Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Evharistija - prevara ali resničnost?


Vernik
20.12.2010, 09:36
Rad bi povedal nekaj besed o največjem zmotnem verovanju v zgodovini krščanstva.
To je namišljena prisotnost Jezusa Kristusa v evharistiji in s tem v najsvetejšem zakramentu, ki žal v mnogih cerkvah pomeni središče verskega življenja.
Pri tem gre za dvojno zadevo:
1. Verovanje, da se kruh in vino spremenita v Jezusovo telo in kri med obredom maše.
2. Čaščenje hostije – kruha kot najsvetejšega zakramenta po Božje.
(latinsko "hostia" pomeni "žrtev" ali "bogovom žrtvovana žival")
Nauk največje krščanske cerkve uči, da se hostija in vino pri posvetilnem obredu na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri. Pri tem seveda materialno ostaneta kruh in vino, v substancialnem pomenu pa postaneta Jezusovo telo in kri - ta pretvorba se imenuje transsubstanciacija. Posvečena hostija bi naj zato pomenila realno Jezusovo navzočnost.

Seveda kaj takega v Svetem pismu ne boste našli. Noben svetopisemski citat, na katerega se ta nauk sklicuje, v resnici nikoli ni potrjeval teh stvari. V preteklosti temu zmotnemu nauku niso upali nasprotovati, ker bi jih ubili ali izobčili. Danes, v času verske in obče svobode, pa je vera ljudi tako padla, da se enostavno več ne ukvarjajo s tem vprašanjem (in karavana gre dalje). Zato pa RESNICA ostaja mnogim prikrita in neznana.

Če dve trditvi postavite dovolj blizu, oziroma se razlikujeta samo v malenkostih, jih ni težko med sabo zamenjati in reči, da gre za eno in isto stvar.

Tako imamo tudi pri spremenjenju kruha in vina v Jezusovo telo in kri podobno zgodbo. Tukaj najdemo dve nasprotujoči si trditvi.
Prva pravilna svetopisemska trditev je: »TO JE MOJE TELO, ki se daje za vas.« Druga cerkvena trditev pa je: »JEZUS JE RESNIČNO PRISOTEN V KRUHU IN VINU.« To je trditev človeka.

Svetopisemska besedila, v katerih apostoli govorijo o lomljenju kruha, o Jezusovem telesu in krvi ter o spominskem izvajanju tega obreda zasledimo v evangelijih Matej 26,26–29 , Marko 14,22–25 , Luka 22,15–22 in v 1. Pavlovem pismu Korinčanom 11,23-26 . Apostol Janez govori širše o tem predvsem v 6. poglavju.
Kakorkoli bi obračali znamenite besede vseh evangelistov, nikakor ne bi mogli priti do zaključka, da je v hostiji prisoten Jezus Kristus. Razen seveda, če bi namerno hoteli Svetopisemsko Resnico izkriviti. Vprašanje je: S KAKŠNIM NAMENOM?
Ali vas zanima?

ebutaljib
20.12.2010, 09:47
Rad bi povedal nekaj besed o največjem zmotnem verovanju v zgodovini krščanstva.
Celotna religija je ena velika zmota, tako da ne vem kje bi ti rad tukaj našel resnico.

Vernik
20.12.2010, 09:55
Matej v Svetem pismu 26,26 pravi: »Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«
Podobno so zapisali vsi evangelisti in tudi Pavel. Vedno Jezus reče: »TO JE MOJE TELO.«
Nikjer ne reče: »V tem kruhu sem jaz.«, ali pa: »To sem jaz, ki se dajem za vas.«
Mogoče bi nekdo razumel celo tako: »V ta kruh sem se spremenil jaz. To je realna Moja navzočnost.«
Tudi ne govori o nobeni spremenitvi. Če bi bil Jezus v kruhu, potem bi bila na zadnji večerji dva Jezusa. Prvi bi držal kruh, drugi pa bi bil spremenjen v kruhu. Seveda je to absurd (še Božiček bi bil v primerjavi s tem bolj resničen). Sveto pismo tudi nikjer ne govori, od kdaj naj bi taka spremenitev kruha v Jezusa veljala. (Morda od Jezusovega vnebovzetja ali binkoštnega dneva – ampak nikjer o tem nič ne piše).

