Poglej enojno objavo
  #16  
Staro 17.08.2009, 14:33
nejc Uporabnik nejc ni prijavljen
Mojster
Prikazne slike uporabnika/ce nejc
Član od: Dec 2004
Sporočila: 3.060
Privzeto Re: Kazenske točke

32. člen ZVCP

(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena:
– 50 km/h – na cestah v naselju;
– 30 km/h – v območju omejene hitrosti;
– 10 km/h – v območju umirjenega prometa in v območju za pešce.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
(3) Naselje, v katerem je hitrost omejena v skladu s prvim odstavkom tega člena, je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja več stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin. Naselje vključuje tudi dele ceste znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb. Meje naselja morajo biti označene s predpisanim prometnim znakom.
(4) Na cesti zunaj naselij je največja dovoljena hitrost za vozila omejena:
– 130 km/h – na avtocestah;
– 100 km/h – na cestah, rezerviranih za motorna vozila;
– 90 km/h – na vseh ostalih cestah.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je na cesti, rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg izpolnjenih predpisanih pogojev smerni vozišči med seboj fizično ločeni in imata najmanj po dva prometna pasova in odstavni pas ali odstavne niše in je zavarovana proti prehajanju divjadi, največja dovoljena hitrost za vozila omejena na 110 km/h. Ta omejitev mora biti označena s predpisanim prometnim znakom.
(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega člena, ter omejitve hitrosti, izražene s postavljenimi prometnimi znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s posebnimi napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila policije, kadar policisti z njimi na podlagi dovoljenja generalnega direktorja policije ali odredbe pristojnega organa izvajajo prikrita preiskovalna dejanja po Zakonu o policiji ali Zakonu o kazenskem postopku. Vozniki teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali njihovega premoženja.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 80 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, z 250 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki do vključno 10 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
c) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 500 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki nad 10 do vključno 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
d) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z najmanj 1.000 eurov. Enako se kaznuje voznik, ki za več kot 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izreče vozniku motornega vozila, ki v naselju prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h, ali v območju za pešce, v območju umirjenega prometa oziroma v območju omejene hitrosti za več kot 30 km/h, poleg globe določene v prejšnjem odstavku tudi 18 kazenskih točk.
(9) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 60 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 120 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, z 240 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
d) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z najmanj 380 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(10) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, s 50 eurov;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 100 eurov;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s 150 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
d) če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h, z 200 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
e) če prekorači hitrost za več kot 50 km/h, z najmanj 300 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(11) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek drugega udeleženca cestnega prometa, ki prekorači največjo dovoljeno hitrost, predpisano v tem členu.
__________________
I may be old school but I am not an old fool

Nazadnje uredil nejc : 17.08.2009 ob 14:35.