Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Kako Pahor ter Svetlik pomagata izkoriščati delavce in polniti zasebne žepe.


dvx
30.09.2011, 08:14
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za čiščenje uradov za delo sklenilo pogodbo z zasebnim podjetjem. Lepo in prav. Kriterij za izbiro je bila najugodnejša ponudba. Ali po domače povedano, najcenejši ponudnik. Glede na normative bi slednji moral zaposliti določeno število delavk. Recimo 30. Pa temu ni tako. Za pogodbeno dogovojno kvadraturo je zaposlil precej manj čistilk. Kar pomeni, da morajo zaposlene več delati. Čeprav ministrstvo podjetju plačuje polno ceno. Torej kot bi delalo več delavk. Da bo mera pola pa je to podjetje na t.i. "črni listi". Saj delavkam ni izplačalo niti regresa. Čestitamo gospod Pahor in gopod Svetlik. Odlično sta se vključila v plenilsko združbo. Le tako naprej. Predvidevam, da boste kmalu verjetno sprejeli krizni zakon, po katerem morajo delavci ministrstvu celo plačati za protiuslugo, ker jim omogoča delati. Še tragičneje pa je, da ministerstvo ne zmore, ali noče zaposliti teh delavk. Kar bi zanje zagotovo pomenilo določeno socialno varnost ter delovni motiv. In kakor se dogaja, bo po izteku pogodbenega roka z najetim podjtejem, ministrstvo najbrž sklenilo novo pogodbo z dugim, ali pa morda kar istim "najcenejšim" ponudnikom. Ki pa bo do sedaj zaposlene delavke mirno posla na cesto (zavod) in pripeljal svoje. Seveda zopet manj kot normativi zahtevajo. Saj ministrstvo od pogodbenih partnerjev ne zahteva, da mora določene površine čistiti toliko in toliko delavk. S čimer dejansko sodeluje pri izkoriščanju le teh in kovanju dobička lastnika izbranega podjetja. S tem pa tudi pomaga pri ohranjanju nelojalne konkurence. Čestitam gospod Svetlik! Za takšne bravure bi si zalužili najmanj naziv ministra leta EU.

monster
01.10.2011, 12:06
Prijava na Inšpektorat za delo, ki je organ v sestavi MDDSZ bo zeeelo učinkovita (cinizem) ...

kartako
02.10.2011, 16:38
Dobro jutro Slovenija.!

hmurovec
04.10.2011, 09:37
Žal je tu še cel kup " Pahorjev in Svetlikov" in vsi bi radi delavce oželi do konca. Se pa to izvaja prefinjeno in hinavsko.

yamamoto
05.10.2011, 20:53
Žal je tu še cel kup " Pahorjev in Svetlikov" in vsi bi radi delavce oželi do konca. Se pa to izvaja prefinjeno in hinavsko.

Da se izvaja hinavsko, se strinjam, za vožnjo buldožerja skozi koruzno polje, pa ne bi rekel, da je prefinjena. :nonono:
Potem se pa čudijo, da je koruze vedno manj. :(