Večina ljudi se sploh ne vpraša, kaj je dejansko Jezus mislil s tem. Mislijo si, da je njegovo TELO isto, kot je v bistvu ON sam. To je napačno sklepanje in ta napačna miselnost pride iz našega vsakdanjega življenja. Če jaz pokažem na svoje telo, pokažem s tem na sebe, ki sem še v tem telesu. Avtomatsko poistovetim sebe kot osebnost s svojim telesom. Toda za Jezusa takšna primerjava več ne drži. On je vstal in z bilo kakršno obliko zemeljskega telesa nima nič več skupnega. On se nikoli več ne bo materializiral v zemeljsko telo ali materijo.
On je dobil poveličano telo, ki pa je popolnoma nekaj drugega. Seveda je On obljubil, da nas ne bo pustil samih. Zato je sedaj na zemlji prisoten v obliki Svetega Duha. Saj beremo to v Janezu 14,18-19: » Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi.«
Svet ga torej ne bo več videl. Zato se Jezus nikoli ni in ne bo spremenil v KRUH, ki je del materialnega sveta. Svet je materija. Jezus pa je DUH. On je Sveti Duh, ki prihaja v človeško DUŠO, ne pa v kruh.
Da bi iz besed »to je moj telo« dobili besede »v tem kruhu in vinu sem prisoten jaz«, je potreben preskok, ki pa Resnico popači in jo sprevrže v nekaj drugega. Tu je torej past. Postavite si dve trditvi dovolj blizu in videli boste, da bo prej ko slej prišlo do preskoka vsebine trditve.
In točno to se je v krščanski zgodovini zgodilo.
Kaj je torej Jezus mislil s tem svojim TELESOM?

Vernik
20.12.2010, 09:59
Celotna religija je ena velika zmota, tako da ne vem kje bi ti rad tukaj našel resnico.

Se strinjam!! Povedal se VELIKO RESNICO, ki se je morda niti sam ne zavedaš dovolj. Religija je smrt, je popačena resnica, torej laž, ki z Bogom in svetim pismom nima nobene zveze. To trditev lahko s Svetim pismom dokažem kadarkoli.

Vernik
20.12.2010, 10:26
Kaj je torej to »MOJE TELO«? Telo so vsi njegovi resnični verniki, ki sprejemajo Njega kot Božjo BESEDO in ki se zbirajo vse od Jezusovega vnebohoda pa do njegovega drugega prihoda. Kristus je Glava, ki je sedaj na nek način ločen od svojega Telesa. Njegovo DUHOVNO TELO je tukaj na zemlji, GLAVA Jezus Kristus pa v nebesih. Ampak pazite, tu ne gre za fizična telesa. Jezus je dal to apostolom jasno vedeti.

V pismu Efežanom 1,10 Pavel piše: »…po blagohotnem načrtu,…., da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
V pismu Rimljanom 12,5 lahko preberemo: »Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj.«
V 1. Kor.6,15 Pavel pravi: »Ali ne veste, da so vaša telesa deli Kristusovega telesa?«
V 1. Kor.12,13 beremo: »V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha.«
V 1. Kor.12,27 Pavel piše: »Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa."
In še v Efežanom 5,23: … »kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik telesa.«
Na koncu pa še poglejmo v pismo Kološanom 2,16-19: »Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot. Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo. Ne pustite, da vam vzame nagrado tak, ki se vdaja samoponiževanju in češčenju angelov, ko vrta v svoja domnevna videnja in se brez vzroka napihuje v svojem mesenem umu, ne drži pa se glave, iz katere se po sklepnih vezeh hrani in povezuje celotno telo in tako uspeva v Božji rasti.«

Če Jezus ne bi izrekel besed: »To je moje telo, ki se daje za vas,« mi nikoli ne bi imeli prostora, kamor bi se lahko zatekli. Ne bi imeli mesta, kjer bi se lahko zbirali. To TELO je duhovna CERKEV Jezusa Kristusa. V njej se resnični verniki zbirajo skozi 2000 let. Zbirali se bodo do konca časov.

V vseh teh odlomkih Sveto pismo opisuje Kristusovo Telo. To je torej zbir vseh vernikov, ki so sprejeli Besedo in ki se bodo z njim srečali na nebu. Tukaj ne pride v poštev nobena denominacija, zemeljska cerkev, sekta, verstvo ali ustanova. Nobena od teh ni sprejela Besede v celoti. Ko bo Kristusova duhovna cerkev kompletna, takrat ne bo več lomljenja kruha, ker za to ne bo več potrebe. Sedaj delamo to v njegov spomin in se s tem pripravljamo za srečanje z Njim.
Pavel pravi v 1. Kor.10,16-17: »Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha.«
Kristusovo Telo je torej celotni KRUH, in ta en KRUH smo mi, verniki. Mi vsi, ki jemljemo koščke tega razlomljenega kruha, sestavljamo eno TELO. Mi smo s Kristusom ENO. Gre pa seveda za duhovno prispodobo in ne za telesno.

