje z razpravami je tudi precej dražje, še posebej če ni na strokovni ravni)
- Izbira scenarija je politična odločitev ki jo moramo sprejeti kot družba in ne le ozek krog strokovnjakov (čemu je odločitev sedaj politična, če se pa rešuje strokoven problem?- Cankarjev izrek: »Čevljem, naj sodi le kopitar«! )
- Naj za razpravo NEP nameni dovolj časa ne samo mesec dni po zakonu, temveč kar dva mesca?( ne vprašajo pa se koliko bo to stalo- tudi z vsemi temi honorarji?!)
- Blok 6 je okoljsko neodgovorna naložba in čudi nas, da se nihče ne obregne ob to!
- ( vprašamo se pa lahko, kdo je to dokazal, da je ta naložba okoljsko neodgovorna?)
- Zavajanje javnosti je, da projekt ni neškodljiv za okolje- ( mislim, da brez strokovnih dokazov, da je projekt naravovarstveno sporen je dejansko zavajanje javnosti!)
- Gospod Vili Kovačič je celo dal dekret, da naj vlada spremeni smer energetske politike!? ( politični veljak niti ne ve koliko milijonov škode bi nastalo če bi ga vlada takoj ubogala!)
- Prihaja do nepravilnosti in nedoslednosti zaradi česar je namen prikriti, da projekt ni okoljsko vzdržen, kot to predstavljajo investitorji! (Zopet zavajanje javnosti z lažmi, ki niso dokazane!)
- Zapiranje rudnika je za pravo strošek, ki ga je pripisati TEŠ-u! -( ne ve pa, da je to strošek za vsako varianto, ki bo odločena še posebej če varianta TEŠ 6 propade in bo potrebno skoraj tisoč delavnih mest in tudi šolo zapreti pa ali si tako učeni sploh zna izračunati ta celokupen strošek povzročen državi in vsakemu od nas državljanov!?)

V upanju razumnega in strokovnega odločanja, vas vse skupaj najlepše pozdravljam!
Konrad Ajster
Izrek: Najhuje je tistemu, ki niti ne ve, da ne ve!
kajster

fumek
31.12.2010, 17:33
Ne! Teš 6 potrebujejo velenjski rudarji in cela Slovenija. Poleg tega potrebujemo še II. blok JEK in skupno vsaj 1500 MW novo-instalirane proizvodnje energije.Poraba električnega toka se letno poveča za vsaj 5% kar pomeni ,da se v desetih letih poveča za vsaj 63 %.Misel ,da bi elektriko od kot "uvažali" je v celoti absurdna ,ker je v desetih letih ne bo dovolj na razpolago in ker bo temu ustrezno draga.Tudi nobena t.i."štednja" tu ne pomaga ,ker se poraba veča zaradi spreminajanja življenskih navad.K tem sodi splošna raba klimatskih naprav, osvetlitev ulic vsakega še teko majhnega naselja ,stalen uklop gospodinjskih aparatov in računalnikov.Kdor hoče ukinjati Teš bi se moral najprej sam vprašati če želi sedeti v svoji dnevni sobi pri 40W žarnici in če želi imeti v stanovanju 30 stopinj poleti in 12 stopinj pozimi.