Poglej enojno objavo
  #9  
Staro 27.11.2006, 20:49
kaja15
Guest
Sporočila: n/a
Privzeto Prošnja - izpolnite anketo ( za starše)

NAprošam bralce teh strani, če lahko izpolnijo anketo, katera mi bo pomagala pri raziskavi. Anketa je anonimna in namenjena zgolj raziskavi.LAhko mi jo izpolnjeno vrnejo na el. naslov: karmen33@gmail.com


1) SPOL

0 M
0 Ž

2) STAROST

0 do 35 let
0 35 – 40 let
0 40 – 45 let
0 45 – 50 let
0 50 let in več

3) PRIBLIŽEN MESEČNI DOHODEK NA DRUŽINSKEGA ČLANA

0 do 25.000 sit ( do 100€ )
0 25.000 – 36.000 sit ( 100€ - 150€ )
0 36.000 - 50.000 sit ( 150€ - 200€ )
0 50.000 - 63.000 sit ( 200€ - 250€ )
0 63.000 - 75.000 sit ( 250€ - 300€ )
0 75.000 in več ( 300€ in več )

4) STOPNJA IZOBRAZBE

0 nedokončana osnovna šola 0 dokončana visokošolska izobrazba
0 dokončana osnovna šola 0 dokončana univerzitetna izobrazba
0 dokončana poklicna šola 0 dokončan magisterij
0 dokončana srednja šola 0 dokončan doktorat
0 dokončana višje šolska izobrazba

5) DELOVNO MESTO , KATEREGA OPRAVLJAJTE ( PO STOPNJI IZOBRAZBE)

0 Visoko kvalificirani strokovnjaki, managerji večjega podjetja, visoki uradniki, veliki
lastniki
0 srednje kvalificirani strokovnjaki, srednji lastniki, višji managerji, višji uradniki
0 rutinski delavci (uradniki) na višji ravni ( uprava, finance, administracija )
0 rutinski delavci ( uradniki ) na nižji ravni ( trgovina, storitve )
0 mali lastniki z zaposlenimi
0 mali lastniki brez zaposlenih
0 kmetje, samozaposleni
0 nižji tehniki, nadzorniki ročnih delavcev
0 kvalificirani ročni delavci
0 pol- kvalificirani, nekvalificirani ročni delavci
0 pol- kvalificirani, nekvalificirani ročni delavci



6) KAKŠEN JE BIL VAŠ ODNOS DO VAŠEGA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA?

0 v šolo ste radi hodili
0 v šolo ste hodili, ker ste bili v to prisiljeni
0 v šolo ste hodili ker so hodili tudi vaši prijatelji
0 v šolo ste hodili, da ste dosegali nova znanja
0 šolo ste sovražili

7) ALI SO VAS VAŠI STARŠI SPODBUJALI ZA IZOBRAŽEVANJE?

0 vsakodnevno so me spodbujali
0 občasno so se pozanimali o šolskem delu
0 nagrajevali so vas za uspehe
0 staršev niso zanimali šolski dosežki
0 kaznovali so vas za neuspehe

8) KAM SO VAS VAŠI STARŠI USMERJALI

0 v študij 0 v delo


9) ŠTEVILO OTROK, KI JIH IMATE

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ali več

10) KAKŠEN JE BIL VAŠ ODNOS DO OSNOVNE ŠOLE VAŠIH OTROK:
Ob vsaki trditvi, označite ustrezno polje.

redno občasno nikoli
otroka ste spodbujali pri njegovem delu
imeli ste pregled nad delom v šoli vaših otrok
sodelovali ste pri domačih nalogah
hodili ste na sestanke in govorilne ure
kritizirali ste otroka
otrok je opravljal šolske obveznosti po lastni presoji
s šolanjem otroka se niste ukvarjali



11) KAM VAŠE OTROKE USMERJATE?

0 v nadaljnji študij
0 čimprej naj najde delo

12) KAKO OTROKA MATERJALNO SPODBUJATE, DA DOSEŽE DOLOČEN CILJ?
Ob vsaki trditvi, označite ustrezno polje.

redno občasno nikoli
dajete dogovorjeno žepnino
plačujete razne krožke, dejavnosti
otrok dobi denar, ko ga potrebuje
za denar vas mora prositi
denarno je nagrajen, ko uspešno opravi dogovorjeno nalogo


13) KAKO REŠUJETE PROBLEMATIKO NEUSPEHA?
Ob vsaki trditvi, označite ustrezno polje.



običajno občasno redko
s pogovorom
zaščitniško
s kaznijo
se ne pogovarjate


14) ZAUPATE SVOJEMU OTROKU?

0 da 0 ne 0 preverjam

15) KAKO OBRAVNAVATE VAŠEGA OTROKA?

0 Je živo samostojno bitje
0 Je vašo lastnina


Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in čas katerega ste si vzela.