Saj Pavel piše v 1. Kor.6,17: »Kdor pa se druži z Gospodom je z njim en duh.«
Ali ni to čudovito? Spomnimo se Pavlovih besed: »Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.« Pripadamo torej Kristusu, za to smo z njim v vsem eno in z njim en Duh, skratka mi smo TELO, on je GLAVA.

Sedaj vidimo, kaj je simbol te Jezusove razdelitve, oziroma daritve, zakaj lomljenje kruha. Vedno, ko lomimo kruh, se spomnimo, da se je Jezus Kristus dal za nas, da se je razlomil za nas. ON je bil razkosan, vsak resnični vernik je dobil kos Njega, da bi mi postali njegovo TELO. On se je dal za svojo Nevesto. V njegovem telesu se zbiramo. Zbiramo se že skoraj 2000 let. Mi smo njegovo Telo. Nekoč se bosta GLAVA in TELO zopet zudružila in takrat bo odrešenje ZAKLJUČENO IN KOMPLETIRANO. AMEN!
Kaj pa njegova kri?

ebutaljib
21.12.2010, 09:59
In zakaj misliš, da je Biblija resnična? Saj tudi jaz lahko napišem kakšno knjigo s svojimi "resnicami". Potem pa morem še samo najti dovolj ljudi, ki bodo sledili tej moji "resnici" in jo širili naprej.


Po mojem je pri vseh religijah in verovanjih že začetna predpostavka napačna - da obstaja neko nadnaravno bitje (bog). In če je začetna predpostavka napačna, potem se da iz tega izpeljati karkoli, vključno s tem da sem potem tudi jaz bog :)
Iz neresnične predpostavke se lahko izpelje karkoli in je celotna izjava resnična.


Verniki (vsi, ne samo kristjani), dajte mi nekaj razložit: Zakaj sploh potrebujete koncept nekega nadnaravnega bitja - boga? Zakaj ne morete živeti brez tega koncepta?

Vernik
22.12.2010, 14:01
In zakaj misliš, da je Biblija resnična? Saj tudi jaz lahko napišem kakšno knjigo s svojimi "resnicami". Potem pa morem še samo najti dovolj ljudi, ki bodo sledili tej moji "resnici" in jo širili naprej.

Po mojem je pri vseh religijah in verovanjih že začetna predpostavka napačna - da obstaja neko nadnaravno bitje (bog)....

Zame je Biblija resnična, ker jo popolnoma ločujem od RELIGIJE, kar je za večino tradicionalnih vernikov NOVOST in nekaj NEPOJMLJIVEGA. Kako lahko človek verjame v Boga in hkrati prezira religijo? Je to mogoče? Da, je mogoče.
Religija je skozi zgodovino samo izkoriščala vsebino Svetega pisma v svoje namene. Podredila si je svet in ustvarila napačno podobo o Bogu. Zato je dandanes toliko ljudi, ki nočejo nič slišati o veri in Bogu. Popolnoma jih razumem. V ozadju religije stoji DEMON, satan, ki ima svoj načrt. To je načrt pogubljenja. Sveto pismo pa razkriva načrt ODREŠENJA, ki ga ne more napisati nobeden človek.

Že v samem začetku Svetega pisma je Bog opisal ta pojav. Ko sta Adam in Eva grešila in so se jima odprle oči sta spoznala da sta naga. Kaj je pomenila ta nagota? Zaradi greha sta izgubila zagrinjalo Svetega Duha, ki ju je obdajal podobno kot svetlobni ovoj. Ko je ta izginil je ostala nagota. Nastopil je strah pred srečanjem z Bogom, ki pri ljudeh traja še danes. Zato najlažje rečejo: »Boga ni in vse skupaj je izmišljeno.«
Kaj sta Adam in Eva potem naredila? Za telo sta si napravila lastno pokrivalo in sta pokrila svojo nagoto. To beremo v 1. Mz 3, 7: »Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov.«
To je bila njuna rešitev, njuna religija.
Ampak, ali je Bog sprejel to RELIGIJO, to pokrivalo? NE. Ni sprejel. Bog je zahteval nadomestilo za izgubljeno sveto ogrinjalo Svetega Duha. Ni se zadovoljil z pokrivalom iz rastline. Bog je ubil žival, tako da je tekla nedolžna kri in s kožami ogrnil človeka. Nekdo je moral umreti, da je človek lahko živel. Beremo v 1. Mz 3, 21: » GOSPOD Bog je naredil človeku in njegovi ženi suknji iz kože in ju oblekel.«
Zato so morale vse do Kristusovega prvega prihoda umirati nedolžne živali v opomin, svarilo in spravo, dokler Bog sam sebi ni priskrbel večne žrtve za vse čase: Svojega Sina, ki je enkrat za vselej odpravil krvave daritve. Kdor bo veroval vanj bo REŠEN.
V pismu Hebrejcem 9,11-14 beremo o tem: »Nato pa je prišel Kristus kot véliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje. Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti meso, koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.«

Ne delajte iste napake, kot jo je naredil Kajn. Ne zamešajte žive Božje BESEDE z mrtvo RELIGIJO. Rezultat te zmešnjave je vedno SMRT.
Abel je Bogu daroval nedolžno žrtev, Kajn pa rastlinje, v kateri ni bilo prelite krvi. Na Abelovo daritev se je Bog ozrl, na Kajnovo pa ne. Zato je Kajn v jezi ubil svojega brata Abela. Preberite si v 1. Mz 4, 3-5: »Ko je preteklo nekaj časa, je Kajn daroval GOSPODU daritev od sadov zemlje. Tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice in njihove tolšče. GOSPOD se je ozrl na Abela in njegovo daritev, na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl.«
Ali vidite, kako močno zlo je greh in koliko nedolžne prelite krvi je povzročil. Zato Sveto pismo ni knjiga, ki bi jo lahko nekdo napisal. To je ODREŠENJSKI NAČRT.

Vernik
22.12.2010, 14:29
.....Verniki (vsi, ne samo kristjani), dajte mi nekaj razložit: Zakaj sploh potrebujete koncept nekega nadnaravnega bitja - boga? Zakaj ne morete živeti brez tega koncepta?

Ne vem, kako je z drugimi, a jaz sem dal odgovor zgoraj, v prejšnjem odgovoru. Bog - to nadnaravno bitje nam je dal ODREŠENJSKI NAČRT.
Saj se da živeti brez tega. Celo zelo lepo in brezskrbno se da živeti. Vendar naše življenje ni samo življenje do smrti. So še druge razsežnosti, ki jih sedaj ne dojamemo. Ni ga takega veleuma na zemlji, ki bi to dojel.
Na zemlji so ljudje, ki imajo večno življenje in ljudje, ki ga nikoli niso imeli. Prvi so bili že od vekomaj v Bogu in se po KONČANEM odrešenjskem načrtu vračajo h Bogu. Drugi pa nikoli niso bili del njega in zato tudi Bog ni del njih. Ti so se rodili, delali po vsojih vzgibih in nato odšli. Za njih Bog nikoli ni obstajal in tudi Božje obljube za njih ni. Tega žal midva ali kdorkoli ne moreva spremeniti.

Vsem, ki upajo v večno življenje pa ostajajo Besede iz pisma Efežanom: "Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem. V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.

eternal
29.12.2010, 21:38
Verniki (vsi, ne samo kristjani), dajte mi nekaj razložit: Zakaj sploh potrebujete koncept nekega nadnaravnega bitja - boga? Zakaj ne morete živeti brez tega koncepta?
.................................................. ...................................
Zivljenje brez vere je prazno.nekateri si pač želimo spoznat Boga in razlicna Bitja. tu negre sam za prepricanja .js vem iz lastnih izkušenj, da se da navezat stik z vsemi Bitji, ne glede na to al so demonska al angelska. to je za mene tk realno kot sm js.

Andreea
30.12.2010, 21:45
Zivljenje brez vere je prazno.

mogoče za vas nekatere... :rolleyes:

ebutaljib
31.12.2010, 10:20
In zakaj bi bilo življenje brez vere v nadnaravna bitja prazno?


Koliko nadnaravnih bitij si spoznal in kako?

bosoturk
01.01.2011, 09:09
Tole pa je brca v temo, da imamo mi ki ne verujemo prazna življenja :D čisto lepo mi je in tako bo tudi ostalo...in ne rabim nobenih farov, ki mi trobijo litanije in komaj čakajo da jim kaj pade v puščico. Saj veste kako pravi star ljudski rek: pomagaj si in Bog ti bo pomagal ;)

s@ma_j@ma
14.01.2011, 23:28
Rad bi povedal nekaj besed o največjem zmotnem verovanju v zgodovini krščanstva.
...............................
Kakorkoli bi obračali znamenite besede vseh evangelistov, nikakor ne bi mogli priti do zaključka, da je v hostiji prisoten Jezus Kristus. Razen seveda, če bi namerno hoteli Svetopisemsko Resnico izkriviti. Vprašanje je: S KAKŠNIM NAMENOM?
Ali vas zanima?

Joj, s čim se ti ukvarjaš ?
Kot prvo moraš najprej vso zadevo pravilno razumeti, potem pa lahko začneš debatirat o stvareh, ki jih vsaj zaenkrat (iz tvojih postov se to jasno vidi) še popolnoma nič ne razumeš.
Joj, joj - pa kakšne ven stresaš. :nonono:

Vernik
16.01.2011, 18:14
Z evharistijo sem se začel ukvarjati zaradi iskrenih ljudi, ki bi radi verjeli v Boga, a zaradi izkrivljenih naukov raznih cerkva ne morejo. V teh ljudeh se nekaj upira, da ne morejo verjeti lažem. Ne morejo verjeti lažnim naukom, ki jih uči katekizem.

Jaz še predobro razumem katoliško evharistijo, ker sem bil aktiven vernik vse od mladih let. Prejel sem na stotine okroglih hostij, ki pa žal ne predstavljajo Kristusa temveč poganskega boga Baala. Nato sem se nekega dne pokesal za to in verjamem, da mi je Bog odpustil, čeprav je to v Svetem pismu najhujši greh. Čaščenje lažnih bogov ni samo bilo v Stari zavezi. To obstaja tudi danes, vendar na zelo, zelo prefinjen način. Vse, kar napišem, dokažem s Svetim pismom. Če Pismo stresa neumnosti, potem jih stresam tudi jaz. Slava Bogu.

Mnogi ljudje danes ne razpoznavajo, da je ravno razkosanost Kristusa pomenila njegovo smrt. Niti katekizem RKC tega ne pozna. Kristusova smrt je povzročila, da se sedaj mi lahko zbiramo v njegovem telesu. Zato tudi Pavel pravi v 1. Kor.11,27-29, : »Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa.«
Zato nikar ne mislite, da gre za telesne jedi in za simboliko. Ne mislite, da v simbolih zaužijete živega Jezusa, ko pojeste hostijo. To je ponižujoče za Njega. V 1. Kor.6,13 beremo: »Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje odpravil.«

Domneva ali trditev, da bi bil Jezus Kristus v hostiji, je torej v nasprotju s Svetim pismom. Človek ne potrebuje več materialnega pripomočka, ki bi pričaral resnično Jezusovo prisotnost. Jezus iz Nazareta, ki je večni Jezus Kristus, je sedaj prisoten v srcu vsakega resničnega vernika v obliki Svetega Duha. Kajti Sveti Duh se je razdelil na binkoštni dan in nad vsakim je obstal po en plamenček. Tudi nad vsakim izmed nas lahko obstane plamenček Svetega Duha, ko se odločimo za Jezusa Kristusa. To pa je takrat, ko se pokesamo svojih grehov, se krstimo v ime Jezusa Kristusa s popolnim potopom v vodi in nato prejmemo dar Svetega Duha. V Duhu se zbiramo v Njegovem telesu. Saj pravi Janez v 4,23-24:
»Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.«

In še Janez v 6,63: »Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril so Duh in Življenje.«

Vernik
16.01.2011, 18:22
Pa še ena pomembna stvar, ki je ne smemo prezreti.

V Luki 22,14 lahko preberemo: In rekel jim je: »Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.«

Ta obred se bo torej moral izvajati tako dolgo, dokler njegovo TELO ne doseže polnega števila vernikov. Vsi verniki morajo biti zbrani v njegovem Telesu. Ko se bo to zgodilo, bo Kristus kompleten. Prišlo bo do vzetja še živečih. To je Nevesta Jezusa Kristusa. Glava bo združena s telesom. In to je znamenita Jagnjetova svatba, ki je opisana v Razodetju 19,5-9:
Od prestola pa je prišel glas in rekel: »Hvalíte našega Boga vsi njegovi služabniki, vi, ki se ga bojite, mali in veliki!«
Potem sem zaslišal kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih vodá in glasu silnih gromov, ki so govorili: »Aleluja! Zakaj Gospod, naš Bog, vladar vsega, je začel kraljevati.
Veselimo se in radujmo ter mu izkažimo čast, zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila. Dana ji je bila obleka iz čiste in bleščeče tančice.«
Tančica so namreč pravična dela svetih. In rekel mi je: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo!«

Vernik
16.01.2011, 18:34
Ker obstajajo teorije, da je Jezus mislil na dobesedni kruh si poglejmo še odlomek iz Janezovega evangelija 6,32-58:

»Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«

Tu se vidi, da je Jezus mislil glede kruha v prispodobi. Tisti, ki prihaja iz nebes, je resnični kruh, torej tisti ki daje življenje. Ne prihaja pa iz nebes dobesedni kruh, ker konkretni kruh človeka samo nahrani, ne more pa mu dati življenja. Samo ohranja ga pri njem. V Stari zavezi, ko je padala iz neba MANA, je ohranjala Izraelce pri življenju. Ni pa jim mogla dati življenja. Hkrati pa je bila predhodnica nečesa veličastnejšega, ki mora priti v Novi zavezi.

»Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.««

Judje so si dobesedno predstavljali, da jim bo dal kruha iz nebes. Torej hrano za želodec in ne hrano za dušo. Še vedno so živeli v Stari zavezi. Zato jim je Jezus zopet govoril, da je ON tisti, ki jih bo po njihovi VERI pripeljal tja, kjer ne bo več potrebna zemeljska hrana. Gre za vprašanje VEČNEGA ŽIVLJENA, ki se dobi samo tako, da človek veruje v Jezusa. Jezus v prispodobi novega nebeškega kruha, pa jim za razliko od zemeljskega, lahko da´življenje.

»Toda rekel sem vam, da ste me celo videli, in vendar ne verujete. Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel, kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč vse to obudim poslednji dan. Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.«

Judom še vedno ni bilo jasno, kaj je Jezus mislil s to prispodobo. Razmišljali so o dobesednem konkretnem kruhu za trebuh.

»Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje.«

Sedaj Jezus očitno pove, da gre za dva različna kruha. Prvi kruh je MANA za telesno hrano. Drugi kruh v prispodobi pa je Jezus Kristus v podobi mesenega človeka, ki bo dal svoje življenje v zameno za naše večno življenje.

»Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

Judje so se ob besedi »meso« začeli prepirati in ob besedi »kri« so kar znoreli. Še vedno so mislili vse dobesedno in ne v prispodobah. Oni so dobro poznali Mojzesov zakon in so vedeli, da mora vsak, kateri uživa kri umreti. Jezus pa tukaj lepo pove, da je njegovo telesno meso, ki bo umrlo tisti kruh, ki bo dalo življenje. (Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.)

»Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.«

Če bi Judje spoznali, da Jezus govori v prispodobah, bi ostali mirni. Če bi Jezus mislil dobesedno, bi postal kakor babilonski bog Baal. Pri temu bogu so imeli namreč verski ceremonial, kjer so dobesedno jedli meso in pili kri. Od tu tudi izvira beseda KANIBALIZEM, ( kaniBAAL ), to je tisti, ki je´človeško meso in pije njegovo kri.
Pri Jezusu Kristusu pa ni prostora za takšne stvari. Torej, pri vsem tem gre za globoko SIMBOLIKO in tega ne smemo izkoristiti za to, da bi si izmislili zgodbo, češ Jezus se spremeni v KRUH. Saj vidite sami, da pri dobesedni razlagi več ne vemo, ali se JEZUS spremeni v KRUH ali v MESO. Kaj naj torej jemo? Ali kruh, ali meso?

Se opravičujem za malce daljšo razlago.

s@ma_j@ma
22.01.2011, 12:16
...Saj vidite sami, da pri dobesedni razlagi več ne vemo, ali se JEZUS spremeni v KRUH ali v MESO. Kaj naj torej jemo? Ali kruh, ali meso?

Se opravičujem za malce daljšo razlago.

"Vernik" pa kaj rinež z glavo skozi zid http://www4.slikomat.com/10/0122/t6x-0.wuet.gif (http://www.Slikomat.com/slika/4693526.htm) ? Ali še nisi opazil, da ti nihče ne odgovarja, ker te ljudje ne berejo ?

Te tvoje "razlage" mislim, da nihče tukaj prisotnih ne potrebuje.

Pa koga misliš, da zanima tvoje skrajno tendenciozno potvarjanje verskih resnic in skrajno negativno nastrojenje do teh, ki verujejo drugače, kakor ti ?

Ko boš pravilno razumel ostale krščanske vere, kot vidim ti gre najbolj "v nos" katoliška vera - potem pa začni razlagat, saj to je smešenje samega sebe brez primere.
Daj ustavi se in dovoli, da vsakdo razmišlja s svojo glavo ! :shy: :nonono: :nonono:

pbastic1
23.01.2011, 11:58
Vsak bo po svoji veri zveličan. Tisti pa , ki je ateist, naj pusti drugemu verovati, oziroma verniki naj bodo strpni do nevernikov, če lahko z njimi živijo v popolnem sožitju.

Vernik
23.01.2011, 16:42
......Ali še nisi opazil, da ti nihče ne odgovarja, ker te ljudje ne berejo ? .... Te tvoje "razlage" mislim, da nihče tukaj prisotnih ne potrebuje......Pa če bo prebral samo eden, bo namen dosežen.

Jaz pišem samo svetopisemsko resnico in vsako misel potrdim s Svetim pismom. Ljudje imajo pravico vedeti, kaj pri vsaki maši pod podobo hostije zaužijejo. V svoji veri mislijo, da sprejemajo Jezusa, ker so tako v svoji tradiciji naučeni. V resnici pa se v ozadju skriva hudič, ki se kaže v podobi boga sonca Baala. Zato je hostija okrogla in tu ni ne duha ne sluha o lomljenju kruha. Tudi vino se ne pije, čeprav je Jezus dejal, da delajte to v moj spomin. Tako početje je seveda v v naprotju z Jezusovim naročilom.

Vernik
23.01.2011, 16:53
....Vsak bo po svoji veri zveličan. ....To žal ni res. Ne bo vsak po svoji veri zveličan. Ateisti lahko verjamejo marsikaj. Mene ne motijo. Jaz pa govorim seveda samo tistim, ki verjamejo v Jezusa Kristusa. Samo vera v Jezusa Kristusa daje večno življenje. Držati se moramo Svetega pisma. Jezus pravi v Janezovem evangeliju 10,7-11:

"Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce."

s@ma_j@ma
24.01.2011, 23:11
Pa če bo prebral samo eden, bo namen dosežen. Slaba tolažba http://www4.slikomat.com/10/0122/t6x-0.wuet.gif (http://www.Slikomat.com/slika/4693526.htm)

Jaz pišem samo svetopisemsko resnico in vsako misel potrdim s Svetim pismom. Da nekdo lahko piše svetopisemsko resnico, mora najprej sveto pismo dobro poznati in ga pravilno razumeti . Se razumemo ?

Ljudje imajo pravico vedeti, kaj pri vsaki maši pod podobo hostije zaužijejo. To je res, ampak tega jim ne more povedati nekdo, ki tega še sam ne razume, ali pa noče razumeti.[/QUOTE]

V svoji veri mislijo, da sprejemajo Jezusa, ker so tako v svoji tradiciji naučeni. Kako lahko trdiš, da ti veš, kaj nekdo misli ? Laž brez primere.

V resnici pa se v ozadju skriva hudič, ki se kaže v podobi boga sonca Baala. V svetem pismu piše v Razodetju 20,10 za te, ki oznanjajo laž takole:
Raz 20,10 Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero z ognjem in žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni podnevi in ponoči na veke vekov.

Zato je hostija okrogla in tu ni ne duha ne sluha o lomljenju kruha. .
In, če hostija ne bi bila okrogla pa bi bilo vse v redu, kajne? :rolling::nonono:
Joj, joj....Res bo potrebno še nekaj let dobre kateheze.

Tudi vino se ne pije, čeprav je Jezus dejal, da delajte to v moj spomin.
S takimi izjavami samo potrjuješ svoje nepoznavanje in nevednost.
Tako početje je seveda v v naprotju z Jezusovim naročilom.
Le kam nekdo rine ? http://www4.slikomat.com/10/0122/t6x-0.wuet.gif (http://www.Slikomat.com/slika/4693526.htm)

Vernik
25.01.2011, 08:49
1. Ne moremo večno čakati, da bi Sveto pismo poznali dovolj natančno. Spoznavamo ga sproti in to vedno bolj in bolj. Svetega pisma nikoli ne bomo dovolj poznali, da bi se lahko s tem pohvalili. Pomembno je, da poznamo osnovno misel odrešenja, ki jo Bog daje v Svetem pismu. Boga bomo v onostranstvu spoznavali celo večnost. Zato je Jezus dejal da bo rešen tisti, ki bo veroval in ne tisti ki bo dobro poznal Sveto pismo.

2. Razodetje 20,10 govori ravno o tem, kar tukaj pišem. Če mene prištevaš k tej skupini, ti moram povedati, da jaz nisem ta. Zver in lažni prerok sta dve obliki organizacije, ki jima je satan dal moč. Danes ima moč tisti, ki ima versko in politično moč. Sam lahko vidiš, kdo je to v današnjem svetu. To je RKC. Rimsko katoliška cerkev je zver lažni prerok, ki skoraj 2000 let napačno uči in razlaga svetopisemske resnice.
V 17. poglavju Razodetja 11 vidimo preobrazbo te ZVERI. Rimsko cesarstvo se prelevi v Rimsko-katoliško cerkev. (Tu pravi: "Zver, ki je bila, a je ni, je hkrati osmi in eden izmed sedmih, a pojde v pogubo."). Hvala, ker si me spomnil na ta odlomek. Ali se nikoli nisi vprašal, od kot ta priponka "RIMSKA"? Če je cerkev katoliška, kar pomeni vesoljna, zakaj potem priponka rimska? Če je vesoljna, je vesoljna. Pika. Ta pridevnik seveda ni brez razloga. To je ŽIG, je ZNAMENJE izvora te organizacije. Gre torej za nadaljevanje iste organizacije pod malce drugačnim imenom in novo močjo. POLITIČNI sili je organizacija dodala VERSKO silo. Ali ni to razodetje čudovito in osvobajajoče? Ali se sedaj zavedate, da ste član navadne vojaške organizacije?
Še lepše to opisuje Razodetje 13. poglavje v celoti.
Nikoli nisem omenjal posameznih ljudi. Govorim o obsodbi sistema in organizacije, ki izvira iz hudiča. V tej prispodobi ne gre za posamezne ljudi. Amerika, čeprav protestantska, se je podredila RKC-ju in je sedaj v njeni službi.

3. O okrogli hostiji govorim zato, ker gre za GLOBOKO SIMBOLIKO. Preberite si izvor boga Baala in videli boste, da je to božanstvo sonca, ki so ga častili vsi narodi skozi zgodovino. Tudi zadnjih 2000 let je tako. Hudičeva pretkanost je vedno bolj prefinjena. On se bo oblekel celo v podobo Jezusa, in se prikazoval kot angel luči, samo da bi zavedel čim več ljudi. To pa je podoba boga SONCA V HOSTIJI. Ne vem, ali res tega ne vidite. Pa saj to ni tako težko videti. Vsi zgodovinarji in izobraženi ateisti to vedo. Čudno, da se nam ne smejijo (morda pa se). Celotna Stara zaveza opisuje boj proti temu zlu. Jaz sedaj govorim odkrito brez simbolike in filozofije. Gre za demona, ki se je preoblekel v angela luči.

4. Ne gre za moje nepoznavanje in nevednost. Samo jaz nočem več verjeti v satanove laži. Verjemi, da dobro poznam sistem maše in simboliko evharistije. Gre za prefinjen sodoben poganski sistem čaščenja hudiča. Sploh ni važno, če se bere Sveto pismo. Tudi hudič ga b ere in ga pozna bolje kot kdorkoli izmed ljudi. Vendar to ni dovolj. Važno je razpoznavanje med Bogom in hudičem.

5. Če že v praksi uporabljamo Jezusovo naročilo o lomljenju kruha, delajmo to pravilno. Kruh naj bo resnično lomljen in resnično moramo pri obredu popiti nekaj vina – simbol Jezusove krvi. Ni dopustno, da vino zaužije samo duhovnik.

eternal
25.01.2011, 20:32
js sm nekje prebrala da se na vsakih 40 let sveto pismo spremeni,da je v koraku s časom???

Vernik#2
25.01.2011, 23:58
Strinjam se 100% z mojim prijateljem Vernik-om. Govori in pise resnico katero se je naucil od preroka William Marrion Branham-a, katerega je nas Gospod Jesus Kristus poslal v tej zadnji generaciji.
Zato ker vsak ima svoje misljenje in vero-in tudi etiisti verjamejo v nic-predlagam vam vsem da se sami prepricate in ugotovite kaj je resnica. Brat Branham je imel "Tako Govori Gospod: in vsakikrat ko je to rekel se je zgodilo 100% in to tisoc X tisockrat po celem svetu za 33 in pol let. Prej ko bi jaz nekoga drugega poslusal in mu verjel, katerega Gospod Jezus ni potrdil, drzal se bom te sluzbe. Posnemali so vec kod 1170 pridig od 1947 do 1965 ko je umrl. Te pridige so prevedene skoraj v vse jezike sveta, v nekih jezikih manj v drugih vec in prevaja se non-stop po celom svetu vsak dan. Sami se prepricajte in pojdite na te naslove:

www.messagehub.info Angleska stran in v 45 jezikih
Biblijski Kristjani - Slovenska stran
Biblijski-vjernici.com - Hrvaska stran
Nevesta Hristova - Srpska stran

Pozdravljeni in God bless you all!

Faust
26.01.2011, 04:42
Zaklenjeni sta bili že 2 temi o Branhamu. In ponovno odpiranje zaklenjenih tem ni dovoljeno.